Constantius II (Latin: Flavius Julius Constantius; Greek: Κωνστάντιος, translit. Kōnstántios; 7 August 317 – 3 November 361) was Roman emperor from 337 to 361. His reign saw constant warfare on the borders against the Sasanian Empire and Germanic peoples, while internally the Roman Empire went through repeated civil wars, court intrigues, and usurpations. His religious policies inflamed domestic conflicts that would continue after his death.

Constantius II
Head portrait of Constantius II
Head portrait of Constantius II found in modern al-Bab, Syria (Penn Museum)[1][2]
Roman emperor
Augustus9 September 337 – 3 November 361
PredecessorConstantine I
SuccessorJulian
Co-rulersConstantine II (337–340)
Constans I (337–350)
Magnentius (350–353)
Vetranio (350)
Julian (360–361)
Caesar8 November 324 – 9 September 337
Born7 August 317
Sirmium, Pannonia Inferior
Died3 November 361 (aged 44)
Mopsuestia, Cilicia
Burial
SpouseDaughter of Julius Constantius
Eusebia
Faustina
IssueConstantia (wife of Gratian)
Names
Flavius Julius Constantius[3]
Regnal name
Imperator Caesar Flavius Julius Constantius Augustus
DynastyConstantinian
FatherConstantine the Great
MotherFausta
ReligionSemi-Arianism

Constantius was a son of Constantine the Great, who elevated him to the imperial rank of Caesar on 8 November 324 and after whose death Constantius became Augustus together with his brothers, Constantine II and Constans on 9 September 337. He promptly oversaw the massacre of his father-in-law, an uncle, and several cousins, consolidating his hold on power. The brothers divided the empire among themselves, with Constantius receiving Greece, Thrace, the Asian provinces, and Egypt in the east. For the following decade a costly and inconclusive war against Persia took most of Constantius's time and attention. In the meantime, his brothers Constantine and Constans warred over the western provinces of the empire, leaving the former dead in 340 and the latter as sole ruler of the west. The two remaining brothers maintained an uneasy peace with each other until, in 350, Constans was overthrown and assassinated by the usurper Magnentius.

Unwilling to accept Magnentius as co-ruler, Constantius waged a civil war against the usurper, defeating him at the battles of Mursa Major in 351 and Mons Seleucus in 353. Magnentius died by suicide after the latter battle, leaving Constantius as sole ruler of the empire. In 351, Constantius elevated his cousin Constantius Gallus to the subordinate rank of Caesar to rule in the east, but had him executed three years later after receiving scathing reports of his violent and corrupt nature. Shortly thereafter, in 355, Constantius promoted his last surviving cousin, Gallus' younger half-brother Julian, to the rank of Caesar.

As emperor, Constantius promoted Arianism, banned pagan sacrifices, and issued laws against Jews. His military campaigns against Germanic tribes were successful: he defeated the Alamanni in 354 and campaigned across the Danube against the Quadi and Sarmatians in 357. The war against the Sasanians, which had been in a lull since 350, erupted with renewed intensity in 359 and Constantius travelled to the east in 360 to restore stability after the loss of several border fortresses. However, Julian claimed the rank of Augustus in 360, leading to war between the two after Constantius' attempts to persuade Julian to back down failed. No battle was fought, as Constantius became ill and died of fever on 3 November 361 in Mopsuestia, allegedly naming Julian as his rightful successor before his death.

Early life edit

 
Caesar Constantius II on an miliarense of Siscia , AD 327.
 
Bust of Constantius II while he was a prince, Romano-Germanic Museum, Cologne.[4]

Constantius was born in 317 at Sirmium, Pannonia, now Serbia. He was the third son of Constantine the Great, and second by his second wife Fausta, the daughter of Maximian. Constantius was made caesar by his father on 8 November 324.[5] In 336, religious unrest in Armenia and tense relations between Constantine and king Shapur II caused war to break out between Rome and Sassanid Persia.[6] Though he made initial preparations for the war, Constantine fell ill and sent Constantius east to take command of the eastern frontier.[6][7] Before Constantius arrived, the Persian general Narses, who was possibly the king's brother, overran Mesopotamia and captured Amida. Constantius promptly attacked Narses, and after suffering minor setbacks defeated and killed Narses at the Battle of Narasara.[8] Constantius captured Amida and initiated a major refortification of the city, enhancing the city's circuit walls and constructing large towers. He also built a new stronghold in the hinterland nearby, naming it Antinopolis.[9]

Augustus in the East edit

 
Division of the Roman Empire among the caesares appointed by Constantine the Great, before the death of Dalmatius.
 
Bust of youthful Constantius II or Constans, Capitoline Museums.[10]
 
Bronze coin of Magnentius
 
Gold solidus of Constantius Gallus. A paternal cousin of Constantius, he was made Caesar by Constantius in 350 and was married to the emperor's sister, Constantina. However, his mismanagement of the eastern provinces led to his death in 354.

