User:Piotrus/List of Poles/Abakanowicz-Bienkowski

 1. Abdank Bruno Abakanowicz 1852 - 1900 inżynier dróg i mostów; konstruktor
 2. Franciszek Ksawery d' Abancourt de Franqueville 1815 - 1892 publicysta; działacz narodowy i polityczny
 3. Karol d' Abancourt de Franqueville 1811 - 1849 uczestnik walk w 1848
 4. Karol d' Abancourt de Franqueville 1851 - 1913 poseł na Sejm Galicyjski i działacz społeczny
 5. Abazyn d. 1702 pułkownik kozacki
 6. Józef Abelewicz 1821 - 1882 ksiądz
 7. Kajetan Abgarowicz 1856 - 1909 powieściopisarz
 8. Adolf Abicht 1793 - 1860 profesor medycyny
 9. Henryk Abicht 1835 - 1863 urzędnik; emigrant
 10. Jan Henryk Abicht 1762 - 1816 filozof; pedagog
 11. Jan Henryk Ablamowicz Ignacy 1787 - 1848 fizyk; chemik
 12. Stanislaw Ablamowicz 1844 - 1901 adwokat
 13. Antoni Abraham 1869 - 1923 działacz społeczny
 14. Abraham ben Joszijahu z Trok / Abraham ben Joszijahu of Trok 1636 - 1687 lekarz i mistyk
 15. Hirszowicz Abraham (XVIII/XIX w.) nadworny faktor Stanisława Augusta
 16. Judaeus Bohemus Abraham d. 1533 handlarz; emigrant z Czech
 17. Adolf Abrahamowicz 1849 - 1899 komediopisarz
 18. Dawid Abrahamowicz 1839 - 1926 poseł; działacz polityczny
 19. Eugeniusz Abrahamowicz 1851 - 1905 poseł; radca sądu
 20. Krzysztof Abrahamowicz 1852 - 1916 poseł; prezes Koła Ruskiego
 21. Adam Abramowicz (ur. 1710) jezuita
 22. Andrzej Abramowicz d. 1763 kasztelan brześciański
 23. Bronislaw Abramowicz 1837 - 1912 malarz
 24. Bronislaw Abramowicz Ignacy 1793 - 1867 wojskowy
 25. Jan Abramowicz d. 1602 wojewoda smoleński
 26. Marian Abramowicz 1871 - 1925 urzędnik państwowy
 27. Mikołaj Abramowicz d. 1651 generał artylerii litewskiej
 28. Mikołaj Abramowicz 1788 - 1835 marszałek szlachty; sędzia; szambelan
 29. Piotr Abramowicz 1619 - 1697 jezuita
 30. Emilia Katarzyna Abramowiczowa d. "1768?-1850?" przyjaciółka ks. Józefa
 31. Józef Edward Abramowski 1868 - 1918 psycholog; publicysta
 32. Andrzej Abrek d. 1656 profesor filozofii; rektor Akademii Zamojskiej
 33. Andrzej Abrek d. 1700 profesor Akademii Zamojskiej
 34. Mustafa Achmatowicz d. 1794 pułkownik
 35. Mustafa Murza Achmatowicz (XVIII/XIX w.) podpułkownik
 36. Adam d. 1596 malarz warszawski
 37. Ernest Adam 1868 - 1926 działacz oświatowy i społeczny
 38. Rejnold Adam (ur.1602) pedagog; teolog kalwiński
 39. syn Leonarda Adam (XIII w.) kasztelan krakowski 1255-1264
 40. Wacław Adam 1574 - 1617 książę cieszyński
 41. Adam z Bochynia / Adam of Bochynia d. 1514 profesor medycyny UJ
 42. Adam z Brzezin / Adam of Brzezin d. 1552 profesor medycyny UJ
 43. Adam z Krakowa / Adam of Krakowa (XV/XVI w.) malarz krakowski; senior cechu malarzy
 44. Adam z Wilna / Adam of Wilna d. 1517 pisarz; kanonik wileński
 45. Jakub Adamczewski 1763 - 1812 komediopisarz
 46. Ernest Daniel Adami 1716 - 1795 pastor; muzyk; kompozytor
 47. Paweł Adami 1739 - 1814 profesor weterynarii
 48. Karol Adamiecki 1866 - 1933 economist, engineer and management researcher. Professor of Politechnika Warszawska
 49. Albert Adamkiewicz 1850 - 1921 profesor medycyny
 50. Adam Ferdynand Adamowicz 1802 - 1881 profesor medycyny w Wilnie
 51. Jan Adamowicz d. 1908 działacz narodowy publicysta
 52. Jan od Krzyża Adamski 1841 - 1918 zakonnik
 53. Józef Stanisław Adamski 1851 - 1926 jezuita
 54. Biała Knegini Adelajda d. "po 995" przyczyniła się do chrystianizacji Węgier
 55. Adelajda d. 1371 druga żona Kazimierza Wielkiego
 56. Marcin Adelt 1685 - 1772 pastor luterański
 57. Sebastian Aders d. 1649 kapitan artylerii; inżynier wojskowy
 58. Filip Adler d. 1630 przeor; reformator; kronikarz
 59. Filip Affaita Izydor (XVII w.) architekt Włoch
 60. Agafia d. 1247 żona księcia mazowieckiego Konrada I
 61. Gorgonius Ageison 1604 - 1665 jezuita; Duńczyk
 62. Agnieszka d. 1362 córka księcia kozielsko-bytomskiego Władysława; ksieni
 63. Agnieszka d. "ok. 1152/57" żona Władysława II Wygnańca
 64. Agnieszka d. "po 1182" córka Bolesława Krzywoustego
 65. Agnieszka d. "po 1278" córka Henryka Pobożnego
 66. Rudolf Agricola d. 1521 poeta Szwajcar
 67. Wacław Agryppa d. 1597 kasztelan smoleński
 68. Erazm Aichler d. 1576 ławnik krakowski; rajca
 69. Jan Aichler d. "ok. 1556" rajca krakowski
 70. Stanisław Aichler d. "ok. 1585" humanista; prawnik
 71. Adam Aigner (XVIII/XIX w.) oficer artylerii; uczestnik kampanii 1792
 72. Piotr Aigner d. 1841 architekt
 73. Tadeusz Ajdukiewicz 1852 - 1916 malarz
 74. Zygmunt Ajdukiewicz 1861 - 1917 malarz
 75. Ajmeryk (XIII/XIV w.) doktor medycyny
 76. Mikołaj Akielewicz 1829 - 1887 literat; powstaniec 1863; emigrant
 77. Cyrjak Akord 1827 - 1881 powstaniec 1863; emigrant
 78. Gabrjel Aksak d. 1655 uczestnik walk z Kozakami
 79. Kajetan Aksak d. "aft 1793" szambelan
 80. Józef Ignacy Aksamitowski 1771 - 1827 koniuszy; pułkownik
 81. Wincenty Aksamitowski 1760 - 1828 generał brygady
 82. Garcia Alabiano d. 1624 jezuita; Hiszpan
 83. Dominik Alamani d. 1595 kuchmistrz królewski
 84. Jan Alantsee d. "przed 1553" aptekarz
 85. Jan Alantsee 1556 - 1626 doktor medycyny i filozofii
 86. Mikołaj Alantsee d. 1595 rajca krakowski
 87. Zygmunt Alantsee d. "ok. 1639/40" rajca krakowski; ławnik
 88. Albert d. "po 1317" wójt Krakowa
 89. Stanisław Alberti 1862 - 1927 inżynier chemik
 90. Antoni Albertrandy d. 1795 mieszczanin warszawski
 91. Jan Chrzciciel Albertrandy 1731 - 1808 prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 92. Albierz d. 1283 biskup włocławski
 93. Józef Albini 1827 - 1911 lekarz
 94. Jerzy Albinius d. 1570 biskup sufragan wileński
 95. Andrzej Albinowski d. 1706 biskup sufragan włocławski
 96. Hohenzollern Albrecht 1490 - 1568 mistrz zakonu krzyżackiego
 97. Fryderyk Hohenzollern Albrecht 1553 - 1618 książę pruski
 98. Kazimierz Albrecht 1738 - 1822 królewicz polski; książę sasko-cieszyński
 99. Hiacent Alchimowicz d. "po 1894" malarz
 100. Kazimierz Alchimowicz 1840 - 1917 malarz
 101. Gianpaolo della Motte Alciati d. "po 1581" działacz antytrynitarski
 102. Jan Baptysta Antoni Alcyato 1809 - 1855 powstaniec 1830; 1846; emigrant
 103. Anna Aldona d. 1339 córka Giedymina; żona Kazimierza Wielkiego
 104. Aleksander d. 1156 biskup płocki
 105. Aleksander d. "przed 1411" biskup w Kamieńcu Podolskim
 106. Aleksander 1400 - 1444 książę mazowiecki
 107. Aleksander I 1777 - 1825 cesarz wszechrosyjski; król polski
 108. Jagiellończyk Aleksander 1461 - 1506 król polski
 109. Korjatowicz Aleksander d. "ok. 1380" książę podolski
 110. Aleksander-olelko d. 1454 kniaź ruski
 111. Aleksandra d. 1434 księżna mazowiecka
 112. Adolf Aleksandrowicz 1811 - 1875 chemik
 113. Benedykt Aleksandrowicz 1796 - 1881 referent leśny
 114. Bolesław Aleksandrowicz 1831 - 1865 ksiądz
 115. Dominik Aleksandrowicz (XVIII w.) marszałek trybunalski; koniuszy wielki litewski
 116. Franciszek Antoni Aleksandrowicz (XVIII w.) marszałek; kasztelan lidzki
 117. Jan Alojzy Aleksandrowicz 1728 - 1781 biskup chełmski
