User:Piotrus/List of Poles/Skowron-Spiczakow

 1. Stanisław Teofil Skowron 1900 - 1976 biolog; profesor UJ i Akad. Med. w Krakowie
 2. Gottlieb Skowronek d. 1913 rolnik; ludowy pisarz mazurski
 3. Ludwik Skowronek 1859 - 1934 ksiądz; budowniczy kościołów; pisarz religijny
 4. Tomasz Sylwester Skowronek 1884 - 1966 urzędnik; działacz narodowy; poseł do Sejmu RP
 5. Janina Skowrońska-feldmanowa 1899 - 1966 dramaturg; propagatorka teatru cieni; publicystka
 6. Aleksander Skowroński 1863 - 1934 ksiądz; działacz narodowy na Śląsku; publicysta; poeta
 7. Antoni Skowroński 1901 - 1988 ekonomista; działacz gospodarczy; profesor Politechniki Szczecińskiej
 8. Bolesław Skowroński 1907 - 1944 działacz komunistyczny
 9. Bolesław Skowroński Ignacy 1888 - 1957 działacz związkowy
 10. Jerzy Ignacy Skowroński 1901 - 1986 elektrotechnik; profesor Politechn. Wrocł.
 11. Kazimierz Aleksander Skowroński 1907 - 1974 nauczyciel; działacz kulturalny; historyk
 12. Roman Skowroński d. 1923 lekarz; działacz społeczny
 13. Seweryn Waldemar Skowroński 1896 - 1948 pracownik Zarządu Miejskiego Warszawy; działacz konspiracyjny
 14. Stanisław Tadeusz Skowroński 1896 - 1974 pułkownik dyplomowany WP; generał brygady na uchodźstwie
 15. Stanisław Skowroński 1902 - 1972 działacz socjalistyczny; dziennikarz
 16. Zdzisław Skowroński 1909 - 1969 komediopisarz; autor scenariuszy telewizyjnych i filmowych
 17. Zygmunt Stanisław Skowroński 1909 - 1986 ksiądz; profesor seminarium duchownego w Łodzi
 18. Skóra Andrzej z Gaju h. Awdaniec / Skóra Andrzej of Gaju h. Awdaniec d. "1626/7" podczaszy kaliski; poseł na sejmy
 19. Skóra Piotr z Gaju i Kiączyna h. Awdaniec / Skóra Piotr of Gaju i Kiączyna h. Awdaniec d. 1468 kasztelan kaliski; starosta generalny Wielkopolski; starosta obornicki
 20. Skóra Wojciech z Gaju i Kiączyna h. Awdaniec / Skóra Wojciech of Gaju i Kiączyna h. Awdaniec d. "1382/7" kasztelan radzimski
 21. Skóra Wojciech z Gaju h. Awdaniec / Skóra Wojciech of Gaju h. Awdaniec d. 1487 kustosz gnieźnieński; oficjał i wikariusz generalny poznański
 22. Skóra Wojciech z Gaju h. Awdaniec / Skóra Wojciech of Gaju h. Awdaniec d. 1512 podkomorzy dobrzyński; potem wojewoda płocki
 23. Bolesław Karol Skórczewski 1848 - 1911 lekarz; balneolog
 24. Kazimierz Józef Skórewicz 1866 - 1950 architekt; konserwator zabytków architektury
 25. Ludomir Daniel Witold Skórewicz 1902 - 1940 podprokurator; starosta grodzki i powiatowy; adwokat
 26. Stanisław Skórka d. "XVI w." malarz i snycerz
 27. Albin Kazimierz h. Jelita Skórkowski 1764 - 1810 stolnik opoczyński; poseł na Sejm Czteroletni
 28. Alfons h. Jelita Skórkowski 1809 - 1862 ksiądz; kanonik kapituły krakowskiej; inicjator zakładania towarzystw wstrzemięźliwości w Wolnym Mieście Krakowie
 29. Karol Wincenty h. Jelita Skórkowski 1768 - 1851 biskup krakowski
 30. Jerzy Skórnicki 1928 - 1980 wydawca
 31. Aleksander Skórski 1851 - 1928 filozof; historyk; profesor Uniw. Lwow. i uniw. w Sofii
 32. Maria Gertruda Skórzewska 1846 - 1928 niepokalanka; pisarka
 33. Marianna Skórzewska 1741 - 1773 dama z czasów konfederacji radomskiej i barskiej; sawantka; przyjaciółka Fryderyka II
 34. Andrzej h. Drogosław Skórzewski d. "1726?" generał-major wojsk kor.; poseł na sejmy
 35. Arnold Skórzewski 1798 - 1862 uczestnik Wiosny Ludów; deputowany na sejm W. Ks. Pozn.; poseł na sejm pruski; działacz społeczny
 36. Edward Skórzewski 1930 - 1991 reżyser; scenarzysta
 37. Franciszek h. Drogosław Skórzewski d. 1773 generał wojsk kor.
 38. Fryderyk Skórzewski 1768 - 1832 szambelan pruski; ziemianin wielkopolski
 39. Heliodor Jan Stanisław Skórzewski 1792 - 1858 oficer armii Księstwa Warszawskiego; poseł na sejm W. Ks. Pozn.; uczestnik Wiosny Ludów; działacz społeczny; publicysta
 40. Leon Fryderyk Skórzewski 1845 - 1903 ziemianin; poseł do parlamentu niemieckiego; działacz społeczny
 41. Michał h. Drogosław Skórzewski 1707 - 1789 podkomorzy poznański
 42. Paweł h. Drogosław Skórzewski 1744 - 1819 konfederat barski; uczestnik powstań 1794 i 1806 r.; generał brygady Ks. Warsz.; senator Król. Pol.
 43. Seweryn Skórzewski 1807 - 1873 ziemianin; deputowany do sejmu W. Ks. Pozn.
 44. Stanisław h. Drogosław Skórzewski 1700 - 1761 kasztelan chełmiński; generał-lejtnant wojsk kor.
 45. Włodzimierz Aleksy Józef Skórzewski d. 1913 III ordynat na Czerniejewie-Radomicach (pow. gnieźnieński); członek Izby Panów w Berlinie
 46. Zygmunt Michał Aleksy Skórzewski 1828 - 1901 II ordynat na Czerniejewie-Radomicach; członek pruskiej Izby Panów; podróżnik i pamiętnikarz
 47. Zygmnut Włodzimierz Skórzewski 1894 - 1974 IV ordynat na Czerniejewie-Radomicach i II ordynat na Łabiszynie-Lubostroniu w pow. szubińskim
 48. Szymon Skórzyński 1806 - 1878 ksiądz; powstaniec 1830-31; działacz emigracyjny
 49. Andrzej Jan Skrobacki 1928 - 1992 lekarz analityk; historyk medycyny
 50. Zygmunt Jan Skrobański 1916 - 1968 architekt
 51. Halina Tomira Skrobiszewska 1926 - 1989 krytyk literacki; badacz literatury dla dzieci i młodzieży
 52. Jakub Skrobiszewski d. 1635 profesor Uniw. Krak.; archidiakon lwowski; prawnik; historyk
 53. Grzegorz Skrobkowic d. 1613 prawnik; prof. Uniw. Krak.; rajca krakowski
 54. Ludwik Jan Skrobkowic d. 1657 bernardyn; hagiograf
 55. Stanisława Skrochowska 1912 - 1976 ichtiolog; doktor hab.; pracownik Akademii Rolniczej w Krakowie
 56. Eustachy Tomasz Skrochowski 1843 - 1895 ksiądz; zmartwychwstaniec; docent UJ; profesor Uniw. Lwow.
 57. Eustachy Tomasz Skrochowski Ignacy 1847 - 1912 filozof; historyk; redaktor
 58. Jan Kanty Maria Wojciech Skrochowski 1914 - 1944 oficer WP; cichociemny; rotmistrz Armii Krajowej
 59. Maria Skroczyńska-miklaszewska 1925 - 1992 tłumaczka
 60. Albin Skroczyński 1890 - 1971 generał brygady WP i Armii Krajowej
 61. Eugeniusz Skrodzki 1821 - 1896 autor wspomnień i gawęd
 62. Eugeniusz Skrodzki 1899 - 1976 lekarz; bakteriolog; profesor Instytutu Medycznego w Odessie; potem Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdańsku
 63. Józef Karol Skrodzki 1787 - 1832 fizyk; zoolog; profesor i rektor Uniw. Warsz.
 64. Michał Stefan Skrodzki 1920 - 1995 agrotechnik; profesor Akad. Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
 65. Zofia Jadwiga Skrowaczewska 1909 - 1995 chemik; profesor Politechn. Wrocł.
 66. Mieczysław Skrudlik 1887 - 1941 historyk sztuki; dziennikarz; publicysta
 67. Jozafat Iwan Skruteń 1894 - 1951 bazylianin; historyk
 68. Osyp Skrypa 1894 - 1929 lewicowy działacz ukraiński; poseł na Sejm RP
 69. Stanisław Skrypij 1914 - 1943 architekt; dowódca Okręgu Warszawa Gwardii Ludowej
 70. Stepan Skrypnyk d. 1993 polityk ukraiński; poseł na Sejm RP; patriarcha prawosławny Kijowa i całej Ukrainy (jako Mścisław I)
 71. Stanisław Skrzecz 1903 - 1986 major WP; szef sztabu Komendy Garnizonu m. Wilno Armii Krajowej
 72. Jan Józef Skrzeczkowski 1901 - 1974 ksiądz; podpułkownik Armii Krajowej
 73. Józef Skrzek 1911 - 1941 nauczyciel; instruktor harcerski; działacz konspiracyjny
 74. Bronisława Skrzeszewska 1898 - 1973 działaczka polityczna; archiwista
 75. Stanisław Antoni Skrzeszewski 1901 - 1978 pedagog; działacz polityczny; minister w PRL
 76. Florian Skrzetuski 1780 - 1872 oficer w armii napoleońskiej; uczestnik powstania listopadowego i badeńskiego; emigrant
 77. Jan h. Jastrzębiec Skrzetuski d. "ok. 1618" sekretarz królewski
 78. Jan Kazimierz h. Jastrzębiec Skrzetuski d. "po 1709" pisarz religijno-moralizujący
 79. Józef h. Jastrzębiec Skrzetuski d. "ok. 1764" prawnik; podczaszy przemyski; działacz stronnictwa Czartoryskich
 80. Józef Kajetan Skrzetuski 1743 - 1806 pijar; pedagog; historyk; pisarz; publicysta; poeta; tłumacz
 81. Marcin h. Jastrzębiec Skrzetuski d. 1577 złotnik; burmistrz poznański
 82. Marcin h. Jastrzębiec Skrzetuski d. "ok. 1613" sekretarz królewski; podstarości międzyrzecki
 83. Mikołaj h. Jastrzębiec Skrzetuski d. "zapewne 1674" pułkownik jazdy
 84. Rafał h. Jastrzębiec Skrzetuski d. 1568 drukarz i rytownik
 85. Bartłomiej Wincenty Skrzetuski 1745 - 1791 pijar; pedagog; historyk; pisarz
 86. Jan h. Samson Skrzydlewski 1867 - 1943 pianista; kompozytor; pedagog
 87. Zygmnut Wojciech Skrzydlewski 1922 - 1994 architekt
 88. Hilda Czesława Skrzydłowska 1907 - 1980 aktorka
 89. Antoni Skrzynecki 1853 - 1923 dziennikarz; publicysta; prozaik
 90. Jan Zygmunt h. Bończa Skrzynecki 1787 - 1860 oficer napoleoński; generał armii polskiej i belgijskiej; wódz naczelny powstania listopadowego; emigrant
 91. Rafał Szymon h. Bończa Skrzynecki 1714 - 1788 jezuita; historyk; polemista; tłumacz
 92. Helena Skrzyńska d. 1916 śpiewaczka operowa
 93. Adam Tomasz h. Zaremba Skrzyński 1853 - 1905 ziemianin; właściciel kopalń naftowych; poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa w Wiedniu
 94. Aleksander h. Zaremba Skrzyński d. "ok. 1674" poseł na sejmy; kasztelan brzeziński
 95. Aleksander Józef Skrzyński 1882 - 1931 minister spraw zagranicznych i premier RP
 96. Henryk h. Zaremba Skrzyński 1822 - 1903 ksiądz; działacz społeczny; filantrop
 97. Jan Franciszek h. Zaremba Skrzyński d. "1731?" poseł na sejmy; kasztelan łęczycki
 98. Józef Skrzyński 1833 - 1863 uczestnik powstania styczniowego
 99. Konstanty Skrzyński 1891 - 1978 dyplomata; działacz Narodowej Demokracji i społeczny
 100. Ludwik h. Zaremba Skrzyński 1816 - 1881 polityk galicyjski; poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa; publicysta; działacz gospodarczy
 101. Stanisław Wilhelm Skrzyński 1877 - 1935 generał brygady WP
 102. Władysław Bolesław Ignacy Skrzyński 1873 - 1937 dyplomata; polityk; ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
 103. Skrzyński Włodek ze Skrzynna h. Łabędź / Skrzyński Włodek of Skrzynna h. Łabędź d. "po 1458" rozbójnik barwałdzki i żywiecki
 104. Ludwik Skrzyński-kmicic 1893 - 1972 generał brygady WP
 105. Jan Skrzypczak 1910 - 1944 harcmistrz; komendant Chorągwi Wielkopolskiej Ul Przemysław Szarych Szeregów
 106. Piotr Skrzypczak 1884 - 1969 ogrodnik; działacz społeczny
 107. Michał Skrzypczyk 1881 - 1904 pisarz ludowy
 108. Jan Skrzypek 1900 - 1969 nauczyciel; działacz Polskiej Partii Socjalistycznej; wiceprezydent Warszawy; poseł do Krajowej Rady Narodowej
 109. Józef Skrzypek 1905 - 1974 historyk; profesor; kierownik Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. PAN
 110. Władysław Skrzypek 1916 - 1944 oficer Armii Ludowej; podpułkownik WP
 111. Jan Gaudenty Skrzypiński 1891 - 1939 inżynier mechanik; konstruktor broni; organizator przemysłu zbrojeniowego
 112. Józef Leszek Skrzypiński 1905 - 1995 ekonomista; oficer WP; Straży Pożarnej i konspiracyjnych formacji w czasie okupacji niemieckiej
