User:Piotrus/List of Poles/Majnert-Michiels

 1. Julian Majkowski 1833 - 1917 lekarz; balneolog
 2. Stanisław Majkowski 1899 - 1944 działacz socjalistyczny i związków zawodowych
 3. Gotfryd Majnert 1767 - 1847 medalier; rytownik
 4. Józef Majnert 1813 - 1879 medalier; rytownik
 5. Feliks Jan Majorkiewicz 1820 - 1847 historyk literatury; prawnik
 6. Janusz Makarczyk 1901 - 1960 pisarz; podróżnik; dyplomata; historyk
 7. Zbigniew Makarczyk 1904 - 1963 katolicki działacz społeczny; poseł koła Znak do sejmu PRL
 8. Jerzy Julian Makarewicz 1907 - 1944 malarz
 9. Juliusz Makarewicz 1854 - 1936 malarz; konserwator
 10. Juliusz Makarewicz 1872 - 1955 profesor prawa karnego; senator RP
 11. Tadeusz Makarewicz 1872 - 1951 ksiądz; publicysta; pisarz; działacz katolicki
 12. Franciszek Ksawery Makarowicz (2 poł. XVIII w.) kupiec; działacz mieszczański w okresie Sejmu Czteroletniego
 13. Jan Kanty Makarowicz d. 1789 prezydent Lublina
 14. Sławomir Makaruk 1932 - 1963 inżynier; pilot; pracownik naukowo-badawczy
 15. Makary d. 1497 metropolita kijowski
 16. Makary 1884 - 1961 prawosławny metropolita warszawski i Polski; profesor
 17. Makary II d. "1555/56" prawosławny metropolita kijowski; halicki
 18. Franciszek Maklakiewicz 1915 - 1939 kompozytor
 19. Jan Adam Maklakiewicz 1899 - 1954 kompozytor; dyrygent; organista; publicysta
 20. Józef Makłowicz 1881 - 1960 ksiądz; pisarz; wydawca
 21. Konstanty Ludwik Makomaski 1894 - 1969 prawnik
 22. Henryk Makower 1904 - 1964 profesor mikrobiologii AM we Wrocławiu
 23. Aleksander Makowiecki 1840 - 1907 działacz spółdzielczy; publicysta; ekonomista
 24. Hieronim Makowiecki d. "ok. 1582" sekretarz Mikołaja Radziwiłła Czarnego
 25. Jerzy Makowiecki 1896 - 1944 architekt; kierownik działu Informacji i Propagandy AK
 26. Rafał Kazimierz Makowiecki d. 1689 kasztelan sanocki i kamieniecki; rotmistrz
 27. Stanisław Makowiecki d. 1624 prałat warmiński; opat koronowski
 28. Stanisław Makowiecki 1891 - 1935 bankowiec; dyrektor departamentu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
 29. Stefan Makowiecki d. 1801 konfederat barski; poseł konfederacji do Krymu
 30. Stefan Leon Makowiecki 1860 - 1949 teoretyk; praktyk i organizator ozdobnego ogrodnictwa
 31. Tadeusz Makowiecki 1900 - 1952 historyk literatury i sztuki; profesor Uniwersytetu Toruńskiego
 32. Zygmunt Makowiecki d. 1932 publicysta; działacz społeczny i polityczny
 33. Adam Makowski 1575 - 1657 jezuita; pisarz; kaznodzieja
 34. Aleksander Kazimierz Makowski 1804 - 1874 działacz gospodarczy
 35. Arnold Artur Makowski 1876 - 1943 geolog; paleontolog
 36. Bolesław Makowski 1880 - 1934 ksiądz; działacz narodowy na Pomorzu; historyk sztuki
 37. Czesław Makowski 1873 - 1921 rzeźbiarz; medalier
 38. Jan Makowski 1588 - 1644 teolog kalwiński działający w Niderlandach
 39. Józef Tadeusz Makowski 1882 - 1932 malarz
 40. Julian Edmund Makowski 1875 - 1959 prawnik; urzędnik MSZ; profesor
 41. Marcin Makowski 1706 - 1795 franciszkanin; historyk
 42. Samuel Makowski (XVI/XVII w.) poeta; lekarz; senior kalwiński gminy lubelskiej
 43. Szymon Stanisław Makowski d. 1683 teolog; filozof; rektor UJ
 44. Tomasz Makowski (XVI/XVII w.) rytownik
 45. Wacław Leon Makowski 1854 - 1929 księgarz; wydawca; działacz społeczny
 46. Wacław Makowski 1872 - 1929 inżynier; działacz polityczny
 47. Wacław Makowski 1880 - 1942 prawnik; profesor UW; minister sprawiedliwości; marszałek sejmu RP
 48. Aleksander Maksimow 1892 - 1971 inżynier rolnictwa; profesor SGGW
 49. Robert Maksymowski 1898 - 1937 działacz komunistyczny; `członek Bundu
 50. Aniela Makuch 1899 - 1967 działaczka komunistyczna
 51. Julian Stafan Makuch 1886 - 1958 działacz socjalistyczny i ludowy; publicysta; poseł
 52. Karol Makuch 1885 - 1944 pedagog; działacz społeczny; piłsudczyk
 53. Franciszek Makulski d. "po 1794" publicysta; wierszopis; tłumacz
 54. Kornel Makuszyński 1884 - 1953 poeta; pisarz; autor książek dla dzieci
 55. Władysław Jan Malangiewicz 1883 - 1966 inżynier; działacz polityczny Narodowego Związku Robotniczego
 56. Henryk Kazimierz Malarski 1887 - 1955 fizjolog; zootechnik; profesor UMCS w Lublinie
 57. Tadeusz Malarski 1883 - 1952 fizyk; radiotechnik; profesor politechnik
 58. Artur Malawski 1904 - 1957 kompozytor; dyrygent; pedagog
 59. Zygmunt Alojzy Malawski 1879 - 1944 inżynier górniczy
 60. Jan Fryderyk Malcz 1795 - 1852 lekarz; prezes kolegium ewangelicko-augsburskiego; redaktor; pisarz
 61. Karol Filip Malcz 1797 - 1867 złotnik
 62. Wanda Malczewska 1822 - 1896 działaczka charytatywna; mistyczka; tercjarka Zakonu Marianów Białych
 63. Adam Malczewski 1680 - 1754 pisarz; teoretyk wymowy; jezuita
 64. Adam Jan Malczewski 1742 - 1804 poseł; kasztelan rogoziński
 65. Adolf Ignacy Malczewski 1813 - 1887 powstaniec 1830 i 1848
 66. Antoni Malczewski 1793 - 1826 poeta; autor Marii
 67. Franciszek Malczewski 1754 - 1819 arcybiskup warszawski
 68. Franciszek Malczewski Ignacy d. 1782 marszałek wielkopolski konfederacji barskiej
 69. Jacek Malczewski 1854 - 1929 malarz; rektor ASP w Krakowie
 70. Jan Malczewski 1884 - 1967 operator filmowy
 71. Juliusz Tadeusz Malczewski d. "po 1938" generał dywizji; minister spraw wojskowych
 72. Karol Malczewski 1720 - 1805 generał wojsk koronnych
 73. Kazimierz Malczewski 1886 - 1969 działacz społeczno-polityczny na Śląsku; księgarz
 74. Rafał Malczewski 1892 - 1965 malarz; literat; taternik
 75. Franciszek Malczyński 1829 - 1908 biskup unicki w Albanii
 76. Wiktor Malczyński 1897 - 1947 ślusarz; działacz socjalistyczny
 77. Wanda Malecka 1800 - 1860 poetka; tłumaczka; redaktorka
 78. Dominik Malecki 1841 - 1863 dowódca oddziału na Litwie 1863
 79. Dominik Malecki 1879 - 1941 komandor; inżynier budowy okrętów
 80. Hieronim Malecki d. "ok. 1583/84" pisarz; wydawca; minister luterański w Ełku
 81. Jan Malecki d. 1567 pisarz; drukarz; wydawca; minister luterański
 82. Kasper Malecki (ur. ok. 1840- po 1895) dowódca oddziału w 1863
 83. Władysław Aleksander Malecki 1836 - 1900 malarz
 84. Ewa Maleczyńska 1900 - 1972 historyk; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 85. Karol Maleczyński 1897 - 1968 historyk; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 86. Emilia Malessa 1908 - 1949 kapitan Armii Krajowej
 87. Janusz Zygmunt Maleszewski 1879 - 1942 pułkownik kawalerii; komendant główny Policji Państwowej; senator
 88. Piotr Paweł Maleszewski 1767 - 1828 ekonomista; historyk; działach polityczny; publicysta
 89. Tytus Maleszewski 1827 - 1898 malarz
 90. Wiktor Maleszewski d. "po 1939" lekarz; prezydent Wilna; poseł na sejm RP
 91. Władysław Józef Maleszewski 1832 - 1913 publicysta; powieściopisarz
 92. Edward Malewicz 1878 - 1924 pułkownik artylerii
 93. Andrzej Malewski 1929 - 1963 socjolog; psycholog; metodolog nauk społecznych
 94. Bronisław Malewski 1874 - 1920 lekarz; generał; działacz Narodowej Demokracji
 95. Franciszek Hieronim Malewski 1800 - 1870 filomata; prawnik; założyciel Tygodnika Petersburskiego
 96. Józef Gabriel Malewski 1875 - 1929 weterynarz; generał brygady
 97. Konstanty Malewski 1840 - 1903 geolog; profesor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego w Puławach
 98. Seweryn Malewski (XVIII w.) poseł; marszałek wyszogrodzki konfederacji barskiej; sybirak
 99. Szymon Malewski 1759 - 1832 profesor prawa; ekonomii politycznej; rektor Uniwersytetu Wileńskiego
 100. Zygmunt Malewski 1873 - 1937 historyk; archiwista bydgoski; literat
 101. Leon Malhomme d. "ok. 1940" pracownik służby zagranicznej RP; wicewojewoda śląski
 102. Bartłomiej Kazimierz Malicki d. "ok. 1706" docent UJ; lekarz; autor gramatyki polskiej
 103. Marian Jerzy Malicki d. "1945/1946" członek POW i I Brygady; malarz; dekorator
 104. Tadeusz Malicki 1892 - 1943 plastyk; fotografik; literat
 105. Hieronim Malina 1891 - 1948 malarz
 106. Jan Malina d. 1672 pastor; pisarz luterański
 107. Julian Maliniak 1889 - 1972 działacz socjalistyczny; ekonomista; dziennikarz; tłumacz
 108. Adolf Malinowski 1891 - 1962 lekarz; psychiatra; pułkownik
 109. Aleksander Malinowski 1869 - 1822 działacz socjalistyczny; inżynier technolog
 110. Andrzej Włodzimierz Malinowski 1921 - 1944 dowódca kompanii w batalionie Zośka; harcmistrz
 111. Antonin Malinowski 1742 - 1816 dominikanin; biskup sufragan miednicki
 112. Bazyli Malinowski d. 1764 reformat; pisarz historyczny
 113. Bronisław Kasper Malinowski 1884 - 1942 etnolog; profesor uniwersytetu w Londynie
 114. Ernest Malinowski 1815 - 1899 inżynier; budowniczy kolei w Peru i Ekwadorze
 115. Feliks Władysław Malinowski d. 1947 profesor medycyny; dermatolog
 116. Franciszek Malinowski 1897 - 1944 działacz komunistyczny
 117. Franciszek Ksawery Malinowski 1808 - 1881 ksiądz; językoznawca
 118. Henryk Malinowski 1911 - 1970 działacz komunistyczny; nauczyciel; historyk
 119. Jakub Malinowski 1808 - 1897 powstaniec 1830; emigrant; pedagog; pisarz
 120. Jan Marian Malinowski 1876 - 1948 działacz socjalistyczny; redaktor; działacz POW; poseł; senator
