User:Piotrus/List of Poles/Pobudkiewicz-Przezdziecki

 1. Franciszek Ksawery Pobudkiewicz 1825 - 1907 drukarz i księgarz
 2. Jan Pocek 1917 - 1971 poeta
 3. Bolesław Pochmarski 1883 - 1945 polonista; filolog klasyczny; krytyk; poseł
 4. Józef Mikołaj Pochwalski 1888 - 1963 malarz; grafik
 5. Kasper Pochwalski 1899 - 1971 malarz; konserwator
 6. Kazimierz Teofil Pochwalski 1855 - 1940 malarz
 7. Marcin Pochwalski d. 1800 malarz
 8. Stanisław Pochwalski 1896 - 1959 malarz; konserwator
 9. Władysław Jan Pochwalski 1860 - 1924 malarz; konserwator
 10. Michał Pociecha 1852 - 1908 malarz
 11. Władysław Kazimierz Pociecha 1893 - 1958 historyk ; dyrektor biblioteki
 12. Adam Pociej 1541 - 1613 kasztelan; pisarz polemiczny
 13. Aleksander Pociej d. 1770 wojewoda trocki
 14. Aleksander Michał Pociej 1774 - 1846 ostatni oboźny
 15. Antoni Pociej d. 1749 strażnik litewski
 16. Jan Pociej 1799 - 1858 rektor; prałat kapituły; historyk
 17. Kazimierz Aleksander Pociej 1666 - 1728 kasztelan witebski; trocki; wojewoda
 18. Leonard Pociej d. 1774 strażnik litewski
 19. Leonard Gabriel Pociej 1632 - 1695 wojewoda witebski
 20. Ludwik Pociej d. 1771 strażnik; poseł konfederat
 21. Ludwik Konstanty Pociej 1664 - 1730 podskarbi; hetman
 22. Jeremiasz Poczapowski d. 1637 biskup
 23. Julian Wincenty Poczętowski 1880 - 1938 prawnik; działacz polityczny i społeczny; senator
 24. Jan Władysław Poczobut 1640 - 1703 stolnik oszmiański; pamiętnikarz
 25. Marcin Poczobut 1728 - 1810 jezuita; astronom; rektor
 26. Wawrzyniec Michał Poczobut d. "ok. 1689" sędzia ziemski; poseł
 27. Ryszard Podarewski 1908 - 1972 konstruktor broni pancernej; profesor
 28. Grzegorz Kazimierz Podberski d. 1677 pułkownik i regimentarz; wojewoda
 29. Jerzy Podberski d. "1629/30" marszałek brasławski; działacz kalwiński
 30. Romuald Podberski d. "ok. 1863" tłumacz; publicysta; wydawca
 31. Romuald Podbielski Ignacy (ur. ok. 1821) spiskowiec
 32. Jan Feliks Podbielski 1836 - 1863 oficer
 33. Jan Podbipięta d. "1676/77" sędzia ziemski; poseł
 34. Paweł Kleofas Podchocimski d. 1657 lekarz; horodniczy; budowniczy
 35. Władysław Ludwik Podczaski 1791 - 1865 pułkownik; dowódca
 36. Bolesław Paweł Podczaszyński 1822 - 1876 architekt; profesor; kolekcjoner
 37. Karol Podczaszyński 1790 - 1860 architekt; profesor
 38. Michał Podczaszyński 1800 - 1835 wydawca; publicysta; emigrant
 39. Bolesław Podedworny 1898 - 1972 działacz ludowy; poseł; minister
 40. Ludwik Podemski 1876 - 1916 rzemieślnik; działacz socjalistyczny i związkowy
 41. Kazimierz Podernia 1843 - 1910 historyk amator; publicysta
 42. Jakub Podfilipski d. "ok. 1518" kasztelan kamieniecki
 43. Michał Podfilipski d. 1562 rotmistrz; stolnik
 44. Wiktoryn Podfilipski d. "1541/2" sędzia ziemski
 45. Wanda Podgórska 1859 - 1911 literatka
 46. Anna Podgórska-kostecka 1885 - 1968 działaczka oświatowa i niepodległościowa
 47. Antoni Podgórski 1848 - 1912 ksiądz; działacz społeczny
 48. Konstanty Podgórski 1796 - 1850 kapucyn; kapelan; działacz społeczny
 49. Przemysław Podgórski 1879 - 1953 inżynier; działacz niepodległościowy
 50. Samuel Jan Podgórski d. 1712 profesor; kanonik
 51. Stanisław Jan Podgórski 1882 - 1964 malarz
 52. Stefan Podgórski 1884 - 1965 właściciel przedsiębiorstw handlowych
 53. Zygmunt Marian Podgórski 1879 - 1939 nauczyciel; wizytator
 54. Eugeniusz Franciszek Podgórzec 1900 - 1968 inżynier górnik; adwokat
 55. Józef Piotr Podhalicz d. "po 1939" poeta; redaktor
 56. Mitrofan Podhaluzin 1841 - 1866 junkier kozacki; dowódca powstańczy
 57. Michał Podhorodecki 1899 - 1941 franciszkanin; psycholog
 58. Józef Podhorodeński d. 1830 poseł; generał inspektor
 59. Józef Ludwik Podhorodeński d. "po 1793" poseł; pułkownik
 60. Paweł Łukasz Podhorodeński 1741 - 1832 sufragan; oficjał; wikariusz; profesor
 61. Adam Podhorski (2 poł. XVIII w.) poseł
 62. Zygmunt Podhorski 1891 - 1960 generał brygady WP
 63. Jan Podkomorski 1892 - 1958 działacz gospodarczy i urzędnik państwowy
 64. Stanisław Podkowa 1907 - 1973 inżynier mechanik; rektor
 65. Zofia Podkowińska 1894 - 1975 archeolog
 66. Władysław Ansgary Podkowiński 1866 - 1895 malarz; rysownik-ilustrator
 67. Feliks Rajmund Podkóliński 1878 - 1966 lekarz internista
 68. Władysław Podlacha 1875 - 1951 historyk sztuki; profesor
 69. Kazimierz Podlasiecki 1923 - 1974 grafik
 70. Henryk Podlaski-kamieniecki 1899 - 1964 działacz komunistyczny
 71. Tadeusz Karol Podlecki d. "po 1796" publicysta; wydawca czasopism
 72. Aleksander Podlesiecki 1683 - 1762 jezuita; filozof
 73. Antoni Podleski d. 1808 współtwórca poezji barskiej
 74. Eugeniusz Podlewski 1903 - 1944 robotnik; działacz komunistyczny
 75. Karol Napoleon Podlewski 1814 - 1880 spiskowiec; sybirak
 76. Wincenty Podlewski 1805 - 1873 pijar; pisarz religijny
 77. Wacław Antoni Podlewski 1895 - 1977 architekt; konserwator
 78. Walerian Podlewski 1809 - 1885 działacz polityczny
 79. Jakub Podlodowski 1549 - 1583 podkoniuszy królewski
 80. Jan Podlodowski d. "ok. 1497" kasztelan radomski
 81. Jerzy Podlodowski d. 1555 kanonik krakowski; referendarz koronny
 82. Mikołaj Podlodowski d. "po 1674" kasztelan kijowski; dyplomata
 83. Stanisław Podlodowski d. 1550 poseł; stolnik sandomierski
 84. Wojciech Podłęski 1636 - 1705 jezuita; złotnik
 85. Stefan Podobajło d. 1654 hetman nakaźny siewierski
 86. Jan Kanty Podolecki 1800 - 1855 literat; publicysta
 87. Stanisław Tadeusz Podoleński 1887 - 1945 jezuita; pisarz
 88. Michał Podoliński 1783 - 1856 sztycharz; nauczyciel rysunków
 89. Andrzej Antoni Podolski 1644 - 1712 archidiakon kapituły przemyskiej; scholastyk
 90. Edward Podolski 1835 - 1919 ksiądz; publicysta; redaktor; wydawca
 91. Stanisław Podolski 1816 - 1885 reformat; spiskowiec; emigrant
 92. Adam Podoski 1866 - 1938 inżynier mechanik; nauczyciel
 93. Eugeniusz Podoski 1902 - 1973 rolnik; pracownik Ministerstwa Rolnictwa
 94. Franciszek Aleksander Podoski d. 1792 kasztelan; tłumacz; pisarz; polityczny
 95. Gabriel Podoski 1719 - 1777 prymas Polski
 96. Jan Podoski d. 1630 poseł; wojewoda mazowiecki
 97. Janusz Podoski 1898 - 1971 malarz; fotografik
 98. Jerzy Podoski 1900 - 1942 kapitan; specjalista bronioznawca
 99. Józef Antoni Podoski 1710 - 1779 poseł; wojewoda płocki
 100. Julian Podoski 1896 - 1974 dziennikarz; literat
 101. Karol Podoski d. 1755 podkomorzy różański; poseł
 102. Leon Podoski 1824 - 1894 działacz katolicki i narodowy
 103. Łukasz Podoski 1526 - 1584 kanonik krakowski; sekretarz królewski; dyplomata
 104. Michał Hieronim Podoski (XVIII w.) poseł; kasztelan rypiński; dobrzyński
 105. Mikołaj Podoski 1676 - 1762 wojewoda płocki
 106. Mikołaj Kazimierz Podoski d. 1676 poseł; podkomorzy; rotmistrz
 107. Roman Podoski 1873 - 1954 inżynier elektryk; profesor
 108. Teodor Mikołaj Podoski 1823 - 1884 agent dyplomatyczny
 109. Tymoteusz Podoski d. 1777 podkomorzy; kasztelan sierpiński
 110. Wiktor Podoski 1901 - 1970 artysta grafik; krytyk sztuki
 111. Wiktor Józef Podoski 1895 - 1960 dyplomata
 112. Henryk Podowski 1804 - 1894 dermatolog; wenerolog
 113. Jan Podraszko 1892 - 1968 inżynier chemik; specjalista przemysłu tłuszczowego
 114. Kazimierz Podsadecki 1904 - 1970 malarz
 115. Franciszek Michał Podsoński 1884 - 1961 inżynier elektryk; przedsiębiorca; nauczyciel
 116. Władysław Podstawka 1912 - 1942 poeta
 117. Zofia Podwińska 1929 - 1975 historyk kultury materialnej
 118. Stanisław Władysław Podwiński 1898 - 1964 prawnik
 119. Wacław Podwiński d. "po1900" działacz socjalistyczny
 120. Jakub Farat Podwysocki d. "ok. 1577" dworzanin królewski; tłumacz; rotmistrz
 121. Klemens Podwysocki 1832 - 1903 poeta; tłumacz; pedagog
 122. Konstanty Podwysocki 1810 - 1868 krytyk literacki; powieściopisarz; historyk
 123. Stanisław Podwysocki 1882 - 1952 założyciel i redaktor czasopisma Wiedza i Życie
 124. Walery Podwysocki 1822 - 1892 lekarz; profesor farmacji i farmakologii
 125. Adam Podymowicz 1800 - 1830 tłumacz; poeta
 126. Tomasz Podziawo 1906 - 1975 ksiądz; publicysta
 127. Klemens Kanty Podziomkiewicz d. 1800 profesor i rektor Akademii Zamojskiej
 128. Andrzej Podżorski 1886 - 1971 pedagog; działacz regionalny
 129. Leon Poeplau 1910 - 1940 ksiądz; szef konspiracyjny
 130. Jan Poetevinus d. "po 1593" humanista; nauczyciel
 131. Leon Jan Pogirski d. "ok. 1690" marszałek rzeczycki; rotmistrz; poseł
 132. Joanna Marianna Pogonowska 1845 - 1929 nauczycielka; działaczka społeczna
 133. Franciszek Jan Pogonowski 1891 - 1976 inżynier mechanik; organizator przemysłu zbrojeniowego
 134. Jan Pogonowski 1823 - 1897 prawnik; poseł
 135. Janusz Pogonowski 1922 - 1943 działacz ruchu oporu w obozie oświęcimskim
 136. Józef Narcyz Pogonowski 1874 - 1949 farmaceuta; publicysta
 137. Zula Pogorzelska d. 1936 aktorka rewiowa; pieśniarka
 138. Andrzej Pogorzelski d. 1640 poseł; kasztelan przemęcki
 139. Eugeniusz Bronisław Pogorzelski 1867 - 1934 generał dywizji
 140. Jan Pogorzelski (XIX w.) złotnik
 141. Jan Pogorzelski 1874 - 1931 działacz polityczny zesłaniec
 142. Kazimierz Pogorzelski 1916 - 1944 oficer AK
 143. Stanisław Pogorzelski d. 1602 poseł; podsędek ziemski kaliski
 144. Stanisław Pogorzelski d. 1656 kasztelan kaliski
 145. Stefan Teofil Pogorzelski 1881 - 1961 działacz socjalistyczny; publicysta; nauczyciel
 146. Walery Pogorzelski 1870 - 1941 ksiądz; działacz społeczny; historyk
 147. Witold Pogorzelski 1895 - 1963 matematyk; fizyk
 148. Władysław Pogorzelski 1839 - 1916 powstaniec 1863; działacz emigracyjny
 149. Stanisław Pogórski 1908 - 1958 architekt
 150. Andrzej Pograbka d. 1602 lekarz; kartograf
 151. Jan Gwalbert Pogrzeba 1883 - 1969 ksiądz werbista; misjonarz
 152. Andrzej Pohl 1742 - 1820 misjonarz; wizytator; pisarz teologiczny
 153. Zygmunt Pohl 1898 - 1966 leśnik-dendrolog
 154. Edward Pohlens 1819 - 1862 leśnik
 155. Bolesław Norbert Pohorecki d. "po 1939" adwokat; prokurator
 156. Feliks Hubert Pohorecki 1890 - 1945 historyk; archiwista
 157. Ewa Pohorska 1918 - 1944 działaczka konspiracyjna; poetka; dramaturg
