Open main menu

Wikipedia β

Assyrians
Sūrayĕ / Sūryōyĕ / Atūrayĕ
Flag of Assyria.svg
Total population
2,000,000[1][2][3][4][5][6] – 4,000,000[7][8]
Regions with significant populations
Traditional areas of Assyrian settlement: 645,000–1,100,000
Iraq 300,000–600,000[9][10][11][2][5][1][6]
Syria 300,000–400,000[12][11][13][2][5][1]
Turkey 25,000–50,000[14][15][10][1][2]
Iran 20,000–50,000[14][16]
Diaspora: Numbers can vary
United States 320,000–400,000[1][2][17]
Sweden 150,000+[18]
Germany 70,000–100,000[19][20]
Lebanon 52,000–200,000[1][21][17][11]
Australia 46,217[22]
Jordan 44,000–60,000[23][11]
Canada 32,000[1][24]
Netherlands 20,000[25]
France 16,000[26]
Belgium 15,000[25]
Russia 15,000[27]
Denmark 10,000[25]
Brazil 10,000[25]
Switzerland 10,000[25]
Greece 6,000[28]
Georgia 3,299[29]
Ukraine 3,143[30]
Italy 3,000[25]
Armenia 2,769[31]
Mexico 2,000[32]
New Zealand 1,497[33]
Azerbaijan 1,500[citation needed]
Israel 1,000[34]
Kazakhstan 350[35]
Finland 300[36]
Languages
Neo-Aramaic
(Assyrian, Chaldean, Turoyo)
Religion
Mainly Christianity
(majority: Syriac Christianity; minority: Protestantism)

Assyrian people (Syriac: ܐܫܘܪܝܐ‎), or Syriacs[37] (see terms for Syriac Christians), are an ethnic group indigenous to the Middle East.[38][39] Some of them self-identify as Arameans,[40] or as Chaldeans.[41] They speak East Aramaic languages as well as the primary languages in their countries of residence.[42] The Assyrians are typically Syriac Christians who claim descent from Assyria, one of the oldest civilizations in the world, dating back to 2500 BC in ancient Mesopotamia.[43]

The areas that form the Assyrian homeland are parts of present-day northern Iraq, southeastern Turkey, northwestern Iran and, more recently, northeastern Syria.[44][45] The majority have migrated to other regions of the world, including North America, the Levant, Australia, Europe, Russia and the Caucasus during the past century. Emigration was triggered by events such as the Massacres of Diyarbakır, the Assyrian Genocide (concurrent with the Armenian & Greek Genocide) during World War I by the Ottoman Empire and allied Kurdish tribes, the Simele Massacre in Iraq in 1933, the Iranian Revolution of 1979, Arab Nationalist Ba'athist policies in Iraq and Syria, the rise of Islamic State (ISIL) and its takeover of most of the Nineveh plains.[46][47]

Assyrians are predominantly Christian, mostly adhering to the East and West Syrian liturgical rites of Christianity.[48] The churches that constitute the East Syrian rite include the Assyrian Church of the East, Ancient Church of the East, and Chaldean Catholic Church, whereas the churches of the West Syrian rite are the Syriac Orthodox Church and Syriac Catholic Church. Both rites use Classical Syriac as their liturgical language.

Most recently, the post-2003 Iraq War and the Syrian Civil War, which began in 2011, have displaced much of the remaining Assyrian community from their homeland as a result of ethnic and religious persecution at the hands of Islamic extremists. Of the one million or more Iraqis reported by the United Nations to have fled Iraq since the occupation, nearly 40% were Assyrians even though Assyrians accounted for only around 3% of the pre-war Iraqi demography.[49][50][51] According to a 2013 report by a Chaldean Syriac Assyrian Popular Council official, it is estimated that only 300,000 Assyrians remain in Iraq.[52]

Because of the emergence of ISIL and the taking over of much of the Assyrian homeland by the terror group, another major wave of Assyrian displacement has taken place. ISIL was driven out from the Assyrian villages in the Khabour River Valley and the areas surrounding the city of Al-Hasakah in Syria by 2015, and from the Nineveh plains in Iraq by 2017. Since the expulsion of ISIL, the Nineveh plains have been divided into Iraqi and Kurdish-controlled zones, with Assyrian militias on both sides. In Gozarto/Northern Syria, Assyrian groups have been taking part both politically and militarily in the Kurdish-dominated but multiethnic Democratic Federation of Northern Syria project.

Contents

History

Pre-Christian history

 
Part of the Lion Hunt of Ashurbanipal, c. 645-635 BC

Assyria was the region located in the ancient Near East which, under the Neo-Assyrian Empire, reached from Mesopotamia (modern-day Iraq) through Asia Minor (modern Turkey) and down through Egypt. In prehistoric times, the region that was to become known as Assyria (and Subartu) was home to Neanderthals such as the remains of those which have been found at the Shanidar Cave. The earliest Neolithic sites in Assyria belonged to the Jarmo culture c. 7100 BC and Tell Hassuna, the centre of the Hassuna culture, c. 6000 BC.

The history of Assyria begins with the formation of the city of Assur perhaps as early as the 25th century BC.[53] The Assyrian king list records kings dating from the 25th century BC onwards, the earliest being Tudiya, who was a contemporary of Ibrium of Ebla. However, many of these early kings would have been local rulers, and from the late 24th century BC to the early 22nd century BC, they were usually subjects of the Akkadian Empire.

During the early Bronze Age period, Sargon of Akkad united all the native Semitic-speaking peoples and the Sumerians of Mesopotamia (including the Assyrians) under the Akkadian Empire (2335–2154 BC). The cities of Assur and Nineveh, together with a number of other towns and cities, existed as early as the 25th century BC, although they appear to have been Sumerian-ruled administrative centres at this time, rather than independent states. The Sumerians were eventually absorbed into the Akkadian (Assyro-Babylonian) population.[54]

In the traditions of the Assyrian Church of the East, they are descended from Abraham's grandson (Dedan son of Jokshan), progenitor of the ancient Assyrians.[55] However, there is no historical basis for the biblical assertion whatsoever; there is no mention in Assyrian records (which date as far back as the 25th century BC). Ashur-uballit I overthrew the Mitanni c. 1365 BC, and the Assyrians benefited from this development by taking control of the eastern portion of Mitanni territory, and later also annexing Hittite, Babylonian, Amorite and Hurrian territories.[56] The Assyrian people, after the fall of their Neo-Assyrian Empire in 609 BC were under the Neo-Babylonian and later the Persian Empire, which consumed the entire Neo-Babylonian or "Chaldean" Empire in 539 BC. Assyrians became front line soldiers for the Persian Empire under Xerxes I, playing a major role in the Battle of Marathon under Darius I in 490 BC.[57]

The Assyrian army accounted for three legions of the Roman army, defending the Parthian border. In the 1st century, it was the Assyrian army that enabled Vespasian's coup. From the later 2nd century, the Roman Senate included several notable Assyrians, including Tiberius Claudius Pompeianus and Avidius Cassius. From the 1st century BC, Assyria was the theatre of the protracted Roman–Persian Wars. It would become the Roman province of Assyria from 116 to 118 AD, but Hadrian's withdrawal from Assyria and its neighboring provinces in 118 AD did not mark the end of Roman rule in this region, there were further Roman activity in the region. Despite the influx of foreign elements, the presence of Assyrians is confirmed by the worship of the god Ashur, all proof of the continuity of the Assyrians.[58] The Greeks, Parthians, and Romans had a rather low-level of integration with the local population in Mesopotamia, which allowed their cultures to survive.[59] The kingdoms of Osrhoene, Adiabene, Hatra and Assur under Parthian overlordship had an assyrian identity.[60]

Language

Emerging in Sumer c. 3500 BC, cuneiform writing began as a system of pictograms. Around 3000 BC, the pictorial representations became simplified and more abstract as the number of characters in use grew smaller. The original Sumerian script was adapted for the writing of the Akkadian, Assyrian, and Hittite languages.[61]

The Kültepe texts, which were written in Old Assyrian, is the site of discovery of the earliest traces of the Hittite language, and the earliest attestation of any Indo-European language, dated to the 20th century BC. Most of the archaeological evidence is typical of Anatolia rather than of Assyria, but the use of both cuneiform and the dialect is the best indication of Assyrian presence. To date, over 20,000 cuneiform tablets have been recovered from the site.[62][63]

From 1700 BC and onward, the Sumerian language was preserved by the ancient Babylonians and Assyrians only as a liturgical and classical language for religious, artistic and scholarly purposes.[64]

Early Christian period

 
Map of Asōristān (226 AD-637 AD).

The Assyrians were Christianized in the first to third centuries in Roman Syria and Roman Assyria. The population of the Sasanian province of Asōristān was a mixed one, composed of Assyrians, Arameans in the far south and the western deserts, and Persians.[65] The Greek element in the cities, still strong during the Parthian Empire, ceased to be ethnically distinct in Sasanian times. The majority of the population were Eastern Aramaic speakers.

Along with the Arameans, Armenians, Greeks, and Nabataeans, the Assyrians were among the first people to convert to Christianity and spread Eastern Christianity to the Far East. The Council of Seleucia of ca. 325 dealt with jurisdictional conflicts among the leading bishops. They were divided by the Nestorian Schism in the 5th century, and from the 8th century, they became a minority religion following the Muslim conquest of Persia.

At the subsequent Council of Seleucia-Ctesiphon of 410, the Christian communities of Mesopotamia renounced all subjection to Antioch and the "Western" bishops and the Bishop of Seleucia-Ctesiphon (modern al-Mada'in) assumed the rank of Catholicos. Whereas Latin and Greek Christian cultures became protected by the Roman and Byzantine Empires, respectively, Assyrian Christianity often found itself marginalized and persecuted.

 
A 6th century church, St. John the Arab, in Sirnak Province, Turkey (Geramon).

The Nestorian schism and Monophysite schisms of the 5th century divided the church into separate denominations. With the rise of Syriac Christianity, eastern Aramaic enjoyed a renaissance as a classical language in the 2nd to 8th centuries, and the modern Assyrian people continue to speak eastern Neo-Aramaic languages. Assyria continued to exist as a geopolitical entity until the Arab-Islamic conquest in the mid-7th century.