 121. Józef Malinowski (XVI/XVII w.) teolog karaimski
 122. Karol Malinowski (ur. 1741) jezuita; nauczyciel; wydawca
 123. Leon Malinowski 1903 - 1944 działacz socjalistyczny
 124. Lucjan Feliks Malinowski 1839 - 1898 profesor filologii UJ
 125. Maksymilian Malinowski 1860 - 1948 nauczyciel; poseł; senator RP
 126. Mikołaj Malinowski 1799 - 1865 historyk
 127. Piotr Malinowski 1868 - 1902 prawnik; publicysta
 128. Ryszard Malinowski 1871 - 1927 ksiądz; nauczyciel; działacz oświatowy
 129. Seweryn Malinowski 1777 - 1850 aktor; reżyser; tłumacz
 130. Stanisław Malinowski 1812 - 1890 spiskowiec; emigrant; pedagog; dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles
 131. Stefan Malinowski 1887 - 1944 kompozytor
 132. Tomasz Malinowski d. "ok. 1880" działacz demokratyczny Wielkiej Emigracji
 133. Wacław Malinowski 1908 - 1944 działacz komunistyczny
 134. Wiktor Adam Malinowski 1831 - 1892 malarz; dekorator teatralny
 135. Władysław Malinowski d. 1933 stolarz; działacz socjalistyczny
 136. Władysław Malinowski 1899 - 1962 historyk
 137. Jan Maliński d. 1751 poseł; marszałek konfederacji łęczyckiej
 138. Kasper Maliński d. "po 1576" poeta łacińsko-polski
 139. Kazimierz Maliński 1872 - 1928 ksiądz; działacz polityczny; poseł RP
 140. Paweł Maliński 1790 - 1853 rzeźbiarz
 141. Stefan Maliński d. "przed 1758" poseł regimentarz wojsk koronnych; starosta nowogrodzki
 142. Karol Boromeusz Malisch 1808 - 1873 adwokat; działacz polityczny galicyjski
 143. Jan Malisz 1878 - 1928 fotograf; działacz socjalistyczny
 144. Edward Maliszewski 1875 - 1928 dziennikarz; krajoznawca; historyk
 145. Witold Maliszewski 1873 - 1939 kompozytor; pedagog
 146. Władysław Napoleon Maliszewski 1894 - 1973 dyrektor Pocztowej Kasy Oszczędności; oficer AK
 147. Fabian Maliszowski 1583 - 1644 dominikanin
 148. Antoni Sebastian Malkiewicz 1858 - 1914 dyrektor Banku Ziemskiego; działacz oświatowy
 149. Kazimierz August Malko d. "1940 ?" prawnik; działacz Odrodzenia
 150. Jan Chrzciciel Mallet 1777 - 1846 inżynier; oficer francuski; generał polski i rosyjski
 151. Karol Ignacy Malsburg 1856 - 1942 zootechnik; profesor hodowli
 152. Władysław Antoni Malski d. "1940 ?" spółdzielca; poseł; senator RP
 153. Wojciech Malski d. 1454 wojewoda łęczycki; namiestnik królewski
 154. Michał Malukiewicz 1832 - 1885 powstaniec 1863; emigrant; komunard
 155. Adam Leon Małachowski 1706 - 1767 krajczy koronny; poseł
 156. Antoni Małachowski d. 1796 poseł; wojewoda mazowiecki
 157. Bohdan Hipolit Małachowski 1902 - 1964 działacz turystyki
 158. Godzimir Małachowski 1852 - 1908 adwokat; prezydent Lwowa; poseł
 159. Gustaw Małachowski 1797 - 1835 poseł kaliszan; emigrant
 160. Gwido Ryszard Małachowski 1887 - 1972 architekt; profesor i rektor szkoły inżynierskiej w Limie
 161. Jacek Małachowski 1737 - 1821 kanclerz wielki koronny poseł
 162. Jan Małachowski 1623 - 1699 podkanclerzy koronny; biskup
 163. Jan Małachowski 1698 - 1762 kanclerz wielki koronny
 164. Jan Nepomucen Małachowski 1764 - 1822 poseł; senator wojewoda Królestwa Polskiego
 165. Józef Małachowski d. 1795 starosta karaczkowski; poseł na Sejm Czteroletni
 166. Juliusz Małachowski 1801 - 1831 pułkownik w 1831; poeta
 167. Kazimierz Małachowski 1765 - 1845 legionista; generał; wódz naczelny w 1831
 168. Mikołaj Małachowski d. 1575 sekretarz królewski; kasztelan spicymirski
 169. Mikołaj Małachowski 1730 - 1784 poseł; wojewoda łęczycki i sieradzki
 170. Piotr Małachowski d. 1799 wojewoda krakowski
 171. Roman Małachowski 1887 - 1944 profesor chemii organicznej Uniwersytetu we Lwowie
 172. Sambor Małachowski d. "po 1435" kasztelan zbąszyński; łowczy kaliski
 173. Soter Małachowski 1867 - 1952 malarz
 174. Stanisław Małachowski d. 1699 wojewoda poznański
 175. Stanisław Małachowski 1736 - 1809 marszałek Sejmu Czteroletniego
 176. Stanisław Małachowski d. 1883 podporucznik z 1831; emigrant; pisarz
 177. Stanisław Małachowski 1890 - 1945 prawnik; pracownik MSZ; działacz konspiracyjny
 178. Stanisław Aleksander Małachowski 1770 - 1849 generał; senator kasztelan
 179. Stanisław Oktawiusz Małachowski 1882 - 1971 generał brygady; emigrant
 180. Władysław Małachowski d. 1900 naczelnik Wilna w 1863; fotograf-wynalazca
 181. Stanisław Małachowski-łempicki 1884 - 1959 prawnik; historyk
 182. Eugeniusz Korwin Małaczewski 1897 - 1922 oficer; prozaik; poeta
 183. Marian Małaczyński 1859 - 1931 leśnik; dyrektor lasów państwowych Galicji
 184. Witold Konstanty Małcużyński 1832 - 1913 pedagog; autor prac historycznych
 185. Mikołaj Małdrzyk (XIV/XV w.) sekretarz wielkiego księcia litewskiego Witolda
 186. Aleksander Małecki d. "1940 ?" działacz SDKPiL i WKP
 187. Antoni Józef Małecki 1821 - 1913 historyk; językoznawca; rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 188. Eugeniusz Małecki 1898 - 1956 organizator lotnictwa cywilnego; profesor Politechniki Krakowskiej
 189. Jan Kazimierz Małecki 1814 - 1959 docent nauk rolniczych; podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
 190. Józef Małecki 1902 - 1970 górnik; działacz komunistyczny; pułkownik LWP
 191. Mieczysław Bronisław Małecki 1903 - 1946 językoznawca; slawista
 192. Małgorzata d. 1282 królowa Danii
 193. Małgorzata d. 1315 królowa polska; żona Przemysława II
 194. Małgorzata 1296 - 1322 żona Bolesława III; córka króla polskiego i czeskiego Wacława II
 195. Małgorzata d. 1379 księżniczka wrocławska; kseni klarysek
 196. Małgorzata (ur. ok. 1355) żona Kaśka; księcia słupskiego; później Henryka VIII; księcia brzeskiego
 197. Małgorzata d. 1459 księżna mazowiecka
 198. Małgorzata d. 1466 księżniczka oleśnicka; ksieni trzebnicka
 199. Małgorzata d. 1510 księżna zatorska
 200. Małgorzata z Szamotuł / Małgorzata of Szamotuł d. 1464 księżna bełska; księżna raciborska
 201. Andrzej Juliusz Małkowski 1888 - 1919 twórca skautingu w Polsce
 202. Henryk Paweł Małkowski 1881 - 1959 aktor
 203. Konstanty Małkowski 1816 - 1905 senator; dyrektor Komisji Rządowej Sprawiedliwości; filolog
 204. Stanisław Małkowski 1889 - 1962 geolog; petrograf; popularyzator nauki; muzeolog
 205. Antoni Małłek 1851 - 1917 kompozytor; dyrygent; wydawca muzyczny
 206. Karol Małłek 1898 - 1969 nauczyciel; dyrektor Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego; pisarz
 207. Piotr Małocha d. "1401/05" starosta brzeski; kujawski; chorąży rawski
 208. Bonawentura Małowieski d. "po 1829" publicysta; poeta
 209. Józef Małowieski 1892 - 1944 działacz polityczny i oświatowy; poseł
 210. Florian Małowieyski (2 poł. XVIII w.) sędzia ziemski wyszogrodzki; poseł
 211. Aleksander Antoni Małuski 1813 - 1890 powstaniec 1831; z 1849 na Węgrzech; uczestnik wojny domowej w Stanach Zjednoczonych; amerykański konsul w Paryżu
 212. Marian Małuszyński 1903 - 1944 historyk; kartograf; bibliotekarz
 213. Emanuel Małyński 1875 - 1938 ziemianin; podróżnik; publicysta
 214. Adam Mamak 1896 - 1962 weterynarz; działacz polityczny
 215. Józef Mamak 1868 - 1954 rolnik; działacz ludowy
 216. Wiktor Józef Mamak 1902 - 1963 profesor Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej
 217. Kazimierz Mamczar d. 1941 działacz socjalistyczny; radny
 218. Stanisław Sebastian Mamczyński d. 1761 prawnik; rektor Uff
 219. Józef Mamica 1878 - 1940 pastor; kapelan
 220. Jakub Mamlok 1885 - 1924 inżynier elektryk; konstruktor radiostacji; działacz SDKPiL i WKP
 221. Kuśma Mamonicz d. 1607 kupiec; właściciel drukarni
 222. Leon Mamonicz (1 poł. XVII w.) drukarz
 223. Józef Manaczyński 1871 - 1942 urzędnik skarbowy; poseł Związku Ludowo-Narodowego
 224. Antoni Józef Manastyrski 1803 - 1869 biskup przemyski
 225. Michał Mancewicz 1860 - 1930 działacz-polityczny; sybirak
 226. Stanisław Manczarski 1901 - 1963 profesor medycyny sądowej; rektor AM w Gdańsku
 227. Bernard Mandelbaum 1888 - 1953 działacz SDKPiL i ruchu nauczycielskiego; emigrant
 228. Jerzy Mandes 1909 - 1972 inżynier lądowo-wodny; profesor SGGW w Warszawie
 229. Tymoteusz Mandybur 1826 - 1908 pedagog
 230. Kornel Stanisław Mandyczewski 1828 - 1914 ksiądz unicki; poseł
 231. Stanisław Manel 1864 - 1928 franciszkanin; działacz polonijny
 232. Jan Ludwik Manget d. "po 1819" generał major
 233. Dominik Maria Mangini d. 1754 malarz
 234. Stanisław Maniak 1899 - 1969 pedagog; działacz oświatowy
 235. Maciej Maniecki d. 1638 podkomorzy poznański; poseł
 236. Wojciech Maniecki 1820 - 1887 drukarz; wydawca
 237. Gustaw Manitius 1880 - 1940 ksiądz ewangelicki; senior diecezji wielkopolskiej
 238. Karol Gustaw Manitius 1823 - 1904 superintendent Kościoła ewangelickiego w Królestwie Polskim
 239. Aleksander Mann 1869 - 1929 malarz; grafik
 240. Gustaw Dawid Mann 1796 - 1884 właściciel wytwórni narzędzi metalowych i zakładu gimnastyki leczniczej
 241. Józef Mann 1883 - 1921 prawnik; Śpiewak operowy
 242. Maurycy Mann 1814 - 1876 publicysta; redaktor Czasu
 243. Maurycy Mann 1880 - 1932 historyk literatury; profesor UW
 244. Roman Mann 1911 - 1960 scenograf filmowy; architekt
 245. Zygmunt Mann 1908 - 1942 historyk
