Jamoats of Tajikistan

The jamoats of Tajikistan (Russian: джамоаты, romanizeddzhamoaty; Tajik: ҷамоати деҳот, romanizedjamoati dehot, "village communes") are the third-level administrative divisions, similar to communes or municipalities, in the Central Asian country of Tajikistan. As of January 2020, there are 368 rural jamoats, 65 towns and 18 cities in Tajikistan.[1] Each jamoat is further subdivided into villages (or deha or qyshqol)

The jamoats and towns, and their population figures (as of January 2015) by district of each region are listed below:[2][3]

Sughd RegionEdit

Jamoat Population (2015)
Asht District
Shaydon (town) 15,300
Asht 21,409
Iftikhor 11,201
Mehrobod 13,123
Oriyon 17,487
Oshoba 21,260
Ponghoz 28,532
Punuk 8,841
Shodoba 8,990
Ayni District
Zarafshan (town) 2,200
Anzob 8,238
Ayni 14,862
Dardar 7,562
Fondaryo 9,478
Rarz 8,998
Shamtuch 6,557
Urmetan 18,016
Buston City
Palos (town) 2,700
Devashtich District
Ghonchi (town) 11,800
Dalyoni Bolo 23,670
Gazantarak 17,801
Ismoili Somoni 13,970
Mujum 27,835
Rosrovut 14,419
Vahdat 31,955
Yakhtan 15,060
Ghafurov District
Ghafurov (town) 18,400
Chashmasor 10,275
Dadoboy Kholmatov 12,966
Goziyon 18,760
Haidar Usmonov 37,017
Isfisor 39,590
Ismoil 19,844
Khistevarz 52,758
Ovchi Kalacha 21,585
Unji 45,760
Yova 40,297
Zarzamin 12,744
Guliston City
Adrasmon (town) 14,600
Choruqdayrron (town) 3,500
Konsoy (town) 5,400
Navgarzan (town) 400
Sirdaryo (town) 2,500
Zarnisor (town) 2,200
Isfara City
Naftobod (town) 4,300
Nurafshon (town) 1,600
Shurob (town) 3,000
Chilgazi 15,997
Chorku 37,065
Khonabad 12,159
Kulkand 22,731
Lakkon 7,579
Navgilem 38,104
Shahrak 16,555
Surkh 14,456
Vorukh 30,506
Istaravshan City
Chorbogh 16,488
Guli Surkh 42,582
Javkandak 10,200
Nijoni 10,350
Nofaroj 10,875
Poshkent 19,746
Qal'achai Kalon 15,433
Qalaibaland 9,820
Sabriston 16,822
Zarhalol 30,683
Jabbor Rasulov District
Mehrobod (town) 14,800
Dehmoy 14,802
Ghulakandoz 39,006
Gulkhona 24,077
Hayoti Nav 14,037
Somoniyon 15,700
Konibodom City
Hamrabaev 27,143
Lohuti 21,652
Ortikov 23,813
Patar 17,870
Pulatan
Sharipov 24,419
Kuhistoni Mastchoh District
Ivan-Tojik 13,578
Langar 9,666
Mastchoh District
Buston (town) 13,600
Obshoron (town) 3,100
Sughdiyon (town) 2,300
Mastchoh 21,929
Navbahor 13,388
Obburdon 37,104
Paldorak 20,837
Panjakent City
Amondara 13,380
Chinor 6,879
Farob 8,650
Khalifa Hassan 14,728
Khurmi 10,451
Kosatarosh 18,986
Loiq Sherali 18,675
Moghiyon 19,553
Rudaki 18,465
Sarazm 27,877
Shing 10,873
Sujina 12,285
Voru 12,347
Yori 19,045
Shahriston District
Bunjikat 15,344
Shahriston 22,903
Spitamen District
Navkat (town) 16,900
Istiqlol 18,015
Khurramzamin
Kurush 26,469
Sarband 8,502
Tagoyak 16,224
Tursun Uljaboev 16,874
Zafarobod District
Homid Aliev (town) 11,500
Mehnatobod (town) 13,208
Zafarobod (town) 27,148
Jomi 7,264
Ravshan 16,363