Arab conquest

The Assyrians initially experienced some periods of religious and cultural freedom interspersed with periods of severe religious and ethnic persecution after the 7th century Muslim conquest of Persia. Assyrians contributed to Islamic civilizations during the Umayyad and Abbasid Caliphates by translating works of Greek philosophers to Syriac and afterwards to Arabic. They also excelled in philosophy, science (Qusta ibn Luqa, Masawaiyh,[66] Eutychius of Alexandria, and Jabril ibn Bukhtishu[67]) and theology (such as Tatian, Bardaisan, Babai the Great, Nestorius, and Thomas of Marga) and the personal physicians of the Abbasid Caliphs were often Assyrians, such as the long-serving Bukhtishu dynasty.[68] Many scholars of the House of Wisdom were of Assyrian Christian background.[69]

Indigenous Assyrians became second-class citizens (dhimmi) in a greater Arab Islamic state, and those who resisted Arabisation and conversion to Islam were subject to severe religious, ethnic and cultural discrimination, and had certain restrictions imposed upon them.[70] Assyrians were excluded from specific duties and occupations reserved for Muslims, they did not enjoy the same political rights as Muslims, their word was not equal to that of a Muslim in legal and civil matters, as Christians they were subject to payment of a special tax (jizya), they were banned from spreading their religion further or building new churches in Muslim-ruled lands, but were also expected to adhere to the same laws of property, contract and obligation as the Muslim Arabs.[71] They couldn't seek conversion of a Muslim, a non-Muslim man couldn't marry a Muslim woman and the child of such a marriage would be considered Muslim. They couldn't own a Muslim slave and had to wear different clothing from Muslims in order to be distinguishable. In addition to the jizya tax, they were also required to pay the kharaj tax on their land which was heavier than the jizya. However they were ensured protection, given religious freedom and to govern themselves in accordance to their own laws.[72]

As non-Islamic proselytising was punishable by death under Sharia, the Assyrians were forced into preaching in Transoxiana, Central Asia, India, Mongolia and China where they established numerous churches. The Church of the East was considered to be one of the major Christian powerhouses in the world, alongside Latin Christianity in Europe and the Byzantine Empire.[73]

From the 7th century AD onwards Mesopotamia saw a steady influx of Arabs, Kurds and other Iranian peoples,[74] and later Turkic peoples. Assyrians were increasingly marginalized, persecuted, and gradually became a minority in their own homeland. Conversion to Islam as a result of heavy taxation which also resulted in decreased revenue from their rulers. As a result, the new converts migrated to Muslim garrison towns nearby.

Assyrians remained dominant in Upper Mesopotamia as late as the 14th century[75] and the city of Ashur was still occupied by Assyrians during the Islamic period until the mid-14th century when the Muslim Turco-Mongol ruler Timur conducted a religiously motivated massacre against Assyrians. After, there were no records of Assyrians remaining in Ashur according to the archaeological and numismatic record. From this point, the Assyrian population was dramatically reduced in their homeland.[76]

From the 19th century, after the rise of nationalism in the Balkans, the Ottomans started viewing Assyrians and other Christians in their eastern front as a potential threat. The Kurdish Emirs sought to consolidate their power by attacking Assyrian communities which were already well-established there. Scholars estimate that tens of thousands of Assyrian in the Hakkari region were massacred in 1843 when Bedr Khan Beg, the emir of Bohtan, invaded their region.[77] After a later massacre in 1846, the Ottomans were forced by the western powers into intervening in the region, and the ensuing conflict destroyed the Kurdish emirates and reasserted the Ottoman power in the area. The Assyrians were subject to the massacres of Diyarbakır soon after.[78]

Being culturally, ethnically, and linguistically distinct from their Muslim neighbors in the Middle East—the Arabs, Persians, Kurds, Turks—the Assyrians have endured much hardship throughout their recent history as a result of religious and ethnic persecution by these groups.[79]

Mongolian and Turkic rule

After initially coming under the control of the Seljuk Empire and the Buyid dynasty, the region eventually came under the control of the Mongol Empire after the fall of Baghdad in 1258. The Mongol khans were sympathetic with Christians and did not harm them. The most prominent among them was probably Isa Kelemechi, a diplomat, astrologer, and head of the Christian affairs in Yuan China. He spent some time in Persia under the Ilkhanate. The 14th century massacres of Timur devastated the Assyrian people. Timur's massacres and pillages of all that was Christian drastically reduced their existence. At the end of the reign of Timur, the Assyrian population had almost been eradicated in many places. Toward the end of the thirteenth century, Bar Hebraeus, the noted Assyrian scholar and hierarch, found "much quietness" in his diocese in Mesopotamia. Syria’s diocese, he wrote, was "wasted."[citation needed]

The region was later controlled by the in Iran-based Turkic confederations of the Aq Qoyunlu and Kara Koyunlu. Subsequently, all Assyrians, like with the rest of the ethnicities living in the former Aq Qoyunlu territories, fell into Safavid hands from 1501 and on.

From Iranian Safavid to confirmed Ottoman rule

The Ottomans secured their control over Mesopotamia and Syria in the first half of the 17th century following the Ottoman–Safavid War (1623–39) and the resulting Treaty of Zuhab. Non-Muslims were organised into millets. Syriac Christians, however, were often considered one millet alongside Armenians until the 19th century, when Nestorian, Syriac Orthodox and Chaldeans gained that right as well.[80]

A religious schism amongs the Assyrians took place in the mid to late 16th century. Dissent over the hereditary succession within the Assyrian Church of the East grew until 1552, when a group of Assyrian bishops, from the northern regions of Amid and Salmas, elected a priest, Mar Yohannan Sulaqa, as a rival patriarch. To look for a bishop of metropolitan rank to consecrate him patriarch, Sulaqa traveled to the pope in Rome and entered into communion with the Catholic Church. In 1553 he was consecrated bishop and elevated to the rank of patriarch taking the name of Mar Shimun VIII. He was granted the title of "Patriarch of the Chaldeans," and his church was named the Church of Athura and Mosul.[81]

Mar Shimun VIII Yohannan Sulaqa returned to northern Mesopotamia in the same year and fixed his seat in Amid. Before being put to death by the partisans of the Assyrian Church of the East patriarch of Alqosh,[82]:57 he ordained five metropolitan bishops thus beginning a new ecclesiastical hierarchy: the patriarchal line known as the Shimun line. The area of influence of this patriarchate soon moved from Amid east, fixing the See, after many places, in the isolated Assyrian village of Qochanis. Although this new church eventually drifted away from Rome by 1600 AD and reentered communion with the Assyrian Church, the archbishop of Amid reinstated relations with Rome in 1672 AD, giving birth to the modern Chaldean Catholic Church.

In the 1840s many of the Assyrians living in the mountains of Hakkari in the south eastern corner of the Ottoman Empire were massacred by the Kurdish emirs of Hakkari and Bohtan.[83]

Another major massacre of Assyrians (and Armenians) in the Ottoman Empire occurred between 1894 and 1897 AD by Turkish troops and their Kurdish allies during the rule of Sultan Abdul Hamid II. The motives for these massacres were an attempt to reassert Pan-Islamism in the Ottoman Empire, resentment at the comparative wealth of the ancient indigenous Christian communities, and a fear that they would attempt to secede from the tottering Ottoman Empire. Assyrians were massacred in Diyarbakir, Hasankeyef, Sivas and other parts of Anatolia, by Sultan Abdul Hamid II. These attacks caused the death of over thousands of Assyrians and the forced "Ottomanisation" of the inhabitants of 245 villages. The Turkish troops looted the remains of the Assyrian settlements and these were later stolen and occupied by Kurds. Unarmed Assyrian women and children were raped, tortured and murdered.[84]

World War I and aftermath

 
The Assyrian flag prior to WWI, with the Stars symbolizing the Assyrian Triangle region and its three capitals/subregions: the Western star is Qodshanis(Hakkari Mountains) in the West, the Eastern star is Urmia(Urmia Plains) to the East and the Southern Star is Alqosh(Nineveh Plains), the historic see of the Chaldo-Assyrians to the South.
 
The burning of bodies of Assyrian women

The Assyrians suffered a number of religiously and ethnically motivated massacres throughout the 17th, 18th and 19th centuries AD,[85] culminating in the large scale Hamidian massacres of unarmed men, women and children by Muslim Turks and Kurds in the late 19th century at the hands of the Ottoman Empire and its associated (largely Kurdish and Arab) militias, which further greatly reduced numbers, particularly in southeastern Turkey.

The most significant recent persecution against the Assyrian population was the Assyrian genocide which occurred during the First World War. Between 275,000 and 300,000 Assyrians were estimated to have been slaughtered by the armies of the Ottoman Empire and their Kurdish allies, totalling up to two-thirds of the entire Assyrian population.

This led to a large-scale migration of Turkish-based Assyrian people into countries such as Syria, Iran, and Iraq (where they were to suffer further violent assaults at the hands of the Arabs and Kurds), as well as other neighbouring countries in and around the Middle East such as Armenia, Georgia and Russia.[86][87][88][89]

In reaction to the Assyrian Genocide and lured by British and Russian promises of an independent nation, the Assyrians led by Agha Petros and Malik Khoshaba of the Bit-Tyari tribe, fought alongside the Allies against Ottoman forces in an Assyrian war of independence. Despite being heavily outnumbered and outgunned the Assyrians fought successfully, scoring a number of victories over the Turks and Kurds. This situation continued until their Russian allies left the war, and Armenian resistance broke, leaving the Assyrians surrounded, isolated and cut off from lines of supply. The sizable Assyrian presence in south eastern Anatolia which had endured for over four millennia was thus reduced to no more than 15,000 by the end of World War I.

Modern history

 
Assyrian refugees on a wagon moving to a newly constructed village on the Khabur river in Syria.

The majority of Assyrians living in what is today modern Turkey were forced to flee to either Syria or Iraq after the Turkish victory during the Turkish War of Independence. In 1932, Assyrians refused to become part of the newly formed state of Iraq and instead demanded their recognition as a nation within a nation. The Assyrian leader Mar Eshai Shimun XXIII asked the League of Nations to recognize the right of the Assyrians to govern the area known as the "Assyrian triangle" in northern Iraq. During the French mandate period, some Assyrians, fleeing ethnic cleansings in Iraq during the Simele massacre, established numerous villages along the Khabur River during the 1930s.

The Assyrian Levies were founded by the British in 1928, with ancient Assyrian military rankings such as Rab-shakeh, Rab-talia and Tartan, being revived for the first time in millennia for this force. The Assyrians were prized by the British rulers for their fighting qualities, loyalty, bravery and discipline,[90] and were used to help the British put down insurrections among the Arabs and Kurds. During World War II, eleven Assyrian companies saw action in Palestine and another four served in Cyprus. The Parachute Company was attached to the Royal Marine Commando and were involved in fighting in Albania, Italy and Greece. The Assyrian Levies played a major role in subduing the pro-Nazi Iraqi forces at the battle of Habbaniya in 1941.