 158. Anna Ewa Pohoska 1895 - 1953 historyk; pedagog; docent
 159. Jan Pohoski 1889 - 1940 wiceprezydent Warszawy
 160. Adolf Pojda 1881 - 1942 proboszcz; działacz polski
 161. Eugeniusz Aleksander Poklękowski 1799 - 1853 prawnik; prokurator; senator
 162. Konstanty Wacław Pokłoński d. "ok. 1662" pułkownik białoruski; rotmistrz litewski
 163. Adam Pokojski 1793 - 1849 ksiądz; autor powieści; pisarz religijny
 164. Leon Pokora 1917 - 1975 redaktor; działacz ruchu ludowego
 165. Wilhelm Pokorny 1881 - 1928 geograf; profesor gimnazjalny
 166. Antoni Pokorski 1909 - 1972 dziennikarz
 167. Bartłomiej Innocenty Pokorski 1656 - 1734 paulin; przeor; pisarz
 168. Jan Antoni Pokorski 1902 - 1942 dziennikarz; publicysta; działacz konspiracyjny
 169. Franciszek Pokrzywa 1883 - 1942 nauczyciel; wizytator szkolny
 170. Ernest Jerzy Pokrzywnicki 1892 - 1974 prawnik; badacz meteorytów
 171. Jan Pokrzywnicki d. 1717 prepozyt krakowski; referendarz koronny
 172. Michał Pokrzywnicki 1810 - 1855 prawnik; poseł; syndyk kurii biskupiej
 173. Michał Pokubiatto Ignacy 1736 - 1811 pijar; literat; radca poselstwa polskiego
 174. Filip Roman Pokutyński 1829 - 1879 architekt
 175. Józef Pokutyński 1859 - 1929 architekt
 176. Stanisław Pokutyński d. "po 1903" inżynier konstruktor; fabrykant
 177. Tadeusz Jan Pol 1862 - 1934 aktor; śpiewak; dyrektor teatru
 178. Wincenty Terencjusz Pol 1807 - 1872 poeta; geograf; profesor UJ
 179. Paweł Jan Polaczek d. 1781 profesor teologii
 180. Stanisław Karol Polaczek 1861 - 1937 poeta; etnograf
 181. Tadeusz Polaczek-kornecki 1885 - 1942 inżynier mechanik; działacz społeczny
 182. Helena Polaczkówna 1881 - 1942 historyk archiwista; docent nauk pomocniczych
 183. Maria Polaczkówna 1878 - 1944 geografka; historyczka
 184. Adolf Polak 1890 - 1967 inżynier mechanik; konstruktor silników okrętowych
 185. Józef Polak 1857 - 1928 lekarz higienista; działacz społeczny
 186. Daniel Polakiewicz 1854 - 1928 inżynier; stenograf
 187. Karol Polakiewicz d. "po 1956" prawnik; działacz polityczny poseł
 188. Matatias Mosze Polakiewicz 1893 - 1937 poeta; dramaturg; lektor literatury
 189. Tomasz Polakiewicz 1787 - 1839 kapitan; litograf
 190. Zygmunt Seweryn Polakowski 1883 - 1939 polonista; nauczyciel; dyrektor gimnazjalny
 191. Jerzy Jan Polamin 1895 - 1951 prawnik; prezes prokuratorii
 192. Aleksander Polanowski d. 1687 pułkownik; stolnik; chorąży
 193. Stanisław Polanowski 1826 - 1898 działacz polityczny
 194. Hipolit Polański 1896 - 1966 malarz
 195. Jan Polański d. 1746 ludwisarz lwowski
 196. Teodor Polański d. "po 1783" ludwisarz lwowski
 197. Tomasz Polański 1822 - 1886 ksiądz; dyrektor gimnazjum; poseł
 198. Tomasz Syrus Polański 1794 - 1869 biskup przemyski
 199. Włodzimierz Polański 1878 - 1944 filatelista; kustosz
 200. Tytus Aleksander Polczycki 1816 - 1896 prezes Sądu Apelacyjnego
 201. Jan Polejowski (XVIII w.) rzeźbiarz
 202. Kasper Polejowski 1776 - 1849 ksiądz; pedagog; rektor
 203. Maciej Polejowski (2 poł. XVIII w.) rzeźbiarz
 204. Piotr Polejowski d. "przed 1780" architekt
 205. Władysław Polesiński 1906 - 1939 kapitan; pilot obserwator
 206. Józef Poleski (XVIII w.) komornik graniczny brzeski; kujawski; konfederat
 207. Leopold Poletyło 1812 - 1895 ziemianin; przemysłowiec
 208. Wojciech Poletyło d. 1806 kasztelan chełmski
 209. Adam Antoni Polewka 1903 - 1956 literat; publicysta; działacz polityczny
 210. Anastazja Ludmiła Polichnowska 1800 - 1871 tancerka; pedagog
 211. Henryk Michał Policht 1888 - 1967 pedagog; malarz
 212. Jan Policjusz (XVI-XVII w.) księgarz
 213. Polikarp 1875 - 1953 metropolita prawosławny
 214. Matylda Polińska-lewicka 1881 - 1968 śpiewaczka
 215. Aleksander Poliński 1845 - 1916 krytyk muzyczny; historyk muzyki
 216. Jan Poliński 1907 - 1977 architekt wnętrz; grafik
 217. Józef Poliński 1828 - 1901 lektor stenografii
 218. Michał Poliński 1785 - 1848 matematyk; profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 219. Roman Poliński 1856 - 1918 dziennikarz; poeta; stenograf; urzędnik
 220. Władysław Karol Poliński 1885 - 1930 zoolog; malakolog
 221. Dionizy Jan Politowicz d. 1671 profesor prawa
 222. Karol Politowski 1889 - 1977 prawnik; oficer; radioamator
 223. Wojciech Politowski 1788 - 1833 pijar; przyrodnik; geograf
 224. Henryk Politur-radziejowski d. "1937?" dziennikarz; publicysta; działacz robotniczy
 225. Franciszek Poliwoda 1874 - 1960 działacz narodowy
 226. Franciszek Polka d. "1936/38" stolarz; robotnik; działacz robotniczy
 227. Franciszek Polkowski 1881 - 1949 architekt; planista ogrodów; profesor
 228. Franciszek Polkowski Ignacy 1833 - 1888 ksiądz; historyk; archiwista; bibliograf
 229. Józef Polkowski d. 1835 Śpiewak
 230. Józef Tadeusz Polkowski 1820 - 1895 malarz; rysownik; ilustrator
 231. Wacław Polkowski 1896 - 1966 działacz ruchu nauczycielskiego; działacz socjalistyczny; poseł
 232. Natalia Poll 1847 - 1886 działaczka ruchu rewolucyjnego
 233. Natalia Poll VON 1801 - 1826 literat; prawnik
 234. Kazimierz Stanisław Pollack 1882 - 1961 dziennikarz
 235. Łukasz Rudolf Pollacz d. 1717 paulin; dyrektor drukarni jasnogórskiej; autor modlitewników
 236. Franciszek Karol Pollak d. "po 1855" dyrygent; śpiewak; kompozytor; muzyk
 237. Józef Pollak 1882 - 1947 literat; nauczyciel
 238. Karol Pollak 1818 - 1880 drukarz; wydawca; księgarz
 239. Karol Franciszek Pollak 1859 - 1928 elektryk; wynalazca; pionier przemysłu akumulatorowego
 240. Michał Pollak 1888 - 1968 filolog klasyczny; pedagog; kurator
 241. Roman Teodor Pollak 1886 - 1972 historyk literatury; edytor; profesor
 242. Marzena Pollakówna 1926 - 1971 historyk zastępca profesora KUL; docent PAN
 243. Kasper Poller 1782 - 1859 hotelarz
 244. Zdzisław Polsakiewicz 1928 - 1974 poeta; dziennikarz; publicysta
 245. Daniel Ernest Poltz d. 1774 malarz
 246. Gustaw Poluszyński 1887 - 1959 parazytolog; profesor
 247. Jerzy Poluta 1820 - 1897 profesor weterynarii
 248. Ferdynand Edward Polzeniusz 1862 - 1918 chemik; współtwórca otrzymywania azotniaku
 249. Walenty Połczyński 1833 - 1866 powstaniec 1863
 250. Bernard Połoniecki 1861 - 1943 księgarz; nakładca
 251. Leon Połoński 1833 - 1913 literat; publicysta
 252. Michał Połoński (1774 po 1810) pijar; pedagog; kierownik drukarni
 253. Michał (de) POŁOTYŃSKI d. 1967 POŁOTYŃSKI Stefan (1895-1967) muzyk; działacz polonijny
 254. Semen Połowiec d. "ok. 1664" kozacki pułkownik; pisarz; oboźny generalny
 255. Henryk Połowniak 1914 - 1971 dowódca AL; pułkownik
 256. Aleksander Hilary Połubiński 1626 - 1679 marszałek wielki
 257. Aleksander Iwanowicz Połubiński d. "1607/8" rotmistrz; kasztelan nowogródzki
 258. Aleksander Rajnold Połubiński d. "1687?" porucznik chorągwi husarskiej; chorąży smoleński
 259. Dymitr Samuel Połubiński d. 1687 wojewoda nowogródzki
 260. Dymitr Samuel Połubiński Iwan d. 1556 marszałek hospodarski
 261. Jerzy Antoni Połubiński 1735 - 1801 sekretarz wielki litewski; sufragan trocki
 262. Konstanty Połubiński d. 1640 kasztelan mścisławski; wojewoda parnawski
 263. Leon Kazimierz Połubiński d. 1726 poseł; ciwun twerski
 264. Wasyl Andrejewicz Połubiński d. 1551 marszałek hospodarski; starosta mścisławski
 265. Henryk Oskar Południak 1925 - 1946 młodzieżowy działacz PPS
 266. Stanisław Połujan 1907 - 1972 architekt; profesor; dyrektor
 267. Aleksander Połujański 1814 - 1866 leśnik; historyk amator
 268. Józef Pomarański 1867 - 1902 skrzypek; założyciel orkiestry włościańskiej
 269. Stefan Pomarański 1893 - 1944 major; historyk wojskowy
 270. Zygmunt Pomarański 1898 - 1941 księgarz; kompozytor
 271. Maria Pomezańska 1806 - 1862 pisarka
 272. Natalia Pomian 1877 - 1944 aktorka; śpiewaczka
 273. Alfons Karol Pomian-hajdukiewicz 1867 - 1972 ekonomista; publicysta; konsul
 274. Józef Pomiankowski 1866 - 1929 generał dywizji
 275. Karol Michał Pomianowski 1874 - 1948 hydrotechnik; profesor inżynierii lądowo-wodnej
 276. Roman Pomianowski 1889 - 1968 cukiernik; działacz cechowy
 277. Andrzej Stefan Pomieczyński 1814 - 1888 ksiądz; spiskowiec; poseł; działacz społeczny
 278. Antoni Pomieczyński 1797 - 1876 ksiądz; działacz narodowy
 279. Jan Kanty Pomierski 1855 - 1926 dentysta; działacz społeczny
 280. Leon Pomirowski 1891 - 1943 krytyk literacki
 281. Henryk Pomirski 1892 - 1975 inżynier teletechnik
 282. Feliks Pomorski d. 1604 kanonik katedralny; archidiakon pszczewski
 283. Józef Pomorski 1861 - 1932 chirurg i ginekolog
 284. Zygmunt Rafał Pomorski 1921 - 1974 malarz
 285. Józef Pomorzkant 1736 - 1823 pijar; bibliograf; kaznodzieja; tłumacz
 286. Pomścibor z Chamska / Pomścibor of Chamska d. "1437/40" cześnik ciechanowski; kasztelan liwski
 287. Jean Francois Poncet 1714 - 1804 zegarmistrz; agent polityczny; działacz wolnomularski
 288. Tomasz Poncino d. 1659 murator
 289. Jakub Ponętowski d. 1586 cześnik łęczycki; poseł; kasztelan brzeski kujawski
 290. Jan Ponętowski d. 1598 opat hradyski; bibliofil
 291. Jerzy Ponętowski d. "1649?" poseł; żołnierz
 292. Stanisław Ponętowski d. 1607 poseł; jeden z przywódców rokoszu sandomierskiego
 293. Walenty Ponętowski d. 1578 stolnik; podkomorzy łęczycki; poseł
 294. Barbara Poniatowska 1913 - 1944 działaczka młodzieżowa; żołnierz
 295. Dionizja Poniatowska 1816 - 1868 historyczka; publicystka; filantropka
 296. Helena Poniatowska 1656 - 1732 cześnikowa wyszogrodzka; wizytka; przełożona klasztoru
 297. Konstancja Poniatowska d. 1759 kasztelanowa krakowska
 298. Adam Poniatowski (XVII w.) poseł; chorąży sieradzki
 299. Andrzej Poniatowski 1734 - 1773 generał w służbie austriackiej
 300. Andrzej Poniatowski 1864 - 1954 przemysłowiec; finansista
 301. Andrzej Poniatowski 1899 - 1977 inżynier; przemysłowiec
 302. Franciszek Poniatowski d. 1697 cześnik wyszogrodzki
 303. Józef Poniatowski d. 1739 generał-major wojsk koronnych
 304. Józef Poniatowski 1762 - 1845 pułkownik; ziemianin; przemysłowiec
 305. Józef Antoni Poniatowski 1763 - 1813 wódz armii polskiej; marszałek Francji