Districts of Republican SubordinationEdit

Jamoat Population (2015)
Fayzobod District
Fayzobod (town) 9,400
Dustmurod Aliev 13,164
Buston 8,853
Chashmasor
Javonon 13,359
Mehrobod 11,885
Miskinobod 17,749
Qalaidasht 12,074
Vashgird 5,509
Hisor City
Sharora (town) 12,700
Almosi 21,261
Dehqonobod 20,686
Durbat 20,052
Hisor 32,912
Khonaqohikuhi 27,624
Mirzo Rizo 25,971
Mirzo Tursunzoda 20,303
Navobod 26,321
Oriyon
Somon 28,691
Lakhsh District
Vahdat (town) 5,900
Alga 4,467
Jirgatol 9,219
Kashot 3,890
Lakhsh 4,938
Muksu 10,501
Pildon 7,790
Sartalo 3,353
Surkhob 2,987
Yangi Shahr 6,442
Nurobod District
Darband (town) 1,200
Hakimi 13,666
Izzatullo Halimov 8,035
Khumdon
Komsomolobod 15,046
Mujiharf 17,366
Safedchashma 8,015
Rasht District
Gharm (town) 8,000
Navobod (town) 5,000
Askalon 4,114
Hijborak 5,609
Hoit 7,716
Jafr 7,245
Kalai Surkh 15,711
Kalanak 10,411
Nusratullo Makhsum 13,762
Navdi 15,425
Obi Mehnat 2,304
Rahimzoda 12,114
Tagoba 5,890
Yasman
Roghun City
Obigarm (town) 6,500
Qadiob 13,000
Sicharogh 3,692
Rudaki District
Navobod (town) 9,100
Somoniyon (town) 22,600
Mirzo Tursunzoda (town) 17,900
Chimteppa 45,221
Chorgulteppa 37,551
Chorteppa 32,076
Choryakkoron
Esanboy 20,072
Guliston 41,130
Kiblai 13,860
Lohur 20,047
Rohati 32,152
Rossiya 31,030
Sarikishti 38,474
Sultonobod 16,066
Zainabobod 36,844
Sangvor District
Childara 5,841
Sangvor 4,785
Tavildara 5,950
Vahdat
Vakhiyo
Shahrinav District
Mirzo Tursunzoda (town) 6,900
Boghiston 9,331
Chust 17,135
Hasanov 26,990
Istiqlol 15,463
Sabo 17,557
Shahrinav 11,123
Tojikobod District
Langarishoh 10,360
Nushor 11,608
Qalailabiob 11,102
Shirinchashma
Shogadoev 5,162
Tursunzoda City
Navobod 36,979
Pakhtaobod 9,690
Qaratogh 37,948
Rabot 13,053
Jura Rahmonov 33,405
Regar 19,080
Seshanbe 15,197
10-Solagii Istiqloliyat 29,492
Tursun Tuychiev 23,911
Vahdat City
Nu'mon Roziq (town) 11,600
Abdullo Abdulvosiev 43,020
Bahor 28,276
Bozorboy Burunov 24,876
Chorsu 3,913
Chuyangaron 21,076
Guliston 37,452
Karim Ismoilov 34,544
Rajab Ismoilov 19,185
Romit 15,440
Simiganj 35,473
Varzob District
Takob (town) 2,400
Ayni 14,052
Chorbogh 31,585
Dehmalik 8,034
Luchob 7,174
Varzobqala 11,438
Zideh 7,219