However, this cooperation with the British was viewed with suspicion by some leaders of the newly formed Kingdom of Iraq. The tension reached its peak shortly after the formal declaration of independence when hundreds of Assyrian civilians were slaughtered during the Simele Massacre by the Iraqi Army in August 1933. The events lead to the expulsion of Shimun XXIII Eshai the Catholicos Patriarch of the Assyrian Church of the East to the United States where resided until his death in 1975.[91][92]

 
Celebration at a Syriac Orthodox monastery in Mosul, Ottoman Syria, early 20th century.

The period from the 1940s through to 1963 saw a period of respite for the Assyrians. The regime of President Abd al-Karim Qasim in particular saw the Assyrians accepted into mainstream society. Many urban Assyrians became successful businessmen, others were well represented in politics and the military, their towns and villages flourished undisturbed, and Assyrians came to excel, and be over represented in sports.

The Ba'ath Party seized power in Iraq and Syria in 1963, introducing laws aimed at suppressing the Assyrian national identity via arabization policies. The giving of traditional Assyrian names was banned and Assyrian schools, political parties, churches and literature were repressed. Assyrians were heavily pressured into identifying as Iraqi/Syrian Christians. Assyrians were not recognized as an ethnic group by the governments and they fostered divisions among Assyrians along religious lines (e.g. Assyrian Church of the East vs. Chaldean Catholic Church vs Syriac Orthodox Church).[93]

In response to Baathist persecution, the Assyrians of the Zowaa movement within the Assyrian Democratic Movement took up armed struggle against the Iraqi government in 1982 under the leadership of Yonadam Kanna,[94] and then joined up with the Iraqi-Kurdistan Front in the early 1990s. Yonadam Kanna in particular was a target of the Saddam Hussein Ba'ath government for many years.

The Anfal campaign of 1986–1989 in Iraq resulted in 2,000 Assyrians being murdered through its gas campaigns. Over 31 towns and villages, 25 Assyrian monasteries and churches were razed to the ground. Some Assyrians were murdered, others were deported to large cities, and their lands and homes then being appropriated by Arabs and Kurds.[95][96]

21st century

 
Assyrian Genocide Memorial in Yerevan, Armenia

Since the 2003 Iraq War social unrest and chaos have resulted in the unprovoked persecution of Assyrians in Iraq, mostly by Islamic extremists, (both Shia and Sunni) and Kurdish nationalists (ex. Dohuk Riots of 2011 aimed at Assyrians & Yazidis). In places such as Dora, a neighborhood in southwestern Baghdad, the majority of its Assyrian population has either fled abroad or to northern Iraq, or has been murdered.[97] Islamic resentment over the United States' occupation of Iraq, and incidents such as the Jyllands-Posten Muhammad cartoons and the Pope Benedict XVI Islam controversy, have resulted in Muslims attacking Assyrian communities. Since the start of the Iraq war, at least 46 churches and monasteries have been bombed.[98]

In recent years, the Assyrians in northern Iraq and northeast Syria have become the target of extreme unprovoked Islamic terrorism. As a result, Assyrians have taken up arms alongside other groups (such as the Kurds, Turcomans and Armenians) in response to unprovoked attacks by Al Qaeda, the Islamic State (ISIL), Nusra Front and other terrorist Islamic Fundamentalist groups. In 2014 Islamic terrorists of ISIL attacked Assyrian towns and villages in the Assyrian Homeland of northern Iraq, together with cities such as Mosul and Kirkuk which have large Assyrian populations. There have been reports of atrocities committed by ISIL terrorists since, including; beheadings, crucifixions, child murders, rape, forced conversions, Ethnic Cleansing, robbery, and extortion in the form of illegal taxes levied upon non Muslims. Assyrians in Iraq have responded by forming armed militias to defend their territories.

The Dawronoye modernization movement has a growing influence on Assyrian identity in the 21st century.[99] It is particularly influential in Syria, where the Syriac Union Party (SUP) has become a major political actor in the Democratic Federation of Northern Syria. In August 2016, the Ourhi Centre in the city of Zalin was started by the Assyrian community, to educate teachers in order to make Syriac an optional language of instruction in public schools,[100][101] which then started with the 2016/17 academic year.[102] With that academic year, states the Rojava Education Committee, "three curriculums have replaced the old one, to include teaching in three languages: Kurdish, Arabic and Assyrian."[103] Associated with the SUP is the Syriac Military Council, an Assyrian militia operating in Syria, established in January 2013 to protect and stand up for the national rights of Assyrians in Syria as well as working together with the other communities in Syria to change the current government of Bashar al-Assad.[104] Since 2015 it is a component of the Syrian Democratic Forces.

Demographics

Homeland

 
The Assyrian Triangle is the area with the greatest concentration of Assyrians in the Assyrian homeland and where they seek autonomy today.

The Assyrian homeland constitutes northern Iraq, southeastern Turkey, northwestern Iran and, much recently, northeastern Syria.[105][45] This includes the ancient cities of Nineveh (Mosul), Nuhadra (Dohuk), Arrapha/Beth Garmai (Kirkuk), Amida (Diyarbakir), Edessa/Urhoy (Urfa), Harran, Nisabina/Zalin (Nusaybin/Qamishli), Arbela (Erbil), and also the Christianized settlements from the 5th century AD after the spread of Islam, such as Urmia in Iran, Hakkari (Yuksekova, Çukurca and Semdinli), Uludere and Tur Abdin (Midyat and Kafro) in Turkey, among others.[106] Some of the cities are presently under Kurdish control. Hakkari's Assyrian population was ethnically cleansed during the Assyrian Genocide of the First World War. Those who survived fled to unaffected areas of Assyrian settlement in Northern Iraq, with others settling in Iraqi cities to the south. Though many also went to neighboring countries in and around the Caucasus and Middle East like Armenia, Syria, Georgia, southern Russia, Lebanon, Jordan.

Akkadian-speaking Assyrians have existed in what is now Syria, Jordan, Israel and Lebanon, among other modern countries, in ancient times due to the sprawl of the Neo-Assyrian empire in the region.[107] Though recent settlement of Christian Assyrians in Qamishli, Al-Hasakah, Al-Qahtaniyah, Al Darbasiyah, Al-Malikiyah, Amuda, Tel Tamer and a few other small towns in Al-Hasakah Governorate in Syria, occurred in the early 1930s,[108] when they were targeted and slaughtered in Northern Iraq during the Simele massacre.[109] The Assyrians in Syria did not have Syrian citizenship and title to their land until late 1940s.[110] Sizable Assyrian populations only remain in Syria, where an estimated 400,000 Assyrians live,[12] and in Iraq, where an estimated 300,000 Assyrians live.[52] In Iran and Turkey, only small populations remain, with only 20,000 Assyrians in Iran,[14][16] and a small but growing Assyrian population in Turkey, where 25,000 Assyrians live.

 
The Assyro-Chaldean Delegation's map of an independent Assyria, presented at the Paris Peace Conference 1919.

In Tur Abdin, a traditional center of Assyrian culture, there are only 2,500 Assyrians left.[111] Down from 50,000 in the 1960 census, but up from 1,000 in 1992. This sharp decline is due to an intense conflict between Turkey and the PKK in the 1980s. However, There are an estimated 25,000 Assyrians in all of Turkey, with most living in Istanbul. Most Assyrians currently reside in the West due to the centuries of persecution by the neighboring Muslims.[112]

Assyrian subgroups

There are three main Assyrian subgroups: Eastern, Western, Chaldean. These subdivisions range from fully or semi-overlapping linguistic, historical, cultural, and religious similarities between each grouping.

 
Map depicting Assyrian relocation after Seyfo in 1914.

Persecution

Due to their Christian faith and ethnicity, the Assyrians have been persecuted since their adoption of Christianity. During the reign of Yazdegerd I, Christians in Persia were viewed with suspicion as potential Roman subversives, resulting in persecutions while at the same time promoting Nestorian Christianity as a buffer between the Churches of Rome and Persia. Persecutions and attempts to impose Zoroastrianism continued during the reign of Yazdegerd II.[113][114]

During the eras of Mongol rule under Genghis Khan and Timur, there was indiscriminate slaughter of tens of thousands of Assyrians and destruction of the Assyrian population of northwestern Iran and central and northern Iran.[115]

More recent persecutions since the 19th century include the Massacres of Badr Khan, the Massacres of Diyarbakır (1895), the Adana massacre, the Assyrian genocide, the Simele Massacre, and the al-Anfal campaign.

Diaspora

 
Assyrian world population.
  more than 500,000
  100,000–500,000
  50,000–100,000
  10,000–50,000
  less than 10,000

Since the Assyrian Genocide, many Assyrians have left the Middle East entirely for a more safe and comfortable life in the countries of the Western world. As a result of this, the Assyrian population in the Middle East has decreased dramatically. As of today there are more Assyrians in the diaspora than in their homeland. The largest Assyrian diaspora communities are found in Sweden (100,000),[116] Germany (100,000),[117] the United States (80,000),[118] and in Australia (46,000).[119]

By ethnic percentage, the largest Assyrian diaspora communities are located in Södertälje in Stockholm County, Sweden, and in Fairfield City in Sydney, Australia, where they are the leading ethnic group in the suburbs of Fairfield, Fairfield Heights and Greenfield Park.[120][121][122] There is also a sizable Assyrian community in Melbourne, Australia (Broadmeadows, Meadow Heights and Craigieburn)[123] In the United States, Assyrians are mostly found in Chicago (Niles and Skokie), Detroit (Sterling Heights, and West Bloomfield Township), Phoenix, Modesto (Stanislaus County) and Turlock.[124]

Furthermore, small Assyrian communities are found in San Diego, Sacramento and Fresno in the United States, Toronto in Canada and also in London, UK (London Borough of Ealing). In Germany, pocket-sized Assyrian communities are scattered throughout Munich, Frankfurt, Stuttgart, Berlin and Wiesbaden. In Paris, France, the commune of Sarcelles has a small number of Assyrians. Assyrians in the Netherlands mainly live in the east of the country, in the province of Overijssel. In Russia, small groups of Assyrians mostly reside in Krasnodar Kray and Moscow.[32]

To note, the Assyrians residing in California and Russia tend to be from Iran, whilst those in Chicago and Sydney are predominantly Iraqi Assyrians. The Assyrians in Detroit are primarily Chaldean speakers, who also originate from Iraq. Assyrians in such European countries as Sweden and Germany would usually be Turoyo-speakers or Western Assyrians.[125]

Identity and subdivisions

 
Assyrian flag (adopted in 1968).[126]

Assyrians of the Middle East and diaspora employ different terms for self-identification based on conflicting beliefs in the origin and identity of their respective communities.[128] In certain areas of the Assyrian homeland, identity within a community depends on a person's village of origin (see List of Assyrian villages) or Christian denomination rather than their ethnic commonality, for instance Chaldean Catholics preferring to be called Chaldeans instead of Assyrians, or a Syriac Orthodox Christian preferring to be called a Syriac.[129]

During the 19th century English archaeologist Austen Henry Layard believed that the Syriac Christian communities were descended from the ancient Assyrians, a view that was also shared by William Ainger Wigram.[130] Today, Assyrians and other minority ethnic groups in the Middle East, feel pressure to identify as "Arabs",[131][132] "Turks" and "Kurds".[133]

In addition, Western Media often makes no mention of any ethnic identity of the Christian people of the region and simply call them Christians,[134] Iraqi Christians, Iranian Christians, Syrian Christians, and Turkish Christians, a label rejected by Assyrians.