 246. Bronisław Mansperl d. 1915 przywódca paryskiej Filareci; oficer Legionów
 247. Jerzy Mant 1446 - 1513 burmistrz Gdańska
 248. Józef Mantel 1875 - 1920 adwokat; działacz socjalistyczny
 249. Mateusz Manterys 1872 - 1946 poseł Związku Ludowo-Narodowego
 250. Stanisław Manterys d. "po 1940" senator Związku Ludowo-Narodowego; deportowany do Rosji
 251. Edward Antoni Manteuffel d. "po 1939" grafik; deportowany do Rosji
 252. Gustaw Manteuffel 1832 - 1916 prawnik; historyk; etnograf
 253. Gustaw Manteuffel Ignacy 1875 - 1927 prawnik; wojewoda kielecki
 254. Jerzy Edmund Manteuffel 1900 - 1954 filolog klasyczny; papirolog
 255. Leon Edward Manteuffel 1904 - 1973 chirurg; twórca szkoły chirurgii serca
 256. Leon Jan Manteuffel 1865 - 1951 prawnik
 257. Marian Józef Manteuffel 1871 - 1941 bankowiec; pisarz; działacz katolicki
 258. Tadeusz Manteuffel 1902 - 1970 historyk
 259. Emilia Manteufflowa 1886 - 1968 pedagog; działaczka społeczna
 260. Mikołaj Jan Manugiewicz 1754 - 1834 biskup sejneński
 261. Jadwiga Manuzzi d. 1778 starościna opeska
 262. Mikołaj Manuzzi d. 1809 wenecki awanturnik; starosta opeski; targowiczanin
 263. Stanisław Manuzzi d. 1823 poseł; targowiczanin; marszałek szlachty
 264. Józef Manzel 1834 - 1904 rzeźbiarz
 265. Bogusława Mańkowska 1814 - 1901 pisarka
 266. Aleksander Mańkowski 1855 - 1924 pisarz
 267. Alfons Mańkowski 1870 - 1941 ksiądz; historyk
 268. Antoni Wincenty Mańkowski 1837 - 1899 drukarz; działacz socjalistyczny
 269. Bolesław Ferdynand Mańkowski 1852 - 1921 profesor pedagogiki; redaktor Muzeum
 270. Franciszek Mańkowski 1872 - 1948 górnik; działacz związkowy; poseł Narodowej Partii Robotniczej
 271. Henryk Mańkowski 1872 - 1924 numizmatyk; kolekcjoner
 272. Leon Mańkowski 1858 - 1909 indianista; profesor UJ
 273. Mieczysław Mańkowski 1862 - 1922 działacz socjalistyczny; sybirak
 274. Napoleon Ksawery Mańkowski 1836 - 1888 inżynier; powstaniec 1863; poseł
 275. Piotr Mańkowski 1866 - 1933 biskup kamienieckopodolski
 276. Tadeusz Mańkowski 1878 - 1956 historyk sztuki
 277. Teodor Mańkowski 1816 - 1855 ziemianin; założyciel domów handlowych
 278. Wacław Mańkowski 1820 - 1905 twórca przemysłu cukrowniczego; filantrop; pisarz
 279. Walenty Mańkowski 1816 - 1863 bernardyn; powstaniec 1863
 280. Marian Stanisław Mar 1877 - 1942 prozaik; poeta; dziennikarz
 281. Marian Stanisław Maraino Innocento d. "ok. 1800" malarz; dekorator teatralny; budowniczy
 282. Antoni Marański 1832 - 1897 ksiądz; działacz społeczny i polityczny
 283. Mieczysław Fortunat Marassé 1840 - 1880 ekonomista; statystyk
 284. Helena Marcello d. 1939 aktorka
 285. Carlo Antonio Marchesini d. 1540 sekretarz królowej Bony
 286. Flawiusz Marchetti d. 1722 Włoch; kupiec i rajca lubelski i krakowski
 287. Antoni Marchewka 1890 - 1973 ksiądz; dziennikarz; redaktor
 288. Jadwiga Marchlewska 1908 - 1973 chemik-celulozowiec
 289. Bolesław Leonard Marchlewski 1884 - 1922 działacz Związku Ludowo-Narodowego; publicysta
 290. Jan Henryk Marchlewski 1908 - 1961 zoolog; profesor anatomii Wyższej Szkoły Rolniczej
 291. Jan Henryk Marchlewsk Idulian 1866 - 1925 publicysta; działacz komunistyczny; dyplomata radziecki
 292. Leon Paweł Marchlewski 1869 - 1946 chemik; rektor UJ; senator RP
 293. Mieczysław Józef Marchlewski 1885 - 1956 prawnik; dyplomata RP
 294. Tadeusz Marchlewski 1892 - 1967 prezes Towarzystwa Kupców w Grudziądzu; poseł na Sejm RP z BBWR
 295. Teodor Edward Marchlewski 1899 - 1962 biolog; zootechnik; rektor UJ
 296. Wiktor Marchlewski 1843 - 1920 kupiec; działacz oświatowy
 297. Anna Maria Marchocka 1603 - 1652 karmelitka bosa; autorka autobiografii mistycznej
 298. Jerzy Ignacy Marchocki 1755 - 1827 inicjator reform
 299. Mikołaj Ścibor Marchocki d. "ok. 1636" rotmistrz; starosta czchowski; pamiętnikarz
 300. Paweł Marchocki 1564 - 1631 starosta czchowski; poseł sejmowy
 301. Zdzisław Marchwicki 1841 - 1912 powstaniec 1863; emigrant; dyrektor banku
 302. Marceli Marcichowski 1878 - 1926 inżynier budowlany; profesor inżynierii leśnej
 303. Marcin d. "ok. 1115" arcybiskup gnieźnieński
 304. Marcin d. 1213 kanclerz książąt Śląskich
 305. Marcin d. "ok. 1328/35" wojewoda kaliski
 306. Czarny Marcin d. 1509 krakowski malarz cechowy
 307. Kołaczek Marcin d. 1542 profesor w UJ
 308. Kułab Marcin d. 1538 profesor UJ
 309. Lis Marcin d. "1274/5" kasztelan zbąszyński; łowczy poznański
 310. Ogonowic Marcin d. "po 1339" podkomorzy łęczycki
 311. Polak Marcin d. 1279 dominikanin; arcybiskup gnieźnieński
 312. Zaremba Marcin d. "ok. 1437" wojewoda sieradzki
 313. Marcin z Chrosny / Marcin of Chrosny d. 1561 lekarz; profesor UJ
 314. Marcin z Gaworzyny / Marcin of Gaworzyny (1 poł. XV w.) sekretarz Władysława Jagiełły
 315. Marcin z Lublina / Marcin of Lublina d. "1545 ?" malarz krakowski
 316. Marcin ze Lwowa / Marcin of Lwowa d. 1589 muzyk; kompozytor; twórca mszy
 317. Marcin z Łęczycy / Marcin of Łęczycy d. "ok. 1473/74" rektor Uniwersytetu w Pradze
 318. Marcin z Opoczna / Marcin of Opoczna d. "ok. 1553" docent UJ; przywódca reformacji w Polsce
 319. Marcin z Raciąża / Marcin of Raciąża (2 poł. XVI w.) profesor UJ; lekarz
 320. Marcin z Rytwian / Marcin of Rytwian d. 1428 wojewoda łęczycki
 321. Marcin z Sandomierza / Marcin of Sandomierza d. "po 1267" prowincjał dominikanów polskich
 322. Marcin ze Skotnik / Marcin of Skotnik d. 1514 sędzia sandomierski
 323. Marcin ze Sławiska / Marcin of Sławiska d. 1453 wojewoda kaliski
 324. Marcin ze Słupcy / Marcin of Słupcy (1 poł. XV w.) poeta łaciński
 325. Marcin z Ujazdu / Marcin of Ujazdu 1544 - 1589 profesor UJ; filolog; jezuita
 326. Marcin z Urzędowa / Marcin of Urzędowa d. 1573 botanik; profesor UJ
 327. Marcin z Wrocimowic / Marcin of Wrocimowic d. "1441/42" chorąży krakowski; starosta łowicki
 328. Marcin z Wrocimowic / Marcin of Wrocimowic d. "po 1502" ochmistrz królowej; kasztelan połaniecki
 329. Marcin z Żórawicy / Marcin of Żórawicy d. 1453 matematyk; astronom; profesor UJ
 330. Jan Marcinek 1881 - 1951 rolnik; pisarz ludowy; etnograf-amator
 331. Florian Marciniak 1915 - 1944 naczelnik Szarych Szeregów
 332. Tadeusz Marciniak 1895 - 1966 lekarz; profesor anatomii we Lwowie i Wrocławiu
 333. Zbigniew Stanisław Marciniak 1922 - 1972 historyk; pedagog
 334. Andrzej Marciniec d. "ok. 1542" złotnik nadworny Zygmunta I
 335. Marcin Marciniec d. 1518 złotnik; jubiler; artysta nadworny Zygmunta I
 336. Józef Marcinkiewicz d. "po 1939" matematyk; docent Uniwersytetu Wileńskiego; deportowany do ZSRR
 337. Wincenty Marcinkiewicz 1807 - 1884 poeta
 338. Antoni Albert Marcinkowski 1823 - 1880 publicysta; krytyk literacki; pisarz
 339. Jan Karol Marcinkowski 1800 - 1846 lekarz; społecznik; polityk
 340. Kajetan Marcinkowski d. 1832 poeta; tłumacz
 341. Witold Marcinkowski 1910 - 1942 harcmistrz; naczelnik Szarych Szeregów
 342. Władysław Marcinkowski 1858 - 1947 rzeźbiarz
 343. Jadwiga Marcinowska 1872 - 1942 poetka; powieściopisarka
 344. Antoni Marcinowski 1781 - 1855 wydawca; drukarz
 345. Jakub Michał Marciszewski 1718 - 1773 profesor prawa; rektor UJ; kanonik
 346. Ferrante Marconi 1798 - 1868 rzeźbiarz
 347. Henryk Marconi 1792 - 1863 architekt
 348. Henryk Marconi 1842 - 1920 inżynier-technolog; przemysłowiec
 349. Karol Antoni Marconi 1826 - 1864 malarz; rysownik
 350. Leandro Jan Marconi 1834 - 1919 architekt
 351. Leonard Marconi 1835 - 1899 rzeźbiarz
 352. Tadeusz Adolf Marconi 1899 - 1956 działacz gospodarczy; dyrektor przedsiębiorstw
 353. Władysław Marconi 1848 - 1915 architekt; konserwator
 354. Louis Marcoussis 1883 - 1914 malarz
 355. Ludomir Michał Marczak 1907 - 1943 działacz komunistyczny i socjalistyczny; kompozytor
 356. Bronisław Marczewski 1828 - 1882 inżynier komunikacyjny; redaktor
 357. Hipolit Kasjan Marczewski 1853 - 1905 rzeźbiarz
 358. Hipolit Kasjan Marczewski Ignacy d. 1888 historyk; dziennikarz
 359. Lucjan Marczewski 1879 - 1935 pedagog; kompozytor
 360. Michał Marczewski 1879 - 1947 włókniarz; stolarz; działacz komunistyczny
 361. Tadeusz Erazm Marczewski 1879 - 1963 malarz; grafik
 362. Witold Marczewski 1832 - 1903 inżynier; powstaniec 1863; sybirak
 363. Franciszek Marczykiewicz 1820 - 1848 doktor medycyny i chirurgii
 364. Antoni Stanisław Marczyński 1899 - 1968 powieściopisarz; dziennikarz
 365. Jan Marczyński 1896 - 1941 nauczyciel
 366. Wawrzyniec Marczyński 1779 - 1845 prałat kamieniecki; historyk
 367. Aleksander Mardkowicz 1875 - 1944 pisarz karaimski
 368. Andrzej Marecki 1898 - 1943 pułkownik; artylerzysta
 369. Marek d. "1230/31" wojewoda krakowski
 370. Marek (2 poł. XIII w.) kasztelan sandomierski
 371. Marek d. "ok. 1307" wójt sandomierski
 372. Marek d. "ok. 1356" wójt sandomierski
 373. Andrzej Marek d. "1942/43" literat; reżyser
 374. Andrzej Marek Ignacy 1874 - 1920 malarz
 375. Józef Marek 1900 - 1958 inżynier-rolnik; nauczyciel; poseł do sejmu PRL
 376. Kazimierz Marek 1908 - 1967 profesor weterynarii; awiopatolog
 377. Ludwik Marek 1837 - 1893 kompozytor; pianista; dyrygent; pedagog
