User:Piotrus/List of Poles/Schröder-Skowid

 1. Eliasz Konstanty Schröder 1625 - 1680 prawnik; sekretarz królewski
 2. Jan Ernest Schröder 1581 - 1639 burmistrz gdański
 3. Artur Władysław Schroeder 1881 - 1934 prozaik; poeta
 4. Franciszek Schroeder 1831 - 1917 ziemianin; poseł; nauczyciel
 5. Jerzy Antoni Schroeder d. 1799 probier menniczy
 6. Adam Schroeter d. "ok. 1572" poeta nowołaciński
 7. Paweł Schroeter 1855 - 1935 lekarz
 8. Jan Schroetter 1646 - 1727 kasztelan inflancki
 9. Ludwik Schroetter (ur. 1861) lekarz
 10. Efraim Schróger 1727 - 1784 architekt
 11. Edward Schubert 1866 - 1932 generał brygady
 12. Karol Stanisław Schubert 1864 - 1954 generał dywizji
 13. Adolf Grzegorz Schuch 1792 - 1880 architekt
 14. Adolf Grzegorz Schuch Ignacy 1782 - 1864 lekarz
 15. Jan Christian Schuch 1752 - 1813 architekt
 16. Stanisław Grzegorz Schuch 1892 - 1982 hipolog
 17. Tadeusz Florian Schuch 1912 - 1975 inżynier budownictwa lądowego
 18. Stefania Jadwiga Schuchowa 1890 - 1972 pisarka; pedagog
 19. Herman Schugt d. 1845 profesor filologii klasycznej
 20. Franciszek Ksawery Schulak 1825 - 1908 jezuita; działacz polonijny w USA
 21. Mosze Schulboym 1830 - 1918 językoznawca; leksykograf; tłumacz
 22. Antoni Schultis 1869 - 1939 wojewoda śląski
 23. Daniel Schultz d. 1683 malarz
 24. Georg Peter Schultz 1680 - 1748 redaktor czasopism
 25. Jan Schultz 1662 - 1704 historyk; prawnik
 26. Karol Schultz 1752 - 1796 kupiec; bankier
 27. Salomon Schultz d. 1638 burmistrz toruński
 28. Salomon Schultz d. "po 1673" major
 29. Wojciech Schultz 1831 - 1905 bernardyn
 30. Szymon Schultz d. 1708 burmistrz toruński
 31. Alfons Wacław Schulz 1872 - 1940 ksiądz; senator
 32. Bruno Schulz 1892 - 1942 prozaik; eseista; malarz
 33. Joachim Christoph Schulz 1762 - 1798 pisarz niemiecki
 34. Karol Schulz 1867 - 1952 nauczyciel; dyrektor gimnazjum
 35. Karol Henryk Schulz-ewler 1852 - 1905 pianista; kompozytor
 36. Leopold Karol Schulz-strasznicki 1803 - 1852 matematyk
 37. Gabriel Schumann 1595 - 1654 rajca gdański; bibliofil
 38. Eugeniusz Bolesław Schummer 1904 - 1970 literat; dziennikarz
 39. Helena Eleonora Schupp 1877 - 1948 Śpiewaczka
 40. Emil Schurer 1902 - 1942 krytyk literacki
 41. Franciszek Karol Schuster 1811 - 1901 kupiec
 42. Helena Katarzyna Schuster 1884 - 1949 lekarz; docent anatomii patologicznej
 43. Juliusz Schuster 1906 - 1978 członek AK
 44. Stanisław Schuster 1890 - 1940 pułkownik
 45. Antoni Schutz d. "ok. 1787" generał major
 46. Fryderyk Adolf Schutz 1782 - 1854 budowniczy
 47. Kaspar Schutz d. 1594 historyk; prawnik; poeta
 48. Stanisław Marian Schwann 1912 - 1982 profesor historii medycyny
 49. Stanisław Marian Schwartz Izydor 1734 - 1794 benedyktyn; historyk zakonu
 50. Jan Maciej Schwartz 1772 - 1828 złotnik
 51. Tadeusz Schwartz 1905 - 1970 profesor Politechniki Warszawskiej
 52. Henryk Schwartzwald 1619 - 1672 patrycjusz gdański; bibliofil
 53. Adam Schwarz 1878 - 1934 leśnik; profesor SGGW
 54. Antoni Schwarz 1801 - 1871 kupiec
 55. Henryk Schwarz 1837 - 1911 kupiec
 56. Kopel Schwarz 1889 - 1954 adwokat; poseł
 57. Rudolf Schwarz 1834 - 1899 kupiec; muzyk
 58. Rudolf Schwarzbart Ignacy 1888 - 1961 działacz syjonistyczny; poseł
 59. Karl Gottlieb Schweikart 1772 - 1855 malarz; miniaturzysta
 60. Kazimierz Leon Schwerdtmann 1693 - 1760 burmistrz Torunia
 61. Jan Chryzostom Schwerin 1795 - 1845 generał brygady
 62. Mikołaj Schwichtenberg (m. 1518) oficjał gdański i pomorski; bibliotekarz
 63. Stefan Sciepura 1826 - 1881 lekarz; antropolog
 64. Stefan Scipio Ignacy d. 1791 starosta lidzki
 65. Jan Scipio d. 1738 kasztelan smoleński
 66. Jan Karol Scipio 1801 - 1890 ksiądz; senator
 67. Józef Scipio d. 1743 marszałek nadworny litewski
 68. Karol Scipio 1842 - 1912 działacz gospodarczy; poseł
 69. Kazimierz Scipio d. 1733 marszałek lidzki
 70. Krzysztof Scipio d. 1649 prowincjał bernardynów
 71. Michał Scipio 1887 - 1984 pilot; pionier lotnictwa
 72. Aleksander Sculteti d. 1564 kanonik warmiński; historyk
 73. Bernard Sculteti d. 1518 kanonik i dziekan warmiński
 74. Jan Sculteti d. 1526 kanonik i archidiakon warmiński
 75. Emilia Sczaniecka 1804 - 1896 działaczka społeczna
 76. Jan Mieczysław Sczaniecki 1873 - 1952 ziemianin; działacz społeczny
 77. Władysław Józef Maria Sczaniecki 1869 - 1942 ziemianin; pułkownik
 78. Kazimierz Bolesław Sczaniecki 1837 - 1918 powstaniec 1863
 79. Ludwik Paweł Sczaniecki 1789 - 1854 podpułkownik; ziemianin; pamiętnikarz
 80. Michał Sczaniecki 1910 - 1977 profesor prawa i historii
 81. Michał Leon Sczaniecki 1838 - 1920 ziemianin; działacz społeczny
 82. Stefan Sczaniecki 1658 - 1737 jezuita; pedagog
 83. Józef Sebald 1853 - 1931 fotograf
 84. Sebastian z Felsztyna / Sebastian of Felsztyna d. "1544/52" kompozytor
 85. Sebastian z Kleparza / Sebastian of Kleparza d. 1568 profesor UJ
 86. Władysław Kamil Sebastyański 1843 - 1903 jezuita; działacz polonijny w USA
 87. Stanisław Sebel 1886 - 1946 operator filmowy
 88. Władysław Stefan Sebyła 1902 - 1940 poeta; krytyk literacki
 89. Jan Sechini d. 1632 doktor medycyny; profesor; rektor
 90. Roman Piotr Secomski 1913 - 1974 ekonomista
 91. Dionizy Secygniowski d. "1574/76" biskup kamieniecki
 92. Jakub Secygniowski d. 1530 starosta buski
 93. Jakub Secygniowski d. "1594?" starosta szydłowski
 94. Mikołaj Secygniowski d. "1503/4" burgrabia krakowski
 95. Paweł Secygniowski d. 1568 wojski krakowski
 96. Piotr Secygniowski d. 1430 protoplasta rodziny Secygniowskich
 97. Stanisław Secygniowski d. 1559 burgrabia krakowski
 98. Tomasz Secygniowski d. 1468 stolnik sandomierski
 99. Tomasz Sedey 1757 - 1818 profesor fizjologii
 100. Edward Józef Sedlaczek 1859 - 1917 literat; urzędnik
 101. Eugeniusz Sedlaczek d. "1907?" ksiądz
 102. Franciszek Sedlaczek 1894 - 1978 pedagog; bibliotekarz
 103. Stanisław Marian Sedlaczek 1892 - 1941 działacz harcerski; psycholog
 104. Ludomir Sedlaczek-komorowski 1903 - 1972 antropolog; lekarz
 105. Janina Sedlaczkówna 1868 - 1899 literatka; pedagog
 106. Karol Józef Sedlnicki 1703 - 1761 podskarbi wielki koronny
 107. Artur Emil Seelieb 1878 - 1958 pedagog; tłumacz; redaktor
 108. Tadeusz Julian Seemann 1922 - 1992 oficer AK; cichociemny
 109. Kalman Segal 1917 - 1980 poeta; prozaik; publicysta
 110. Jakub Segal 1880 - 1943 psycholog; estetyk
 111. Zusman Segałowicz 1884 - 1949 pisarz żydowski
 112. Georg Seger 1629 - 1678 lekarz; przyrodnik
 113. Stanisław Michał Segnitz 1641 - 1708 kupiec; rajca krakowski
 114. Henryk Stanisław Segno 1882 - 1964 pilot; pionier lotnictwa
 115. Jan Sehn 1909 - 1965 profesor prawa karnego
 116. Tadeusz Józef Seib (ur. 1887) nauczyciel; poseł; senator
 117. Stefan Seidel 1911 - 1977 profesor elektroenergetyki
 118. Władysław Seideman 1849 - 1919 śpiewak; pedagog
 119. Efraim Seidenbeutel 1902 - 1945 malarz
 120. Józef Seidenbeutel 1894 - 1923 malarz; rysownik
 121. Menasze Seidenbeutel 1902 - 1945 malarz
 122. Salomon Seidenman 1878 - 1948 adwokat; poseł
 123. Olga Maria Seidl 1903 - 1969 botanik
 124. Wacław Seidl 1867 - 1939 lekarz; działacz socjalistyczny
 125. Andrzej Seidler 1812 - 1895 burmistrz Krakowa; poseł
 126. Józef Seidler 1801 - 1862 fortepianmistrz
 127. Maksymilian Seidler 1892 - 1974 profesor medycyny
 128. Teodor Leon Seidler 1882 - 1972 adwokat; poseł
 129. Zofia Seidlerowa 1859 - 1919 redaktorka; publicystka
 130. Dawid Seifert d. "1960?" malarz; grafik
 131. Franciszek Seifert 1900 - 1964 grafik; bibliofil
 132. Zbigniew Seifert 1946 - 1979 saksofonista; skrzypek jazzowy
 133. Piotr Stefan Seifman 1823 - 1903 weterynarz
 134. Julian Sekita 1897 - 1989 organizator sadownictwa
 135. Jan Seklucjan d. 1578 pisarz reformacyjny; wydawca
 136. Jan Sekuła 1919 - 1990 profesor medycyny
 137. Michał Sekuła 1884 - 1972 działacz polonijny w Brazylii
 138. Michał Sekułowicz Ignacy 1880 - 1929 nauczyciel
 139. Bolesław Aleksander Sekutowicz 1881 - 1939 adwokat; sędzia; działacz społeczny
 140. Stanisław Sekutowicz 1907 - 1944 zoolog; fotografik