 113. Piotr Skrzypiński 1817 - 1902 pedagog; autor podręczników gramatyki polskiej
 114. Kazimierz Skrzypkowski 1894 - 1963 tancerz
 115. Stanisław Skrzywan 1902 - 1971 działacz gospodarczy; profesor rachunkowości
 116. Wacław Skrzywan 1898 - 1956 statystyk; profesor Uniw. Wrocł.
 117. Zofia Skubała-tokarska 1919 - 1987 historyk; redaktor wydawnictw naukowych
 118. Wincenty Skubiński 1885 - 1966 działacz socjalistyczny
 119. Feliks Skubiszewski 1895 - 1981 lekarz chirurg; profesor i rektor Akademii Medycznej w Lublinie
 120. Ludwik Marcin Skubiszewski 1886 - 1957 lekarz; anatomopatolog; profesor Uniw. Pozn. i Akad. Med. w Poznaniu
 121. Wincenty Skuczyński 1886 - 1979 rzeźbiarz; konserwator rzeźby
 122. Stanisław Leopold Skudrzyk 1901 - 1980 ksiądz; duszpasterz Polaków w Rumunii; Australii; Anglii i Niemczech
 123. Jan Skujanka d. "1257/8" kasztelan łęczycki
 124. Bernard Maria Franciszek Skulik 1867 - 1924 ksiądz; misjonarz; wydawca i redaktor polskich czasopism w USA
 125. Mieczysław Maciej Skulimowski 1930 - 1982 lekarz; balneoklimatolog; historyk medycyny; profesor Akad. Med. w Krakowie
 126. Tadeusz Skulina 1929 - 1992 slawista; polonista; profesor Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 127. Józef Skulmowski 1902 - 1982 biochemik; profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie i Instytutu Weterynarii w Puławach
 128. Jarosław Jan Skulski 1907 - 1977 aktor
 129. Leopold Skulski d. "1940?" polityk; premier i minister spraw wewnętrznych
 130. Ryszard Skulski 1890 - 1951 nauczyciel; historyk literatury
 131. Seweryn Skulski d. 1972 działacz komunistyczny w USA; pisarz ludowy
 132. Stanisław Skulski 1836 - 1918 ksiądz; powstaniec 1863 r.; Sybirak
 133. Stefan Skulski 1899 - 1977 pilot; inżynier lotniczy; oficer WP i Royal Air Force
 134. Marian Skup 1886 - 1969 inżynier górniczy; docent Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 135. Andrzej Skupień 1902 - 1973 podhalański poeta ludowy
 136. Stanisław Skupień 1907 - 1983 narciarz; olimpijczyk; kierownik schroniska na Kondratowej Polanie
 137. Franciszek Ksawery Skupieński 1888 - 1962 botanik; profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie i Uniw. Łódz.; rektor Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi
 138. Kasper Skupieński d. 1645 pisarz wójtowsko-ławniczy i syndyk Starej Warszawy; rymopis; autor gazetek ulotnych
 139. Julian Skupiewski 1820 - 1877 filolog klasyczny; pedagog
 140. Stefan Apolinary Skupiewski 1885 - 1962 śpiewak operowy; pedagog
 141. Antoni Stefan Skupiński 1834 - 1863 reformat; powstaniec 1863/4
 142. Stanisław Skura 1909 - 1981 metaloplastyk; malarz; rzeźbiarz
 143. Piotr Marian Skuratowicz 1892 - 1940 rotmistrz armii rosyjskiej; generał brygady WP
 144. Wacław Skuratowicz 1915 - 1989 zoolog; profesor Uniw. Pozn.
 145. Witlod Skuratowicz 1907 - 1979 dyplomata; ambasador w Libanie; wykładowca na Uniw. Warsz.
 146. Stanisław Skurczyński 1892 - 1972 ksiądz; archeolog amator; geolog; kolekcjoner
 147. Ludwik Jan Skurzak 1900 - 1979 historyk; indianista; docent Uniw. Wrocł.
 148. Wojciech Skuza 1908 - 1942 poeta; publicysta; działacz ludowy
 149. Stefania Maria Salomea Skwarczyńska 1902 - 1988 teoretyk i historyk literatury; docent Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie; potem profesor Uniw. Łódz.
 150. Adam Skwarczyński 1886 - 1934 polityk; publicysta; ideolog obozu piłsudczykowskiego
 151. Paweł Skwarczyński d. 1887 doktor praw; adwokat; poseł na Sejm Krajowy; autor prac prawniczych
 152. Paweł Skwarczyński 1903 - 1984 historyk; działacz katolicki
 153. Stanisław Eugeniusz Skwarczyński 1888 - 1981 generał brygady WP; szef Obozu Zjednoczenia Narodowego
 154. Zdzisław Skwarczyński 1914 - 1987 historyk literatury; profesor i rektor Uniw. Łódzkiego
 155. Hanna Skwarecka 1886 - 1966 śpiewaczka
 156. Jakub Skwarski d. 1662 profesor i rektor Akad. Zamojskiej; dziekan kapituły zamojskiej
 157. Stanisław Skwierawski 1884 - 1945 ksiądz; zmartwychwstaniec; działacz polonijny w Austrii
 158. Leopold Skwierczyński 1905 - 1959 oficer WP; cichociemny; major Armii Krajowej; aktor
 159. Tadeusz Michał Skwirzyński 1923 - 1995 prawnik; ekonomista; minister leśnictwa i przemysłu drzewnego
 160. Andrzej h. Grzymała Slaski d. "XIX w." członek Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Woj. Krakowskiego; porucznik wojsk kor.; uczestnik powstania kościuszkowskiego
 161. Bogusław h. Grzymała Slaski d. 1794 członek Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Woj. Krakowskiego
 162. Jan Feliks h. Grzymała Slaski d. 1847 generał-major ziemiański pow. proszowickiego i ksiąskiego; dowódca kosynierów pod Racławicami i Szczekocinami; członek Deputacji Indagacyjnej Rady Najwyższej Narodowej
 163. Marcin h. Grzymała Slaski d. 1789 szambelan królewski; poseł na sejmy
 164. Wojciech h. Grzymała Slaski 1585 - 1653 jezuita; rektor; kapelan Jana Kazimierza
 165. Julitta Anna Sleńdzińska 1927 - 1992 pianistka i klawesynistka; pedagog
 166. Aleksander Józef Sleńdziński 1803 - 1878 malarz
 167. Ludomir Sleńdziński 1889 - 1980 malarz; rzeźbiarz; profesor Uniw. Wil.; profesor i rektor Politechn. Krak.
 168. Wincenty Leopold Sleńdziński 1837 - 1909 malarz; konserwator malarstwa
 169. Sebastian Sleszkowski d. 1648 doktor medycyny; autor dzieł medycznych oraz broszur antyżydowskich
 170. Jan Sleszyński 1854 - 1931 logik; matematyk; profesor Noworosyjskiego Uniw. w Odessie i UJ
 171. Ryszard Juliusz Slezak 1923 - 1979 śpiewak operowy; reżyser
 172. Josyf Slipyj 1892 - 1984 arcybiskup większy Lwowa dla Ukraińców; kardynał
 173. Bolesław Sloskans 1893 - 1981 biskup tytularny; administrator apostolski w Mohylewie i Mińsku; więzień obozów sowieckich
 174. Henryk Słabczyk 1925 - 1973 generał brygady Milicji Obywatelskiej; podsekretarz stanu w Min. Spraw Wewnętrznych
 175. Wacław Słabczyński 1904 - 1994 historyk geografii; bibliotekarz; publicysta
 176. Andrzej Słabniewicz 1722 - 1786 jezuita; profesor teologii i matematyki; rektor szkół wydz. wołyńskiego
 177. Antoni Słabosz 1901 - 1991 nauczyciel; oficer Armii Krajowej; działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
 178. Józef Słaboszewski 1908 - 1988 ekonomista; prawnik; pułkownik dyplomowany WP; oficer Armii Krajowej
 179. Michał Ignacy Alfons Słaboś-słaboszewski 1896 - 1964 pierwszy prowincjał Braci Szkolnych w Polsce
 180. Mieczysław Mikołaj Słaby 1905 - 1948 lekarz; oficer WP; obrońca Westerplatte
 181. Potencjan h. Drogosław Słap-dąbrowski d. 1478 burgrabia i podsędek poznański
 182. Marcin h. Drogosław Słap-dąbrowski d. 1550 doktor obojga praw; archidiakon pszczewski; poznański; administrator diec. poznańskiej
 183. Aleksander Alfred Słapa 1895 - 1964 wydawca; księgarz; historyk literatury
 184. Aleksander Alfred Sławecki Ignacy 1805 - 1857 literat; powstaniec 1830/31 r.; emigrant; plantator
 185. Wincenty Sławecki d. "po 1844" rytownik; litograf; malarz
 186. Walery Jan Sławek 1879 - 1939 działacz socjalistyczny; polityczny; pułkownik WP; parlamentarzysta; premier
 187. Wacław Sławęcki d. 1630 kupiec i ławnik; jeden z przywódców opozycji mieszczańskiej w Krakowie
 188. Sławęta z Janiszewa h. Leszczyc / Sławęta of Janiszewa h. Leszczyc d. "1337/9" kasztelan kaliski
 189. Jan Chryzostom Bonin-sławianowski 1804 - 1867 prawnik; sędzia sądu apelacyjnego Król. Pol.
 190. h. Półkozic Sławiec d. "ok. 1375" kasztelan wiski
 191. Sławiec z Boglewic h. Jelita / Sławiec of Boglewic h. Jelita d. "ok. 1431" kasztelan czerski
 192. Sławiec z Niemygłów h. Jastrzębiec / Sławiec of Niemygłów h. Jastrzębiec d. 1499 kasztelan i starosta sochaczewski
 193. Sławiec ze Świdna; Krobic; Waręża h. Półkozic / Sławiec of Świdna; Krobic; Waręża h. Półkozic d. "po 1426" podkomorzy rawski; marszałek dworu ks. Siemowita IV
 194. Henryk Sławik 1894 - 1944 działacz socjalistyczny; dziennikarz; uczestnik powstań śląskich
 195. Antoni Sławikowski 1796 - 1870 lekarz okulista; profesor Instytutu Medyczno-Chirurgicznego we Lwowie i UJ
 196. Helena Sławińska 1880 - 1974 organizatorka opieki nad dziećmi i młodzieżą; działaczka społeczna
 197. Adam Sławiński 1890 - 1937 działacz komunistyczny
 198. Augustyn Adrian Sławiński d. "po 1811" bazylianin; pedagog
 199. Bronisław Sławiński 1862 - 1936 działacz socjalistyczny
 200. Jan Sławiński 1906 - 1944 działacz komunistyczny; dąbrowszczak
 201. Kazimierz Sławiński 1870 - 1941 chemik; profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie
 202. Kazimierz Sławiński 1914 - 1985 lotnik; inżynier architekt; autor książek o tematyce lotniczej
 203. Michał h. Nałęcz Sławiński d. 1605 kanonik katedralny i wikariusz generalny bpa poznańskiego Łukasza Kościeleckiego
 204. Piotr Sławiński 1795 - 1881 astronom; profesor Uniw. Wil.
 205. Stanisław h. Nałęcz Sławiński d. 1661 ksiądz; kanclerz gnieźnieński
 206. Tadeusz Maria Sławiński 1901 - 1972 ekonomista; redaktor; działacz polityczny
 207. Witold Sławiński 1888 - 1962 botanik; profesor Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; SGGW w Warszawie i Akad. Med. w Białymstoku
 208. Zdzisław Henryk Sławiński 1867 - 1936 lekarz chirurg; ordynator warszawskich szpitali św. Rocha i Dzieciątka Jezus
 209. Sławnik d. 1454 archidiakon uniejowski; kanonik gnieźnieński; kanclerz kapituły poznańskiej
 210. Sławnik z Gołańczy h. Pałuka / Sławnik of Gołańczy h. Pałuka d. "1296/1302" kasztelan nakielski
 211. Adam Sławoczyński 1860 - 1925 generał dywizji WP
 212. Maria Sławoszewska 1903 - 1979 nauczycielka; archiwistka
 213. Olga Sławska 1915 - 1991 tancerka; pedagog
 214. Roger Sławski 1871 - 1963 inżynier architekt
 215. Stanisław Konstanty Sławski 1881 - 1943 prawnik; doradca Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku; wiceprzewodniczący Polskiej Delegacji Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku
 216. Mikołaj h. Kopaszyna Słąka d. 1444 rycerz pasowany; chorąży sandomierski
 217. Słęka Jan z Główczyna h. Awdaniec / Słęka Jan of Główczyna h. Awdaniec d. 1471 pisarz ziemi warszawskiej; podkanclerzy i kanclerz książąt mazowieckich
 218. Włodzimierz Słobodnik 1900 - 1991 poeta
 219. Mieczysław Słobódzki 1885 - 1965 major WP; kompozytor; pedagog
 220. Wojciech Stanisław Słoczyński 1806 - 1864 organista; kompozytor muzyki religijnej; pedagog
 221. Marceli Słodki d. "1944?" malarz; grafik; ilustrator i rzeźbiarz
 222. Władysław Piotr Słodkowski 1919 - 1990 historyk literatury; dydaktyk języka polskiego
 223. Michał Słomczewski 1818 - 1893 spiskowiec; publicysta; powstaniec 1848 r.
 224. Helena Słomczyńska 1909 - 1971 lekarz pediatra
 225. Adam Bratysław Słomczyński 1903 - 1980 archiwista; historyk; varsavianista
 226. Aleksandra Karola Słomińska 1858 - 1954 nauczycielka; działaczka społeczna
 227. Józef Słomiński 1885 - 1939 nauczyciel; działacz społeczny na Kaszubach
 228. Kasper Słomiński 1869 - 1929 ksiądz-misjonarz; wizytator Krakowskiej Prowincji Zgromadzenia Misji; dyrektor sióstr miłosierdzia
 229. Sebastian Słomiński d. "ok. 1800" wicebrygadier kawalerii narodowej
 230. Zygmunt Joachim Słomiński 1879 - 1943 inżynier budowlany; prezydent m. st. Warszawy
 231. Artur Słomka 1906 - 1991 salezjanin; kapelan wojskowy; działacz polonijny w USA
 232. Jan Słomka 1842 - 1932 pamiętnikarz i działacz chłopski
 233. Stefan Słomkiewicz 1927 - 1984 pedagog; działacz społeczno-polityczny
 234. Alina Słomkowska 1929 - 1995 historyk czasopiśmiennictwa; profesor Uniw. Warsz.
 235. Antoni Słomkowski 1900 - 1982 ksiądz; dogmatyk; mariolog; profesor i rektor KUL
 236. Franciszek Słomkowski 1849 - 1924 skrzypek; dyrygent; pedagog; kompozytor
 237. Stanisław h. Awdaniec Słomowski d. 1575 sufragan krakowski; arcybiskup lwowski
 238. Anna Słonczyńska 1893 - 1944 poetka
 239. Marian Franciszek Słonecki 1886 - 1969 malarz; konserwator; profesor ASP w Krakowie
 240. Franciszka Słoniewska 1907 - 1992 śpiewaczka
 241. Helena Maria Słoniewska 1897 - 1982 psycholog; docent Uniw. Wrocł.
 242. Tadeusz Zygmunt Słoniewski 1894 - 1960 oficer WP i Armii Krajowej
 243. Tytus Słoniewski 1836 - 1916 pedagog
 244. Janina Słonimska 1900 - 1975 graficzka; malarka
 245. Antoni Władysław Słonimski 1895 - 1976 poeta; satyryk; komediopisarz; felietonista; krytyk teatralny
 246. Chaim Zelig Słonimski 1810 - 1904 matematyk; astronom; wynalazca
 247. Piotr Wacław Słonimski 1893 - 1944 zoolog; lekarz; docent histologii Uniw. Warsz.
 248. Stanisław Słonimski 1853 - 1916 lekarz-społecznik
 249. Marian Wincenty Aleksander Słoniński 1891 - 1936 pułkownik dyplomowany WP
 250. Stanisław Słonka 1898 - 1975 ksiądz; kapelan Komendy Obwodu Żywiec Armii Krajowej; członek Powiatowej Delegatury Rządu
 251. Marcin Słonkowic d. 1658 profesor Uniw. Krak.
 252. Marian August Słoń 1909 - 1987 chemik; prezydent Kielc; dyrektor Instytutu Tworzyw Sztucznych w Warszawie
 253. Mieczysław Słoń 1920 - 1943 instruktor harcerski; działacz konspiracyjny
 254. Słończewski Leonard z Wyszogrodu / Słończewski Leonard of Wyszogrodu d. 1562 bożogrobca; kaznodzieja katedralny krakowski; biskup kamieniecki
 255. Słońska Irena 1906 - 1989 pedagog i badacz literatury dla dzieci
 256. Edward Słoński 1872 - 1926 poeta; prozaik; z zawodu dentysta
 257. Gabriel Słoński d. 1598 architekt; budowniczy; rajca i burmistrz krakowski
 258. Stanisław Słoński 1879 - 1959 językoznawca; slawista; profesor Uniw. Warsz. i Wolnej Wszechnicy Polskiej
 259. Mikołaj zwany Marszałek h. Kornicz Słop d. "po 1474" marszałek cieszyński; starosta i kasztelan oświęcimski
 260. Piotr h. Pilawa Słostowski d. 1592 dworzanin królewski; podstoli nadworny; poseł do Turcji; ekonom samborski
 261. Adam Słotwiński 1834 - 1894 pijar; uczestnik ruchu narodowego 1861-4
 262. Feliks h. Leliwa Słotwiński 1788 - 1863 filozof prawa; prawnik profesor UJ
 263. Jan Kanty Bronisław Słotwiński 1903 - 1986 lekarz dermatolog; profesor histologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
 264. Konstanty Słotwiński 1793 - 1846 ziemianin; publicysta; dyrektor Ossolineum; spiskowiec
 265. Stanisław Dominik Słotwiński 1828 - 1905 prepozyt i opat kanoników regularnych laterańskich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie; działacz religijny i społeczny
 266. Euzebiusz Tomasz h. Leliwa Słowacki 1773 - 1814 teoretyk i historyk literatury; dramatopisarz; tłumacz; profesor Gimnazjum Krzemienieckiego; potem Uniw. Wil.
