Open main menu

Wikipedia β

List of Latin and Greek words commonly used in systematic names

This list of Latin and Greek words commonly used in systematic names is intended to help those unfamiliar with classical languages to understand and remember the scientific names of organisms. The binomial nomenclature used for animals and plants is largely derived from Latin and Greek words, as are some of the names used for higher taxa, such as orders and above. At the time when biologist Carl Linnaeus (1707–1778) published the books that are now accepted as the starting point of binomial nomenclature, Latin was used in Western Europe as the common language of science, and scientific names were in Latin or Greek: Linnaeus continued this practice.

Although Latin is now largely unused except by classical scholars, or for certain purposes in botany, medicine and the Roman Catholic Church, it can still be found in scientific names. It is helpful to be able to understand the source of scientific names. Although the Latin names do not always correspond to the current English common names, they are often related, and if their meanings are understood, they are easier to recall. The binomial name often reflects limited knowledge or hearsay about a species at the time it was named. For instance Pan troglodytes, the chimpanzee, and Troglodytes troglodytes, the wren, are not necessarily cave-dwellers.

Sometimes a genus name or specific descriptor is simply the Latin or Greek name for the animal (e.g. Canis is Latin for dog). These words may not be included in the table below if they only occur for one or two taxa. Instead, the words listed below are the common adjectives and other modifiers that repeatedly occur in the scientific names of many organisms (in more than one genus).

Adjectives vary according to gender, and in most cases only the lemma form (nominative singular masculine form) is listed here. 1st-and-2nd-declension adjectives end in -us (masculine), -a (feminine) and -um (neuter), whereas 3rd-declension adjectives ending in -is (masculine and feminine) change to -e (neuter). For example, verus is listed without the variants for Aloe vera or Galium verum.

Words that are very similar to their English forms have been omitted.

Some of the Greek transliterations given are Ancient Greek, and others are Modern Greek.

In the tables, L = Latin, G = Greek, and LG = similar in both languages.

AEdit

Latin/Greek Language English Example Search for titles containing the word or using the prefix:
acaulis G, L stemless silver thistle, Carlina acaulis;

dwarf date palm, Phoenix acaulis

acaulisacaule
acutus L sharpened, pointed American crocodile, Crocodylus acutus;

angled sunbeam (butterfly), Curetis acuta; northern pintail duck, Anas acuta

acutusacutaacutum
africanus L African reed cormorant, Microcarbo africanus;
southern African frilled shark, Chlamydoselachus africana;

African clubhook-squid, Notonykia africanae;
pyjama shark, Poroderma africanum;

Lemon basil, Ocimum × africanum

africanusafricana, africanaeafricanum
agrestis L of the field, wild field vole, Microtus agrestis;

green field-speedwell, Veronica agrestis

agrestisagreste
alatus L āla winged pitcher plant, Nepenthes alata;

sharpwing monkeyflower, Mimulus alatus; winged elm, Ulmus alata;

winged everlasting, Ammobium alatum; winged loosestrife, Lythrum alatum;

winged seahorse, Hippocampus alatus; winged-stem passion flower, Passiflora alata

alatusalataalatum
albiceps L white-headed blow fly, Chrysomya albiceps;

moth, Syngamia albiceps; wood groundling, Parachronistis albiceps;

Mexican golden red rump tarantula, Brachypelma albiceps

albiceps
albidens L white-toothed white-toothed brush mouse, Coccymys albidens;
see also leucodon
albidens
albopictus L painted white Asian tiger mosquito, Aedes albopictus;
Moneilema albopictum
albopictusalbopictaalbopictum
albus L white American white ibis, Eudocimus albus;
white oak, Quercus alba;
mistletoe, Viscum album
albusalbaalbum
Alpinus L alpine; of the Alps alpine aster, Aster alpinus;
alpine bearberry, Arctostaphylos alpina;
alpine feverfew, Parthenium alpinum
alpinusalpinaalpinum
ambiguus L uncertain beautiful woolly sunflower, Eriophyllum ambiguum;
doubtful cone, Conus ambiguus;
questionable Stropharia, Stropharia ambigua;

tick bush, Kunzea ambigua

ambiguusambiguaambiguum
amblys G ἀμβλύς (amblús) blunt, dull marine iguana, Amblyrhynchus cristatus amblysAll pages beginning with "Ambly"
americanus L American American black bear, Ursus americanus;