 306. Józef Karol Poniatowski 1809 - 1855 oficer
 307. Józef Michał Poniatowski d. 1873 kompozytor; śpiewak; dyplomata
 308. Juliusz Poniatowski 1886 - 1975 inżynier rolnik; ekonomista; pedagog; działacz niepodległościowy; poseł
 309. Kazimierz Poniatowski 1721 - 1800 podkomorzy koronny
 310. Kazimierz Józef Poniatowski 1854 - 1934 mierniczy; urzędnik; działacz demokratyczny i społeczny
 311. Maciej Poniatowski d. 1744 poseł; kasztelan łęczycki
 312. Michał Jerzy Poniatowski 1736 - 1794 biskup płocki; prymas Polski
 313. Stanisław Poniatowski 1676 - 1762 generał; podskarbi wielki litewski; wojewoda mazowiecki; kasztelan krakowski
 314. Stanisław Poniatowski 1754 - 1833 podskarbi wielki litewski
 315. Stanisław Poniatowski 1884 - 1945 antropolog; etnograf; profesor
 316. Szczęsny Leon Poniatowski 1857 - 1936 prawnik; rolnik; działacz społeczny i polityczny
 317. Leon Poniecki 1873 - 1945 malarz pokojowy; muzyk samouk; dyrygent
 318. Marcin Ściborzyc Poniecki d. "1497/98" dworzanin; awanturnik; poeta
 319. Marian Ponikiewski 1876 - 1954 inżynier; działacz społeczny i wolnomularski
 320. Stefan Ponikiewski 1881 - 1941 ziemianin; działacz społeczny; publicysta
 321. Stanisław Jan Ponikło 1854 - 1915 internista; profesor UJ; działacz społeczny
 322. Maria Ponikowska 1894 - 1969 statystyk-dokumentalista
 323. Antoni Ponikowski 1878 - 1949 inżynier budowlany; działacz polityczny i społeczny; minister
 324. Cezary Franciszek Ponikowski 1854 - 1944 adwokat
 325. Wacław Cezary Ponikowski 1884 - 1944 ekonomista rolny; profesor
 326. Adam Poniński d. 1732 kasztelan poznański
 327. Adam Poniński 1732 - 1798 kuchmistrz koronny; marszałek sejmu rozbiorowego; podskarbi
 328. Adam Poniński d. 1816 poseł; generał-major wojsk koronnych
 329. Aleksander Oskar Poniński 1856 - 1915 poseł; kolekcjoner; twórca Biblioteki Horynieckiej
 330. Alfred Antoni Poniński 1840 - 1915 ksiądz; działacz społeczny
 331. Alfred Emeryk Poniński 1896 - 1968 dyplomata; ambasador RP w Chinach; działacz polonijny
 332. Antoni Poniński d. "ok. 1830" starosta kopanicki; poseł
 333. Antoni Józef Poniński d. 1742 instygator koronny; wojewoda poznański; poeta
 334. Edward Poniński 1887 - 1939 ziemianin; hodowca; działacz społeczny
 335. Edward Marceli Poniński 1810 - 1893 powstaniec 1830; ziemianin; działacz społeczny i gospodarczy
 336. Franciszek Poniński 1661 - 1714 jezuita; teolog; kaznodzieja; kapelan
 337. Franciszek Poniński d. 1740 starosta kopanicki; stolnik poznański; poseł
 338. Henryk Poniński 1808 - 1888 ziemianin; członek Centralizacji Poznańskiej
 339. Hieronim Jarosław Poniński d. 1702 poseł; kasztelan rogoziński; gnieźnieński
 340. Jan Nepomucen Poniński d. "po 1782" konfederat radomski i barski; działacz wolnomularski
 341. Józef Poniński d. 1770 starosta piotrkowski i ostroski; poseł
 342. Józef Adam Poniński 1778 - 1829 ziemianin; prefekt departamentu poznańskiego
 343. Kalikst Poniński 1753 - 1817 generał-major; szef regimentu; poseł
 344. Karol Samuel Poniński 1675 - 1727 sufragan poznański
 345. Stanisław Kalikst Poniński 1805 - 1860 powstaniec 1830 i 1848/9; działacz Wielkiej Emigracji
 346. Stanisław Kostka Poniński 1781 - 1847 ziemianin; pułkownik; marszałek sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 347. Stefan Poniński 1657 - 1733 jezuita; kaznodzieja
 348. Wincenty Poniński 1790 - 1855 ziemianin; filantrop
 349. Władysław Poniński d. 1731 starosta wschowski; podkoniuszy koronny; referendarz wielki koronny
 350. Władysław Poniński 1823 - 1901 uczestnik kampanii węgierskiej 1849; generał
 351. Wenczesław Poniż 1900 - 1967 profesor Politechniki Warszawskiej
 352. Tadeusz Bronisław Popek 1915 - 1942 działacz Konfederacji Tatrzańskiej
 353. Popiel (IX w.) pierwszy legendarny książę polski
 354. Antoni Popiel 1865 - 1910 rzeźbiarz
 355. Antonina Popiel 1916 - 1963 przewodnicząca Konsulty Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
 356. Jan Popiel 1836 - 1911 ziemianin; powstaniec 1863; polityk konserwatywny
 357. Jan Antoni Popiel 1894 - 1966 śpiewak; reżyser; pedagog
 358. Jan Sykstus Popiel 1821 - 1883 tancerz; pedagog
 359. Józef Popiel d. "ok. 1800" kasztelan lwowski
 360. Józef Popiel 1848 - 1880 publicysta; łącznik z Watykanem
 361. Karol Popiel 1887 - 1977 działacz polityczny publicysta
 362. Krzysztof Popiel d. "ok. 1750" starosta tuczapski; poseł
 363. Michał Popiel 1817 - 1903 spiskowiec; polityk demokratyczny; działacz samorządowy
 364. Onufry Popiel d. 1828 rotmistrz kawalerii narodowej; powstaniec 1794
 365. Paweł Popiel 1733 - 1809 regimentarz partii małopolskiej; kasztelan małogoski; sandomierski
 366. Paweł Popiel 1807 - 1892 ziemianin; publicysta; polityk konserwatywny
 367. Paweł Popiel 1837 - 1910 profesor prawa rzymskiego; tłumacz; publicysta
 368. Paweł Popiel 1870 - 1936 ziemianin; hipolog; pisarz
 369. Romana Popiel 1849 - 1933 aktorka
 370. Stanisław Popiel 1688 - 1760 jezuita; pedagog; prowincjał
 371. Tadeusz Popiel 1863 - 1913 malarz
 372. Wincenty Teofil Popiel 1825 - 1912 arcybiskup metropolita warszawski
 373. Włodzimierz Popiel 1893 - 1963 murarz; inżynier budowlany; działacz komunistyczny
 374. Stefan Popielawski 1880 - 1934 inżynier chemik; wojewoda białostocki
 375. Dziersław Popielski d. "po 1501" podkanclerzy mazowiecki; kustosz kolegiaty warszawskiej
 376. Leon Popielski 1866 - 1920 profesor; fizjolog; farmakolog
 377. Paweł Popielski d. "1539/40" archidiakon płocki; kanclerz dworu
 378. Wojciech Popielski d. 1546 podkanclerzy mazowiecki; dziekan warszawski
 379. Franciszek Popiołek 1868 - 1960 historyk; profesor; działacz społeczny
 380. Józef Grzegorz Popiołek 1704 - 1758 profesor; rektor; podkanclerzy UJ
 381. Jerzy Popko 1914 - 1975 nauczyciel; działacz ludowy; poseł; minister
 382. Jan Aleksander Poplatek 1903 - 1955 jezuita; historyk; pedagog
 383. Roman Michał Poplewski 1894 - 1948 lekarz anatom; profesor
 384. Antoni Popliński 1796 - 1868 pedagog; filolog; redaktor; księgarz; bibliotekarz
 385. Jan Chrzciciel Popliński 1796 - 1839 pedagog; filolog; redaktor
 386. Zofia Popławska 1891 - 1969 tłumaczka; publicystka; bibliotekarka; kapitan AK
 387. Henryka Helena Popławska-sukaczewa 1885 - 1956 profesor geografii roślin
 388. Adolf Popławski 1881 - 1965 śpiewak; reżyser operowy
 389. Antoni Popławski d. "ok. 1900" działacz Wielkiego Proletariatu
 390. Feliks Popławski 1893 - 1973 dziennikarz; działacz społeczny
 391. Feliks Popławski Ignacy 1790 - 1871 uczestnik wojen napoleońskich i powstania 1830/31
 392. Jacek Popławski 1739 - 1799 pijar; pisarz pedagogiczny i polityczny
 393. Jan Ludwik Popławski 1854 - 1908 ideolog; publicysta; współtwórca Narodowej Demokracji
 394. Józef Nikodem Popławski 1857 - 1921 aktor; reżyser; dyrektor teatru
 395. Marceli Feliks Popławski 1882 - 1948 kompozytor; pedagog; skrzypek
 396. Mieczysław Stanisław Popławski 1893 - 1946 filolog klasyczny; profesor KUL
 397. Mikołaj Popławski d. 1711 biskup inflancki; arcybiskup nominat lwowski
 398. Stanisław Popławski 1902 - 1973 generał armii; poseł; wiceminister
 399. Stanisław Hilary Popławski 1886 - 1959 rzeźbiarz; profesor
 400. Tomasz August Popławski 1878 - 1944 ziemianin; działacz polityczny; senator; publicysta; literat
 401. Wiktor Aleksander Popławski 1889 - 1935 publicysta; dziennikarz; poeta; tłumacz
 402. Eugeniusz Popoff 1890 - 1963 prawnik; literat
 403. Bolesław Kornel Popowicz 1878 - 1937 generał brygady; senator
 404. Jan Popowski 1880 - 1934 ksiądz salezjanin; misjonarz
 405. Józef Popowski 1841 - 1910 powstaniec; sybirak; działacz i publicysta polityczno-wojskowy
 406. Stanisław Popowski 1894 - 1953 profesor pediatrii
 407. Stanisław Kasper Popowski 1872 - 1921 adwokat; działacz Sokoła; prokurator
 408. Stefan Popowski 1870 - 1937 malarz; krytyk sztuki
 409. Tadeusz Popowski 1868 - 1930 inżynier technolog; przemysłowiec; działacz gospodarczy
 410. Carl Friedrich von Pöppelmann d. 1750 dworzanin królewski; architekt
 411. Karol August Pöppelmann d. 1805 kanonik warmiński
 412. Matthaus Daniel Pöppelmann 1662 - 1736 architekt saski
 413. Poppo (X/XI w.) biskup krakowski
 414. Marcin Poprawa 1888 - 1953 działacz ludowy; poseł
 415. Aleksander Poradowski 1836 - 1890 dowódca powstańczy 1863
 416. Stefan Bolesław Poradowski 1902 - 1967 kompozytor; dyrygent; pedagog
 417. Allan Porajewicz d. "1941?" literat; polonijny działacz kulturalny
 418. Czesław Porankiewicz 1888 - 1956 kupiec; działacz socjalistyczny i komunistyczny
 419. Walenty Porański 1894 - 1978 przemysłowiec; działacz polonijny
 420. Jan Poratyński 1876 - 1941 farmaceuta; działacz społeczny
 421. Janina Porazińska 1882 - 1971 pisarka; tłumaczka; redaktorka
 422. Konstanty Porcyanko 1793 - 1841 profesor terapii ogólnej i materii medycznej
 423. Gabriel Porczyński d. "po 1810" konfederat barski; stolnik bracławski
 424. Ambroży Pordzik 1885 - 1963 górnik; działacz narodowy i społeczny
 425. Eugeniusz Poreda 1905 - 1972 aktor; reżyser; scenograf; dyrektor teatru; działacz społeczny
 426. Józef Sebastian Poremba 1895 - 1923 aktor
 427. Edward Franciszek Porębowicz 1862 - 1937 rotmistrz; tłumacz; poeta; profesor
 428. August Porębski 1853 - 1930 kupiec; działacz organizacji kupieckich
 429. Baltazar Porębski d. 1617 poseł; wojski krakowski; uczestnik rokoszu sandomierskiego
 430. Eugeniusz Jan Porębski 1889 - 1960 inżynier mechanik; popularyzator nauki i techniki
 431. Kazimierz Porębski 1872 - 1933 kontradmirał; wiceadmirał marynarki wojennej
 432. Łukasz Porębski 1594 - 1637 malarz
 433. Marian Andrzej Porębski 1886 - 1947 inżynier elektryk i mechanik; pracownik kolejowy; profesor
 434. Mikołaj Porębski d. 1637 kasztelan czechowski; zawichojski
 435. Piotr Porębski d. 1569 sekretarz królowej węgierskiej Izabeli; kantor i oficjał krakowski
 436. Stanisław Porębski d. 1581 podstarości oświęcimski; poeta
 437. Tadeusz Antoni Porębski 1894 - 1970 pułkownik; szef sądownictwa wojskowego
 438. Marceli Porowski 1894 - 1963 działacz samorządowy i konspiracyjny