In early 337, Constantius hurried to Constantinople after receiving news that his father was near death. After Constantine died, Constantius buried him with lavish ceremony in the Church of the Holy Apostles.[11] Soon after his father's death, the army massacred his relatives descended from the marriage of his paternal grandfather Constantius Chlorus to Flavia Maximiana Theodora, though the details are unclear.[12][13] Two of Constantius' uncles (Julius Constantius and Flavius Dalmatius) and seven of his cousins were killed,[14] including Hannibalianus and Dalmatius, rulers of Pontus and Moesia respectively, leaving Constantius, his two brothers Constantine II and Constans, and three cousins Gallus, Julian and Nepotianus as the only surviving male relatives of Constantine the Great. While the “official version” was that Constantius’ relatives were merely the victims of a mutinous army,[15][16][17] Ammianus Marcellinus, Zosimus, Libanius, Athanasius and Julian all blamed Constantius for the event.[18][14] Burgess considered the latter version to be “consistent with all the evidence,” pointing to multiple factors that he believed lined up with the massacre being a planned attack rather than a spontaneous mutiny - the lack of high profile punishments as a response, the sparing of all women, the attempted damnatio memoriae on the deceased, and the exile of the survivors Gallus and Julian.[19][a]

Soon after, Constantius met his brothers in Pannonia at Sirmium to formalize the partition of the empire.[21] Constantius received the eastern provinces, including Constantinople, Thrace, Asia Minor, Syria, Egypt, and Cyrenaica; Constantine received Britannia, Gaul, Hispania, and Mauretania; and Constans, initially under the supervision of Constantine II, received Italy, Africa, Illyricum, Pannonia, Macedonia, and Achaea.[21]

Constantius then hurried east to Antioch to resume the war with Persia.[22] While Constantius was away from the eastern frontier in early 337, King Shapur II assembled a large army, which included war elephants, and launched an attack on Roman territory, laying waste to Mesopotamia[23] and putting the city of Nisibis under siege.[24] Despite initial success, Shapur lifted his siege after his army missed an opportunity to exploit a collapsed wall.[22] When Constantius learned of Shapur's withdrawal from Roman territory, he prepared his army for a counter-attack.

Constantius repeatedly defended the eastern border against invasions by the Sassanid Empire under Shapur. These conflicts were mainly limited to Sassanid sieges of the major fortresses of Roman Mesopotamia, including Nisibis (Nusaybin), Singara, and Amida (Diyarbakir). Although Shapur seems to have been victorious in most of these confrontations, the Sassanids were able to achieve little.[25][26] However, the Romans won a decisive victory at the Battle of Narasara, killing Shapur's brother, Narses.[25][27] Ultimately, Constantius was able to push back the invasion, and Shapur failed to make any significant gains.[26]

Meanwhile, Constantine II desired to retain control of Constans' realm, leading the brothers into open conflict. Constantine was killed in 340 near Aquileia during an ambush.[28][29] As a result, Constans took control of his deceased brother's realms and became sole ruler of the Western two-thirds of the empire. This division lasted until January 350, when Constans was assassinated by forces loyal to the usurper Magnentius.[30][31]

War against Magnentius edit

As the only surviving son of Constantine the Great, Constantius felt that the position of emperor was his alone,[32] and he determined to march west to fight the usurper, Magnentius. However, feeling that the east still required some sort of imperial presence, he elevated his cousin Constantius Gallus to caesar of the eastern provinces. As an extra measure to ensure the loyalty of his cousin, he married the elder of his two sisters, Constantina, to him.[33]

Before facing Magnentius, Constantius first came to terms with Vetranio, a loyal general in Illyricum who had recently been acclaimed emperor by his soldiers. Vetranio immediately sent letters to Constantius pledging his loyalty, which Constantius may have accepted simply in order to stop Magnentius from gaining more support. These events may have been spurred by the action of Constantina, who had since traveled east to marry Gallus. Constantius subsequently sent Vetranio the imperial diadem and acknowledged the general's new position as augustus.[34] However, when Constantius arrived, Vetranio willingly resigned his position and accepted Constantius’ offer of a comfortable retirement in Bithynia.[35]

In 351, Constantius clashed with Magnentius in Pannonia with a large army. The ensuing Battle of Mursa Major was one of the largest and bloodiest battles ever between two Roman armies.[36][37] The result was a victory for Constantius, but a costly one. Magnentius survived the battle and, determined to fight on, withdrew into northern Italy. Rather than pursuing his opponent, however, Constantius turned his attention to securing the Danubian border, where he spent the early months of 352 campaigning against the Sarmatians along the middle Danube. After achieving his aims, Constantius advanced on Magnentius in Italy. This action led the cities of Italy to switch their allegiance to him and eject the usurper's garrisons. Again, Magnentius withdrew, this time to southern Gaul.[38]

In 353, Constantius and Magnentius met for the final time at the Battle of Mons Seleucus in southern Gaul, and again Constantius emerged the victor.[38] Magnentius, realizing the futility of continuing his position, committed suicide on 10 August 353.[39][40]

Solo reign edit

 
Solidus struck at Mediolanum in 354–357. The reverse reads gloria rei publicae, "glory of the republic".