Self-designation

Below are terms commonly used by Assyrians to self-identify:

 • Assyrian, named after the ancient Assyrian people, is advocated by followers from within all Middle Eastern based East and West Syrian Rite Churches as a catch all term. (see Syriac Christianity)[128][135]
 • Chaldean, named after the ancient Chaldean people, is advocated by some followers of the Chaldean Catholic Church[134]
 • Syriac, named after the Syriac language and as a corruption of "Syrian", can be found advocated by followers of the Western Rite Syriac Orthodox Church and Syriac Catholic Church.[134]
 • Aramean, also known as West Assyrian or Syriac-Aramean,[136] named after the ancient Aramean people, is advocated by followers of the Syriac Orthodox Church in Syria[137][138] and some followers of Syriac Catholic Church in Israel.[139] Some scholars argue that the Aramean identity has become predominant amongst followers of West Syrian churches, and has been partially merged with the Syriac identification.[136]

Assyrian vs. Syrian naming controversy

As early as the 8th century BC Luwian and Cilician subject rulers referred to their Assyrian overlords as Syrian, a western Indo-European corruption of the original term Assyrian. This version of the name took hold in the Hellenic lands to the west of the old Assyrian Empire, thus during Greek Seleucid rule from 323 BC the name Assyria was altered to Syria, and this term was also applied to Aramea to the west which had been an Assyrian colony. When the Seleucids lost control of Assyria to the Parthians they retained the corrupted term (Syria), applying it to ancient Aramea, while the Parthians called Assyria "Assuristan," a Parthian form of the original name. It is from this period that the Syrian vs Assyrian controversy arises. Today it is accepted by the majority of scholars that the Medieval, Renaissance and Victorian term Syriac when used to describe the indigenous Christians of Mesopotamia and its immediate surrounds in effect means Assyrian.[140]

The modern terminological problem goes back to colonial times, but it became more acute in 1946, when with the independence of Syria, the adjective Syrian referred to an independent state. The controversy isn't restricted to exonyms like English "Assyrian" vs. "Aramaean", but also applies to self-designation in Neo-Aramaic, the minority "Aramaean" faction endorses both Sūryāyē ܣܘܪܝܝܐ and Ārāmayē ܐܪܡܝܐ, while the majority "Assyrian" faction insists on Āṯūrāyē ܐܬܘܪܝܐ but also accepts Sūryāyē.

 
Alqosh, located in the midst of Assyrian contemporary civilization.

The question of ethnic identity and self-designation is sometimes connected to the scholarly debate on the etymology of "Syria". The question has a long history of academic controversy, but majority mainstream opinion currently strongly favours that Syria is indeed ultimately derived from the Assyrian term Aššūrāyu.[141][142] Meanwhile, some scholars has disclaimed the theory of Syrian being derived from Assyrian as "simply naive", and detracted its importance to the naming conflict.[143]

Rudolf Macuch points out that the Eastern Neo-Aramaic press initially used the term "Syrian" (suryêta) and only much later, with the rise of nationalism, switched to "Assyrian" (atorêta).[144] According to Tsereteli, however, a Georgian equivalent of "Assyrians" appears in ancient Georgian, Armenian and Russian documents.[145] This correlates with the theory of the nations to the East of Mesopotamia knew the group as Assyrians, while to the West, beginning with Greek influence, the group was known as Syrians. Syria being a Greek corruption of Assyria.

The debate appears to have been settled by the discovery of the Çineköy inscription in favour of Syria being derived from Assyria.

The Çineköy inscription is a Hieroglyphic Luwian-Phoenician bilingual, uncovered from Çineköy, Adana Province, Turkey (ancient Cilicia), dating to the 8th century BC. Originally published by Tekoglu and Lemaire (2000),[146] it was more recently the subject of a 2006 paper published in the Journal of Near Eastern Studies, in which the author, Robert Rollinger, lends support to the age-old debate of the name "Syria" being derived from "Assyria" (see Etymology of Syria).

The object on which the inscription is found is a monument belonging to Urikki, vassal king of Hiyawa (i.e., Cilicia), dating to the eighth century BC. In this monumental inscription, Urikki made reference to the relationship between his kingdom and his Assyrian overlords. The Luwian inscription reads "Sura/i" whereas the Phoenician translation reads ’ŠR or "Ashur" which, according to Rollinger (2006), "settles the problem once and for all".[147]

Culture

 
Assyrian child dressed in traditional clothes.
 
The Assyrian dialects.

Assyrian culture is largely influenced by Christianity.[148] Main festivals occur during religious holidays such as Easter and Christmas. There are also secular holidays such as Kha b-Nisan (vernal equinox).[149]

People often greet and bid relatives farewell with a kiss on each cheek and by saying "ܫܠܡܐ ܥܠܝܟ" Shlama/Shlomo lokh, which means: "Peace be upon you" in Neo-Aramaic. Others are greeted with a handshake with the right hand only; according to Middle Eastern customs, the left hand is associated with evil. Similarly, shoes may not be left facing up, one may not have their feet facing anyone directly, whistling at night is thought to waken evil spirits, etc.[150]

There are many Assyrian customs that are common in other Middle Eastern cultures. A parent will often place an eye pendant on their baby to prevent "an evil eye being cast upon it".[151] Spitting on anyone or their belongings is seen as a grave insult. Assyrians are endogamous, meaning they generally marry within their own ethnic group, although exogamous marriages are not perceived as a taboo, not unless if the foreigner is of a different religious background, especially a Muslim.[152]

Language

The Neo-Aramaic languages ultimately descend from Late Old Eastern Aramaic, the lingua franca in the later phase of the Neo-Assyrian Empire, which displaced the East Semitic Assyrian dialect of Akkadian and Sumerian. Aramaic was the language of commerce, trade and communication and became the vernacular language of Assyria in classical antiquity.[153][154][155] By the 1st century AD, Akkadian was extinct, although its influence on contemporary Eastern Neo-Aramaic languages spoken by Assyrians is significant and some loaned vocabulary still survives in these languages to this day.[156][157]

To the native speaker, "Syriac" is usually called Surayt, Soureth, Suret or a similar regional variant. A wide variety of languages and dialects exist, including Assyrian Neo-Aramaic, Chaldean Neo-Aramaic, and Turoyo. Minority dialects include Senaya and Bohtan Neo-Aramaic, which are both near extinction. All are classified as Neo-Aramaic languages and are written using Syriac script, a derivative of the ancient Aramaic script. Jewish varieties such as Lishanid Noshan, Lishán Didán and Lishana Deni, written in the Hebrew script, are spoken by Assyrian Jews.[158][159][160]

There is a considerable amount of mutual intelligibility between Assyrian Neo-Aramaic, Chaldean Neo-Aramaic, Senaya, Lishana Deni and Bohtan Neo-Aramaic. Therefore, these "languages" would generally be considered to be dialects of Assyrian Neo-Aramaic rather than separate languages. The Jewish Aramaic languages of Lishan Didan and Lishanid Noshan share a partial intelligibility with these varieties. The mutual intelligibility between the aforementioned languages and Turoyo is, depending on the dialect, limited to partial, and may be asymmetrical.[158][161][162]

Being stateless, Assyrians are typically multilingual, speaking both their native language and learning those of the societies they reside in. While many Assyrians have fled from their traditional homeland recently,[163][164] a substantial number still reside in Arabic-speaking countries speaking Arabic alongside the Neo-Aramaic languages[11][165] and is also spoken by many Assyrians in the diaspora. The most commonly spoken languages by Assyrians in the diaspora are English, German and Swedish. Historically many Assyrians also spoke Turkish, Armenian, Azeri, Kurdish, and Persian and a smaller number of Assyrians that remain in Iran, Turkey (Istanbul and Tur Abdin) and Armenia still do today. Many loanwords from the aforementioned languages also exist in the Neo-Aramaic languages, with the Iranian languages and Turkish being the greatest influences overall. Only Turkey is reported to be experiencing a population increase of Assyrians in the four countries constituting their historical homeland, largely consisting of Assyrian refugees from Syria and a smaller number of Assyrians returning from the diaspora in Europe.[166]

Script

Assyrians predominantly use the Syriac script, which is written from right to left. It is one of the Semitic abjads directly descending from the Aramaic alphabet and shares similarities with the Phoenician, Hebrew and the Arabic alphabets.[167] It has 22 letters representing consonants, three of which can be also used to indicate vowels. The vowel sounds are supplied either by the reader's memory or by optional diacritic marks. Syriac is a cursive script where some, but not all, letters connect within a word. It was used to write the Syriac language from the 1st century AD.[168]

The oldest and classical form of the alphabet is the ʾEsṭrangēlā script.[169] Although ʾEsṭrangēlā is no longer used as the main script for writing Syriac, it has received some revival since the 10th century, and it has been added to the Unicode Standard in September, 1999. The East Syriac dialect is usually written in the Maḏnḥāyā form of the alphabet, which is often translated as "contemporary", reflecting its use in writing modern Neo-Aramaic. The West Syriac dialect is usually written in the Serṭā form of the alphabet. Most of the letters are clearly derived from ʾEsṭrangēlā, but are simplified, flowing lines.[170]

Furthermore, for practical reasons, Assyrian people would also use the Latin alphabet, especially in social media.