Khatlon RegionEdit

Jamoat Population (2015)
Baljuvon District
Baljuvon 6,041
Safar Amirshoev 5,785
Sarikhosor 5,894
Sayf Rahim 7,305
Tojikiston 5,474
Jaloliddin Balkhi District
Balkh (town) 17,500
Orzu (town) 6,700
Frunze 21,575
Kalinin 16,011
Madaniyat 17,672
Navobod 22,675
Tughalon 33,686
Uzun 23,008
Danghara District
Danghara (town) 25,000
Korez 15,027
Lohur 6,648
Lolazor 18,285
Oqsu 20,119
Pushing 13,293
Sangtuda 12,686
Sebiston 12,736
Sharipov 20,452
Dusti District
Gharavuti (town) 7,100
Dehqonobod 15,061
Gardi Gulmurodov 16,472
Jilikul 25,382
Nuri Vakhsh 17,319
20-Solagii Istiqloliyati Jumhurii Tojikiston 22,447
Farkhor District
Farkhor (town) 22,900
Darqad 14,503
Dehqonariq 12,327
Farkhor 12,057
Galaba 9,278
Ghayrat 16,143
Gulshan 12,418
20-Solagii Istiqloliyati Tojikiston 14,736
Vatan 23,123
Zafar 13,885
Hamadoni District
Moskovskiy (town) 22,500
Chubek 18,490
Dashtigulo 19,331
Mehnatobod 21,816
Panjob 10,418
Panjrud 13,092
Qahramon 18,294
Turdiev 10,385
Jayhun District
Dusti (town) 16,500
Istiqlol 24,717
Panj 22,319
Qumsangir 25,212
Vahdati milli 20,882
Yakkadin 8,754
Jomi District
Abdurahmoni Jomi (town) 12,700
Aral
Dusti 18,192
Iftikhor 14,223
Ittifoq 20,008
Kalinin 19,411
50-Solagii Tojikiston 18,247
Yakkatut 24,690
Khovaling District
Ghaffor Mirzo 8,806
Jombakht 13,662
Khovaling 10,601
Lohuti 12,732
Shugnov 7,666
Khuroson District
Obikiik (town) 8,500
Ayni 26,724
Fakhrobod 12,264
Ghallaobod 18,253
Hiloli 18,426
Qizilqal'a 17,607
Nosiri Khusrav District
Firuza 11,796
Istiqlol 9,820
Navruz 13,935
Kulob City
Dahana 29,776
Kulob 19,840
Zarbdor 23,839
Ziraki 28,747
Kushoniyon District
Bokhtariyon (town) 6,700
Bustonqala 4,300
Ismoili Somoni 7,800
Mehnatobod 34,201
Navbahor 18,281
Oriyon 10,392
Sarvati Istiqlol 33,071
Zargar 49,235
Levakant City
Guliston 18,151
Vahdat 8,040
Mu'minobod District
Mu'minobod (town) 13,000
Balkhobi 12,590
Boghgay 13,053
Childukhtaron
Dehibaland 14,363
Nuralisho Nazarov 18,733
Shamsiddin Shohin 10,850
Norak City
Dukoni 15,681
Pulisangin 11,960
Panj District
Panj (town) 11,700
Kabut Sayfutdinov 22,684
Mehvar 17,298
Namuna 21,321
Nuri Vahdat 13,425
Ozodagon 20,748
Qubodiyon District
Qubodiyon (town) 12,200 (2020)
Nosir Khusrav 35,248
Navobod 11,200
Utaqara Nazarov
Niyozov 18,682
20-Solagii Istiqlol
Takhti Sangin 36,769
Zarkamar 11,787
Shahrituz District
Shahrituz (town) 15,800
Kholmatov 31,654
Jura Nazarov 17,808
Obshoron 8,648
Pakhtaobod 21,270
Sayyod 15,858
Shamsiddin Shohin District
Chagam 6,097
Dashti-Jum 4,942
Doghiston 7,092
Langardara 4,895
Nuriddin Mahmudov (Yol) 6,446
Sarichashma 11,680
Shuroobod 10,700
Temurmalik District
Sovet (town) 9,900
Boboyunus 8,664
Kangurt 9,430
Laqay Qarmishev 8,113
Qaroqamish 7,224
Saidmu'min Rahimov (Vatan)
Tanobchi 7,454
Vakhsh District
Kirov (town) 5,500
Vakhsh (town) 14,100
Mash'al
Rudaki 22,085
20-Solagii Istiqloliyati Tojikiston 32,260
Tojikobod 32,716
Vahdat 14,727
Vose' District
Hulbuk (town) 22,700
Abdi Avazov 19,310
Guliston 24,739
Mirali Mahmadaliev
Khudoyor Rajabov 24,772
Abuabdullohi Rudaki 10,295
Tugarak 29,188
Mirzoali Vayzov 30,495
Yovon District
Hayotinav (town) 3,900
Yovon (town) 33,200
Chorgul 15,711
Dahana 20,574
Hasan Huseynov 24,894
Norin 21,314
Obshoron 30,242
Sitorai Surkh 20,833
Gulsara Yusufova 19,243

Gorno-Badakhshan Autonomous RegionEdit

Jamoat Population (2015)
Darvoz District
Nulvand 4,025
Qal'ai Khumb 8,366
Saghirdasht 5,420
Vishkharv 3,637
Ishkoshim District
Ishkoshim (R. Yusufbekov) 7,673
Ptup
Qozideh 1,880
Shitkharv 2,223
Vrang 6,541
Askar Zamirov 2,770
Zong 6,355
Murghob District
Alichur 2,242
Gozho Berdiboev 1,368
Karakul 757
Murghob 7,468
Qizilrabot 1,675
Rangkul 1,569
Roshtqal'a District
Barvoz 3,301
Mirsaid Mirshakar 5,514
Roshtqal'a 2,838
Sizhd 3,447
Tavdem (K. Gadoliev) 7,689
Tusyon 2,491
Rushon District
Abdulvosiev (Shidz) 2,331
Bartang 2,185
Basid 1,480
Dodkhudoev (Barrushon) 6,128
Pastkhuf 3,208
Rushon 6,577
Savnob 3,047
Shughnon District
Navobod 6,864
Porshinev 8,723
Shahbozov (Darmorakht) 2,759
Shirinjonov (Sokhcharv) 2,932
Suchon 8,436
Vanqal'a 5,575
Ver 4,891
Vanj District
Rovand 6,663
Tekharv 3,926
Vanj (Abulloev) 11,217
Vodkhud 2,457
Yazghulom 6,215
Zhovid 3,862

ReferencesEdit

  1. ^ "Population of the Republic of Tajikistan as of 1 January 2020" (PDF) (in Russian). Statistics office of Tajikistan. Archived from the original (PDF) on 1 June 2021. Retrieved 2 October 2020.
  2. ^ Jamoat-level basic indicators, United Nations Development Programme in Tajikistan, accessed 2 October 2020
  3. ^ "Population of the Republic of Tajikistan as of 1 January 2015" (PDF) (in Russian). Statistics office of Tajikistan. Archived from the original (PDF) on 2 July 2015. Retrieved 2 October 2020.

External linksEdit