Constantius spent much of the rest of 353 and early 354 on campaign against the Alamanni on the Danube frontier. The campaign was successful and raiding by the Alamanni ceased temporarily. In the meantime, Constantius had been receiving disturbing reports regarding the actions of his cousin Gallus.[41] Possibly as a result of these reports, Constantius concluded a peace with the Alamanni and traveled to Mediolanum (Milan).[42]

In Mediolanum, Constantius first summoned Ursicinus, Gallus’ magister equitum, for reasons that remain unclear.[43] Constantius then summoned Gallus and Constantina.[44] Although Gallus and Constantina complied with the order at first, when Constantina died in Bithynia,[44] Gallus began to hesitate. However, after some convincing by one of Constantius’ agents,[45] Gallus continued his journey west, passing through Constantinople and Thrace to Poetovio (Ptuj) in Pannonia.[46][47]

In Poetovio, Gallus was arrested by the soldiers of Constantius under the command of Barbatio.[48] Gallus was then moved to Pola and interrogated. Gallus claimed that it was Constantina who was to blame for all the trouble while he was in charge of the eastern provinces.[49] This angered Constantius so greatly that he immediately ordered Gallus' execution.[50] He soon changed his mind, however, and recanted the order.[51][52][53] Unfortunately for Gallus, this second order was delayed by Eusebius, one of Constantius' eunuchs, and Gallus was executed.[47]

Religious issues edit

 
Constantius II depicted in the Chronography of 354 dispensing largesse (a Renaissance copy of a Carolingian copy)
 
This section of a belt contains two gold medallions. The larger coin depicts the triumphant emperor in his chariot.[54] The Walters Art Museum.

Paganism edit

Laws dating from the 350s prescribed the death penalty for those who performed or attended pagan sacrifices, and for the worshipping of idols.[55][56][57] Pagan temples were shut down,[58][59] and the Altar of Victory was removed from the Senate meeting house.[60] There were also frequent episodes of ordinary Christians destroying, pillaging and desecrating many ancient pagan temples, tombs and monuments.[61][62][63][64] Paganism was still popular among the population at the time. The emperor's policies were passively resisted by many governors and magistrates.[59][65][66]

In spite of this, Constantius never made any attempt to disband the various Roman priestly colleges or the Vestal Virgins. He never acted against the various pagan schools. At times, he actually made some effort to protect paganism. In fact, he even ordered the election of a priest for Africa.[67] Also, he remained pontifex maximus and was deified by the Roman Senate after his death. His relative moderation toward paganism is reflected by the fact that it was over twenty years after his death, during the reign of Gratian, that any pagan senator protested his treatment of their religion.[68]

Christianity edit

Although often considered an Arian,[69] Constantius ultimately preferred a third, compromise version that lay somewhere in between Arianism and the Nicene Creed, retrospectively called Semi-Arianism.[70][71] During his reign he attempted to mold the Christian church to follow this compromise position, convening several Christian councils. "Unfortunately for his memory the theologians whose advice he took were ultimately discredited and the malcontents whom he pressed to conform emerged victorious," writes the historian A.H.M. Jones. "The great councils of 359–60 are therefore not reckoned ecumenical in the tradition of the church, and Constantius II is not remembered as a restorer of unity, but as a heretic who arbitrarily imposed his will on the church."[69]

Judaism edit

Judaism faced some severe restrictions under Constantius, who seems to have followed an anti-Jewish policy in line with that of his father.[72] This included edicts to limit the ownership of slaves by Jewish people[73] and banning marriages between Jews and Christian women.[73] Later edicts sought to discourage conversions from Christianity to Judaism by confiscating the apostate's property.[74] However, Constantius' actions in this regard may not have been so much to do with Jewish religion as with Jewish business—apparently, privately owned Jewish businesses were often in competition with state-owned businesses. As a result, Constantius may have sought to provide an advantage to state-owned businesses by limiting the skilled workers and slaves available to Jewish businesses.[72]

Further crises edit

On 11 August 355, the magister militum Claudius Silvanus revolted in Gaul. Silvanus had surrendered to Constantius after the Battle of Mursa Major. Constantius had made him magister militum in 353 with the purpose of blocking the German threats, a feat that Silvanus achieved by bribing the German tribes with the money he had collected. A plot organized by members of Constantius' court led the emperor to recall Silvanus. After Silvanus revolted, he received a letter from Constantius recalling him to Milan, but which made no reference to the revolt. Ursicinus, who was meant to replace Silvanus, bribed some troops, and Silvanus was killed.[citation needed]

Constantius realised that too many threats still faced the Empire, however, and he could not possibly handle all of them by himself. So on 6 November 355,[75] he elevated his last remaining male relative, Julian, to the rank of caesar.[76] A few days later, Julian was married to Helena, the last surviving sister of Constantius.[77] Constantius soon sent Julian off to Gaul.[77]

 
Triumphal arch of Constantius II in Carnuntum, Pannonia

Constantius spent the next few years overseeing affairs in the western part of the empire primarily from his base at Mediolanum. In April–May 357 he visited Rome for the only time in his life. The same year, he forced Sarmatian and Quadi invaders out of Pannonia and Moesia Inferior, then led a successful counter-attack across the Danube.[78]

In the winter of 357–58, Constantius received ambassadors from Shapur II who demanded that Rome restore the lands surrendered by Narseh.[79][80] Despite rejecting these terms,[81][82] Constantius tried to avert war with the Sassanid Empire by sending two embassies to Shapur II.[83][84][85] Shapur II nevertheless launched another invasion of Roman Mesopotamia. In 360, when news reached Constantius that Shapur II had destroyed Singara (Sinjar),[86] and taken Kiphas (Hasankeyf), Amida (Diyarbakır),[87] and Ad Tigris (Cizre),[88] he decided to travel east to face the re-emergent threat.