Religion

 
Historical divisions within Syriac Christian Churches in the Middle East.

Assyrians belong to various Christian denominations such as the Assyrian Church of the East, with an estimated 400,000 members,[171] the Chaldean Catholic Church, with about 600,000 members,[172] and the Syriac Orthodox Church (ʿIdto Suryoyto Triṣaṯ Šuḇḥo), which has between 1,000,000 and 4,000,000 members around the world (only some of whom are Assyrians),[173] the Ancient Church of the East with some 100,000 members. A small minority of Assyrians accepted the Protestant Reformation in the 20th century, possibly due to British influences, and is now organized in the Assyrian Evangelical Church, the Assyrian Pentecostal Church and other Protestant Assyrian groups. While Assyrians are predominantly Christians, a number are irreligious.

Many members of the following churches consider themselves Assyrian. Ethnic identities are often deeply intertwined with religion, a legacy of the Ottoman Millet system. The group is traditionally characterized as adhering to various churches of Syriac Christianity and speaking Neo-Aramaic languages. It is subdivided into:

For obvious reasons the Chaldean Catholics who follow the East Syrian Rite and were originally members of the historical Church of the East are not Nestorian in theology, a designation which the Church of the East itself denied.

Baptism and First Communion are celebrated extensively, similar to a Brit Milah or Bar Mitzvah in Jewish communities. After a death, a gathering is held three days after burial to celebrate the ascension to heaven of the dead person, as of Jesus; after seven days another gathering commemorates their death. A close family member wears only black clothes for forty days and nights, or sometimes a year, as a sign of mourning.

Music

Assyrian music is a combination of traditional folk music and western contemporary music genres, namely pop, but also rap and recently, EDM. Instruments traditionally used by Assyrians include the zurna and davula, but has expanded to include guitars, pianos, violins, synthesizers (keyboards and electronic drums), and other instruments.

Some well known Assyrian singers in modern times are Ashur Bet Sargis, Sargon Gabriel, Evin Agassi, Janan Sawa, Juliana Jendo, and Linda George. Assyrian artists that traditionally sing in other languages include Melechesh, Timz and Aril Brikha.

The first International Aramaic Music Festival was held in Lebanon in August 2008 for Assyrian people internationally.

Dance

Assyrians have numerous traditional dances which are performed mostly for special occasions such as weddings. Assyrian dance is a blend of both ancient indigenous and general near eastern elements. Assyrian folk dances are mainly made up of circle dances that are performed in a line, which may be straight, curved, or both. Most of the dances allow unlimited number of participants, with the exception of the Sabre Dance, which require three at most. Assyrian dances would vary from weak to strong, depending on the mood and tempo of a song.

Festivals

Assyrian festivals tend to be closely associated with their Christian faith, of which Easter is the most prominent of the celebrations. Members of the Assyrian Church of the East, Chaldean Catholic Church and Syriac Catholic Church follow the Gregorian calendar and as a result celebrate Easter on a Sunday between March 22 and April 25 inclusively.[174] However, members of the Syriac Orthodox Church and Ancient Church of the East celebrate Easter on a Sunday between April 4 and May 8 inclusively on the Gregorian calendar (March 22 and April 25 on the Julian calendar). During Lent, Assyrians are encouraged to fast for 50 days from meat and any other foods which are animal based.

Assyrians celebrate a number of festivals unique to their culture and traditions as well as religious ones:

 • Kha b-Nisan ܚܕ ܒܢܝܣܢ, the Assyrian New Year, traditionally on April 1, though usually celebrated on January 1. Assyrians usually wear traditional costumes and hold social events including parades and parties, dancing, and listening to poets telling the story of creation.[175]
 • Sauma d-Ba'utha ܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܝܐ, the Nineveh fast, is a three-day period of fasting and prayer.[176]
 • Somikka, All Saints Day, is celebrated to motivate children to fast during Lent through use of frightening costumes
 • Kalu d'Sulaqa, feast of the Bride of the Ascension, celebrates Assyrian resistance to the invasion of Assyria by Tamerlane
 • Nusardyl, commemorating the baptism of the Assyrians of Urmia by St. Thomas.[177]
 • Sharra d'Mart Maryam, usually on August 15, a festival and feast celebrating St. Mary with games, food, and celebration.[177]
 • Other Sharras (special festivals) include: Sharra d'Mart Shmuni, Sharra d'Mar Shimon Bar-Sabbaye, Sharra d'Mar Mari, and Shara d'Mar Zaia, Mar Bishu, Mar Sawa, Mar Sliwa, and Mar Odisho
 • Yoma d'Sah'deh (Day of Martyrs), commemorating the thousands massacred in the Simele Massacre and the hundreds of thousands massacred in the Assyrian Genocide.

Assyrians also practice unique marriage ceremonies. The rituals performed during weddings are derived from many different elements from the past 3,000 years. An Assyrian wedding traditionally lasted a week. Today, weddings in the Assyrian homeland usually last 2–3 days; in the Assyrian diaspora they last 1–2 days.

Traditional clothing

Assyrian clothing varies from village to village. Clothing is usually blue, red, green, yellow, and purple; these colors are also used as embroidery on a white piece of clothing. Decoration is lavish in Assyrian costumes, and sometimes involves jewellery. The conical hats of traditional Assyrian dress have changed little over millennia from those worn in ancient Mesopotamia, and until the 19th and early 20th centuries the ancient Mesopotamian tradition of braiding or platting of hair, beards and moustaches was still commonplace.

Cuisine

Assyrian cuisine is similar to other Middle Eastern cuisines. It is rich in grain, meat, potato, cheese, bread and tomato. Typically, rice is served with every meal, with a stew poured over it. Tea is a popular drink, and there are several dishes of desserts, snacks, and beverages. Alcoholic drinks such as wine and wheat beer are organically produced and drank.

Genetics

Late 20th century DNA analysis conducted by Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi and Alberto Piazza, "shows that Assyrians have a distinct genetic profile that distinguishes their population from any other population."[178] Genetic analysis of the Assyrians of Persia demonstrated that they were "closed" with little "intermixture" with the Muslim Persian population and that an individual Assyrian's genetic makeup is relatively close to that of the Assyrian population as a whole.[179][180] "The genetic data are compatible with historical data that religion played a major role in maintaining the Assyrian population's separate identity during the Christian era".[178]

In a 2006 study of the Y chromosome DNA of six regional Armenian populations, including, for comparison, Assyrians and Syrians, researchers found that, "the Semitic populations (Assyrians and Syrians) are very distinct from each other according to both [comparative] axes. This difference supported also by other methods of comparison points out the weak genetic affinity between the two populations with different historical destinies." [181] A 2008 study on the genetics of "old ethnic groups in Mesopotamia," including 340 subjects from seven ethnic communities ("Assyrian, Jewish, Zoroastrian, Armenian, Turkmen, the Arab peoples in Iran, Iraq, and Kuwait") found that Assyrians were homogeneous with respect to all other ethnic groups sampled in the study, regardless of religious affiliation.[182]

In a 2011 study focusing on the genetics of Marsh Arabs of Iraq, researchers identified Y chromosome haplotypes shared by Marsh Arabs, Iraqis, and Assyrians, "supporting a common local background." [183] In a 2017 study focusing on the genetics of Northern Iraqi populations, it was found that Iraqi Assyrians and Iraqi Yazidis clustered together, but away from the other Northern Iraqi populations analyzed in the study, and largely in between the West Asian and Southeastern European populations. According to the study, "contemporary Assyrians and Yazidis from Northern Iraq may in fact have a stronger continuity with the original genetic stock of the Mesopotamian people, which possibly provided the basis for the ethnogenesis of various subsequent Near Eastern populations".[184]

The most common Y-DNA haplogroups among Assyrians is T-M184, at 41.5%, which is frequent in Middle Eastern Jews, Georgians, Druze and Somalians.[185] According to a 2006 study of males from Iraq, Iran and Turkey J-M267 measured at 28.6%, 16.1% and 20.0%, respectively,[185] which is significant among Semitic people of Western Asia, North Africa and the Horn of Africa and the second most common haplogroup among Assyrians.[186] This was followed by J2 at 13.4%, which is commonly found in the Fertile Crescent, the Caucasus, Anatolia, Italy, coastal Mediterranean, and the Iranian plateau.[187][188] In a DNA test comprising 48 Assyrian male subjects from Iran, the Y-DNA haplogroups J-M304, found in its greatest concentration in the Arabian peninsula, and the Indo European-linked R1b, were also frequent at 29.2% each.[189] Other Y-DNA haplogroups included were Afro Asiatic-linked E1b1b (11.2%), G-M201 (8.9%), which is significantly found in the Caucasus and Georgia, and the Proto Indo European-linked R1a (8.3%).[190] The most frequent occurring mtDNA haplogroups were H (the most common mtDNA haplogroup in Europe), J (found highly in the Arabian Peninsula) and U (frequent in Europe, Western Asia and North Africa). K (significant among Ashkenazi Jewish people) and T (found in the Caucasus, Russia, central and eastern Europe) also occurred in Assyrians, albeit scarcely.[191][192]

