User:Piotrus/List of Poles/Spiczynski-Starzynski

 1. Spiczyński Hieronim z Wielunia / Spiczyński Hieronim of Wielunia d. 1550 literat-tłumacz; wierszopis; rajca krakowski
 2. Mieczysław Ludwik Boruta-Spiechowicz 1894 - 1985 generał brygady WP
 3. Natan Spiegel 1905 - 1995 filolog klasyczny; historyk filozofii; profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i Uniw. Hebrajskiego w Jerozolimie
 4. Zdzisław Grzegorz Spieralski 1927 - 1983 dziennikarz; redaktor; historyk wojskowy
 5. Aleksander Ludwik Spiess 1818 - 1881 farmaceuta; powstaniec styczniowy; emigrant
 6. Henryk Bogumił Spiess 1785 - 1835 farmaceuta
 7. Ludwik Henryk Spiess 1820 - 1896 farmaceuta; przemysłowiec; działacz społeczny
 8. Ludwik Julian Spiess 1872 - 1956 przemysłowiec; polityk
 9. Stefan Kazimierz Spiess 1879 - 1968 inżynier; meloman; mecenas sztuki
 10. Jan Spiglar d. 1608 mieszczanin; kupiec i rajca krakowski
 11. Jan Władysław Spinek d. 1766 agent dyplomatyczny w służbie polskiej i francuskiej
 12. Spinek Stanisław z Będkowa h. Prus / Spinek Stanisław of Będkowa h. Prus d. "ok. r. 1579" poseł sejmowy; działacz różnowierczy
 13. Stanisław Spinek d. 1669 doktor filozofii i obojga praw; mieszczanin i rajca krakowski
 14. Teofil Spinowski d. "po 1669" architekt; inżynier wojskowy; kartograf
 15. Franciszek Marian Spioch 1918 - 1998 lekarz; fizjolog pracy; profesor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Śląskiej Akademii Medycznej
 16. Halina Mirosława Spionek-pelc 1924 - 1991 lekarz; psycholog; profesor Uniw. Warsz.
 17. Natan ben Samson Spira d. 1577 rabin grodzieński; pisarz homiletyczny; kabalista
 18. Natan ben Salomon Spira 1585 - 1633 kabalista; kaznodzieja; rektor uczelni talmudycznej i przewodniczący sądu rabinackiego w Krakowie
 19. Teodor Spiralski 1868 - 1940 rolnik; działacz narodowy
 20. Józef Baltazar Spis 1845 - 1913 nauczyciel; inspektor szkolny
 21. Stanisław Jan Nepomucen Spis 1843 - 1920 biblista; kanonik kapituły krakowskiej; profesor i rektor UJ
 22. Michał Spisak 1914 - 1965 kompozytor
 23. Jan Augustyn Spiski 1794 - 1844 kupiec warszawski; sędzia Tryb. Handlowego; właściciel ziemski; filantrop
 24. Ludwik Stanisław Spiss 1889 - 1949 przemysłowiec; propagator domowej produkcji win owocowych
 25. Tadeusz Ludwik Spiss 1882 - 1954 urzędnik
 26. Roman Aleksander Spithal 1824 - 1889 kustosz kapituły krakowskiej
 27. Salomon Spitzer d. 03/01/1941 nauczyciel; publicysta; pisarz pedagogiczny; tłumacz
 28. Tadeusz Bernard Spitzer 1892 - 1962 działacz gospodarczy
 29. Wilhelm Adolf Stillfried Spitzer 1895 - 1973 adwokat; działacz niemiecki; radny m. Bydgoszczy; poseł na Sejm RP
 30. Jan Spitziar 1855 - 1915 dekorator i mechanik teatralny
 31. Ferdynand Spitznagel d. 1826 lekarz; profesor Szkoły Głównej Lit. (od r. 1803 Uniw. Wil.)
 32. Ludwik Ferdynand Spitznagel 1807 - 1827 orientalista; młodzieńczy przyjaciel Juliusza Słowackiego
 33. Józef Jan Spleszyński 1806 - 1879 superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego w Król. Pol.
 34. Józef Splichal 1835 - 1920 rusznikarz; kupiec
 35. Gustaw Spława-neyman 1890 - 1966 inżynier leśnik; działacz społeczny; żołnierz AK
 36. Jerzy Spława-neyman 1894 - 1981 matematyk; statystyk; profesor University of California w Berkeley
 37. Jan Spławiński 1830 - 1888 prawnik; sędzia; poseł na Sejm Krajowy galicyjski i do Rady Państwa w Wiedniu
 38. Wincenty Władysłąw Spławiński 1812 - 1859 ksiądz; konspirator galicyjski; pedagog
 39. Spławski Jan ze Spławia h. Leliwa / Spławski Jan of Spławia h. Leliwa d. "1539/41" sędzia ziemski kaliski; potem poznański; zastępca star. generalnego Wpol.; poseł sejmowy
 40. Spławski Jan z Milesznej Górski h. Leliwa / Spławski Jan of Milesznej Górski h. Leliwa d. 1602 kasztelan; potem wojewoda inowrocławski
 41. Stanisław h. Leliwa Spławski d. 1569 poseł sejmowy; kasztelan kolejno: santocki; krzywiński; żarnowski; międzyrzecki; dzierżawca ceł koronnych
 42. Helena Spoczyńska 1896 - 1968 nauczycielka; oficer Batalionów Chłopskich
 43. Wiktor Spodenkiewicz 1909 - 1984 myzykolog; pedagog; krytyk i publicysta muzyczny
 44. Marian Spojda 1901 - 1940 piłkarz; trener
 45. Maurycy Spokorny 1859 - 1917 farmaceuta; przedsiębiorca; działacz społeczny
 46. Marcin Sporn d. 1545 dominikanin; regens studium generalnego; prowincjał
 47. Józef Aleksander Sporny 1817 - 1888 inżynier lądowo-wodny
 48. Józef Franciszek Spors 1941 - 1992 historyk; profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku
 49. Adam Przemysław Sporzyński 1906 - 1985 chemik
 50. Ksawery Franciszek Hieronim Sporzyński 1863 - 1922 nauczyciel; podróżnik; popularyzator wiedzy przyrodniczej i technicznej; autor podręczników szkolnych
 51. Jan h. własnego Sprengel von RÖBERN 1517 - 1602 profesor gimnazjum w Elblągu; burgrabia i burmistrz Elbląga
 52. Edmund Springer 1906 - 1967 pianista; dyrygent; pedagog
 53. Maria Springer 1824 - 1872 poetka; krawcowa; filantropka
 54. Stanisław Springwald 1864 - 1951 podpułkownik armii austro-węgierskiej; tytularny generał dywizji Wojska Polskiego
 55. Sergiusz Sprudin 1913 - 1996 operator i reżyser filmów dokumentalnych
 56. Michał Sprusiński 1940 - 1981 poeta; krytyk literacki; tłumacz; wydawca
 57. Antoni Spryszak 1907 - 1972 lekarz weterynarii; profesor Instytutu Weterynarii w Puławach
 58. Jan Spychalski 1893 - 1946 malarz; bibliotekarz
 59. Józef Spychalski 1898 - 1944 pułkownik Wojska Polskiego; uczestnik konspiracji w l. drugiej wojny światowej
 60. Marian Spychalski 1906 - 1980 architekt; działacz komunistyczny; minister obrony narodowej; marszałek Polski; przewodniczący Rady Państwa
 61. Mirosław Jan Spychalski 1906 - 1983 lekarz ftyzjatra
 62. Walerian Spychała 1900 - 1943 lekarz medycyny; działacz harcerski i sportowy
 63. Spycigniew z Dąbrowy Zielonej h. Poraj / Spycigniew of Dąbrowy Zielonej h. Poraj d. "1255/7" wojewoda łęczycki
 64. Jan Wojciech Spyra 1878 - 1917 prawnik; profesor prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat
 65. Spytek Kolczek z Łownicy; Zakrzowa; Birkowa i Łęk h. Topór / Spytek Kolczek of Łownicy; Zakrzowa; Birkowa i Łęk h. Topór d. 1411 podczaszy i podkomorzy sandomierski; marszałek dworu królowej Elżbiety Łokietkówny; starosta sieciechowski
 66. Józef Spytkowski 1907 - 1968 historyk literatury; starszy wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
 67. Stefan Srebrny 1890 - 1962 filolog klasyczny; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Uniwersytetu Stefana Batorego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; teatrolog
 68. Józef Srebrzyński 1902 - 1963 oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej
 69. Bolesław Maciej Srocki 1893 - 1954 publicysta; działacz ruchu zetowego; wychowawca młodzieży; poseł do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 70. Stanisław h. Nowina Sroczycki d. 1586 poseł na sejmy; kolejno: komornik; miecznik; wojski kamieniecki
 71. Krystyna Maria Irena Sroczyńska 1909 - 1992 historyk sztuki; muzealnik
 72. Waleria Sroczyńska 1901 - 1992 działaczka harcerska
 73. Zofia Sroczyńska 1914 - 1986 tłumaczka
 74. Franciszek Sroczyński 1862 - 1900 lekarz; docent okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 75. Jan Sroczyński d. 1696 mieszczanin krakowski; pasamonik; kupiec; wójt sądu wyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim
 76. Kazimierz Sroczyński 1904 - 1976 lekarz pediatra; profesor Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