Usurpation of Julian and crises in the east edit

 
Missorium of Kerch depicting Constantius II on horseback with a spear. He is preceded by victory and accompanied by a guardsman (Hermitage Museum).

In the meantime, Julian had won some victories against the Alamanni, who had once again invaded Roman Gaul. However, when Constantius requested reinforcements from Julian's army for the eastern campaign, the Gallic legions revolted and proclaimed Julian augustus.[89][90][91][b]

On account of the immediate Sassanid threat, Constantius was unable to directly respond to his cousin's usurpation, other than by sending missives in which he tried to convince Julian to resign the title of augustus and be satisfied with that of caesar. By 361, Constantius saw no alternative but to face the usurper with force, and yet the threat of the Sassanids remained. Constantius had already spent part of early 361 unsuccessfully attempting to re-take the fortress of Ad Tigris.[94] After a time he had withdrawn to Antioch to regroup and prepare for a confrontation with Shapur II.[95] The campaigns of the previous year had inflicted heavy losses on the Sassanids, however, and they did not attempt another round of campaigns that year. This temporary respite in hostilities allowed Constantius to turn his full attention to facing Julian.[96]

Death edit

Constantius immediately gathered his forces and set off west. However, by the time he reached Mopsuestia in Cilicia, it was clear that he was fatally ill and would not survive to face Julian. The sources claim that realising his death was near, Constantius had himself baptised by Euzoius, the Semi-Arian bishop of Antioch, and then declared that Julian was his rightful successor.[96][c] Constantius II died of fever on 3 November 361.[101]

Like Constantine the Great, he was buried in the Church of the Holy Apostles, in a porphyry sarcophagus that was described in the 10th century by Constantine VII Porphyrogenitus in the De Ceremoniis.[102]

Marriages and children edit

 
Presumed bust of Constantius II (or Valens), from an exhibition at the Colosseum, 2013[103]

Constantius II was married three times:

First to a daughter of his half-uncle Julius Constantius, whose name is unknown. She was a full-sister of Gallus and a half-sister of Julian. She died c. 352/3.[104]

Second, to Eusebia, a woman of Macedonian origin, originally from the city of Thessalonica, whom Constantius married before his defeat of Magnentius in 353. She died in 360.[105]

Third and lastly, in 360, to Faustina, who gave birth to Constantius' only child, a posthumous daughter named Constantia, who later married Emperor Gratian.[106]

Family tree edit


Family of Constantius II

Emperors are shown with a rounded-corner border with their dates as Augusti, names with a thicker border appear in both sections

1: Constantine's parents and half-siblings

Helena
Flavia Maximiana Theodora
 • Constantine I
 • 306–337
Flavius DalmatiusHannibalianusFlavia Julia Constantia
AnastasiaBassianus
GallaJulius ConstantiusBasilinaLicinius IIEutropiaVirius Nepotianus
HannibalianusConstantinaConstantius Gallus
HelenaNepotianus


2: Constantine's children

Minervina
 • Constantine I
 • 306–337
Fausta
Crispus
HannibalianusConstantinaConstantius Gallus
Faustina
 • Constantius II
 • 337–361
Helena
Constantia

Reputation edit

According to DiMaio and Frakes, “…Constantius is hard for the modern historian to fully understand both due to his own actions and due to the interests of the authors of primary sources for his reign.”[107] A. H. M. Jones writes that he "appears in the pages of Ammianus as a conscientious emperor but a vain and stupid man, an easy prey to flatterers. He was timid and suspicious, and interested persons could easily play on his fears for their own advantage."[108] However, Kent and M. and A. Hirmer suggest that the emperor "has suffered at the hands of unsympathetic authors, ecclesiastical and civil alike. To orthodox churchmen he was a bigoted supporter of the Arian heresy, to Julian the Apostate and the many who have subsequently taken his part he was a murderer, a tyrant and inept as a ruler". They go on to add, "Most contemporaries seem in fact to have held him in high esteem, and he certainly inspired loyalty in a way his brother could not".[109]

Eutropius wrote of him,[110]

He was a man of a remarkably tranquil disposition, good-natured, trusting too much to his friends and courtiers, and at last too much in the power of his wives. He conducted himself with great moderation in the commencement of his reign; he enriched his friends, and suffered none, whose active services he had experienced, to go unrewarded. He was however somewhat inclined to severity, whenever any suspicion of an attempt on the government was excited in him; otherwise he was gentle. His fortune is more to be praised in civil than in foreign wars.