 141. Borys Romuald Selecki 1921 - 1986 neurochirurg
 142. Stanisław Selig d. 1512 profesor UJ
 143. Stanisław Robert Seliga 1895 - 1991 filolog klasyczny; pedagog
 144. Franćois Selimand d. "po 1800" przedsiębiorca tkacki
 145. Franciszek Fryderyk Sellin 1831 - 1914 kupiec; przedsiębiorca teatralny
 146. Antoni Semadeni 1823 - 1884 cukiernik; konsul szwajcarski
 147. Bernard Semadeni 1827 - 1892 cukiernik
 148. Bernard Semadeni Irena 1901 - 1984 profesor stomatologii
 149. Ryszard Jakub Semadeni 1874 - 1930 cukiernik
 150. Tadeusz Semadeni 1902 - 1944 prawnik; pływak; sędzia sportowy
 151. Władysław Adolf Semadeni 1865 - 1930 biskup ewangelicko-reformowany
 152. Halina Franciszka Sembrat 1908 - 1974 pianistka kompozytorka
 153. Kazimierz Jan Sembrat 1902 - 1988 profesor zoologii
 154. Józef Sembratowicz 1821 - 1900 metropolita lwowski
 155. Sylwester Sembratowicz 1836 - 1898 kardynał
 156. Jan Karol Sembrzycki 1856 - 1919 prowizor aptekarski; historyk folklorysta
 157. Karol Sembrzycki 1823 - 1886 nauczyciel; zbieracz pieśni; poeta
 158. Piotr Adolf Semenenko 1814 - 1886 ksiądz; filozof; publicysta
 159. Mściwój Maria Semerau-siemianowski 1885 - 1953 profesor medycyny
 160. Władysław Wojciech Semerau-siemianowski 1849 - 1937 lekarz; numizmatyk
 161. Zbigniew Semerau-siemianowski 1915 - 1990 profesor medycyny
 162. Stanisław Semetkowski 1837 - 1893 kapitan w powstaniu 1863
 163. Tadeusz Franciszek Semik 1899 - 1978 podpułkownik
 164. Edmund Semil 1890 - 1975 działacz socjalistyczny; publicysta
 165. Aldona Semirienko d. "ok. 1919" działaczka socjalistyczna
 166. Aleksander Semkowicz 1850 - 1923 historyk; pedagog; archiwista
 167. Aleksander Semkowicz 1885 - 1954 senator; bibliograf
 168. Władysław Aleksander Semkowicz 1878 - 1949 prawnik; historyk; geograf; profesor UJ
 169. Ludwik Semkowski 1891 - 1977 jezuita; biblista; hebraista
 170. Leonard Sempoliński 1902 - 1988 fotografik
 171. Ludwik Agapit Sempoliński 1899 - 1981 aktor; śpiewak; tancerz; reżyser
 172. Wojciech Sempoliński d. "przed III 1526" hetman nadworny
 173. Stefania Aniela Sempołowska 1869 - 1944 działaczka społeczna; pisarka
 174. Antoni Sempołowski 1847 - 1936 profesor rolnictwa
 175. Artur Semrau 1862 - 1940 historyk; muzeolog
 176. Józef Semrau 1833 - 1904 ksiądz; działacz społeczny
 177. Józef Kazimierz Sendecki 1883 - 1973 Śpiewak; aktor; malarz
 178. Nataniel Sendel 1686 - 1757 lekarz
 179. Stefan Sendłak 1889 - 1978 działacz socjalistyczny
 180. Jan Sendorek 1896 - 1932 pułkownik pilot
 181. Tadeusz Sendzimir 1894 - 1989 przemysłowiec
 182. Wawrzyniec Senes d. "ok. 1650" architekt
 183. Alfons Edmund Senger 1915 - 1991 profesor ortopedii
 184. Maurycy Aleksander Sengteller 1813 - 1883 rytownik; emigrant
 185. Józef Seniuk d. 1879 drukarz
 186. Teodor Senkowicz d. "1632/33" malarz
 187. Gustaw Adolf Sennewald 1804 - 1860 księgarz; nakładca
 188. Gustaw Karol Sennewald 1832 - 1896 księgarz; nakładca
 189. Aleksander Seńkowski 1897 - 1964 inżynier lotniczy; pilot
 190. Michał Piotr Seńkowski 1867 - 1939 profesor chemii; lekarz
 191. Jakub Sepieński d. "1464/65" sędzia ziemski poznański
 192. Jan Sepieński d. 1494 kasztelan biechowski; dyplomata
 193. Mikołaj Sepieński d. "ok. 1432" dyplomata; sędzia ziemski
 194. Serafin d. 1513 malarz; burmistrz
 195. Jan Serafin 1913 - 1944 kapitan AK; cichociemny
 196. Mikołaj Serafin d. 1459 miecznik krakowski
 197. Ferdynand Serafinowicz 1759 - 1812 pijar; pedagog; redaktor
 198. Zygmunt Serafinowicz 1897 - 1971 nauczyciel
 199. Antoni Serbeński 1886 - 1957 malarz; grafik
 200. Józef Serczyk 1867 - 1930 działacz ludowy; poseł
 201. Jerzy Marian Serda 1923 - 1992 profesor prawa
 202. Aureli Serda-teodorski d. "ok. 1943" generał dywizji
 203. Krzysztof Serebkowicz d. "1648/50" sekretarz królewski; kupiec
 204. Mikołaj Serebrennikow 1873 - 1951 urzędnik; poseł
 205. Wojciech Serebryski d. 1649 kanonik katedralny krakowski
 206. Aleksander Serednicki 1886 - 1926 pułkownik
 207. Hipolit August Seredyński 1800 - 1874 nauczyciel; działacz społeczny
 208. Marian Seredyński 1890 - 1959 działacz Polonii gdańskiej
 209. Tadeusz Seredyński 1895 - 1978 pianista; dyrygent
 210. Władysław Seredyński 1841 - 1893 historyk; historyk literatury
 211. Feliks Serejko 1845 - 1913 ksiądz; działacz oświatowy
 212. Marian Henryk Serejski 1897 - 1975 profesor historii
 213. Hadrian Seriewicz d. 1748 bernardyn
 214. Karol Artur Serini 1875 - 1931 pastor ewangelicko-augsburski
 215. Małgorzata Julia Serini-bulska 1909 - 1973 profesor medycyny
 216. Maria Regina Serkowska 1901 - 1970 literatka; tłumaczka
 217. Jan Serkowski 1864 - 1924 robotnik; działacz socjalistyczny
 218. Krzysztof Maria Serkowski 1930 - 1981 profesor astronomii
 219. Stanisław Ferdynand Serkowski 1871 - 1936 analityk; bakteriolog; serolog
 220. Józef Sermak d. 1874 adwokat; radny m. Lwowa
 221. Bartłomiej Serny d. 1585 kupiec; rajca sandomierski
 222. Łukasz Serny d. "po 1594" rotmistrz piechoty wybranieckiej
 223. Kazimierz Serocki 1922 - 1981 pianista; kompozytor
 224. Feliks Tomasz Seroczyński 1879 - 1964 ksiądz; działacz polonijny w USA
 225. Józef Seroka 1910 - 1988 bernardyn; nauczyciel; działacz polonijny w USA
 226. Józef Seruga 1886 - 1940 podpułkownik; archiwista; historyk
 227. Stanisław Serwaczyński 1790 - 1859 skrzypek; dyrygent; kompozytor
 228. Paschalis Serwan d. 1803 bernardyn; teolog
 229. Maciej Zenon Serwatowski d. 1902 ziemianin; poseł
 230. Teodor Alfred Serwatowski 1837 - 1918 ziemianin; poseł
 231. Walerian Serwatowski 1810 - 1891 ksiądz; pisarz religijny
 232. Władysław Józef Serwatowski d. "1940/41" ziemianin; poseł
 233. Andrzej Serwiński d. 1842 ziemianin
 234. Otto Sesswegen d. 1689 pułkownik; łowczy inflancki
 235. Aleksander Seton (XVII w.) wiceadmirał
 236. Aleksander De SEVE d. 1611 archidiakon gnieźnieński
 237. Tadeusz Seweryn 1894 - 1975 etnograf; malarz; grafik
 238. Bazyli Sewerynowski (2. poł. XVIII w.) kartograf
 239. Marian Sewi 1905 - 1929 poeta
 240. Aleksander Sewruk 1912 - 1974 aktor; dyrektor teatru
 241. Antoni Florian Seyda 1858 - 1937 chemik; przedsiębiorca
 242. Halina Seyda 1906 - 1944 bankowiec; działaczka konspiracyjna
 243. Marian Seyda 1879 - 1967 polityk; dziennikarz; publicysta; historyk
 244. Władysław Kazimierz Seyda 1863 - 1939 pierwszy prezes Sądu Najwyższego
 245. Zygmunt Seyda 1876 - 1925 adwokat; działacz narodowy
 246. Julia Albertyna Seydel 1884 - 1954 bakteriolog
 247. Dorota Seydenmann 1898 - 1943 malarka
 248. Dorota Von SEYDEWITZ d. "ok. 1881" powstaniec 1863
 249. Jan Seydlitz 1832 - 1861 malarz
 250. Józef Seydlitz 1755 - 1835 pułkownik
 251. Józef Narcyz Seydlitz 1789 - 1845 malarz
 252. Włodzimierz Roman Seydlitz 1890 - 1940 prawnik; bankowiec
 253. Gustaw Seyfarth d. 1923 księgarz; nakładca
 254. Hans Seyfrid d. 1534 sekretarz miejski; ławnik
 255. Józef Alojzy Seyfried (ur. ok. 1829) dowódca w powstaniu 1863
 256. Kamil Jan Seyfried 1872 - 1960 generał brygady
 257. Jerzy Daniel Seyler 1686 - 1745 historyk
 258. Teodor Michał Sęczkowski d. "po 1903" poeta; dziennikarz; pedagog
 259. Karol Sęczyk 1889 - 1975 lekarz
 260. Franciszek Ferdynand Sęczykowski 1837 - 1907 ksiądz
 261. Stanisław Jerzy Sędziak 1913 - 1978 oficer AK; cichociemny
 262. Franciszek Sędzicki 1882 - 1957 poeta; publicysta
 263. Mieczysław Sędzielowski 1904 - 1988 pracownik polskiej służby zagranicznej
 264. Dominik Sędzimir 1728 - 1782 jezuita; profesor filozofii
 265. Jan Wincenty Sędzimir 1853 - 1922 filolog klasyczny
 266. Zygmunt Sędzimir 1881 - 1933 ksiądz; poseł
 267. Sędziwój d. "po 1238" kantor gnieźnieński
 268. Sędziwój (2. poł. XIII w.) łowczy łęczycki
 269. Gałązka Sędziwój d. "1406/11" kasztelan przemęcki
 270. Michał Sędziwój 1566 - 1636 alchemik; filozof; lekarz
 271. Sędziwój z Czarnkowa / Sędziwój of Czarnkowa d. "ok. 1365" kasztelan nakielski
 272. Sędziwój z Czechla / Sędziwój of Czechla d. 1476 kanonik gnieźnieński; dyplomata
 273. Sędziwój z Jarocina / Sędziwój of Jarocina d. "1305/06" wojewoda poznański