 439. Mieczysław Porowski 1878 - 1967 ekonomista; działacz społeczno-oświatowy
 440. Benedykt Jan Porożyński 1909 - 1945 harcmistrz; działacz konspiracyjny
 441. Antoni Maria Portalupi 1713 - 1791 superior teatynów; pedagog
 442. Jekutiel Portnoj 1872 - 1941 działacz socjalistyczny; publicysta
 443. Janusz Porycki d. "ok. 1615" rotmistrz husarski; starosta iberpolski i kleszczelski
 444. Tomasz Porzecki d. 1653 jezuita; poeta; filozof
 445. Wiktor Jan Porzeźiński 1870 - 1929 językoznawca; profesor
 446. Stefan Posacki 1882 - 1945 inżynier; hydrotechnik; działacz ludowy poseł
 447. Stefania Marianna Posadzowa 1874 - 1955 pedagog; autorka podręczników zawodowych
 448. Ludwik Posadzy 1878 - 1939 filozof; pedagog; bibliotekarz
 449. Jan August Poser 1738 - 1804 księgarz; nakładca; wydawca
 450. Salomon Marcus Posner 1770 - 1848 rabin; kupiec; filantrop
 451. Stanisław Posner 1868 - 1930 prawnik-cywilista; socjolog; działacz socjalistyczny; senator
 452. Szymon Posner d. "1941?" działacz socjalistyczny; bankowiec
 453. Zofia Posnerowa 1877 - 1924 działaczka socjalistyczna; publicystka
 454. Marian Antoni Pospieszalski 1876 - 1952 architekt
 455. Gabriel Göransson Posse d. "1631/32" dworzanin; przewodniczący królewskich komisarzy okrętowych
 456. Göran Knutsson Posse d. 1616 przywódca szwedzkiej emigracji politycznej w Polsce
 457. Joachim Possel d. 1624 lekarz nadworny; histograf królewski
 458. Joachim Posseltówna Irena 1893 - 1975 organizatorka tajnego nauczania; starszy sierżant AK
 459. Leon Luwik Postawka 1839 - 1923 ksiądz; działacz narodowy i społeczny; pamiętnikarz
 460. Paweł Emilian Postempski 1851 - 1926 docent chirurgii; dyrektor szpitala
 461. Postękalski d. 1614 bernardyn prowincjał
 462. Anioł Postępski 1699 - 1767 karmelita; teolog; prowincjał
 463. Anioł Postępski Ignacy 1808 - 1878 malarz; powstaniec 1830; działacz emigracyjny
 464. Jan Antoni Poszakowski 1684 - 1757 jezuita; teolog; historyk; wydawca kalendarzy
 465. Adam Poszwiński d. "1942?" dziennikarz; komisarz Naczelnej Rady Ludowej; działacz Chrześcijańskiej Demokracji
 466. Paweł Pośpiech 1878 - 1922 ksiądz; poseł; działacz narodowy i oświatowy
 467. Halina Poświatowska 1935 - 1967 poetka; prozaiczka
 468. Bronisława Poświkowa 1855 - 1902 malarka; twórczyni w dziedzinie sztuki stosowanej; pedagog
 469. Wacława Potemkowska 1898 - 1944 nauczycielka; pisarka
 470. Jerzy Potemkowski 1900 - 1975 inżynier rolnik; zootechnik
 471. Edward Potempski 1876 - 1936 inżynier mechanik i elektryk
 472. Wacław Poterański 1917 - 1972 działacz komunistyczny; historyk
 473. Edward Mieczysław Potęga 1890 - 1974 nauczyciel; przyrodnik
 474. Jerzy Fryderyk Poths 1750 - 1806 kupiec; bankier; działacz wolnomularski
 475. Andrzej Potiebnia 1838 - 1863 przywódca oficerów rosyjskich współdziałających z powstaniem 1863
 476. Józef Potitt 1727 - 1795 pijar; pedagog
 477. Aleksander Potkański d. "po 1803" starosta radomski; poseł
 478. Antoni Potkański d. 1782 podkomorzy sandomierski; poseł
 479. Florenty Jan Potkański 1710 - 1769 pijar; nauczyciel; prowincjał; kaznodzieja; pisarz
 480. Jan Nepomucen Potkański 1861 - 1907 historyk; profesor UJ
 481. Franciszek Potkański 1708 - 1789 biskup sufragan krakowski
 482. Krzysztof Potkański d. 1613 doktor obojga praw i teologii; pisarz prawniczy
 483. Aleksandra Potocka 1818 - 1892 właścicielka Wilanowa; działaczka charytatywna
 484. Anna Potocka 1846 - 1926 właścicielka Rymanowa; działaczka społeczna
 485. Anna Teresa Potocka 1746 - 1810 krajczyna koronna
 486. Delfina Potocka 1807 - 1877 dama; przyjaciółka artystów
 487. Ewa Karolina Potocka 1814 - 1881 założycielka Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
 488. Gertruda Potocka d. 1771 pierwsza żona Szczęsnego Potockiego
 489. Józefina Amelia Potocka 1752 - 1798 druga żona Szczęsnego Potockiego
 490. Katarzyna Potocka 1825 - 1907 arystokratka; działaczka społeczna
 491. Teofila Klaudyna Potocka 1801 - 1836 samarytanka powstania 1830/31; emigracyjna działaczka społeczna
 492. Zofia Potocka d. 1822 trzecia żona Szczęsnego Potockiego
 493. Zofia Potocka 1790 - 1879 żona Artura; filantropka
 494. Adam Potocki 1776 - 1812 pułkownik wojsk polskich Księstwa Warszawskiego
 495. Adam Potocki 1822 - 1872 właściciel dóbr i zakładów przemysłowych; polityk konserwatywny
 496. Aleksander Potocki 1756 - 1812 minister policji; senator; kasztelan
 497. Aleksander Potocki 1776 - 1845 wojskowy senator-kasztelan; koniuszy dworu rosyjskiego; właściciel Wilanowa
 498. Aleksander Potocki 1798 - 1868 wojskowy; powstaniec 1830; emigrant; filantrop
 499. Alfred Potocki 1786 - 1862 pierwszy ordynat łańcucki; marszałek galicyjski
 500. Alfred Antoni Potocki 1886 - 1958 ostatni ordynat łańcucki
 501. Alfred Józef Potocki 1822 - 1889 właściciel dóbr i zakładów przemysłowych; polityk; namiestnik Galicji
 502. Andrzej Potocki d. 1575 chorąży kamieniecki; rotmistrz
 503. Andrzej Potocki d. 1609 kasztelan kamieniecki
 504. Andrzej Potocki d. 1663 oboźny koronny; wojewoda bracławski
 505. Andrzej Potocki d. 1691 poseł; wojewoda kijowski; kasztelan krakowski; hetman polny koronny
 506. Andrzej Potocki 1861 - 1908 właściciel dóbr i zakładów przemysłowych; polityk; marszałek; namiestnik Galicji
 507. Antoni Potocki d. "ok. 1782" oficer; starosta błoński i lwowski; konfederat radomski
 508. Antoni Potocki 1780 - 1850 generał brygady; senator; tajny radca
 509. Antoni Potocki 1867 - 1939 krytyk literacki; publicysta; historyk literatury i sztuki
 510. Antoni Michał Potocki 1702 - 1766 wojewoda bełski
 511. Antoni Prot Potocki 1761 - 1801 bankier; przemysłowiec; wojewoda kijowski
 512. Artur Potocki 1787 - 1832 oficer; adiutant ks. Józefa Poniatowskiego; właściciel Krzeszowic
 513. Artur Potocki 1850 - 1890 konserwatywny polityk galicyjski
 514. August Potocki 1847 - 1905 pionier sportu wyścigowego; birbant warszawski; dziedzic Jabłonny i Zatora
 515. Bernard Potocki d. 1519 dworzanin królewski; starosta nieszawski
 516. Bolesław Potocki 1805 - 1896 ziemianin; fundator szkół
 517. Bolesław Eulogiusz Potocki 1829 - 1898 ziemianin; działacz społeczny i gospodarczy
 518. Dominik Potocki d. 1683 podskarbi nadworny koronny
 519. Edmund Joseph Potocki 1836 - 1901 nauczyciel języków i literatury w Nowej Zelandii
 520. Eustachy Potocki d. 1768 cześnik koronny; generał artylerii
 521. Feliks Potocki 1777 - 1811 pułkownik wojsk Księstwa Warszawskiego
 522. Feliks Kazimierz Potocki d. 1702 wojewoda sieradzki; krakowski; kasztelan krakowski; hetman polny
 523. Franciszek Potocki 1788 - 1853 oficer; prezes Komisji wojska mazowieckiego; prezes Heroldii; kolekcjoner
 524. Franciszek Ksawery Potocki d. 1837 sędzia; uczestnik prac kodyfikacyjnych w Królestwie Polskim
 525. Piotr Franciszek Potocki 1745 - 1829 starosta szczerzecki; poseł
 526. Franciszek Salezy Potocki 1700 - 1772 wojewoda kijowski
 527. Franciszek Salezy Potocki 1877 - 1949 właściciel dóbr; dziennikarz; polityk konserwatywny; działacz społeczny
 528. Henryk Potocki 1868 - 1958 ziemianin; polityk konserwatywny; działacz społeczny; przemysłowiec
 529. Herman Potocki 1801 - 1866 powstaniec 1830; poseł; emigrant
 530. Herman Potocki Ignacy d. "1794?" poseł; marszałek ziem generału ruskiego konfederacji barskiej
 531. Jakub Potocki d. 1551 rotmistrz obrony potocznej; podkomorzy halicki
 532. Jakub Potocki d. 1613 kasztelan kamieniecki; wojewoda bracławski
 533. Dominik Jakub Potocki 1608 - 1639 dominikanin; prowincjał; biskup nominat chełmiński
 534. Jakub Potocki d. 1671 strażnik koronny pisarz polny koronny
 535. Jakub Ksawery Potocki 1863 - 1934 ziemianin; twórca fundacji do badań nad rakiem i gruźlicą
 536. Jan Potocki d. 1611 generał ziem podolskich; wojewoda bracławski
 537. Jan Potocki d. 1681 rotmistrz wojsk koronnych; podczaszy chełmski; stolnik bielski
 538. Jan Potocki d. 1675 poseł; wojewoda bracławski; pułkownik królewski
 539. Jan Potocki 1761 - 1815 podróżnik; publicysta; działacz i pisarz polityczny; historyk; literat
 540. Jan Nepomucen Eryk Potocki d. "po 1815" poseł; brygadier kawalerii narodowej
 541. Jan Nepomucen Potocki 1867 - 1942 właściciel Zakładu Zdrojowego w Rymanowie; poseł; działacz społeczny
 542. Jan Teodoryk Potocki d. 1664 podkomorzy halicki; działacz różnowierczy; tłumacz
 543. Jerzy Potocki 1889 - 1961 ziemianin; senator; dyplomata
 544. Jerzy Michał Potocki d. "ok. 1801" starosta tłumacki; poseł; minister pełnomocny w Sztokholmie
 545. Joachim Potocki d. 1764 starosta lwowski; poseł; generał lejtnant wojsk koronnych
 546. Joachim Karol Potocki d. 1791 starosta trembowelski; podczaszy litewski; generał-porucznik; konfederat barski
 547. Józef Potocki 1673 - 1751 wojewoda kijowski; poznański; hetman wielki koronny; kasztelan
 548. Józef Potocki d. 1764 starosta szczerzecki i czorsztyński; kasztelan lwowski
 549. Józef Potocki d. 1802 poseł; starosta leżajski; krajczy koronny
 550. Józef Alfred Potocki 1895 - 1968 dyplomata
 551. Józef Felicjan Potocki d. 1723 rotmistrz; poseł; strażnik wielki koronny
 552. Józef Karol Potocki d. "1898?" socjolog; publicysta; nauczyciel
 553. Józef Mikołaj Potocki 1862 - 1922 ziemianin; polityk; podróżnik; myśliwy; kolekcjoner
 554. Józef Stanisław Potocki d. 1722 rotmistrz wojsk koronnych; kasztelan kijowski
 555. Kandyd Kazimierz Potocki d. 1716 prowincjał zakonu eremitów Św. Augustyna
 556. Karol Potocki d. "ok. 1674" rotmistrz wojsk koronnych; podczaszy podolski; podkomorzy bracławski
 557. Krzysztof Potocki d. 1675 działacz kalwiński; poseł; podczaszy litewski
 558. Leon Potocki 1799 - 1864 pamiętnikarz; powieściopisarz; powstaniec 1830
 559. Marian Potocki d. "po 1777" kasztelan lubaczowski; marszałek halicki konfederacji radomskiej i barskiej
 560. Maurycy Stanisław Potocki 1894 - 1949 właściciel Jabłonny
 561. Michał Potocki d. 1749 starosta krasnostawski; pisarz polny koronny; wojewoda wołyński
 562. Mieczysław Potocki 1799 - 1878 magnat; awanturnik