 77. Grzegorz Korneli Sroczyński 1731 - 1790 bazylianin; ihumen krystynopolski i ławrowski; sekretarz prowincji koronnej; konsultor prowincji halickiej; kronikarz
 78. Marian Antoni Sroczyński 1820 - 1877 spiskowiec galicyjski; uczestnik wydarzeń l. 1846 i 1848; ziemianin
 79. Michał Stefan Sroczyński 1878 - 1929 przemysłowiec naftowy
 80. Tadeusz Adam Sroczyński 1858 - 1942 przemysłowiec naftowy; właściciel ziemski
 81. Alojzy Antoni Sroga 1927 - 1980 literat; dziennikarz; żołnierz Armii Krajowej
 82. Stanisław Sroka 1905 - 1982 kanclerz Kurii Diecezjalnej i prefekt Małego Seminarium w Tarnowie
 83. Stanisław Sroka 1909 - 1967 prawnik; ekonomista; prezydent Poznania; wiceprezydent Warszawy; minister gospodarki komunalnej
 84. Jerzy Mieczysław Marian Srokowski 1910 - 1975 grafik; scenograf; pedagog
 85. Józef Srokowski d. "ok. 1800" aktor; dyrektor teatru; autor sztuk teatralnych
 86. Konstanty h. Jastrzębiec Srokowski 1878 - 1935 publicysta; polityk liberalny; poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego
 87. Mieczysław Marian h. Jastrzębiec Srokowski 1873 - 1910 prozaik i poeta
 88. Stanisław Józef Srokowski 1872 - 1950 nauczyciel; geograf; dyplomata; wojewoda wołyński; założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Bałtyckiego; docent Uniwersytetu Jagiellońskiego; profesor Szkoły Nauk Politycznych i Uniwersytetu Warszawskiego
 89. Konrad Srzednicki 1894 - 1993 malarz; grafik; profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 90. Stanisław Tadeusz Zygmunt Srzednicki 1840 - 1925 prawnik; Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej
 91. Władysław Franciszek Srzednicki 1875 - 1956 inżynier technolog
 92. Srzeński Feliks z Sokołowa h. Dołęga / Srzeński Feliks of Sokołowa h. Dołęga 1502 - 1554 wojewoda płocki
 93. Srzeński Stanisław z Sokołowa h. Dołęga / Srzeński Stanisław of Sokołowa h. Dołęga d. 1510 kasztelan wiski; potem wojewoda płocki
 94. Antoni Stabik 1807 - 1887 ksiądz rzymskokatolicki; działacz oświatowy
 95. Antoni Stablewska Irena 1864 - 1939 literatka
 96. Erazm Stablewski 1802 - 1870 ziemianin; poseł do parlamentu pruskiego
 97. Florian Stablewski 1841 - 1906 poseł do parlamentu pruskiego; arcybiskup gnieźnieńsko-poznański
 98. Karol Stablewski 1796 - 1843 ziemianin; działacz społeczny; poseł do Sejmu Prowincjonalnego w Poznaniu
 99. Stanisław Stablewski 1832 - 1904 ziemianin; poseł do parlamentu pruskiego
 100. Stefan Florian Stablewski 1895 - 1985 rotmistrz dyplomowany Wojska Polskiego; publicysta; działacz konserwatywny
 101. Adam Stabrawa 1908 - 1991 podpułkownik Wojska Polskiego i Armii Krajowej
 102. Halina Stabrowska 1901 - 1943 szef Wydziału Legalizacji Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej; kurierka i sekretarka Komendanta Obszaru Zachodniego Armii Krajowej
 103. Julia Stabrowska 1869 - 1941 rzeźbiarka
 104. Adam h. Lubicz odm. Stabrowski d. "1656/6" podczaszy witebski; poseł na sejmy
 105. Aleksander Stabrowski d. "1863?" oficer w armii rosyjskiej; dowódca oddziału w powstaniu styczniowym
 106. Feliks January Stabrowski 1819 - 1913 inżynier komunikacji; oficer armii rosyjskiej
 107. Kazimierz Stabrowski 1869 - 1929 malarz; profesor i dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie
 108. Mieczysław Stabrowski 1901 - 1979 lekarz pediatra; działacz harcerski
 109. Otton Stabrowski 1895 - 1985 działacz ruchu zetowego; publicysta; urzędnik
 110. Piotr h. Lubicz odm. Stabrowski d. 1619 ciwun wieszwiański; poseł na sejmy; kasztelan parnawski; jeden z przywódców rokoszu sandomierskiego
 111. Wiktor Stabrowski 1822 - 1899 architekt; budowniczy
 112. Wojciech h. Lubicz odm. Stabrowski d. 1596 pisarz polny inflancki i litewski; ciwun wieszwiański
 113. Dominik Stacewicz 1809 - 1876 dominikanin; przeor klasztoru i rektor Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu
 114. Jan Wacław Stach 1877 - 1975 zoolog; profesor Polskiej Akademii Nauk; pedagog i działacz sportowy
 115. Piotr Stanisław Stach 1886 - 1961 ksiądz rzymskokatolicki; biblista; profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza i Uniwersytetu Jagiellońskiego
 116. Antoni Władysław Stacherski 1831 - 1861 architekt i budowniczy krakowski
 117. Maciej Stacherski 1807 - 1855 działacz polityczny; publicysta; bibliotekarz
 118. Wacław Stacherski 1915 - 1944 oficer Armii Krajowej; poeta
 119. Julian Stachiewicz 1890 - 1934 działacz niepodległościowy; generał brygady Wojska Polskiego; szef Wojskowego Biura Historycznego
 120. Juliusz Wacław Stachiewicz 1924 - 1976 inżynier mechanik; profesor McGill University w Montrealu
 121. Piotr Stachiewicz 1858 - 1938 malarz; ilustrator
 122. Wacław Teofil Stachiewicz 1894 - 1973 szef Sztabu Głównego Wojska Polskiego i Sztabu Naczelnego Wodza; generał dywizji
 123. Maria Wanda Aleksandra Stachiewiczowa 1895 - 1995 działaczka społeczna; współzałożycielka i sekretarz Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie; założycielka i kustosz Biblioteki Polskiej w Montrealu
 124. Jan Stachniuk 1905 - 1963 publicysta i filozof kultury
 125. Bolesław Feliks Stachoń 1897 - 1941 generał brygady Wojska Polskiego; pilot szybowcowy i samolotowy; pierwszy polski pilot wiatrakowców
 126. Roman Stachoń 1912 - 1987 działacz socjalistyczny; związkowy i sportowy; poseł na sejm PRL
 127. Lech Remigiusz Stachowiak 1926 - 1997 ksiądz rzymskokatolicki; biblista; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 128. Damian Stachowicz 1658 - 1699 pijar; kompozytor
 129. Felicja Stachowicz d. 1926 aktorka
 130. Felicja Stachowicz Izabela 1899 - 1969 literatka; działaczka kulturalna
 131. Michał Franciszek Stachowicz 1768 - 1825 malarz; rysownik; ilustrator
 132. Stanisław Stachowicz d. 1791 introligator; drukarz i księgarz krakowski
 133. Teodor Baltazar Stachowicz 1800 - 1873 malarz; radca Arcybractwa Miłosierdzia; urzędnik Banku Pobożnego w Krakowie
 134. Krystyna Maria Stachowska 1924 - 1996 historyk; dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 135. Adam Stachowski d. "po 1913" działacz polonijny w Paranie (Brazylia)
 136. Antoni Stachowski d. 1898 marszałek szlachty powiatu mohylewskiego; ofiarodawca na rzecz Akademii Umiejętności
 137. Bronisław Stachowski 1923 - 1991 neurochirurg; profesor Akademii Medycznej w Poznaniu
 138. Franciszek Ksawery Stachowski 1790 - 1850 jezuita; rektor seminarium duchownego w Dublinie; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; kanonik kapituły katedralnej krakowskiej
 139. Józef Stachowski 1913 - 1944 poeta; pedagog
 140. Mieczysław Stachowski 1900 - 1966 leśnik; oficer Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej
 141. Władysław Ignacy Stachowski 1852 - 1932 malarz
 142. Władysław Stachowski 1887 - 1974 regionalista; kolekcjoner; działacz społeczny i kulturalny
 143. Leon Stachórski 1907 - 1940 członek władz naczelnych Legionu Młodych; dziennikarz
 144. Edward Jerzy Stachura 1937 - 1979 poeta; prozaik; tłumacz
 145. Zofia Stachurska 1915 - 1980 śpiewaczka; pedagog
 146. Jan h. Ostoja Stachurski d. 1669 generał major wojsk koronnych
 147. Juliusz Stachurski 1929 - 1981 inżynier; mechanik górniczy; profesor Akademii Górniczo-Hutniczej
 148. Marian Stachurski 1931 - 1980 grafik
 149. Janina Maria Bożena Staczyńska 1883 - 1964 przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
 150. Alfred Stadler 1889 - 1944 dyrygent; pedagog; kompozytor
 151. Klementyna Stadnicka d. 1944 dama czynna w życiu towarzyskim i kulturalnym Kijowa oraz Warszawy