See also

References

 1. ^ a b c d e f g Ronald Roberson. "The Eastern Catholic Churches 2016" (PDF). Catholic Near East Welfare Association. Retrieved 29 November 2016.  Information sourced from Annuario Pontificio 2016 edition
 2. ^ a b c d e Murre-van den Berg, Heleen (2011). "Syriac Orthodox Church". In Kurian, George Thomas. The Encyclopedia of Christian Civilization. Wiley-Blackwell. p. 2304. ISBN 978-1-4051-5762-9. 
 3. ^ United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – World Directory of Minorities and Indigenous Peoples – Turkey : Syriacs". Refworld. Retrieved 6 June 2015. 
 4. ^ https://www.oikoumene.org/en/member-churches/holy-apostolic-catholic-assyrian-church-of-the-east
 5. ^ a b c http://www.cnewa.org/default.aspx?ID=1&pagetypeID=9&sitecode=hq&pageno=4
 6. ^ a b Baumer, Christoph (2006), The Church of the East: An Illustrated History of Assyrian Christianity (Hardback) (in English) (1st ed.), London, England, United Kingdom: I.B. Tauris, p. 272, ISBN 1-84511-115-X 
 7. ^ "Assyria". Unrepresented Nations and Peoples Organization. unpo.org.
 8. ^ http://www.nineveh.com/whoarewe.htm
 9. ^ https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/dec/24/iraq-minorities-assyrians
 10. ^ a b http://www.aina.org/reports/frankwolfiraqreport.pdf
 11. ^ a b c d e http://www.aina.org/reports/utrmcfsi.pdf
 12. ^ a b "Syria's Assyrians threatened by extremists – Al-Monitor: the Pulse of the Middle East". Al-Monitor. Retrieved 18 February 2015. 
 13. ^ http://www.aina.org/faq.html
 14. ^ a b c "Ishtar: Documenting The Crisis In The Assyrian Iranian Community". aina.org. 
 15. ^ United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld - World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Turkey : Assyrians". Refworld. 
 16. ^ a b United Nations High Commissioner for Refugees (2010-10-13). "Iran: Last of the Assyrians". Refworld. Retrieved 2013-09-18. 
 17. ^ a b http://www.aina.org/brief.html
 18. ^ https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/statministerns-folkmordsbesked-kan-avgora-kommunvalet-underskatta-inte-fragan
 19. ^ "Diskussion zum Thema 'Aaramäische Christen' im Kapitelshaus" Borkener Zeitung (in German) (archived link, 8 October 2011)
 20. ^ 70,000 Syriac Christians according to REMID (of which 55,000 Syriac Orthodox).
 21. ^ Tore Kjeilen. "Lebanon / Religions – LookLex Encyclopaedia". Looklex.com. Retrieved 2013-09-18. 
 22. ^ "CULTURAL DIVERSITY IN AUSTRALIA, 2016". Australian Bureau of Statistics. 27 June 2017. Archived from the original on 9 July 2017. Retrieved 27 June 2017. 
 23. ^ Jordan Should Legally Recognize Displaced Iraqis As Refugees, AINA.org. Assyrian and Chaldean Christians Flee Iraq to Neighboring Jordan, ASSIST News Service
 24. ^ Statistics Canada. "2011 National Household Survey: Data tables". Retrieved 11 February 2014. 
 25. ^ a b c d e f "CNN Under-Estimates Iraqi Assyrian Population". Aina.org. Retrieved 2013-09-18. 
 26. ^ Wieviorka & Bataille 2007, pp. 166
 27. ^ "Google Translate". Translate.googleusercontent.com. Retrieved 2013-09-18. 
 28. ^ Tzilivakis, Kathy (10 May 2003). "Iraq's Forgotten Christians Face Exclusion in Greece". Athens News. Retrieved 7 April 2012. 
 29. ^ "Georgia – ecoi.net – European Country of Origin Information Network". Retrieved 18 February 2015. 
 30. ^ State statistics committee of Ukraine – National composition of population, 2001 census (Ukrainian)
 31. ^ 2011 Armenian Census
 32. ^ a b "Brief History of Assyrians". Retrieved 18 February 2015. 
 33. ^ "2013 Census ethnic group profiles: Assyrian". Statistics New Zealand. Retrieved 13 March 2018. 
 34. ^ [1]
 35. ^ "Assyrian Community in Kazakhstan Survived Dark Times, Now Focuses on Education". The Astana Times. Retrieved 18 February 2015. 
 36. ^ "Assyrian Association Founded in Finland". aina.org. Retrieved 18 February 2015. 
 37. ^ For use of the term Syriac, see:
  • John A. Shoup, Ethnic Groups of Africa and the Middle East: An Encyclopedia, p. 30
  • Nicholas Aljeloo, Who Are The Assyrians?
  • UNPO Assyria
  • Steven L. Danver, Native Peoples of the World: An Encyclopedia of Groups, Cultures and Contemporary Issues, p. 517
  • James Minahan, Encyclopedia of the Stateless Nations: A-C, pp. 205-206
 38. ^ For Assyrians as indigenous to the Middle East, see
  • Mordechai Nisan, Minorities in the Middle East: A History of Struggle and Self-Expression, p. 180
  • James Minahan, Encyclopedia of the Stateless Nations: A-C, p. 206
  • Carl Skutsch, Encyclopedia of the World's Minorities, p. 149
  • Steven L. Danver, Native Peoples of the World: An Encyclopedia of Groups, Cultures and Contemporary Issues, p. 517
  • UNPO Assyria
  • Richard T. Schaefer, Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society, p. 107
 39. ^ James Minahan, Encyclopedia of the Stateless Nations: A-C, pp. 205-209
 40. ^ For use of the term Aramean, see
  • Donabed & Mako, Identity of Syrian Orthodox Christians, p. 72
  • Nicholas Aljeloo, Who Are The Assyrians?
  • John A. Shoup, Ethnic Groups of Africa and the Middle East: An Encyclopedia, p. 30
 41. ^ For use of the term Chaldean, see:
  • John A. Shoup, Ethnic Groups of Africa and the Middle East: An Encyclopedia, p. 30 [2]
  • Nicholas Aljeloo, Who Are The Assyrians? [3]
  • Mordechai Nisan, Minorities in the Middle East: A History of Struggle and Self-Expression, p. 180 [4]
  • UNPO Assyria [5]
  • Steven L. Danver, Native Peoples of the World: An Encyclopedia of Groups, Cultures and Contemporary Issues, p. 517 [6]
 42. ^ Carl Skutsch, Encyclopedia of the World's Minorities, p. 149
 43. ^ A. Leo Oppenheim (1964). Ancient Mesopotamia (PDF). The University of Chicago Press. 
 44. ^ Donabed, Sargon (2015). Reforging a Forgotten History: Iraq and the Assyrians in the Twentieth Century. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-8605-6. 
 45. ^ a b Carl Skutsch (2013). Encyclopedia of the World's Minorities. Routledge. p. 149. ISBN 978-1-135-19388-1. 
 46. ^ http://www.aina.org/news/20160721201009.htm
 47. ^ Eden Naby. "Documenting The Crisis In The Assyrian Iranian Community". 
 48. ^ For Assyrians as a Christian people, see
  • Joel J. Elias, The Genetics of Modern Assyrians and their Relationship to Other People of the Middle East [7]
  • Steven L. Danver, Native Peoples of the World: An Encyclopedia of Groups, Cultures and Contemporary Issues, p. 517
  • UNPO Assyria
  • James Minahan, Encyclopedia of the Stateless Nations: A-C, p. 209
 49. ^ "Assyrian Christians 'Most Vulnerable Population' in Iraq". The Christian Post. Archived from the original on 6 December 2006. Retrieved 2006-12-05. 
 50. ^ "Iraq's Christian community, fights for its survival". Christian World News. 
 51. ^ "U.S. Gov't Watchdog Urges Protection for Iraq's Assyrian Christians". The Christian Post. Retrieved 2007-12-31. 
 52. ^ a b "مسؤول مسيحي : عدد المسيحيين في العراق تراجع الى ثلاثمائة الف". Retrieved 18 February 2015. 
 53. ^ Georges Roux, Ancient Iraq, p. 187
 54. ^ Deutscher, Guy (2007). Syntactic Change in Akkadian: The Evolution of Sentential Complementation. Oxford University Press US. pp. 20–21. ISBN 978-0-19-953222-3. 
 55. ^ Genesis 25:3
 56. ^ "Ashur". Retrieved 29 May 2016. 
 57. ^ "Artifacts show rivals Athens and Sparta", Yahoo News, December 5, 2006.
 58. ^ "Ancient and Modern Assyrians: A Scientific Analysis". Retrieved 16 December 2014. 
 59. ^ Olmatead, History of the Persian Empire, Chicago University Press, 1959, p.39
 60. ^ "National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyrian Identity in Post-Empire Times". Simo Parpola. p. 20. When the Seleucid Empire disintegrated at the end of the second century BC, its western remnants were annexed to Rome, while several semi-independent kingdoms of decidedly Assyrian stamp and/or identity (Osrhoene, Adiabene, Hatra, Assur) popped up in the East under Parthian overlordship. These kingdoms perpetuated Assyrian cultural and religious traditions but were also receptive to Christianity, whose central ideas were in line with the central tenets of Assyrian religion and ideology, and which was felt as intrinsically Assyrian because of the Aramaic affinity of Jesus and the disciples. 
 61. ^ Visible Language. Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond, Oriental Institute Museum Publications, 32, Chicago: University of Chicago, p. 13, ISBN 978-1-885923-76-9
 62. ^ E. Bilgic and S Bayram, Ankara Kultepe Tabletleri II, Turk Tarih Kurumu Basimevi, 1995, ISBN 975-16-0246-7
 63. ^ K. R. Veenhof, Ankara Kultepe Tabletleri V, Turk Tarih Kurumu, 2010, ISBN 978-975-16-2235-8
 64. ^ Woods C. 2006 "Bilingualism, Scribal Learning, and the Death of Sumerian". In S. L. Sanders (ed) Margins of Writing, Origins of Culture: 91–120 Chicago [8]
 65. ^ Etheredge, Laura (2011). Iraq. Rosen Publishing. p. 72. ISBN 9781615303045. 
 66. ^ Beeston, Alfred Felix Landon (1983). Arabic literature to the end of the Umayyad period. Cambridge University Press. p. 501. ISBN 978-0-521-24015-4. Retrieved 20 January 2011. 
 67. ^ Contadini, Anna (2003). "A Bestiary Tale: Text and Image of the Unicorn in the Kitāb naʿt al-hayawān (British Library, or. 2784)". Muqarnas. 20: 17. doi:10.2307/1523325 (inactive 2017-09-23). JSTOR 1523325. 
 68. ^ Rémi Brague, Assyrians Contributions To The Islamic Civilization. (Archived: 27 September 2013)