 118. Jerzy Aleksandrowicz 1819 - 1894 profesor botaniki
 119. Józef Aleksandrowicz 1793 - 1874 powstaniec 1830; emigrant
 120. Konstanty Aleksandrowicz (2 poł. XVIII w.) malarz
 121. Konstanty Aleksandrowicz 1883 - 1918 legionista; pamiętnikarz
 122. Michał Aleksandrowicz (XVII/XVIII w.) chorąży lidzki
 123. Stanisław Aleksandrowicz 1781 - 1826 poseł; senator; kasztelan
 124. Stefan Eustachy Aleksandrowicz d. 1700 kasztelan nowogrodzki
 125. Tomasz Walerian Aleksandrowicz d. 1794 kasztelan podlaski
 126. Władysław Aleksandrowicz (ur. 1839) powstaniec 1863; sybirak
 127. Jan Aleksandrowski d. "po 1830" pedagog
 128. Aleksy de Lekenstein (XIII/XIV w.) starosta kaliski; kasztelan wieluński
 129. Fryderyk Alembek (1 poł. XVII w.) złotnik
 130. Fryderyk Alembek 1598 - 1672 ksiądz; pisarz
 131. Jan Alembek d. 1636 aptekarz; pisarz; kronikarz; burmistrz Lwowa
 132. Ludwik Walerian Alembek (XVII/XVIII w.) lekarz; członek rady m. Lwowa
 133. Marcin Alembek (2 poł. XVI w.) złotnik
 134. Walerian Alembek d. 1676 lekarz
 135. Aleksander Alfonce 1779 - 1857 kartograf; generał rosyjski
 136. Aleksander D' ALIFIO d. 1543 prawnik; kanclerz; poseł
 137. Stanisław Alkiewicz 1859 - 1910 lekarz; bankier
 138. William Allan 1782 - 1850 Scottish painter
 139. Łukasz Allen d. 1538 starosta rogoziński
 140. Franciszek Eliasz Aloe d. "po 1821" działacz masoński
 141. Jan Baptysta d' Aloy d. 1786 aktor; dyplomata
 142. Roman Alpern 1887 - 1918 chemik
 143. Alfred Altenberg 1877 - 1924 księgarz
 144. Herman Altenberg 1848 - 1885 księgarz
 145. Alojzy Alth 1819 - 1886 geolog
 146. Karol Fryderyk Altmann 1824 - 1889 kaznodzieja; pisarz
 147. Marcin Altomonte 1657 - 1745 malarz
 148. Jan Darosław Amborski 1838 - 1905 nauczyciel; publicysta
 149. Maciej Ambroski 1600 - 1646 minister ariański
 150. Ambroży d. 1641 budowniczy; Szwajcar
 151. Marek Ambroży d. "po 1584" heraldyk
 152. Augusta Amelja 1751 - 1828 królowa saska; księżna warszawska
 153. Stanisław Amenda d. 1624 rajca; gwarek i dzierżawca olbory w Olkuszu
 154. Jan Amicinus d. 1526 biskup; profesor i rektor UJ
 155. Jan Amira (ur. ok. 1767) wojskowy
 156. Walery Cyryl Amrogowicz 1863 - 1931 kolekcjoner
 157. Bazyli Anastasiewicz 1775 - 1845 bibliograf
 158. Anastazja d. "po 1240" córka Mieszka Starego
 159. Anastazja (XIII w.) żona Bolesława ks. sandomierskiego
 160. Bolesław Anc 1841 - 1909 powstaniec 1863; inżynier
 161. Dominik Anc 1844 - 1918 adwokat
 162. Jerzy Kazimierz Ancuta d. 1737 biskup sufragan wileński
 163. Maciej Józef Ancuta d. 1723 biskup wileński
 164. Marcin Nikanor Anczewski d. 1682 lekarz; burmistrz Lwowa
 165. Stanisław Anczyc 1868 - 1927 profesor Politechniki Lwowskiej
 166. Władysław Ludwik Anczyc 1823 - 1883 pisarz
 167. Zygmunt Anczyc 1783 - 1855 aktor; reżyser; tłumacz
 168. Ludwik Anders 1854 - 1920 lekarz
 169. Teodor Anders 1857 - 1886 lekarz
 170. Wojciech Stanisław Andersz 1850 - 1907 ksiądz
 171. Jan Andreani 1604 - 1675 jezuita; dyplomata
 172. Michał Elwiro Andriolli 1836 - 1893 rysownik; ilustrator
 173. Łukasz Klimkowski Andronicus 1535 - 1595 magister ariański
 174. Tranquillus Parthenius Andronicus (XV/XVI w.) poeta; historyk; sek. króla Węgier
 175. Jan Kanty Andrusikiewicz 1815 - 1850 organizator powstania górali
 176. Jan Andruszewicz (XVI w.) biskup kijowski
 177. Mikołaj Andruszewicz (XVI w.) pisarz królewski
 178. Franciszek Andrychiewicz 1755 - 1821 sekretarz Komisji Skarbu
 179. Franciszek Andrychiewicz Ignacy (XVIII w.) działacz mieszczański
 180. Walenty Andrychiewicz 1787 - 1849 generał brygady
 181. Władysław Andrychiewicz 1848 - 1902 prawnik; działacz społeczny
 182. Andrzej d. 1398 biskup wileński; franciszkanin
 183. Andrzej (XIV/XV w.) biskup kamieniecki
 184. Andrzej (XIV/XV w.) biskup łucki
 185. Andrzej (pocz. XV w.) malarz ruski cerkiewny
 186. Andrzej d. "ok. 1481" malarz poznański
 187. Andrzej I d. 1244 biskup płocki
 188. Andrzej II d. 1260 biskup płocki
 189. Bobola Andrzej d. 1657 błogosławiony; jezuita
 190. Łaskarz Andrzej 1362 - 1426 biskup; dyplomata
 191. Wszewołodowicz Andrzej (1 poł. XV w.) książę mezecki
 192. Andrzej z Buku / Andrzej of Buku d. 1439 rektor UJ
 193. Andrzej z Domaborza / Andrzej of Domaborza (XIV/XV w.) wojewoda kaliski
 194. Andrzej z Kokorzyna / Andrzej of Kokorzyna d. 1435 rektor UJ
 195. Andrzej z Konstantynopola / Andrzej of Konstantynopola (XV w.) profesor teologii UJ; Grek
 196. Andrzej z Łabiszyna / Andrzej of Łabiszyna d. 1498 rektor UJ
 197. Andrzej z Osnowa / Andrzej of Osnowa d. 1710 Świętobliwy
 198. Andrzej z Wiślicy / Andrzej of Wiślicy d. 1356 biskup
 199. Andrzej-świerad (X/XI w.) święty; patron Słowacji
 200. Antoni Andrzejewicz 1837 - 1907 biskup sufragan gnieźnieński
 201. Bonawentura Andrzejewski 1833 - 1874 lekarz
 202. Franciszek Andrzejewski 1847 - 1901 szewc poznański
 203. Franciszek Andrzejewski Ignacy 1844 - 1905 powstaniec 1863
 204. Włodzimierz Andrzejewski 1825 - 1896 lekarz; powstaniec 1863; sybirak
 205. Maria Magdalena Andrzejkowicz-butowt 1852 - 1933 malarka
 206. Michał Andrzejkowicz-butowt d. "po 1830" gubernator grodzieński i wołyński
 207. Antoni Andrzejowski 1785 - 1868 botanik
 208. Antoni De ANGELIS d. 1828 malarz włoski
 209. Antoni Angełłowicz 1756 - 1814 arcybiskup unicki lwowski
 210. Klaudiusz Angermann 1861 - 1922 inżynier; poseł
 211. Józef Angiolini 1747 - 1814 jezuita; Włoch
 212. Burgonius Anianus d. 1535 humanista; Francuz
 213. Władysław Anielewski d. 1898 działacz socjalistyczny
 214. Bartłomiej Ankielewski d. 1591 malarz
 215. Julian Ankiewicz 1820 - 1903 architekt
 216. Andrzej Alojzy Ankwicz 1774 - 1838 arcybiskup lwowski
 217. Józef Ankwicz d. 1794 kasztelan sandecki
 218. Michał Ankwicz d. "po 1710" chorąży nowogrodzki
 219. Stanisław Ankwicz 1720 - 1784 stolnik krakowski
 220. Anna (ur. ok. 1378) córka Bolka III; księcia opolskiego
 221. Anna d. 1271 córka Konrada I głogowskiego
 222. Anna d. 1340 córka Przemysława raciborskiego
 223. Anna d. 1343 córka Henryka V Tłustego
 224. Anna d. 1362 córka Henryka II Świdnickiego
 225. Anna d. 1405 księżniczka głogowska
 226. Anna d. 1418 wielka księżna litewska; żona Witolda
 227. Anna d. "ok. 1400" księżniczka cieszyńska; córka Przemysława
 228. Anna d. "ok. 1421" córka Henryka VIII księcia żegańsko-głogowskiego
 229. Anna d. "ok. 1458" żona Bolesława; księcia mazowieckiego
 230. Anna d. "ok. 1482" żona Włodzisława I; księcia mazowieckiego
 231. Anna 1204 - 1265 księżna Śląska
 232. Anna (1298-1334) 1298 - 1334 córka Bolka I
 233. Anna 1366 - 1425 córka Kazimierza Wielkiego
 234. Anna 1476 - 1503 księżna pomorska
 235. Anna (XV/XVI w.) opatka klasztoru cystersek w Trzebnicy
 236. Austriaczka Anna 1573 - 1598, quuen of Poland
 237. Cyllejska Anna d. 1416 druga żona Władysława Jagiełły
 238. Danuta Anna d. 1448 żona Janusza I; księcia mazowieckiego
 239. Danuta Anna Iwanówna d. "ok. 1484" żona Świdrygiełły