 152. Adam h. Szreniawa Stadnicki d. 1615 wojewoda bełski
 153. Adam Paweł h. Szreniawa Stadnicki d. 1757 prepozyt przemyskiej kapituły katedralnej
 154. Adam Zbigniew Leon Stadnicki 1882 - 1982 ziemianin; leśnik; działacz polityczny; poseł na sejm RP
 155. Aleksander Stadnicki 1806 - 1861 urzędnik; historyk; członek Sejmu Stanowego galicyjskiego
 156. Andrzej h. Drużyna Stadnicki d. 1551 podkomorzy przemyski; potem kasztelan sanocki
 157. Andrzej Samuel h. Szreniawa Stadnicki d. 1678 kasztelan lubaczowski; potem przemyski
 158. Antoni h. Szreniawa Stadnicki d. 1832 starosta zatorski
 159. Antoni h. Szreniawa Stadnicki 1771 - 1836 ziemianin; historyk
 160. Antoni Tymoteusz Ignacy h. Szreniawa Stadnicki 1774 - 1820 działacz edukacyjny i sejmowy w Księstwie Warszawskim i Wolnym Mieście Krakowie
 161. Antoni Bronisław Stadnicki 1874 - 1906 dyplomata w służbie austro-węgierskiej; podróżnik; literat
 162. Edward Maria Adolf Stadnicki 1817 - 1902 ziemianin; członek Sejmu Stanowego i poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego; dożywotni członek austriackiej Izby Panów
 163. Fortunat Stadnicki 1818 - 1872 spiskowiec; działacz demokratyczny; ziemianin
 164. Franciszek Ksawery h. Szreniawa Stadnicki d. 1775 podczaszy latyczowski; chorąży czerwonogrodzki; podolski; poseł na sejmy
 165. Franciszek Stadnicki 1742 - 1810 starosta ostrzeszowski; konfederat barski; poseł na sejmy; generał milicji województwa kaliskiego w wojnie 1792 r. i powstaniu kościuszkowskim
 166. Franciszek Stadnicki Ignacy 1744 - 1818 sędzia ziemski krakowski; senator kasztelan w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
 167. Jan Adam h. Szreniawa Stadnicki d. 1651 podkomorzy sanocki; poseł na sejmy
 168. Jan Franciszek h. Szreniawa Stadnicki d. 1713 chorąży nadworny koronny; wojewoda wołyński
 169. Jan h. Szreniawa Stadnicki d. 1766 chorąży grabowiecki; kanonik krakowski
 170. Jan Kanty Edward Stadnicki 1765 - 1842 radca Najwyższej Izby Sprawiedliwości w Wiedniu; prezes Forum Nobilium w Tarnowie; zastępca prezesa Wydziału Stanowego; prezes i komisarz królewski Sejmu Stanowego galicyjskiego
 171. Jan Stadnicki 1785 - 1862 ziemianin; działacz polityczny; kolekcjoner militariów
 172. Jan Stadnicki 1841 - 1919 inżynier; ziemianin; poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego i do austriackiej Rady Państwa; członek dożywotni Izby Panów
 173. Józef Antoni h. Szreniawa Stadnicki d. 1736 podstoli buski; kasztelan lubaczowski; bełski
 174. Józef Marek Piotr Stadnicki 1816 - 1893 ziemianin; zesłaniec
 175. Józef Edward Adam Stadnicki 1919 - 1960 oficer Armii Krajowej
 176. Juliusz Napoleon Stadnicki 1806 - 1863 urzędnik; powstaniec listopadowy; ziemianin
 177. Karol Andrzej Stadnicki 1885 - 1937 ksiądz rzymskokatolicki; historyk; działacz społeczny
 178. Kazimierz Piotr Hieronim Stadnicki 1808 - 1886 prawnik; historyk; heraldyk; publicysta
 179. Marcin h. Szreniawa Stadnicki d. 1628 kasztelan sanocki; ochmistrz dworu carowej Maryny Mniszchówny
 180. Stadnicki Marek Antoni ze Żmigrodu h. Szreniawa / Stadnicki Marek Antoni of Żmigrodu h. Szreniawa d. 1639 podczaszy krakowski
 181. Michał Jan Nepomucen h. Szreniawa Stadnicki 1732 - 1789 pijar; pedagog; historyk
 182. Michał Mateusz Konstanty h. Szreniawa Stadnicki 1747 - 1797 biskup unicki łucki i ostrogski
 183. Mikołaj h. Drużyna Stadnicki d. "1450/2" rycerz pasowany; najwyższy łożny królewski czyli podkomorzy dworu od r. 1438
 184. Stadnicki Mikołaj ze Żmigrodu h. Drużyna / Stadnicki Mikołaj of Żmigrodu h. Drużyna d. 1490 kasztelan przemyski; wojewoda bełski
 185. Stadnicki Mikołaj ze Żmigrodu h. Szreniawa / Stadnicki Mikołaj of Żmigrodu h. Szreniawa d. 1629 stolnik sanocki
 186. Mikołaj Franciszek Stadnicki 1717 - 1765 pijar; rektor warszawskiego Collegium Regium
 187. Mikołaj Maciej h. Szreniawa Stadnicki d. 1768 starosta baliński; podczaszy; chorąży; podstarości; kasztelan kamieniecki
 188. Piotr Konstanty h. Szreniawa Stadnicki d. 1745 kasztelan biecki; sądecki; wojnicki
 189. Stanisław h. Drużyna Stadnicki d. 1542 dworzanin królewski; podkomorzy przemyski; kasztelan sanocki; potem zawichojski
 190. Stanisław Mateusz h. Szreniawa Stadnicki d. "ok. 1563" działacz reformacyjny; poseł na sejmy
 191. Stanisław zwany Diabeł łańcucki h. Szreniawa Stadnicki d. 1610 starosta zygwulski
 192. Stadnicki Stanisław z Ożomli na Lesku h. Szreniawa / Stadnicki Stanisław of Ożomli na Lesku h. Szreniawa d. 1610 kasztelan przemyski
 193. Stanisław Jan Kanty Stadnicki 1848 - 1915 ziemianin; poseł na Sejm Krajowy Galicyjski; dożywotni członek austriackiej Izby Panów
 194. Wiktoryn h. Szreniawa Stadnicki d. "ok. 1684" kasztelan przemyski
 195. Wincenty Stadnicki 1835 - 1869 ziemianin; chemik
 196. Stadnicki Zbigniew ze Stadnik h. Drużyna / Stadnicki Zbigniew of Stadnik h. Drużyna d. "1411/4" protoplasta rodziny Stadnickich; burgrabia zamku krakowskiego; podstarości krakowski
 197. Karol Jan Stadtmüller 1848 - 1918 inżynier; profesor Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie; współtwórca polskiego słownictwa technicznego
 198. Karol Ludwik Tytus Stadtmüller 1880 - 1942 inżynier; urzędnik budowlany; współtwórca polskiego słownictwa technicznego
 199. Ryszard Stadtmüller 1918 - 1980 profesor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 200. Johannes Eduard August Staemmler 1860 - 1946 superintendent Kościoła Ewangelicko-Unijnego w Gnieźnie i Poznaniu; radca Konsystorza Ewangelickiego w Poznaniu
 201. Franciszek Hieronim Staff 1885 - 1966 ichtiolog; profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 202. Franciszek Adam Wawrzyniec Staff 1920 - 1989 chemik; burmistrz dzielnicy Wandsworth w Londynie
 203. Leopold Henryk Staff 1878 - 1957 poeta; dramatopisarz; tłumacz
 204. Ludwik Maria Staff 1890 - 1914 poeta; prozaik
 205. Aleksander Staganowicz 1890 - 1988 rolnik; białoruski działacz komunistyczny; poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 206. Francesco Maria Staggi 1755 - 1788 rzeźbiarz
 207. Giovachino Staggi 1761 - 1809 rzeźbiarz
 208. Pietro Ceccardo Staggi d. "przed 1814" rzeźbiarz
 209. Józef Kalasanty Stagraczyński 1840 - 1905 ksiądz rzymskokatolicki; publicysta; wydawca; homiletyk; pszczelarz
 210. Karol Aleksander Adalbert Stahel 1816 - 1890 generał-major w służbie rosyjskiej; kolekcjoner zabytków archeologicznych; etnograf-amator
 211. Jerzy Wojciech Stahl 1939 - 1997 duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego; redaktor naczelny Jednoty; działacz ekumeniczny
 212. Leonard Stahl 1866 - 1929 działacz narodowo-demokratyczny; wiceprezydent Lwowa; zastępca Komisarza Generalnego Rządu we Lwowie
 213. Włodzimierz Józef Stahl 1904 - 1977 nauczyciel; sekretarz generalny Związku Patriotów Polskich; dyrektor Opery Śląskiej
 214. Zdzisław Henryk Ludwik Stahl 1901 - 1987 ekonomista; docent Uniwersytetu Jana Kazimierza; działacz polityczny; publicysta; emigrant polityczny
 215. Teodor Stahlberger 1827 - 1888 germanista; historyk; pedagog
 216. Jan Bronisław Stahr 1888 - 1951 filolog klasyczny; patrysta; pedagog
 217. Tadeusz Marian Staich 1913 - 1987 literat; edytor; krajoznawca; przewodnik górski; działacz podhalański
 218. Jerzy Adam Stajuda 1936 - 1992 malarz; krytyk sztuki; wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 219. Franciszek Stala 1918 - 1980 oficer Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej; działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; zootechnik