 274. Sędziwój z Kępy / Sędziwój of Kępy d. "1234/40" możnowładca wielkopolski
 275. Sędziwój z Leżenic / Sędziwój of Leżenic d. 1466 wojewoda sieradzki
 276. Sędziwój z Łęgu Kościelnego / Sędziwój of Łęgu Kościelnego d. 1442 kanonik poznański
 277. Sędziwój z Szubina / Sędziwój of Szubina d. 1406 wojewoda kaliski
 278. Sędziwój z Wir / Sędziwój of Wir d. "po 1378" kasztelan bniński
 279. Aleksander Sękowski 1811 - 1888 adwokat; radny m. Lwowa
 280. Aleksander Sękowski 1876 - 1978 ksiądz; publicysta
 281. Jan Sękowski 1934 - 1985 filolog klasyczny; tłumacz
 282. Józef Julian Sękowski 1800 - 1858 orientalista; pisarz
 283. Modest Sękowski 1920 - 1972 działacz społeczny
 284. Stanisław Jan Sękowski 1914 - 1960 żołnierz AK; więzień polityczny
 285. Stefan Sękowski 1859 - 1910 ziemianin; poseł
 286. Wincenty Sękowski 1840 - 1911 generał marianów
 287. Wojciech Sękowski 1556 - 1609 dominikanin; prowincjał
 288. Dawid Sfard 1903 - 1981 poeta; krytyk literacki; publicysta
 289. Narcyz Marcelin Sforski 1826 - 1911 reformat; pisarz religijny
 290. Adam Sheybal 1894 - 1965 fotografik; major
 291. Stanisław Józef Sheybal 1891 - 1976 malarz; fotografik; pedagog
 292. Władysław Rudolf Sheybal 1923 - 1992 aktor; reżyser
 293. Franciszek Sianko 1890 - 1986 farmaceuta
 294. Bronisław Sianoszek 1921 - 1968 żołnierz AK; technik dentystyczny
 295. Michał Sianozęcki 1918 - 1944 instruktor harcerski
 296. Zygmunt Sianożęcki 1880 - 1940 profesor chemii
 297. Antoni Siarczyński 1757 - 1842 sekretarz Sejmu Czteroletniego
 298. Franciszek Siarczyński 1758 - 1829 ksiądz; historyk; publicysta
 299. Jan Kanty Siarczyński 1731 - 1762 malarz; grafik
 300. Filip Siarkiewicz 1872 - 1932 generał brygady
 301. Władysław Siarkowski 1840 - 1902 historyk; etnograf
 302. Stanisław Siatka 1869 - 1933 polonijny działacz społeczny; zmartwychwstaniec
 303. Michał Hieronim Sibilski 1810 - 1889 ksiądz
 304. Kazimierz Sichulski 1879 - 1942 malarz; karykaturzysta
 305. Edyta Maria Sicińska 1909 - 1979 tłumaczka
 306. Adam Siciński 1875 - 1955 działacz socjalistyczny
 307. Jan Siciński d. 1621 marszałek upicki; poseł
 308. Karol Siciński 1884 - 1965 architekt; malarz
 309. Marceli Siciński 1799 - 1872 major; emigrant
 310. Michał Siciński 1874 - 1941 nauczyciel; senator
 311. Stanisław Siciński d. 1681 sędzia ziemski przemyski; poseł
 312. Stanisław Siciński 1896 - 1966 ziemianin; poseł; senator
 313. Władysław Wiktoryn Siciński d. 1672 podsędek upicki
 314. Zbigniew Marcin Siciński 1910 - 1991 profesor elektrotechniki
 315. Zbigniew Marcin Siczynśkij Iwan 1887 - 1979 ukraiński działacz socjalistyczny
 316. Mykoła Siczynśkij 1850 - 1894 ksiądz greckokatolicki
 317. Stanisław Jan Sidełko 1921 - 1991 prowincjał sercanów; misjonarz
 318. Michał Sidler d. 1658 kanonik warmiński
 319. Janusz Sidło 1933 - 1993 oszczepnik
 320. Kazimierz Sidor d. 1981 pułkownik; dyplomata; publicysta
 321. Bogusław Sidorowicz 1888 - 1951 dyrygent orkiestr wojskowych
 322. Gustaw Sidorowicz 1905 - 1993 podpułkownik; pilot
 323. Wacław Sidorowicz 1905 - 1982 lekarz medycyny sportowej
 324. Zygmunt Sidorowicz 1846 - 1881 malarz
 325. Zbigniew Sidorski 1925 - 1984 profesor fizyki
 326. Stanisław Sidowski 1906 - 1973 działacz socjalistyczny
 327. Alfred Walter Siebeneichen 1895 - 1964 działacz narodowy; publicysta
 328. Jakub Siebeneicher d. 1604 drukarz; rajca krakowski
 329. Marcin Siebeneicher d. 1543 księgarz; nakładca
 330. Mateusz Siebeneicher d. 1582 właściciel papierni; drukarz
 331. Sieciech (2. poł. XI w.) palatyn polski
 332. Sieciech (1. poł. XII w.) cześnik B. Krzywoustego
 333. Sieciech d. "1236/39" cześnik łęczycki
 334. Sieciech d. "1288/90" podkomorzy sandomierski
 335. Sieciech d. "po 1310; a przed 1321" skarbnik krakowski
 336. Sieciech d. "po 1317" starosta brzeski kujawski
 337. Sieciech d. "1357/64" kasztelan spicymierski
 338. Sieciech z Chmielnika / Sieciech of Chmielnika d. 1403 kanonik krakowski
 339. Sieciech z Gieczna / Sieciech of Gieczna d. "1279/85" wojewoda łęczycki
 340. Sieciech z Gieczna / Sieciech of Gieczna d. "po 1292" sędzia łęczycki
 341. Lucyna Sieciechowiczowa 1909 - 1986 nauczycielka; pisarka dla młodzieży
 342. Stanisław Sieciński d. 1619 biskup przemyski
 343. Józef Sieczka 1846 - 1925 przedsiębiorca
 344. Maciej Sieczka 1824 - 1897 przewodnik tatrzański
 345. Tadeusz Sieczka d. "1941?" ksiądz; historyk Kościoła
 346. Stefan Sieczkowski 1881 - 1944 wiceminister sprawiedliwości
 347. Tadeusz Eugeniusz Sieczkowski 1907 - 1973 architekt; urbanista
 348. Marceli Siedlanowski 1894 - 1976 inżynier mechanik
 349. Władysław Piotr Siedlanowski 1891 - 1941 adwokat; działacz skautowy
 350. Maria Joanna Siedlecka 1856 - 1942 działaczka społeczna i oświatowa
 351. Ewa Siedlecka-kotula 1915 - 1982 graficzka
 352. Adam Franciszek Siedlecki 1876 - 1967 krytyk literacki; publicysta
 353. Feliks Siedlecki 1890 - 1966 profesor medycyny
 354. Franciszek Siedlecki 1906 - 1942 krytyk literacki
 355. Franciszek Wincenty Siedlecki 1867 - 1934 malarz; scenograf; krytyk sztuki
 356. Jan Kazimierz Siedlecki 1829 - 1902 ksiądz; pisarz kościelny
 357. Józef Wojciech Siedlecki 1841 - 1915 malarz; pedagog
 358. Krzysztof Leon Siedlecki 1894 - 1942 wojskowy; poseł
 359. Ludwik Siedlecki d. "ok. 1943" działacz socjalistyczny
 360. Michał Marian Siedlecki 1873 - 1940 profesor zoologii
 361. Mikołaj Siedlecki d. "przed 1524" wojski poznański
 362. Nikodem Siedlecki 1866 - 1931 ksiądz; pisarz
 363. Stanisław Siedlecki 1676 - 1736 ksiądz; misjonarz
 364. Stanisław Siedlecki 1877 - 1939 polityk; senator
 365. Zygmunt Siedlecki 1893 - 1973 lekarz; pułkownik
 366. Zdzisław Siedlewski 1921 - 1977 działacz państwowy
 367. Franciszka Siedliska 1842 - 1902 błogosławiona
 368. Maria Siedmiograj 1907 - 1977 pisarka dla dzieci
 369. Adam Rawicz Siedmiogrodzki 1809 - 1868 prawnik; powstaniec 1846
 370. Mikołaj Siedmiradzki d. 1630 burmistrz lwowski
 371. Paweł Siefert 1586 - 1666 organista; kompozytor
 372. Michał Sieg 1832 - 1896 ksiądz; nauczyciel
 373. Gustaw Aleksander Siegfried 1807 - 1847 lekarz; powstaniec 1831
 374. Michał Siejkowski 1695 - 1752 dominikanin; pisarz
 375. Stanisław Jakub Siekaczyński 1803 - 1852 prawnik
 376. Walenty Józef Siekaczyński 1806 - 1878 lekarz; higienista
 377. Sebastian Siekanowic d. 1656 prawnik; rektor Akademii Zamojskiej
 378. Wojciech Siekielowic d. 1671 księgarz; drukarz
 379. Jadwiga Siekierska 1903 - 1984 działaczka komunistyczna; krytyk sztuki
 380. Albin Franciszek Siekierski 1920 - 1989 literat; publicysta; poseł
 381. Zygmunt Siekierski 1909 - 1943 porucznik AK
 382. Ambroży Siekierzyński d. 1528 chorąży podolski
 383. Ambroży Siekierzyński Ignacy 1743 - 1814 pijar; pedagog; pisarz
 384. Tomasz Siekierzyński d. "ok. 1774" jezuita; matematyk; architekt
 385. Jakub Sieklucki d. 1512 burgrabia krakowski
 386. Stanisław Sielański 1899 - 1955 aktor
 387. Anastazy Antoni Sielawa d. 1655 unicki metropolita kijowski
 388. Klemens Stefan Sielecki 1903 - 1980 inżynier mechanik
 389. Stanisław Sielecki 1898 - 1952 pułkownik
 390. Antoni Sielicki d. "ok. 1814" poseł na Sejm Czteroletni
 391. Józef Sielicki d. 1791 kasztelan Połocki
 392. Margit Sielska 1900 - 1980 malarka; graficzka
 393. Aleksander Sielski d. 1682 kasztelan gnieźnieński; poseł
 394. Aleksander Konstanty Sielski 1880 - 1964 dyrygent; pedagog
 395. Feliks Sielski 1852 - 1922 lekarz
 396. Roman Sielski 1903 - 1990 malarz
 397. Stanisław Sielski 1898 - 1981 tłumacz; urzędnik
 398. Adam Siemaszko 1739 - 1773 pijar; pedagog; pisarz
 399. Adam Siemaszko 1905 - 1993 rzeźbiarz; grafik
 400. Aleksander Siemaszko d. "1597/98" kasztelan bracławski
 401. Antoni Józef Siemaszko 1861 - 1924 aktor; reżyser
 402. Bohdan Siemaszko d. "ok. 1555" starosta kowelski; pisarz królowej Bony
 403. Janina Siemaszko 1895 - 1968 entomolog; wirusolog
 404. Józef Siemaszko 1798 - 1869 arcybiskup prawosławny
 405. Kazimierz Siemaszko 1847 - 1904 ksiądz; misjonarz
