Family tree of Silla monarchs

Silla (57 BC – 935 CE) was one of the Three Kingdoms of Korea. In the early years, Silla was ruled by the Pak, Seok, and Kim families. Rulers of Silla had various titles, including Isageum, Maripgan, and Daewang. Like some Baekje kings, some declared themselves emperor.

Silla monarchs family tree
Hyeokgeose
b.69BC-d.4 AD
r.57BC–
4 AD1
Namhae
d.24
r.4–24CE2
Kim Alji
Yuri
d.57
r.24-573
Lady
Ahyo
Talhae
d.80
r.57-804
Seonghan
Ilseong
d.154
r.134–1547
Pasa
d.112
r.80–1125
昔仇鄒金阿道
Adalla
d.184
r.154–1848
Jima
d.134
r.112–1346
Beolhyu
d.196
r.184–1969
金首留
朴碧芳GoljeongImae金郁甫
朴武英Jobun
d.247
r.230–24711
Cheomhae
d.261
r.247-26112
Naehae
d.230
r. 196–23010
Gudo
朴判得Yurye
d.298
r.284-29814
昔乞淑光明夫人Seok UroMichu
r.262-28413
金末仇Kim
Daeseoji
朴光欽Girim
d.310
r.298-31015
Heulhae
d.356
r.310–35616
Naemul
d.402
r.356–40217
Silseong
d.417
r.402–41718
朴美一Nulji
r.417–45819
金卜好金未斯欣
朴乃物Jabi
d.479
r.458-47920
Galmunwang
Kim Seupbo
金仇天
朴相建Soji
r.479–50021
Jijeung
b.437–d.514
r.500-51422
金柒夫
朴仁燁Beopheung
b.487-d.540
r.514–54023
Ipjong
d.537
金真宗金順元
朴啓輔Jinheung
b.526-d.576
r.540-57624
金依忠金欽運
朴明信Dongryun
d.572
Jinji
d.579
r.576 - 57925
金斯多含金摩次
朴貞環Jinpyeong
b.567-632
r.579 -63226
Galmunwang
Gukban
Galmunwang
Baekban
Kim Yongsu金元訓玄聖王
金法宣
朴露兼Seondeok
d.647
r.632 - 64727
Jindeok (Chindŏk)
r.647-65428
Muyeol
b.604–d.661
r.654–66129
神英王
金義寬
朴楠善Kim Yushin
b.595-d.673
Lady
Jiso
Munmu
b.626–d.681
r.661–68130
Kim Inmun
b.629-d.694
興平王
金魏文
朴金山Sinmun
r.681–69231
Hyoyang
朴應瓚Hyoso
b.687-d.702
r.692–70232
Seongdeok
r.702–73733
Wonseong
d.798
r.785-79838
朴德興Hyoseong
d.742
r.737-74234
Gyeongdeok
r.742-76535
Lady
Saso
Haechan
Kim Hyobang
Kim
Ingyeom
惠康王
金禮英
朴大寧Hyegong
b.758–d.780
r.765–78036
Seondeok
d.785
r.780–78537
Soseong
d.800
r.798–80039
Heondeok
d.826
r.809–82641
Kim
Chunggong
Heungdeok
777-836
r.826–83642
Kim
Gyunjeong
d.836
Kim
Heonjeong
朴尼淳Aejang
b.788–d.809
r.800–80940
Minae
b.817-d.839
r.838–83944
Sinmu
b.787-d.839
r.83945
Heonan
d.861
r.857–86147
Huigang
d.838
r.836–83843
朴隆釗Munseong
d. 857
r.839–85746
Kim
Gyemyeong
朴之坤朴元弘弘毅王
金安
惠成王
金魏弘
Gyeongmun
b.841-d.875
r.861–87548
朴成順成武王
朴順弘
朴文官睿興王
金敏恭
Heongang
c.861-d.886
r.875–88649
Jeonggang
c.863-d.887
r.886–88750
Jinseong
c.865-d.897
r.887–89751
Daeachan
Pak Yegyeom
貞花夫人興廉王
朴文元
水宗宣興王
金實虹
Hyogong
b.883-d.912
r.897–91252
Sindeok
d.917
r.912–91753
Princess
Uiseong
聖僖王
大尊
懿興王
金仁慶
Gyeongae
d.927
r.924–92755
Gyeongmyeong
d.924
r.917–92454
長沙宅Kim
Hyojong
Princess
Gyea
Gyeongsun
c.897-d.978
r.927–93556
Maui
Notes:

See alsoEdit

ReferencesEdit