See also edit

Notes edit

 1. ^ By 354, Constantius’ courtiers stopped denying his involvement and instead claimed he was tormented with guilt over his role in the massacre.[14][20]
 2. ^ Ammianus and Julian both portrayed Constantius’ order as fueled by envy of the Caesar’s growing popularity, with the additional intent of weakening his military position, as he had previously done with Gallus.[92] Crawford was somewhat skeptical of such a portrayal, believing that Julian would’ve needed far less troops than Constantius if he was really as successful as he portrayed himself,[93] while Potter thought Constantius’ act was necessary for his plan.[90]
 3. ^ Ammianus only recorded Constantius’ legitimization of Julian as a rumor. While Hunt and Matthews treated the report with caution,[97][98] Kelly considered it to be true, observing that the act prevented civil war and protected his posthumous reputation, as well as his wife’s unborn child.[99] Errington and Crawford also accepted it as true, viewing it as a display of pragmatism and dynastic solidarity.[100][93]

References edit

 1. ^ Koçak, Mustafa; Kreikenbom, Detlev (2022). Sculptures from Roman Syria II: The Greek, Roman and Byzantine Marble Statuary. Walter de Gruyter. pp. 213–215. ISBN 978-3-11-071152-3.
 2. ^ "Statue". Penn Museum
 3. ^ CIL 06, 40776 = AE 1934, 00158 = AE 1950, 00174 = AE 1951, 00102 = AE 1982, 00011
 4. ^ Whitehouse, David (1940). Roman Glass in the Corning Museum of Glass. Hudson Hills. p. 29. ISBN 9780872901391.
 5. ^ Jones, Martindale & Morris, p. 226.
 6. ^ a b Dodgeon, Greatrex & Lieu, p. 152-153.
 7. ^ Julian, Orationes I, 13B
 8. ^ Festus, breviarum 27, p. 67, 2–3
 9. ^ Ammianus Marcellinus XVIII, 9, 1
 10. ^ Constanzo II o Constante. Musei Capitolini
 11. ^ Hunt 1998, p. 1.
 12. ^ Burgess 2008, p. 10.
 13. ^ Hunt 1998, p. 3.
 14. ^ a b c Julian, "Letter to the senate and people of Athens", 270.   The full text of Letter to the senate and people of Athens at Wikisource
 15. ^ Burgess 2008, p. 25.
 16. ^ Eutropius, Historiae Romanae Breviarium X.9
 17. ^ Julian, "Letter to the senate and people of Athens", 271.   The full text of Letter to the senate and people of Athens at Wikisource
 18. ^ DiMaio 1992, p. 165.
 19. ^ Burgess 2008, pp. 26–27.
 20. ^ Burgess 2008, pp. 16–17.
 21. ^ a b Hunt 1998, p. 4.
 22. ^ a b Theodoret, Historia Ecclesiastica II, 30, 1–14, GCS
 23. ^ Jerome, Chronicon, s. a. 338 p. 234, 17–18
 24. ^ Theodoret, Historia religiosa I, 11–12, edd. Canivet and Leroy-Molinghen, pp. 184–188
 25. ^ a b Festus, Brevarium XXVII
 26. ^ a b Dingas & Winter 2007, p. 89.
 27. ^ Theophanes, Chronicle A.M. 5815
 28. ^ Hunt 1998, p. 5.
 29. ^ Drinkwater 2007, p. 199.
 30. ^ Hunt 1998, p. 11.
 31. ^ Potter 2004, p. 471.
 32. ^ Zosimus, New History II.60
 33. ^ Hunt 1998, p. 17.
 34. ^ Potter 2004, p. 472.
 35. ^ Hunt 1998, pp. 16–17.
 36. ^ Potter 2004, p. 473.
 37. ^ Hunt 1998, p. 20.
 38. ^ a b Potter 2004, p. 474.
 39. ^ Hunt 1998, p. 22.
 40. ^ Drinkwater 2007, p. 201.
 41. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae 14.1.10
 42. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.10.16
 43. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.11.3–5
 44. ^ a b Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.11.6
 45. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.11.11–12
 46. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.11.19
 47. ^ a b "Banchich, T.M., 'DIR-Gallus' from De Imperatoribus Romanis". Archived from the original on 10 December 2008. Retrieved 2 March 2009.
 48. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.11.20
 49. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.11.22
 50. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIV.11.23
 51. ^ Zonaras, Extracts of History XIII.9.20
 52. ^ Libanius, Orations XVIII.152
 53. ^ Philostorgius, Historia Ecclesiastica 4.1
 54. ^ "Belt Section with Medallions of Constantius II and Faustina". The Walters Art Museum.
 55. ^ Kirsch, J. (2004) God against the Gods, pp.200-1, Viking Compass
 56. ^ The Codex Theodosianus On Religion, 16.10.2
 57. ^ Theodosian Code 16.10.6
 58. ^ ""The Codex Theodosianus On Religion", XVI.x.4, 4 CE".