 220. Piotr Ambroży Stalicki d. 1671 prowincjał i kronikarz małopolskich reformatów
 221. Bohdan Staliński 1924 - 1993 fizykochemik; profesor Politechniki Wrocławskiej
 222. Janusz Władysław Staliński d. 1985 inżynier budownictwa okrętowego; profesor Politechniki Gdańskiej; Akademii Morskiej w Al-Basra (Irak) i College of Science and Technology w Port Harcourt (Nigeria)
 223. Eckhard Stall d. "ok. 1584" zegarmistrz
 224. Paweł Stalmach 1824 - 1891 redaktor; wydawca; publicysta; działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim
 225. Adam Stalony-dobrzański 1904 - 1985 malarz; grafik; witrażysta; konserwator dzieł sztuki; docent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 226. Jerzy Stalony-dobrzański 1886 - 1939 chemik; fotografik
 227. Henryk Stamatello 1901 - 1997 inżynier dróg i mostów; profesor Politechniki Warszawskiej
 228. Antoni Stamirowski 1863 - 1938 przedsiębiorca
 229. Jerzy Hipolit Stamirowski 1873 - 1943 starosta pow. olkuskiego; publicysta
 230. Kazimierz Stamirowski 1884 - 1943 pułkownik Wojska Polskiego; podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Prezydium Rady Ministrów; prezes Państwowego Banku Rolnego
 231. Tadeusz Stamirowski 1860 - 1933 pracownik oświaty rolniczej; promotor współpracy polsko-węgierskiej; dyplomata
 232. Henryk Ferdynand Stamirski 1903 - 1977 nauczyciel; geograf; historyk
 233. Edward Stamm 1886 - 1940 matematyk; logik; filozof
 234. Feliks Stamm 1901 - 1967 podoficer zawodowy Wojska Polskiego; trener; twórca polskiej szkoły boksu; działacz Polskiego Związku Bokserskiego
 235. Jakub Krystian Henryk Stampe 1803 - 1852 kupiec; starszy Zgromadzenia Kupieckiego i radny honorowy Włocławka
 236. Stanisław Marian Stampf'l 1919 - 1980 autor słuchowisk radiowych i sztuk telewizyjnych; publicysta; prozaik
 237. Teofil Stancel d. "po 1529" malarz
 238. Walenty Stanczukowski 1807 - 1874 lekarz; działacz społeczny
 239. Adolf Stand 1870 - 1919 dziennikarz; działacz syjonistyczny; poseł do austriackiej Rady Państwa
 240. Stanisław Ryszard Stande 1897 - 1937 poeta; tłumacz; działacz komunistyczny
 241. Szymon Stanecki d. 1813 złotnik
 242. Tomasz Stanecki 1826 - 1891 fizyk; meteorolog; fenolog; profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 243. Jan Emil Stanek 1895 - 1961 powstaniec śląski; oficer Wojska Polskiego
 244. Józef Stanek 1916 - 1944 pallotyn; kapelan w powstaniu warszawskim 1944 r.; błogosławiony
 245. Marian Stangenberg d. 1986 limnolog; hydrobiolog; ichtiolog; profesor Wyższej Szkoły Rolniczej (od r. 1972 Akademii Rolniczej) we Wrocławiu
 246. Józef Stangreciak 1892 - 1976 pocztowiec; przewodniczący Związku Pracowników Poczt; Telegrafów i Telefonów Rzeczpospolitej Polskiej; poseł do Sejmu RP
 247. Edward Staniecki 1889 - 1939 księgarz; działacz komunistyczny i związkowy
 248. Antoni Staniewicz 1882 - 1941 adwokat; działacz polityczny; senator RP
 249. Cezary Augustyn Staniewicz 1839 - 1909 lekarz; ichtiolog; publicysta
 250. Emeryk Grzegorz Rufin Staniewicz 1802 - 1872 filareta; uczestnik powstania listopadowego; emigrant
 251. Ezechiel h. Leliwa Staniewicz d. 1855 marszałek szlachty pow. rosieńskiego; naczelnik pow. rosieńskiego w powstaniu listopadowym; emigrant
 252. Albin Hieronim Staniewicz 1793 - 1863 nauczyciel; prowincjał karmelitów litewskich
 253. Jan Ludwik Sylwester Staniewicz 1823 - 1904 podoficer Legii Cudzoziemskiej; uczestnik powstania 1848 r.; naczelnik pow. szawelskiego w powstaniu styczniowym
 254. Jan Onufry Antoni Staniewicz 1832 - 1901 zesłaniec; oficer armii rosyjskiej; publicysta; statystyk
 255. Jerzy Zbigniew Staniewicz 1903 - 1952 komandor; szef Wydziału Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego
 256. Leon Jan Bolesław Staniewicz 1871 - 1951 elektrotechnik; profesor Instytutu Elektrotechnicznego i Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu; Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej
 257. Leon Staniewicz 1900 - 1953 inżynier rolnik; profesor gleboznawstwa Politechniki Warszawskiej
 258. Maciej Staniewicz 1792 - 1853 powstaniec listopadowy; podbibliotekarz Biblioteki Polskiej w Paryżu
 259. Adam Józef Modest Staniewicz 1794 - 1864 pijar; nauczyciel; autor słownika rosyjsko-polskiego
 260. Sylwester Adam Staniewicz 1808 - 1892 uczestnik powstania listopadowego; działacz emigracyjny
 261. Szymon Tadeusz Staniewicz 1799 - 1848 zbieracz folkloru litewskiego; poeta; animator rozwoju kultury litewskiej
 262. Wiktor Emeryk Jan Staniewicz 1866 - 1932 matematyk; profesor Instytutu Politechnicznego w Petersburgu; profesor i rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
 263. Witold Cezary Staniewicz 1888 - 1966 ekonomista rolny; minister reform rolnych; profesor Politechniki Lwowskiej; Uniwersytetu Stefana Batorego; Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu; rektor Uniwersytetu Stefana Bator
 264. Zbigniew Staniewicz 1906 - 1934 aktor filmowy
 265. Eugenia Anna Staniewiczowa 1889 - 1975 pedagog; polonistka
 266. Alfons Jan Staniewski 1879 - 1941 działacz socjalistyczny; dziennikarz polonijny
 267. Bronisław Staniewski 1889 - 1956 artysta cyrkowy; współwłaściciel i dyrektor cyrku
 268. Józef Ignacy Maksymilian Staniewski 1795 - 1871 biskup sufragan i wikariusz kapitulny mohylewski; przewodniczący Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego w Petersburgu
 269. Mieczysław Staniewski 1879 - 1927 artysta cyrkowy - klown
 270. Wawrzyniec Stefan Staniewski 1671 - 1737 pijar; rektor kolegium krakowskiego; kaznodzieja
 271. Wawrzyniec Stefan Stanioch Ildefons 1893 - 1927 działacz ruchu zawodowego
 272. Stanisław ze Szczepanowa / Stanisław of Szczepanowa d. 1079 święty; biskup krakowski
 273. Kazimierczyk Stanisław d. 1489 błogosławiony; kanonik regularny laterański
 274. Kostka h. Dąbrowa Stanisław 1550 - 1568 święty; jezuita
 275. Kubski Stanisław 1876 - 1942 błogosławiony; proboszcz i dziekan gnieźnieński
 276. Starowieyski h. Biberstein Stanisław 1895 - 1941 błogosławiony; ziemianin; działacz społeczny
 277. Mysakowski Stanisław 1896 - 1942 błogosławiony; ksiądz rzymskokatolicki; działacz społeczny
 278. Kubista Stanisław 1898 - 1940 błogosławiony; werbista; redaktor i wydawca prasy katolickiej
 279. Pyrtek Stanisław 1913 - 1942 błogosławiony; ksiądz rzymskokatolicki
 280. Bogusław Leszczyński h. Wieniawa Stanisław 1677 - 1766 król Polski; książę Lotaryngii
 281. August Poniatowski h. Ciołek Stanisław 1732 - 1798 król polski
 282. Stanisław 1501 - 1524 książę mazowiecki
 283. Stanisław d. "XIII w." franciszkanin; spowiednik; lektor; hagiograf
 284. Stanisław d. "1315/6" kapelan księcia Władysława Łokietka; kanclerz krakowski
 285. Stanisław d. "ok. 1356" cysters; opat oliwski
 286. Stanisław d. "1371/92" dominikanin; lektor; hagiograf
 287. h. Jelita Stanisław d. "po 1386" kasztelan wiślicki
 288. Stanisław d. 1425 opat kanoników regularnych w Czerwińsku
 289. Rozkoszka h. Jastrzębiec Stanisław d. 1435 opad benedyktynów w Tyńcu
 290. Stanisław d. "I poł. XV w." biskup kijowski
 291. Pleszewski h. Zaremba Stanisław d. 1480 kanonik poznański; prepozyt uniejowski
 292. Stary Stanisław d. 1490 malarz
 293. Polak Stanisław d. "po 1514" drukarz
 294. Stanisław z Białej / Stanisław of Białej d. 1538 introligator krakowski
 295. Stanisław Pella z Biernacic h. Pomian / Stanisław Pella of Biernacic h. Pomian d. 1413 rycerz pasowany; wojski większy sieradzki