 267. Juliusz h. Leliwa Słowacki 1809 - 1849 poeta; dramaturg
 268. Piotr Słowacki d. 1588 profesor astrologii Uniw. Krak.; matematyk; autor kalendarzy
 269. Władysław Słowacki 1826 - 1858 literat
 270. Stanisław Słowakowic 1634 - 1701 rajca i burmistrz Krakowa; profesor Uniw. Krak.; wydawca kalendarzy
 271. Władysław Wawrzyniec Walenty Słowański 1934 - 1985 geolog; docent Instytutu Geologicznego w Warszawie
 272. Józef Słowicki 1803 - 1847 powstaniec 1830/31 r.; emigrant; publicysta
 273. Łukasz Stanisław Słowicki 1654 - 1717 jezuita; autor łacińskich kazań i wierszy
 274. Adam Słowik d. "po 1930" działacz socjalistyczny
 275. Edward Antoni Słowik 1865 - 1938 robotnik; działacz polonijny w Wiedniu i Stanach Zjednoczonych; sekretarz generalny Związku Socjalistów Polskich
 276. Adam Słowikowski d. "ok. 1863" historyk oświaty; zbieracz pieśni ludowych; poeta; pedagog
 277. Justus Słowikowski d. 1654 dr obojga praw i teologii; audytor bpa krakowskiego Piotra Gembickiego
 278. Krzysztof Słowikowski d. 1637 mieszczanin; syndyk i rajca krakowski; bachmistrz bocheński
 279. Marcin Kazimierz Słowikowski d. 1703 prawnik; profesor Uniw. Krak.
 280. Mieczysław Zygfryd Słowikowski 1896 - 1989 generał brygady WP
 281. Szymon Słowikowski d. 1738 malarz cechowy; pozłotnik
 282. Tadeusz Słowikowski 1907 - 1993 historyk; profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
 283. Stanisława Franciszka Słubicka d. 1944 aktorka
 284. Augustyn Józef Ludwik h. Prus I Słubicki 1781 - 1833 generał brygady WP; uczestnik wojen napoleońskich; radca Izby Obrachunkowej; poseł na sejmy Król. Pol.; senator-kasztelan; pionier pracy organicznej na Kujawach
 285. Arnold Słucki 1920 - 1972 poeta; publicysta
 286. Antoni Sługocki 1881 - 1939 rzeźbiarz
 287. Dziersław Andrzej h. Jastrzębiec Sługocki d. 1658 stolnik lubelski; poseł na sejmy
 288. Franciszek Piotr Sługocki 1885 - 1964 rzeźbiarz i medalier
 289. Marian Sługocki 1883 - 1944 rzeźbiarz
 290. Stanisław h. Jastrzębiec Sługocki d. "po 1765" strażnik polny kor.; kasztelan lubelski
 291. Barbara Słupecka d. 1654 kasztelanowa lubelska
 292. Feliks h. Rawicz Słupecki d. 1616 kasztelan żarnowski; potem lubelski
 293. Jan h. Rawicz Słupecki d. 1509 kasztelan sądecki
 294. Jan Nepomucen Słupecki 1804 - 1872 powstaniec r. 1830/31; działacz polityczny w Poznaniu
 295. Jerzy Stanisław h. Rawicz Słupecki d. 1663 kasztelan lubelski
 296. Jerzy Słupecki 1904 - 1987 matematyk; logik; profesor Uniw. Wrocł. i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
 297. Kazimierz Słupecki 1782 - 1832 generał brygady WP; powstaniec 1830/31 r.
 298. Samuel h. Rawicz Słupecki d. 1640 kasztelan radomski; starosta zawichojski
 299. Słupecki Stanisław z Konar h. Rawicz / Słupecki Stanisław of Konar h. Rawicz d. 1575 poseł na sejmy; kasztelan lubelski
 300. Stanisław Słupecki 1865 - 1929 generał brygady WP
 301. Zbigniew h. Rawicz Słupecki d. 1537 rotmistrz kor.; kasztelan połaniecki
 302. Zbigniew h. Rawicz Słupecki d. 1594 poseł sejmowy; działacz różnowierczy
 303. Bohdan Bohuszewicz h. Słupica Słupica d. "1551?" burgrabia zamku bracławskiego; dowódca obrony potocznej
 304. Bohusz h. Słupica Słupica d. 1541 namiestnik star. winnickiego; burgrabia zamku bracławskiego
 305. Hregory Bohuszewicz h. Słupica Słupica d. "1592/6" komornik ziemski; potem sędzia grodzki bracławski
 306. January Ludwik Słupik 1937 - 1982 hydrolog; docent Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 307. Feliks Słupski 1868 - 1950 malarz; założyciel szkoły malarskiej; pedagog
 308. Franciszek Salezy Stanisław Słupski d. "2. poł. XVIII w." matematyk; profesor Akademii Zamojskiej
 309. Jan Stanisław Słupski d. "po 1934" tytularny generał brygady WP
 310. Słupski Maciej ze Słupów i Szaradowa h. Pałuka / Słupski Maciej of Słupów i Szaradowa h. Pałuka d. "1502/3" kasztelan i starosta nakielski; zastępca star. generalnego Wielkopolski
 311. Mikołaj h. Leszczyc Słupski d. 1691 sufragan białoruski biskupstwa wileńskiego
 312. Stanisław Słupski d. "po 1618" wierszopis
 313. Słupski Wojciech ze Słupów h. Pałuka / Słupski Wojciech of Słupów h. Pałuka d. "ok. 1441" krajczy kor.
 314. Zygmunt Słupski 1851 - 1928 literat; dziennikarz; krajoznawca
 315. Aleksander h. Ostoja Słuszka d. 1647 wojewoda trocki
 316. Bogusław Jerzy h. Ostoja Słuszka d. 1658 podskarbi nadworny lit.
 317. Dominik Michał h. Ostoja Słuszka d. 1713 wojewoda połocki
 318. Józef Bogusław h. Ostoja Słuszka 1652 - 1701 kasztelan wileński; hetman polny lit.
 319. Krzysztof h. Ostoja Słuszka d. 1619 wojewoda wendeński
 320. Zygmunt Adam h. Ostoja Słuszka 1628 - 1674 chorąży w. lit.; pułkownik wojska lit.
 321. Eugeniusz Leonard Słuszkiewicz 1901 - 1981 orientalista-indolog i indoeuropeista; profesor Uniw. Tor. i Uniw. Warsz.
 322. Henryk Służalski 1812 - 1859 powstaniec 1831 r.; towiańczyk; domownik Adama Mickiewicza
 323. Bronisz h. Pomian Służewski d. "1316/17" wojewoda; potem starosta brzeski kujawski
 324. Jan h. Sulima Służewski d. 1580 wojewoda brzeski kujawski; starosta koniński i międzyrzecki
 325. Jerzy Jakub Służewski 1923 - 1995 prawnik; profesor Uniw. Warsz.
 326. Maciej h. Sulima Służewski d. 1501 wojewoda łęczycki; starosta malborski
 327. Piotr h. Sulima Służewski d. 1540 wojewoda kaliski
 328. Stanisław h. Łodzia Służewski d. "po 1669" starosta horodelski; pułkownik królewski
 329. Służka Jan z Mirowa h. Służka / Służka Jan of Mirowa h. Służka d. "po 1472" burgrabia olsztyński
 330. Józef Słyś 1894 - 1945 podpułkownik WP
 331. Józef Smaczniak 1896 - 1942 ksiądz; działacz społeczny na Pokuciu
 332. Wincenty Smaczniński 1744 - 1804 profesor teologii i prokurator generalny Uniw. Krak.
 333. Wincenty Smaczniński 1802 - 1874 pedagog; poeta; tłumacz
 334. Wincenty Smagłowski 1806 - 1883 nauczyciel; bibliotekarz; spiskowiec
 335. Wincenty Smajkiewicz Ibrahim 1879 - 1953 działacz ruchu Tatarów polskich; imam wileński i gdański
 336. Roman Smal-stocki 1893 - 1969 polityk ukraiński; językoznawca; profesor Uniw. Warsz.
 337. Walenty Smalc 1572 - 1622 minister ariański; teolog; polemista
 338. Marcin Smarzewski 1788 - 1866 uczestnik wojen napoleońskich; powstaniec r. 1830/31; pamiętnikarz; poeta; tłumacz
 339. Seweryn Walenty Konstanty Smarzewski 1818 - 1888 działacz polityczny; ziemianin; poseł na sejm galicyjski i do Rady Państwa w Wiedniu
 340. Eugeniusz Marcin Smarzyński 1911 - 1980 inżynier-technolog; oficer Armii Krajowej
 341. Henryk Smarzyński 1906 - 1989 profesor pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
 342. Stefan Smarzyński 1923 - 1994 dziennikarz; żołnierz Armii Krajowej
 343. Bolesław Józef Smela 1919 - 1987 aktor
 344. Jan Józef Smela 1910 - 1986 kapitan WP; cichociemny
 345. Władysław Smereczyński 1895 - 1958 oficer WP i Armii Krajowej
 346. Mieczysław Henryk Smerek 1901 - 1966 ekonomista
 347. Jan Piotr Smereka 1895 - 1943 filolog klasyczny; docent Uniw. Lwow.
 348. Władysław Smereka 1907 - 1983 ksiądz; biblista; profesor Papieskiego Wydz. Teologicznego w Krakowie
 349. Piotr h. Grzymała Smerzyński d. 1582 wojewoda inowrocławski
 350. Jan Smetański 1881 - 1959 nauczyciel; przyrodnik; bibliofil
 351. Antonina Smiszkowa 1858 - 1934 pisarka polsko-czeska; tłumaczka
 352. Witalis Smochowski 1796 - 1888 aktor; dyrektor teatru
 353. Dezydery Smoczkiewicz d. "1940?" rolnik-osadnik wojskowy; działacz społeczny i gospodarczy; poseł na sejm RP
 354. Stanisław Smoczkiewicz 1913 - 1942 prawnik; działacz konspiracyjny
 355. Alfred Smoczyk 1928 - 1950 motocyklista-żużlowiec
 356. Wacław Smoczyk 1919 - 1942 podporucznik saperów; szef odcinka sabotażu Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej na Rzeszę
 357. Józef Smoczyński 1904 - 1939 ksiądz; profesor seminarium duchownego w Pelplinie
 358. Paweł Leon Smoczyński 1914 - 1979 językoznawca; profesor Uniw. im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 359. Wincenty Smoczyński 1842 - 1903 ksiądz; sybirak; pisarz
 360. Jan Dominik Smogorzewski 1913 - 1992 inżynier architekt; urbanista; docent Instytutu Kształtowania Środowiska w Warszawie
 361. Janusz Smogorzewski 1904 - 1991 fotograf prasowy
 362. Jason h. Junosza Smogorzewski 1715 - 1788 unicki arcybiskup połocki i metropolita kijowski
 363. Kazimierz Maciej Smogorzewski 1896 - 1992 publicysta; pisarz polityczny
 364. Zygmunt Smogorzewski 1884 - 1931 orientalista; dyplomata; profesor Uniw. Lwow.
 365. Miecław h. Łabędź Smogorzowski d. "po 1384" starosta czerski i rawski
 366. Franciszek h. Grzymała Smogulecki d. 1667 poseł na sejm; pułkownik wojsk kor.
 367. Jan Mikołaj h. Grzymała Smogulecki 1610 - 1656 jezuita; misjonarz chiński; matematyk; astronom
 368. Maciej h. Grzymała Smogulecki d. 1617 sekretarz królewski; starosta bydgoski; prawnik; autor traktatów
 369. Mikołaj h. Grzymała Smogulecki d. 1676 poseł na sejmy; kasztelan gdański; pułkownik wojsk kor.
 370. Stanisław Smogulecki 1886 - 1939 malarz
 371. Smogulecki Wierzbięta ze Smogulca i Pruśca h. Grzymała / Smogulecki Wierzbięta of Smogulca i Pruśca h. Grzymała d. "1352/7" podkomorzy kaliski
 372. Wierzbięta h. Grzymała Smogulecki d. "1399/1405" uczestnik wojny domowej w Wielkopolsce po śmierci Ludwika Węgierskiego
 373. Wincenty Smokowski 1797 - 1876 drzeworytnik-ilustrator; rysownik; malarz; pisarz o sztuce; lekarz
 374. Adam Władysław Smolana 1921 - 1987 rzeźbiarz; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku
 375. Hersz Smolar d. 1993 działacz komunistyczny; przywódca partyzancki; przewodniczący Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (CKŻP); dziennikarz
 376. Franciszek Jan Smolarek 1918 - 1985 profesor chirurgii Wojskowej Akademii Medycznej; pułkownik WP
 377. Przemysław Leon Smolarek 1925 - 1991 historyk-muzeolog; twórca i dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego
 378. Mieczysław Marian Smolarski 1888 - 1967 powieściopisarz; poeta; dramaturg; historyk literatury
 379. Bronisław Smoleń 1928 - 1992 mistrz stolarstwa sportowego; producent kijów hokejowych; społecznik i działacz samorządowy oraz sportowy
 380. Jan Smoleń 1901 - 1945 nauczyciel; organizator tajnego nauczania w czasie drugiej wojny światowej; działacz ruchu ludowego; kurator Okręgu Szkolnego Śląskiego
 381. Władysław Andrzej Smoleń d. "po sierpniu 1939" handlowiec; uczestnik walk o niepodległość
 382. Władysław Smoleń 1914 - 1988 ksiądz; historyk i historyk sztuki; konserwator zabytków sztuki kościelnej; profesor KUL; muzeolog
 383. Anna Smoleńska 1920 - 1943 harcerka; działaczka Armii Krajowej
 384. Helena Barbara Smoleńska 1910 - 1981 nauczycielka; oficer Armii Krajowej
 385. Dionizy Smoleński 1902 - 1984 chemik; działacz Armii Krajowej; rektor i profesor Politechn. Wrocł. i Politechn. Warsz.; wiceprezes PAN; poseł na Sejm PRL
 386. Dionizy Smoleński Ignacy 1816 - 1899 misjonarz; kanonik kapituły płockiej; historyk
 387. Jerzy Józef Gedeon Smoleński 1881 - 1940 geolog; geograf; profesor UJ
 388. Kazimierz Smoleński 1876 - 1943 inżynier technolog; chemik; profesor Instytutu Technologicznego w Piotrogrodzie i Politechn. Warsz.