 59. ^ a b "A History of the Church", Philip Hughes, Sheed & Ward, rev ed 1949, vol I chapter 6.[1] Archived 23 December 2018 at the Wayback Machine
 60. ^ Sheridan, J.J. (1966) The Altar of Victor – Paganism's Last Battle. in L'Antiquite Classique 35 : 186-187.
 61. ^ Ammianus Marcellinus Res Gestae 22.4.3
 62. ^ Sozomen Ecclesiastical History 3.18.
 63. ^ Theodosian Code 16.10.3
 64. ^ Theodosian Code 9.17.2
 65. ^ Ammianus Marcellinus Res Gestae 9.10, 19.12. quote summary: Ammianus describes Pagan sacrifices and worship taking place openly in Alexandria and Rome. The Roman Calendar of 354 cites many Pagan festivals as though they were still being openly observed. See also the descriptions of Pagan worship in the following works: Firmicius Maternus De Errore Profanorum Religionum; Vetus Orbis Descriptio Graeci Scriptoris sub Constantio.
 66. ^ Bowder, D. (1978) The Age of Constantine and Julian
 67. ^ Vasiliev 1958, p. 68.
 68. ^ Salzman 2002, p. 182.
 69. ^ a b Jones 1964, p. 118.
 70. ^ Pelikan, J.J., The Christian Tradition (1989), pp. 209–10
 71. ^ Gaddis 2005, p. 92.
 72. ^ a b Schäfer 2003, p. 180-181.
 73. ^ a b Codex Theodosianus 16.9.2
 74. ^ Codex Theodosianus 16.8.7
 75. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XV.8.17
 76. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XV.8.5–16
 77. ^ a b Ammianus Marcellinus, Res Gestae XV.8.18
 78. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XVI.12
 79. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XVII.5.3–8
 80. ^ Zonaras, Extracts of History XII.9.25-7
 81. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XVII.5.9–14
 82. ^ Zonaras, Extracts of History XII.9.28-9
 83. ^ Libanius, Epistle 331
 84. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XVII.14.1–3 & XVIII.6.17-8
 85. ^ Eunapius, Lives of the Sophists VI. 5.1–10
 86. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XX.6
 87. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XIX
 88. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XX.7.1–16
 89. ^ Drinkwater 2007, p. 253.
 90. ^ a b Potter 2004, p. 505.
 91. ^ Hunt 1998, p. 57.
 92. ^ Walter E. Roberts and Michael DiMaio Jr., Julian (361-363 A.D.) Archived 24 September 2023 at the Wayback Machine
 93. ^ a b Crawford 2016.
 94. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XX.11.6–25
 95. ^ Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXI.7.7 & 13.1–5
 96. ^ a b Vagi 2001, p. 508.
 97. ^ Hunt 1998, p. 60.
 98. ^ Matthews 1989, p. 101.
 99. ^ Kelly, Gavin (2013). "The Political Crisis of AD 375–376" (PDF). Chiron p. 357
 100. ^ Errington 2006, p. 18.
 101. ^ The manuscript of Ammianus Marcellinus, Res Gestae 21.15.2 reads tertium nonarum Octobrium, which is the equivalent of 5 October. The latest editor of the Res Gestae accepts Otto Seeck's emendation tertium nonarum Novembrium which is the equivalent of 3 November. T.D. Barnes (Classical Philology, 88 [1993], p. 64f) provides indirect evidence showing 3 November is a better fit.
 102. ^ Vasiliev, A. A. (1948). "Imperial Porphyry Sarcophagi in Constantinople" (PDF). Dumbarton Oaks Papers. 4: 1+3–26. doi:10.2307/1291047. JSTOR 1291047. Archived (PDF) from the original on 31 December 2019.
 103. ^ http://laststatues.classics.ox.ac.uk, LSA-1065 (J. Lenaghan)
 104. ^ Banchich, Thomas M. "Gallus Caesar (15 March 351 - 354 A.D.)". De Imperatoribus Romanis. Archived from the original on 10 December 2008. Retrieved 7 September 2018.
 105. ^ Juneau, J. (December 1999). "Piety and Politics: Eusebia and Constantius at Court". The Classical Quarterly. New Series. Cambridge University Press. 49 (2): 641–644. doi:10.1093/cq/49.2.641-a. JSTOR 639898.
 106. ^ Marcellinus, Ammianus (1940). The Roman History of Ammianus Marcellinus. Loeb Classical Library. Vol. 2, Book 21, chapter 15. Translated by Rolfe, J. C. Harvard University Press. Retrieved 11 April 2011.
 107. ^ Michael DiMaio Jr. and Robert Frakes, Constantius II (337-361 A.D.) Archived 8 March 2023 at the Wayback Machine
 108. ^ Jones 1964, p. 116.
 109. ^ Kent, J.P.C., Hirmer, M. & Hirmer, A. Roman Coins (1978), p. 54
 110. ^ Eutropius, Historiae Romanae Breviarium X.15