 296. Stanisław Swędziena z Bogucic i Byczyny h. Szeliga / Stanisław Swędziena of Bogucic i Byczyny h. Szeliga d. "1427/8" kasztelan konarski łęczycki
 297. Stanisław z Boniewa h. Ogończyk / Stanisław of Boniewa h. Ogończyk d. "1433/4" kasztelan kowalski
 298. Stanisław Bogiel z Bramek h. Powała / Stanisław Bogiel of Bramek h. Powała d. "1445/6" kanonik i kantor płocki
 299. Stanisław Konicz z Brzezin / Stanisław Konicz of Brzezin d. 1492 teolog; profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego
 300. Stanisław z Budzowa / Stanisław of Budzowa d. "I poł. XV w." biskup kijowski
 301. Stanisław z Chalna h. Ogończyk / Stanisław of Chalna h. Ogończyk d. "1383/94" miecznik kujawski (brzeski)
 302. Stanisław z Dawidowa h. Prus II - Wilczekosy / Stanisław of Dawidowa h. Prus II - Wilczekosy d. "1442/3" rycerz pasowany; starosta samborski; sędzia lwowski i sędzia ziemski lwowski
 303. Stanisław Wyszelic z Gądcza / Stanisław Wyszelic of Gądcza d. 1309 kasztelan i wojewoda świecki
 304. Stanisław z Główczyna h. Lubicz / Stanisław of Główczyna h. Lubicz d. "1455/6" kantor płocki
 305. Stanisław z Gniezna / Stanisław of Gniezna d. "ok. 1458" profesor Uniwersytetu Praskiego
 306. Stanisław z Gołocina h. Bolesta / Stanisław of Gołocina h. Bolesta d. "1449/50" kanclerz ziemski wiski; kanclerz nadworny księcia mazowieckiego Władysława I
 307. Stanisław Ligęza z Gorzyc i Przecławia h. Półkozic / Stanisław Ligęza of Gorzyc i Przecławia h. Półkozic d. 1460 rycerz pasowany; kasztelan żarnowski i małogoski
 308. Stanisław Ligęza z Gorzyc i Przecławia h. Półkozic / Stanisław Ligęza of Gorzyc i Przecławia h. Półkozic d. 1497 właściciel ziemski
 309. Stanisław z Goślubia i Bratoszewic h. Sulima / Stanisław of Goślubia i Bratoszewic h. Sulima d. 1489 miecznik; podstoli; stolnik łęczycki
 310. Stanisław Szyszka z Górki / Stanisław Szyszka of Górki d. 1501 rektor szkoły katedralnej poznańskiej; kaznodzieja; profesor teologii Uniwersytetu Krakowskiego
 311. Stanisław z Grodziska / Stanisław of Grodziska d. 1707 prowincjał; bernardyn
 312. Stanisław z Jeżowa h. Strzemię / Stanisław of Jeżowa h. Strzemię d. 1410 kasztelan biecki; protoplasta rodziny Jeżowskich
 313. Stanisław z Kleniewa h. Zagroba / Stanisław of Kleniewa h. Zagroba d. "1469/71" kanonik płocki
 314. Stanisław starszy z Kobylina / Stanisław starszy of Kobylina d. 1475 doktor dekretów; dziekan Wydziału Artium Uniwersytetu Krakowskiego; kanonik krakowski; wikariusz generalny krakowski in spiritualibus
 315. Stanisław młodszy z Kobylina / Stanisław młodszy of Kobylina d. 1489 doktor dekretów; kanonik skalbmierski; rektor Uniwersytetu Krakowskiego
 316. Stanisław z Krakowa / Stanisław of Krakowa d. 1365 dominikanin; inkwizytor; prowincjał
 317. Stanisław z Krakowa / Stanisław of Krakowa d. "XVI w." malarz
 318. Stanisław z Kruszyna h. Godziemba / Stanisław of Kruszyna h. Godziemba d. "1308/13" wojewoda brzeski; przywódca powstania antyczeskiego na Kujawach
 319. Stanisław Stojkowic z Książa Wielkiego / Stanisław Stojkowic of Książa Wielkiego d. 1395 doktor prawa kanonicznego; prepozyt generalny bożogrobców
 320. Stanisław Latowski z Latowic / Stanisław Latowski of Latowic d. 1444 kustosz skarbu królewskiego; kanonik kilku kapituł; prepozyt krakowski
 321. Stanisław Cielątko z Liszyna h. Ciołek / Stanisław Cielątko of Liszyna h. Ciołek d. 1451 prawnik; profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego; scholastyk sandomierski
 322. Stanisław ze Lwowa / Stanisław of Lwowa d. 1556 bernardyn; polemista; prawdopodobnie tłumacz Biblii
 323. Stanisław z Łowicza / Stanisław of Łowicza d. "po 1540" humanista; doktor medycyny; profesor Uniwersytetu Krakowskiego
 324. Stanisław Machowski z Machowa i Nizin h. Awdaniec / Stanisław Machowski of Machowa i Nizin h. Awdaniec d. 1498 wojski sandomierski; kuchmistrz królowej Elżbiety Rakuszanki
 325. Stanisław z Meszny h. Pierzchała / Stanisław of Meszny h. Pierzchała d. 1456 scholastyk płocki
 326. Stanisław z Mierucina h. Poraj? / Stanisław of Mierucina h. Poraj? d. "przed 1440" kasztelan ksiąski
 327. Stanisław z Miszewa Murowanego h. Lubicz / Stanisław of Miszewa Murowanego h. Lubicz d. 1414 dziekan kapituły katedralnej płockiej; oficjał płocki
 328. Stanisław z Młynów h. Grzymała / Stanisław of Młynów h. Grzymała d. 1474 kanonik poznański; pracownik kancelarii papieskiej
 329. Stanisław z Modzerowa h. Awdaniec / Stanisław of Modzerowa h. Awdaniec d. 1349 rycerz pasowany; konarski brzeski kujawski
 330. Stanisław Jelitko z Mokrska h. Jelita / Stanisław Jelitko of Mokrska h. Jelita d. "1371/5" podczaszy krakowski; kasztelan żarnowski; potem małogoski; starosta kaliski
 331. Stanisław Jelitko z Mokrska; Pilczycy i Gozdnej h. Jelita / Stanisław Jelitko of Mokrska; Pilczycy i Gozdnej h. Jelita d. "1445/50" kasztelan brzeski
 332. Stanisław z Niewiesza h. Pomian / Stanisław of Niewiesza h. Pomian d. "1430/33" kanonik włocławski i płocki
 333. Stanisław Imbir d. "przed 1500" kasztelan śremski
 334. Stanisław z Obór; Turowic h. Pierzchała / Stanisław of Obór; Turowic h. Pierzchała d. "1433/4" kasztelan liwski
 335. Stanisław z Opoczna / Stanisław of Opoczna d. 1570 doktor teologii; franciszkanin; prowincjał
 336. Stanisław z Oporowa / Stanisław of Oporowa d. "ok. 1552" prowincjał paulinów; nazywany błogosławionym
 337. Stanisław z Ostrowa h. Leszczyc / Stanisław of Ostrowa h. Leszczyc d. "1324/5" prepozyt włocławski
 338. Stanisław Kiwała z Ostrowa h. Leszczyc / Stanisław Kiwała of Ostrowa h. Leszczyc d. "1363/5" sędzia kujawski
 339. Stanisław Poddębski z Poddębic h. Ostoja / Stanisław Poddębski of Poddębic h. Ostoja d. "po 1436" podstarości krakowski; starosta lubelski; burgrabia krakowski; wielkorządca krakowski
 340. Stanisław Bydgosta z Poznania / Stanisław Bydgosta of Poznania d. "przed 1420?" domniemany karmelita; zwany błogosławionym
 341. Stanisław Gerlin z Poznania / Stanisław Gerlin of Poznania d. 1480 pisarz miasta Poznania; pleban wschowski
 342. Stanisław z Poznania / Stanisław of Poznania d. "XVI w." malarz
 343. Stanisław z Radoszyc / Stanisław of Radoszyc d. 1588 licencjat prawa; profesor Uniwersytetu Krakowskiego
 344. Stanisław Słoński z Sadłowa i Białej h. Doliwa / Stanisław Słoński of Sadłowa i Białej h. Doliwa d. "1484/5" kasztelan słoński i zapewne dobrzyński
 345. Stanisław z Sanoka / Stanisław of Sanoka d. 1554 ksiądz diecezjalny; bernardyn; bibliofil
 346. Stanisław ze Skalbmierza / Stanisław of Skalbmierza d. 1431 teolog; prawnik; profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego
 347. Stanisław ze Skierniewic / Stanisław of Skierniewic d. 1598 profesor Uniwersytetu Krakowskiego; lekarz kanclerza Jana Zamoyskiego
 348. Stanisław ze Skrzyńska h. Łabędź / Stanisław of Skrzyńska h. Łabędź d. 1372 kanonik krakowski i pisarz króla Kazimierza Wielkiego
 349. Stanisław ze Stolca / Stanisław of Stolca d. 1660 karmelita; kantor; iluminator i egzorcysta
 350. Stanisław ze Strzegowa h. Dołęga / Stanisław of Strzegowa h. Dołęga d. 1456 sędzia zawkrzeński i płocki; protoplasta Strzegowskich h. Dołęga
 351. Stanisław ze Strzelec / Stanisław of Strzelec d. 1532 doktor dekretów; oficjał warszawski i scholastyk płocki
 352. Stanisław Sówka ze Szczawina h. Prawdzic / Stanisław Sówka of Szczawina h. Prawdzic d. 1375 biskup płocki
 353. Stanisław ze Szczawina h. Prawdzic / Stanisław of Szczawina h. Prawdzic d. "po 1424" archidiakon dobrzyński