 240. Anna Jagiellonka of Czech and Hungary 1503 - 1547 queen of Czech and Hungary
 241. Anna Jagiellonka 1523 - 1596 queen of Poland, pl:Anna Jagiellonka (królowa)
 242. Katarzyna Konstancja Anna 1619 - 1651 daughter of Zygmunta III
 243. Wazówna Anna 1568 - 1625 królewna szwedzka
 244. Anna z Radziwiłłów / Anna of Radziwiłłów 1476 - 1522 księżna mazowiecka
 245. Tomasz Antici 1731 - 1808 markiz; kardynał
 246. Antoni d. "1391/92" ruski metropolita halicki
 247. Antoni z Florencji / Antoni of Florencji d. 1445 żupnik; kupiec; bankier
 248. Antoni z Napachania / Antoni of Napachania 1494 - 1561 pisarz; rektor UJ
 249. Bolesław Antoniewicz 1837 - 1905 ksiądz
 250. Bołoz Mikołaj Antoniewicz d. 1885 literat
 251. Franciszek Antoniewicz 1818 - 1873 lekarz
 252. Jan Bołoz Antoniewicz 1858 - 1922 historyk sztuki
 253. Karol Antoniewicz 1807 - 1852 ksiądz
 254. Konstanty Antoniewicz (ur. 1828) powstaniec 1863; sybirak
 255. Jan Antonin (ur. ok. 1499) lekarz
 256. Antonin z Przemyśla / Antonin of Przemyśla d. 1619 dominikanin
 257. Jakub Antonini 1792 - 1855 powstaniec 1830; pułkownik; emigrant
 258. Julian Antonowicz d. 1824 ksiądz
 259. Włodzimierz Antonowicz 1830 - 1908 historyk
 260. Franciszek Anusz 1879 - 1925 inżynier elektronik
 261. Alojzy Anzelieri (XVI w.) profesor Akademii Zamojskiej
 262. Anzelm (XV/XVI w.) bernardyn
 263. Karol Appel 1857 - 1930 językoznawca
 264. Wilhelm Appelmann (XVI/XVII w.) oficer; uczestnik wyprawy chocimskiej
 265. Andrzej dell' Aqua (ur. 1584) szlachcic wenecki
 266. Łukasz Aquilinus d. 1559 kaznodzieja
 267. Grzegorz Arakiełowicz 1732 - 1798 jezuita
 268. Jakub Paschalis Arakiełowicz d. 1739 profesor Akademii Zamojskiej
 269. Jakub Paschalis Aramowicz Ignacy d. "po 1870" powstaniec 1863; nauczyciel; emigrant
 270. Adam Arcimowicz 1829 - 1893 kurator okręgu odeskiego
 271. Wiktor Arcimowicz 1820 - 1893 rosyjski działacz państwowy
 272. Eljasz starszy Arciszewski d. "ok. 1630" działacz socyniański
 273. Eljasz Arciszewski (ur. ok. 1590) arianin
 274. Jakub Arciszewski d. 1533 rektor UJ
 275. Jan Arciszewski (1 poł. XVII w.) arianin
 276. Krzysztof Arciszewski 1592 - 1656 generał
 277. Samuel Arciszewski (2 poł. XVII w.) minister ariański
 278. Gasparo Arconi (XVI/XVII w.) murarz krakowski
 279. Michał Arct 1840 - 1916 księgarz
 280. Antoni Jan Arendt 1802 - 1872 ksiądz
 281. Tobiasz Arent 1646 - 1724 jezuita
 282. Jan Argenti d. 1626 jezuita
 283. Antoni Arias 1546 - 1591 jezuita
 284. Lejb ben Samuel Arje 1640 - 1718 rabin
 285. Piotr Arkudius 1562 - 1633 Grek z Korcyry archimandryta ławryszewski
 286. Karol Armatys 1833 - 1872 działacz patriotyczny
 287. Franciszek Armiński 1789 - 1848 astronom
 288. Augustyn Arndt 1851 - 1925 jezuita
 289. Jan Arndt 1827 - 1881 działacz polityczny
 290. Arnold (XII/XIII w.) wojewoda mazowiecki
 291. Arnold d. 1211 biskup poznański
 292. Arnold d. "1380?" opat benedyktyński
 293. Beniamin Arnold d. 1743 burmistrz Leszna
 294. Jan Daniel Arnold 1671 - 1709 lekarz
 295. Jerzy Arnold (ur. 1791) pułkownik; powstaniec 1830
 296. Jerzy Chrystian Arnold 1747 - 1827 historyk medycyny
 297. Krzysztof Arnold 1666 - 1727 pastor luterański
 298. Marcin Arnold d. 1685 pedagog
 299. Mikołaj Arnold 1618 - 1680 teolog kalwiński
 300. Samuel Arnold 1675 - 1711 rektor szkoły w Lesznie
 301. Arnold de Caucina d. 1372 nuncjusz papieski
 302. Arnolf z Mirzyńca / Arnolf of Mirzyńca d. 1491 teolog krakowski; rektor UJ
 303. Aron 1046 - 1059 arcybiskup
 304. Aron 1750 - 1806 talmudysta
 305. Grange Anna Ludwik Arquien de la d. 1703 wojskowy
 306. Rafał Kazimierz Arteński d. 1699 profesor teologii UJ
 307. Piotr Artomius 1552 - 1609 pastor; pisarz luterański
 308. Florjan Artuzzi 1841 - 1885 powstaniec 1863; sybirak; emigrant
 309. Michał Aschenborner d. 1637 poeta
 310. Henryk Aschenbrenner (XIX w.) rysownik; litograf
 311. Hirsch Aschkenasy 1882 - 1913 filozof
 312. Cwi Hirsz ben Jakob Askenazy 1660 - 1718 rabin
 313. Salomon Askenazy 1520 - 1605 lekarz nadworny; dyplomata
 314. Adam Prot Asnyk 1838 - 1897 poeta
 315. Bogumił Aspis 1842 - 1898 poeta
 316. Abraham Ass (2 poł. XIX w.) księgarz wileński
 317. Astryk-anastazy (koniec X w.) mnich
 318. Stefan Tobiasz Aszkenaze 1863 - 1920 adwokat
 319. Wojciech Aszperger 1790 - 1847 aktor
 320. Aniela Aszpergerowa 1816 - 1902 aktorka
 321. Katarzyna Aszpergerowa d. 1835 aktorka
 322. Jan Aśnikowski 1800 - 1849 aktor; pisarz sceniczny
 323. Jan Atanazy I d. 1363 biskup włodzimiersko-wołyński
 324. Juliusz Au 1842 - 1888 ekonomista rolnictwa
 325. Józef Aubert d. "ok. 1821" dyplomata
 326. Jan Audziejewicz 1623 - 1671 teolog kalwiński
 327. Antoni Franciszek Audziewicz 1836 - 1895 biskup wileński
 328. Aleksander Augezdecky d. 1577 drukarz
 329. Aleksander August II 1670 - 1733 król polski
 330. Aleksander August III 1696 - 1763 król polski
 331. Jakub Stefan Augustynowicz 1701 - 1783 biskup
 332. Jan Tobiasz Augustynowicz 1664 - 1751 arcybiskup lwowski
 333. Odrowąż Bolesław Augustynowicz 1825 - 1908 poseł
 334. Tomasz Augustynowicz 1809 - 1891 lekarz; botanik
 335. Antoni Walery Auleitner 1801 - 1898 nadleśniczy włocławski
 336. Manswet Henryk Aulich 1793 - 1861 ksiądz
 337. Piotr Aurifaber d. 1530 biskup sufragan płocki
 338. Stanisław Aurifaber 1487 - 1541 profesor teologii UJ
 339. Aurimontanus 1465 - 1558 fizyk
 340. D'Auvigny 1740 - 1830 malarz; miniaturzysta; Francuz
 341. Fryderyk August Auvray 1766 - 1846 inżynier wojskowy
 342. Jan Nepomucen Awedyk (XVIII W) profesor w Zamościu
 343. Konstanty Awedyk 1708 - 1771 jezuita
 344. Michał Jan Nepomucen Awedyk 1713 - 1760 bakałarz; kanonik łowicki
 345. Oskar Awejde d. "ok. 1890" powstaniec 1863
 346. Symon Axinkiewicz d. "przed 1819" paroch unicki
 347. Jakub Azulewicz d. 1794 pułkownik; Tatar
 348. Tytus Babczyński 1830 - 1910 matematyk; fizyk
 349. Franciszek Babel de Fronsberg 1773 - 1841 lekarz
 350. Adam Babiaczyk 1874 - 1914 filolog
 351. Aleksander Babiański 1853 - 1931 działacz polityczny
 352. Jan Babicz 1869 - 1924 działacz ruchu ludowego
 353. Jan Babij 1893 - 1934 dyrektor gimnazjum we Lwowie
 354. Antoni Babiński 1812 - 1847 powstaniec 1830; emigrant; emisariusz Tow. Demok
 355. Eugeniusz Babiński 1833 - 1901 pedagog
 356. Jan Józef Babiński 1873 - 1921 chemik
 357. Józef Babiński 1857 - 1932 lekarz
 358. Jan Babirecki 1855 - 1902 kartograf
 359. Gotard Babski (XV w.) kasztelan sochaczewski
 360. Mateusz Baccelli 1769 - 1850 malarz
 361. Anna Bacciarelli (ur. ok. 1770) malarka
 362. Fryderyk Bacciarelli 1756 - 1829 dyplomata; Włoch
 363. Fryderyka Bacciarelli d. 1812 miniaturzystka
 364. Marceli Bacciarelli 1731 - 1818 malarz; Włoch
 365. Klemens Bachleda 1851 - 1910 przewodnik tatrzański
 366. Kazimierz Bachmatowicz 1808 - 1837 malarz; litograf
 367. Feliks Bachowski (XVII w.) kustosz kolegiaty w Ołyce
 368. Jan Bachowski (XVIII w.) konfederat barski
 369. Jan Fryderyk Bachstrom 1686 - 1742 teolog protestancki