 69. ^ Hyman and Walsh Philosophy in the Middle Ages Indianapolis, 1973, p. 204' Meri, Josef W. and Jere L. Bacharach, Editors, Medieval Islamic Civilization Vol.1, A-K, Index, 2006, p. 304.
 70. ^ Clinton Bennett (2005). Muslims and Modernity: An Introduction to the Issues and Debates. Continuum International Publishing Group. p. 162, 163. ISBN 0-8264-5481-X. Retrieved 2012-07-07
 71. ^ H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World. Oxford University Press, 2007, p. 219.
 72. ^ John Joseph (2000). The Modern Assyrians of the Middle East: A History of Their Encounter with Western Christian Missions, Archaeologists, and Colonial Powers. Brill Publishers. pp. 48, 49. ISBN 9789004116412. 
 73. ^ Winkler, Dietmar (2009). Hidden Treasures And Intercultural Encounters: Studies On East Syriac Christianity In China And Central Asia. LIT Verlag Münster. ISBN 9783643500458. 
 74. ^ Aboona, Hirmis (2008). Assyrians, Kurds, and Ottomans: intercommunal relations on the periphery of the Ottoman Empire. ISBN 9781604975833. 
 75. ^ According to Georges Roux and Simo Parpola
 76. ^ "History of Ashur". Assur.de. Retrieved 12 June 2012. 
 77. ^ David Gaunt, Massacres, resistance, protectors: Muslim-Christian relations in Eastern, pp. 32
 78. ^ Aboona, Hirmis (2008). Assyrians, Kurds, and Ottomans: Intercommunal Relations on the Periphery of the Ottoman Empire. Cambria Press. p. 105. ISBN 978-1-60497-583-3. 
 79. ^ Khanbaghi, Aptin (2006). The fire, the star and the cross: minority religions in medieval and early modern Iran. I.B.Tauris. ISBN 9781845110567. 
 80. ^ The Blackwell companion to Eastern Christianity, Kenneth Parry
 81. ^ George V. Yana (Bebla), "Myth vs. Reality," JAA Studies, Vol. XIV, No. 1, 2000 p. 80
 82. ^ Frazee, Charles A. (2006). Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire 1453–1923. Cambridge University Press. p. 56. ISBN 978-0-521-02700-7. 
 83. ^ Aboona, H (2008). Assyrians, Kurds, and Ottomans: intercommunal relations on the periphery of the Ottoman Empire. Cambria Press. pp. 218–219. ISBN 978-1-60497-583-3. 
 84. ^ de Courtois, S (2004). The forgotten genocide: eastern Christians, the last Arameans. Gorgias Press LLC. pp. 105–107. ISBN 978-1-59333-077-4. 
 85. ^ Aboona, H (2008). Assyrians and Ottomans: intercommunal relations on the periphery of the Ottoman Empire. Cambria Press. pp. 218–219. ISBN 978-1-60497-583-3.
 86. ^ The Plight of Religious Minorities: Can Religious Pluralism Survive? - Page 51 by United States Congress
 87. ^ The Armenian Genocide: Wartime Radicalization Or Premeditated Continuum – Page 272 edited by Richard Hovannisian
 88. ^ Not Even My Name: A True Story – Page 131 by Thea Halo
 89. ^ The Political Dictionary of Modern Middle East by Agnes G. Korbani
 90. ^ Len Dieghton, Blood Sweat and Tears
 91. ^ Zubaida, S (July 2000), "Contested nations: Iraq and the Assyrians" (PDF), Nations and Nationalism, 6 (3): 363–382, doi:10.1111/j.1354-5078.2000.00363.x, retrieved 23 September 2011 
 92. ^ "Biography of His Holiness, The Assyrian Martyr, The Late Mar Eshai Shimun XXIII". Committee of the 50th Anniversary of the Patriarchate of Mar Eshai Shimun XXIII. peshitta.org. Retrieved 23 September 2011. 
 93. ^ United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – Iraq: Information on treatment of Assyrian and Chaldean Christians". Refworld. Archived from the original on 19 October 2012. Retrieved 18 February 2015. 
 94. ^ "زوعا". Retrieved 18 February 2015. 
 95. ^ The Anfal Offensives Archived September 28, 2011, at the Wayback Machine., indict.org.uk
 96. ^ Certrez, Donabed, and Makko (2012). The Assyrian Heritage: Threads of Continuity and Influence. Uppsala University. pp. 288–289. ISBN 978-91-554-8303-6. 
 97. ^ "Exodus of Christians hits Baghdad district". The Boston Globe. Retrieved 18 February 2015. 
 98. ^ "Church Bombings in Iraq Since 2004". Aina.org. Retrieved 2008-11-16. 
 99. ^ Carl Drott (25 May 2015). "The Revolutionaries of Bethnahrin". Warscapes. Retrieved 18 September 2016. 
 100. ^ "Syriac Christians revive ancient language despite war". ARA News. 2016-08-19. Retrieved 2016-08-19. 
 101. ^ "The Syriacs are taught their language for the first time". Hawar News Agency. 2016-09-24. Retrieved 2016-09-24. 
 102. ^ "Hassakeh: Syriac Language to Be Taught in PYD-controlled Schools". The Syrian Observer. 3 October 2016. Retrieved 2016-10-05. 
 103. ^ "Rojava administration launches new curriculum in Kurdish, Arabic and Assyrian". ARA News. 7 October 2016. Retrieved 2016-10-07. 
 104. ^ Syriacs establish military council in Syria, Hürriyet Daily News, 2 February 2013
 105. ^ Sherman (2013-09-13). The West in the World. McGraw-Hill Higher Education. ISBN 9781259157059. 
 106. ^ Wigram, W.A., "The Ashiret Highlands of Hakkari (Mesopotamia)," Royal Central Asian Society Journal, 1916, Vol. III, pg. 40. -- The Assyrians and their Neighbors (London, 1929)
 107. ^ Bryce, Trevor (2009-09-10). The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia: The Near East from the Early Bronze Age to the fall of the Persian Empire. Routledge. ISBN 9781134159079. 
 108. ^ Betts, Robert Brenton, Christians in the Arab East (Atlanta, 1978)
 109. ^ Dodge, Bayard, "The Settlement of the Assyrians on the Khabur," Royal Central Asian Society Journal, July 1940, pp. 301-320.
 110. ^ Rowlands, J., "The Khabur Valley," Royal Central Asian Society Journal, 1947, pp. 144-149.
 111. ^ Atto, N. (2011). Hostages in the homeland, orphans in the diaspora. Leiden University. p. 83
 112. ^ Statement on Assyrians/Syriacs in Turkey/Iraq
 113. ^ This History of the Medieval World by Susan Wise Bauer, pg. 85-87
 114. ^ A Short World History of Christianity by Robert Bruce Mullin, pp. 82-85
 115. ^ "Nestorian (Christian sect)". Britannica.com. Retrieved 2013-09-18. 
 116. ^ Demographics of Sweden, Swedish Language Council "Sweden has also one of the largest exile communities of Assyrian and Syriac Christians (also known as Chaldeans) with a population of around 100,000."
 117. ^ "Erzdiözese". Archived from the original on 5 March 2015. Retrieved 18 February 2015. 
 118. ^ Data Access and Dissemination Systems (DADS). "American FactFinder – Results". Retrieved 18 February 2015. 
 119. ^ Assyrian Australian Association & Ettinger House 1997, Settlement Issues of the Assyrian Community, AAA, Sydney.
 120. ^ "Fairfield's Assyrian Resource Centre has secured $40,000 to fund its renovations". The Daily Telegraph. Retrieved January 31, 2014. 
 121. ^ Fairfield City Council 2003, State of the Community Report, Fairfield City Council, Wakeley.
 122. ^ Kinarah: Twentieth Anniversary of Assyrian Australian Association 1989, Assyrian Australian Association, Edensor Park.
 123. ^ Deniz, F. 2000, ‘Maintenance and Transformation of Ethnic Identity: the Assyrian Case’, The Assyrian Australian Academic Journal
 124. ^ Thrown to the Lions Archived 2013-08-08 at the Wayback Machine., Doug Bandow, The America Spectator
 125. ^ B. Furze, P. Savy, R. Brym, J. Lie, Sociology in Today's World, 2008, p. 349
 126. ^ "Assyria". Crwflags.com. Archived from the original on 12 October 2008. Retrieved 2008-11-16. 
 127. ^ "Syriac-Aramaic People (Syria)". Crwflags.com. Archived from the original on 10 November 2001. Retrieved 2008-11-16. 
 128. ^ a b Classical Syriac and the Syriac Churches: A Twentieth-Century History, Heleen Murre-van den Berg, p. 127
 129. ^ "Note on the Modern Assyrians, & Other Nationalistic Issues". friesian.com. 
 130. ^ Cross, Frank Leslie (2005). The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford University Press. p. 119. ISBN 9780192802903. In the 19th cent. A. H. Layard, the excavator of Nineveh, first suggested that the local *Syriac Christian communities in the region were descended from the ancient Assyrians, and the idea was later popularized by W. A. Wigram, a member of the Abp. Of Canterbury’s Mission to the Church of the East (1895-1915). 
 131. ^ Jonathan Eric Lewis. "Iraqi Assyrians: Barometer of Pluralism". Middle East Forum. Retrieved 18 February 2015. 
 132. ^ "Arab American Institute Still Deliberately Claiming Assyrians Are Arabs". Aina.org. Retrieved 2008-11-16. 
 133. ^ "In Court, Saddam Criticizes Kurdish Treatment of Assyrians". Aina.org. Retrieved 2008-11-16. 
 134. ^ a b c Al-Monitor: Ethnic dimension of Iraqi Assyrians often ignored
 135. ^ "Eastern Churches", Catholic Encyclopedia, see "Eastern Syrians" and "Western Syrians" respectively. Modern terminology within the group is Western Assyrians and Eastern Assyrians respectively, while those who reject the Assyrian identity opt for Syriac or Aramean rather than Assyrian.
 136. ^ a b Minahan (2016), p. 36
 137. ^ Ethno-Cultural and Religious Identity of Syrian Orthodox Christians, Sargon Donabed and Shamiran Mako, p. 75 [9]
 138. ^ Joshua Castellino, Kathleen A. Cavanaugh, Minority Rights in the Middle East, p. 109 [10]
 139. ^ "אנחנו לא ערבים - אנחנו ארמים" (in Hebrew). Israel HaYom. 9 August 2013. 
 140. ^ "Inscription From 800 BC Shows the Origin of the Name 'Syria'". Aina.org. 2007-02-18. Retrieved 2013-09-18. 
 141. ^ Frye, R. N. (October 1992). "Assyria and Syria: Synonyms" (PDF). Journal of Near Eastern Studies. 51 (4): 281–285. doi:10.1086/373570. Archived from the original (PDF) on 2004-07-31.  pp. 281–285