American hazel nut, Corylus americana; American mastodon, Mammut americanum

americanusamericanaamericanum
amphi- G ἀμφί (amphí) of all kinds, on all sides amphibian; Amphipoda All pages beginning with "Amphi"
ampulla L bottle, flask northern bottlenose whale, Hyperoodon ampullatus ampullatusampullataampullatumAll pages beginning with "Ampulla"
Amurensis L from the Amur River Amur grape, Vitis amurensis amurensisamurense
Angolensis L from Angola African teak, Pterocarpus angolensis angolensisangolense
angustiflorus L narrow-flowered Eastwood's bellflower, Campanula angustiflora;

narrowflower lupine, Lupinus angustiflorus

angustiflorusangustifloraangustiflorum
angustifolius L narrow-leaved narrowleaf cottongrass, Eriophorum angustifolium;

narrowleaf cottonwood, Populus angustifolia; narrowleaf sunflower, Helianthus angustifolius

angustifoliusangustifoliaangustifolium
angustus L narrow narrow-banded widow, Dingana angusta;
narrowleaf pansy monkeyflower, Mimulus angustatus;
slimleaf bean, Phaseolus angustissimus;
Prairie acacia, Acaciella angustissima;

Sea snail, Vexillum angustissimum

angustusangustaangustumangustatusangustissimusangustissimaangustissimum
anthos G ἄνθος (ánthos) flower anthozoans, Anthozoa;

golden wattle, Acacia pycnantha;

All pages beginning with "Antho"
anthropo- G ἄνθρωπος (ánthrōpos) man, human being Paranthropus All pages beginning with "Anthropo"
apis L bee honeybee, Apis mellifera;

white sage, Salvia apiana

apianusapianaapianumAll pages beginning with "Api"
aquaticus L found near water eastern mole, Scalopus aquaticus;
Wild rice, Zizania aquatic;

Water spinach, Ipomoea aquatica;
parrot's-feather, Myriophyllum aquaticum,

aquaticusaquaticaaquaticum
arborescens L tree-like or shrub-like Artemisia arborescens;

Aloe arborescens; Hydrangea arborescens

arborescens
archaeo- G ἀρχαῖος (arkhaîos) ancient Archaeopteryx All pages beginning with "Archaeo"All pages beginning with "Archeo"
arctos G ἄρκτος (árktos) bear grizzly bear, Ursus arctos horribilis;

common bearberry, Arctostaphylos

arctosAll pages beginning with "Arcto"
arena L sand sand iris, Iris arenaria;
sand rock-cress, Arabidopsis arenosa;
sand seatrout, Cynoscion arenarius;
sand-dusted cone, Conus arenatus
arenariusarenariaarenariumarenatusarenataarenosa
arenicolus L sand-dwelling dunes sagebrush lizard, Sceloporus arenicolus;
sand goldenrod, Solidago arenicola;
sanddwelling dewberry, Rubus arenicola;
sandy stargazer, Gillellus arenicola
arenicolusarenicola
argentatus L silvery herring gull, Larus argentatus argentatusargentataargentatum
argenteus L silvery silver buffaloberry, Shepherdia argentea;
silver tree, Leucadendron argenteum;