 354. Stanisław ze Szczkowa h. Ogończyk / Stanisław of Szczkowa h. Ogończyk d. "1438/41" podkomorzy inowrocławski
 355. Stanisław ze Szlap / Stanisław of Szlap d. 1506 prowincjał bernardynów; kaznodzieja
 356. Stanisław Świradzki ze Świradzic h. Zabawa / Stanisław Świradzki of Świradzic h. Zabawa 1428 - 1495 kanonik krakowski; oficjał generalny i wikariusz in spiritualibus krakowski; administrator biskupstwa krakowskiego
 357. Stanisław z Uścia / Stanisław of Uścia d. 1440 prawnik; profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego; oficjał i wikariusz generalny gnieźnieński
 358. Stanisław z Zawady / Stanisław of Zawady d. 1491 teolog; profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego
 359. Wanda Aleksandra Stanisławska 1875 - 1966 poetka; prozaik; dramaturg; krytyk teatralny
 360. Zofia Stanisławska-howurkowa 1895 - 1960 graficzka; projektantka lalek; scenografka; rzeźbiarka
 361. Janina Stanisławska-kilian 1898 - 1974 teoretyk i krytyk sztuki; lalkarka; reżyser; dyrektor teatru lalek
 362. Wanda Stanisławska-lothe 1908 - 1985 aktorka
 363. Albrecht Zygmunt h. Sulima Stanisławski 1688 - 1768 minister tajnego gabinetu Saksonii; generalny poczmistrz Prus Królewskich
 364. Antoni Robert Stanisławski 1817 - 1883 prawnik; tłumacz; profesor Uniwersytetów Charkowskiego i Kazańskiego
 365. Artur Stanisławski 1845 - 1897 powstaniec styczniowy; inżynier górnik; publicysta
 366. Baltazar h. Pilawa Stanisławski d. 1610 podskarbi koronny
 367. Jan Grzegorz Stanisławski 1860 - 1907 malarz; profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 368. Jan Stanisławski 1893 - 1973 anglista; leksykograf; pedagog
 369. Michał h. Pilawa Stanisławski d. 1668 chorąży halicki; kasztelan sądecki; wojewoda kijowski
 370. Oskar Stanisławski 1814 - 1893 urzędnik; literat; tłumacz
 371. Ryszard Marian Stanisławski 1921 - 2000 historyk i krytyk sztuki; dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi
 372. Stanisław Stanisławski 1870 - 1941 aktor; reżyser; dyrektor teatru; pedagog
 373. Wiesław Jan Stanisławski 1909 - 1933 taternik
 374. Tadeusz Ludwik Stanisz 1906 - 1988 pedagog; działacz oświatowy; bibliotekarz
 375. Konstancja Staniszewska 1867 - 1944 literatka; animatorka amatorskiego ruchu teatralnego
 376. Bogumił Edward Staniszewski 1924 - 1995 inżynier mechanik; profesor termodynamiki Politechniki Warszawskiej
 377. Jan Staniszewski d. 1505 profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego
 378. Jan Staniszewski 1929 - 1990 technolog drewna; profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu
 379. Marian Aleksander Gaudenty Staniszewski 1858 - 1926 lekarz; działacz społeczny
 380. Robert Staniszewski 1925 - 1988 cybernetyk; profesor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; pułkownik Wojska Polskiego
 381. Stanisław Zygmnut Staniszewski 1864 - 1925 adwokat; prezes Sądu Apelacyjnego; minister pracy i opieki społecznej
 382. Tadeusz Kryspin h. Pobóg Staniszewski d. "po 1794" poseł na sejm 1793 r.; szambelan
 383. Wacław Staniszewski 1886 - 1941 ekonomista; dyrektor Państwowego Banku Rolnego; podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu
 384. Walenty Staniszewski 1859 - 1920 adwokat; wiceprezydent Krakowa; poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego i do Rady Państwa w Wiedniu
 385. Walerian Leon Staniszewski 1822 - 1906 spiskowiec zesłaniec; powstaniec styczniowy; urzędnik sądowy
 386. Władysław Staniszewski 1901 - 1989 ksiądz rzymskokatolicki; rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
 387. Staniszewski Zygmunt Jan ze Staniszewic h. Pobóg / Staniszewski Zygmunt Jan of Staniszewic h. Pobóg 1686 - 1785 sędzia ziemski warszawski; poseł na sejmy
 388. Witold Teofil Staniszkis 1880 - 1941 agrotechnik; profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; działacz Narodowej Demokracji; poseł na Sejmy
 389. Franciszek Stankar 1501 - 1574 hebraista; teolog reformacyjny
 390. Franciszek młodszy h. Stankar Stankar 1562 - 1621 minister kalwiński; superintendent prowincji małopolskiej
 391. Ludwik Marian Stanke 1920 - 1988 dziennikarz; działacz socjalistyczny
 392. Adam Stankiewicz 1892 - 1949 ksiądz rzymskokatolicki; działacz; publicysta i wydawca białoruski; poseł na sejm
 393. Aleksander Stankiewicz 1804 - 1879 lekarz
 394. Aleksander Stankiewicz 1824 - 1892 malarz
 395. Henryk Stankiewicz 1904 - 1977 architekt; profesor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
 396. Jan Mikołaj h. Mogiła Stankiewicz d. 1657 pisarz wielki litewski; ciwun ejragolski; poseł na sejmy
 397. Jan Stankiewicz d. 1882 farmakolog; profesor Uniwersytetu Charkowskiego
 398. Jan h. Mogiła Stankiewicz 1862 - 1945 pułkownik armii rosyjskiej; generał brygady Wojska Polskiego
 399. Jan Andrzej Stankiewicz 1890 - 1952 dziennikarz
 400. Jan Stankiewicz 1891 - 1976 działacz białoruski; językoznawca; historyk; publicysta; tłumacz
 401. Jerzy Józef Stankiewicz 1923 - 1994 profesor Politechniki Gdańskiej; historyk architektury; konserwator zabytków
 402. Józef Maciej Ambroży Stankiewicz d. 1873 kapelan wojskowy w powstaniu listopadowym; emigrant
 403. Józef Stankiewicz 1800 - 1874 lekarz
 404. Karol Stankiewicz d. 1898 powstaniec styczniowy; zesłaniec
 405. Kazimierz Stankiewicz d. 1895 spiskowiec; emigrant; opiekun Stanisława Wyspiańskiego
 406. Ludwik Antoni Stankiewicz 1908 - 1956 podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 407. Mamert Stankiewicz 1889 - 1939 oficer Marynarki Wojennej; kapitan żeglugi wielkiej
 408. Marcin h. Wadwicz Stankiewicz d. "XVIII w." poseł polski do Turcji
 409. Maurycy Michał Stankiewicz 1856 - 1892 księgarz; antykwariusz; bibliograf
 410. Michał Eustachy h. Mogiła Stankiewicz d. 1680 ciwun ejragolski; podkomorzy żmudzki; poseł na sejmy
 411. Michał Stankiewicz 1923 - 1985 prezes Naczelnej Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów
 412. Mikołaj h. Mogiła Stankiewicz d. "ok. 1581/2" podkomorzy żmudzki; poseł na sejmy
 413. Piotr Stankiewicz 1822 - 1863 emigrant; oficer artylerii; uczestnik walk z Rosją na Kaukazie i być może wojny secesyjnej
 414. Remigiusz Stankiewicz 1886 - 1960 lekarz pediatra; profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 415. Roman Wiktor Stankiewicz 1898 - 1940 oficer marynarki wojennej
 416. Roman Juliusz Stankiewicz 1921 - 1985 aktor; pedagog
 417. Stanisław Stankiewicz 1886 - 1964 księgarz; poeta białoruski
 418. Stanisław Stankiewicz 1907 - 1980 polonista; publicysta; redaktor i działacz białoruski
 419. Tomasz Wacław Stankiewicz 1902 - 1940 kolarz torowy; olimpijczyk
 420. Wacław Stankiewicz 1866 - 1940 inżynier leśnik; organizator leśnictwa
 421. Władysław Hipolit Stankiewicz 1837 - 1929 powstaniec styczniowy; chirurg i urolog
 422. Władysław Stankiewicz 1900 - 1975 chemik; lekarz weterynarii; profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 423. Zbigniew Wacław Stankiewicz 1930 - 1990 historyk; profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 424. Zofia Stankiewiczówna 1862 - 1955 graficzka; malarka; działaczka ruchu kobiecego
 425. Jan Stanko d. 1493 dziekan głogowski; kanonik wrocławski i krakowski; lekarz; przyrodnik
 426. Jan Stankovski Vojo 1940 - 1989 aktor; reżyser; scenograf
 427. Maria Józefa Stankowa 1904 - 1988 historyk; archiwista
 428. Andrzej h. Gozdawa Stano d. 1659 podkomorzy sanocki; poseł na sejmy
 429. Stano Jerzy z Nowotańca h. Gozdawa / Stano Jerzy of Nowotańca h. Gozdawa d. "po 1638" chorąży sanocki; starosta sądecki