 142. ^ Rollinger, Robert (2006). "The terms "Assyria" and "Syria" again" (PDF). Journal of Near Eastern Studies. 65 (4): 283–287. doi:10.1086/511103. 
 143. ^ Festschrift Philologica Constantino Tsereteli Dicta, ed. Silvio Zaorani (Turin, 1993), pp. 106–107
 144. ^ Rudolf Macuch, Geschichte der spät- und neusyrischen Literatur, New York: de Gruyter, 1976.
 145. ^ Tsereteli, Sovremennyj assirijskij jazyk, Moscow: Nauka, 1964.
 146. ^ Tekoglu R., Lemaire A. (2000). "La bilingue royale louvito-phénicienne de Çineköy". Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 2000: 960–1006. 
 147. ^ Rollinger, Robert (2006). "The terms "Assyria" and "Syria" again" (PDF). Journal of Near Eastern Studies. 65 (4): 284–287. doi:10.1086/511103. 
 148. ^ http://www.aina.org/articles/chicago.pdf
 149. ^ The Assyrian New Year Archived May 2, 2006, at the Wayback Machine.
 150. ^ Chamberlain, AF. "Notes on Some Aspects of the Folk-Psychology of Night". American Journal of Psychology, 1908 – JSTOR.
 151. ^ Gansell, AR. FROM MESOPOTAMIA TO MODERN SYRIA: ETHNOARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVES ON FEMALE ADORNMENT DURING RITES. Ancient Near Eastern Art in Context. 2007 – Brill Academic Publishers.
 152. ^ Dr. Joseph Adebayo Awoyemi (14 September 2014). Pre-marital Counselling In a Multicultural Society. pp. 75–. ISBN 978-1-291-83577-9. 
 153. ^ "Introduction: A Brief History of the Aramaic Language" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2 December 2008. Retrieved 2008-11-16. 
 154. ^ Bae C. "Aramaic as a Lingua Franca During the Persian Empire (538–333 BCE)". Journal of Universal Language. 2004: 1–20. 
 155. ^ Aramaic Documents of the Fifth Century B. C. by G. R. Driver
 156. ^ Akkadian Words in Modern Assyrian
 157. ^ Kaufman, Stephen A. (1974), The Akkadian influences on Aramaic. University of Chicago Press
 158. ^ a b Avenery, Iddo, The Aramaic Dialect of the Jews of Zakho. The Israel academy of Science and Humanities 1988.
 159. ^ Khan, Geoffrey (1999). A Grammar of Neo-Aramaic: the dialect of the Jews of Arbel. Leiden: EJ Brill.
 160. ^ Maclean, Arthur John (1895). Grammar of the dialects of vernacular Syriac: as spoken by the Eastern Syrians of Kurdistan, north-west Persia, and the Plain of Mosul: with notices of the vernacular of the Jews of Azerbaijan and of Zakhu near Mosul. Cambridge University Press, London.
 161. ^ Heinrichs, Wolfhart (ed.) (1990). Studies in Neo-Aramaic. Scholars Press: Atlanta, Georgia. ISBN 1-55540-430-8.
 162. ^ Tezel, Aziz (2003). Comparative Etymological Studies in the Western Neo-Syriac (Ṭūrōyo) Lexicon: with special reference to homonyms, related words and borrowings with cultural signification. Uppsala Universitet. ISBN 91-554-5555-7.
 163. ^ O'Brien, Abbie. "Australia's only Assyrian school is giving refugees a fresh start". SBS News. Retrieved 14 March 2018. 
 164. ^ "The inside story of how 226 Assyrian Christians were freed from ISIS". Catholic Herald. Retrieved 14 March 2018. 
 165. ^ http://www.warscapes.com/reportage/revolutionaries-bethnahrin
 166. ^ "Assyrians return to Turkey from Europe to save their culture". Assyrians return to Turkey from Europe to save their culture (in Turkish). Retrieved 2018-03-05. 
 167. ^ Pennacchietti, Fabrizio A. (1997). "On the etymology of the Neo-Aramaic particle qam/kim; in Hebrew", M. Bar-Aher (ed.): Gideon Goldenberg Festschrift, Massorot, Stud
 168. ^ "Syriac alphabet". Encyclopædia Britannica Online. Retrieved June 16, 2012. 
 169. ^ Hatch, William (1946). An album of dated Syriac manuscripts. Boston: The American Academy of Arts and Sciences, reprinted in 2002 by Gorgias Press. p. 24. ISBN 1-931956-53-7.
 170. ^ Nestle, Eberhard (1888). Syrische Grammatik mit Litteratur, Chrestomathie und Glossar. Berlin: H. Reuther's Verlagsbuchhandlung. [translated to English as Syriac grammar with bibliography, chrestomathy and glossary, by R. S. Kennedy. London: Williams & Norgate 1889. p. 5].
 171. ^ "Adherents.com". Adherents.com. Retrieved 2013-09-18. 
 172. ^ J. Martin Bailey, Betty Jane Bailey, Who Are the Christians in the Middle East? p. 163: "more than two thirds" out of "nearly a million" Christians in Iraq.
 173. ^ "Adherents.com". adherents.com. 
 174. ^ The Date of Easter. Article from United States Naval Observatory (March 27, 2007).
 175. ^ AUA Release March 26, 2006. Archived November 19, 2011, at the Wayback Machine.
 176. ^ "Three Day Fast of Nineveh". syrianorthodoxchurch.org. Archived from the original on 25 October 2012. Retrieved 1 February 2012. 
 177. ^ a b "Assyrian Festivals and Events in Iran", Encyclopædia Iranica
 178. ^ a b Dr. Joel J. Elias, Emeritus, University of California, The Genetics of Modern Assyrians and their Relationship to Other People of the Middle East Archived August 16, 2000, at the Wayback Machine.
 179. ^ Akbari M.T.; Papiha Sunder S.; Roberts D.F.; Farhud Daryoush D. (1986). "Genetic Differentiation among Iranian Christian Communities". American Journal of Human Genetics. 38 (1): 84–98. PMC 1684716 . PMID 3456196. 
 180. ^ Cavalli-Sforza, Luigi Luca; Menozzi, Paolo; Piazza, Alberto (1994). The History and Geography of Human Genes. p. 243. ISBN 0691087504. 
 181. ^ Yepiskoposian et al., Iran and the Caucasus, Volume 10, Number 2, 2006, pp. 191-208(18), "Genetic Testing of Language Replacement Hypothesis in Southwest Asia"
 182. ^ Banoei, M. M.; Chaleshtori, M. H.; Sanati, M. H.; Shariati, P; Houshmand, M; Majidizadeh, T; Soltani, N. J.; Golalipour, M (Feb 2008). "Variation of DAT1 VNTR alleles and genotypes among old ethnic groups in Mesopotamia to the Oxus region". Hum Biol. 80 (1): 73–81. doi:10.3378/1534-6617(2008)80[73:VODVAA]2.0.CO;2. PMID 18505046. The relationship probability was lowest between Assyrians and other communities. Endogamy was found to be high for this population through determination of the heterogeneity coefficient (+0,6867), Our study supports earlier findings indicating the relatively closed nature of the Assyrian community as a whole, which as a result of their religious and cultural traditions, have had little intermixture with other populations. 
 183. ^ Al-Zahery et al., BMC Evolutionary Biology 2011, 11:288, "In search of the genetic footprints of Sumerians: a survey of Y-chromosome and mtDNA variation in the Marsh Arabs of Iraq""In the less frequent J1-M267* clade, only marginally affected by events of expansion, Marsh Arabs shared haplotypes with other Iraqi and Assyrian samples, supporting a common local background."
 184. ^ Dogan, Serkan (3 November 2017). "A glimpse at the intricate mosaic of ethnicities from Mesopotamia: Paternal lineages of the Northern Iraqi Arabs, Kurds, Syriacs, Turkmens and Yazidis". Retrieved 25 January 2018. 
 185. ^ a b Yepiskoposian L, Khudoyan A, Harutyunian A (2006). "Genetic Testing of Language Replacement Hypothesis in Southwest Asia". Iran and the Caucasus. 10 (2): 191–208. doi:10.1163/157338406780345899. JSTOR 4030922. 
 186. ^ Chiaroni, J; King, Roy J; Underhill, Peter A (2008). "Correlation of annual precipitation with human Y-chromosome diversity and the emergence of Neolithic agricultural and pastoral economies in the Fertile Crescent". Antiquity. 82 (316): 281–289. doi:10.1017/s0003598x00096800. 
 187. ^ Underhill PA, Shen P, Lin AA, Jin L, Passarino G, Yang WH, Kauffman E, Bonné-Tamir B, Bertranpetit J, Francalacci P, Ibrahim M, Jenkins T, Kidd JR, Mehdi SQ, Seielstad MT, Wells RS, Piazza A, Davis RW, Feldman MW, Cavalli-Sforza LL, Oefner PJ (2000). "Y chromosome sequence variation and the history of human populations". Nature Genetics. 26 (3): 358–61. doi:10.1038/81685. PMID 11062480. 
 188. ^ Semino O, Magri C, Benuzzi G, Lin AA, Al-Zahery N, Battaglia V, Maccioni L, Triantaphyllidis C, Shen P, Oefner PJ, Zhivotovsky LA, King R, Torroni A, Cavalli-Sforza LL, Underhill PA, Santachiara-Benerecetti AS: Origin, diffusion, and differentiation of Y-chromosome haplogroups E and J: inferences on the Neolithization of Europe and later migratory events in the Mediterranean area. Am J Hum Genet 2004, 74:1023-1034.
 189. ^ Grugni, Viola et al 2012, Ancient Migratory Events in the Middle East: New Clues from the Y-Chromosome Variation of Modern Iranians PLoS ONE 7(7): e41252. Doi:10.1371/journal.pone.0041252
 190. ^ Quintana-Murci L, Krausz C, Zerjal T, Sayar SH, Hammer MF, Mehdi SQ, Ayub Q, Qamar R, Mohyuddin A, Radhakrishna U, Jobling MA, TylerSmith C, McElreavey K: Y-chromosome lineages trace diffusion of people and languages in southwestern Asia. Am J Hum Genet 2001, 68:537-542.
 191. ^ Roostalu U, Kutuev I, Loogväli EL, Metspalu E, Tambets K, Reidla M, Khusnutdinova EK, Usanga E, Kivisild T, Villems R: Origin and expansion of haplogroup H, the dominant human mitochondrial DNA lineage in West Eurasia: The Near Eastern and Caucasian perspective. Mol Biol Evol 2007, 24:436-448
 192. ^ Metspalu M, Kivisild T, Metspalu E, Parik J, Hudjashov G, Kaldma K, Serk P, Karmin M, Behar DM, Gilbert MT, Endicott P, Mastana S, Papiha SS, Skorecki K, Torroni A, Villems R: Most of the extant mtDNA boundaries in south and southwest Asia were likely shaped during the initial settlement of Eurasia by anatomically modern humans. BMC Genet 2004, 5:26-50.

Cited works

Further reading

External links