 389. Maciej Stanisław Kostka Smoleński 1832 - 1899 ksiądz; pisarz religijny
 390. Marian Józef Smoleński 1894 - 1978 generał brygady WP
 391. Stanisław Smoleński 1853 - 1889 lekarz balneolog; docent hydroterapii UJ
 392. Stanisław Smoleński 1908 - 1986 dziennikarz; oficer Armii Krajowej
 393. Tadeusz Samuel Smoleński 1884 - 1909 historyk; archeolog; egiptolog
 394. Władysław Smoleński 1851 - 1926 historyk
 395. Alojzjusz Smolik 1920 - 1986 lekarz; ortopeda i traumatolog
 396. Jan h. Kotwicz Smolik d. "po 1598?" poeta
 397. Karol Smolik 1844 - 1916 powstaniec r. 1863; oficer austriacki; radny Tarnowa
 398. Kasper h. Kotwicz Smolik d. "1588/9" dworzanin królewski; działacz reformacyjny
 399. Przecław Smolik 1877 - 1947 literat; publicysta; bibliofil
 400. Andrzej Piotr Smolikowski 1764 - 1839 nauczyciel; rektor szkół lubelskich
 401. Jan Kanty Józef Smolikowski d. 1868 inżynier dróg wodnych i mostów; generał-major Cesarskiego Korpusu Inżynierów
 402. Paweł Klemens Smolikowski d. 1926 ksiądz; zmartwychwstaniec; publicysta; ascetyk; rektor Kolegium Polskiego w Rzymie
 403. Seweryn Karol Smolikowski 1809 - 1897 uczestnik powstania 1830/31 r.; inżynier komunikacji; budowniczy kolei żelaznych i mostów
 404. Seweryn Smolikowski 1850 - 1920 filozof; bibliofil; kolekcjoner; filantrop
 405. Adam Karol Smoliński 1910 - 1996 inżynier radioelektronik; profesor Politechn. Warsz.
 406. Józef Smoliński d. 1886 powstaniec 1830/31 r.; pułkownik w armiach brytyjskiej i Stanów Zjednoczonych; generał armii tureckiej; uczestnik wojen krymskiej i secesyjnej; pionier osadnictwa polskiego w USA
 407. Józef Jagiełło Smoliński d. "1923?" uczestnik wojny secesyjnej; prawnik; działacz polonijny w USA
 408. Józef Teofil Smoliński 1865 - 1927 malarz; badacz sztuki; kolekcjoner
 409. Józef Teodor Smoliński 1894 - 1964 lekarz internista; społecznik
 410. Stanisław Smoliński 1916 - 1994 ekonomista; profesor i rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu
 411. Stefan Jerzy Smoliński 1915 - 1983 chemik; profesor UJ
 412. Zbigniew Smoliński 1926 - 1993 demograf
 413. Adam Smoliński-zagłoba d. "po 1942" handlowiec; działacz społeczny
 414. Alojzy Smolka 1907 - 1971 działacz polski na Śląsku Opolskim; lalkarz
 415. Franciszek Jan Smolka 1810 - 1899 adwokat; spiskowiec; polityk galicyjski i austriacki
 416. Franciszek Ksawery Smolka 1882 - 1942 filolog klasyczny; historyk; papirolog; profesor Uniw. Lwow.
 417. Franciszek Kazimierz Smolka 1883 - 1947 bibliotekarz; historyk filozofii
 418. Stanisław Smolka 1854 - 1924 historyk i publicysta; profesor UJ; sekretarz generalny PAU; dyrektor Arch. Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie; profesor KUL
 419. Marian Wilhelm Teofil Smoluchowski 1872 - 1917 fizyk; profesor Uniw. Lwow. i UJ
 420. Roman Smoluchowski d. 1996 fizyk; astrofizyk; profesor Instytutu Technologicznego w Pittsburgu (Pensylwania) oraz uniwersytetów w Princeton (New Jersey) i Austin (Teksas) w USA
 421. Tadeusz Smoluchowski 1868 - 1936 chemik; alpinista i taternik; pionier narciarstwa w Polsce
 422. Wilhelm Smoluchowski 1900 - 1974 inżynier elektryk; taternik
 423. Jan Smoła 1891 - 1945 działacz ruchu ludowego; poseł na Sejmy RP; publicysta
 424. Emanuel Smołka 1820 - 1854 nauczyciel; działacz narodowy i oświatowy na Górnym Śląsku; redaktor
 425. Jan Smołka 1882 - 1946 historyk; nauczyciel; dyrektor gimnazjum; działacz społeczny
 426. Tadeusz Marian Smołka 1903 - 1978 pedagog; bibliotekarz; działacz społeczno-polityczny
 427. Władysław Smołucha 1916 - 1986 pedagog; muzyk
 428. Jan Wincenty Smoniewski 1793 - 1867 nauczyciel; kolekcjoner; historyk
 429. Mieczysław Makary Smorawiński 1893 - 1940 generał WP
 430. Kazimierz Smoroński 1889 - 1942 redemptorysta; biblista; redaktor
 431. Jadwiga Smosarska 1898 - 1971 aktorka teatralna i filmowa
 432. Baltazar h. Trzaska Smosarski d. 1562 lekarz książąt mazowieckich i królewski; astronom
 433. Władysław Antoni Jan Smosarski 1876 - 1960 meteorolog; matematyk; profesor Uniw. Pozn.
 434. Jerzy Maria Smoter 1937 - 1975 polonista; edytor
 435. Herasym Daniłowicz Smotrycki d. 1594 podstarości kamieniecki; pierwszy rektor Akademii Ostrogskiej; obrońca prawosławia
 436. Jan Smotrycki 1881 - 1952 dziennikarz; poeta; prezydent Cieszyna
 437. Maksym Melecjusz Smotrycki d. 1633 arcybiskup prawosławny połocki; później archimandryta klasztoru w Dermaniu i unicki arcybiskup hierapolitański in partibus infidelium; filolog; pisarz polemiczny
 438. Grzegorz Smólski 1844 - 1911 dziennikarz; publicysta; krajoznawca i etnograf
 439. Stefan Smólski 1879 - 1938 prawnik; działacz chadecki; minister RP
 440. Władysław Smólski 1909 - 1986 literat
 441. Katarzyna Smreczyńska 1846 - 1936 gawędziarka; autorka opowiadań ludowych; matka Władysława Orkana
 442. Stanisław Smreczyński 1872 - 1954 entomolog; pedagog
 443. Stanisław Smreczyński 1899 - 1975 zoolog; profesor UJ
 444. Antoni Smuglewicz 1740 - 1810 malarz; dekorator teatralny
 445. Franciszek Smuglewicz 1745 - 1807 malarz; prof. Uniw. Wil.
 446. Łukarz Smuglewicz 1709 - 1780 malarz
 447. Adam Ignacy Juliusz Smulikowski 1906 - 1989 nauczyciel i działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego; kurier Związku Walki Zbrojnej; żołnierz Armii Krajowej
 448. Julian Aleksander Smulikowski 1880 - 1934 pedagog; działacz związkowy; poseł na Sejm RP
 449. Kazimierz Franciszek Nikodem Smulikowski 1900 - 1987 geolog; mineralog; petrolog; profesor Uniw. Pozn. i Uniw. Warsz.
 450. Jan Franciszek Smulski 1867 - 1928 prawnik; bankier; polityk amerykański i polonijny; wydawca
 451. Władysław Teodor Smulski 1837 - 1897 działacz polonijny w USA; wydawca; redaktor
 452. Wojciech Smykowski 1892 - 1955 muzyk; pedagog; działacz komunistyczny
 453. Aurelian h. Murdelio Snarski d. "ok. 1800" targowiczanin; poseł na sejm grodzieński 1793 r.
 454. Bogdan Stanisław Snarski 1914 - 1976 lekarz gerontolog i balneolog
 455. Stanisław h. Murdelio Snarski d. "ok. 1800" starosta zaborski
 456. Stanisław Snarski 1795 - 1880 dominikanin; pisarz religijny; tłumacz
 457. Antoni Wiktor Jarema Snawadzki d. "ok. 1940" autor fotografii Warszawy od września do grudnia 1939
 458. Mosze Sneh 1909 - 1972 lekarz; działacz syjonistyczny; polityk izraelski; publicysta i dziennikarz
 459. Antoni Snopczyński 1896 - 1944 poseł na Sejm RP; działacz rzemieślniczy i kombatancki
 460. Paweł Snopek d. 1554 prepozyt kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście na Warmii
 461. Halina Snopkiewicz 1934 - 1980 powieściopisarka
 462. Stefan h. Rawicz Snopkowski d. 1622 chorąży koronny
 463. Malcher h. Dołęga Snowski d. 1587 rotmistrz lit.; poseł na sejmy; kasztelan witebski
 464. Szczepan Sobalkowski 1901 - 1958 rektor kieleckiego seminarium duchownego; biskup sufragan kielecki
 465. Karolina Rozalia Tekla Sobańska d. 1885 agentka policji carskiej; przyjaciółka Adama Mickiewicza
 466. Maria Zofia Teodozja Sobańska 1865 - 1951 działaczka społeczna i charytatywna; organizatorka salonu towarzyskiego w Warszawie
 467. Róża Sobańska 1798 - 1880 opiekunka zesłańców
 468. Seweryna Sobańska d. 1871 arystokratka czynna w życiu politycznym i towarzyskim Europy
 469. Wiktoria Sobańska 1772 - 1858 filantropka; założycielka parku w Obodówce
 470. Aleksander Udalryk Sobański d. 1861 powstaniec 1830/31 r.; emigrant
 471. Aleksander Maria Sobański 1925 - 1994 automobilista
 472. Antoni Marian Henryk Sobański 1898 - 1941 ziemianin; dziennikarz-amator
 473. Feliks Hilary Michał Ludwik Sobański 1833 - 1913 ziemianin; działacz społeczny i charytatywny
 474. Gotard Sobański d. 1841 ziemianin; uczestnik powstania listopadowego
 475. Gotard Sobański Izydor 1791 - 1847 ziemianin; powstaniec 1831 r.; emigrant
 476. Janusz Sobański 1902 - 1986 lekarz okulista; profesor Akad. Medycznej w Łodzi
 477. Kazimierz Maria Franciszek Sobański 1859 - 1909 właściciel ziemski; numizmatyk
 478. Ludwik Sobański 1791 - 1837 marszałek szlachty pow. bracławskiego; działacz Tow. Patriotycznego
 479. Marian Adam Sobański 1889 - 1980 śpiewak operowy; dyrektor teatru
 480. Marian Sobański 1901 - 1973 działacz ruchu krajoznawczego; dziennikarz
 481. Mateusz h. Junosza Sobański d. "1812?" szambelan Stanisława Augusta; komisarz porządkowy cywilno-wojskowy pow. bracławskiego i zwinogrodzkiego; marszałek szlachty pow. hajsyńskiego
 482. Michał h. Junosza Sobański 1755 - 1832 współzałożyciel Kompanii Czarnomorskiej; podstoli winnicki; konsyliarz bracławski konfederacji targowickiej; członek; a następnie prezes Komisji Sądowo-Edukacyjnej Gub. Wołyńskiej; Podolskiej i Kijowskiej
 483. Michał Kazimierz Sobański 1902 - 1943 dziennikarz; działacz katolicki
 484. Oskar Teodor Sobański 1877 - 1933 ziemianin; cukrownik; działacz polityczny
 485. Tomasz Sobański 1922 - 1990 dziennikarz; działacz socjalistyczny
 486. Władysław Sobański 1877 - 1943 ziemianin; dyplomata
 487. Jerzy Stanisław Sobczak 1922 - 1987 inżynier budownictwa wodnego; docent Politechn. Krak.
 488. Stanisław Sobczak-gąsienica 1884 - 1942 rzeźbiarz; ceramik; malarz; społecznik
 489. Jan Sobczyk 1893 - 1943 marianin; pedagog; przełożony prowincji polskiej
 490. Piotr Ignacy Sobczyk 1887 - 1979 inżynier rolnik; poseł na Sejm RP
 491. Antoni Sobczyński 1888 - 1959 ksiądz; profesor seminarium duchownego; popularyzator teologii
 492. Jan Nepomucen Sobczyński 1861 - 1942 ksiądz; działacz społeczny; historyk; bibliofil
 493. Feliks Sobecki d. "po 1796" podpułkownik; zesłaniec
 494. Jan Sobek 1880 - 1955 rolnik; działacz ruchu ludowego; poseł na Sejm RP; publicysta; pamiętnikarz
 495. Sobek Krzysztof z Sulejowa h. Brochwicz / Sobek Krzysztof of Sulejowa h. Brochwicz d. "1565/6" dworzanin królewski; starosta warszawski
 496. Sobek Melchior z Sulejowa h. Brochwicz / Sobek Melchior of Sulejowa h. Brochwicz d. 1542 kanonik krakowskiej kapituły katedralnej; fundator ołtarza w kaplicy Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu
 497. Sobek Stanisław z Sulejowa h. Brochwicz / Sobek Stanisław of Sulejowa h. Brochwicz d. 1569 podskarbi kor.; kasztelan sandomierski
 498. Wojciech h. Brochwicz Sobek d. "XVI w." dworzanin Zygmunta Jagiellończyka; starosta głogowski i opawski
 499. Sobek Zygmunt z Sulejowa h. Brochwicz / Sobek Zygmunt of Sulejowa h. Brochwicz d. 1550 kanonik kapituł katedralnych krakowskiej i gnieźnieńskiej; rzekomy fundator ołtarza w kaplicy Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu
 500. Edward Tomasz Wincnety Sobeski 1912 - 1944 oficer kawalerii WP i Armii Krajowej
 501. Michał Sobeski 1877 - 1939 estetyk; filozof; historyk sztuki; profesor Uniw. Pozn.
 502. Czesław Sobiech 1902 - 1984 rolnik; dyrygent-amator
 503. Szymon Juda Tadeusz Sobiech 1748 - 1832 ksiądz; profesor i rektor seminarium duchownego we Wrocławiu
 504. Tadeusz Sobiech 1915 - 1974 lekarz weterynarii; profesor Akad. Rolniczej we Wrocławiu
 505. Jan h. Pobóg Sobiekurski d. "1479/80" podkomorzy warszawski; marszałek dworu księcia czerskiego
 506. Sędek h. Pobóg Sobiekurski d. "ok. 1521" chorąży czerski; kasztelan warszawski
 507. Florian Sobieniowski 1881 - 1964 tłumacz; krytyk
 508. Alfons Sobierajczyk 1874 - 1941 ksiądz; działacz narodowy na ziemi złotowskiej
 509. Jozafat Władysław Michał Sobierajski 1841 - 1916 ksiądz; krakowski kanonik katedralny
 510. Stefan Sobierajski 1896 - 1973 działacz muzyczny; pedagog; folklorysta
 511. Wacław Zachariasz Józef Sobierański 1861 - 1902 farmakolog; profesor Uniw. Lwow.
 512. Józef Sobiesiak 1914 - 1971 organizator ruchu partyzanckiego; generał brygady WP
 513. Jadwiga Sobieska 1909 - 1995 etnomuzykolog
 514. Maria Józefa Sobieska 1685 - 1761 żona królewicza Konstantego Sobieskiego
 515. Teofila Zofia Sobieska 1607 - 1661 kasztelanowa krakowska; matka króla Jana III
 516. Aleksander Benedykt Stanisław Sobieski 1677 - 1714 królewicz
 517. Jakub h. Janina Sobieski 1590 - 1646 poseł i marszałek sejmowy; kasztelan krakowski; pamiętnikarz
 518. Jakub Ludwik Sobieski 1667 - 1737 królewicz
 519. Jan h. Janina Sobieski d. 1564 rotmistrz jazdy
 520. Sobieski Jan z Sobieszyna h. Janina / Sobieski Jan of Sobieszyna h. Janina d. 1713 cześnik kor.; strażnik wojskowy
 521. John Sobieski 1842 - 1927 uczestnik wojny secesyjnej w USA; polityk; adwokat
 522. Konstanty Władysław Sobieski 1680 - 1726 królewicz
 523. Marek h. Janina Sobieski d. 1605 chorąży nadworny kor.; kasztelan; potem wojewoda lubelski
 524. Marek h. Janina Sobieski 1628 - 1652 starosta krasnostawski; rotmistrz wojsk kor.
 525. Marian Bazyli Sobieski 1908 - 1967 etnomuzykolog; pedagog
 526. Michał Karol Hieronim h. Janina Sobieski 1779 - 1847 powstaniec 1794 r.; oficer Ks. Warsz.; członek Heroldii Król. Pol.