 378. Wacława Franciszka Marek 1910 - 1944 komunistka
 379. Marek z Opatowca / Marek of Opatowca (1 poł. XV w.) poeta łaciński
 380. Zygmunt Marek 1872 - 1931 adwokat; działacz socjalistyczny; poseł
 381. Stanisław Marenniusz d. 1580 filolog; teolog; profesor UJ
 382. Antoni Maresch 1808 - 1838 ksiądz; spiskowiec
 383. Teofil Karol Maresch 1888 - 1972 sędzia wojskowy; generał brygady
 384. Tadeusz Tomasz Maresz 1895 - 1944 pedagog; instruktor harcerski
 385. Wincenty Ignacy Marewicz 1755 - 1822 literat
 386. Aleksander Margolis 1888 - 1939 lekarz; członek Bundu
 387. Andrzej Rudolf Margowski d. 1699 doktor medycyny; burmistrz Poznań
 388. Maria d. "ok. 1150" księżniczka ruska; żona Piotra Włostowica; palatyna
 389. Maria d. 1317 pierwsza żona Karola I Roberta króla węgierskiego
 390. Maria (ur. przed 1415-1454/6) księżniczka ruska; żona Bogusława IX
 391. Augusta Nepomucena Maria 1782 - 1863 księżniczka z rodu Wettinów; infantka polska
 392. Józefa Maria 1699 - 1757 królowa polska
 393. Józefa Maria 1731 - 1767 księżniczka polska i saska; delfina Francji
 394. Karolina Leszczyńska Maria 1703 - 1768 królowa Francji
 395. Kazimiera de la Grange d'Arquien Maria 1641 - 1716 królowa polska
 396. Klementyna Maria 1701 - 1735 tytularna królowa Wielkiej Brytanii
 397. Marian z Jaślisk / Marian of Jaślisk d. 1658 dominikanin; filolog; teolog; autor słowników
 398. Marian z Jeziorka / Marian of Jeziorka d. 1491 bernardyn; wikariusz prowincji
 399. Marian z Kościana / Marian of Kościana d. 1651 bernardyn; teolog
 400. Szymon Maricjusz 1516 - 1574 humanista; profesor UJ
 401. Jan Alojzy Marin 1812 - 1873 prawnik; działacz spiskowy
 402. Leonard Witold Maringe 1890 - 1966 inżynier-rolnik; ekonomista; organizator PGR
 403. Jean Marion d. 1635 inżynier wojskowy; dowódca piechoty
 404. Bernard Mark 1908 - 1966 nauczyciel; działacz komunistyczny; popularyzator ideologiczny
 405. Paweł Markiefka 1913 - 1942 działacz komunistyczny
 406. Andrzej Markiewicz 1767 - 1815 nauczyciel gimnazjalny
 407. Bronisław Bonawentura Markiewicz 1842 - 1912 ksiądz; redaktor; publicysta
 408. Edward Markiewicz 1899 - 1944 major; instruktor rejonu Zamość AK
 409. Jan Markiewicz 1603 - 1687 kanonik poznański; warmiński; krakowski
 410. Jan Markiewicz 1613 - 1691 kupiec; rajca krakowski; pamiętnikarz
 411. Józef Markiewicz (2 poł. XVIII w.) kartograf
 412. Kazimierz Józef Markiewicz 1874 - 1932 malarz; dramaturg; reżyser teatralny
 413. Onufry Markiewicz d. 1807 prawnik; pisarz
 414. Roman Markiewicz d. 1841 fizyk; profesor UJ
 415. Seweryn Markiewicz d. 1869 prawnik; powstaniec 1863
 416. Stanisław Nikodem Markiewicz 1839 - 1911 lekarz; twórca kolonii dziecięcych
 417. Tadeusz Markiewicz 1905 - 1950 neurolog; profesor AM w Szczecinie
 418. Wacław Piotr Markiewicz 1877 - 1961 przeor Jasnej Góry; generał paulinów
 419. Michał Markijanowicz 1886 - 1969 zootechnik; organizator hodowli zwierząt
 420. Ada Maria Markowa 1883 - 1963 lekarz położnik; socjalistka
 421. Jadwiga Markowa 1885 - 1939 działaczka narodowa na Górnym Śląsku
 422. Artur Markowicz 1872 - 1934 malarz
 423. Jakub Markowicz 1872 - 1934 drukarz; księgarz; introligator wileński
 424. Jadwiga Markowska 1880 - 1962 socjalistka; poseł na Sejm RP; nauczycielka
 425. Maria Markowska d. 1939 poetka; tłumaczka; socjalistka
 426. Teresa Markowska 1824 - 1886 aktorka
 427. Bolesław Markowski 1862 - 1936 wiceminister skarbu; rektor WSH
 428. Franciszek Markowski 1727 - 1806 konfederat barski; poseł; kasztelan sanocki
 429. Józef Markowski d. 1790 chorąży mielnicki; poseł; konsyliarz Rady Nieustającej
 430. Józef Markowski 1758 - 1829 lekarz; profesor chemii i mineralogii UJ
 431. Józef Markowski d. 1920 rzeźbiarz ludowy; górnik
 432. Józef Antoni Markowski 1874 - 1947 profesor anatomii uniwersytetów we Lwowie i Poznaniu
 433. Julian Markowski 1846 - 1903 rzeźbiarz; kamieniarz; powstaniec 1863
 434. Tomasz Markowski 1870 - 1927 rzeźbiarz ludowy; górnik
 435. Wincenty Markowski 1874 - 1958 działacz socjalistyczny; inżynier petrochemik
 436. Zygmunt Markowski 1872 - 1951 weterynarz; profesor i rektor Akademii Weterynarii we Lwowie
 437. Bronisław Marks 1894 - 1955 działacz komunistyczny; poseł do sejmu PRL
 438. Henryk Markusfeld 1819 - 1890 powstaniec 1848
 439. Aleksander Albin Markwicz 1877 - 1936 filomata pomorski; publicysta; powstaniec wielkopolski
 440. Franciszek Marlewski 1893 - 1959 ksiądz; działacz katolicki; redaktor
 441. Władysław Marmurowicz 1896 - 1944 podpułkownik; szef sztabu Okręgu Poznańskiego AK
 442. Stanisław Maroński 1825 - 1907 historyk; nauczyciel gimnazjów pomorskich
 443. Jerzy Józef Marowski 1901 - 1961 prawnik; sędzia Sądu Najwyższego
 444. Joachim Marquart (2. poł. XVIII w.) nauczyciel niemieckiego; tłumacz; poeta łaciński
 445. Józef Marouart 1739 - 1797 pijar; nauczyciel matematyki
 446. Waleria Marrene 1832 - 1903 pisarka; publicystka
 447. Antoni Izydor Mars 1851 - 1918 ginekolog; profesor UJ
 448. Leopold Mars 1822 - 1885 uczestnik wypadków 1848 w Galicji i wojny krymskiej; pamiętnikarz
 449. Stanisław Oktawian Mars 1855 - 1915 przemysłowiec naftowy
 450. Krzysztof Marselli 1682 - 1731 architekt
 451. Krzysztof Marsellius 1682 - 1731 architekt
 452. G. J. Marstaller (2. poł. XVIII w.) rytownik; grawer warszawski
 453. Andrzej Marstella d. 1568 złotnik; rajca krakowski
 454. Józef Marszałek 1901 - 1943 ekonomista; działacz ludowy; bankowiec
 455. Walenty Marszałek (2. poł. XVII w.) przywódca oporu chłopskiego w kasztelani krakowskiej
 456. Stanisław Marszałkiewicz 1789 - 1872 malarz; miniaturzysta
 457. Maksymilian Marszałkowicz 1804 - 1878 działacz gospodarczy i polityczny; literat
 458. Jadwiga Marszewska-ziemięcka 1891 - 1968 profesor mikrobiologii UMCS w Lublinie
 459. Jan Marszewski d. "ok. 1596" podsędek kaliski; agent habsburski
 460. Józef Marszewski d. 1883 malarz; pejzażysta
 461. Michał Jan Marszewski 1800 - 1867 biskup kujawsko-kaliski
 462. Mieczysław Klemens Marszewski 1857 - 1916 inżynier komunikacji; rolnik-hodowca
 463. Wojciech Marszewski d. "ok. 1573" poseł; działacz różnowierczy
 464. Louis Marteau d. 1804 malarz pastelista
 465. Ferdynand Marten 1827 - 1900 nauczyciel matematyki i przyrody w Ostrowie Wielkopolskim
 466. Henryk Karol Martens 1868 - 1948 przedsiębiorca budowlany
 467. Filip Maurycy Martin d. 1854 generał kolumbijski
 468. Jean Martin (2. poł. XVIII w.) nadworny jubiler Stanisława Augusta
 469. Karol Marcin Martin 1817 - 1891 architekt; teoretyk architektury
 470. Wiktor Gustaw Martin 1900 - 1972 ekonomista; dyrektor Gabinetu Ministra Skarbu RP; emigrant
 471. Adam Jakub Martini d. 1667 introligator; autor pism
 472. Józef Kazimierz Martusiewicz 1828 - 1881 prałat kapituły tarnowskiej; profesor; parlamentarzysta
 473. Olga Martusiewicz-maresch 1898 - 1962 pianistka; pedagog
 474. Czesław Martyniak 1906 - 1939 filozof prawa; socjolog na KUL
 475. Czesław Martynowicz Ignacy 1887 - 1966 murarz; działacz socjalistyczny
 476. Władysława Maria Martynowicz 1892 - 1958 pedagog; działaczka społeczna i harcerska
 477. Zenon Martynowicz 1880 - 1935 chemik
 478. Stanisław Feliks Martynowski 1887 - 1955 działacz socjalistyczny; sybirak
 479. Andrzej senior Marusarz 1877 - 1961 cieśla; przewodnik tatrzański
 480. Andrzej junior Marusarz 1913 - 1968 ratownik; przewodnik tatrzański; narciarz
 481. Helena Marusarzówna 1918 - 1941 narciarka; kurierka ruchu oporu
 482. Stefan Marusieński (ur: 1856) literat; podróżnik
 483. Maciej Marusik 1900 - 1944 działacz komunistyczny; partyzant na Białorusi
 484. Artur Tomasz Maruszewski 1886 - 1945 pułkownik; legionista; wojewoda tarnopolski; poznański; wileński
 485. Tomasz Maruszewski d. "ok. 1834" powstaniec kościuszkowski; emisariusz
 486. Jan Marwani (2. poł. XVIII w.) mieszczanin; antrepener teatralny
 487. Jan Marweg 1885 - 1936 dziennikarz; poseł ze Związku Ludowo-Narodowego
 488. Jan Nepomucen (1795-1886) biskup chełmiński (von der) Marwitz d. 1886 MARWITZ Jan Nepomucen (1795-1886) biskup chełmiński
 489. Karol Marxen 1730 - 1808 prawnik; archidiakon w Krakowie; sekretarz królewski
 490. Aleksander Maciej Maryański 1845 - 1912 ksiądz; publicysta; historyk
 491. Bronisław Maryański 1863 - 1912 ksiądz; członek Collegium Secretum; pisarz
 492. Jan Maryański 1744 - 1796 kowal; działacz w dobie Sejmu Wielkiego i insurekcji kościuszkowskiej
 493. Modest Maryański 1854 - 1914 inżynier górniczy; podróżnik; eksplorator złota; publicysta
 494. Walery Maryański 1875 - 1946 generał brygady; inżynier wojskowy
 495. Witalis Maryański 1835 - 1895 kanonik poznański
 496. Antoni Józef Marylski 1894 - 1973 budowniczy Lasek; ksiądz
 497. Eustachy Anastazy Marylski d. 1871 ziemianin; pisarz
 498. Antoni Eustachy Marylski-łuszczewski 1865 - 1932 ziemianin; działacz Narodowej Demokracji
 499. Mniszchówna Maryna d. 1614 carowa moskiewska
 500. Jerzy Marynowski 1884 - 1960 inżynier budowlany; konstruktor mostów; projektant i kierownik budowy Nowej Huty
 501. Stanisław Marcin Marynowski 1812 - 1854 ziemianin; prawnik; spiskowiec