 370. Józef Adam Baczewski 1829 - 1911 przemysłowiec
 371. Leopold Baczewski 1859 - 1924 przemysłowiec
 372. Rajmund Baczyński 1857 - 1929 generał dywizji
 373. Roman Baczyński 1821 - 1907 handlowiec
 374. Teofil Baczyński 1816 - 1886 jezuita
 375. Teofil Badeni Ignacy 1786 - 1859 urzędnik
 376. Jan Badeni 1858 - 1899 jezuita; publicysta
 377. Kazimierz Badeni 1846 - 1909 premier austriacki; polityk
 378. Marcin Badeni d. 1824 minister sprawiedliwości w 1820
 379. Michał Badeni 1794 - 1863 major powstania 1830
 380. Sebastian Badeni (XIX w.) agent dyplomatyczny w 1831
 381. Stanisław Badeni d. 1824 sekretarz królewski
 382. Stanisław Marcin Badeni 1850 - 1912 polityk
 383. Władysław Badeni 1819 - 1888 polityk
 384. Seweryna Badeniowa 1812 - 1878 filantropka
 385. Antoni Bader 1768 - 1842 pedagog
 386. Adam Badowski 1857 - 1903 malarz
 387. Kłoda Józef Badowski d. 1871 dragoman konsulatu francuskiego
 388. Jerzy Badura 1845 - 1911 pastor
 389. Andrzej Badurski 1740 - 1789 profesor medycyny
 390. Mikołaj Badurski 1822 - 1852 ksiądz
 391. Otton Baehr 1836 - 1907 ziemianin
 392. Karol Baerend 1770 - 1825 rzeźbiarz; medalier
 393. Jan Karol Baerkman 1783 - 1856 profesor medycyny
 394. Józef Baerkman d. "po 1914" malarz; powstaniec 1863
 395. Adolf Bagieński d. 1873 ksiądz
 396. Stanisław Bagieński 1789 - 1860 wojskowy
 397. Stanisław Bagiński (ur. 1802) wojskowy; emigrant
 398. Wojciech Wincenty Bagiński d. 1784 dominikanin
 399. Adam Stefan Bagniewski 1803 - 1873 bankowiec
 400. Bartłomiej Bagniewski d. 1748 kasztelan elbląski
 401. Korneliusz Bahrynowski 1859 - 1896 działacz polityczny
 402. Andrzej Ignacy Baier 1712 - 1785 biskup chełmiński
 403. Tychon Bajbuza (XVI/XVII w.) starszy wojska zaporoskiego
 404. Edward Bajer (ur 1815/22) spiskowiec galicyjski
 405. Jan Bajer (1 poł. XVI w.) drukarz; księgarz
 406. Karol Adolf Bajer 1818 - 1877 fotograf; numizmatyk
 407. Maciej Bajer d. "po 1801" prezydent m. Krakowa
 408. Jan Bajerski d. 1484 wojewoda pomorski
 409. Mikołaj Bajerski d. "po 1456" starosta radzyński
 410. Jan Bajkowski d. 1650 biskup
 411. Kazimierz Bajoński 1880 - 1927 bankowiec; działacz społeczny
 412. Józef Baka 1707 - 1780 jezuita
 413. Dominik Bakałowicz 1777 - 1847 inżynier wojskowy
 414. Jan Bakałowicz d. 1794 inżynier; pisarz wojskowy
 415. Władysław Bakałowicz 1831 - 1904 malarz
 416. Wiktoryna Bakałowiczowa 1835 - 1874 aktorka teatralna
 417. Adolf Sykstus Bakanowski 1840 - 1916 zmartwychwstaniec
 418. Walenty Bakfark 1507 - 1576 lutnista; kompozytor
 419. Józef Bakowiecki-mokosiej d. "ok. 1655" biskup unicki
 420. Jan Matjasowicz Bal d. 1480 stolnik sanocki
 421. Matjasz Bal d. "ok. 1575" kalwin
 422. Michał Bal d. 1496 bernardyn
 423. Stanisław Bal 1860 - 1917 pracownik społeczny
 424. August Erwin Balasits 1844 - 1918 profesor prawa
 425. Jan Balcerowic d. 1620 mieszczanin lubelski; arianin
 426. Piotr Balcerowicz d. 1742 pastor kalwiński
 427. Sylwester Balcerowski d. "po 1852" kapelan wojskowy
 428. Franciszek Wacław Balcewicz (poł. XVIII w.) sztycharz
 429. Franciszek Ksawery Baldauf d. 1858 lekarz
 430. Baldwin d. 1109 biskup krakowski
 431. Andrzej Balicki d. 1420 rycerz Zygmunta Luksemburskiego
 432. Jan Stanisław Balicki d. 1716 profesor teologii
 433. Stanisław Balicki d. "ok. 1545" rotmistrz
 434. Wincenty Balicki 1798 - 1844 proboszcz kat. potem pastor luterański
 435. Zygmunt Balicki 1858 - 1916 działacz polityczny; publicysta
 436. Zofia Balińska 1798 - 1880 córka Jędrzeja Śniadeckiego
 437. Baliński (pocz. XVI w.) lekarz-znachor; alchemik
 438. Hieronim Baliński d. "ok. 1600" pisarz
 439. Jan Baliński d. 1531 pisarz ziemski
 440. Jan Baliński 1827 - 1902 profesor psychiatrii
 441. Kajetan Wawrzyniec Baliński 1782 - 1846 pułkownik
 442. Karol Baliński 1817 - 1864 poeta
 443. Michał Baliński 1794 - 1864 historyk; publicysta
 444. Stanisław Baliński 1782 - 1813 pracownik ministerstwa sprawiedliwości
 445. Kasper Balsam 1715 - 1760 jezuita
 446. Baltazar 1412 - 1472 książę żegański
 447. Jakub Baltazarowic d. 1687 teolog; rektor UJ
 448. Stefan Baluze d. 1661 dworzanin Jana Kazimierza
 449. Oswald Marian Balzer 1858 - 1933 historyk prawa
 450. Aleksander Bałaban d. 1637 pułkownik królewski
 451. Dionizy Bałaban d. 1663 metropolita dyzunicki
 452. Gedeon Bałaban d. 1607 grecko-wschodni biskup lwowski
 453. Gedeon Bałaban d. "ok. 1618" archimandryta żydyczyński
 454. Jerzy Bałaban d. "po 1663" pułkownik
 455. Julian Aleksander Bałaszewicz 1831 - 1875 szpieg rosyjski
 456. Julian Aleksander Bałtruszys Ignacy 1864 - 1919 ksiądz; profesor
 457. Michał Bałucki 1837 - 1901 pisarz
 458. Franciszek Bałutowski 1813 - 1886 krawiec; fundator
 459. Bolesław Bałzukiewicz 1879 - 1935 rzeźbiarz
 460. Józef Bałzukiewicz 1866 - 1915 malarz; snycerz
 461. Antoni Banaszak 1881 - 1932 adwokat; senator
 462. Antoni Banczakiewicz Ignacy d. "po 18 IV 1794" wojskowy
 463. Anioł Maria Bandinelli (XVII w.) pocztmistrz generalny
 464. Robert Bandinelli d. 1650 pocztmistrz; kupiec
 465. Aleksander Bandrowski 1860 - 1913 śpiewak
 466. Bronisław Bandrowski 1879 - 1914 filozof
 467. Ernest Tytus Bandrowski 1853 - 1920 chemik
 468. Juliusz Marian Bandrowski 1855 - 1919 lekarz; publicysta
 469. Jerzy Samuel Bandtkie 1768 - 1835 historyk; biograf
 470. Jan Wincenty Bandtkie 1783 - 1846 historyk prawa
 471. Władysław Bandurski 1865 - 1932 biskup
 472. Fabrycy Banfi 1579 - 1658 jezuita; Włoch
 473. Jan Baniewicz d. 1881 malarz
 474. Erazm Bank d. 1563 patrycjusz krakowski
 475. Hanus Bank (1 poł. XV w.) kupiec
 476. Jan Marcin Bansemer 1802 - 1840 powstaniec 1830; emigrant
 477. Jan Banzemer 1841 - 1896 powstaniec 1863; publicysta
 478. Ludwik Bańczakiewicz d. "ok. 1840" powstaniec 1830; emigrant
 479. Bartłomiej Bańkiewicz 1863 - 1893 kowal
 480. Feliks Bańkowski 1873 - 1922 inżynier gazownictwa
 481. Julian Ambroży Bańkowski 1877 - 1918 bakteriolog; działacz socjalistyczny
 482. Maciej Bańkowski d. "ok. 1629" pastor kalwiński
 483. Jakub Barabasz (XVII W.) hetman koszowy
 484. Jan Barabasz d. 1648 pułkownik czerkaski
 485. Wiktor Barabasz 1855 - 1928 muzyk
 486. Józef Baran d. 1907 działacz socjalistyczny
 487. Władysław Baran 1882 - 1930 bibliotekarz
 488. Antoni Barancewicz 1837 - 1918 powstaniec 1863; działacz narodowy
 489. Adrian Baraniecki 1828 - 1891 lekarz; działacz społeczny
 490. Łukasz Baraniecki 1798 - 1858 arcybiskup lwowski
 491. Marian Aleksander Baraniecki 1848 - 1895 matematyk
 492. Tomasz Baraniecki 1801 - 1858 lekarz
 493. Łazarz Baranowicz d. 1693 biskup prawosławny
 494. Łukasz Baranowicz d. 1739 strażnik polny litewski
 495. Agnieszka Baranowska 1819 - 1890 pisarka
 496. Albrycht Baranowski d. 1637 kasztelan kamieński
 497. Antoni Baranowski (ur. 1760) generał major
 498. Antoni Baranowski 1835 - 1902 biskup sejneński
 499. Antoni Longin Baranowski 1854 - 1922 generał brygady
 500. Bolesław Adam Baranowski 1844 - 1916 pedagog