 563. Mikołaj Potocki d. 1572 rotmistrz; dworzanin królewski; strażnik polny koronny; starosta Chmielnicki; kamieniecki
 564. Mikołaj Potocki d. 1651 kasztelan krakowski; hetman wielki koronny
 565. Mikołaj Potocki d. 1676 generał ziem podolskich; komendant Kamieńca
 566. Mikołaj Bazyli Potocki d. 1782 starosta kaniowski
 567. Narcyz Potocki d. 1720 prowincjał zakonu eremitów
 568. Oswald Potocki 1866 - 1920 działacz społeczno-narodowy; wiceprezes Towarzystwa Naukowego
 569. Pantaleon Ignacy Potocki 1817 - 1846 spiskowiec; powstaniec 1846
 570. Paweł Potocki d. 1675 dworzanin królewski; poseł; kasztelan kamieniecki; historyk
 571. Piotr Potocki d. 1648 rotmistrz wojsk koronnych; starosta śniatyński
 572. Piotr Potocki d. 1657 rotmistrz wojsk koronnych; starosta kamieniecki; latyczowski i czerkaski; wojewoda bracławski
 573. Piotr Potocki d. "po 1800" kasztelan lubelski; generał-major ziemiański
 574. Piotr Potocki 1875 - 1938 ziemianin; organizator cukiernictwa
 575. Piotr Potocki Ignacy 1750 - 1809 marszałek litewski; działacz polityczny; oświatowy i wolnomularski
 576. Seweryn Potocki 1762 - 1829 poseł; rosyjski tajny radca i członek Rady Państwa
 577. Stanisław ?Rewera? Potocki d. 1667 wojewoda krakowski; hetman wielki koronny
 578. Stanisław Potocki 1607 - 1647 pułkownik wojsk koronnych; komisarz do spraw kozackich
 579. Stanisław Potocki 1659 - 1683 starosta halicki i kołomyjski; rotmistrz i pułkownik jazdy
 580. Stanisław Potocki 1698 - 1760 starosta halicki; wojewoda smoleński; kijowski; poznański
 581. Stanisław Potocki 1776 - 1830 generał piechoty; senator-wojewoda Królestwa Polskiego
 582. Stanisław Kostka Potocki 1755 - 1821 polityk; pisarz; teoretyk i mecenas sztuki; działacz wolnomularski
 583. Stanisław Szczęsny Potocki 1752 - 1805 marszałek konfederacji targowickiej
 584. Stanisław Władysław Potocki d. 1732 strażnik wielki litewski; wojewoda bełski
 585. Stanisław Wojciech Potocki 1837 - 1884 działacz społeczny; współzałożyciel uzdrowiska w Rymanowie
 586. Stefan Potocki d. 1631 starosta feliński i kamieniecki; wojewoda bracławski
 587. Stefan Potocki d. 1648 starosta niżyński; dowódca wyprawy na Zaporoże
 588. Stefan Potocki d. 1726 strażnik koronny; wojewoda bełski
 589. Stefan Potocki d. 1730 referendarz; marszałek nadworny koronny
 590. Teodor Potocki 1730 - 1812 poseł; konfederat barski; generał-major wojsk koronnych; kasztelan bełski
 591. Teodor Andrzej Potocki 1664 - 1738 biskup chełmiński; warmiński; prymas Polski
 592. Tomasz Potocki 1809 - 1861 ziemianin; oficer; działacz społeczny; ekonomista; publicysta
 593. Tomasz Ludwik Potocki 1860 - 1912 współtwórca podstaw finansowych Teatru Polskiego w Warszawie
 594. Wacław Władysław Potocki d. 1696 poeta
 595. Wawrzyniec Potocki d. 1771 chorąży pancerny wojsk koronnych; konfederat barski
 596. Wincenty Potocki d. 1825 podkomorzy koronny; generał-lejtnant wojsk koronnych; poseł; kolekcjoner
 597. Włodzimierz Potocki 1789 - 1812 pułkownik artylerii konnej
 598. Wojciech Potocki 1801 - 1848 poeta; pamiętnikarz; podróżnik; pułkownik wojsk rosyjskich
 599. Jan Potoczek 1857 - 1941 chłopski działacz polityczny i społeczny; poseł
 600. Narcyz Potoczek 1875 - 1943 rolnik; działacz ludowy
 601. Stanisław Potoczek 1849 - 1919 chłopski działacz polityczny i społeczny; poseł
 602. Stanisław Tadeusz Potoczek 1911 - 1977 polonista; pedagog; działacz kulturalny
 603. Jan Antoni Potoczki 1759 - 1832 rektor Uniwersytetu Lwowskiego; biskup przemyski
 604. Franciszek Potoczny 1911 - 1942 urzędnik instytucji spółdzielczych; działacz organizacji młodzieżowych i konspiracyjnych
 605. Józef Alfons Potrykowski 1805 - 1863 powstaniec 1830; emigrant; publicysta; działacz polityczny pamiętnikarz
 606. Tadeusz Potrykowski d. 1803 adiutant generała Kajetana Ożarowskiego; adiutant major w Legionach Ukraińskich
 607. Wojciech Potrykowski d. 1803 oficer insurekcji; adiutant major w Legionach Ukraińskich
 608. Jerzy Potrzebowski 1921 - 1974 malarz
 609. Wiktor Potrzebski 1880 - 1944 ksiądz; działacz niepodległościowy i społeczny; pedagog; kapelan AK
 610. Aniela Potulicka 1861 - 1932 ziemianka; założycielka fundacji; działaczka społeczna
 611. Michał Bonawentura Potulicki 1756 - 1805 przyrodnik; ziemianin
 612. Jan Jakub Potulicki d. 1726 poseł; wojewoda brzeski kujawski
 613. Józef Kazimierz Potulicki 1828 - 1870 ziemianin; działacz społeczny i gospodarczy
 614. Karol Potulicki 1861 - 1931 ziemianin; publicysta; działacz społeczno-polityczny
 615. Kazimierz Ludwik Potulicki 1793 - 1871 oficer; powstaniec 1830; ziemianin
 616. Kazimierz Wojciech Potulicki 1820 - 1880 ziemianin; poseł
 617. Piotr Potulicki d. 1606 kasztelan przemęcki; wojewoda płocki; brzeski; kujawski; kaliski
 618. Przecław Potulicki d. 1485 kasztelan rogoziński
 619. Stanisław Potulicki d. "ok. 1514" kasztelan międzyrzecki
 620. Andrzej Potworowski 1887 - 1963 ziemianin; rolnik; ekonomista
 621. Dobrogost Potworowski d. 1579 poseł; sędzia ziemski kaliski
 622. Edward Potworowski 1793 - 1876 ziemianin; oficer; marszałek poznańskiego sejmu stanowego
 623. Edward Bronisław Potworowski 1885 - 1939 ziemianin; działacz społeczny i katolicki
 624. Gustaw Adolf Potworowski 1889 - 1951 dyplomata
 625. Gustaw Eugeniusz Potworowski 1800 - 1860 ziemianin; powstaniec 1830; polityk
 626. Tadeusz Potworowski 1882 - 1949 ziemianin; poseł; senator
 627. Tadeusz Piotr Potworowski 1898 - 1962 malarz; pedagog; scenograf
 628. Aleksander Potyrała 1902 - 1964 inżynier budowy okrętów; profesor
 629. Henri Poulain 1921 - 1978 scenograf; malarz; grafik
 630. Jan Franciszek de Pouppart (2 poł. XVIII w.) generał major wojsk koronnych
 631. Stanisław Powalisz 1898 - 1968 malarz; witrażysta
 632. Stanisław Powelski d. 1842 kupiec poznański; działacz społeczny
 633. Ludwik Powidaj 1830 - 1882 literat; historyk; publicysta
 634. Tadeusz Michał Powidzki 1880 - 1960 dziennikarz; działacz społeczny i Narodowej Demokracji
 635. Samuel Powierski d. "po 1674" rotmistrz piechoty nadwornej węgierskiej
 636. Bolesław Powierza 1883 - 1944 inżynier rolnik; meliorant
 637. Władysław Paweł Powierza 1891 - 1975 pułkownik dyplomowany piechoty
 638. Hieronim Powodowski 1543 - 1613 kanonik poznański; gnieźnieński; krakowski; teolog; pisarz
 639. Jan Powodowski d. 1585 prepozyt poznański; kanonik gnieźnieński i łęczycki
 640. Bartłomiej Powsiński d. 1622 kanonik laterański i krakowski; opat jędrzejowski; dyplomata
 641. Adam Powstański 1768 - 1848 prawnik; adiunkt Uniwersytetu Wileńskiego; urzędnik
 642. Alfred Poznański 1883 - 1934 komediopisarz
 643. Bazyli Poznański d. "ok. 1710" malarz
 644. Czesław Poznański 1885 - 1957 prawnik; malarz; działacz niepodległościowy; publicysta
 645. Franciszek Ksawery Poznański 1820 - 1889 lekarz higienista; epidemiolog
 646. Franciszek Ksawery Poznański Izrael 1833 - 1900 przemysłowiec
 647. Józef Poznański 1878 - 1956 prawnik; komandor podporucznik
 648. Karol Poznański 1893 - 1971 dyplomata; konsul generalny; działacz emigracyjny
 649. Marceli Poznański 1893 - 1956 redaktor; publicysta; bibliotekarz; bibliograf
 650. Maurycy Poznański 1868 - 1937 przemysłowiec; działacz gospodarczy i polityczny
 651. Maurycy Ignacy Poznański d. "1940?" przemysłowiec; publicysta; wydawca
 652. Samuel Abraham Poznański 1864 - 1921 rabin; historyk; orientalista; bibliograf
 653. Tadeusz Poznański 1892 - 1975 teoretyk i działacz ubezpieczeniowy
 654. Wiktor Jan Poznański 1926 - 1977 germanista; wykładowca; działacz społeczny; publicysta
 655. Zygmunt Poznański 1857 - 1915 działacz socjalistyczny; prawnik; tłumacz
 656. Chaim Pozner d. "1942/43" rabin; działacz społeczny
 657. Adam Wiktor Pozowski 1892 - 1939 adwokat; działacz Narodowej Demokracji
 658. Jan Franciszek Poźniak d. 1667 pisarz ziemski wileński; podwojewodzi; poseł
 659. January Poźniak 1809 - 1883 poeta; prawnik
 660. Włodzimierz Maria Poźniak 1904 - 1967 muzykolog; kompozytor; pedagog
 661. Jan Pożaryski 1899 - 1941 działacz międzynarodowego ruchu studenckiego; adwokat
 662. Mieczysław Pożaryski 1875 - 1945 inżynier technolog i elektryk; profesor
 663. Edward Pożerski 1829 - 1908 członek wileńskiej organizacji powstańczej; emigrant
 664. Edward Aleksander Pożerski 1875 - 1964 lekarz gastronom; profesor; smakosz; malarz
 665. Olgierd Pożerski 1880 - 1930 oficer wojsk rosyjskich; generał dywizji WP
 666. Adam Jerzy Półtawski 1881 - 1952 grafik; drukarz; pedagog
 667. Bronisław Półturzycki 1894 - 1969 generał Armii Radzieckiej; generał dywizji WP
 668. Jakub Prabucki 1809 - 1880 ksiądz; nauczyciel i dyrektor gimnazjum
 669. Paweł Prabucki 1893 - 1942 więzień obozów koncentracyjnych
 670. Aleksander Pracki d. 1655 substytut konfederacji wojskowej; oficer
 671. Józef Pracki 1823 - 1882 tłumacz; dziennikarz; krytyk; pedagog
 672. Roman Pracki d. "po 1854" powstaniec 1830/ 31; 1846; 1848; emigrant
 673. Stefan Wiktor Pracki 1824 - 1885 powstaniec wielkopolski; emigrant
 674. Piotr Jan Praczlewic d. 1711 profesor teologii; rektor; podkanclerzy
 675. Dydko Pradel d. 1383 dziekan poznański; kanclerz kujawski
 676. Mikołaj Pradkowicz d. "po 1639" złotnik krakowski
 677. Efraim Praetorius 1657 - 1723 pastor luterański; pisarz teologiczny; historyk
 678. Karol Gotthelf Praetorius 1763 - 1827 historyk; ekonomista; prezydent Torunia
 679. Mateusz Praetorius d. "1704/07" duchowny luterański; następnie katolicki; historyk; pisarz
 680. Nataniel Praetorius 1722 - 1791 burmistrz toruński
 681. Rafał Praga 1916 - 1953 dziennikarz; działacz PPS
 682. Władysław Praga 1902 - 1943 działacz ludowy; poseł
 683. Adam Szymon Pragier 1886 - 1976 ekonomista; działacz socjalistyczny; poseł; minister
 684. Eugenia Pragierowa 1888 - 1964 działaczka socjalistyczna i ruchu kobiecego; posłanka
 685. Aleksander Tadeusz Pragłowski 1895 - 1974 pułkownik dyplomowany kawalerii; pisarz wojskowy
 686. Justyn Bonawentura Pranajtis 1861 - 1917 profesor Akademii Duchownej; hebraista; proboszcz
 687. Tomasz Praniewicz 1793 - 1869 wierszopis