 502. Bogumił Marzec 1909 - 1940 prawnik; działacz harcerski
 503. Edward Marzec 1914 - 1962 poeta; prozaik; działacz polityczny
 504. Krzysztof Masini 1619 - 1677 sekretarz królewski; dyplomata
 505. Bogusław Kazimierz Maskiewicz d. 1683 poseł; pamiętnikarz
 506. Samuel Maskiewicz d. "ok. 1640" porucznik husarski; pamiętnikarz
 507. Aleksander Masłoński 1864 - 1933 Ślusarz; działacz socjalistyczny
 508. Mykola Masłow 1880 - 1942 prawnik ukraiński; senator RP
 509. Andrzej Masłowski 1766 - 1828 zegarmistrz; mechanik; muzyk
 510. Bolesław Masłowski 1851 - 1928 chemik kolorysta
 511. Franciszek Masłowski d. "po 1590" grecysta; pisarz ziemski wieluński
 512. Franciszek Kajetan Masłowski 1758 - 1830 paśnik
 513. Franciszek Ksawery Masłowski 1819 - 1868 prawnik; redaktor Czasu
 514. Gabriel Masłowski (2. poł. XVI w.) wojski wieluński; poseł
 515. Ludwik Masłowski 1847 - 1928 emigrant postyczniowy; dziennikarz; publicysta
 516. Stanisław Masłowski 1853 - 1926 malarz; rysownik
 517. Karol Masny 1887 - 1968 legionista; generał brygady
 518. Franciszek Masoch 1763 - 1845 chirurg; rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 519. Aleksander Massalski d. 1643 wojewoda miński
 520. Andrzej Massalski d. "1651/2" wojewoda brzeski litewski
 521. Edward Tomasz Massalski 1799 - 1879 pisarz
 522. Hrehory Afanasewicz Massalski d. 1596 podkomorzy grodzieński
 523. Hrehory Afanasewicz Massalski Ignacy 1726 - 1794 biskup wileński; prezes Komisji Edukacji Narodowej
 524. Jan Mikołaj Massalski 1728 - 1763 podczaszy litewski
 525. Józef Adrian Massalski d. 1765 podskarbi nadworny litewski
 526. Michał Józef Massalski d. 1768 hetman wielki litewski
 527. Stanisław Massalski d. 1670 podkomorzy grodzieński; poseł; pułkownik wojska WKL
 528. Timofiej Massalski d. 1500 kniaź; dyplomata
 529. Władysław Ansgary Massalski 1859 - 1932 botanik; profesor uniwersytetu w Taszkiencie
 530. Jan Masson (ur. ok. 1842) aptekarz; powstaniec 1863; emigrant
 531. Piotr Marian Massonius 1862 - 1945 filozof; profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 532. Kazimierz Władysław Mastalarz 1894 - 1939 pułkownik kawalerii
 533. Stanisław Mastalarz 1895 - 1959 górnik; powstaniec śląski; oficer
 534. Mieczysław Mastek 1893 - 1942 działacz socjalistyczny; poseł na sejm RP
 535. Adam Maszewski 1844 - 1901 poeta; tłumacz; pedagog
 536. Jan Kanty Maszkowski 1794 - 1865 malarz; nauczyciel rysunku
 537. Karol Maszkowski 1831 - 1886 matematyk; rektor politechniki we Lwowie
 538. Karol Zyndram Maszkowski 1868 - 1938 malarz; pedagog
 539. Kasper Melchior Maszkowski 1806 - 1884 ziemianin; konarszczyk; sybirak
 540. Marceli Maszkowski 1837 - 1862 rysownik; malarz
 541. Rafał Maszkowski 1838 - 1901 skrzypek; dyrygent orkiestr symfonicznych
 542. Bronisław Maszlanka 1897 - 1972 pułkownik; publicysta; pisarz wojskowy
 543. Julian Maszyński 1847 - 1901 malarz; ilustrator
 544. Julian Piotr Maszyński 1882 - 1943 aktor; Śpiewak; pisarz
 545. Mariusz Maszyński 1888 - 1944 aktor; pisarz; malarz
 546. Piotr Maszyński 1855 - 1934 kompozytor; dyrygent; pedagog
 547. Franciszek Maślanka 1880 - 1962 urzędnik; poseł
 548. Jerzy Hieronim Maślanka 1886 - 1961 inżynier; taternik; narciarz
 549. Józef Maślanka 1893 - 1968 ludowiec; poseł
 550. Antoni August Matakiewicz 1873 - 1937 prawnik; poseł na sejm RP
 551. Maksymilian August Matakiewicz 1875 - 1940 inżynier budownictwa wodnego; rektor Politechniki Lwowskiej
 552. Mikołaj Antoni Matakiewicz 1784 - 1844 prawnik; dziekan UJ
 553. Aleksander Matauszek 1835 - 1907 jezuita; działacz w USA; założyciel Orła Polskiego
 554. Lech Szczęsny Matawowski 1923 - 1944 członek Związku Walki Młodych; powstaniec warszawski z AL
 555. Konstanty Kazimierz Matczyński 1815 - 1898 powstaniec; spiskowiec
 556. Marek Matczyński 1631 - 1697 podskarbi wielki koronny; wojewoda ruski
 557. Tekla Matecka d. 1812 właścicielka drukarni i księgarni
 558. Józef Matecki 1776 - 1819 właściciel drukarni i księgarni; literat
 559. Józef Matecki 1896 - 1969 pułkownik
 560. Kazimierz Matecki 1855 - 1913 inżynier-mechanik; przemysłowiec
 561. Teodor Teofil Matecki 1810 - 1886 lekarz; społecznik; publicysta
 562. Stefan Mateja 1902 - 1944 sędzia; dyrektor Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu
 563. Edmund Marcin Matejko 1829 - 1907 powstaniec 1848 i z1863; profesor szkoły rolniczej w Czernichowie
 564. Franciszek Ksawery Matejko 1828 - 1873 bibliotekarz; historyk; slawista
 565. Jan Alojzy Matejko 1838 - 1892 malarz
 566. Teofil Matejko 1903 - 1951 pedagog; ludowy działacz oświatowy
 567. Aleksander Maternicki 1845 - 1902 inżynier; działacz oświatowy
 568. Wincenty Maternicki 1868 - 1920 inżynier; działacz Narodowej Demokracji
 569. Wincenty Maternowska Irena 1898 - 1941 weterynarz; profesorka UW; działaczka konspiracyjna
 570. Mateusz d. 1003 polski benedyktyn-ermita; święty Kościoła
 571. Mateusz d. 1166 biskup krakowski
 572. Mateusz z Kościana / Mateusz of Kościana d. 1545 teolog; profesor UJ
 573. Mateusz z Krakowa / Mateusz of Krakowa d. 1410 teolog; filozof; profesor; rektor w Heidelbergu
 574. Mateusz z Szamotuł / Mateusz of Szamotuł d. 1528 astronom; astrolog; profesor UJ
 575. Jan Mathesius 1544 - 1607 profesor medycyny w Gimnazjum Gdańskim; fizyk miejski
 576. Jan Mathesius 1582 - 1652 fizyk miejski; lekarz nadworny Zygmunta III
 577. Jan Mathy Ignacy 1765 - 1832 biskup chełmiński
 578. Ludwik Mathy d. 1757 kupiec gdański; rezydent francuski w Gdańsku
 579. Józef Matkowski 1792 - 1865 oficer Księstwa Warszawskiego; ziemianin; przemysłowiec
 580. Zygmunt Juliusz Matkowski 1885 - 1919 romanista; historyk literatury
 581. Władysław Matlakowski 1850 - 1895 lekarz; etnograf; pisarz
 582. Jan Matliński 1827 - 1884 powstaniec 1863
 583. Józef Matłosz 1886 - 1955 dziennikarz; poseł Związku Ludowo-Narodowego
 584. Stanisław Leonard Matraś 1836 - 1917 ksiądz; powstaniec 1863; sybirak; autor wspomnień
 585. Jerzy Bolesław Matulewicz 1871 - 1927 biskup wileński; generał marianów; Litwin
 586. Jerzy Matus 1910 - 1972 prawnik; działacz Wici
 587. Andrzej Matusewicz d. 1816 lekarz; profesor położnictwa UW
 588. Feliks Matusiak 1910 - 1944 stolarz; działacz komunistyczny; oficer AL
 589. Klemens Matusiak 1881 - 1969 nauczyciel; kapitan; społecznik
 590. Stanisław Matusiak d. "ok. 1948" malarz; deportowany do ZSRR
 591. Szymon Matusiak 1854 - 1922 pedagog; językoznawca; badacz starożytności polskich
 592. Józef Matusz 1871 - 1938 poseł na sejm RP z PSL-Lewicy
 593. Stanisław Matuszczak 1897 - 1955 górnik; działacz komunistyczny
 594. Jan Matuszewicz d. 1737 prepozyt generalny kanoników laterańskich; pisarz
 595. Józef Matuszewicz 1718 - 1770 stolnik brzeski; poseł
 596. Ludomir Bolesław Matuszewicz d. "po 1880" oficer; dziennikarz; uczestnik Komuny
 597. Marcin Matuszewicz 1714 - 1773 kasztelan brzesko-litewski; poseł; pamiętnikarz
 598. Stanisław Matuszewicz (ur. ok. 1811) powstaniec 1863 r.; emigrant
 599. Tadeusz Wiktoryn Matuszewicz d. 1819 pisarz; minister skarbu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
 600. Wincenty Matuszewicz 1801 - 1862 podpułkownik z 1831; emigrant
 601. Aleksander Matuszewski 1840 - 1915 przyrodnik; nauczyciel gimnazjalny
 602. Bolesław Matuszewski d. 1901 fotograf; operator filmowy
 603. Bolesław Matuszewski Ignacy 1858 - 1919 krytyk literacki
 604. Bolesław Matuszewski Ignacy 1891 - 1946 pułkownik; publicysta; polityk emigracyjny
 605. Karol Matuszewski 1842 - 1902 estetyk; malarz; krytyk sztuki
 606. Tadeusz Matuszewski 1874 - 1944 stolarz; działacz socjalistyczny; poseł
 607. Tadeusz Matuszewski 1895 - 1945 mikrobiolog
 608. Wincenty Matuszewski 1870 - 1918 krawiec; działacz socjalistyczny; członek SDKPiL
 609. Władysław Matuszewski 1882 - 1942 działacz socjalistyczny; uczestnik rewolucji
 610. Leopold Matuszyński 1820 - 1893 śpiewak; reżyser; pedagog
 611. Paweł Alojzy Matuszyński 1832 - 1881 ksiądz; działacz oświatowy
 612. Karol Marian Matyas 1866 - 1925 folklorysta; etnograf; prawnik
 613. Jan Matyasik 1887 - 1949 dziennikarz; publicysta Chrześcijańskiej Demokracji
 614. Jakub Matyaszkiewicz d. "1737 ?" księgarz; drukarz; introligator
 615. Bronisław Matyjewicz d. 1911 lotnik
 616. Roman Matys d. "1935 ?" działacz komunistyczny rosyjski i polski
 617. Józef Matysiak 1896 - 1944 Ślusarz; działacz komunistyczny
 618. Krystyna Matysiakówna 1922 - 1944 radiotelegrafistka; komunistka
 619. Stanisław Matysik 1908 - 1941 publicysta; działacz ludowy
 620. Stanisław Matyśkiewicz Idzi 1875 - 1942 działacz ludowy i polityczny
 621. Anastazy Menasja Matywiecki 1913 - 1944 adwokat; działacz komunistyczny; pracownik ZKN; poeta
 622. Jan Matzke d. 1460 burmistrz chełmiński
 623. Piotr Mauer 1899 - 1942 robotnik; działacz komunistyczny polski i rosyjski
 624. Jan Paweł Mauersberger 1877 - 1942 kapelan Inspektoratu Lotnictwa; działacz harcerski a' społeczny
 625. Ludwik Mauersberger 1796 - 1823 lekarz; działacz związków młodzieżowych