 501. Bolesław Adam Baranowski Ignacy 1833 - 1919 profesor medycyny
 502. Bolesław Adam Baranowski Ignacy 1879 - 1917 historyk
 503. Jakub Mustafa Baranowski (XVIII/XIX w.) pułkownik
 504. Jan Baranowski d. 1634 wojewoda sieradzki
 505. Jan Baranowski 1800 - 1879 astronom
 506. Jan Józef Baranowski 1805 - 1888 finansista
 507. Janusz Tuhan Baranowski (XVIII/XIX w.) pułkownik 1786
 508. Kazimierz Baranowski 1819 - 1862 skrzypek
 509. Mieczysław Tytus Baranowski 1851 - 1898 pedagog
 510. Mikołaj Baranowski 1547 - 1568 kupiec
 511. Piotr Bogusław Baranowski (XVII/XVIII w.) marszałek konfederacji wojskowej 1696
 512. Stanisław Baranowski (ur. 1589) heraldyk
 513. Stanisław Baranowski (1 poł. XVII w.) poseł; pisarz; podkomorzy wiski
 514. Stefan Baranowski (ur.1817) pisarz; wynalazca
 515. Walenty Baranowski 1805 - 1879 biskup lubelski
 516. Walenty Baranowski 1882 - 1906 działacz narodowy
 517. Wojciech Baranowski 1548 - 1615 prymas
 518. Antoni Barański 1850 - 1915 profesor weterynarii
 519. Franciszek Barański d. 1881 publicysta
 520. Stanisław Barański 1859 - 1891 działacz narodowo-socjalistyczny
 521. Wiktor Barański 1833 - 1875 malarz
 522. Erazm Barącz 1859 - 1928 inżynier górnictwa
 523. Roman Barącz 1856 - 1930 profesor medycyny
 524. Sadok Wincenty Barącz 1814 - 1892 dominikanin; historyk
 525. Tadeusz Barącz 1849 - 1905 rzeźbiarz
 526. Barbara d. "1482/97" księżna ruska
 527. Jagiellonka Barbara 1478 - 1534 córka Kazimierza Jagiellończyka
 528. Zapolya Barbara 1495 - 1515 królowa polska
 529. Radziwiłłówna Barbara 1520 - 1551 królowa polska
 530. Gyórgy Barbely 1543 - 1603 dowódca wojsk siedmiogrodzkich
 531. Jan Barbier (1 poł. XVII w.) złotnik
 532. Piotr Barbon d. 1588 budowniczy lwowski
 533. Stanisław Barcewicz 1858 - 1929 skrzypek
 534. Jan Barcik (1 poł. XVI w.) działacz oświatowy
 535. Stefan Barcikowski 1868 - 1912 kupiec; ziemianin
 536. Antoni Feliks Barciński 1803 - 1878 nauczyciel matematyki
 537. Probus Piotr Barczewski 1833 - 1884 ziemianin
 538. Walenty Barczewski 1856 - 1928 pisarz; historyk
 539. Wojciech Barczewski d. 1769 konfederat barski
 540. Jan Bardou (2 poł. XVIII w.) malarz
 541. Piotr Bardowskij 1847 - 1886 działacz socjalistyczny
 542. Jan Alan Bardziński 1657 - 1708 dominikanin
 543. Artur Bardzki 1838 - 1916 prawnik
 544. Ksawery Bardzki (XVIII/XIX w.) pułkownik
 545. Witołd Barewicz 1865 - 1911 germanista
 546. Andrzej Bargiel d. "ok. 1574" pedagog
 547. Barnaba d. "przed 1015" eremita; Włoch
 548. Kasper Joszt Barnefeur (2 poł. XVII w.) pułkownik
 549. Jakub Barner 1641 - 1709 lekarz; chemik
 550. Henryk Władysław Baron 1887 - 1907 działacz socjalistyczny
 551. Marcin Baronjusz (1 poł. XVII w.) bernardyn
 552. Andrzej Barski-kochler d. 1611 prawnik; dyplomata
 553. Jan Barski-kochler d. 1609 archidiakon krakowski
 554. Maciej Barski-kochler 1553 - 1591 lekarz
 555. Franciszek Barss 1760 - 1812 dyplomata
 556. Michał Barszczewski 1719 - 1802 misjonarz
 557. Wilhelm młodszy Bart d. 1622 rzeźbiarz
 558. Zachariasz Bart (XVI/XVII w.) lekarz; filozof
 559. Andrzej Barteczko d. 1739 reformata; kaznodzieja; poeta
 560. Artur Bartels 1818 - 1885 satyryk; pieśniarz; rysownik
 561. Jan Bartfal d. "1402/3" kupiec
 562. Jakub Barth (XV/XVI w.) złotnik poznański
 563. Przemysław Antoni Barthel de Weydenthal 1893 - 1919 pułkownik
 564. Wawrzyniec Bartilius 1569 - 1635 jezuita
 565. Bartko (XIV w.) rajca krakowski
 566. Jan Bartkowski 1811 - 1893 powstaniec 1830; emigrant; nauczyciel
 567. Jan Kanty Bartl d. "ok. 1847" polityk
 568. Bartłomiej z Bydgoszczy / Bartłomiej of Bydgoszczy d. 1548 bernardyn
 569. Bartłomiej z Lipnicy / Bartłomiej of Lipnicy (XV/XVI w.) kustosz Biblioteki Jagiellońskiej
 570. Bartłomiej z Pragi / Bartłomiej of Pragi (XIII w.) biskup nominat łukowski
 571. Bartłomiej z Radomia / Bartłomiej of Radomia d. 1450 rektor UJ
 572. Oswald Bartmański d. 1887 polityk
 573. Tomasz Franciszek Bartmański 1797 - 1880 inżynier; powstaniec 1830; emigrant
 574. Władysław Bartniak 1883 - 1911 krawiec; działacz socjalistyczny
 575. Mikołaj Bartnicki d. "1516/9" prałat płocki
 576. Tomasz Bartnicki (XV/XVI w.) kasztelan płocki
 577. Wojciech Bartnicki (XV w.) kasztelan zakroczymski
 578. Barto d. "1220/2" biskup kujawski
 579. Wojciech Bartochowski 1648 - 1708 jezuita
 580. Stanisław starszy Bartolanus (XVI w.) lekarz
 581. Stanisław młodszy Bartolanus d. 1618 poeta; wojskowy
 582. Karol Bartold 1680 - 1745 jezuita
 583. Leonard Bartoli (pocz. XV w.) mincerz krakowski; Włoch
 584. Franciszek Bartonec d. 1924 geolog
 585. Bartosz z Sokołowa / Bartosz of Sokołowa (XIV w.) starosta kujawski
 586. Bartosz z Wezenborga / Bartosz of Wezenborga d. 1393 wojewoda poznański
 587. Adam Dominik Bartoszewicz 1838 - 1886 wydawca; literat
 588. Adam Mateusz Bartoszewicz 1794 - 1878 peda9og
 589. Antoni Bartoszewicz (ur. 1710) ksiądz; malarz herbów
 590. Antoni Bartoszewicz 1726 - 1768 jezuita; pedagog
 591. Dominik Bartoszewicz 1801 - 1851 pedagog; historyk
 592. Julian Bartoszewicz 1821 - 1870 historyk
 593. Kazimierz Bartoszewicz 1852 - 1930 literat
 594. Kazimierz Władysław Bartoszewicz 1886 - 1919 publicysta
 595. Zygmunt Bartoszewicz d. "ok. 1870" literat; nauczyciel
 596. Jan Bartoszewski 1852 - 1920 ksiądz; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 597. Jan Bartoszkiewicz 1813 - 1900 ksiądz
 598. Daniel Bartsch d. "po 1718" pedagog
 599. Fryderyk Bartsch 1552 - 1609 jezuita
 600. Henryk Leopold Bartsch 1832 - 1899 superintendent ewangelicki
 601. Jan Kanty Bartsch 1765 - 1823 lekarz
 602. Jerzy Henryk Bartsch d. "ok. 1718" generał
 603. Józef Bartsch d. "po 1793" prezydent m. Krakowa
 604. Walenty Bartsch 1748 - 1823 senator krakowski
 605. Stanisław Bartus 1821 - 1859 malarz
 606. Maria Miłosława Bartusówna 1854 - 1885 poetka
 607. Franciszek Paweł Bartuzel 1731 - 1811 oficjał biskupa krakowskiego
 608. Franciszek Bartynowski 1831 - 1904 archeolog; filantrop
 609. Maksymilian Bartynowski 1800 - 1839 sędzia; numizmatyk
 610. Piotr Łukasz Bartynowski 1795 - 1874 profesor UJ
 611. Wacław Bartynowski 1868 - 1923 sędzia; numizmatyk
 612. Władysław Bartynowski 1832 - 1918 numizmatyk; archeolog
 613. JAWAN Baruch (XVIII w.) faktor nadworny Augusta III
 614. Maksymilian Baruch 1861 - 1933 historyk
 615. Kazimierz Tomasz Barwicki 1871 - 1931 organizator ruchu śpiewaczego
 616. Stefan Barwinkiewicz (ur. ok. 1660) profesor filozofii
 617. Aleksander Barwiński 1847 - 1926 pedagog; historyk
 618. Józef Barwiński 1849 - 1883 powstaniec 1863; emigrant; publicysta
 619. Marcin Barwiński 1784 - 1865 rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 620. Włodzimierz Barwiński 1850 - 1883 publicysta; literat
 621. Jacek Baryczka d. 1650 dominikanin
 622. Jan Baryczka (2 poł. XVII w.) ksiądz
 623. Jerzy Baryczka (XVI w.) mieszczanin warszawski
 624. Marcin Baryczka d. 1349 kaznodzieja