 527. Sebastian h. Janina Sobieski d. 1615 chorąży nadworny kor.; poseł na sejmy
 528. Stanisław Sobieski 1827 - 1884 pedagog; literat; publicysta
 529. Teodor Sobieski 1884 - 1956 nauczyciel muzyki; dyrygent chóralny
 530. Wacław Jakub Konstantyn Sobieski 1872 - 1935 historyk; profesor UJ
 531. Wacław Jakub Konstantyn Sobiesław I d. "XII w." domniemany protoplasta rodziny namiestników gdańskich; późniejszych książąt wschodniopomorskich
 532. Wacław Jakub Konstantyn Sobiesław II d. "przed 1223" syn namiestnika gdańskiego Sambora
 533. Sobiesław d. 1262 podkanclerzy nadw. Bolesława Wstydliwego; kanonik sandomierski
 534. Włodzimierz Sobiesław 1854 - 1927 aktor
 535. Franciszek Maksymilian Sobieszczański 1814 - 1878 historyk; varsavianista; publicysta; agent policji carskiej; przewodniczący Komitetu Cenzury
 536. Józef Stanisław Sobieszczański 1874 - 1918 dziennikarz; kolekcjoner
 537. Józef Stanisław Sobieszczański Ignacy 1872 - 1952 inżynier; działacz społeczny i polityczny; pionier przemysłu węglowego na Syberii
 538. Nikodem Sobik 1894 - 1940 powstaniec śląski; oficer WP
 539. Stanisław Sobiński 1872 - 1926 nauczyciel; kurator Lwowskiego Okręgu Szkolnego
 540. Henryk Sobis 1915 - 1991 ekonomista; informatyk; profesor Akad. Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 541. Zbigniew Sobis 1945 - 1996 tancerz; pedagog
 542. Aleksander Sobiszewski 1883 - 1964 tancerz; choreograf; baletmistrz; pedagog
 543. Edward Sobiszewski 1908 - 1970 tancerz; pedagog
 544. Ryszard Jan Feliks Sobiszewski 1888 - 1975 tancerz; aktor; pedagog
 545. Andrzej Sobkowiak 1945 - 1987 fizyk; elektronik; działacz społeczny i związkowy
 546. Gustaw Adolf Sobkowicz 1924 - 1990 technolog rolny; profesor Akad. Rolniczej we Wrocławiu
 547. Sobniowski Stanisław z Sobniowa h. Strzemię / Sobniowski Stanisław of Sobniowa h. Strzemię d. 1454 prepozyt trydencki; scholastyk poznański; kanonik krakowski i płocki; poseł soboru bazylejskiego do Polski; protonotariusz apostolski
 548. Andrzej Władysław Sobociński 1939 - 1996 politolog; profesor Uniw. Gdańskiego
 549. Bolesław Sobociński d. 1980 logik; profesor Notre Dame University w South Bend (USA)
 550. Józef Melchior Erazm Sobociński 1841 - 1890 zakonnik; przełożony klasztoru polskich reformatów w USA; tłumacz
 551. Leon Sobociński 1895 - 1948 dziennikarz; redaktor; pisarz; działacz ruchu ludowego
 552. Marian Lesław Sobociński 1913 - 1994 lekarz weterynarii; archeozoolog; profesor Akad. Rolniczej w Poznaniu
 553. Władysław Stanisław Sobociński 1913 - 1995 historyk państwa i prawa; profesor UJ; Uniw. Warsz. i PAN
 554. Sobocki Filip z Soboty h. Doliwa / Sobocki Filip of Soboty h. Doliwa d. 1434 komornik ziemski łęczycki
 555. Sobocki Jan z Nowogrodu i Soboty h. Doliwa / Sobocki Jan of Nowogrodu i Soboty h. Doliwa d. "1371/3" wojewoda łęczycki; starosta dobrzyński
 556. Mikołaj h. Nałęcz Sobocki d. 1479 kustosz; wikariusz generalny i oficjał poznański
 557. Sędziwój h. Nałęcz Sobocki d. 1476 kanonik poznański
 558. Stanisław h. Korab Sobocki d. 1589 rotmistrz; łożniczy królewski; komandor joannitów poznańskich
 559. Sobocki Tomasz z Soboty h. Doliwa / Sobocki Tomasz of Soboty h. Doliwa d. 1486 kasztelan łęczycki
 560. Sobocki Tomasz z Soboty h. Doliwa / Sobocki Tomasz of Soboty h. Doliwa d. 1547 kanclerz wielki kor.
 561. Edward Franciszek Soboczyński 1890 - 1963 lekarz; laryngolog; powstaniec wielkopolski
 562. Roman Sobol 1926 - 1982 historyk literatury; edytor
 563. Adam Sobolewski d. 1835 lekarz; powstaniec 1830/31 r.; emigrant
 564. Bronisław Paweł Sobolewski 1870 - 1924 prawnik; minister sprawiedliwości RP
 565. Eduard Johann Friedrich Sobolewski 1808 - 1872 kompozytor; dyrygent; publicysta muzyczny
 566. Eduard Johann Friedrich Sobolewski Ignacy 1770 - 1846 sekretarz Rady Stanu Ks. Warsz.; minister policji; sekretarz stanu Król. Pol.; minister prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości Król. Pol.
 567. Eduard Johann Friedrich Sobolewski Ignacy 1845 - 1912 powstaniec 1863 r.; Sybirak; kupiec
 568. Jan Sobolewski 1799 - 1829 filomata; pedagog; zesłaniec
 569. Jerzy Sobolewski 1889 - 1957 działacz białoruski; poseł na Sejm RP
 570. Kazimierz h. Ślepowron Sobolewski 1719 - 1791 jezuita; profesor teologii; wiceprowincjał prow. mazowieckiej
 571. Kazimierz Sobolewski 1865 - 1935 ksiądz; działacz polityczny; poseł na Sejm RP
 572. Kazimierz Sobolewski 1896 - 1985 major WP; podpułkownik Armii Krajowej
 573. Kazimierz Sobolewski 1919 - 1968 lekarz; działacz polityczny
 574. Konstanty Leon Kryspin Józef Sobolewski 1823 - 1854 dziennikarz; współredaktor krakowskiego Czasu
 575. Ludwik h. Ślepowron Sobolewski 1781 - 1858 oficer WP; senator Rzeczypospolitej Krakowskiej
 576. Ludwik h. Ślepowron Sobolewski 1791 - 1830 filolog klasyczny; bibliograf; bibliotekarz
 577. Sobolewski Maciej Leon z Piętek h. Ślepowron / Sobolewski Maciej Leon of Piętek h. Ślepowron 1724 - 1804 poseł na sejmy; kasztelan; potem wojewoda warszawski
 578. Maciej h. Ślepowron Sobolewski 1781 - 1809 pułkownik wojsk napoleońskich; uczestnik kampanii 1807 r. i wojny w Hiszpanii 1809 r.
 579. Marek Feliks Sobolewski 1925 - 1983 prawnik; politolog; historyk; profesor UJ
 580. Marian Jan Sobolewski 1864 - 1922 prowincjał franciszkanów konwentualnych; pisarz religijny
 581. Paweł Sobolewski 1816 - 1884 tłumacz; pisarz; działacz polonijny
 582. Romuald Sobolewski 1836 - 1907 lekarz weterynarii; radca stanu
 583. Sobolewski Stanisław z Piętek h. Ślepowron / Sobolewski Stanisław of Piętek h. Ślepowron 1680 - 1772 podkomorzy warszawski; poseł na sejmy
 584. Stanisław Władysław Sobolewski 1885 - 1969 chemik; nauczyciel gimnazjalny
 585. Stanisław Bonifacy Sobolewski 1906 - 1975 działacz socjalistyczny i związkowy
 586. Sobolewski Walenty z Piętek h. Ślepowron / Sobolewski Walenty of Piętek h. Ślepowron 1724 - 1800 szambelan królewski; poseł na sejmy; kasztelan czerski
 587. Sobolewski Walenty Faustyn z Piętek h. Ślepowron / Sobolewski Walenty Faustyn of Piętek h. Ślepowron 1765 - 1831 starosta warszawski; poseł na Sejm Czteroletni; senator Ks. Warsz. i Król. Pol.; minister sprawiedliwości i członek prezydujący Rady Administracyjnej Król. Pol.
 588. Kazimierz Cyrus-sobolewski 1912 - 1979 radiowiec; harcmistrz; żołnierz Armii Krajowej
 589. Marian Cyrus-sobolewski d. "1945?" publicysta; kompozytor; pedagog
 590. Paweł Cyrus-sobolewski d. 1930 generał major (generał brygady) armii austro-węgierskiej; tytularny generał dywizji WP
 591. Franciszek Sobolta 1898 - 1963 pułkownik WP; dowódca Polskich Oddziałów Wartowniczych w Niemczech Zachodnich
 592. Adam Adolf Sobota 1888 - 1975 działacz narodowy; polityczny; kulturalno-oświatowy i rzemieślniczy na Górnym Śląsku
 593. Feliks Sobota d. "po 1969" pedagog; wulkanolog; działacz polonijny
 594. Jan Kolumban Sobota 1881 - 1949 komisarz prow. franciszkanów
 595. Zenon Tomasz Sobota 1906 - 1952 urzędnik starostwa; oficer Armii Krajowej; po wojnie m.in. prezydent Katowic; twórca organizacji konspiracyjnej
 596. Ludwik Sobotowski d. 1837 orientalista; tłumacz
 597. Wiktor Socewicz 1908 - 1989 oboista; pedagog
 598. Abraham h. Nałęcz Socha d. 1399 wojewoda płocki
 599. Alojzy Bertrand Socha 1899 - 1942 nauczyciel; organizator grupy konspiracyjnej na Pomorzu
 600. Artur Klemens Socha 1896 - 1943 aktor teatralny i filmowy
 601. Marcin Socha 1892 - 1956 działacz ruchu ludowego; poseł na Sejm RP
 602. Zygmunt Bronisław Sochacki 1877 - 1954 inżynier mechanik; konstruktor; profesor Politechn. Lwow.
 603. Aleksander Sochaczewski 1843 - 1923 zesłaniec na Syberię; malarz
 604. Bronisław Piotr Sochaczewski 1886 - 1940 ksiądz; działacz społeczno-narodowy i oświatowy na Warmii i Powiślu
 605. Roman Bronisław Sochaczewski 1877 - 1955 przemysłowiec; działacz narodowo-demokratyczny
 606. Stanisław Zygmnut Sochaczewski 1877 - 1953 podpułkownik armii rosyjskiej; generał brygady WP
 607. Kazimierz Roman Sochaniewicz 1892 - 1930 historyk; archiwista; heraldyk; nauczyciel
 608. Stefan Józef Sochaniewicz 1890 - 1917 historyk; archiwista; publicysta
 609. Marian Ludwik Sochański 1899 - 1954 oficer WP; wicewojewoda lwowski i nowogródzki; starosta zamojski
 610. Jerzy Józef Jan Sochocki 1895 - 1974 generał brygady WP
 611. Julian Karol Sochocki 1842 - 1927 matematyk; profesor uniwersytetu w Petersburgu
 612. Bronisław Sochor 1909 - 1989 inżynier elektryk; profesor Politechniki Łódzkiej
 613. Faust Paweł Socyn 1539 - 1604 włoski myśliciel religijny; przywódca antytrynitarzy polskich
 614. Jan Piotr Soczek 1925 - 1996 inżynier mechanik; automobilista
 615. Zygmunt Andrzej Soczek 1924 - 1985 agrotechnik; pomolog; profesor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 616. Karol Teodor Soczyński 1781 - 1862 lekarz medycyny i weterynarii; historyk sztuki; profesor UJ
 617. Bernardo Soderini d. 1584 kupiec i bankier
 618. Carlo Soderini d. 1581 kupiec i bankier
 619. Zbigniew Soja 1904 - 1987 muzyk; pedagog; dyrygent
 620. Stanisław Michał Sojczyński 1910 - 1947 nauczyciel; żołnierz Armii Krajowej; założyciel i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego
 621. Edward Paweł Sojka 1905 - 1979 działacz Stronnictwa Narodowego; publicysta; oficer WP
 622. Walenty Sojka 1887 - 1939 farmaceuta; działacz polityczny i społeczny
 623. Aleksandra Sokal 1912 - 1943 nauczycielka; żołnierz Armii Krajowej
 624. Franciszek Sokal 1881 - 1932 inżynier; działacz polityczny; minister pracy i opieki społecznej; dyplomata
 625. Klemens Maria Joachim Sokal 1887 - 1974 lekarz; higienista szkolny
 626. Bronisław Michał Sokalski 1858 - 1929 nauczyciel szkół ludowych; działacz oświatowy; etnograf-amator; pisarz
 627. Kazimierz Sokalski 1909 - 1968 inżynier drogowy; profesor i rektor Politechn. Krak.
 628. Zdzisław Jan Sokalski 1905 - 1969 fizykochemik; profesor Politechn. Śląskiej w Gliwicach
 629. Józef Kazimierz Sokol 1898 - 1974 oficer WP; podpułkownik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 630. Henryk Sokolak 1916 - 1984 działacz komunistyczny; pracownik służb bezpieczeństwa i wywiadu; dyplomata
 631. Dymitr Sokolcow 1873 - 1945 inżynier; elektrotechnik; radiotechnik
 632. Antonina Sokolicz 1879 - 1942 pisarka; publicystka; tłumaczka; aktorka; działaczka kulturalna; działaczka ruchu socjalistycznego i komunistycznego
 633. Julia Katarzyna Sokolicz 1893 - 1967 aktorka teatralna
 634. Drucki-sokoliński kniaź Jan d. 1630 poseł na sejmy; pisarz wielki; potem referendarz lit.
 635. Drucki-sokoliński kniaź Jan d. "1651?" marszałek orszański
 636. Drucki-sokoliński kniaź Janusz d. 1618 poseł na sejmy; wojski witebski; podkomorzy połocki
 637. Drucki-sokoliński kniaź Jerzy d. 1606 rotmistrz jazdy lit. poseł na sejmy; podkomorzy i marszałek witebski
 638. Drucki-sokoliński kniaź Krzysztof d. 1639 starosta jezierzyski; kasztelan połocki
 639. Metrofan Drucki-sokoliński kniaź Mikołaj d. "1690?" unicki arcybiskup smoleński
 640. Drucki-sokoliński kniaź Michał d. 1621 wojewoda połocki; nominat wojewoda smoleński
 641. Leon Drucki-sokoliński kniaź Michał d. 1690 marszałek orszański; pisarz w. lit.; poseł na sejmy
 642. Drucki-sokoliński kniaź Paweł d. "ok. 1575" rotmistrz jazdy lit.; podkomorzy witebski i jednocześnie marszałek orszański
 643. Stanisław Drucki-sokoliński kniaź Samuel d. 1654 podwojewodzi i kapitan; potem podkomorzy smoleński; poseł na sejmy
 644. Drucki-sokoliński kniaź Tymofiej d. "ok. 1585" sędzia ziemski i marszałek orszański
 645. Wawrzyniec Drucki-sokoliński kniaź Leon 1681 - 1727 unicki arcybiskup smoleński
 646. Eugenia Sokolnicka 1876 - 1934 psychoanalityczka
 647. Zofia Sokolnicka 1878 - 1927 działaczka społeczno-polityczna; posłanka na Sejm
 648. Sokolnicki Andrzej Jerzy z Sokolnik h. Jelita / Sokolnicki Andrzej Jerzy of Sokolnik h. Jelita d. 1682 chorąży lwowski; pułkownik wojsk kor.