 430. Adam Stanowski 1927 - 1990 działacz katolicki; pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; senator
 431. Jakub Józef h. Rawicz Stanowski 1818 - 1889 weterynarz; nauczyciel; ziemianin; uczestnik rewolucji 1848 r.
 432. Emil Stanula 1935 - 1999 redemptorysta; patrolog; profesor Akademii Teologii Katolickiej; następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 433. Jadwiga Stańczakowa 1919 - 1996 dziennikarka; poetka; autorka prozy autobiograficznej; lama buddyjski
 434. Józef Stańczewski 1901 - 1935 nauczyciel; pisarz; bibliograf; działacz polonijny w Brazylii
 435. Stańczyk ze Słupska; Rudy i Gródka h. Świnka / Stańczyk of Słupska; Rudy i Gródka h. Świnka d. "po 1424" protoplasta rodziny Stańczyków; starosta i podsędek wieluński
 436. Stańczyk Andrzej z Rudy h. Świnka / Stańczyk Andrzej of Rudy h. Świnka d. "ok. 1510" pokojowiec królewski; wojski wieluński i stolnik bełski
 437. Andrzej Stańczyk 1902 - 1973 powstaniec śląski; pułkownik Wojska Polskiego
 438. Jan Stańczyk 1886 - 1953 działacz socjalistyczny i związkowy; poseł na sejm; minister pracy i opieki społecznej
 439. Stańczyk Stanisław z Rudy i Diakonowa h. Świnka / Stańczyk Stanisław of Rudy i Diakonowa h. Świnka d. 1483 kasztelan połaniecki
 440. Stanisław Stańczyk d. "po 1556" błazen na dworze Jagiellonów
 441. Kazimierz Wiktor Stańczykowski 1901 - 1937 prawnik; działacz społeczny
 442. Feliks Józef Stański 1909 - 1963 lekarz weterynarii; profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie
 443. Kajetan Piotr Stański 1805 - 1879 lekarz; emigrant
 444. Arnold Stapel d. 1416 biskup chełmiński
 445. Stanisław Stapf 1907 - 1986 reżyser; dyrektor i kierownik artystyczny teatrów lalek; pedagog
 446. Fryderyk Staphylus 1512 - 1564 teolog luterański; następnie katolicki
 447. Aniela Stapińska 1898 - 1954 poetka; gawędziarka; autorka widowisk regionalnych
 448. Jan Stapiński 1867 - 1946 polityk ludowy; publicysta; poseł na Sejm Krajowy galicyjski; do austriackiej Rady Państwa i na sejmy RP
 449. Władysław Stapiński 1897 - 1942 malarz
 450. Krzysztof Stapkowski d. "1667?" rotmistrz jazdy
 451. Janusz Star 1896 - 1973 reżyser filmowy; scenarzysta; operator
 452. Halina Feliksa Starczewska 1895 - 1986 inżynier chemik; działaczka niepodległościowa i konspiracyjna
 453. Albert Starczewski 1818 - 1901 publicysta; wydawca; literat rosyjski
 454. Antoni Franciszek Starczewski d. 2000 rzeźbiarz; malarz; ceramik; projektant tkanin; grafik; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Łodzi
 455. Eugeniusz Tomasz Marceli Starczewski 1862 - 1927 ziemianin; prawnik; publicysta; działacz liberalny
 456. Feliks Władysław Starczewski 1868 - 1946 kompozytor; historyk muzyki; publicysta; pianista
 457. Jan Starczewski 1904 - 1981 pracownik opieki społecznej; uczestnik konspiracji podczas drugiej wojny światowej; więzień niemieckich obozów koncentracyjnych; działacz społeczny
 458. Leonard h. Nałęcz Starczewski d. 1638 prowincjał bernardynów; pisarz teologiczno-ascetyczny
 459. Marcin h. Jastrzębiec Starczewski d. 1653 kanonik gnieźnieński; opat komendatoryjny trzemeszeński; referendarz koronny; pisarz wielki koronny
 460. Marian Antoni Starczewski 1924 - 1988 chemik; profesor Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej
 461. Stanisław h. Nałęcz Starczewski d. 1643 STARCZEWSKI Stanisław h. Nałęcz (ok. 1580-1643); biskup sufragan płocki; opat komendatoryjny benedyktynów w Płocku
 462. Wawrzyniec h. Nałęcz Starczewski d. 1641 STARCZEWSKI Wawrzyniec h. Nałęcz (ok. 1580-1641); kanonik kaliski; krakowski i płocki; przełożony Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie
 463. Wawrzyniec Starczynowski d. "po 24 XI 1568" STARCZYNOWSKI Wawrzyniec (zm. po 24 XI 1568); rektor szkoły lubelskiej; rajca; burmistrz lubelski
 464. Władysław h. Odrowąż Starewicz 1882 - 1965 STAREWICZ Władysław h. Odrowąż (1882-1965); pionier filmu lalkowego
 465. Jan Pankracy Nepomucen Stark 1896 - 1939 STARK Jan Pankracy Nepomucen (1896-1939); prawnik; działacz polityczny
 466. Marceli Stark 1908 - 1974 STARK Marceli (1908-1974); matematyk; docent Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
 467. Józef Cyryl Starkel 1807 - 1875 STARKEL Józef Cyryl (1807-1875); lekarz miejski w Tarnowie; działacz społeczny; oświatowy i gospodarczy
 468. Juliusz Feliks Starkel 1840 - 1918 STARKEL Juliusz Feliks (1840-1918); pisarz; dziennikarz; publicysta; działacz społeczny i oświatowy
 469. Romuald Starkel 1850 - 1888 STARKEL Romuald (1850-1888); pedagog; publicysta
 470. Aleksander Starkiewicz 1823 - 1883 STARKIEWICZ Aleksander (1823-1883); ksiądz unicki; pedagog
 471. Szczęsny Starkiewicz d. 1958 Konstanty (1881-1958); ksiądz rzymskokatolicki; działacz ludowy; publicysta; poseł do Sejmu Ustawodawczego
 472. Szymon Tadeusz Starkiewicz 1877 - 1962 STARKIEWICZ Szymon Tadeusz (1877-1962); lekarz pediatra; pionier kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce; działacz społeczny
 473. Witold Szymon Starkiewicz 1906 - 1978 STARKIEWICZ Witold Szymon (1906-1978); lekarz okulista; podpułkownik Wojska Polskiego; profesor i rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
 474. Władysław Mikołaj Franciszek Starkiewicz 1876 - 1958 STARKIEWICZ Władysław Mikołaj Franciszek (1876-1958); lekarz internista; ordynator Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie
 475. Starkiewiczowa z Latkowskich Julia Helena Magdalena / Starkiewiczowa of Latkowskich Julia Helena Magdalena 1908 - 1978 STARKIEWICZOWA z Latkowskich Julia Helena Magdalena (1908-1978); lekarz; profesor pediatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
 476. Adolf Starkman 1871 - 1920 STARKMAN Adolf (1871-1920); humorysta; satyryk; dramatopisarz; dziennikarz
 477. Józef Starkman 1847 - 1892 STARKMAN Józef (1847-1892); lekarz; popularyzator wiedzy medycznej
 478. Piotr h. Łodzia Starkowiecki d. "po 1644" STARKOWIECKI Piotr h. Łodzia (zm. po 1644); tłumacz języka tureckiego na dworze króla Władysława IV
 479. Józef Starkowski 1856 - 1932 STARKOWSKI Józef (1856-1932); lekarz weterynarii; tytularny generał brygady Wojska Polskiego
 480. Kazimierz Starkowski 1895 - 1940 STARKOWSKI Kazimierz (1895-1940); adwokat; tenisista; działacz sportowy
 481. Starkówna d. 1993 Irena (1910-1993); aktorka
 482. Karol Starmach 1900 - 1988 STARMACH Karol (1900-1988); botanik; hydrolog; ichtiolog; profesor Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
 483. Starnawska z Kuczyńskich Maria / Starnawska of Kuczyńskich Maria 1897 - 1990 STARNAWSKA z Kuczyńskich Maria (1897-1990); katolicka działaczka społeczna
 484. Starnigel d. 1639 Wawrzyniec (ok. 1571-1639); profesor Akademii Zamojskiej; dziekan infułat zamojski
 485. Starnigel d. 1641 Zachariasz (ok. 1582-1641); profesor Uniwersytetu Krakowskiego; teolog; grecysta
 486. Wojciech Starołęski d. 1666 h. Tępa Podkowa (zm. 1666); starosta piotrkowski; kasztelan żarnowski
 487. Andrzej Witold Staronka 1916 - 2000 STARONKA Andrzej Witold (1916-2000); chemik; metalurg; profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 488. Leszek Marek Maria Staronka 1911 - 1945 STARONKA Leszek Marek Maria (1911-1945); chemik; popularyzator nauki; działacz społeczno-oświatowy
 489. Wilhelm Alojzy Staronka 1883 - 1958 STARONKA Wilhelm Alojzy (1883-1958); chemik; profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 490. Karol Starorypiński 1797 - 1884 STARORYPIŃSKI Karol (1797-1884); ziemianin; uczestnik powstania listopadowego; marszałek szlachty powiatu latyczowskiego
 491. Niemierza h. Nałęcz Starorypiński d. "po 1469?" STARORYPIŃSKI Niemierza h. Nałęcz (zm. po 1469?); zaciężny królewski i Związku Pruskiego w wojnie trzynastoletniej
 492. Zygmunt Feliks Franciszek Starorypiński 1820 - 1899 STARORYPIŃSKI Zygmunt Feliks Franciszek (1820-1899); ziemianin; uczestnik powstania styczniowego; pamiętnikarz
 493. Włodzimierz Stefan Starosolski 1878 - 1942 STAROSOLSKI Włodzimierz Stefan (1878-1942); adwokat; ukraiński działacz socjalistyczny; publicysta
 494. Mirosław Starost 1910 - 1961 STAROST Mirosław (1910-1961); krytyk literacki; filozof; publicysta