 406. Konstanty Siemaszko 1885 - 1959 komandor; inżynier mechanik
 407. Konstanty Mateusz Siemaszko 1894 - 1985 biskup prawosławny
 408. Mikołaj Siemaszko d. 1618 kasztelan bracławski
 409. Piotr Siemaszko d. 1560 starosta krzemieniecki
 410. Wincenty Siemaszko 1887 - 1943 profesor fitopatologii
 411. Wanda Felicja Siemaszkowa 1867 - 1947 aktorka; reżyser; pedagog
 412. Józef Antoni Siemek 1913 - 1983 działacz PPS i PZPR
 413. Kasper Siemek d. 1642 autor traktatów politycznych
 414. Adam Siemianowicz 1902 - 1970 malarz
 415. Euzebiusz Tomasz Siemianowski 1765 - 1840 pułkownik; powstaniec 1830/31
 416. Franciszek Ksawery Siemianowski 1811 - 1860 malarz; akwarelista
 417. Józef Siemianowski 1866 - 1931 dziennikarz; działacz narodowy
 418. Maksymilian Siemianowski 1810 - 1878 malarz
 419. Marcin Siemianowski d. 1694 kasztelan wieluński
 420. Chaim Siemiatycki 1908 - 1943 poeta żydowski
 421. Antoni Siemiątkowski d. 1826 pisarz ziemski sieradzki; poseł
 422. Jerzy Felicjan Siemiątkowski 1889 - 1974 ziemianin; senator
 423. Łukasz Siemiątkowski 1876 - 1944 tkacz; działacz socjalistyczny
 424. Tomasz Jan Siemiątkowski 1786 - 1830 generał brygady
 425. Jan Siemiec 1846 - 1919 ksiądz
 426. Kazimierz Siemienowicz d. "po 1651" inżynier wojskowy
 427. Anna Siemienowska 1908 - 1989 działaczka AK
 428. Aleksander Jan Siemieński 1851 - 1939 ksiądz; działacz społeczny
 429. Jacek Siemieński d. 1819 chorąży radomszczański; poseł
 430. Jacek Siemieński 1826 - 1872 ziemianin; powstaniec
 431. Jacek Siemieński 1887 - 1977 działacz społeczny; poseł
 432. Jan Siemieński 1836 - 1920 ksiądz; pisarz
 433. Jan Nepomucen Siemieński d. 1855 podpułkownik; poseł
 434. Józef Jan Siemieński 1882 - 1941 historyk prawa; archiwista
 435. Lucjan Hipolit Siemieński 1807 - 1877 literat
 436. Maksymilian Stefan Siemieński 1905 - 1966 profesor oświaty i kultury dorosłych
 437. Marcin Siemieński 1758 - 1831 biskup pomocniczy gnieźnieński
 438. Mikołaj Siemieński 1717 - 1788 ksiądz; misjonarz
 439. Stefan Siemieński d. 1701 sędzia ziemski sieradzki; poseł
 440. Teodor Gabriel Siemieński d. 1794 dziekan kapituły gnieźnieńskiej
 441. Władysław Siemieński 1833 - 1871 ziemianin
 442. Władysław Siemieński 1891 - 1939 rolnik; hipolog
 443. Wojciech Siemieński d. 1763 starosta dębowiecki; poseł
 444. Zbigniew Siemieński 1909 - 1989 prawnik; dyrektor banków
 445. Wilhelm Stanisław Siemieński-lewicki 1827 - 1901 ziemianin; poseł
 446. Jerzy Eleuter Siemiginowski d. "ok. 1711" malarz; grafik
 447. Maksymilian Siemiginowski 1760 - 1822 autor gramatyk; bibliotekarz
 448. Włodzimierz Maurycy Siemiginowski 1835 - 1904 ziemianin; poseł
 449. Wojciech Siemikowski d. 1558 scholastyk gnieźnieński
 450. Ryszard Siemiński 1912 - 1990 profesor mechaniki
 451. Mateusz Siemionkin 1883 - 1959 lekarz psychiatra
 452. Franciszek Sylwester Siemiradzki 1870 - 1948 inżynier elektryk
 453. Henryk Hektor Siemiradzki 1843 - 1902 malarz
 454. Józef Wacław Siemiradzki 1858 - 1933 paleontolog; geolog; etnograf
 455. Tomasz Siemiradzki 1859 - 1940 działacz polityczny; dziennikarz polonijny
 456. Siemomysł d. "ok. 960" książę polański
 457. Siemomysł d. 1287 książę inowrocławski
 458. Tadeusz Gabriel Siemoński 1787 - 1857 major; powstaniec 1830/31
 459. Siemowit (IX w.) domniemany książę polański
 460. Siemowit d. 1312 książę dobrzyński
 461. Siemowit d. "po 1342" książę bytomski
 462. Siemowit d. 1391 książę cieszyński
 463. Siemowit I d. 1262 książę Mazowsza i ziemi czerskiej
 464. Siemowit II 1283 - 1345 książę mazowiecki
 465. Siemowit III d. 1381 książę mazowiecki
 466. Siemowit IV d. 1426 książę mazowiecki; kujawski i bełski
 467. Siemowit V d. 1442 książę mazowiecki
 468. Siemowit VI d. "1461/62" książę mazowiecki
 469. Stefan Sieniarski 1920 - 1986 dziennikarz sportowy
 470. Maciej Sieniatycki 1869 - 1949 ksiądz; profesor; rektor UJ
 471. Anna Eufrozyna Sieniawska d. 1633 chorążyna koronna
 472. Elżbieta Helena Sieniawska 1669 - 1729 hetmanowa wielka koronna
 473. Elżbieta Łucja Sieniawska 1573 - 1624 fundatorka benedyktynek w Sandomierzu
 474. Katarzyna Sieniawska 1576 - 1647 podczaszyna koronna
 475. Zofia Sieniawska 1591 - 1629 ksieni benedyktynek w Sandomierzu
 476. Adam Hieronim Sieniawski 1576 - 1619 podczaszy koronny
 477. Adam Hieronim Sieniawski d. 1650 pisarz polny koronny
 478. Adam Mikołaj Sieniawski 1666 - 1726 hetman wielki koronny
 479. Aleksander Sieniawski d. 1568 strażnik polny koronny
 480. Gunter Sieniawski d. "ok. 1494" sędzia ziemski lwowski
 481. Hieronim Sieniawski 1519 - 1582 wojewoda ruski
 482. Emil Karol Sieniawski 1843 - 1921 nauczyciel; historyk
 483. Mikołaj Sieniawski 1489 - 1569 hetman wielki koronny
 484. Mikołaj Sieniawski d. 1584 hetman polny koronny
 485. Mikołaj Sieniawski d. 1636 podczaszy koronny; poseł
 486. Mikołaj Hieronim Sieniawski 1645 - 1683 hetman polny koronny
 487. Prokop Sieniawski d. 1566 stolnik lwowski
 488. Prokop Sieniawski d. 1596 marszałek nadworny koronny
 489. Prokop Sieniawski d. 1626 chorąży wielki koronny
 490. Rafał Sieniawski d. 1518 chorąży halicki
 491. Rafał Sieniawski d. 1592 kasztelan kamieniecki
 492. Antonina Saturnina Sienicka 1898 - 1979 botanik
 493. Krzysztof Kazimierz Sienicki 1671 - 1711 generał artylerii
 494. Ludwik Sienicki d. "po 1754" pułkownik; ciwun retowski
 495. Mikołaj Sienicki d. 1581 podkomorzy chełmski
 496. Stanisław Sienicki d. 1543 chorąży chełmski
 497. Stanisław Sienicki 1730 - 1766 jezuita; malarz
 498. Stanisław Sienicki 1850 - 1904 dziennikarz; redaktor; wydawca
 499. Stanisław Sienicki 1892 - 1946 działacz ludowy
 500. Stefan Sienicki 1897 - 1970 profesor architektury
 501. Szczepan Sienicki d. "po 1792" burgrabia różański
 502. Wespazjan Sienicki d. 1689 podczaszy chełmski
 503. Wiktor Sienicki 1909 - 1977 generał
 504. Władysław Damian Sienicki 1837 - 1927 architekt
 505. Andrzej Sienieński d. 1494 podkomorzy sandomierski
 506. Dominik Sienieński d. 1743 biskup
 507. Dymitr Sienieński d. 1465 kanonik krakowski
 508. Jakub Sienieński 1568 - 1639 protektor arian; poseł
 509. Jan Sienieński d. 1580 kasztelan halicki
 510. Sienieński Jan z Gołogór / Sienieński Jan of Gołogór d. 1581 arcybiskup lwowski
 511. Sienieński Jan z Oleska / Sienieński Jan of Oleska d. "1510/13" kasztelan małogoski
 512. Sienieński Jan z Pomorzan / Sienieński Jan of Pomorzan d. "1598/99" wojewoda podolski
 513. Sienieński Jan z Sienna i Gołogór / Sienieński Jan of Sienna i Gołogór d. "po 1526" kasztelan kamieniecki
 514. Krzysztof Sienieński d. "po 1627" wojewodzic podolski
 515. Mikołaj Sienieński d. 1484 archidiakon sandomierski
 516. Wiktoryn Sienieński d. 1530 kasztelan małogoski
 517. Zbigniew Sienieński d. "po 1567" kasztelan sanocki
 518. Zbigniew Sienieński d. 1633 kasztelan lubelski; poseł
 519. Abraham Sieniuta 1587 - 1632 patron kalwiński
 520. Krzysztof Paweł Sieniuta 1589 - 1640 protektor arianizmu na Wołyniu
 521. Piotr Sieniuta 1616 - 1648 protektor różnowierców
 522. Adam Sienkiewicz 1836 - 1898 dyplomata francuski
 523. Antoni Sienkiewicz d. 1825 pułkownik
 524. Antoni Marcin Sienkiewicz 1690 - 1752 pijar; pedagog
 525. Henryk Adam Sienkiewicz 1846 - 1916 pisarz; publicysta
 526. Jarosław Sienkiewicz 1950 - 1992 działacz Solidarności
 527. Jerzy Sienkiewicz 1897 - 1980 historyk sztuki
 528. Jerzy Bogusław Sienkiewicz 1883 - 1947 ksiądz; pułkownik AK
 529. Karol Kazimierz Sienkiewicz 1793 - 1860 historyk; literat; publicysta
 530. Robert Sienkiewicz 1826 - 1886 pułkownik armii włoskiej
 531. Władysław Artur Sienkiewicz 1834 - 1896 bankowiec; działacz społeczny we Francji
 532. Jadwiga Sienkiewicz-korniłowiczowa 1883 - 1969 malarka; tłumaczka
 533. Natalia Siennicka 1866 - 1926 aktorka; dyrektor teatru
 534. Jerzy Siennicki 1886 - 1956 architekt; konserwator zabytków
 535. Julian Władysław Siennicki 1867 - 1959 wiceminister sprawiedliwości; senator
 536. Paweł Siennicki d. "po 1833" złotnik i jubiler
 537. Stanisław Józef Siennicki 1834 - 1897 bibliotekarz; bibliograf
 538. Marcin Siennik d. "ok. 1590" papiernik; tłumacz