 649. Benedykt h. Nowina Sokolnicki 1685 - 1774 bernardyn; potem reformat; moralista
 650. Celestyn Wojciech Caliopus h. Nowina III Sokolnicki 1752 - 1819 stolnik poznański; poseł na sejmy
 651. Emilian Sokolnicki 1818 - 1873 powstaniec 1848 i 1863 r.
 652. Franciszek Ksawery h. Nowina Sokolnicki 1715 - 1783 podkomorzy kaliski; konfederat barski
 653. Gabriel h. Nowina Sokolnicki 1626 - 1688 stolnik i surrogator grodzki kaliski; poseł na sejmy; kasztelan międzyrzecki
 654. Gabriel Michał Romuald Sokolnicki 1877 - 1975 inżynier elektryk; profesor i rektor Politechn. Lwow.
 655. Henryk Józef Sokolnicki 1891 - 1981 dyplomata
 656. Jan Nepomucen Torpet Kazimierz h. Nowina Sokolnicki 1753 - 1798 konsyliarz konfederacji targowickiej; powstaniec kościuszkowski
 657. Józef Sokolnicki d. 1846 pułkownik
 658. Michał h. Nowina Sokolnicki 1760 - 1816 generał dywizji
 659. Michał Hubert h. Nowina Sokolnicki 1880 - 1967 działacz niepodległościowy; dyplomata; historyk
 660. Mikołaj h. Nowina Sokolnicki 1495 - 1531 doktor nauk medycznych; profesor Uniw. Krak.
 661. Piotr Antoni h. Nowina Sokolnicki 1683 - 1758 regimentarz; pułkownik wojsk kor.; chorąży poznański
 662. Piotr Prokop Hiacynt h. Nowina Sokolnicki 1762 - 1808 poseł na Sejm Wielki; konfederat targowicki i powstaniec 1794 r.; urzędnik sądowy w Ks. Warsz.
 663. Tadeusz Sokolnicki d. 1874 ziemianin; powstaniec 1830/31 r.; działacz społeczny
 664. Witold Piotr Sokolnicki 1906 - 1968 oficer WP i Armii Krajowej
 665. Dymitr Sokołow 1926 - 1972 ekonomista; profesor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
 666. Jerzy Sokołow 1896 - 1976 dziennikarz; szachista
 667. Janina Anna Sokołowska 1878 - 1945 nauczycielka szkół średnich; działaczka społeczna i konspiracyjna
 668. Anna Maria Aurelia Sokołowska 1878 - 1972 literatka; działaczka społeczno-oświatowa
 669. Eulalia Jadwiga Sokołowska 1925 - 1991 historyk literatury; profesor KUL
 670. Magdalena Marianna Sokołowska 1922 - 1989 socjolog; lekarz; profesor Inst. Filozofii i Socjologii PAN
 671. Wanda Natalia Sokołowska 1903 - 1996 historyk; bibliotekarz
 672. Zofia Sokołowska d. "1956?" ekonomistka
 673. Zofia Katarzyna Sokołowska 1896 - 1924 rzeźbiarka; nowicjuszka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
 674. Halina Sokołowska-łuszczewska 1895 - 1970 aktorka; reżyser; dyrektor teatru; pedagog
 675. Wanda Sokołowska-majerska 1912 - 1987 rzeźbiarka
 676. Adam Ludwik Sokołowski 1896 - 1979 oficer WP; wojewoda nowogródzki
 677. Adam Gwido Sokołowski 1898 - 1984 lekarz reumatolog; taternik profesor Inst. Reumatologicznego
 678. Aleksander h. Pomian Sokołowski 1592 - 1645 biskup kijowski; opat trzemeszeński
 679. Alfred Marcin Sokołowski 1849 - 1924 lekarz internista; ftyzjatra; profesor Uniw. Warsz.
 680. August Sokołowski 1846 - 1921 historyk; pedagog; poseł do Rady Państwa
 681. Bolesław Sokołowski 1895 - 1980 pułkownik WP
 682. Czesław Sokołowski 1877 - 1951 teolog; profesor Uniw. Warsz.; rektor KUL; biskup sufragan podlaski
 683. Eugeniusz Walery Sokołowski 1883 - 1949 muzyk; pedagog
 684. Franciszek Sokołowski d. "1880?" oficer armii rosyjskiej; powstaniec 1863 r.; sybirak
 685. Jakub h. Pomian Sokołowski d. 1483 kanonik włocławski
 686. Jakub Dominik Wincenty Kajetan Sokołowski 1784 - 1837 rysownik; malarz; grafik
 687. Sokołowski Jałbrzyk Jan z Wrzący Wielkiej i Sokołowa h. Pomian / Sokołowski Jałbrzyk Jan of Wrzący Wielkiej i Sokołowa h. Pomian d. "1493/5" komornik króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka; kasztelan santocki i starosta grudziądzki
 688. Sokołowski Jan z Wrzący h. Pomian / Sokołowski Jan of Wrzący h. Pomian d. 1546 kasztelan elbląski; potem chełmiński; wojewoda pomorski; starosta grudziądzki
 689. Jan Damascen Sokołowski d. 1640 prowincjał dominikanów; prefekt misji na Rusi; tłumacz
 690. Sokołowski Jan z Warzymowa h. Pomian / Sokołowski Jan of Warzymowa h. Pomian d. "poł. XVII w." kasztelan bydgoski; starosta radziejowski
 691. Jan Maksymilian Sokołowski 1895 - 1986 oficer WP; działacz konspiracyjny
 692. Jan Bogumił Sokołowski 1899 - 1982 zoolog; ornitolog; entomolog; malarz; profesor Uniw. Pozn. i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
 693. Jan Seweryn Sokołowski 1904 - 1953 malarz; profesor ASP w Warszawie; taternik
 694. Janusz Sokołowski 1921 - 1997 chemik; profesor i rektor Uniw. Gdańskiego
 695. Sokołowski Jarosław Jan z Wrzący Wielkiej h. Pomian / Sokołowski Jarosław Jan of Wrzący Wielkiej h. Pomian d. "1517/8" komornik Władysława Jagiellończyka; króla Czech i Węgier; kasztelan biechowski; później lędzki; tenutariusz kolski
 696. Sokołowski Jarosław Wojciech z Warzymowa h. Pomian / Sokołowski Jarosław Wojciech of Warzymowa h. Pomian d. 1625 kasztelan brzeski kujawski
 697. Jerzy Władysław Sokołowski 1910 - 1980 oficer WP i Armii Krajowej; cichociemny
 698. Kazimierz Albin h. Pomian Sokołowski 1762 - 1837 starosta inowrocławski; generał ziemiański powstania 1806/7
 699. Kazimierz Andrzej Sokołowski 1901 - 1988 urzędnik państwowy; profesor ekonomii
 700. Konstanty Maciej Artur Sokołowski 1834 - 1893 powstaniec 1863 r.; emigrant
 701. Sokołowski Krzysztof z Warzymowa h. Pomian / Sokołowski Krzysztof of Warzymowa h. Pomian d. "1580/1" starosta rogoziński; wojski kruszwicki
 702. Ksawery Sokołowski 1863 - 1938 litewski poeta i prozaik; pedagog; działacz społeczny
 703. Ludwik Sokołowski 1882 - 1936 architekt; profesor Uniw. Wil.
 704. Łukasz Sokołowski 1739 - 1770 pijar; pedagog; tłumacz
 705. Marcin Sokołowski d. 1736 złotnik
 706. Marek Konrad Sokołowski 1818 - 1883 gitarzysta
 707. Marian Sokołowski d. 1770 konfederat barski; przywódca spisku konfederackiego
 708. Marian Seweryn Wilhelm Sokołowski 1839 - 1911 powstaniec 1863 r.; historyk sztuki; profesor UJ
 709. Marian Piotr Stanisław Sokołowski 1894 - 1939 botanik; leśnik; taternik; profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 710. Michał h. Korab Sokołowski d. 1666 major królewskiej gwardii dragońskiej
 711. Michał h. Pomian Sokołowski (ur. ok. 1758) starosta kowalski
 712. Michał Sokołowski 1881 - 1947 dziennikarz; działacz socjalistyczny; senator RP
 713. Mieczysław Sokołowski 1889 - 1981 ekonomista; podsekretarz stanu w Min. Przemysłu i Handlu; działacz emigracyjny
 714. Mieczysław Kazimierz Sokołowski 1898 - 1944 oficer WP i Armii Krajowej
 715. Mikołaj Sokołowski 1853 - 1928 inżynier górniczy
 716. Olgierd Sokołowski 1885 - 1944 lekarz ftyzjatra
 717. Piotr Jan h. Pomian Sokołowski d. 1652 biskup pomocniczy chełmiński
 718. Serafin Rafał h. Pomian Sokołowski d. "po 1807" sekretarz gabinetu Stanisława Augusta; konsyliarz Rady Nieustającej; poseł na Sejm Czteroletni
 719. Stefan Seweryn Sokołowski 1899 - 1966 oficer WP; urzędnik Min. Spraw Zagranicznych; emigrant
 720. Stanisław h. Gozdawa Sokołowski 1537 - 1593 profesor Uniw. Kra.; kaznodzieja Stefana Batorego; polemista; homileta
 721. Sokołowski Stanisław z Wrzący Wielkiej h. Pomian / Sokołowski Stanisław of Wrzący Wielkiej h. Pomian d. "1648/9" kasztelan bydgoski
 722. Stanisław h. Pomian Sokołowski d. 1752 podkomorzy inowrocławski; poseł na sejmy; kasztelan brzeski kujawski
 723. Stanisław Piotr Sokołowski 1865 - 1942 leśnik; profesor i dyrektor Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie; profesor UJ
 724. Stanisław Euzebiusz Sokołowski 1900 - 1990 geolog; profesor Państwowego Inst. Geologicznego w Warszawie
 725. Stanisław Antoni Sokołowski 1912 - 1945 oficer WP
 726. Stanisław Sokołowski 1916 - 1973 inżynier mechanik; budowniczy
 727. Stefan Adam Sokołowski 1913 - 1984 lekarz laryngolog; docent Akad. Medycznej w Krakowie
 728. Tadeusz Mieczysław Sokołowski 1887 - 1965 lekarz chirurg; pułkownik WP; profesor Pomorskiej Akad. Medycznej w Szczecinie
 729. Tadeusz Władysław Sokołowski 1899 - 1986 powstaniec śląski; lekarz okulista
 730. Tadeusz Sokołowski 1905 - 1943 jeździec sportowy; oficer WP i Armii Krajowej; cichociemny
 731. Sokołowski Tomasz z Sokołowa h. Trzaska / Sokołowski Tomasz of Sokołowa h. Trzaska d. "ok. 1539" doktor dekretów; kustosz kolegiaty warszawskiej
 732. Władysław Stanisław h. Korab Sokołowski d. "1701?" podkomorzy inflancki
 733. Wojciech h. Pomian Sokołowski d. 1631 jezuita; filozof i teolog
 734. Zbigniew Stanisław Sokołowski 1900 - 1972 inżynier chemik; dyrektor Fabryki Farmaceutycznej w Tarchominie
 735. Zygmunt Sokołowski 1880 - 1932 adwokat; dziekan warszawskiej Rady Adwokackiej; redaktor Palestry
 736. Zygmunt Sokołowski 1908 - 1953 podpułkownik dyplomowany WP; lotnik
 737. Gotthold Efraim Florian Sokołów d. 1967 prawnik; dziennikarz
 738. Nahum Tobiasz Sokołów 1861 - 1936 dziennikarz; literat; działacz syjonistyczny
 739. Julia Sokólska 1893 - 1933 działaczka niepodległościowa; zoolog
 740. Przemysław Jerzy Sokólski 1953 - 1983 tancerz; choreograf
 741. Franciszek Stefan Sokół 1890 - 1956 komisarz Rządu w Gdyni
 742. Sokół Jan z Lamberku h. Koziegłowy / Sokół Jan of Lamberku h. Koziegłowy d. 1410 dowódca czeskich wojsk zaciężnych w bitwie pod Grunwaldem