 625. Stanisław Baryczka d. 1651 mieszczanin warszawski
 626. Stanisław Baryczka d. 1682 sekretarz królewski
 627. Wojciech Baryczka d. 1642 sekretarz królewski
 628. Wojciech Baryczka d. 1670 mieszczanin warszawski
 629. Piotr Baryka (XVII w.) mieszczanin
 630. Kasper Barzanka d. 1726 architekt
 631. Piotr Barzi d. 1569 poseł Zygmunta Augusta
 632. Stanisław Barzi d. 1571 wojewoda krakowski
 633. Dorota Barzina d. 1613 opiekunka jezuitów
 634. Stanisław Barzykowski 1792 - 1872 polityk; powstaniec 1830; emigrant; pamiętnikarz
 635. Jan Barzyński 1848 - 1886 dziennikarz
 636. Michał Wincenty Barzyński 1838 - 1899 misjonarz; zmartwychwstaniec
 637. Wojciech Basaeus (XVI w.) zakonnik; pisarz
 638. Jakub Basiński 1768 - 1848 misjonarz
 639. Karol Basiński 1888 - 1919 działacz niepodległościowy
 640. Jan Bass (1 poł. XVII w.) grafik; rytownik
 641. Jan Basta (XVI w.) budowniczy
 642. Stefan Bastyr 1890 - 1920 kapitan; pilot-obserwator
 643. Kryspin Baszczewicz 1807 - 1869 powstaniec 1830; emigrant
 644. Baszko (2 poł. XIII w.) kustosz kapituły poznańskiej
 645. Baszniański Ignacy (ur. ok. 1786) bazylianin prowincji ruskiej
 646. Andrzej Batory 1563 - 1599 kardynał
 647. Aleksander Batowski 1799 - 1862 historyk; publicysta
 648. Aleksander Benedykt Batowski 1760 - 1841 dyplomata
 649. Jan Batycki 1840 - 1891 pedagog
 650. Tadeusz Daniel Baubonaubik (XVII w.) rotmistrz wojsk koronnych
 651. Edward Bauch 1845 - 1920 prawnik
 652. Jerzy Fryderyk Bauch 1771 - 1826 pastor protestancki
 653. Paweł Baudarth (1 poł. XVII w.) złotnik; architekt Holender
 654. Henryk Wolfgang Baudissin 1597 - 1646 generał; dyplomata
 655. Mikołaj Baudissin (XIV/XV w.) rektor UJ
 656. Gabriel Piotr Baudouin 1689 - 1768 misjonarz; Francuz
 657. Jan Baudouin de Courtenay d. 1822 lekarz
 658. Jan Baudouin de Courtenay 1845 - 1929 lingwista; publicysta
 659. Romuald Baudouin de Courtenay 1857 - 1935 publicysta
 660. Stanisław Bauer 1892 - 1914 harcerz; legionista
 661. Feliks Gabriel Bauerfeind 1834 - 1914 powstaniec 1863
 662. Józef von Appelshofen Baum 1820 - 1883 poseł; społecznik
 663. Samuel Baum d. 1822 sekretarz kahału krakowskiego
 664. Antoni Bauman 1788 - 1861 poborca podatkowy
 665. Fryderyk Bauman (ur. 1760/70) architekt; sztukator
 666. Wilhelmina Baumanowa d. 1921 aktorka
 667. Antoni Baumań d. "ok. 1895" budowniczy
 668. Konrad Baumgarten (XV/XVI w.) drukarz gdański; Niemiec
 669. Karol Baur 1787 - 1837 aktor
 670. Marian Bawarski 1880 - 1927 kupiec; działacz społeczny
 671. Jerzy Baworowski 1870 - 1933 poseł
 672. Józef Baworowski 1780 - 1841 wojskowy
 673. Szymon Baworowski d. "1712/17" pułkownik
 674. Wiktor hr. Baworowski 1826 - 1894 literat; kolekcjoner
 675. Gliceriusz Józef Baxter 1724 - 1799 pijar
 676. Julian Bayer 1806 - 1872 matematyk; statystyk
 677. Karol Baykowski 1823 - 1904 towiańczyk
 678. Wojciech Baza d. 1569 lekarz
 679. Dymitr Bazanow (ur. 1838) urzędnik; powstaniec 1863; sybirak
 680. Cyprian Bazylik (ur. ok. 1535) muzyk; pisarz; drukarz
 681. Aleksander Bażyński (1 poł. XV w.) rycerz
 682. Franciszek Bażyński 1801 - 1876 ksiądz
 683. Gabriel Bażyński d. 1475 wojewoda chełmiński
 684. Jan Bażyński d. 1459 gubernator Prus Królewskich
 685. Jan Bażyński d. 1480 kasztelan elbląski
 686. Jan Bażyński d. 1548 podkomorzy malborski
 687. Jerzy Bażyński 1469 - 1546 wojewoda malborski
 688. Mikołaj Bażyński d. 1503 wojewoda malborski
 689. Ścibor Bażyński d. 1480 starosta generalny Prus
 690. Jan Bącewicz 1799 - 1864 lekarz
 691. Jan Witalis Bączkiewicz 1862 - 1932 lekarz
 692. Franciszek Bączkowicz 1877 - 1923 ksiądz; misjonarz
 693. Antoni Bądzkiewicz d. 1893 pedagog; historyk literatury
 694. Stanisław Ludwik Bądzyński 1862 - 1929 profesor chemii
 695. Józefa Bąkowska 1861 - 1933 poetka
 696. Jan Chryzostom Bąkowski 1672 - 1731 jezuita
 697. Jan Ignacy Bąkowski d. 1679 dworzanin; działacz polityczny
 698. Józef Bąkowski 1811 - 1887 ksiądz
 699. Józef Bąkowski 1848 - 1887 przyrodnik
 700. Ludwik Bąkowski 1884 - 1915 historyk
 701. Beatrycza d. 1316 żona Bolka I
 702. Beatrycza d. 1322 córka Henryka I Głogowskie90
 703. Wilhelm Le Vasseur de Beauplan d. 1673 inżynier; kartograf; Francuz
 704. Józef Antoni de Beaupre 1800 - 1872 lekarz
 705. Piotr Beber 1680 - 1711 budowniczy
 706. Jakub Becal d. 1696 dzierżawca ceł
 707. Stanisław Bechi 1828 - 1863 powstaniec 1863
 708. Karol Bechon d. 1812 malarz
 709. Hanus Beck d. 1512 kupiec; przedsiębiorca górniczy
 710. Jan Beck d. 1759 dyplomata
 711. Józef Beck 1867 - 1931 działacz społeczny
 712. Józef Beck (1894 - 1944), statesman, diplomat, military officer, and close associate of Józef Piłsudski
 713. Daniel Becker 1594 - 1653 lekarz nadworny
 714. Jan Becker (XVI/XVII w.) mincerz poznański
 715. August Ludwik Becu 1771 - 1824 profesor medycyny
 716. Jakub Becu (2 poł. XVIII w.) przemysłowiec
 717. Jan Ludwik Becu d. "po 1797" działacz przemysłowo-handlowy
 718. Salomea Becu 1792 - 1855 matka Juliusza Słowackiego
 719. Tomasz Bedermann d. 1531 rektor akademii Lubrańskiego
 720. Antoni Bederski 1848 - 1930 bibliotekarz; dziennikarz
 721. Mikołaj Bedleński d. 1540 prałat; scholastyk katedralny
 722. Emilian Bednarczyk 1812 - 1888 powstaniec 1830 i 1863
 723. Jan Bednarski 1860 - 1926 lekarz; działacz narodowy
 724. Szczęsny Bednarski 1845 - 1913 drukarz
 725. Aleksander Bednawski 1813 - 1901 powstaniec 1830; emigrant
 726. Zacharyaszowicz Piotr Bedros (2 poł. XVII w.) złotnik
 727. Baltar Berem d. 1508 notariusz
 728. Marcin Behm 1649 - 1683 karmelita trzewiczkowy
 729. Dawid Behr 1709 - 1771 pastor protestancki
 730. Apolonia Beill (ur. ok. 1842) działaczka konspiracyjna; sybiraczka
 731. Mojżesz Beiser 1807 - 1880 lekarz; filantrop
 732. Jan Chrzciciel Beisert 1866 - 1923 ksiądz
 733. Dionizy Bek 1865 - 1907 publicysta
 734. Kasper de Kornyath Bekes 1520 - 1579 działacz polityczny
 735. Władysław de Kornyath Bekes (XVI/XVII w.) wojskowy
 736. Dominik Ignacy Bekierski d. 1750 wojskowy
 737. Franciszek August Belcour (2 poł. XVIII w.) pułkownik
 738. Kajetan Belejowski 1771 - 1839 sędzia
 739. Gustaw Belke 1810 - 1873 przyrodnik; tłumacz
 740. Teodor Bellardi d. 1864 powstaniec 1863
 741. Michał Bellina (XVII/XVIII w.) profesor prawa UJ
 742. Józef Szymon Bellotti d. 1708 architekt włoski
 743. Tomasz Bellotti d. 1712 architekt włoski
 744. Tomasz Bellotti d. 1786 architekt wioski
 745. Fryderyk Wilhelm Below 1822 - 1895 medalier poznański
 746. Paweł kanclerz ziemi sochaczewskiej w Belski (BELSKI Paweł kanclerz ziemi sochaczewskiej w 1465) BELSKI Paweł kanclerz ziemi sochaczewskiej w 1465
 747. Ścibor Belski (XV w.) notariusz
 748. Adam Bełcikowski 1839 - 1909 literat
 749. Franciszek Ksawery Bełdowski 1817 - 1850 drzeworytnik
 750. Juliusz Wojciech Bełtowski 1852 - 1926 rzeźbiarz; malarz
 751. Andrzej Bełza d. 1639 kupiec
 752. Hieronim Bełza d. 1622 kupiec
 753. Józef Bełza 1805 - 1888 chemik
 754. Marcin Bełza d. 1542 rektor UJ