 688. Andrzej Prasmovius d. 1592 kalwiński minister; superintendent na Kujawach
 689. Franciszka Prastel 1745 - 1808 przełożona prezentek w Krakowie
 690. Franciszek Ksawery Prauss 1874 - 1925 działacz socjalistyczny i oświatowy; wydawca; minister
 691. Tadeusz Feliks Prauss d. "po 1939" pułkownik pilot
 692. Zofia Praussowa 1878 - 1945 działaczka społeczna i polityczna
 693. Leon Prauziński 1895 - 1940 malarz; ilustrator
 694. Michał Prawdzic 1881 - 1959 Śpiewak tenor
 695. Jakub Prawin 1901 - 1957 ekonomista; działacz komunistyczny; wojewoda olsztyński; generał brygady
 696. Józef Prawnicki-kirszrot 1842 - 1906 prawnik; ekonomista; publicysta
 697. Roman Prawocheński 1877 - 1965 zootechnik; profesor UJ
 698. Hiob Prayetfuess d. 1571 architekt; inżynier wojskowy; horodniczy wileński
 699. Teresa Prażmowska 1842 - 1912 powieściopisarka; poetka; działaczka oświatowa i społeczna
 700. Adam Prazmowski 1821 - 1885 astronom; konstruktor instrumentów optycznych
 701. Adam Prażmowski 1853 - 1920 mikrobiolog; działacz spółdzielczy; profesor
 702. Adam Michał Prażmowski 1764 - 1836 biskup płocki; członek władz oświatowych; senator
 703. Franciszek Prażmowski d. 1701 sekretarz wielki koronny; biskup łucki; dyplomata
 704. Franciszek Prażmowski 1734 - 1813 poseł; kasztelan zakroczymski
 705. Marian Aleksander Prażmowski 1851 - 1915 aktor
 706. Michał Prażmowski d. 1507 doktor dekretów; legat apostolski; kolektor Świętopietrza; prepozyt katedralny płocki
 707. Mikołaj Jan Prażmowski 1617 - 1673 kanclerz koronny; prymas
 708. Piotr Prazmowski d. "ok. 1482" kasztelan liwski
 709. Samuel Jerzy Prażmowski d. 1688 wojewoda płocki
 710. Wawrzyniec Prażmowski d. 1532 wojewoda i wicesgerens mazowiecki
 711. Władysław Zygmunt Prażmowski 1888 - 1938 twórca i dowódca kawalerii legionowej; pułkownik; prezydent Krakowa
 712. Wojciech Remigian Prażmowski d. 1685 chorąży nadworny koronny
 713. Andrzej Prądzyński 1872 - 1938 właściciel drukarni; wydawca; redaktor; działacz społeczny
 714. Antoni Prądzyński d. "1780?" oficer wojsk koronnych; regimentarz łęczycki konfederacji barskiej
 715. Józef Prądzyński 1877 - 1942 ksiądz; działacz społeczny i polityczny; senator
 716. Juliusz Prądzyński 1818 - 1894 ksiądz; działacz oświatowy; założyciel szkoły żeńskiej w Oświatowe
 717. Juliusz Prądzyński Ignacy 1792 - 1850 generał; wódz naczelny powstania 1830/31
 718. Robert Karol Prądzyński 1878 - 1930 ksiądz; działacz społeczno-narodowy i polonijny
 719. Tadeusz Prądzyński 1872 - 1945 współwłaściciel i dyrektor fabryki cukierniczej
 720. Teodor Prądzyński 1877 - 1937 prawnik; działacz społeczno-gospodarczy
 721. Witold Prądzyński 1882 - 1952 prawnik; pełnomocnik polski do rokowań z Niemcami
 722. Jan Prechtl 1737 - 1799 trynitarz; malarz
 723. Stanisław Preger 1882 - 1957 działacz Niezależnej Socjalistycznej Partii Pracy
 724. Jakub Pregler 1714 - 1779 pijar; pedagog; kierownik drukarni
 725. Bernard Ludwik Preibisz 1828 - 1907 ksiądz; malarz
 726. Walerian Preisner 1894 - 1966 italianista; bibliotekarz
 727. Aleksander Jan Preiss 1823 - 1901 prawnik; spiskowiec 1848; zesłaniec; pisarz hipotetyczny
 728. Franciszek Erazm Preiss 1727 - 1805 kanonik kielecki; autor dzieł teologicznych
 729. Wacław Preiss 1889 - 1961 robotnik; działacz socjalistyczny i związkowy
 730. Waldemar Preiss 1908 - 1973 duchowny ewangelicki; redaktor; wydawca
 731. Julian Walenty Prejs 1820 - 1904 pisarz ludowy; dziennikarz; wydawca
 732. Tadeusz Prejzner 1903 - 1944 pedagog; dyrygent; badacz muzyki ludowej
 733. Franciszek Ksawery Prek 1801 - 1863 malarz; pamiętnikarz
 734. Jan Jerzy Prekier d. "ok. 1874" urzędnik sądowy; badacz dziejów Litwy
 735. Maciej Prenczyński (2 poł. XVIII w.) tancerz; baletmistrz; dyrektor teatru
 736. Jadwiga Prendowska 1832 - 1915 kurierka w powstaniu 1863; pamiętnikarka
 737. Wolfgang Prener (XVII w. ) zegarmistrz krakowski
 738. Ludwik Henryk Prentki d. "1937?" działacz komunistyczny
 739. Ludwik Henryk Presiowski Idzi 1803 - 1853 pijar; pedagog; historyk
 740. Michał Wawrzyniec I Presser d. "1755?" drukarz
 741. Samuel Bogumił II Presser d. "po 1808" drukarz
 742. Bernard Pretwicz d. "ok. 1563" rotmistrz obrony potocznej; starszy barski; trembowelski
 743. Jakub Pretwicz 1546 - 1613 wojewoda podolski
 744. Jan Preuck 1575 - 1631 kanonik warmiński; założyciel fundacji Collegium Varmiense
 745. Jerzy Preuck d. 1556 warmiński wójt biskupi; starszy braniewski
 746. Jan Antoni Preuschhoff 1663 - 1721 jezuita; teolog; kanonista; historyk; misjonarz
 747. Jan Preuss 1620 - 1696 duchowny; pisarz ariański
 748. Samuel Preuss 1661 - 1731 drukarz; nakładca
 749. Samuel Gottlieb Preuss 1710 - 1751 kupiec; drukarz
 750. Gabriel Prewancjusz d. 1631 sekretarz królewski; kanonik; prałat kilku kapituł
 751. Prędota d. 1266 biskup krakowski
 752. Stary Prędota (1 poł. XII w.) możnowładca; protoplasta rodu Odrowążów
 753. Prędota Piotr z Trzciny / Prędota Piotr of Trzciny d. "1517/18" wojewoda rawski
 754. Prędota z Michowa / Prędota of Michowa d. 1317 kasztelan krakowski
 755. Prędota z Żelaznej / Prędota of Żelaznej d. "1465/66?" wojewoda płocki
 756. Artur Prędski 1900 - 1941 poeta; powieściopisarz
 757. Piotr Pręgowski 1874 - 1945 lekarz neuropsychiatrii; działacz społeczny; publicysta
 758. Władysław Prętkowski 1910 - 1967 teletechnik; prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
 759. Gerard Priami d. 1670 rajca krakowski; zarządca mennicy królewskiej
 760. Jerzy Aleksander Priami 1640 - 1699 sekretarz królewski; wydawca gazet
 761. Rudolf Prich 1881 - 1939 generał dywizji
 762. Paweł Prindisz 1895 - 1974 profesor włókiennictwa
 763. Johann Gottfried Prixner d. 1819 rytownik
 764. Jerzy Probosi 1901 - 1942 pisarz ludowy; działacz społeczno-kulturalny
 765. Antoni Stanisław Procajłowicz 1876 - 1949 malarz; grafik
 766. Henryk Prochacki 1907 - 1975 lekarz dermatolog i mikrolog; profesor
 767. Antoni Prochaska 1852 - 1930 historyk; archiwista
 768. Franciszek Prochaska 1891 - 1972 oficer; malarz; grafik; typograf
 769. Karol Prochaska 1829 - 1906 drukarz; księgarz
 770. Aleksander Prochenkowicz (XVII w.) rzeźbiarz; snycerz; murator
 771. Prochor d. "986?" biskup w Krakowie
 772. Jerzy Stefan Procner 1924 - 1980 dyrygent; pedagog
 773. Stanisław Michał Progulski 1874 - 1941 pediatra; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 774. Władysław Józef Prokesch 1863 - 1923 dziennikarz; krytyk
 775. Prokop d. 1295 biskup krakowski
 776. Jan Stanisław Prokop 1914 - 1968 organizator harcerstwa; oficer
 777. Wilhelm Wojciech Prokop 1897 - 1969 drogerzysta; powstaniec śląski; poseł
 778. Paweł Prokopieni 1910 - 1976 śpiewak; bas-baryton
 779. Antoni Maksymilian Prokopowicz 1738 - 1807 pijar; kaznodzieja; tłumacz; pedagog; edytor
 780. Józef Prokopowicz 1855 - 1931 generał armii
 781. Wincenty Prokopowicz 1825 - 1894 prawnik; członek Senatu; redaktor
 782. Prokulf (2 poł. X w. ) biskup w Krakowie
 783. Walenty Wojciech Prokulski 1888 - 1968 jezuita; biblista
 784. Jan Promiński 1859 - 1923 robotnik; działacz rewolucyjny
 785. Marian Promiński 1908 - 1971 literat
 786. Andrzej Pronaszko 1888 - 1961 scenograf; malarz; dyrektor teatru; pedagog
 787. Zbigniew Pronaszko 1885 - 1958 malarz; rzeźbiarz; profesor i rektor
 788. Karolina Anna Proniewska 7828 - 1859 poetka; tłumaczka
 789. Aleksander Adam Pronobis 1890 - 1950 ksiądz; działacz społeczny
 790. Stanisław Mikołaj Proń 1892 - 1971 prawnik; założyciel i dyrektor Muzeum Farmacji
 791. Aleksander Fryderyk Proński d. "ok. 1595" kniaź; kasztelan trocki
 792. Semen Proński d. 1555 wojewoda kijowski
 793. Rozalia Prorok 1876 - 1938 służąca; działaczka charytatywna
 794. Stanisław Dyzma Prosiński 1912 - 1975 chemik; profesor
 795. Samuel Proski 1636 - 1710 kawaler maltański; dyplomata; pamiętnikarz
 796. Marcin Proszko d. 1476 murator; kamieniarz
 797. Baltazar Józef Proszowski 1860 - 1906 rzeźbiarz
 798. Jan Chryzostom Proszowski 1599 - 1667 malarz
 799. Józef Proszowski 1904 - 1961 rzeźbiarz
 800. Walerian Protasewicz d. 1579 pisarz kancelarii królowej; biskup łucki; wileński
 801. Jan Protasowicz d. "po 1608" pisarz
 802. Jan Protasowicz d. 1632 pisarz ziemski; poseł
 803. Jonasz Protasowicz d. 1577 metropolita kijowski
 804. Jonasz Protaszewicz Ignacy 1875 - 1917 malarz
 805. Regina Protmann 1552 - 1613 mieszczka braniewska; założycielka Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny
 806. Prospero Provana d. 1584 dyrektor poczty; administrator żup krakowskich; bankier
 807. Traiano Provana d. 1568 sekretarz królewski
 808. Antoni Prozor (XVIII/XIX w.) członek Rady Najwyższej Litewskiej i Deputacji Centralnej
 809. Antoni Prozor Ignacy (2 poł. XVIII w.) generał major ziemiański powiatu kowieńskiego
 810. Józef Prozor 1723 - 1788 działacz sejmikowy; wojewoda witebski
 811. Karol Prozor d. 1841 oboźny wielki litewski; działacz kościuszkowski i emigracyjny
 812. Maurycy Prozor 1801 - 1886 naczelnik powstania kowieńskiego
 813. Edward Próchniak 1888 - 1937 działacz komunistyczny
 814. Franciszek Próchnicki 1847 - 1911 pedagog; polonista; filolog klasyczny; działacz oświatowy i społeczny
 815. Jan Andrzej Próchnicki d. 1633 biskup kamieniecki; arcybiskup lwowski
 816. Konrad Zdzisław Próchnicki 1875 - 1939 zastępca profesora prawa politycznego Uniwersytetu Lwowskiego; działacz demokratyczny
 817. Mikołaj Próchnicki d. 1479 kanonik przemyski; biskup kamieniecki
 818. Adam Feliks Próchnik 1892 - 1942 historyk; działacz społeczny; poseł
 819. Kazimierz Próchnik 1883 - 1968 nauczyciel; inspektor szkół; wydawca; redaktor
 820. Felicja Próchnikowa 1855 - 1939 publicystka; działaczka społeczna i polityczna
 821. Felicja Próchnikowa Irena 1905 - 1944 pedagog; działaczka konspiracyjna
 822. Kazimierz Prószyński 1875 - 1945 inżynier mechanik; wynalazca; konstruktor aparatów filmowych; pionier kinematografii
 823. Kazimierz Prószyński 1901 - 1944 architekt wnętrz; projektant mebli; działacz organizacji monarchistycznych; publicysta