 743. Jan Sokół d. 1654 rotmistrz chorągwi pancernej
 744. Jan Sokół 1913 - 1996 nauczyciel; uczestnik konspiracji l. 1939-45; spółdzielca; działacz ludowy
 745. Stanisław Sokół 1911 - 1968 kardiochirurg; historyk medycyny; profesor Akad. Medycznej w Gdańsku
 746. Tadeusz Sokół 1914 - 1980 porucznik WP; cichociemny; oficer Armii Krajowej; lekarz pediatra
 747. Antoni Sokulski d. "1840/1" nauczyciel muzyki; lutnik
 748. Eugeniusz Sokulski 1839 - 1924 uczestnik powstania 1863 r.; lekarz
 749. Franciszek Sokulski 1811 - 1896 inżynier; powstaniec 1830/31 r.; emigrant
 750. Justyn Sokulski 1774 - 1834 pedagog; prowincjał dominikanów lit.
 751. Justyn Piotr Sokulski 1872 - 1949 historyk; inspektor zakładów ubezpieczeń; bibliofil
 752. Ludwik h. Awdaniec Sokulski 1684 - 1744 jezuita; profesor Akad. Wil; panegirysta
 753. Stanisław h. Awdaniec Sokulski 1678 - 1740 jezuita; profesor i rektor Akad. Wil.
 754. Bolesław Jan Solak 1908 - 1992 inżynier elektryk; konstruktor; pilot doświadczalny
 755. Jan Nepomucen Solak 1885 - 1961 proboszcz rzymskokatolicki w Grybowie; działacz społeczny
 756. Antoni Solari 1700 - 1763 architekt
 757. Bonawentura Solari d. "po 1805" architekt przysięgły Warszawy
 758. Jakub Solari d. "po 1678" architekt
 759. Jakub Solari d. "po 1702" architekt
 760. Jan Solari d. "po 1691" architekt
 761. Roch Solari 1660 - 1721 mistrz kamieniarski i przedsiębiorca budowlany
 762. Eugeniusz Marian Józef Solarski 1901 - 1959 aktor
 763. Eugeniusz Marian Józef Solarz Ignacy d. "1940?" twórca uniwersytetów ludowych; spółdzielca; działacz ruchu ludowego
 764. Jerzy Michał Solarz 1930 - 1984 inżynier-mechanik; sportowiec; olimpijczyk; działacz Polskiego Związku Gimnastycznego
 765. Zofia Solarzowa 1902 - 1988 pedagog; animatorka teatralnego ruchu amatorskiego; działaczka ludowa
 766. Paweł Antoni h. Soldadini Soldadini 1728 - 1785 profesor medycyny Uniw. Krak.; kanonik gnieźnieński
 767. Antoni Aleksander h. Soldenhoffen baron Soldenhoffen d. "po 1797" oficer rosyjski; gen.-major wojsk kor.; dyrektor zakładów metalurgicznych
 768. Waleria Solecka d. 1889 literatka; aktorka
 769. Adam Solecki 1893 - 1944 prawnik; numizmatyk; kolekcjoner
 770. Andrzej Tadeusz h. Ostoja Solecki 1923 - 1994 architekt; profesor Akad. Rolniczej w Krakowie
 771. Edmund Leon h. Ostoja Solecki 1842 - 1896 budowniczy; literat i tłumacz
 772. Juliusz Stanisław Bogusław Solecki 1931 - 1992 dziennikarz
 773. Leonard Solecki 1842 - 1915 ksiądz; wydawca; działacz ruchu muzycznego w Galicji
 774. Łukasz Solecki 1827 - 1900 profesor i rektor Uniw. Lwow.; biskup przemyski obrządku łacińskiego
 775. Wiktor Solecki 1893 - 1968 włókiennik
 776. Józef h. Ostoja Soleski 1845 - 1901 powstaniec 1863 r.; pedagog; radny m. Lwowa; poseł na Sejm Krajowy galicyjski
 777. Jan Benedyktynowicz Solfa 1483 - 1564 lekarz Zygmunta I; humanista
 778. Jan Soli d. "po 1526" rzeźbiarz; murator; współpracownik Bartłomieja Berrecciego
 779. Jan Dymitr h. Bończa Solikowski 1539 - 1603 sekretarz królewski; arcybiskup lwowski; pisarz polityczny
 780. Carlo Evasio Soliva d. 1853 kompozytor włoski; pedagog
 781. Ludwik Napoleon Karol Solski 1855 - 1954 aktor; reżyser; dyrektor teatru
 782. Mieczysław Solski 1909 - 1974 lutnik
 783. Stanisław Solski 1622 - 1701 jezuita; matematyk; architekt; kapelan Jana Sobieskiego
 784. Wacław Jan Solski 1897 - 1990 pisarz; publicysta; działacz polityczny
 785. Stanisław Sołdek 1916 - 1970 przodownik pracy; inżynier budownictwa okrętowego; dyrektor Stoczni Rzecznej Wisła w Gdańsku-Pleniewie
 786. Stanisław Sołdraczyński Ignacy 1820 - 1894 ziemianin; publicysta rolniczy
 787. Antoni Józef h. Prawdzic Sołłohub d. 1759 generał artylerii lit.
 788. Jan Michał h. Prawdzic Sołłohub d. 1748 łowczy w. lit.; podskarbi w. lit.; wojewoda brzeski lit.
 789. Jan Michał h. Prawdzic Sołłohub d. "1812?" starosta sannicki; generał w służbie rosyjskiej
 790. Sołłohub Jerzy z Iweńca h. Prawdzic / Sołłohub Jerzy of Iweńca h. Prawdzic d. 1514 wojewoda smoleński
 791. Józef Antoni h. Prawdzic Sołłohub 1709 - 1781 kasztelan żmudzki i witebski; wojewoda witebski
 792. Stanisław Sołłohub 1885 - 1939 podpułkownik rosyjski; generał brygady WP
 793. Regina Sołomerecka d. 1645 kasztelanowa smoleńska
 794. Regina Kniaź SOŁOMERECKI d. 1602 starosta krzyczewski i ołuczycki
 795. Regina Kniaź SOŁOMERECKI d. 1578 kasztelan mścisławski
 796. Regina Kniaź SOŁOMERECKI d. "1626/7" podkomorzy piński; kasztelan smoleński
 797. Regina Kniaź SOŁOMERECKI d. 1540 namiestnik mohylowski
 798. Rajmund Sołoniewicz 1929 - 1993 chemik; profesor Politechn. Łódzkiej
 799. Leszek Romuald Sołonowicz 1931 - 1984 architekt
 800. Klementyna Sołonowicz-olbrychska 1909 - 1995 pisarka dla młodzieży; autorka słuchowisk Radiowych
 801. Kazimierz Sołowiej 1912 - 1979 kapelan WP; duszpasterz i działacz emigracyjny
 802. Chaim ha-Lewi Sołowiejczyk 1853 - 1918 rabin ortodoksyjny; talmudysta
 803. Józef Dow Ber ha-Lewi Sołowiejczyk 1820 - 1892 rabin; talmudysta; rektor jesziwy w Wołożynie
 804. Adam Jan Sołowij 1859 - 1941 lekarz ginekolog; profesor Uniw. Lwow.
 805. Tadeusz Sołowij 1857 - 1912 adwokat
 806. Włodzimierz Paweł Sołowij 1891 - 1958 ukraiński działacz polityczny
 807. Aleksandrowicz h. Sołtan Sołtan d. "ok. 1495" rycerz Grobu Bożego; podskarbi dworny; następnie marszałek hospodarski oraz jednocześnie namiestnik słonimski i nowogródzki; potem bielski
 808. Adam Ludwik Michał Sołtan 1792 - 1863 ziemianin; pułkownik WP; konspirator; emigrant
 809. Adam Lew Sołtan 1824 - 1901 ziemianin; powstaniec 1863 r.; bibliofil
 810. Aleksander Sołtan d. "ok. r. 1554" marszałek hospodarski
 811. Aleksander Sołtan 1903 - 1994 grafik; malarz i pedagog
 812. Sołtan Andrzej Aleksandrowicz z Poporć h. Sołtan / Sołtan Andrzej Aleksandrowicz of Poporć h. Sołtan d. "ok. 1498" podskarbi ziemski
 813. Andrzej Maria Antoni Stanisław Sołtan 1897 - 1959 fizyk; profesor Politechniki Łódzkiej i Uniw. Warsz.; twórca i dyrektor Instytutu Badań Jądrowych
 814. Hieronim Władysław h. Sołtan Sołtan d. 1682 marszałek starodubowski
 815. Hieronim Władysław h. Sołtan Sołtan Iwan d. "po 1486" podskarbi ziemski
 816. Hieronim Władysław h. Sołtan Sołtan Iwan d. 1554 podskarbi dworny
 817. Jan Maria Antoni Stanisław Sołtan 1899 - 1942 dziennikarz; uczestnik ruchu oporu podczas drugiej wojny światowej
 818. Józef h. Sołtan Sołtan d. 1521 prawosławny biskup smoleński; następnie metropolita kijowski
 819. Lucjan Sołtan 1906 - 1951 ksiądz rzymskokatolicki; kapelan WP i Armii Krajowej; zesłaniec
 820. Michał Leon h. Sołtan Sołtan d. 1733 marszałek starodubowski; poseł na sejmy
 821. Michał Sołtan 1830 - 1893 ziemianin; powstaniec 1863 r.; zesłaniec
 822. Stanisław h. Sołtan Sołtan 1756 - 1836 marszałek nadw. lit.; kierownik sprzysiężenia w woj. nowogródzkim 1793 r.; prezes Komisji Rządu Tymczasowego W. Ks. Lit. w r. 1812
 823. Stanisław Sołtan 1822 - 1896 ziemianin; zesłaniec
 824. Stanisław Sołtan 1915 - 1992 szermierz; trener i działacz sportowy; żołnierz Armii Krajowej
 825. Tadeusz Józef Sołtan 1921 - 1996 krytyk literacki; publicysta; działacz kulturalny i polityczny
 826. Wiktor Władysław Sołtan 1853 - 1905 inżynier kolejnictwa
 827. Władysław Hieronim Samuel Sołtan 1824 - 1900 ziemianin; uczestnik powstania styczniowego
 828. Władysław Sołtan 1870 - 1943 wojewoda warszawski; delegat rządu polskiego na Litwie Środkowej; minister spraw wewnętrznych
 829. Stefania Antonina Sołtanówna 1857 - 1931 przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
 830. Teresa Maria Felicyta Sołtanówna 1901 - 1973 franciszkanka misjonarka Maryi
 831. Franciszek Salezy Maciej Stanisław h. Sołtyk Sołtyk 1783 - 1865 senator kasztelan Król. Pol.; skrzypek amator
 832. Józef Franciszek h. Sołtyk Sołtyk d. 1735 kasztelan bełski; potem lubelski
 833. Józef h. Sołtyk Sołtyk d. 1780 miecznik sandomierski
 834. Józef h. Sołtyk Sołtyk d. 1803 kasztelan małogoski; potem zawichojski
 835. Kajetan Ignacy h. Sołtyk Sołtyk 1715 - 1788 biskup krakowski; zesłaniec
 836. Kajetan Maciej h. Sołtyk Sołtyk d. 1804 kanonik krakowski; sekretarz w. kor.
 837. Karol h. Sołtyk Sołtyk 1791 - 1831 skrzypek; kompozytor
 838. Maciej Aleksander h. Sołtyk Sołtyk 1679 - 1749 biskup sufragan chełmiński
 839. Maciej h. Sołtyk Sołtyk d. 1780 kasztelan warszawski
 840. Maciej h. Sołtyk Sołtyk 1718 - 1802 wojewoda sandomierski
 841. Michał Aleksander h. Sołtyk Sołtyk d. 1766 kasztelan sandomierski
 842. Michał h. Sołtyk Sołtyk d. 1815 ksiądz; referendarz kor.; kolekcjoner; pisarz; działacz gospodarczy
 843. Mikołaj Aleksander h. Sołtyk Sołtyk d. 1745 kasztelan przemyski
 844. Roman Sołtyk 1790 - 1843 oficer napoleoński; poseł na sejm Król. Pol.; generał brygady artylerii WP; emigrant
 845. Roman Sołtyk d. 1873 austriacki generał-major
 846. Stanisław h. Sołtyk Sołtyk 1752 - 1833 podstoli kor.; senator Król. Pol.
 847. Stanisław Sołtyk d. 1900 kapitan fregaty we flocie austro-węgierskiej
 848. Stefan Sołtyk 1880 - 1945 nauczyciel; poseł na sejm RP; senator
 849. Tomasz h. Sołtyk Sołtyk d. 1773 woj. łęczycki
 850. Tomasz h. Sołtyk Sołtyk d. 1806 kasztelan zawichojski; potem wiślicki
 851. Józef Florian Sołtykowicz 1762 - 1831 profesor prawa i dziekan Wydz. Filozoficznego w Szkole Głównej Krakowskiej; senator Rzeczpospolitej Krakowskiej
 852. Adam Konstanty Józef Sołtys 1890 - 1968 kompozytor; dyrygent; pedagog
 853. Bronisław Marian Sołtys 1869 - 1942 rzeźbiarz
 854. Joachim Sołtys 1865 - 1948 publicysta; działacz społeczny i narodowy na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce; podpułkownik WP
 855. Marian Apolinary Sołtys 1907 - 1997 lekarz weterynarii; mikrobiolog; profesor University of Guelph w Kanadzie
 856. Mieczysław Tadeusz Sołtys 1863 - 1929 kompozytor; dyrygent; pedagog
 857. Miłosz Michał Sołtys 1895 - 1945 pedagog; działacz społeczny; uczestnik powstań śląskich
 858. Stanisław Sołtys 1921 - 1944 oficer WP; cichociemny; porucznik Armii Krajowej
 859. Marian Sołtysiak 1918 - 1995 dowódca oddziału Armii Krajowej; oficer WP
 860. Adam Wincenty Sołtysik 1895 - 1971 chirurg ortopeda; pułkownik WP
 861. Kazimierz Józef Sołtysik 1893 - 1939 nauczyciel; dyrektor Polskiej Szkoły Średniej w Gdańsku; działacz społeczny
 862. Kazimierz Sołtysik 1895 - 1938 publicysta katolicki
 863. Tomasz Sołtysik 1847 - 1916 pedagog; filolog klasyczny; poseł do Rady Państwa w Wiedniu
 864. Ludwik Sołtysiński 1846 - 1928 ksiądz; działacz społeczny
 865. Helena Wiktoria Sołtysowa 1860 - 1948 działaczka społeczna; publicystka; poetka
 866. Wiktor Antoni Somer 1839 - 1874 powstaniec 1863 r.; ekonomista; redaktor Ekonomisty
 867. Feliks Sommer 1834 - 1921 lekarz warszawski; powstaniec 1863 r.
 868. Wojciech Sommer d. 1842 kupiec; założyciel Resursy Kupieckiej oraz prezes Izby Handlowej i Rękodzielniczej w Warszawie
 869. Jan starszy Sommerfeld d. 1501 profesor Uniw. Krak.; humanista; pisarz; poeta
 870. Jan młodszy Sommerfeld 1457 - 1520 humanista wędrowny; profesor retoryki
 871. Jan Sommerfeld d. "ok. 1554" lekarz; fizyk miejski w Gdańsku
 872. Emil Sommerstein 1883 - 1957 prawnik; działacz syjonistyczny; poseł na Sejm RP i do Krajowej Rady Narodowej
 873. Otto Somschor 1879 - 1931 niemiecki przedsiębiorca; poseł na Sejm RP
 874. Jan Karol Sondel 1895 - 1975 ekonomista rolny; prawnik; profesor Wyższej Szkoły Rolniczej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu
 875. Józef Songin 1870 - 1936 proboszcz parafii p. wezw. Wszystkich Świętych w Wilnie; wydawca prasy polskiej
 876. Franciszek Sonik 1885 - 1957 biskup sufragan kielecki
 877. Franciszek Rajmund Sonnek 1889 - 1965 franciszkanin; kapelan hallerczyków i działacz polonijny w USA
 878. Adolf Gustaw Sonnefeld 1837 - 1914 skrzypek; dyrygent; kompozytor
 879. Stefan Czesław Sonnewend 1885 - 1939 malarz; karykaturzysta; rysownik; grafik
 880. Józef Sonntag 1784 - 1834 malarz; miniaturzysta; litograf; nauczyciel rysunków
 881. Stanisław Antoni Sopicki 1903 - 1976 dziennikarz; działacz Stronnictwa Pracy; członek Rady Narodowej i minister rządu RP na emigracji
 882. Eryk Kazimierz Sopoćko 1919 - 1943 oficer Polskiej Marynarki Wojennej; pisarz marynista
 883. Konstanty Maria Sopoćko 1903 - 1992 grafik
 884. Michał Sopoćko 1888 - 1975 teolog; docent na Uniw. Stefana Batorego w Wilnie; kanonik wileński; propagator kultu Miłosierdzia Bożego; założyciel Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
 885. Tytus Sopodźko 1845 - 1896 inżynier; dziennikarz; literat; tłumacz
 886. Józef Julian Sopotnicki 1882 - 1942 oficer armii austro-węgierskiej i WP
 887. Stanisław Sopuch 1869 - 1941 jezuita; działacz społeczny
 888. Ruth Elly Sorel 1907 - 1974 tancerka; pedagog; choreograf
 889. Kazimierz Soroczyński d. 1891 duszpasterz rzymskokatolicki w byłych Inflantach Polskich (Latgalii); autor utworów w dialekcie latgalskim
 890. Jerzy h. Leliwa Soroka d. 1831 dworzanin ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego; uczestnik powstania listopadowego.