Sources edit

Ancient sources edit

 • Ammianus Marcellinus. Res Gestae.
  • Yonge, Charles Duke, trans. Roman History. London: Bohn, 1862. Online at Tertullian. Accessed 15 August 2009.
  • Rolfe, J.C., trans. History. 3 vols. Loeb ed. London: Heinemann, 1939–52. Online at LacusCurtius. Accessed 15 August 2009.
  • Hamilton, Walter, trans. The Later Roman Empire (A.D. 354–378). Harmondsworth: Penguin, 1986. [Abridged edition]
 • Athanasius of Alexandria.
  • Festal Index.
   • Atkinson, M., and Archibald Robertson, trans. Festal Letters. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 4. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at Christian Classics Ethereal Library. Accessed 15 August 2009.
  • Epistula encyclica (Encyclical letter). Summer 339.
   • Atkinson, M., and Archibald Robertson, trans. Encyclical letter. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 4. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent and Christian Classics Ethereal Library. Accessed 15 August 2009.
  • Apologia Contra Arianos (Defense against the Arians). 349.
   • Atkinson, M., and Archibald Robertson, trans. Apologia Contra Arianos. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 4. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 14 August 2009.
  • Apologia ad Constantium (Defense before Constantius). 353.
   • Atkinson, M., and Archibald Robertson, trans. Apologia ad Constantium. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 4. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 14 August 2009.
  • Historia Arianorum (History of the Arians). 357.
   • Atkinson, M., and Archibald Robertson, trans. Historia Arianorum. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 4. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 14 August 2009.
  • De Synodis (On the Councils of Arminium and Seleucia). Autumn 359.
   • Newman, John Henry and Archibald Robertson, trans. De Synodis. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 4. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 15 August 2009.
  • Historia acephala. 368 – c. 420.
   • Robertson, Archibald, trans. Historia Acephala. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 4. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent and Christian Classics Ethereal Library. Accessed 15 August 2009.
 • Chronica minora 1, 2.
  • Mommsen, T., ed. Chronica Minora saec. IV, V, VI, VII 1, 2 (in Latin). Monumenta Germaniae Historia, Auctores Antiquissimi 9, 11. Berlin, 1892, 1894. Online at "Bayerische StaatsBibliothek". Archived from the original on 8 July 2012.. Accessed 25 August 2009.
 • Codex Theodosianus.
  • Mommsen, T. and Paul M. Meyer, eds. Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes2 (in Latin). Berlin: Weidmann, [1905] 1954. Complied by Nicholas Palmer, revised by Tony Honoré for Oxford Text Archive, 1984. Prepared for online use by R.W.B. Salway, 1999. Preface, books 1–8. Online at University College London and the University of Grenoble Archived 18 June 2010 at the Wayback Machine. Accessed 25 August 2009.
  • Unknown edition (in Latin). Online at AncientRome.ru. Accessed 15 August 2009.
 • Codex Justinianus.
  • Scott, Samuel P., trans. The Code of Justinian, in The Civil Law. 17 vols. 1932. Online at the Constitution Society. Accessed 14 August 2009.
 • Ephraem the Syrian. Carmina Nisibena (Songs of Nisibis).
  • Stopford, J.T. Sarsfield, trans. The Nisibene Hymns. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 13. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1890. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 16 August 2009.
  • Bickell, Gustav, trans. S. Ephraemi Syri Carmina Nisibena: additis prolegomenis et supplemento lexicorum Syriacorum (in Latin). Lipetsk: Brockhaus, 1866. Online at Google Books. Accessed 15 August 2009.
 • Epitome de Caesaribus.
  • Banchich, Thomas M., trans. A Booklet About the Style of Life and the Manners of the Imperatores. Canisius College Translated Texts 1. Buffalo, NY: Canisius College, 2009. Online at De Imperatoribus Romanis Archived 8 November 2020 at the Wayback Machine. Accessed 15 August 2009.
 • Eunapius. Lives of the Sophists.
 • Eusebius of Caesarea.
  • Oratio de Laudibus Constantini (Oration in Praise of Constantine, sometimes the Tricennial Oration).
   • Richardson, Ernest Cushing, trans. Oration in Praise of Constantine. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 1. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1890. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 16 August 2009.
  • Vita Constantini (Life of Constantine).
   • Richardson, Ernest Cushing, trans. Life of Constantine. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 1. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1890. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 25 August 2009.
 • Eutropius. Historiae Romanae Breviarium.
  • Watson, John Selby, trans. Abridgment of Roman History. London: George Bell & Sons, 1886. Revised and edited for Tertullian by Roger Pearse, 2003. Online at Tertullian. Accessed 11 June 2010.
 • Festus. Breviarium.
  • Banchich, Thomas M., and Jennifer A. Meka, trans. Breviarium of the Accomplishments of the Roman People. Canisius College Translated Texts 2. Buffalo, NY: Canisius College, 2001. Online at De Imperatoribus Romanis(). Accessed 15 August 2009.