 539. Władysław Krzysztof Sieńko 1882 - 1949 nauczyciel; senator
 540. Ludwik Sieppel 1904 - 1981 docent stomatologii
 541. Jan Sieprawski d. 1681 rektor Akademii Zamojskiej
 542. Feliks Sieprcius d. 1573 profesor UJ
 543. Andrzej Sieprski 1494 - 1572 wojewoda rawski
 544. Feliks Sieprski d. 1519 podkomorzy płocki
 545. Prokop Sieprski d. 1514 starosta płocki
 546. Aleksy Sieradzki 1902 - 1985 działacz ruchu robotniczego; poseł
 547. Józef Sieradzki 1900 - 1960 historyk; publicysta; profesor UJ
 548. Stefan Stanisław Sieradzki 1900 - 1981 prawnik; dziennikarz
 549. Włodzimierz Jan Sieradzki 1870 - 1941 profesor medycyny sądowej
 550. Barbara Sierakowska 1748 - 1831 aktorka
 551. Helena Sierakowska 1886 - 1939 ziemianka; działaczka społeczno-polityczno-oświatowa
 552. Adam Sierakowski 1846 - 1912 ziemianin
 553. Alfons Sierakowski 1816 - 1886 ziemianin; kolekcjoner
 554. Andrzej Sierakowski d. 1649 pisarz polny koronny
 555. Antoni Maciej Sierakowski 1731 - 1781 biskup inflancki
 556. Jan Sierakowski d. "1681/84" dominikanin; kaznodzieja
 557. Jan Sierakowski d. 1589 wojewoda łęczycki; poseł
 558. Jan Andrzej Sierakowski d. "ok. 1698" kasztelan bełski
 559. Janusz Sierakowski 1556 - 1621 kasztelan brzeski kujawski
 560. Józef Sierakowski d. 1748 strażnik wielki koronny
 561. Józef Sierakowski d. 1814 działacz narodowy
 562. Józef Sierakowski 1765 - 1831 dyplomata; historyk; rysownik
 563. Kajetan Onufry Sierakowski 1753 - 1841 kasztelan słoński
 564. Karol Józef Sierakowski 1752 - 1820 generał artylerii
 565. Łukasz Sierakowski 1574 - 1628 kasztelan lędzki
 566. Maksymilian Bruno Sierakowski d. 1790 kasztelan płocki
 567. Marcin Sierakowski 1563 - 1613 kasztelan inowłodzki
 568. Michał Roman Sierakowski 1748 - 1802 biskup latyczowski i kamieniecki
 569. Mikołaj Sierakowski d. 1543 sędzia grodzki krakowski
 570. Paweł Jan Sierakowski d. 1711 kasztelan dobrzyński; poseł
 571. Sebastian Alojzy Sierakowski 1743 - 1824 jezuita; architekt
 572. Stanisław Sierakowski 1534 - 1596 kasztelan lędzki
 573. Stanisław Sierakowski d. 1662 opat komendatoryjny Świętokrzyski
 574. Stanisław Sierakowski 1881 - 1939 ziemianin; działacz polityczny
 575. Stanisław Wacław Sierakowski 1889 - 1949 bakteriolog
 576. Wacław Sierakowski 1741 - 1806 kanonik krakowski; filantrop
 577. Wacław Sierakowski 1788 - 1839 generał brygady; powstaniec 1830
 578. Wacław Hieronim Sierakowski 1700 - 1780 arcybiskup lwowski
 579. Zygmunt Erazm Sierakowski 1827 - 1863 dowódca w powstaniu 1863
 580. Paweł Sierankiewicz 1894 - 1937 działacz socjalistyczny i komunistyczny
 581. Modest Sierant d. "1940?" przemysłowiec; kupiec
 582. Jan Kanty Sierawski 1777 - 1849 generał brygady
 583. Jan Henryk Sierociński 1798 - 1837 ksiądz unicki; sybirak
 584. Teodozy Sierociński 1789 - 1857 krytyk literacki; gramatyk; tłumacz
 585. Antoni Sieroń 1866 - 1936 działacz narodowy
 586. Filip Sieroń 1898 - 1973 działacz ruchu robotniczego
 587. Gerard Stanisław Sieroń 1927 - 1992 profesor medycyny
 588. Stanisław Sierosławski 1877 - 1941 prozaik; poeta; dziennikarz
 589. Barbara Sieroszewska 1904 - 1989 tłumaczka
 590. Paulina Sieroszewska d. 1915 publicystka; działaczka oświatowa
 591. Adam Jan Sieroszewski 1862 - 1943 działacz socjalistyczny
 592. Antoni Sieroszewski d. "1793?" kasztelan krzywiński
 593. Józef Sieroszewski 1909 - 1987 profesor medycyny
 594. Wacław Kajetan Sieroszewski 1858 - 1945 powieściopisarz; podróżnik
 595. Stanisław Sierotwiński 1909 - 1975 historyk literatury; bibliotekarz
 596. Leopold Sierpiński d. 1796 podpułkownik
 597. Seweryn Zenon Sierpiński 1815 - 1843 powieściopisarz; historyk
 598. Wacław Franciszek Sierpiński 1882 - 1969 profesor matematyki
 599. Walenty Sierpiński (2. poł. XVI w.) wydawca prac medycznych
 600. Zbigniew Janusz Sierpiński 1926 - 1985 profesor leśnictwa
 601. Aleksander Franciszek Sierz 1908 - 1986 działacz narodowy
 602. Bolesław Antoni Sierzputowski 1874 - 1933 generał brygady
 603. Józef Sierzputowski 1826 - 1900 generał rosyjski
 604. Karol Tadeusz Sierzputowski d. 1879 powstaniec 1831; emigrant
 605. Tadeusz Izydor Sierzputowski 1888 - 1947 pedagog; matematyk
 606. Kazimierz Władysław Siesicki d. 1691 pułkownik wojsk litewskich
 607. Malcher Siesicki d. "1637?" marszałek wiłkomirski; poseł
 608. Michał Kazimierz Siesicki d. 1713 wojewoda mścisławski
 609. Mieczysław Siesicki 1829 - 1899 powstaniec 1863
 610. Napoleon Salwator Siess 1931 - 1986 dyrygent; pedagog
 611. Bolesław Siestrzeńcewicz 1869 - 1940 generał brygady
 612. Stanisław Siestrzeńcewicz 1869 - 1927 malarz; rysownik
 613. Stanisław Jan Siestrzeńcewicz 1731 - 1826 metropolita Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji
 614. Łukasz Jan Siestrzyński 1784 - 1824 lekarz; pedagog
 615. Mikołaj Sietesza d. 1475 wicekantor krakowski
 616. Jerzy Sievert d. 1613 burmistrz toruński
 617. Michał Sievert d. 1578 ławnik i rajca toruński
 618. Andrzej Siewierski d. 1654 starosta ostrzeszowski
 619. Andrzej Siewierski d. 1659 łowczy brzeski kujawski
 620. Mieczysław Witold Siewierski 1900 - 1981 profesor prawa
 621. Andrzej Siewiński d. "przed 1726" kompozytor
 622. Ludwik Siewruk 1806 - 1853 profesor uniwersytetu moskiewskiego
 623. Sięgniew d. "ok. 1268" kasztelan krakowski
 624. Sięgniew z Gręboszowa / Sięgniew of Gręboszowa d. 1372 podkanclerzy krakowski
 625. Józef Sigalin 1909 - 1983 architekt; urbanista
 626. Marian Sigmund 1902 - 1993 profesor architektury
 627. Daniel Sigonius d. 1638 profesor teologii
 628. Daniel Sikirycki Igor 1920 - 1985 poeta; prozaik; satyryk
 629. Stanisław Sikoń 1899 - 1978 chłop; działacz ludowy
 630. Adam Sikora 1819 - 1871 tkacz; poeta ludowy
 631. Bogusław Sikora 1923 - 1980 docent włókiennictwa
 632. Bogusław Sikora Ignacy 1882 - 1969 działacz narodowy; poseł
 633. Jan Sikora 1930 - 1991 działacz społeczno-polityczny; konsul w Lille
 634. Jerzy Tomasz Sikora 1910 - 1987 pisarz; pedagog
 635. Wacław Józef Sikora 1929 - 1981 geolog
 636. Wawrzyniec Sikora d. "po 1906" chłop; korespondent czasopism
 637. Wincenty Sikora 1878 - 1958 nauczyciel
 638. Władysław Andrzej Sikora 1893 - 1974 ksiądz; działacz polonijny w USA
 639. Wojciech Sikora 1874 - 1939 działacz ludowy; poseł
 640. Helena Sikorska 1888 - 1972 działaczka społeczna na emigracji
 641. Helena Maria Sikorska 1899 - 1960 biolog; pedagog
 642. Jadwiga Sikorska 1846 - 1927 pedagog
 643. Juliana Domicella Sikorska 1846 - 1923 działaczka społeczna
 644. Alfons Alfred Sikorski 1914 - 1969 spiskowiec; dziennikarz
 645. Antoni Sikorski 1834 - 1913 lekarz pediatra
 646. Antoni Sikorski 1854 - 1932 działacz kulturalny
 647. Antoni Sikorski 1884 - 1946 literat; aktor
 648. Antoni Sikorski 1893 - 1887 pułkownik; publicysta
 649. Błażej Józef Sikorski 1701 - 1772 ksiądz; misjonarz
 650. Bolesław Ignacy Sikorski 1884 - 1940 minister kolei żelaznych; poseł
 651. Bronisław Sikorski 1885 - 1937 pułkownik
 652. Bronisław Karol Sikorski 1880 - 1934 generał brygady
 653. Brunon Andrzej Sikorski 1896 - 1976 działacz gospodarczy; poseł
 654. Czesław Sikorski 1919 - 1966 muzykolog; pedagog
 655. Franciszek Sikorski 1880 - 1971 księgarz.
 656. Franciszek Józef Sikorski 1889 - 1940 generał brygady
 657. Jan Sikorski 1804 - 1887 malarz; nauczyciel rysunku
 658. Jan Sikorski 1913 - 1990 docent włókiennictwa
 659. Jan Feliks Sikorski 1857 - 1924 profesor uczelni rolniczych
 660. Jan Teofil Sikorski d. 1740 pisarz grodzki pomorski
 661. Józef Sikorski 1813 - 1896 krytyk muzyczny; publicysta
 662. Józefat Sikorski 1905 - 1942 bankowiec; działacz narodowy
 663. Kazimierz Sikorski 1736 - 1780 pijar; etyk; matematyk
 664. Kazimierz Sikorski d. "po 1865" powstaniec 1863; spiskowiec
 665. Kazimierz Wincenty Sikorski 1895 - 1986 kompozytor; pedagog
 666. Laurenty Grzegorz Sikorski 1849 - 1915 aktor
 667. Marian Sikorski 1713 - 1767 trynitarz; historyk zakonu
 668. Maurycy Sikorski 1822 - 1846 poeta; spiskowiec
 669. Mieczysław Sikorski 1928 - 1991 generał brygady