 755. Stanisław Bełza 1849 - 1929 publicysta; podróżnik
 756. Władysław Bełza 1847 - 1913 poeta; literat; publicysta
 757. Aleksander Stanisław Bełzecki d. 1677 wojewoda podolski
 758. Bartłomiej Bełzecki d. 1583 surrogator bełski
 759. Bartłomiej Bełzecki (XVI/XVII w.) podkomorzy bełski
 760. Jan Bełzecki d. 1642 kasztelan halicki
 761. Antoni Gustaw Bem 1848 - 1902 literat; nauczyciel
 762. Jakub Bem 1760 - 1841 kanonik katedralny lwowski
 763. Józef Zachariasz Bem 1794 - 1850 generał; emigrant
 764. Mateusz Bembus 1567 - 1645 jezuita
 765. Andrzej Bemer (XVI/XVII w.) budowniczy rzeźbiarz
 766. Bartłomiej Bencke 1561 - 1611 pastor; poeta
 767. Feliks Benda 1832 - 1875 aktor; reżyser
 768. Feliks Bendetson Ignacy 1858 - 1919 chemik
 769. Stanisław Bendlewicz 1854 - 1921 przemysłowiec
 770. Roman Benduski 1812 - 1876 malarz
 771. Benedykt (X/XI w.) Święty eremita
 772. Benedykt (X/XI w.) mnich; Włoch
 773. Benedykt d. 1196 biskup poznański
 774. Polak Benedykt (1 poł. XIII w.) franciszkanin
 775. Benedykt (XV/XVI w.) budowniczy
 776. Benedykt z Kośmina / Benedykt of Kośmina d. 1559 profesor UJ; poeta
 777. Benedykt z Łopienna / Benedykt of Łopienna d. 1480 archidiakon pomorski
 778. Benedykt z Poznania / Benedykt of Poznania d. "1522/27" zakonnik
 779. Florian Benedyktowicz d. 1652 malarz cechowy
 780. Ludomir Ludwik Benedyktowicz 1844 - 1926 malarz
 781. Jerzy Benet d. "1677/80" sekretarz królewski; Anglik
 782. Jakub Benik (1 poł. XIX w.) mincerz warszawski
 783. Bartłomiej Beniowski 1800 - 1867 lekarz; powstaniec 1830; emigrant
 784. Maurycy August Beniowski d. 1786 podróżnik; awanturnik
 785. Artur Benis 1865 - 1932 ekonomista
 786. Konstancja Benisławska 1747 - 1806 poetka
 787. Jan Benisławski 1736 - 1806 biskup
 788. Benjamin d. "po 1296" rycerz
 789. Jan Bennet d. 1813 pułkownik
 790. Fryderyk Emanuel Benni 1834 - 1900 pedagog; redaktor
 791. Karol Benni 1843 - 1916 lekarz
 792. Atanazy Benoe 1827 - 1894 parlamentarzysta
 793. Konstanty Benoe 1793 - 1855 radny m. Krakowa
 794. Paweł Benoe d. 1755 kasztelan warszawski
 795. Karol August Benoni 1841 - 1904 geograf; pedagog
 796. Alfred Bentkowski 1813 - 1850 lekarz; zmartwychwstaniec; emigrant
 797. Feliks Jan Bentkowski 1781 - 1852 historyk; filolog
 798. Leon Jarosław Bentkowski 1823 - 1889 kustosz muzeum
 799. Władysław Bentkowski 1817 - 1887 powstaniec 1848; 1863; poseł
 800. Antoni Benza 1787 - 1859 aktor; literat
 801. Kasper Ber d. 1543 przedsiębiorca górniczy
 802. Paweł Ber d. "ok. 1504" ławnik krakowski
 803. Ber z Bolechowa / Ber of Bolechowa 1723 - 1805 handlarz
 804. Feliks Berdau 1826 - 1888 botanik
 805. Adolf Berdowski d. "po 1876" powstaniec
 806. Joselewicz Berek 1764 - 1809 pułkownik
 807. Berek Bereksohn 1764 - 1822 handlarz
 808. Jerzy Berendt 1734 - 1805 biskup
 809. Jan Berens (XVII/XVIII w.) generał-major; miecznik
 810. Szymon Berent 1585 - 1649 jezuita; muzyk
 811. Aleksander Kazimierz Bereśniewicz 1823 - 1902 biskup kujawsko-kaliski
 812. Bazyli Bereza 1754 - 1827 malarz
 813. Witold Bereza 1884 - 1932 chemik
 814. Antoni Berezowski d. "ok. 1916" sprawca zamachu na cara
 815. Władysław Franciszek Berg d. 1710 kasztelan inflancki
 816. Stanisław Wojciech Bergmann 1862 - 1930 malarz
 817. Michał Bergonzoni 1748 - 1819 lekarz
 818. Józef Bergson (ur. 1812) lekarz
 819. Michał Bergson 1820 - 1898 kompozytor; pianista
 820. Wojciech Aleksander Berhoff 1658 - 1725 zakonnik
 821. Józef Berini (ur. 1808) powstaniec 1830; sybirak
 822. Leopold Berkiewicz 1828 - 1898 astronom
 823. Michał Berkman 1823 - 1913 powstaniec 1863; nauczyciel matematyki
 824. Józef Berkowicz 1789 - 1846 podpułkownik
 825. Arseni Berło d. 1744 biskup prawosławny
 826. Bernacki (XVIII w.) konfederat barski
 827. Samuel Bernacki d. 1768 rektor szkoły kalwińskiej
 828. Bernard d. 1285 książę na Jaworzu
 829. Bernard d. 1326 książę książęcogórski
 830. Bernard d. "ok. 1455" książę opolski
 831. Bernard (1 poł.Xll w.) misjonarz; benedyktyn; Hiszpan
 832. biskup poznański Bernard 1159-1164
 833. Bernard d. "ok. 1390" arcybiskup halicki
 834. Bernard z Biskupiego / Bernard of Biskupiego d. 1531 profesor teologii UJ
 835. Bernard z Kamieńca / Bernard of Kamieńca d. 1296 biskup Miśni
 836. Bernard z Krakowa / Bernard of Krakowa d. "po 1612" astronom
 837. Bernard z Nissy / Bernard of Nissy d. 1490 teolog; rektor UJ
 838. Bernard z Wąbrzeźna / Bernard of Wąbrzeźna 1575 - 1603 benedyktyn lubiński
 839. Gallo Bernardino d. 1517 wikariusz; oficjał generalny krakowski
 840. Jan Maria Bernardoni d. 1605 jezuita; architekt
 841. Maciej Bernat (XVI/XVII w.) drukarz
 842. Laetus Bernatek 1847 - 1927 członek zgromadzenia bonifratrów
 843. Aleksander Bernatowicz 1855 - 1920 lekarz wojskowy
 844. Feliks Aleksander Bernatowicz 1786 - 1836 powieściopisarz
 845. Henryk Zenon Bernatowicz 1847 - 1907 adwokat
 846. Antonina Bernatowiczówna 1865 - 1916 działaczka oświatowa
 847. Klemens Firmian Berneaux (2 poł. XVIII w.) kupiec
 848. Klemens Firmian Bernfeld Izydor d. "po 1926" dziennikarz; gramatyk
 849. August Fryderyk Bernhardt 1804 - 1861 technolog
 850. Jakub Bernig (2 poł. XVII w.) pułkownik
 851. Jakub De BERNITZ (2 poł. XVII w.) kanonik; agent polityczny
 852. Jakub De BERNITZ (druga poł. XVII w.) pisarz hetmana Paca
 853. Marcin Bernitz d. "po 1676" przyrodnik
 854. Zofia Anna Bernitzowa d. "1682/89?" poetka
 855. Józef Bernstein 1797 - 1853 okulista
 856. Bartolommeo Berrecci d. 1537 budowniczy; rzeźbiarz
 857. Józef Berres 1796 - 1844 profesor anatomii
 858. Mathias Bersohn 1823 - 1908 historyk sztuki i kultury
 859. Seweryn Berson 1858 - 1917 prawnik; kompozytor
 860. Karol Teodor Berthleff 1809 - 1899 dyrektor szpitala
 861. Franciszek Bertogliati (2 poł. XVIII w.) architekt
 862. Bertold (ur. ok. 1292) wójt Sącza
 863. Ryszard Wincenty Berwiński 1819 - 1879 poeta; polityk; powstaniec 1830; 1848; emigrant
 864. Teofil Nepomucen Berwiński 1823 - 1865 pedagog
 865. Panwo Berynda d. 1632 mnich prawosławny drukarz
 866. Marton Berzeviczy 1538 - 1596 dyplomata
 867. Franciszek Bessat 1734 - 1808 jezuita
 868. Suibert Józef Besser 1784 - 1842 botanik; Niemiec
 869. Antoni Wacław Betański 1715 - 1786 biskup przemyski
 870. Seweryn Bethmann d. 1515 kupiec
 871. Seweryn Bethmann d. "ok. 1558" mieszczanin krakowski
 872. Seweryn Bett Ignacy 1877 - 1919 historyk sztuki
 873. Henryka Beyerowa 1782 - 1855 malarka
 874. Ambroży Beynart d. 1602 sekretarz królewski
 875. Wojciech Kazimierz Beynart d. 1680 sekretarz królewski
 876. Jan Beyzym 1850 - 1912 jezuita; misjonarz
 877. Bezprym 986 - 1031 prince of Poland
 878. Bieniek Będlewski d. 1444 chorąży poznański
 879. Onufry Gniewomir Bęklewski (XVIII w.) konfederat barski
 880. Jan Bętkowski 1806 - 1870 pedagog
 881. Nikodem Felicjan Bętkowski-prawdzic 1812 - 1864 lekarz; polityk
 882. Kolumba Białecka 1838 - 1887 założycielka zgromadzenia ss. dominikanek