 824. Konrad Prószyński 1851 - 1908 działacz oświatowy; redaktor; publicysta; księgarz
 825. Konstanty Prószyński 1859 - 1936 działacz społeczny
 826. Marceli Wilhelm Prószyński 1881 - 1956 nauczyciel; publicysta; działacz demokratyczny; poseł
 827. Prot Feliks Prószyński 1799 - 1849 oficer; powstaniec 1830/31; emigrant
 828. Stanisław Antoni Prószyński 1899 - 1970 dziennikarz; działacz oświatowy i niepodległościowy
 829. Tadeusz Anastazy Prószyński 1873 - 1925 publicysta; poseł
 830. Józef Pruchnik 1873 - 1951 inżynier melioracji; działacz polityczny i społeczny; minister
 831. Bronisław Pruffer 1900 - 1980 inżynier rolnik; naczelny hodowca Mazurskiej Hodowli Roślin
 832. Jan Pruffer 1890 - 1959 zoolog; entomolog; profesor
 833. Bronisław Prugar 1891 - 1948 generał dywizji
 834. Jan Prus 1859 - 1926 profesor patologii ogólnej
 835. Konstanty Prus 1872 - 1961 dziennikarz; publicysta; działacz plebiscytowy; bibliotekarz
 836. Józefa Prusiecka d. 1887 poetka; pisarka dla młodzieży; nauczycielka
 837. Aleksander Prusiewicz 1878 - 1941 etnograf; historyk; bibliofil
 838. Kazimierz Józef Prusimski d. "ok. 1806" poseł; działacz emigracyjny
 839. Adam Prusinowski d. 1619 rotmistrz wojsk koronnych; wojewoda bełski
 840. Aleksy Prusinowski 1819 - 1872 ksiądz; redaktor; polityk; bibliofil
 841. Andrzej Prusinowski d. 1701 chorąży; starszy horodelski; kasztelan połaniecki
 842. Jan Prusinowski 1818 - 1892 poeta; prozaik; adwokat
 843. Andrzej Pruski d. 1759 biskup sufragan przemyski
 844. Jan Pruski 1742 - 1824 rotmistrz konfederacji barskiej; poseł
 845. Jan Karol Pruski d. 1823 drukarz; wydawca
 846. Aleksander Fryderyk Prusse 1813 - 1896 pastor luterański
 847. Feliks Konstanty Pruszak 1883 - 1961 lutnik
 848. Józef Pruszak d. 1774 kasztelan gdański
 849. Tomasz Tadeusz Pruszak d. 1808 kasztelan gdański
 850. Tomasz Tadeusz Pruszanowski Ignacy d. "ok. 1778" podkomorzy rzeczycki
 851. Michał Kazimierz Pruszanowski (2 poł. XVIII w.) poseł; marszałek rzeczycki
 852. Piotr Jacek Pruszcz d. "po 1667?" autor opisu Krakowa i pism dewocyjnych
 853. Aleksander Pruszczyński 1902 - 1980 lekarz; profesor anatomii patologicznej; dziekan
 854. Maria Zofia Pruszkowska 1910 - 1973 powieściopisarka
 855. Józef Pruszkowski 1837 - 1925 ksiądz; historyk
 856. Tadeusz Pruszkowski 1888 - 1942 malarz; profesor
 857. Witold Pruszkowski 1846 - 1896 malarz
 858. Franciszek Kazimierz Pruszowski d. 1668 pisarz i syndyk miejski; autor pamiętnika okupacyjnego
 859. Andrzej Pruszyński 1836 - 1895 rzeźbiarz
 860. Antoni Pruszyński d. 1800 stolnik wielki koronny
 861. Czesław Pruszyński 1890 - 1965 prawnik; dyplomata; heraldyk
 862. Franciszek Pruszyński 1716 - 1772 jezuita; pisarz; pedagog
 863. Franciszek Ksawery Pruszyński 1907 - 1950 publicysta; literat; dyplomata
 864. Jan Pruszyński 1861 - 1918 lekarz; docent terapii ogólnej i farmakologii
 865. Stanisław Napoleon Pruszyński 1857 - 1929 generał armii
 866. Tomasz Pryliński 1847 - 1895 architekt; konserwator
 867. Cwi Pryłucki 1862 - 1942 publicysta; pionier prasy żydowskiej
 868. Noe Pryłucki d. "1941/42" działacz społeczny i polityczny; etnograf; filolog; literat; publicysta; adwokat
 869. Aleksander Błażej Prystor 1874 - 1941 pułkownik; polityk; minister; poseł; marszałek Senatu
 870. Amelia Janina Prystorowa 1881 - 1975 działaczka socjalistyczna i społeczna; posłanka
 871. Tomasz Prystupa d. "po 1930" działacz komunistyczny; poseł
 872. Edward Przanowski 1845 - 1929 powstaniec 1863; inżynier budowniczy; architekt; działacz społeczny
 873. Maciej Przanowski 1682 - 1764 jezuita; profesor; rektor kolegiów
 874. Stefan Przanowski 1874 - 1938 inżynier mechanik; minister; przemysłowiec; działacz gospodarczy
 875. Władysław Przanowski 1880 - 1937 pedagog; twórca i dyrektor Państwowego Instytutu Robót Ręcznych
 876. Władysław Przebendowski Ignacy d. 1791 wojewoda pomorski; starosta generalny małopolski; marszałek
 877. Jakub Przebendowski d. 1724 kasztelan elbląski
 878. Jakub Przebendowski d. 1787 kasztelan elbląski
 879. Jan Przebendowski d. 1729 krajczy koronny
 880. Jan Jerzy Przebendowski 1639 - 1729 wojewoda malborski; podskarbi wielki koronny
 881. Joachim Henryk Przebendowski 1675 - 1721 biskup łucki
 882. Józef Antoni Przebendowski d. 1775 chorąży pomorski
 883. Konstanty Przebendowski 1776 - 1831 generał armii Królewskiej
 884. Piotr Przebendowski d. 1700 sędzia ziemski lęborski; poseł
 885. Piotr Jerzy Przebendowski d. 1755 wojewoda malborski
 886. Adam Przeborowski 1629 - 1683 jezuita; kaznodzieja; teolog; kapelan; spowiednik Jana III Sobieskiego
 887. Antoni Bonifacy Przeborski 1871 - 1941 matematyk; fizyk; profesor; rektor
 888. Krzysztof Przechadzka d. 1589 działacz i pisarz reformacyjny
 889. Adolf Przeciszewski 1803 - 1869 działacz społeczny i gospodarczy
 890. Antoni Przeciszewski (ur. 1797) oficer; powstaniec litewski 1831; poseł; emigrant
 891. Kajetan Przeciszewski d. 1823 członek Związku Przyjaciół i filareta
 892. Kazimierz Przeciszewski 1704 - 1777 jezuita; prowincjał; rektor
 893. Stanisław Przeciszewski d. 1769 chorąży płocki; poseł
 894. Stanisław Przeciszewski d. 1773 ciwun ejragolski; marszałek żmudzki konfederacji radomskiej; poseł
 895. Przecław d. 1189 ofiarodawca na rzecz bożogrobowców; biskup lubuski (?)
 896. Przecław d. "po 1311" kasztelan gnieźnieński
 897. Przecław d. "1344/5" łowczy łęczycki
 898. Przecław d. "po 1378" kanonik i prepozyt gnieźnieński
 899. Słota Przecław d. 1419 burgrabia poznański; poeta
 900. Ziaja Przecław d. "po 1237" kasztelan czechowski; stronnik Grzymisławy żony Leszka Białego
 901. Przecław z Dmosic / Przecław of Dmosic d. 1474 starosta spiski
 902. Przecław z Gułtów / Przecław of Gułtów d. "po 1379" kasztelan poznański; wojewoda kaliski
 903. Przecław z Osięcin / Przecław of Osięcin d. "1303/5" kasztelan brzeski kujawski
 904. Przecław z Pogorzeli / Przecław of Pogorzeli d. 1376 biskup wrocławski
 905. Przecław z Prusinowa / Przecław of Prusinowa d. "po 1375" podkoni kaliski; sędzia poznański
 906. Przecław ze Służewa / Przecław of Służewa d. "1359/60" archidiakon gnieźnieński
 907. Przecław z Tchórzewa / Przecław of Tchórzewa d. 1408 podkomorzy sieradzki
 908. Przecław z Żernik / Przecław of Żernik (2 poł. XIII w.) kasztelan gnieźnieński; rycerz i komes w służbie książąt wielkopolskich
 909. Jan Przecławczyk d. 1635 profesor UJ
 910. Andrzej Przecławski d. 1571 prałat kapituły krakowskiej i płockiej; sekretarz królewski
 911. Józef Emanuel Przecławski 1799 - 1879 publicysta; redaktor; wyższy urzędnik rosyjski
 912. Kazimierz Jan Przecławski (2 poł. XVIII w.) poseł na Sejm Czteroletni
 913. Wiktor Józef Przecławski 1894 - 1940 literat; dziennikarz; historyk literatury
 914. Gustaw Przeczek 1913 - 1974 pedagog; literat; redaktor; działacz polityczny
 915. Stefan Przeczytański 1750 - 1817 pijar; filozof; matematyk; kaznodzieja
 916. Przedbór z Brzezia / Przedbór of Brzezia d. "1387/8" podstoli krakowski; marszałek Królestwa
 917. Przedbór z Koniecpola / Przedbór of Koniecpola d. 1368 starosta kujawski