 626. Wiktor Mauersberger 1844 - 1917 prawnik; działacz społeczny
 627. Johann Maukisch 1617 - 1669 profesor teologii; rektor Gdańskiego Gimnazjum; polemista luterański
 628. Maur d. 1118 biskup krakowski
 629. Józef Maurer 1879 - 1926 pedagog; historyk literatury
 630. Roman Maurer 1852 - 1884 historyk; mediewista; nauczyciel gimnazjalny
 631. Adam Maurizio 1862 - 1941 botanik; profesor Politechniki Lwowskiej
 632. Edward Maurizio 1867 - 1923 działacz rolniczy i spółdzielczy
 633. Jan Ulryk Maurizio 1850 - 1928 cukiernik; działacz ewangelicki w Krakowie
 634. Parys Maurizio 1813 - 1890 cukiernik; działacz ewangelicki w Krakowie
 635. Maurus (2. poł. XII w.) poeta łaciński; autor Carmen Mauri
 636. Joseph Mauss 1778 - 1856 historyk; rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 637. Karol Maxamin 1889 - 1964 urzędnik kolejowy; działacz socjalistyczny; emigrant
 638. Wincenty Maxylewicz 1685 - 1745 kompozytor; dyrygent
 639. Włodzimierz Marian Maxymowicz-raczyński 1891 - 1938 generał brygady; organizator szkolnictwa wojskowego RP
 640. Jan Antoni May 1761 - 1831 drukarz; księgarz; wydawca Gazety Krakowskiej
 641. Karl Gottfried May d. "po 1830" przemysłowiec
 642. Roman May 1846 - 1887 chemik; twórca przemysłu nawozów sztucznych
 643. Ernest Maydell 1878 - 1930 lekarz; profesor UJ
 644. Barbara Anna Mayer 1798 - 1854 śpiewaczka operowa; aktorka
 645. Karol Hieronim Mayer 1882 - 1946 lekarz; profesor radiologii klinicznej
 646. Zygmunt Mayer 1867 - 1919 nauczyciel; redaktor
 647. Maria Maykowska 1892 - 1967 filolog klasyczny
 648. Jan Maykowski 1828 - 1906 członek Rządu Narodowego z 1863
 649. Stanisław Maykowski 1880 - 1961 pedagog; poeta; dziennikarz
 650. Jadwiga Mayówna 1863 - 1943 nauczycielka wychowania fizycznego i gimnastyki szwedzkiej
 651. Stanisław Maysenhälter 1892 - 1962 fotograf
 652. Bronisław Mayzel 1849 - 1927 adwokat; ekonomista
 653. Jan Szczęsny Mayzel 1892 - 1941 działacz POW; syndykalista; pisarz
 654. Maurycy Mayzel d. "1940/41" handlowiec; przewodniczący gminy żydowskiej w Warszawie
 655. Wacław Mayzel 1847 - 1916 lekarz histolog; jeden z odkrywców mitozy
 656. Władysław Mayzel 1847 - 1905 rolnik; producent buraków cukrowych
 657. Tadeusz Mayzner 1892 - 1939 pedagog; dyrygent; kompozytor; skrzypek
 658. Jan Nepomucen Mazanek 1856 - 1915 teolog; kanonik; rektor Seminarium Duchownego w Krakowie
 659. Stefan Mazanek 1895 - 1950 kanclerz kurii diecezjalnej w Krakowie
 660. Antoni Gabriel Mazanowski 1858 - 1916 pedagog; historyk literatury
 661. Mikołaj Mazanowski 1861 - 1944 pedagog; historyk literatury
 662. Jan Newlin Mazaraki 1840 - 1922 powstaniec 1863 pamiętnikarz
 663. Ludwik Mazaraki 1813 - 1880 powstaniec 1831 i 1846; pułkownik; sybirak
 664. Jan Mazella 1883 - 1939 ksiądz; działacz mazurski
 665. Adam Stefan Mazepa d. 1665 ataman białocerkiewski; podczaszy czernihowski
 666. Jan Mazepa d. 1709 podczaszy czernihowski; hetman kozacki
 667. Stanisław Wincenty Maziarski 1873 - 1956 lekarz histolog; rektor UJ
 668. Zygmunt Włodzimierz Maziński 1889 - 1967 inżynier radiotechnik; pedagog; twórca synarchizmu
 669. Augustyn Mazoni d. 1532 kupiec; ławnik
 670. Michał Mazowiecki (XVII w.) sędzia; poseł ziemi dobrzyńskiej
 671. Władysław Mazowiecki (ok. 1747 po 1813) marszałek dobrzyński konfederacji barskiej; szambelan królewski
 672. Jan Mazur 1895 - 1944 działacz socjalistyczny; działacz spółdzielczy
 673. Jan Mazur 1915 - 1940 poeta; deportowany do ZSRR
 674. Józef Mazur 1895 - 1939 przemysłowiec; działacz gospodarczy; poseł
 675. Władysław Mazur 1868 - 1931 rzeźbiarz
 676. Andrzej Mazurkiewicz 1893 - 1968 inżynier chemik; dyrektor naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
 677. Antoni Mazurkiewicz 1877 - 1963 misjonarz w USA; działacz polonijny
 678. Benedykt Mazurkiewicz (poł. XVIII w.) malarz; bernardyn
 679. Jan Mazurkiewicz 1871 - 1947 psychiatra; rektor UW
 680. Jan Wincenty Mazurkiewicz 1813 - 1887 powstaniec 1831; demokrata; emigrant
 681. Karol Mazurkiewicz 1881 - 1942 ksiądz; pedagog; historyk
 682. Leon Mazurkiewicz 1817 - 1867 prawnik; spiskowiec; emigrant
 683. Stefan Mazurkiewicz 1888 - 1945 matematyk; profesor UW
 684. Tadeusz Mazurkiewicz 1887 - 1968 dyrygent; pedagog; pianista
 685. Władysław Mazurkiewicz (1871 - 1933) 1871 - 1933 lekarz; profesor UW
 686. Władysław Mazurkiewicz (1887 - 1963) 1887 - 1963 prawnik; dyplomata; emigrant
 687. Włodzimierz Mazurkiewicz 1875 - 1927 inżynier; lotnik
 688. Zygmunt Mazurkiewicz 1884 - 1969 rolnik; hodowca roślin
 689. Józefa Mazurowska 1824 - 1907 aktorka
 690. Filippo Mazzei 1730 - 1816 lekarz; dyplomata w służbie amerykańskiej i polskiej
 691. Aleksander Mazzucato 1903 - 1968 księgarz; wydawca
 692. Franciszek Mączak 1898 - 1941 pedagog
 693. Wojciech Mączeński 1775 - 1831 kupiec winny; powstaniec kościuszkowski; pułkownik milicji
 694. Wojciech Anzelm Mączeński 1736 - 1814 kupiec; kronikarz krakowski
 695. Zdzisław Antoni Mączeński 1878 - 1961 architekt; profesor Politechniki Warszawskiej
 696. Przemysław Feliks Mączewski 1879 - 1942 działacz polityczny; dziennikarz; historyk literatury
 697. Stanisław Mączewski 1892 - 1941 ginekolog
 698. Stanisław Mączka 1872 - 1939 dominikanin; pisarz
 699. Józef Mieczysław Mączka 1888 - 1918 poeta legionowy; oficer II Brygady
 700. Henryk Mączkowski 1936 - 1973 malarz
 701. Maria Mączyńska 1883 - 1944 literatka; pisarka dla młodzieży
 702. Czesław Mączyński 1881 - 1935 pułkownik; nauczyciel; poseł
 703. Franciszek Mączyński 1874 - 1947 architekt
 704. Jan Mączyński d. "przed 1584" lingwista; leksykograf; reformator
 705. Jan Antoni Mączyński d. 1777 kasztelan sieradzki; konfederat barski
 706. Jan Józef Mączyński d. "ok. 1744" podkomorzy sieradzki; poseł
 707. Józef January Mączyński 1807 - 1862 pisarz; historyk; przedsiębiorca teatralny
 708. Tadeusz Mączyński 1898 - 1955 założyciel i redaktor Rocznika Sądeckiego
 709. Wojciech Józef Mączyński 1757 - 1837 starosta lubelski; szambelan królewski; poseł
 710. Wojciech Roman Mączyński 1860 - 1911 entomolog-amator
 711. Andrzej Mądrowicz d. 1614 rajca lwowski
 712. Michał Mądrzykowski 1774 - 1831 żołnierz Legionów Dąbrowskiego; major milicji krakowskiej
 713. Michał Filip Mądrzykowski 1854 - 1919 skrzypek; pirotechnik krakowski
 714. Karol Mąkolski 1697 - 1766 pijar; pedagog
 715. Adam Mąkowski d. 1623 opat jędrzejowski; dyplomata
 716. Stanisław Mąkowski (1. poł. XVII w.) dyplomata; opat lubiński
 717. Władysław Tomasz Mąkowski 1885 - 1945 ksiądz; archiwista; bibliotekarz
 718. Stefan Mdzewski d. 1718 dominikanin; sufragan łucki; gnieźnieński
 719. Ambroży Meacci d. 1609 kamieniarz krakowski
 720. Władysław Józef Mech 1877 - 1929 działacz socjalistyczny; wojewoda wołyński
 721. Władysław Leon Mech 1894 - 1973 lekarz; społecznik; członek Stronnictwa Narodowego
 722. Karol Mecherzyński 1800 - 1881 historyk literatury polskiej; profesor UJ
 723. Filip Nereusz Meciszewski 1786 - 1830 profesor matematyki UJ; pułkownik; inżynier
 724. Hilary Walenty Meciszewski 1803 - 1855 publicysta; polityk; tłumacz; kompozytor
 725. Kacper Meciszewski 1763 - 1803 prawnik; autor dramatyczny
 726. Emil Franciszek Mecnarowski 1879 - 1968 generał brygady; prezes Najwyższego Sądu Wojskowego
 727. Krzysztof Medecki (2. poł. XVIII w.) prezydent Łucka; powstaniec kościuszkowski
 728. Dominik Medeksza d. 1783 podkomorzy kowieński; konfederat barski
 729. Jan Antoni Medeksza 1845 - 1912 powstaniec 1863; emigrant
 730. Józef Medeksza (ur. ok. 1744) konfederat barski; chorąży kowieński; poseł
 731. Stefan Franciszek Medeksza d. "ok. 1690/96" sędzia ziemski kowieński; poseł; pamiętnikarz
 732. Henryk Medem 1671 - 1739 jezuita; autor gramatyki łotewskiej
 733. Włodzimierz Medem 1879 - 1923 przywódca Bundu; publicysta
 734. Piotr Mediolański (XIV/XV w.) ochmistrz dworu; podskarbi koronny
 735. Rafał Medres 1868 - 1934 inżynier elektryk
 736. Mieczysław Adolf Medvecky 1904 - 1939 pilot; dowódca eskadry
 737. Mieczysław Adolf Medwecki Ignacy 1799 - 1872 założyciel uzdrowiska w Żegiestowie
 738. Aleksander Medyński 1882 - 1940 historyk; pedagog; dziennikarz
 739. Napoleon Władysław Medyński 1808 - 1854 lekarz; literat
 740. Władysław Napoleon Medyński 1892 - 1942 psychiatra
 741. Jan Mehl 1855 - 1940 działacz polski na Opolszczyźnie
 742. Jan Albert Mehler (2. poł. XVIII w.) inżynier wojskowy podpułkownik; kartograf; konspirator
 743. Karol Adolf Mehlig (2. poł. XVIII w.) generalny nadleśniczy Komisji Skarbu Królewskiego
 744. Joseph Mehoffer 1786 - 1844 dziennikarz; topograf; komisarz okręgu lwowskiego
 745. Józef Mehoffer 1869 - 1946 malarz
 746. Michał Meidel d. 1528 kupiec; rajca krakowski
 747. Urszula Meierin d. 1635 ochmistrzyni Zygmunta III
 748. Dob Beer Meisels 1798 - 1870 rabin; działacz narodowy polski w Krakowie i Warszawie
 749. Wojciech Maurycy Meisels 1894 - 1969 romanista; wydawca; księgarz
 750. Alfred Franciszek Meissner 1883 - 1952 rektor Akademii Stomatologicznej w Warszawie