 • Firmicus Maternus. De errore profanarum religionum (On the error of profane religions).
  • Baluzii and Rigaltii, eds. Divi Cæcilii Cypriani, Carthaginensis Episcopi, Opera Omnia; accessit J. Firmici Materni, Viri Clarissimi, De Errore Profanarum Religionum (in Latin). Paris: Gauthier Brothers and the Society of Booksellers, 1836. Online at Google Books. Accessed 15 August 2009.
 • Hilary of Poitiers. Ad Constantium (To Constantius).
  • Feder, Alfred Leonhard, ed. S. Hilarii episcopi Pictaviensis Tractatus mysteriorum. Collectanea Antiariana Parisina (fragmenta historica) cum appendice (liber I Ad Constantium). Liber ad Constantium imperatorem (Liber II ad Constantium). Hymni. Fragmenta minora. Spuria (in Latin). In the Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vol. 65. Vienna: Tempsky, 1916.
 • Itinerarium Alexandri (Itinerary of Alexander).
  • Mai, Angelo, ed. Itinerarium Alexandri ad Constantium Augustum, Constantini M. Filium (in Latin). Regiis Typis, 1818. Online at Google Books. Accessed 15 August 2009.
  • Davies, Iolo, trans. Itinerary of Alexander. 2009. Online at DocStoc[dead link]. Accessed 15 August 2009.
 • Jerome.
  • Chronicon (Chronicle).
   • Pearse, Roger, et al., trans. The Chronicle of St. Jerome, in Early Church Fathers: Additional Texts. Tertullian, 2005. Online at Tertullian. Accessed 14 August 2009.
  • de Viris Illustribus (On Illustrious Men).
   • Richardson, Ernest Cushing, trans. De Viris Illustribus (On Illustrious Men). From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 3. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 15 August 2009.
 • Julian.
  • Wright, Wilmer Cave, trans. Works of the Emperor Julian. 3 vols. Loeb ed. London: Heinemann, 1913. Online at the Internet Archive: Vol. 1, 2, 3.
 • Libanius. Oratio 59 (Oration 59).
  • M.H. Dodgeon, trans. The Sons of Constantine: Libanius Or. LIX. In From Constantine to Julian: Pagan and Byzantine Views, A Source History, edited by S.N.C. Lieu and Dominic Montserrat, 164–205. London: Routledge, 1996. ISBN 0-415-09336-8
 • Origo Constantini Imperatoris.
  • Rolfe, J.C., trans. Excerpta Valesiana, in vol. 3 of Rolfe's translation of Ammianus Marcellinus' History. Loeb ed. London: Heinemann, 1952. Online at LacusCurtius. Accessed 16 August 2009.
 • Papyri Abinnaeus.
  • The Abinnaeus Archive: Papers of a Roman Officer in the Reign of Constantius II (in Greek). Duke Data Bank of Documentary Papyri. Online at Perseus and the Duke Data Bank[dead link]. Accessed 15 August 2009.
 • Papyri Laurentius.
  • Dai Papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana (in Greek). Duke Data Bank of Documentary Papyri. Online at Perseus and the Duke Data Bank[dead link]. Accessed 15 August 2009.
 • Philostorgius. Historia Ecclesiastica.
  • Walford, Edward, trans. Epitome of the Ecclesiastical History of Philostorgius, Compiled by Photius, Patriarch of Constantinople. London: Henry G. Bohn, 1855. Online at Tertullian. Accessed 15 August 2009.
 • Socrates. Historia Ecclesiastica (History of the Church).
  • Zenos, A.C., trans. Ecclesiastical History. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 2. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1890. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 14 August 2009.
 • Sozomen. Historia Ecclesiastica (History of the Church).
  • Hartranft, Chester D. Ecclesiastical History. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 2. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1890. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 15 August 2009.
 • Sulpicius Severus. Sacred History.
  • Roberts, Alexander, trans. Sacred History. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 11. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1894. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 14 August 2009.
 • Theodoret. Historia Ecclesiastica (History of the Church).
  • Jackson, Blomfield, trans. Ecclesiastical History. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 3. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Online at New Advent. Accessed 15 August 2009.
 • Themistius. Orationes (Orations).
 • Theophanes. Chronicle.
 • Zonaras. Extracts of History.
 • Zosimus. Historia Nova (New History).
  • Unknown trans. The History of Count Zosimus. London: Green and Champlin, 1814. Online at Tertullian. Accessed 15 August 2009. [An unsatisfactory edition.]
  • Unknown trans. Histoire Nouvelle and ΖΩΣΙΜΟΥ ΚΟΜΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΙΣΚΟΣΥΝΗΓΟΡΟΥ (in French and Greek). Online at the Catholic University of Louvain Archived 1 December 2009 at the Wayback Machine. Accessed 16 November 2009.

Modern sources edit

External links edit

Constantius II
Born: 7 August 317 Died: 3 November 361
Regnal titles
Preceded by Roman emperor
337–361
With: Constantine II and Constans in the West
Succeeded by
Political offices
Preceded by Roman consul
326
with Constantine Augustus
Succeeded by
Flavius Constantius
Valerius Maximus
Preceded by Roman consul II
339
with Constans Augustus
Succeeded by
Preceded by Roman consul III
342
with Constans Augustus II
Succeeded by
Preceded by Roman consul IV
346
with Constans Augustus III
Succeeded by
Preceded by Roman consul V–VII
352–354
with Constantius Caesar
Succeeded by
Preceded by Roman consul VIII–IX
356–357
with Julian Caesar
Succeeded by
Preceded by Roman consul X
360
with Julian Caesar
Succeeded by