 891. Józef h. Leliwa Soroka d. "1793?" miecznik; potem pisarz ziemski oszmiański; konfederat barski
 892. Józef Soroka 1899 - 1970 działacz ruchu ludowego
 893. Wacław Wincenty Soroka 1917 - 1999 oficer Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich; działacz ruchu ludowego; profesor University of Wisconsin - Stevens Point
 894. Stanisław Franciszek Sosabowski 1892 - 1967 generał brygady WP
 895. Rajmund Andrzej Sosiński 1907 - 1980 inżynier elektryk; redaktor naczelny Horyzontów Techniki
 896. Wojciech Sosiński d. 1934 działacz związkowy; poseł do parlamentu Rzeszy niemieckiej (Reichstagu); na Sejm RP i Sejm Śląski
 897. Wojciech Sosiński 1893 - 1942 działacz oświatowy; poseł na Sejm RP
 898. Kazimierz h. Godziemba Sosnkowski 1885 - 1969 założyciel Związku Walki Czynnej; szef Sztabu I Brygady Legionów Polskich; generał WP; minister spraw wojskowych; następca Prezydenta RP i minister stanu w rządzie na emigracji; komendant główny Związku Walki
 899. Piotr h. Godziemba Sosnkowski d. "ok. 1518" dziekan i oficjał warszawski; kanonik poznański
 900. Halina Maria Wanda Sosnowska 1894 - 1973 wicedyrektor programowy Polskiego Radia; działaczka Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
 901. Helena Sosnowska 1865 - 1942 lekarz ginekolog
 902. Antoni Sosnowski 1775 - 1852 unicki oficjał wileński; działacz oświatowy; przywódca ruchu emancypacyjnego w Kościele unickim w Rosji
 903. Arystarch Sosnowski d. "po 1872" spiskowiec; zesłaniec
 904. Feliks Sosnowski 1806 - 1871 profesor UJ; biblista; kanonik krakowskiej kapituły katedralnej
 905. Jan h. Nałęcz Sosnowski d. 1660 kasztelan połocki; pułkownik i regimentarz wojska lit.
 906. Jan Kazimierz Sosnowski 1875 - 1938 zoolog; fizjolog; profesor i rektor SGGW
 907. Jerzy Jan Sosnowski 1871 - 1926 polski działacz polityczny w Stanach Zjednoczonych
 908. Jerzy h. Nałęcz Sosnowski 1896 - 1942 oficer WP; agent wywiadu
 909. Józef Sylwester h. Nałęcz Sosnowski d. 1783 poseł sejmowy; marszałek sejmu elekcyjnego 1764 r.; hetman polny lit.; wojewoda połocki
 910. Józef Konstanty Sosnowski 1863 - 1933 aktor; reżyser
 911. Józef Marian Sosnowski 1904 - 1975 pedagog; działacz harcerski; dziennikarz; żołnierz Armii Krajowej
 912. Kajetan Sosnowski 1913 - 1987 malarz; działacz kulturalny i społeczny
 913. Kazimierz Walerian h. Nałęcz Sosnowski 1800 - 1874 karmelita bosy; wikariusz kapitulny diec. lubelskiej; administrator diec. podlaskiej; uczestnik I Soboru Watykańskiego
 914. Kazimierz Marcin Sosnowski 1857 - 1942 inżynier technolog; działacz ruchu socjalistycznego
 915. Kazimierz Ignacy Sosnowski 1875 - 1954 polonista; pedagog; krajoznawca
 916. Kirył Władysław Sosnowski 1910 - 1966 wydawca; działacz konspiracyjny
 917. Leonard Sosnowski 1911 - 1986 fizyk; profesor Uniw. Warsz. i Inst. Fizyki PAN
 918. Maksymilian Edward Sosnowski 1822 - 1901 pedagog; bibliotekarz
 919. Oskar Wiktor Sosnowski 1880 - 1939 architekt; profesor Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej
 920. Paweł Sosnowski 1859 - 1947 geograf; pedagog; dyrektor Państwowego Instytutu Pedagogicznego
 921. Platon Sosnowski 1799 - 1827 duchowny unicki; profesor teologii Uniw. Wil.
 922. Stefan Augustyn Sosnowski 1922 - 1994 działacz konspiracyjny; harcerski i turystyczny
 923. Tomasz Oskar Sosnowski 1810 - 1886 rzeźbiarz
 924. Wacław Felicjan Sosnowski 1914 - 1986 lekarz pneumonolog; profesor Akademii Medycznej w Łodzi
 925. Witold Kazimierz Sosnowski 1904 - 1941 matematyk; harcmistrz
 926. Witold Kazimierz Sosnowski-kiefer Ignacy 1839 - 1923 reformat; duszpasterz polski w Stambule
 927. Jan Paweł Sossalla 1908 - 1979 duszpasterz katolicki Polaków we Wrocławiu w l. trzydziestych; duszpasterz głuchoniemych; historyk; dziekan
 928. Stefan Soszka 1914 - 1988 lekarz medycyny; ginekolog; położnik; profesor Akademii Medycznej w Białymstoku
 929. Jan Soszyński d. 1612 preceptor Ostrorogów i Leszczyńskich; doktor medycyny; fizyk miejski w Toruniu
 930. Mieczysław Stanisław Sośniak 1920 - 1991 prawnik; profesor UJ i Uniw. Śląskiego
 931. Kazimierz Sośnicki 1883 - 1976 pedagog; dydaktyk; filozof; profesor Uniw. Jana Kazimierza; Uniw. Mikołaja Kopernika i Uniw. Gdańskiego
 932. Stanisław Adam Sośnicki 1896 - 1962 lekkoatleta; sędzia i działacz sportowy; oficer WP; dyplomata
 933. Marian Hieronim Sośnierz 1924 - 1976 lekarz patomorfolog; profesor Śląskiej Akademii Medycznej
 934. Wawrzyniec Andrzej Soświński 1799 - 1850 prawnik; profesor i dziekan Wydz. Prawa UJ
 935. Dragan Sotirović 1913 - 1987 oficer armii jugosłowiańskiej i Armii Krajowej
 936. Antoni Franciszek Ksawery Sotkiewicz 1826 - 1901 biskup sandomierski; administrator archidiecezji warszawskiej; profesor prawa kanonicznego w Akad. Duchownej w Warszawie; redaktor Przeglądu Katolickiego
 937. Gustaw Wilhelm Ludwik Soubise-bisier 1849 - 1937 kolekcjoner; antykwariusz
 938. Paweł Sowa 1897 - 1985 nauczyciel; redaktor; publicysta; działacz społeczno-oświatowy
 939. Ryszard Sowa 1934 - 1989 hydrobiolog; entomolog; profesor UJ
 940. Zygmunt Sowa-sowiński 1908 - 1954 malarz; rysownik i grafik
 941. Tadeusz Kazimierz Sowicki 1915 - 1977 malarz; scenograf; poeta
 942. Sowiec Jan ze Szczawina h. Prawdzic / Sowiec Jan of Szczawina h. Prawdzic d. "1329/1346" kasztelan dobrzyński
 943. Marceli Jan Sowilski 1880 - 1944 śpiewak operowy
 944. Katarzyna Antonina Sowińska 1776 - 1860 działaczka społeczna i charytatywna
 945. Adolf Sowiński 1914 - 1963 poeta; prozaik; krytyk i tłumacz
 946. Andrzej Józef Sowiński 1922 - 1996 inżynier elektryk; profesor Politechniki Warszawskiej i Przemysłowego Instytutu Elektroniki w Warszawie; żołnierz Szarych Szeregów
 947. Andrzej Józef Sowiński Ignacy 1858 - 1917 architekt
 948. Jan Sowiński d. 1862 historyk literatury; pedagog
 949. Jerzy Sowiński 1920 - 1995 profesor Akad. Rolniczej w Poznaniu
 950. Józef Longin Sowiński 1777 - 1831 komendant Szkoły Aplikacyjnej; generał brygady WP
 951. Kazimierz Sowiński 1907 - 1982 poeta; prozaik; krytyk literacki
 952. Krzysztof Franciszek Sowiński 1642 - 1699 doktor teologii; profesor i rektor Uniw. Krak.; dziekan kapituły kolegiaty św. Floriana w Krakowie
 953. Leonard Sowiński 1831 - 1887 poeta; publicysta
 954. Stanisław Kostka Sowiński 1859 - 1928 inżynier górniczy; profesor Akademii Górniczej w Krakowie
 955. Stanisław Zofia Aleksander Sowiński 1911 - 1979 architekt; docent Politechniki Gdańskiej
 956. Wilhelm Włodzimierz Sowiński (Wilhelm Szenwic) 1892 - 1955 lekarz ginekolog; profesor Uniw. Łódzkiego i Akademii Medycznych w Łodzi i Warszawie; uczestnik Wojny 1920 roku
 957. Władysław Sowiński 1887 - 1953 prawnik; specjalista z zakresu prawa morskiego; wykładowca Uniw. im J. Piłsudskiego w Warszawie i Wyższej Szkoły Handlu Morskiego
 958. Wojciech Sowiński 1805 - 1880 pianista; kompozytor; pisarz muzyczny
 959. Zdzisław Antoni Sowiński 1872 - 1934 lekarz dermatolog; profesor uniwersytetu w Saratowie; zastępca profesora USB w Wilnie; generał w armii rosyjskiej; pułkownik WP
 960. Zygmunt Adam Sowiński 1892 - 1945 przemysłowiec; poseł na Sejm RP
 961. Zygmunt Adam De SOXO 1587 - 1658 jezuita; teolog; rektor Akad. Wileńskiej
 962. Antoni Kornel Sozański 1823 - 1892 tłumacz; wydawca; bibliolog; publicysta
 963. Feliks Marian Sozański 1860 - 1914 ziemianin; poseł na Sejm Krajowy galicyjski
 964. Michał Adam Sozański 1853 - 1923 malarz i rysownik
 965. Teodozy Sozański 1826 - 1901 jezuita; nauczyciel
 966. Julian Sójka 1904 - 1984 lalkarz
 967. Wincenty Spaltenstein d. 1958 prawnik; burmistrz Królewskiej Huty (Chorzowa); prezydent Gliwic
 968. Carlo Spampani d. 1783 architekt
 969. Franciszek Spandowski 1891 - 1929 ekonomista; bankowiec; działacz spółdzielczy
 970. Paweł Spandowski 1885 - 1918 ekonomista; działacz spółdzielczy
 971. Helena Sparrow 1891 - 1970 lekarz; bakteriolog; mikrobiolog
 972. Stanisław Jan Spasiński 1896 - 1969 działacz chadecki; sekretarz generalny Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego RP; radny m. Warszawy; prezes Polskiego Komitetu Repatriacyjnego na Węgrzech; Sprawiedliwy wśród narodów świata
 973. Daniel Spasowicz 1797 - 1882 lekarz; naczelnik zarządu medycznego guberni mińskiej
 974. Tomasz Spasowicz 1890 - 1970 inżynier chemik
 975. Włodzimierz Spasowicz 1829 - 1906 prawnik; publicysta; krytyk i historyk literatury; polityk
 976. Aleksander Spasowski d. "ok. 1847" poeta
 977. Romuald Franciszek Spasowski 1920 - 1995 dyplomata
 978. Władysław Spasowski 1877 - 1941 filozof; pedagog
 979. Bolesław Spausta 1851 - 1887 dziennikarz; publicysta; redaktor
 980. Władysław Spausta 1847 - 1898 przyrodnik; pisarz łowiecki
 981. Giovanni Spazzio d. 1726 architekt i budowniczy
 982. Michał Specovius 1693 - 1737 duchowny luterański; kaznodzieja polski w Prusach Książęcych i Królewskich; tłumacz; redaktor kancjonałów polskich; nauczyciel
 983. Zbigniew Specylak 1912 - 1978 oficer artylerii WP i AK; cichociemny
 984. Mordechaj Spektor 1858 - 1925 pisarz; publicysta; wydawca
 985. Rypsyma Benedykta Spendowska d. 1730 założycielka klasztoru mniszek ormiańskich w Jazłowcu; współzałożycielka i przełożona klasztoru we Lwowie; następnie benedyktynka obrządku ormiańskiego
 986. Bogdan h. Pobóg Spendowski d. "1690/94" wójt jazłowiecki; tłumacz języka tureckiego; sekretarz królewski; poseł polski do Turcji
 987. Mikołaj h. Spensberber Spensberber d. "ok. 1800" major artylerii W. Ks. Lit.
 988. Adam Sperczyński 1809 - 1881 uczestnik powstania listopadowego; działacz emigracyjny
 989. Józef Sperl 1825 - 1883 jezuita; nauczyciel; misjonarz w USA
 990. Leon Sperling 1900 - 1941 piłkarz; olimpijczyk
 991. Joachim Speronowic d. 1663 doktor teologii; profesor Uniw. Krak.; dziekan kapituły kolegiaty św. Floriana w Krakowie
 992. Alfred Spett 1880 - 1952 pułkownik saperów WP; inżynier
 993. Karol Stanisław Spett 1899 - 1970 lekarz; psychiatra; profesor Akademii Medycznej w Krakowie
 994. Stanisława Maria Spettowa 1902 - 1994 lekarz; neuroradiolog; profesor Akademii Medycznej w Krakowie
 995. Jan h. Speyman Speyman 1563 - 1623 kupiec i burmistrz gdański; burgrabia królewski; mecenas sztuki i kolekcjoner
 996. Andrzej Spezza d. 1628 architekt; budowniczy
 997. Josef Alexander Spickerman 1870 - 1947 działacz mniejszości niemieckiej; poseł na Sejm i senator RP
 998. Bogusław T. Spickermann d. "XVIII w." aktor; autor dramatyczny
 999. Spicymir Mikołaj z Krakowa / Spicymir Mikołaj of Krakowa d. 1469 prawnik; profesor i rektor Uniw. Krak.; nuncjusz Stolicy Apostolskiej i kolektor świętopietrza w Polsce
 1000. Teodor Spiczakow 1879 - 1946 ichtiolog; profesor Piotrowskiej Akademii Rolniczej w Moskwie; Estońskiego Uniwersytetu w Dorpacie i UJ