 883. Antoni Władysław Białecki 1836 - 1912 profesor prawa
 884. Alfons Klemens Białkowski 1814 - 1863 ziemianin; działacz polityczny
 885. Antoni Białkowski 1788 - 1852 pułkownik
 886. Leopold Białkowski (ur. 1804) powstaniec; emigrant
 887. Wincenty Białkowski d. 1812 podpułkownik
 888. Jan Karol Białłozor 1596 - 1631 proboszcz wileński
 889. Jerzy Białłozor d. 1665 biskup wileński
 890. Jerzy Białłozor d. 1783 poseł; wojski upicki
 891. Kazimierz Białłozor d. 1680 wojewoda miński
 892. Krzysztof Białłozor d. 1644 marszałek powiatu upickiego
 893. Krzysztof Białłozor d. 1687 chorąży Wiel. Księstwa Litewskiego
 894. Krzysztof Białłozor d. 1741 kanonik wileński
 895. Montwid Józef Białłozor (ur. 1769) targowiczanin; poseł; sędzia
 896. Montwid Marcin Białłozor d. 1817 sędzia graniczny wileński
 897. Marcjan Białłozor d. 1707 unicki arcybiskup Połocki
 898. Stanisław Białłozor d. "przed 1623" podkomorzy upicki
 899. Stanisław Białłozor d. "1666/67" kasztelan mścisławski
 900. Bronisław Białobłocki d. 1888 publicysta
 901. Jan Białobocki d. "po 1661" poeta; historyk
 902. Antoni Białobrzeski 1793 - 1868 ksiądz
 903. Marcin Białobrzeski d. 1586 opat; biskup; dyplomata; pisarz religijny
 904. Felicjan Białogłowski d. "po 1691" rotmistrz chorągwi tatarskiej
 905. Jerzy Białopiotrowicz 1740 - 1812 łowczy lidzki
 906. Jerzy Białopiotrowicz 1785 - 1871 żołnierz napoleoński; emigrant
 907. Wincenty Białopiotrowicz d. "ok. 1815" łowczy lidzki
 908. Kunegunda Białopiotrowiczowa 1793 - 1883 literatka; działaczka społeczna; emigrantka
 909. Edward Białoskórski 1799 - 1881 rosyjski gubernator
 910. Feliks Białoskórski 1811 - 1883 wojskowy
 911. Celestyn Białowiejski 1795 - 1848 wojskowy
 912. Szymon Białowiejski d. 1808 pułkownik
 913. Tadeusz Białowieski 1750 - 1832 ksiądz
 914. Jan Biały (XIV w.) kanonik krakowski
 915. Stanisław Biały 1868 - 1932 sędzia; parlamentarzysta
 916. Hinko Biberstein d. "po 1464" starosta Biecza
 917. Stefan Bidziński d. 1704 wojewoda sandomierski
 918. Wojciech Biechoński 1839 - 1926 powstaniec 1863
 919. Wojciech Bieczyński (XVII w.) sekretarz królewski; chorąży kaliski
 920. Stanisław Bieda d. 1574 mnich; pisarz teologiczny
 921. Marcin Biedermann 1864 - 1915 działacz narodowy
 922. Leon Biedroński 1857 - 1907 malarz
 923. Adam Paulin Biedrzycki d. "po 1583" burmistrz poznański; dr filozofii i medycyny
 924. Stanisław Jan Biega 1862 - 1923 pracownik społeczny
 925. Mikołaj Bieganowski 1601 - 1674 kasztelan kamieniecki
 926. Mikołaj Biegański Ignacy (ur. 1725) jezuita
 927. Jan Kazimierz Biegański d. "ok. 1733" starosta starodubowski
 928. Kazimierz Władysław Biegański (XVII/XVIII w.) polityk
 929. Łukasz Biegański 1755 - 1839 generał dywizji
 930. Piotr Kazimierz Biegański d. "ok. 1662" podkomorzy Połocki
 931. Władysław Biegański 1857 - 1917 lekarz; filozof
 932. Henryk Biegeleisen 1855 - 1934 historyk literatury
 933. Stanisław Biel d. 1541 profesor teologii; rektor UJ
 934. Jan Biela 1853 - 1931 filolog
 935. Józef Bielak 1741 - 1794 generał-major
 936. Stefan Bielak 1868 - 1907 sędzia pokoju; działacz PPS
 937. Stanisław Bielamowski d. "ok. 1810" wojskowy
 938. Piotr Bielański d. 1798 biskup unicki lwowski
 939. Adrian Bielatowski 1700 - 1770 nauczyciel; panegirysta pijarski
 940. Aleksander Bielawski 1811 - 1861 inżynier; wojskowy
 941. Bruno Franciszek Bielawski 1831 - 1861 pisarz
 942. Eustachy Bielawski (ur; ok. 1740) malarz
 943. Jan Bielawski 1864 - 1916 działacz społeczny i polityczny
 944. Jan Bielawski 1889 - 1915 działacz PPS
 945. Józef Bielawski 1729 - 1809 poeta; komediopisarz
 946. Józef Bielawski 1795 - 1837 skrzypek
 947. Kazimierz Bielawski d. "ok. 1900" inżynier; wojskowy
 948. Maciej Bielawski (2 poł. XVI w.) rotmistrz
 949. Mieczysław Bielawski 1879 - 1923 ksiądz; profesor seminarium
 950. Stanisław Bielawski d. 1419 cześnik łęczycki
 951. Stanisław Bielawski d. 1450 stolnik łęczycki
 952. Stefan Bielawski d. 1596 rotmistrz królewski
 953. Tomasz Bielawski (XVI w.) humanista; pisarz
 954. Piotr Bielczyc d. 1440 opat pelpliński
 955. Adam Bielecki 1811 - 1859 ksiądz; działacz patriotyczny
 956. Adam Bielecki Ibrahim d. "po 1590" tłumacz królewski
 957. Jan Bielecki 1869 - 1926 profesor politechniki warszawskiej
 958. Marian Bielecki 1879 - 1912 działacz socjalistyczny
 959. Leon Bielicki (ur. ok. 1755) generał-major ziemi sochaczewskiej
 960. Stanisław Bielicki 1657 - 1718 jezuita; kaznodzieja
 961. Antoni Bielikowicz 1820 - 1872 dyrektor gimnazjum
 962. Kazimierz Bielikowicz (XVIII w.) generał-major pow. brasławskiego
 963. Stanisław Bielikowicz 1925 - 1981 nauczyciel i gawędziarz
 964. Maria Bielińska 1876 - 1934 publicystka
 965. Adam Bieliński 1766 - 1855 wojskowy
 966. Aleksander Bieliński 1818 - 1877 sybirak
 967. Antoni Bieliński 1864 - 1930 działacz polityczny
 968. Daniel Bieliński d. 1591 minister kalwiński
 969. Edward Tadeusz Bieliński 1795 - 1864 inżynier
 970. Franciszek Bieliński d. 1766 marszałek wielki koronny
 971. Franciszek Bieliński d. 1809 pedagog
 972. Franciszek Jan Bieliński d. 1685 wojewoda malborski; rotmistrz
 973. Jan Bieliński d. 1546 biskup płocki
 974. Józef Bieliński 1848 - 1926 lekarz; historyk
 975. Julian Bieliński 1787 - 1863 generał brygady
 976. Kazimierz Ludwik Bieliński d. 1713 dyplomata
 977. Paweł Bieliński d. 1807 prezydent Warszawy
 978. Piotr Bieliński 1754 - 1829 senator; wojewoda
 979. Seweryn Bieliński 1815 - 1895 działacz emigracyjny
 980. Stanisław Kostka Bieliński d. "ok. 1812" marszałek sejmu grodzieńskiego
 981. Adam Bielkiewicz 1798 - 1840 anatom
 982. August Bielowski 1806 - 1876 historyk
 983. Maria Bielska 1844 - 1926 kierowniczka zakładu naukowego
 984. Adolf Henryk Bielski 1828 - 1881 sędzia
 985. Antoni Bielski d. 1848 kapelan w powstaniu 1830/31
 986. Jan Bielski 1714 - 1768 jezuita
 987. Joachim Bielski d. 1599 poeta; historyk
 988. Marcin Bielski 1495 - 1575 rycerz; kronikarz; poeta
 989. Semen Bielski (1 poł. XVI w.) bojar moskiewski
 990. Szymon Bielski 1745 - 1825 pijar; nauczyciel; drukarz
 991. Józef Biełohołowy 1883 - 1928 ksiądz; zastępca profesora
 992. Marcin Biem d. 1540 astronom; teolog
 993. Franciszek Bieniasz 1842 - 1898 geolog
 994. Gabriel Bieniaszewski 1705 - 1760 duchowny ewangelicko-reformowany
 995. Paweł Bieniek 1803 - 1888 nauczyciel
 996. Stanisław Kazimierz Bieniewski d. 1676 polityk
 997. Reginald Bieńkiewicz 1711 - 1755 pijar; nauczyciel
 998. Wacław Kalikst Bieńkiewicz 1863 - 1928 weterynarz
 999. Bronisław Bieńkowski 1848 - 1903 filolog; pedagog
 1000. Bronisław Bieńkowski Ignacy 1771 - 1838 urzędnik państwowy
 1001. Jan Bieńkowski 1837 - 1863 powstaniec z 1863
 1002. Korwin Antoni Bieńkowski 1760 - 1834 senator; kasztelan
 1003. Maksymilian Marcin Bieńkowski 1877 - 1930 działacz społeczno-narodowy
 1004. Piotr Ignacy Bieńkowski 1865 - 1925 classical scholar and archaeologist, professor of Jagiellonian University