 751. Czesław Gorgoniusz Meissner 1879 - 1950 internista; senator Stronnictwa Narodowego
 752. Ferdynand Meissner 1809 - 1892 fabrykant narzędzi i żniwiarek
 753. Michał Meissner d. "przed 1733" złotnik poznański
 754. Mieczysław Alfons Meissner 1877 - 1938 ksiądz; działacz niepodległościowy i społeczny
 755. Tadeusz Meissner 1902 - 1966 kapitan żeglugi wielkiej
 756. Wacław Mejbaum 1887 - 1948 historyk; publicysta działacz narodowo-demokratyczny
 757. Franciszek Mejer d. "po 1812" pijar; ksiądz; tłumacz; publicysta; powstaniec 1794
 758. Władysław Henryk Melanowski 1888 - 1974 okulista; profesor Wydziału Lekarskiego UW
 759. Henryk Melcer 1869 - 1928 kompozytor; pianista; dyrygent; dyrektor Konserwatorium
 760. Melchior z Mościsk / Melchior of Mościsk d. 1591 prowincjał dominikanów; spowiednik Zygmunta Augusta
 761. Fryderyk de Melfort 1763 - 1797 major WP; uczestnik walk o niepodległość
 762. Michał Melina 1890 - 1956 aktor; reżyser; dyrektor teatrów
 763. Jan Meller 1824 - 1903 pedagog; dyrygent; Śpiewak
 764. Zofia Mellerowa 1848 - 1909 autorka dramatyczna; nowelistka; tłumaczka
 765. Jerzy Melmann 1551 - 1605 rajca; burgrabia w Gdańsku
 766. Maksymilian Meloch 1905 - 1941 historyk; działacz komunistyczny; archiwista
 767. Jan Melsztyński d. "ok. 1380" kasztelan krakowski
 768. Jan Melsztyński d. "ok.1474" rycerz; dworzanin; bernardyn
 769. Spytek Melsztyński d. 1399 wojewoda; starosta krakowski
 770. Spytek Melsztyński 1398 - 1439 kasztelan biecki
 771. Spytek Melsztyński d. "ok. 1503" dworzanin; kasztelan zawichojski
 772. Anna Memorata d. "po 1644" poetka
 773. Bernard Wojciech Mencel 1923 - 1944 poeta; powstaniec warszawski
 774. Albert Mendelsburg 1828 - 1911 finansista; poseł do Rady Państwa w Wiedniu
 775. Salomon Naftali Mendelson 1857 - 1913 teoretyk socjalizmu; publicysta
 776. Szlojme Mendelson 1896 - 1948 działacz Bundu; emigrant
 777. Uszer Izrael Mendelson (ur. 1873/75) handlowiec; senator
 778. Maria Mendelsonowa 1850 - 1909 socjalistka; pisarka
 779. Tadeusz Jan Mendrys 1884 - 1972 pedagog; poseł
 780. Aleksander Mendych 1803 - 1958 powstaniec 1830
 781. Michał Teodor Mendys 1894 - 1944 archiwista; organizator szkolnictwa
 782. Oswald Menkes d. "po 1871" adwokat; działacz polityczny
 783. Aniela Menkesowa 1897 - 1941 malarka
 784. Wilhelm Menzel 1799 - 1869 nauczyciel; redaktor; właściciel drukarni
 785. Blanka Mercźre 1885 - 1937 malarka
 786. Henryk Merczyng 1860 - 1916 fizyk; profesor elektrotechniki w Petersburgu; historyk reformacji
 787. Zofia Merdingerowa 1893 - 1960 działaczka konspiracyjna w czasie II wojny światowej; emigrantka
 788. Franciszek Romuanl Merecki 1860 - 1922 meteorolog; astronom
 789. Marian Merenholc 1912 - 1944 działacz socjalistyczny
 790. Mateusz Meress d. 1808 paulin; pisarz; kronikarz zakonu
 791. Bernard Meretyn d. 1759 architekt
 792. Jerzy Merkiel d. "po 1437" burmistrz; kupiec poznański
 793. Kazimierz Merklejn 1873 - 1941 ksiądz; członek Collegium Secretum
 794. Franciszek Merkowski 1853 - 1927 stolarz; działacz socjalistyczny w Berlinie
 795. Dominik Merlini 1730 - 1797 architekt
 796. Franciszek Karol Mertens 1840 - 1927 matematyk; profesor uniwersytetów w Krakowie i Wiedniu
 797. Jakub Mertens d. 1609 malarz; mieszczanin krakowski
 798. Stanisław Franciszek Mertens 1892 - 1937 Ślusarz; działacz komunistyczny
 799. Jan Mertka 1899 - 1918 powstaniec wielkopolski
 800. Jan Karol Mertsching 1818 - 1872 architekt; budowniczy
 801. Feliks Merunowicz 1880 - 1932 bankowiec
 802. Józef Merunowicz 1849 - 1912 lekarz
 803. Teofil Merunowicz 1846 - 1919 publicysta; poseł do Rady Państwa
 804. Paweł Merwart 1855 - 1902 malarz
 805. Bertold Merwin 1879 - 1946 nauczyciel; legionista; podpułkownik; literat; emigrant
 806. Henryk Merzbach 1836 - 1903 księgarz; poeta; publicysta
 807. Karol Merzbach 1875 - 1943 oficer belgijski; historyk wojskowości; wiceprezes Tow. Polsko-Belgijskiego
 808. Ludwik Merzbach 1820 - 1890 księgarz; drukarz; wydawca
 809. Samuel Henryk Merzbach d. 1874 księgarz; nakładca
 810. Zygmunt Merzbach d. 1852 księgarz; nakładca; poeta; tłumacz
 811. Franciszek Mesgnien-meniński 1620 - 1698 poliglota; tłumacz; autor słowników i gramatyki języka tureckiego
 812. Lucyna Messal 1886 - 1953 aktorka; śpiewaczka; tancerka
 813. Daniel Gottlieb Messerschmidt 1684 - 1735 lekarz gdański; badacz Syberii
 814. Aleksander Messyng 1852 - 1893 dziennikarz; literat
 815. Aleksander Meszczeryn Iwan d. 1653 cześnik smoleński
 816. Jan Józef Meszczeryn d. "pó 1661" cześnik smoleński; pułkownik wojska litewskiego
 817. Sergiusz Sławomir Metaxian 1871 - 1929 Śpiewak; dyrektor opery warszawskiej
 818. Michał Metelicki 1855 - 1891 poeta; tłumacz
 819. Bonawentura Metler 1866 - 1939 ksiądz; lingwista; astronom
 820. Ludwik Chrystian Metzell 1769 - 1848 inżynier; oficer artylerii koronnej
 821. Johann Christian Metzig 1804 - 1868 lekarz; Niemiec; przyjaciel Polaków
 822. Hipolit Edward Meunier 1825 - 1898 tancerz; pedagog; choreograf
 823. Jan Jakub Meyen (ur. ok. 1733) generał major wojska litewskiego
 824. Antoni Józef Meyer 1870 - 1939 inżynier górniczy; prawnik; kierownik katedry AG w Krakowie
 825. Herman Meyer 1824 - 1898 kupiec; przedsiębiorca
 826. Jan Meyer 1639 - 1676 profesor gimnazjum w Toruniu
 827. Jerzy Meyer 1855 - 1941 kupiec
 828. Kazimierz Józef Meyer 1884 - 1944 inżynier mechanik; podpułkownik
 829. Ludwik Wilhelm Meyer 1841 - 1911 kupiec; przemysłowiec
 830. Kazimierz Meyerhold 1886 - 1956 kompozytor; dyrygent
 831. Leopold Mayet d. 1912 prawnik; literat; kolekcjoner; filantrop
 832. Wilhelm Meylert 1854 - 1931 rolnik; publicysta
 833. Jan Meysner (XVIII/XIX w.) kupiec; bankier
 834. Aleksander Michał Meysztowicz 1864 - 1943 członek rosyjskiej Rady Państwa; minister sprawiedliwości RP; emigrant
 835. Józef Meyzner 1803 - 1841 powstaniec 1830; poeta; demokrata; emigrant
 836. Franciszek (po 1751-1829) dyrektor manufaktur fajansu i porcelany w Korcu i -Tomaszowie Lubelskim (de) Mezer d. 1829 MEZER Franciszek (po 1751-1829) dyrektor manufaktur fajansu i porcelany w Korcu i -Tomaszowie Lubelskim
 837. Michał (1766-1820) właściciel manufaktury porcelany na Wołyniu (de) Mezer d. 1820 MEZER Michał (1766-1820) właściciel manufaktury porcelany na Wołyniu
 838. Maria Stanisława Męcińska 1892 - 1967 publicystka
 839. Andrzej Męciński d. "ok. 1603" kasztelan wieluński
 840. Andrzej Męciński d. "ok. 1619" poseł; uczestnik rokoszu Zebrzydowskiego
 841. Jan Męciński 1693 - 1738 stolnik wielki koronny
 842. Jan Józef Męciński d. 1709 kasztelan bracławski
 843. Józef Gabriel Męciński 1839 - 1921 powstaniec 1863; poseł na sejm galicyjski
 844. Michał Mikołaj Męciński d. "po 1739" podstoli wieluński
 845. Stanisław Męciński 1732 - 1799 starosta wieluński
 846. Wojciech Męciński 1598 - 1643 jezuita; misjonarz; podróżnik
 847. Wojciech Męciński 1698 - 1771 poseł; kasztelan sądecki
 848. Wojciech Męciński 1715 - 1783 jezuita; pisarz; drukarz
 849. Józef Wojciech Męciński 1748 - 1814 reformat; kaznodzieja
 850. Wojciech Męciński d. 1839 generał; senator-wojewoda
 851. Teodora Maria Męczkowska 1870 - 1954 nauczycielka; działaczka społeczna
 852. Wacław Męczkowski 1863 - 1922 neurolog; członek Ligi Narodowej
 853. Adam Mikołaj Mędrzecki d. 1832 prawnik; powstaniec 1794
 854. Józef Mędrzecki 1786 - 1830 prawnik; mecenas
 855. Józef Mędyk 1905 - 1842 harcmistrz
 856. Paulina Mękarska 1839 - 1901 działaczka lewicowa; uczestniczka Komuny Paryskiej
 857. Ludwik Mękarski 1843 - 1923 inżynier; konstruktor lokomotywy i tramwaju pneumatycznego
 858. Rudolf Mękicki 1887 - 1942 grafik; muzeolog; numizmatyk
 859. Jan Mętlewicz 1808 - 1958 pijar; profesor Akademii Duchownej w Warszawie
 860. Witold Marian Mężnicki 1905 - 1970 publicysta; księgarz
 861. Jan Mężyk d. 1437 sekretarz królewski; starosta ruski; wojewoda lwowski
 862. Melchior Męzyk d. 1647 złotnik; burmistrz Lublina
 863. Stanisław Męzyk d. 1584 dworzanin królewski; starosta sądecki; arianin
 864. Józef Mężyński (2. poł. XVIII w.) poseł; targowiczanin
 865. Leonard Mężyński d. "po 1923" powstaniec 1863; sybirak; pamiętnikarz
 866. Marcin Mężyński d. "ok. 1598" poseł; kasztelan wiski
 867. Piotr Męzyński (poł. XVII w.) strażnik dywizji Czarnieckiego
 868. Włodzimierz Józef Męzyński 1889 - 1918 działacz socjalistyczny demokrata; legionista
 869. Aleksander Mianowski 1899 - 1969 inżynier hydrotechnik
 870. Antoni Wincenty Mianowski 1743 - 1822 prawnik; pisarz sądowy
 871. Edward Mianowski 1884 - 1960 inżynier gazownictwa
 872. Henryk Mianowski 1882 - 1955 inżynier; poseł Chadecji; publicysta
 873. Józef Mianowski 1804 - 1879 lekarz; rektor Szkoły Głównej w Warszawie
 874. Mikołaj Mianowski 1780 - 1843 lekarz; rektor Uniwersytetu w Wilnie
 875. Karol Miarka 1825 - 1882 nauczyciel; redaktor; księgarz
 876. Karol Miarka 1856 - 1919 drukarz; wydawca
 877. Adrian Miaskowski d. 1683 poseł; kasztelan santocki; śremski
 878. Adrian Miaskowski 1657 - 1737 pedagog; pisarz; prowincjał jezuitów