 670. Roman Sikorski 1920 - 1983 profesor matematyki
 671. Saturnin Józef Sikorski 1862 - 1922 księgarz; drukarz; wydawca
 672. Stanisław Sikorski 1855 - 1929 ziemianin; poseł
 673. Stefan Wacław Sikorski 1905 - 1944 adwokat; działacz polityczny
 674. Tadeusz Sikorski 1851 - 1937 profesor inżynierii rolniczej
 675. Tomasz Stanisław Sikorski 1939 - 1988 kompozytor; pianista
 676. Walerian Sikorski 1876 - 1940 współorganizator wychowania fizycznego
 677. Wincenty Sikorski 1868 - 1950 krawiec; działacz socjalistyczny
 678. Witold Sikorski 1912 - 1967 kapitan; emigrant
 679. Władysław Sikorski 1889 - 1977 inżynier; podpułkownik
 680. Władysław Eugeniusz Sikorski 1881 - 1943 generał broni; polityk; naczelny wódz
 681. Zenon Stanisław Sikorski 1915 - 1981 oficer AK; cichociemny
 682. Adolf Henryk Silberschein 1882 - 1951 polityk syjonistyczny; poseł
 683. Emanuel Silberstein (1. poł. XIX w.) literat żydowski
 684. Ludwik Lazar Silberstein 1872 - 1948 fizyk
 685. Markus Silberstein 1833 - 1899 kupiec; przemysłowiec
 686. Mieczysław Silberstein 1876 - 1907 przemysłowiec
 687. Stanisław Silberstein 1869 - 1942 przemysłowiec; działacz polityczno-społeczny
 688. Jan Silhan 1889 - 1971 działacz ruchu niewidomych
 689. Tomasz Silicz d. "1811/12" dominikanin
 690. Stanisław Silkiewicz 1919 - 1944 oficer AK
 691. Aristodemo Sillich 1852 - 1943 śpiewak
 692. Jerzy Sillich 1893 - 1978 dyrygent operowy
 693. Gabriel Silnicki d. 1681 kasztelan kamieniecki
 694. Marcin Silnicki d. "ok. 1617" fałszerz monety; poseł
 695. Stanisław Silnicki d. "1577?" działacz reformacyjny
 696. Tadeusz Silnicki 1889 - 1968 profesor historii
 697. Władysław Silnicki d. 1692 biskup sufragan wileński
 698. Zbigniew Silnicki (1. poł. XVII w.) marszałek konfederacji wojska smoleńskiego
 699. Jan Silvius d. 1537 kanonik; grecysta; nauczyciel
 700. Pantelejmon Simanskij 1866 - 1938 generał rosyjski; pisarz
 701. Teofil Simchowicz 1879 - 1957 lekarz neurolog
 702. Kazimierz Jan Simm 1884 - 1955 zoolog; entomolog; spongiolog
 703. Szczęsny Maria Simm 1913 - 1981 profesor medycyny
 704. Jakub Józef Simmler 1823 - 1868 malarz
 705. Jakub Karol Simmler 1822 - 1877 przemysłowiec
 706. Julian Erhard Simmler 1829 - 1876 kupiec; przemysłowiec; sędzia handlowy
 707. Simon 1888 - 1966 biskup prawosławny
 708. Alicja Simon 1879 - 1958 profesor muzykologii
 709. Edward Simon 1831 - 1889 finansista; działacz polityczny
 710. Gustaw Simon 1878 - 1941 działacz polityczny
 711. Jan Simon d. 1626 murator; rzeźbiarz
 712. Jan Antoni Simon 1815 - 1863 malarz
 713. Karol Antoni Simon d. 1841 litograf; księgarz
 714. Ludwik Simon 1904 - 1943 historyk teatru; biograf
 715. Władysław Simon 1816 - 1899 malarz; księgarz; wydawca
 716. Simone Simoni 1532 - 1602 filozof; lekarz włoski
 717. Kacper Simonis 1660 - 1733 archiprezbiter ornecki
 718. Włodzimierz Teodor Singalewicz 1875 - 1945 poseł
 719. Bernard Singer 1893 - 1966 dziennikarz polsko-żydowski
 720. Bernard Singer Icchak 1904 - 1991 publicysta i pisarz żydowski
 721. Bernard Singer Izrael 1893 - 1944 prozaik; dramaturg
 722. Perel Singer 1881 - 1955 pielęgniarka
 723. Zygmunt Singer 1876 - 1958 oboista; dyrygent; kompozytor
 724. Ryszard Singleton 1566 - 1602 jezuita; filozof; Teolog
 725. Jadwiga Wanda Siniarska-czaplicka 1913 - 1986 docent historii; bibliotekarz
 726. Dionizy Sinkiewicz d. "1732?" bazylianin; drzeworytnik
 727. Tadeusz Sinko 1877 - 1966 profesor filologii klasycznej
 728. Krystyna Maria Sinko-popielowa 1908 - 1979 historyk sztuki
 729. Zygmunt Konstanty Sioda 1889 - 1944 adwokat; poseł
 730. Wincenty Jan Siodołkowicz d. 1858 dowódca Legionu Polskiego we Włoszech
 731. Józef Sioma 1875 - 1938 mineralog; geolog; profesor SGGW
 732. Maria Sipayłło 1905 - 1990 historyk; bibliotekarz
 733. Aleksander Sipowicz 1896 - 1980 podpułkownik; pilot
 734. Gabriel Sipowicz d. 1675 pisarz ziemski żmudzki
 735. Hilary Józef Sipowicz 1890 - 1969 profesor; komandor
 736. Anna Izabela Sipowicz-gościcka 1909 - 1988 lekarz dentysta
 737. Janina Maria Sippko 1894 - 1974 oficer AK
 738. Joel Sirkes 1561 - 1640 rabin
 739. Joel Sirko Iwan d. 1680 ataman koszowy
 740. Gerszon Sirota 1874 - 1943 śpiewak; tenor
 741. Bernard Ludwik Siruć 1731 - 1784 pijar; matematyk
 742. Szymon Siruć 1698 - 1774 starosta kowieński
 743. Jan Paweł Sirwind-łukowicz 1886 - 1957 lekarz
 744. Eugeniusz Sit 1907 - 1958 prezydent Tarnowa; działacz socjalistyczny
 745. Dorota Sitańska d. "po 1797" tancerka
 746. Małgorzata Magdalena Sitanska (2. poł. XVIII w.) śpiewaczka; aktorka
 747. Franciszek Sitański d. 1643 bernardyn; poeta
 748. Józef Sitarski d. "po 1770" organmistrz
 749. Czesław Sitarz 1907 - 1984 inżynier; oficer AK
 750. Roman Sitko 1880 - 1942 protonotariusz apostolski; rektor
 751. Ludwik Sitowski 1880 - 1947 rektor Uniwersytetu Poznańskiego; zoolog
 752. Zygmunt Sitowski 1906 - 1964 muzykolog; pianista; pedagog
 753. Stanisław Siuda 1890 - 1945 pułkownik
 754. Paweł Siuda 1905 - 1972 działacz ludowy
 755. Bogdan Siudowski 1921 - 1992 dziennikarz; żołnierz AK
 756. Jan Siudowski 1922 - 1982 fotografik
 757. Konrad Siudowski 1884 - 1958 rolnik; senator
 758. Zdzisław Siudyła 1915 - 1943 działacz socjalistyczny; publicysta
 759. Alojzy Siwecki 1912 - 1988 malarz
 760. Jerzy Leon Siwecki 1908 - 1939 historyk filozofii; filolog klasyczny
 761. Franciszek Siwek 1858 - 1933 poeta ludowy działacz społeczny
 762. Paweł Siwek 1893 - 1986 jezuita; filozof; psycholog
 763. Tadeusz Siwek 1925 - 1982 redaktor; działacz polonijny w Czechosłowacji
 764. Władysław Siwek 1907 - 1983 malarz; ilustrator
 765. Franciszka Zofia Siwicka 1894 - 1982 tłumaczka; pedagog
 766. Antoni Siwicki 1900 - 1977 pułkownik Armii Czerwonej
 767. Hipolit Siwicki d. "ok. 1867" ksiądz; powstaniec 1863
 768. Hipolit Siwicki Ignacy d. "1801?" strażnik trocki; poseł
 769. Jan Jakub Siwicki 1793 - 1870 ksiądz; działacz społeczny
 770. Jan Siwiec 1829 - 1865 działacz chłopski; poseł
 771. Jan Siwiec 1891 - 1961 rolnik; poseł; publicysta
 772. Ryszard Adam Siwiec 1909 - 1968 działacz opozycji w PRL
 773. Stefan Siwiec 1863 - 1941 ksiądz; historyk
 774. Bronisław Zygmunt Siwik 1876 - 1933 działacz socjalistyczny; publicysta
 775. Gedeon Siwik 1894 - 1949 franciszkanin; pisarz; działacz polonijny w USA
 776. Edward Siwiński 1831 - 1897 dziennikarz; członek Rządu Narodowego
 777. Jan Siwiński d. "po 1923" powstaniec 1863
 778. Jerzy Władysław Siwiński 1878 - 1945 działacz polonijny w USA
 779. Janina Siwkowska 1906 - 1981 eseistka; prozaik; poetka
 780. Franciszek Siwoń 1874 - 1963 działacz narodowy powstaniec śląski
 781. Jan Siwula 1862 - 1931 działacz ludowy; poseł
 782. Herman Wiktor Skaba 1900 - 1986 dyrektor zakładów górniczych
 783. Aleksander Skajewski 1859 - 1895 działacz robotniczy
 784. Bronisław Skalak 1892 - 1949 dziennikarz; działacz socjalistyczny
 785. Maria Skalińska 1890 - 1977 profesor botaniki
 786. Apollo Skalkowski 1808 - 1899 rosyjski historyk i pisarz
 787. Tadeusz Jan Skalmowski 1901 - 1978 lekarz pediatra
 788. Włodzimierz Skalmowski 1899 - 1980 profesor inżynierii budowlanej
 789. Franciszek Skalniak 1923 - 1993 profesor ekonomii i finansów
 790. Elżbieta Skalska 1855 - 1905 śpiewaczka; aktorka
 791. Jan Skalski d. 1472 starosta grudziądzki
 792. Stanisław Jan Skalski 1888 - 1962 aktor; reżyser
 793. Tadeusz Jakub Skalski 1851 - 1895 aktor; Śpiewak; reżyser.
 794. Teofil Aleksander Skalski 1877 - 1958 administrator diecezji żytomierskiej
 795. Witold Skalski 1879 - 1961 profesor ekonomii
 796. Mikołaj Skałka d. 1376 oficjał krakowski
 797. Adam Mieczysław Skałkowski 1877 - 1951 profesor historii
 798. Marceli Ignacy Skałkowski 1818 - 1846 poeta; powstaniec 1846
 799. Tadeusz Antoni Skałkowski 1845 - 1909 adwokat; poseł; powstaniec 1863
 800. Mikołaj Skaradkiewicz 1738 - 1777 pijar; pedagog; poeta
 801. Aleksander Wincenty Jan Skarbek 1874 - 1922 polityk endecki; poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu; poseł na Sejm Ustawodawczy RP