 918. Stefania Przedecka d. "1937?" nauczycielka; modystka; działaczka ruchu robotniczego
 919. Przedpełk d. "ok. 1263" kanclerz nadworny Bolesława Wstydliwego; kustosz sandomierski
 920. Przedpełk d. 1273 wojewoda poznański
 921. Przedpełk z Kopydłowa / Przedpełk of Kopydłowa d. "1451-3" kasztelan lędzki
 922. Przedpełk ze Spławia / Przedpełk of Spławia d. "1322/24" kasztelan poznański
 923. Przedpełk ze Stęszewa / Przedpełk of Stęszewa d. 1394 kasztelan międzyrzecki
 924. Bolesław Józef Przedpełski 1869 - 1981 chemik; rolnik; senator
 925. Józef Antoni Przedpełski 1884 - 1960 inżynier górnik; działacz gospodarczy
 926. Stefan Franciszek Przedpełski 1865 - 1930 inżynier technolog; wynalazca w przemyśle tekstylnym
 927. Wiktor Zygmunt Przedpełski 1891 - 1941 działacz polityczny i gospodarczy
 928. Władysław Przedpełski 1839 - 1896 tancerz; pedagog
 929. Emil Karol Przedrzymirski 1886 - 1957 generał; działacz społeczny
 930. Kornel Przedwojewski 1728 - 1793 kapucyn; kustosz generalny; prowincjał; biskup tytularny
 931. Wojciech Przedwojewski 1877 - 1967 rzeźbiarz; medalier
 932. Wojciech Aleksander Przedwojewski d. "1652?" poseł; kasztelan lubaczowski; wiski
 933. Przedwój d. "ok. 1271" kasztelan sieradzki
 934. Dzierżykrajowic Przedwój d. "1322/24" kanonik; oficjał poznański; prepozyt płocki
 935. Przedwój z Grąd / Przedwój of Grąd d. 1455 prepozyt gnieźnieński
 936. Bolesław Zdzisław Przegaliński 1895 - 1965 działacz społeczny; dziennikarz; tłumacz; bibliofil
 937. Jakub Przekora d. "po 1452" kasztelan czechowski
 938. Ryszard Przelaskowski 1903 - 1971 historyk; bibliotekarz; archiwista
 939. Wiktor Felicjan Przelaskowski 1892 - 1975 inżynier elektryk; wykładowca; współtwórca elektryfikacji kolei
 940. Przemek (XIV w.) wójt poznański
 941. Nikodem Przemieniecki 1740 - 1808 kupiec; burmistrz Wilna
 942. Przemko d. 1289 książę żagański; Ścinawski
 943. Przemko d. 1331 książę głogowski
 944. Leon Przemski 1901 - 1976 prozaik; pisarz dla młodzieży; historyk
 945. Bronisław Przemyski 1803 - 1880 oficer; powstaniec 1830; szef sztabu Gwardii Narodowej
 946. Przemysł d. "1338/9" książę inowrocławski; sieradzki
 947. Przemysł I d. 1257 książę wielkopolski
 948. Przemysł II 1257 - 1296 król Polski
 949. Przemysław d. 1306 książę raciborski
 950. Przemysław d. 1406 książę oświęcimski
 951. Przemysław d. 1484 książę toszecki
 952. Przemysław d. 1478 książę opawski; kantor kolegiaty Świętokrzyskiej
 953. Przemysław I d. 1410 książę cieszyński
 954. Przemysław II d. 1477 książę cieszyński
 955. Edwarda Regina Przeorska 1900 - 1965 malarka; graficzka
 956. Zygmunt Przeorski 1886 - 1945 pianista; pedagog
 957. Dawid Przepiórka 1880 - 1940 szachista
 958. Paweł Przeradowski d. "ok. 1729" starosta różański i makowski; poseł
 959. Wojciech Kazimierz Przeradowski d. "ok. 1752" starosta różański
 960. Brykcy Przerębski d. "ok. 1603" pisarz ziemski sieradzki; poseł
 961. Hieronim Przerębski d. 1652 sędzia ziemski zatorski i oświęcimski; działacz sejmikowy
 962. Jakub Przerębski d. 1607 kasztelan sieradzki
 963. Jan Przerębski d. "ok. 1523" kasztelan sieradzki
 964. Jan Przerębski d. 1562 podkanclerzy koronny; arcybiskup gnieźnieński i prymas
 965. Jan Władysław Przerębski d. 1704 ksiądz; referendarz koronny
 966. Maksymilian Przerębski d. 1639 kasztelan sieradzki; referendarz koronny; wojewoda łęczycki; dyplomata
 967. Mikołaj Przerębski d. 1694 starosta tuszyński; poseł; kasztelan sądecki
 968. Samuel Przerębski 1577 - 1639 poseł; kasztelan łęczycki
 969. Stanisław Przerębski d. 1603 kasztelan sieradzki
 970. Stanisław Przerębski d. 1622 rotmistrz królewski; starosta radoszycki; opoczyński; poseł
 971. Wincenty Przerębski d. 1513 biskup płocki i kujawski; podkanclerzy koronny
 972. Wincenty Przerębski d. 1572 kasztelan rozpierski
 973. Zygmunt Karol Przerębski d. 1669 poseł; podkomorzy sieradzki; wojewoda sieradzki
 974. Feliks Przesmycki 1892 - 1974 profesor bakteriologii i epidemiologii; twórca wirusologii lekarskiej
 975. Ludwik Przesmycki 1839 - 1899 lekarz; współzałożyciel i dyrektor zakładu leczniczego w Sławucie
 976. Piotr Przesmycki 1869 - 1942 geolog
 977. Wacław Przesmycki 1891 - 1973 dyplomata; poseł
 978. Zenon Franciszek Przesmycki 1861 - 1944 poeta; krytyk literacki; tłumacz; wydawca; minister
 979. Jacek Przetocki d. "1655?" ksiądz; pisarz religijny; wierszopis
 980. Kazimierz Antoni Przetocki 1887 - 1978 inżynier hydrolog; docent politechniki we Lwowie
 981. Wojciech Przetocki d. 1598 horodniczy wileński
 982. Franciszek Jan Przewirski 1888 - 1960 inżynier dróg i mostów; profesor nadzwyczajny
 983. Józef Stanisław Przewłocki 1887 - 1963 działacz polonijny; spółdzielczy; dziennikarz; literat
 984. Klemens Łukasz Przewłocki d. 1873 oficer Legionu Siedmiogrodzkiego 1849; dowódca pułku kozaków; emigrant; działacz polityczny
 985. Marian Roman Przewłocki 1888 - 1966 generał brygady
 986. Walerian Przewłocki 1828 - 1895 uczestnik walk o niepodległość; emigrant; działacz społeczny
 987. Jakub Przeworski 1875 - 1935 antykwariusz; księgarz; nakładca
 988. Marek Przeworski 1903 - 1943 księgarz; nakładca
 989. Stefan Przeworski 1900 - 1940 archeolog; historyk
 990. Edward Paweł Przewoski 1849 - 1925 profesor anatomii patologicznej
 991. Franciszek Józef Przewoski 1629 - 1701 profesor i rektor UJ
 992. Maria Czesława Przewóska 1868 - 1938 literatka; publicystka
 993. Edward Przewóski 1851 - 1895 adwokat; krytyk literacki; publicysta; działacz socjalistyczny
 994. Marcin Przewrocki 1877 - 1924 rolnik; działacz ludowy; poseł
 995. Przezdrzew z Ostrowa / Przezdrzew of Ostrowa d. "1341/44" kasztelan kruszwicki
 996. Elżbieta Przezdziecka 1830 - 1900 adresatka listów Prospera Merimee
 997. Maria Przezdziecka 1823 - 1890 malarka; filantropka
 998. Aleksander Przezdziecki d. "1733/34" kasztelan inflancki
 999. Aleksander Narcyz Przezdziecki 1814 - 1871 historyk; literat; wydawca źródeł
 1000. Antoni Tadeusz Przezdziecki 1718 - 1772 podkanclerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego
 1001. Jan Chryzostom Przezdziecki d. 1783 marszałek rawski konfederacji barskiej; wojski bielski
 1002. Józef Przezdziecki 1865 - 1942 generałzakonu paulinów
 1003. Karol Dominik Przezdziecki d. 1832 pułkownik wojsk Księstwa Warszawskiego; powstaniec 1830
 1004. Konstanty Przezdziecki 1782 - 1856 ziemianin; marszałek szlachty guberni podolskiej
 1005. Konstanty Przezdziecki 1846 - 1897 mecenas sztuk i nauk; założyciel Pogotowia Ratunkowego
 1006. Konstanty Gabriel Przezdziecki 1789 - 1966 ziemianin; pułkownik kawalerii
 1007. Mikołaj Władysław Przezdziecki d. 1683 kasztelan nowogrodzki
 1008. Rajnold Przezdziecki 1884 - 1955 dyplomata; historyk
 1009. Stefan Przezdziecki 1879 - 1932 dyrektor Gabinetu Ministra i Protokołu Dyplomatycznego
 1010. Henryk Ignacy Przeździecki 1875 - 1939 biskup podlaski
 1011. Janusz Franciszek Przeździecki 1912 - 1943 oficer WP i konspiracyjnych organizacji wojskowych
 1012. Wacław Jan Przeździecki 1883 - 1964 generał brygady