 879. Andrzej Miaskowski d. 1668 opat przemęcki i trzemeszeński; dyplomata
 880. Marcin Andrzej Miaskowski 1753 - 1832 komandor maltański
 881. Augustyn Jan Miaskowski (ur. 1740) konfederat barski; sybirak
 882. Baltazar Miaskowski 1562 - 1632 sufragan włocławski
 883. Leon Ezechiel Miaskowski (ur. 1739) konfederat radomski; barski; targowicki; poseł
 884. Feliks Miaskowski 1809 - 1889 ekonomista; pisarz; publicysta
 885. Franciszek Salezy Miaskowski 1739 - 1816 poseł; kasztelan gnieźnieński; targowiczanin
 886. Józef Miaskowski 1744 - 1804 jedyny biskup warszawski
 887. Józef Miaskowski d. 1833 szambelan Stanisława Augusta; poseł
 888. Kasper Miaskowski d. 1622 poeta
 889. Leon Antoni Miaskowski d. 1825 prepozyt kapitulny poznański
 890. Łukasz Kazimierz Miaskowski d. "ok. 1654" sędzia podolski; poseł
 891. Melchior Miaskowski d. "ok. 1784" konfederat radomski i barski
 892. Stanisław Miaskowski d. 1868 powstaniec 1863; sybirak; literat
 893. Wojciech Miaskowski d. "ok. 1654" podkomorzy lwowski; poseł; dyplomata; pamiętnikarz
 894. Wojciech Maksymilian Miaskowski d. 1763 poseł; wojewoda kaliski
 895. Zygmunt Miaskowski d. 1647 dominikanin; biskup chersoński
 896. Hieronim Miąc 1906 - 1943 urzędnik; dowódca oddziału AK
 897. Antoni Miączyński 1691 - 1774 poseł; wojewoda podlaski
 898. Atanazy Walenty Miączyński 1639 - 1723 podskarbi nadworny koronny; wojewoda wołyński
 899. Atanazy Walenty Miączyński Ignacy 1760 - 1809 kolekcjoner; członek Rady Tymczasowej Galicji
 900. Atanazy Walenty Miączyński Ignacy 1767 - 1840 senator; wojewoda; ekonomista
 901. Jan Antoni Miączyński 1906 - 1960 historyk sztuki
 902. Józef Miączyński 1743 - 1793 starosta łosicki; generał wojsk francuskich
 903. Kajetan Adam Miączyński d. 1801 konfederat barski; poseł
 904. Piotr Michał Miączyński 1695 - 1776 kasztelan chełmski; wojewoda czernihowski
 905. Stefan Mich 1913 - 1969 cichociemny; powstaniec warszawski; major
 906. Piotr Michael d. 1709 nauczyciel polskiego w Gdańsku; autor podręcznika
 907. Eugeniusz Michaelis 1863 - 1939 generał rosyjski i polski; wiceminister spraw wojskowych
 908. Walenty Michalak 1882 - 1933 legionista; poseł
 909. Bajnosz Josif Michalewicz 1876 - 1928 przywódca Bundu
 910. Mikołaj Michalewicz 1792 - 1846 profesor polonistyki Uniwersytetu Lwowskiego; redaktor
 911. Jerzy Michalewski 1894 - 1971 legionista; emisariusz Sikorskiego; podpułkownik AK
 912. Jan Apolinary Michalik 1871 - 1926 cukiernik; przemysłowiec; właściciel Jamy Michalika w Krakowie
 913. Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz 1865 - 1940 biskup sufragan wileński
 914. Litwin Michalon (poł. XVI w.) pisarz polityczny
 915. Malina Michalska 1916 - 1973 tancerka; propagatorka hatha jogi
 916. Aleksander Michalski 1855 - 1904 geolog; paleontolog
 917. Bronisław Ludwik Michalski 1903 - 1935 poeta; dziennikarz
 918. Feliks Michalski 1879 - 1946 architekt
 919. Fryderyk Michalski 1778 - 1848 spiskowiec; sybirak
 920. Fryderyk Michalski Ireneusz 1908 - 1965 antropolog; profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 921. Jan Michalski 1621 - 1694 teolog; rektor i historiograf UJ
 922. Jan Michalski (ur. 1875) działacz socjalistyczny; minister aprowizacji
 923. Jan Michalski 1876 - 1950 bibliofil; pedagog
 924. Jan Michalski 1889 - 1945 księgarz; wydawca
 925. Jerzy Jakub Michalski 1870 - 1956 profesor wyższych uczelni; minister skarbu
 926. Józef Michalski 1889 - 1947 drogerzysta; powstaniec śląski; poseł
 927. Kazimierz Marian Michalski 1868 - 1910 ksiądz; kaznodzieja-misjonarz; redaktor
 928. Konstanty Józef Michalski 1879 - 1947 ksiądz; historyk filozofii; rektor UJ; członek PAU
 929. Lucjan Franciszek Michalski 1810 - 1885 powstaniec 1831; spiskowiec; sybirak
 930. Ludwik Michalski 1836 - 1888 powstaniec 1863; inżynier; emigrant; filantrop
 931. Michał Michalski 1847 - 1907 rzemieślnik; prezydent Lwów; poseł
 932. Stanisław Michalski 1865 - 1949 inżynier-mechanik; działacz oświatowy; redaktor
 933. Stanisław Michalski 1881 - 1966 członek SDKPiL; później KPP
 934. Stefan Michalski 1872 - 1926 lekarz; działacz Czytelni Ludowych
 935. Wilhelm Wincenty Michalski 1879 - 1943 misjonarz; biblista; profesor UW
 936. Zygmunt Walenty Michalski 1864 - 1920 malarz
 937. Michał (XI/XII w.) kanclerz Bolesława Krzywoustego
 938. Michał (1. poł. XIII w.) notariusz kancelarii księcia wielkopolskiego Przemysława I
 939. Michał d. 1252 biskup kujawski i pomorski
 940. Michał d. 1253 kasztelan krakowski
 941. Michał d. "1312/19" wojewoda kaliski
 942. Michał d. 1336 opat benedyktynów w Tyńcu
 943. Bolesław Zygmuntowicz Michał d. 1452 książę litewski
 944. Korybut Wiśniowiecki Michał 1640 - 1673 król polski
 945. Trestka Michał d. 1429 dominikanin; biskup kijowski
 946. Twaróg Michał d. 1520 filozof; teolog; rektor UJ
 947. Michał z Augsburga / Michał of Augsburga (XV/XVI w.) malarz gdański
 948. Michał z Bogumiłowic / Michał of Bogumiłowic d. 1432 kasztelan lubelski; sandomierski
 949. Michał z Boryszewa / Michał of Boryszewa d. 1438 prepozyt kolegiaty w Płocku; kanclerz gostyński
 950. Michał z Czeszewa / Michał of Czeszewa d. 1480 ksiądz utrakwista; kaznodzieja w Pradze czeskiej
 951. Michał z Kleparza / Michał of Kleparza d. 1476 benedyktyn; opat świętokrzyski
 952. Michał z Lublina / Michał of Lublina d. 1528 doktor dekretów; fundator św. Anny w Krakowie
 953. Michał ze Lwowa / Michał of Lwowa d. "1494 ?" dominikanin; biskup kijowski
 954. Michał z Radomska / Michał of Radomska d. 1423 prepozyt klasztoru miechowskiego
 955. Michał z Radziejowa / Michał of Radziejowa d. "po 1446" prawnik; profesor UJ; uczestnik soboru w Bazylei
 956. Michał z Szydłowa / Michał of Szydłowa d. "przed 1460" prawnik; rektor UJ; uczestnik soboru w Bazylei
 957. Michał z Wielunia / Michał of Wielunia d. 1487 profesor UJ
 958. Michał z Wiślicy / Michał of Wiślicy d. 1575 astrolog; teolog; profesor UJ
 959. Józef Michałek 1894 - 1945 działacz polski w Niemczech
 960. Wojciech Michałek 1897 - 1944 działacz polski w Niemczech
 961. Jerzy Władysław Michałkiewicz d. 1666 pułkownik wojska litewskiego
 962. Mieczysław Michałkiewicz 1888 - 1945 nauczyciel; poseł na sejm RP z PSL; publicysta; wydawca
 963. Michałko (poł. XVII w.) dowódca partyzantów pomorskich przeciw Szwedom
 964. Czesław Józef Michałowicz 1892 - 1939 ksiądz; działacz społeczno-polityczny
 965. Jan Michałowicz d. "przed 1583" rzeźbiarz; architekt
 966. Jerzy Władysław Michałowicz 1903 - 1936 pediatra; działacz socjalistyczny; publicysta
 967. Mieczysław Jan Michałowicz 1876 - 1965 pediatra; piłsudczyk; rektor UW; publicysta; poseł na sejm z SD
 968. Jadwiga Wanda Michałowska 1884 - 1960 nauczycielka w Siedlcach i Warszawie
 969. Aleksander Michałowski 1851 - 1938 pianista; kompozytor
 970. Antoni Michałowski (XVIII w.) poseł; podkomorzy krakowski
 971. August Michałowski 1897 - 1952 ekonomista; działacz SN; emigrant
 972. Bohdan Marceli Michałowski 1888 - 1969 dermatolog
 973. Czesław Paweł Michałowski d. "1941?" prokurator; minister sprawiedliwości RP; deportowany do ZSRR
 974. Edward Bolesław Michałowski 1856 - 1905 księgarz; drukarz; nakładca
 975. Feliks Władysław Michałowski 1813 - 1893 lekarz; powstaniec 1830; emigrant; demokrata
 976. Feliks Władysław Michałowski Ignacy d. 1739 lekarz; profesor UJ
 977. Jakub Michałowski 1612 - 1663 kasztelan biecki; pamiętnikarz; bibliofil
 978. Zygmunt Jan Michałowski 1881 - 1947 dyplomata
 979. Józef Jakub Michałowski 1870 - 1956 prawnik; historyk; dyrektor Stacji Naukowej PAU w Rzymie
 980. Kasper Michałowski 1568 - 1611 pamiętnikarz
 981. Lucjan Michałowski 1883 - 1943 architekt; malarz
 982. Ludwik Michałowski 1829 - 1899 kolekcjoner krakowski
 983. Piotr Michałowski 1800 - 1855 malarz; rolnik
 984. Tomasz Michałowski 1862 - 1941 ziemianin; redaktor Dziennika Kijowskiego
 985. Wojciech Michałowski 1813 - 1893 prowincjał pijarów; pedagog; pisarz
 986. Zygmunt Michałowski 1839 - 1882 inżynier kolejowy; ziemianin
 987. Aleksander Adam Michaux 1839 - 1895 poeta; dziennikarz
 988. Franciszek Michejda 1848 - 1921 senior Kościoła ewangelickiego; działacz narodowy; redaktor
 989. Jan Michejda 1853 - 1927 adwokat; poseł do sejmu wiedeńskiego; burmistrz
 990. Jerzy Michejda 1860 - 1928 nauczyciel; działacz społeczny
 991. Karol Michejda 1880 - 1945 pastor luterański; teolog; profesor UW
 992. Kornel Michejda 1887 - 1960 chirurg; rektor AM w Krakowie
 993. Oskar Michejda 1885 - 1966 pastor ewangelicki; superintendent; senior diecezji cieszyńskiej
 994. Tadeusz Michejda 1879 - 1956 lekarz; senator RP; minister zdrowia PRL
 995. Tadeusz Michejda 1895 - 1955 architekt; powstaniec śląski
 996. Władysław Michejda 1876 - 1937 adwokat; burmistrz
 997. Władysław Józef Michejda 1892 - 1952 inżynier górniczy; wykładowca AGH w Krakowie
 998. Władysław Wit Michejda 1896 - 1943 adwokat; kapitan; śląski działacz społeczno-polityczny
 999. Władysław Wit De MICHELIS 1870 - 1960 inżynier mechanik i technolog
 1000. Józef Michiels 1890 - 1965 kapucyn; profesor prawa KUL