 802. Franciszek h. Awdaniec Skarbek d. 1749 wojewoda łęczycki
 803. Fryderyk Florian Skarbek 1792 - 1866 ekonomista; historyk; powieścio- i dramatopisarz; pamiętnikarz; działacz społ.
 804. Henryk Stanisław Leon Skarbek 1839 - 1904 ziemianin; kurator dziedziczny Fundacji Skarbkowskiej
 805. Skarbek Jakub z Góry h. Awdaniec / Skarbek Jakub of Góry h. Awdaniec d. 1438 rycerz; poseł Władysława Jagiełły do Turcji
 806. Jan h. Awdaniec Skarbek 1661 - 1733 arcybiskup lwowski
 807. Jan h. Awdaniec Skarbek d. 1722 kasztelan inowrocławski
 808. Krzysztof h. Awdaniec Skarbek d. 1706 pułkownik wojsk kor.; poseł na sejmy; kasztelan halicki
 809. Rafał Ludwik h. Awdaniec Skarbek d. "ok. 1793" chorąży kołomyjski; poseł na sejmy
 810. Stanisław Marcin h. Awdaniec Skarbek 1780 - 1848 fundator i dyrektor teatru we Lwowie; filantrop
 811. Władysław Józef h. Awdaniec Skarbek d. 1713 kasztelan halicki
 812. Krystyna Skarbek-giżycka 1915 - 1952 agentka angielskiego wywiadu i angielskiej organizacji dywersyjnej w czasie drugiej wojny światowej
 813. h. Awdaniec Skarbimir d. "1124/38" wojewoda; przodek rodu Awdańców
 814. h. Awdaniec Skarbimir d. "po 1231" komornik księżnej krakowskiej Grzymisławy; łowczy łęczycki
 815. Stanisław Skarbiński 1856 - 1923 przemysłowiec; działacz gospodarczy i społeczny, pierwszy dyrektor kopalni Grodziec w Grodźcu
 816. Felicja Maria Skarbkowa 1872 - 1963 działaczka społeczna
 817. Piotr Skarga 1536 - 1612 jezuita; polemista religijny; hagiograf; nadworny kaznodzieja Zygmunta III
 818. Sebastian Skarga d. 1638 jezuita; dramatopisarz
 819. Jan h. Leszczyc Skarszewski d. 1662 kanonik kapituł katedralnych płockiej i krakowskiej; kustosz kielecki; kustosz i scholastyk wiślicki; sekretarz królewski
 820. Stanisław h. Leszczyc Skarszewski d. "1449?" kasztelan biechowski
 821. Stanisław h. Leszczyc Skarszewski d. 1624 scholastyk krakowski
 822. Stanisław h. Leszczyc Skarszewski 1602 - 1685 kasztelan wojnicki; wielkorządca krakowski
 823. Wojciech Józef Marcin h. Leszczyc Skarszewski 1742 - 1827 podkanclerzy w. kor.; arcybiskup warszawski i prymas Król. Pol.; pisarz polemiczny i religijny
 824. Janina Helena Skarzyńska 1876 - 1952 działaczka oświatowa; pedagog; bibliotekarz
 825. Ambroży Mikołaj h. Bończa Skarzyński 1789 - 1868 uczestnik wojen napoleońskich; generał brygady WP; powstaniec 1830/31 r.
 826. Feliks h. Bończa Skarzyński d. 1584 kanonik kolegiaty warszawskiej; archidiakon dobrzyński; kaznodzieja i spowiednik Anny Jagiellonki
 827. Feliks Jan Nepomucen Tadeusz h. Bończa Skarzyński d. 1862 uczestnik wojen napoleońskich; pułkownik WP; powstaniec 1830/31
 828. Fortunat Kazimierz h. Bończa Skarzyński 1778 - 1841 uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich; pułkownik WP; powstaniec 1830/31
 829. Jerzy h. Bończa Skarzyński 1759 - 1818 podkomorzy sochaczewski; prezes sądu apelacyjnego; kasztelan Król. Pol.
 830. Kazimierz h. Bończa Skarzyński d. 1856 uczestnik wojen napoleońskich; pułkownik WP; generał brygady w powstaniu 1830/31
 831. Ksawery Aleksander Skurzyński 1819 - 1875 architekt; profesor Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu
 832. Michał Szymon Skarzyński 1807 - 1887 ziemianin; powstaniec 1830/31 r. i 1848 r.; działacz społeczny i gospodarczy
 833. Tadeusz Szymon h. Bończa Skarzyński d. 1817 poseł na sejm grodzieński 1793 r.; sędzia sądu apelacyjnego płockiego
 834. Tadeusz Skarzyński 1886 - 1944 aktor; reżyser; dyrektor teatru
 835. Wincenty h. Bończa Skarzyński 1806 - 1876 kapitan WP; powstaniec 1830/31 r.; żołnierz Legii Cudzoziemskiej i pułkownik armii hiszpańskiej
 836. Witold Skarzyński 1850 - 1910 ziemianin; ekonomista; publicysta; poseł do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego; działacz społeczny
 837. Zygmunt Józef Leopold Skarzyński 1865 - 1915 ksiądz; pisarz religijny
 838. Hanna Skarżanka 1917 - 1992 aktorka teatralna i filmowa; żołnierz Kedywu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej
 839. Lidia Skarżyńska 1920 - 1944 malarka; scenograf; docent ASP w Krakowie
 840. Tekla Skarżyńska 1810 - 1860 działaczka religijna i charytatywna
 841. Maria Apolonia Skarżyńska-gutowska 1889 - 1982 biolog; procesor SGGW w Warszawie i Massachusetts State College
 842. Bohdan Skarżyński d. "1942?" działacz komunistyczny
 843. Bolesław Antoni Skarżyński 1901 - 1963 biochemik; profesor Akad. Med. w Krakowie
 844. Dionizy Skarżyński 1820 - 1903 spiskowiec; Sybirak; powstaniec 1863 r.
 845. Erazm h. Bończa Skarżyński 1804 - 1871 powstaniec 1830/31; 1846 i 1863 r.
 846. Józef Skarżyński 1899 - 1976 chemik; wykładowca Akad. Med. w Łodzi
 847. Karol Skarżyński 1875 - 1957 wiolonczelista; pedagog
 848. Leopold Kazimierz Skarżyński 1903 - 1979 podpułkownik WP
 849. Onufry Skarżyński d. "po 1858" spiskowiec; Sybirak
 850. Stanisław Jakub Skarżyński 1899 - 1942 lotnik; podpułkownik WP
 851. Mikołaj h. Grabie Skaszewski d. "przed 11 III 1681" chorąży ziemi bielskiej; poseł na sejmy
 852. Tadeusz Jan Skawina 1922 - 1976 gleboznawca; profesor Akad. Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 853. Maciej Skawinka d. 1477 benedyktyn; opat tyniecki
 854. Stanisław Skawinka d. 1527 profesor teologii; rektor Uniw. Krak.; kanonik regularny Stróżów Grobu Jerozolimskiego
 855. Piotr Skawiński 1812 - 1902 powstaniec 1830/31; działacz emigracyjny; agronom; wynalazca
 856. Stanisław Bronisław Skawiński 1880 - 1968 inżynier kolejowy; profesor Politechn. Warsz.
 857. Adam Stanisław Skąpski 1902 - 1968 chemik; profesor Akademii Górniczej w Krakowie; twórca szkolnictwa technicznego w Nigerii
 858. Bohdan Józef Skąpski 1908 - 1986 dziennikarz; publicysta; współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny Życia Warszawy
 859. Franciszek Skąpski 1881 - 1966 działacz niepodległościowy i społeczny; przedsiębiorca budowlany
 860. Józef Skąpski 1868 - 1950 prawnik; adwokat; członek Komisji Kodyfikacyjnej RP; syndyk AU i PAU
 861. Konstanty Zdzisław Skąpski 1894 - 1971 pułkownik WP; generał brygady na uchodźstwie
 862. August Leopold Skerl d. 1881 zecer; zarządca drukarni; działacz społeczny i zawodowy
 863. Łukasz Skerl 1805 - 1877 z pochodzenia Słoweniec; zecer; zarządca drukarni; działacz społeczny
 864. Antoni Skiba 1811 - 1863 ksiądz; poseł polski do pruskiego Zgromadzenia Narodowego w Berlinie
 865. Edward Władysław Skiba 1843 - 1911 profesor fizyki teoretycznej UJ
 866. Kazimierz Skiba 1812 - 1890 rolnik; ostatni polski sołtys wsi Katowice; działacz społeczny i narodowy
 867. Wiktor Roman Skiba 1913 - 1979 inżynier-elektryk; oficer Narodowych Sił Zbrojnych; autor wspomnień i reportaży
 868. Władysław Jan Skiba 1912 - 1988 geolog; geograf; profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie
 869. Franciszek Skibicki 1796 - 1877 senator Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu; szambelan i ochmistrz dworu carskiego
 870. Anna Maria Skibińska 1911 - 1990 antropolog; profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 871. Józefa Skibińska 1794 - 1834 śpiewaczka; aktorka
 872. Wilhelmina Skibińska d. "po 1860" śpiewaczka
 873. Franciszek Maria Skibiński d. 1991 generał dywizji WP
 874. Karol Skibiński 1849 - 1922 inżynier; profesor i rektor Szkoły Politechnicznej we Lwowie
 875. Kazimierz Michał Skibiński 1786 - 1858 aktor; śpiewak; reżyser; dyrektor teatru
 876. Leon Skibiński 1879 - 1945 przemysłowiec; działacz gospodarczy i społeczny
 877. Mieczysław Skibiński 1874 - 1956 historyk
 878. Romuald Skibiński 1832 - 1880 ksiądz; powstaniec 1863/4 r.; zesłaniec
 879. Stanisław Skibiński 1928 - 1973 działacz komunistyczny; nauczyciel akademicki
 880. Zdzisław Skibiński 1895 - 1947 lekarz ftyzjatra; profesor Uniw. Wrocł.
 881. Maria Skibniewska 1904 - 1984 tłumaczka
 882. Kazimierz Wiktor Skibniewski 1910 - 1943 lekarz; harcmistrz
 883. Mariusz Dominik Marian Skibniewski 1881 - 1939 jezuita; profesor Instytutu Orientalnego w Rzymie; historyk Kościoła
 884. Stanisław Maria Skibniewski 1901 - 1958 inżynier elektryk; dyrektor Elektrowni Warszawskiej; oficer Armii Krajowej
 885. Stefan Leon Skibniewski 1878 - 1941 ksiądz; wikariusz generalny archidiec. Korfu; protonotariusz apostolski; profesor filozofii chrześcijańskiej Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie
 886. Zygmunt Skibniewski 1905 - 1994 architekt; urbanista; profesor Politechn. Warsz.
 887. Jan Skidełł 1789 - 1837 profesor Uniw. Wil.; kanonik kapituły katedralnej wileńskiej; pisarz religijny
 888. Skierka Jan z Sarbinowa h. Nałęcz / Skierka Jan of Sarbinowa h. Nałęcz d. "1450/51" miecznik kaliski
 889. Władysław Skierkowski 1886 - 1941 ksiądz; folklorysta
 890. Jan Andrzej Skierski 1915 - 1982 dziennikarz radiowy; prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
 891. Kazimierz Zenon Skierski 1908 - 1961 powieściopisarz i nowelista
 892. Leonard Kazimierz Skierski 1866 - 1940 generał dywizji WP
 893. Stefan Kazimierz Wojciech Skierski 1873 - 1948 superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP
 894. Adam Skilski d. "2 poł. XVIII w." oficer konfederacji barskiej; komendant pow. garwolińskiego w powstaniu kościuszkowskim