 495. Starosta d. "XVI w." Michał h. Starosta (XVI w.); wiceadmirał kaprów Zygmunta Augusta
 496. Jerzy Zdzisław Starościak 1914 - 1974 STAROŚCIAK Jerzy Zdzisław (1914-1974); prawnik; specjalista w zakresie prawa administracyjnego; profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; poseł na sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; działacz ruchu ludowego
 497. Amelia Starowieyska 1869 - 1943 STAROWIEYSKA Amelia (1869-1943); działaczka katolicka; dziennikarka
 498. Maria Starowieyska 1896 - 1951 STAROWIEYSKA Maria (1896-1951); pelęgniarka; działaczka społeczna; żołnierz Armii Krajowej
 499. Franciszek Stanisław Alojzy h. Biberstein Starowieyski 1850 - 1924 STAROWIEYSKI Franciszek Stanisław Alojzy h. Biberstein (1850-1924); ksiądz rzymskokatolicki; dyplomata watykański; publicysta
 500. Jan Chrzciciel h. Biberstein Starowieyski d. 1806 STAROWIEYSKI Jan Chrzciciel h. Biberstein (ok. 1740-1806); burgrabia krakowski; starosta barwałdzki
 501. Stanisław Michał h. Biberstein Starowieyski 1815 - 1895 STAROWIEYSKI Stanisław Michał h. Biberstein (1815-1895); ziemianin; członek Rady Państwa; poseł na Sejm Krajowy
 502. Stanisław Jan Stefan h. Biberstein Starowieyski 1866 - 1926 STAROWIEYSKI Stanisław Jan Stefan h. Biberstein (1866-1926); ziemianin; polityk konserwatywny; poseł na Sejm Krajowy i członek Rady Państwa
 503. Szymon Starowolski d. 1656 STAROWOLSKI Szymon (ok. 1588-1656); pisarz; polihistor; kanonik krakowski
 504. vel SOBIEJUSKI Wojciech h. Dołęga Staroźrebski d. 1580 STAROŹREBSKI vel SOBIEJUSKI Wojciech h. Dołęga (ok. 1517-1580); biskup chełmski; następnie przemyski
 505. Jan Ildefons Starożyk 1845 - 1902 STAROŻYK Jan Ildefons (1845-1902); publicysta; warsawianista
 506. właść. STARKIEWICZ Halina Helena Starska 1888 - 1957 STARSKA właść. STARKIEWICZ Halina Helena (1888-1957); aktorka teatralna i filmowa; reżyser; dyrektor i kierownik artystyczny teatrów
 507. właść. KAŁUSZYNER Ludwik Starski 1903 - 1984 STARSKI właść. KAŁUSZYNER Ludwik (1903-1984); dziennikarz; scenarzysta filmowy; autor piosenek
 508. Tymoteusz Staruch 1860 - 1923 STARUCH Tymoteusz (1860-1923); rolnik; ukraiński działacz niepodległościowy; poseł do Rady Państwa w Wiedniu i na Sejm Krajowy we Lwowie
 509. Henryk Stary 1878 - 1925 STARY Henryk (1878-1925); mierniczy; burmistrz Tarnobrzega
 510. Sokrates Starynkiewicz 1820 - 1902 STARYNKIEWICZ Sokrates (1820-1902); generał artylerii wojska rosyjskiego; prezydent Warszawy
 511. Adolf Starzec 1909 - 1997 STARZEC Adolf (1909-1997); działacz młodzieżowy i komunistyczny; pułkownik Wojska Polskiego
 512. Feliks Starzec 1920 - 1974 STARZEC Feliks (1920-1974); działacz ludowy i młodzieżowy; dziennikarz; publicysta
 513. Jan h. Nieczuja Starzechowski d. 1567 STARZECHOWSKI Jan h. Nieczuja (ok. 1507-1567); kasztelan przemyski; wojewoda podolski
 514. Piotr h. Leliwa Starzechowski d. 1554 STARZECHOWSKI Piotr h. Leliwa (ok. 1474-1554); arcybiskup lwowski
 515. Stanisław h. Nieczuja Starzechowski d. 1582 STARZECHOWSKI Stanisław h. Nieczuja (zm. 1582); podkomorzy lwowski
 516. Wojciech h. Nieczuja Starzechowski d. 1556 STARZECHOWSKI Wojciech h. Nieczuja (zm. 1556); rotmistrz wojsk koronnych; kasztelan; wojewoda bełski
 517. Wojciech h. Nieczuja Starzechowski d. "między 1582 a 1584" STARZECHOWSKI Wojciech h. Nieczuja (zm. między 1582 a 1584); podkomorzy lwowski
 518. Starzeńska z Jaworskich 2 v. Pawlikowska Katarzyna Joanna Gabrielle / Starzeńska of Jaworskich 2 v. Pawlikowska Katarzyna Joanna Gabrielle 1782 - 1862 STARZEŃSKA z Jaworskich 2 v. Pawlikowska Katarzyna Joanna Gabrielle (1782-1862); dama znana w życiu towarzyskim Galicji; Paryża i Wiednia
 519. Adam Edward Stanisław Starzeński 1872 - 1956 STARZEŃSKI Adam Edward Stanisław (1872-1956); ziemianin; działacz ruchu ochrony przyrody
 520. Łukasz Franciszek Michał h. Lis Starzeński 1715 - 1779 STARZEŃSKI Łukasz Franciszek Michał h. Lis (1715-1779); benedyktyn; opat lubiński; autor pism teologicznych
 521. Jacek Starzeński 1756 - 1816 STARZEŃSKI Jacek (1756-1816); prowincjał dominikanów litewskich
 522. Józef Nikodem h. Lis Starzeński d. 1785 STARZEŃSKI Józef Nikodem h. Lis (ok. 1710-1785); kasztelan gnieźnieński
 523. Kajetan Starzeński 1747 - 1814 STARZEŃSKI Kajetan (1747-1814); prowincjał augustianów w Polsce; doktor teologii
 524. Kazimierz Starzeński d. 1877 STARZEŃSKI Kazimierz (1806/7-1877); ziemianin; austriacki pułkownik honorowy; regimentarz pułku >krakusów< w r. 1866; członek Izby Panów austriackiej Rady Państwa
 525. Kazimierz Władysław Starzeński 1816 - 1899 STARZEŃSKI Kazimierz Władysław (1816-1899); ziemianin; marszałek szlachty guberni augustowskiej; członek Rady Stanu Królestwa Polskiego
 526. Leopold Ludwik Starzeński 1787 - 1860 STARZEŃSKI Leopold Ludwik (1787-1860); ziemianin; członek Sejmu Stanowego
 527. Leopold Eugeniusz Starzeński 1835 - 1904 STARZEŃSKI Leopold Eugeniusz (1835-1904); dramaturg; publicysta; myśliwy
 528. Maciej Maurycy h. Lis Starzeński 1717 - 1787 STARZEŃSKI Maciej Maurycy h. Lis (1717-1787); starosta brański; sekretarz hetmana Jana Klemensa Branickiego
 529. Melchior h. Lis Starzeński d. "ok. 1788" STARZEŃSKI Melchior h. Lis (1722 - ok. 1788); jezuita; pedagog; pisarz; poeta
 530. Michał Hieronim h. Lis Starzeński 1757 - 1823 STARZEŃSKI Michał Hieronim h. Lis (1757-1823); starosta brański; powstaniec kościuszkowski; pamiętnikarz; organizator administracji w Obwodzie Białostockim i w Kraju Tarnopolskim
 531. Michał Starzeński 1802 - 1860 STARZEŃSKI Michał (1802-1860); ziemianin; hodowca; działacz gospodarczy; członek Stanów Galicyjskich
 532. Paweł Jerzy Starzeński 1901 - 1971 STARZEŃSKI Paweł Jerzy (1901-1971); dyplomata; publicysta
 533. Wiktor Wacław Starzeński 1826 - 1882 STARZEŃSKI Wiktor Wacław (1826-1882); ziemianin; marszałek szlachty guberni grodzieńskiej; działacz polityczny
 534. Starzewska z Noskowskich Aniela / Starzewska of Noskowskich Aniela 1881 - 1977 STARZEWSKA z Noskowskich Aniela (1881-1977); właścicielka wypożyczalni książek w Krakowie
 535. Jan h. Ostoja Starzewski 1895 - 1973 STARZEWSKI Jan h. Ostoja (1895-1973); dyplomata; publicysta; działacz emigracyjny; minister spraw zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie
 536. Maciej Jan Adolf h. Ostoja Starzewski 1891 - 1944 STARZEWSKI Maciej Jan Adolf h. Ostoja (1891-1944); prawnik; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 537. Michał Franciszek h. Ostoja Starzewski 1801 - 1894 STARZEWSKI Michał Franciszek h. Ostoja (1801-1894); uczestnik powstania listopadowego; kapitan Gwardii Narodowej w Tarnowie; założyciel szkoły szermierki w Krakowie
 538. Rudolf h. Ostoja Starzewski 1870 - 1920 STARZEWSKI Rudolf h. Ostoja (1870-1920); dziennikarz; krytyk teatralny; redaktor naczelny >Czasu<; polityk
 539. Szczęsny h. Ostoja Starzewski d. 1857 STARZEWSKI Szczęsny h. Ostoja (ok. 1787-1857); aktor; reżyser; dyrektor teatru; tłumacz
 540. Tadeusz Józef h. Ostoja Starzewski 1860 - 1931 STARZEWSKI Tadeusz Józef h. Ostoja (1860-1931); notariusz; prezes Izby Notarialnej w Krakowie; szef Departamentu Skarbu Naczelnego Komitetu Narodowego; kolekcjoner
 541. Wojciech Ludwik Józef h. Ostoja Starzewski 1902 - 1962 STARZEWSKI Wojciech Ludwik Józef h. Ostoja (1902-1962); lekarz ginekolog; położnik; profesor Śląskiej Akademii Medycznej
 542. Stanisław Jan Starzycki 1923 - 1991 STARZYCKI Stanisław Jan (1923-1991); genetyk; hodowca roślin uprawnych; profesor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
 543. Jan Piotr Starzyk 1904 - 1994 STARZYK Jan Piotr (1904-1994); bilolg; mikrobiolog; parazytolog; profesor Akademii Medycznej w Krakowie
 544. Andrzej Starzyński 1927 - 1979 STARZYŃSKI Andrzej (1927-1979); radiotechnik; elektronik; docent Instytutu Badań Jądrowych
 545. Antoni Alfons Starzyński 1800 - 1846 STARZYŃSKI Antoni Alfons (1800-1846); uczestnik powstania listopadowego; emigrant we Francji; wydawca
 546. Bolesław Starzyński 1834 - 1917 STARZYŃSKI Bolesław (1834-1917); artysta-amator; bibliofil; kolekcjoner