 895. Hipolit Skimborowicz 1815 - 1880 dziennikarz; redaktor; kolekcjoner; bibliograf; bibliotekarz; wydawca
 896. Hipolit Ludwik Skimborowicz 1862 - 1927 ksiądz; wydawca; publicysta
 897. Anna Skimborowiczowa d. 1875 entuzjastka; działaczka konspiracyjna; pisarka
 898. Stanisław Klemens Skimina 1886 - 1962 filolog klasyczny; profesor UJ i UMK w Toruniu
 899. Tadeusz Antoni Skinder 1897 - 1952 płk dyplomowany WP.
 900. Bronisław Skinderowicz 1915 - 1987 geolog; dyrektor górniczy II stopnia; profesor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 901. Skirgiełło d. "ok.1395" książę litewski; połocki; trocki i kijowski
 902. Karol Skirgiełło-jacewicz 1877 - 1920 pułkownik WP
 903. Janina Skirlińska 1907 - 1993 gimnastyczka; olimpijka; trenerka i sędzina międzynarodowa gimnastyki
 904. Jan Skirliński d. 1910 marszałek powiatowy; działacz samorządowy; gospodarczy i oświatowy
 905. Adam h. Dąb czyli Przyjaciel odm. Skirmunt d. "ok. 1800" poseł na sejmy; sędzia ziemski piński
 906. Aleksander Skirmunt 1798 - 1870 pionier przemysłu w Pińszczyźnie
 907. Henryk Skirmunt 1868 - 1939 poeta; kompozytor
 908. Kazimierz Skirmunt 1861 - 1931 prawnik; ksiądz; protonotariusz apostolski; radca kanoniczny ambasady polskiej przy Watykanie
 909. Konstanty Skirmunt 1866 - 1949 poseł RP w Rzymie; minister spraw zagranicznych; poseł i ambasador RP w Londynie
 910. Mieczysław Skirmunt 1850 - 1915 aktor; reżyser; dyrektor teatru
 911. Roman Skirmunt 1868 - 1939 ziemianin; poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej i Rady Państwa; senator RP
 912. Helena Skirmuntowa 1827 - 1874 malarka amatorka; rzeźbiarka
 913. Konstancja Skirmuntówna 1851 - 1934 popularyzatorka historii; publicystka
 914. Emilian Konstanty Skiwski 1836 - 1892 drukarz i nakładca warszawski
 915. Jan Emil Władysław Skiwski 1894 - 1956 krytyk literacki; publicysta; poeta; tłumacz
 916. Julian Składanek d. 1958 (1907-1958) aktor; recytator radiowy
 917. Sławoj Felicjan Składkowski 1885 - 1962 lekarz; generał dywizji; premier; minister spraw wewnętrznych
 918. Helena Skłodowska-szalayowa 1866 - 1961 nauczycielka; wizytatorka szkół warszawskich; działaczka oświatowa
 919. Józef h. Dołęga Skłodowski 1804 - 1882 pedagog; dyrektor gimnazjum w Lublinie
 920. Józef Władysław Skłodowski 1863 - 1937 lekarz
 921. Władysław Skłodowski 1832 - 1902 przyrodnik; pedagog; popularyzator nauk ścisłych i przyrodniczych
 922. Zdzisław Józef Skłodowski 1841 - 1914 prawnik; powstaniec 1863 r.; tłumacz utworów literackich
 923. Fryderyk Kazimierz Skobel 1806 - 1876 lekarz; profesor UJ
 924. Józef Skobera 1735 - 1788 ksiądz; profesor Uniw. Lwow.
 925. Józef Stanisław Skoczek 1903 - 1966 historyk; profesor UJ
 926. Zbigniew Jan Skoczek 1930 - 1994 operator filmowy Polskiej Kroniki Filmowej i Wytwórni Filmów Dokumentalnych
 927. Adam Piotr Skoczylas 1902 - 1975 zootechnik; profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 928. Adam Bronisław Skoczylas 1929 - 1966 taternik i alpinista
 929. Ludwik Franciszek Skoczylas 1881 - 1961 pedagog; krytyk literacki i teatralny; publicysta; działacz oświatowy
 930. Stanisław Skoczylas 1875 - 1968 inżynier górniczy i hutniczy; profesor i rektor Akademii Górniczej w Krakowie; senator RP; profesor polskich wyższych uczelni w Londynie
 931. Stefan Skoczylas 1918 - 1945 działacz ruchu młodowiejskiego; oficer Batalionów Chłopskich
 932. Władysław Skoczylas 1883 - 1934 malarz; grafik; pedagog
 933. Michał Skoczyński 1897 - 1974 adwokat
 934. Albert Piotr Alkantara Skoczyński 1716 - 1780 reformata; autor kazań
 935. Zygmunt Skoczyński 1917 - 1964 inżynier elektryk; profesor Instytutu Elektrotechniki i Politechn. Warsz.
 936. Gerard Skok 1930 - 1987 działacz polityczny; poseł do Sejmu PRL; publicysta; literat
 937. Henryk Skok 1934 - 1980 historyk; działacz polityczny; nauczyciel akademicki
 938. Maria Skokowska-rudolf 1895 - 1975 lekarz medycyny społecznej; ftyzjatra i pediatra
 939. Julian Skokowski 1886 - 1959 generał brygady WP
 940. Manswet Skokowski 1751 - 1798 jezuita; architekt
 941. Michał Skokowski 1878 - 1930 adwokat; senator RP
 942. Zbigniew Skokowski 1888 - 1943 wyższy urzędnik Min. Pracy i Opieki Społecznej; działacz wolnomularski
 943. Zbigniew Wojciech Skolicki 1908 - 1971 przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie; poseł na Sejm PRL
 944. Jan Władysław h. Lubicz Skolimowski d. 1680 sędzia ziemski drohicki; poseł na sejmy
 945. Jerzy Walerian Skolimowski 1907 - 1985 architekt; grafik
 946. Rafał Skolimowski 1781 - 1848 ksiądz; pedagog; matematyk
 947. Franciszek Ksawery Skołyszewski 1904 - 1969 teoretyk muzyki; pedagog; kompozytor
 948. Wiktor Feliks Skołyszewski 1868 - 1935 inżynier leśnictwa; rolnictwa i melioracji; działacz społeczny i polityczny; poseł na Sejm Krajowy
 949. Jan Skomorowski 1874 - 1948 inżynier geolog; podróżnik
 950. Tomasz Skomorowski 1839 - 1907 nauczyciel; matematyk
 951. Stanisław Skoneczny 1910 - 1979 poeta; dziennikarz
 952. Czesław Skoniecki 1905 - 1964 działacz komunistyczny
 953. Czesław Skonieczny 1894 - 1946 aktor
 954. Teodor Skonieczny 1852 - 1910 rzeźbiarz; właściciel warsztatu rzeźbiarsko-kamieniarskiego
 955. Jerzy Karol Skop d. "po 1754" autor wierszy łacińskich
 956. Jan Ambroży h. Jastrzębiec Skopowski 1631 - 1705 dominikanin; wikariusz generalny kongregacji dominikanów obserwantów św. Ludwika Bertranda; spowiednik króla Jana III Sobieskiego
 957. Filip Wawrzyniec Skoraczewski 1838 - 1910 leśnik; powstaniec r. 1863
 958. Władysław Franciszek Skoraczewski 1920 - 1980 śpiewak operowy; działacz harcerstwa
 959. Józef Maksymilian Bartłomiej Grzegorz Skoraszewski d. "1 poł. XIX w." tłumacz; autor podręczników; drobny aferzysta
 960. Władysław Michał h. Abdank Skoraszewski d. "1682/3" pułkownik królewski; chorąży poznański
 961. Włodzimierz Skoraszewski 1894 - 1959 inżynier-technolog
 962. Jan Skorb 1910 - 1988 nauczyciel; oficer Armii Krajowej
 963. Edward Henryk Skorkowski 1899 - 1985 zootechnik; hipolog
 964. Zofia Skorobohata-stankiewicz d. "po 1938" publicystka; malarka
 965. Aleksander Dionizy h. Radwan Skorobohaty 1639 - 1699 żołnierz w kompucie armii lit.; horodniczy grodzieński; autor diariusza
 966. Jan Skorobohaty-jakubowski 1878 - 1955 generał brygady WP i Armii Krajowej
 967. Mikołaj h. Skorodyński Skorodyński 1757 - 1805 rektor Uniw. Lwow.; biskup greckokatolicki lwowski
 968. Jan Tomasz h. Jastrzębiec Skorski 1701 - 1752 jezuita; wierszopis
 969. Andrzej h. Kościesza odm. Skorulski d. 1637 rycerz Grobu Świętego; poseł na sejmy; marszałek kowieński
 970. Antoni Adam h. Kościesza odm. Skorulski 1715 - 1777 jezuita; filozof; rektor Akad. Wileńskiej
 971. Adam Franciszek Ksawery Jan Nepomucen Władysław h. Ślepowron Skorupka 1820 - 1872 dyrektor teatru
 972. Adam Franciszek Ksawery Jan Nepomucen Władysław h. Ślepowron Skorupka Ignacy 1893 - 1920 ksiądz; kapelan WP; prefekt szkolny
 973. Kazimierz Skorupka 1901 - 1943 tramwajarz warszawski; działacz społeczny; harcmistrz
 974. Leon Skorupka d. 1875 ziemianin; polityk; poseł na Sejm Krajowy; członek władz powstańczych w r. 1863
 975. Maciej Kazimierz h. Ślepowron Skorupka d. 1785 prawnik; chorąży drohicki; arcystolnik kor. (w Galicji)
 976. Stanisław Szymon Skorupka 1906 - 1988 językoznawca; profesor Uniw. Warsz.
 977. Tomasz Skorupka 1862 - 1935 pamiętnikarz chłopski
 978. Wawrzyniec Skorupka 1896 - 1971 pamiętnikarz i działacz chłopski
 979. Wanda Maria Skorupska 1908 - 1994 prawnik; harcmistrzyni; działaczka konspiracyjna w czasie drugiej wojny światowej
 980. Kazimierz Skorupski 1904 - 1972 prawnik; harcmistrz; uczestnik francuskiego ruchu oporu
 981. Michał Skorupski d. 1912 ksiądz; powstaniec; sybirak
 982. Skoruta Aleksander z Mołdaczyc h. Korczak / Skoruta Aleksander of Mołdaczyc h. Korczak d. 1515 podkomorzy chełmski; wojski lubaczowski; poseł do Moskwy i Tatarów
 983. Cezary Franciszek Feliks Skoryna 1840 - 1903 właściciel fabryki maszyn młyńskich w Warszawie; działacz społeczny
 984. Franciszek Skoryna d. "ok. 1540" lekarz; tłumacz i wydawca; założyciel pierwszej drukarni cyrylickiej w Wilnie
 985. Jan Skoryna 1888 - 1961 pułkownik WP; inżynier
 986. Władysław Skotarek 1894 - 1969 grafik
 987. Jadwiga Skotnicka 1926 - 1992 literatka; redaktorka Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu
 988. Adam Andrzej Skotnicki 1889 - 1952 ekonomista; działacz związkowy i polityczny
 989. Antoni Skotnicki 1841 - 1897 komisarz rządowy i komisarz pełnomocny Rządu Narodowego Polski 1863-64; publicysta
 990. Czesław Innocenty Skotnicki 1871 - 1945 inżynier hydrotechnik; profesor i rektor Politechn. Warsz.
 991. Jan Skotnicki 1876 - 1968 malarz; grafik; działacz polityczny
 992. Marceli Skotnicki 1815 - 1850 prozaik; poeta; tłumacz
 993. Paweł h. Grzymała Skotnicki d. "ok. 1597" poseł na sejmy; chorąży halicki
 994. Piotr h. Bogoria Skotnicki d. 1584 prawnik; profesor Uniw. Krak.; kanonik przemyski
 995. Stanisław Skotnicki 1894 - 1939 generał brygady WP.
 996. Maria Skotnicowa 1883 - 1958 publicystka i pisarka; działaczka społeczna
 997. Walenty Skowid 1609 - 1687 jezuita; profesor Akad. Wil.; matematyk; prawnik