silvery lupine, Lupinus argenteus; white mulberry, Pipturus argenteus

argenteusargenteaargenteum
argentum L silver sea snail, Calliostoma argentum argentum
aromatica G ἄρωμα (árōma) aromatic clove nutmeg, Ravensara aromatica;
Croton aromaticus;
clove, Syzygium aromaticum
aromaticusaromaticaaromaticum
arthro- G ἄρθρον (árthron) joint Arthropoda All pages beginning with "Arthro"
arvensis L in the field skylark, Alauda arvensis;
field horsetail, Equisetum arvense
arvensisarvense
asiatica L Asian white-winged dove, Zenaida asiatica;
Caspian plover, Charadrius asiaticus, Persian buttercup, Ranunculus asiaticus
asiaticaasiaticus
astro-, astero- G ἄστρον (ástron) star starfish (class), Asteroidea All pages beginning with "Astero"All pages beginning with "Astro"
ater L dull black common chuckwalla, Sauromalus ater;
Eurasian coot, Fulica atra;
black swan, Cygnus atratus;
black yarrow, Achillea atrata;
creek chub, Semotilus atromaculatus
see also niger
ateratraatrumatratusatrataatratum
atropurpureus L deep purple, blackish-purple Acer palmatum 'Atropurpureum'; Berberis thunbergii f. atropurpurea;
the purple-flowered cotoneaster, Cotoneaster atropurpureus
atropurpureusatropurpureaatropurpureum
aurantius, aurantiacus L orange-colored bitter orange, Citrus aurantium aurantiusaurantiaaurantium; aurantiacusaurantiacaaurantiacum
aureus L golden golden jackal, Canis aureus;
Staphylococcus aureus (bacteria)
see also chrysos
aureusaureaaureum
australis L southern southern right whale, Eubalaena australis australisaustrale

BEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
baccatus L berry-bearing common yew, Taxus baccata; Conus baccatus, a sea snail baccatus - baccata - baccatum
barbatus L barba bearded bearded catasetum, Catasetum barbatum; bearded seal, Erignathus barbatus; black-chinned siskin, Spinus barbata; Bornean bearded pig, Sus barbatus; golden-beard penstemon, Penstemon barbatus barbatusbarbatabarbatum
bicolor L two-colored bicolor angelfish, Centropyge bicolor; bicolor cleanerfish, Labroides bicolor; bicolored moth, Manulea bicolor bicolor
bicoloratus L two-colored bicolored angle, Macaria bicolorata; Kenya two-headed snake, Micrelaps bicoloratus; orchid, Bulbophyllum bicoloratum bicoloratusbicoloratabicoloratum
bicornis L bicorne black rhinoceros, Diceros bicornis bicornis
bios G βίος (bíos) life amphibian; biota, all living things bios
blandus L pleasant, smooth, alluring Greek windflower, Anemone blanda; Mallos blandus, a spider blandus - blanda - blandum
borealis L northern northern right whale dolphin, Lissodelphis borealis borealis - boreale
brachion G βραχίων (brakhíōn) arm Przewalski's gerbil, Brachiones przewalskii; Brachiopoda (phylum); Brachiosaurus All pages beginning with "Brachio"
brasiliensis L Brazilian Brazilian brown bat Eptesicus brasiliensis All pages with a title containing Brasiliensis
brachy- G βραχύς (brakhús) short Brazilian gold frog, Brachycephalus didactylus All pages beginning with "Brachy"
brachyphyllus G short-leaved extinct plant genus, Brachyphyllum;
flower, Colchicum brachyphyllum;
leaf-nosed bats, Brachyphylla;
shortleaf baccharis, Baccharis brachyphylla;
see also brevifolius
brachyphyllusbrachyphyllabrachyphyllum
brady- G βραδύς (bradús) slow pygmy three-toed sloth, Bradypus pygmaeus All pages beginning with "Brady"
branchia G βράγχιον (bránkhion) gills Lamellibranchia (class, syn. Bivalva); Branchiopoda (class, brine shrimps) All pages beginning with "Branchi"
brasiliensis L from Brazil Brazilian marsh rat, Holochilus brasiliensis; Brazilian stick mantis, Brunneria brasiliensis; rubber tree, Hevea brasiliensis brasiliensisbrasiliense
brevi- L brevis short silvery-cheeked hornbill, Ceratogymna brevis brevis - breve - All pages beginning with "Brevi"
brevicaudatus L short-tailed bearded leaf chameleon, Rieppeleon brevicaudatus; sea snail, Lophiotoma brevicaudata; short-tailed ceratosoma, Ceratosoma brevicaudatum brevicaudatusbrevicaudatabrevicaudatum
brevicollis L short-necked short-necked oil beetle, Meloe brevicollis brevicollisbrevicolle
brevifolius L short-leaved Joshua tree, Yucca brevifolia;
short-leaved dudleya, Dudleya blochmaniae subsp. brevifolia;
shortleaf sneezeweed, Helenium brevifolium;
zig-zag bog-rush, Schoenus brevifolius;
see also brachyphyllus
brevifoliusbrevifoliabrevifolium
brevirostris L short beak pignosed arrowtooth eel, Dysomma brevirostre;
shortnose ponyfish, Leiognathus brevirostris
brevirostrisbrevirostre
bulbus G βολβός bulb bulbous buttercup, Ranunculus bulbosus;
onion cone, Conus bulbus
bulbusbulbosusbulbosa

CEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
caecus L blind blind mole, Talpa caeca; northern eyed hawkmoth, Smerinthus caecus caecus - caeca - caecum
caeruleus L blue blue tit, Cyanistes caeruleus; blue passion flower, Passiflora caerulea caeruleus - caerulea - caeruleum
Californicus L California California blue dorid, Felimare californiensis californicus - californica - californiensis
callosus L calloused large vesper mouse, Calomys callosus; tree fern, Cyathea callosa; orchid, Paphiopedilum callosum callosus - callosa - callosum
canadensis L from Canada bighorn sheep, Ovis canadensis canadensis - canadense
candidus L brightly white, shining white Madonna lily, Lilium candidum candidus - candida - candidum
canescens L turning grey- or white-haired Geraea canescens (desert sunflower); Atriplex canescens canescens
canis L dog coyote, Canis latrans; Dipylidium caninum (a tapeworm) canis - caninus - canina - caninum
canus L gray (haired), pale gray grey-headed woodpecker, Picus canus; woolly groundsel, Senecio canus canus - cana - canum
caprae L of a goat Staphylococcus caprae caprae - capri
cauda L tail long-tailed tit, Aegithalos caudatus; thintail skate, Dipturus leptocaudus; northern short-tailed shrew, Blarina brevicauda
caulos G καυλός (kaulós) stem, stalk stemless gentian, Gentiana acaulis acaulis - acaule
cephalo- G κεφαλή (kephalḗ) head Mediterranean gull, Larus melanocephalus; blue-spotted grouper, Cephalopholis argus All pages beginning with "Cephal"
-ceps L caput head pygmy sperm whale, Kogia breviceps; biceps (two-headed muscle)
ceros L cornū G κέρας (kéras) horn narwal, Monodon monoceros; rhinoceros (nose horn)
cest L cestus G κεστός (kestós) girdle, belt, stitched Cestoda All pages beginning with "Cest"
chaetes G χαίτη (khaítē) flowing hair, or mane wildebeest, Connochaetes gnou
chilensis L from Chile paradise tanager, Tangara chilensis chilensis - chilense
chinensis L from China China rose, Rosa chinensis;
Chinese onion, Allium chinense;
Chinese sumac, Rhus chinensis;
see also Sinense, below
chinensischinense
chloro- G χλωρός (khlōrós) pale green common moorhen, Gallinula chloropus All pages beginning with "Chloro"
chroma G χρῶμα (khrôma) color clown loach, Chromobotia macracanthus All pages beginning with "Chrom"
chrysos G χρυσός (khrusós) gold Chrysochloridae (golden moles);
golden pheasant, Chrysolophus pictus;
maned wolf, Chrysocyon brachyurus
see also aureus
All pages beginning with "Chryso"
chrysophyllus G gold-leaved golden chinquapin, Chrysolepis chrysophylla;
golden-leaved Jerusalem sage, Phlomis chrysophylla;
satinleaf, Chrysophyllum oliviforme
chrysophylluschrysophyllachrysophyllum
cilium L eyelash Ashland thistle, Cirsium ciliolatum;
bristleworm, Polydora ciliata;
eyelash gecko, Correlophus ciliatus;
queen angelfish, Holacanthus ciliaris;
Australian red cedar, Toona ciliata;
sickle-leaved cymodocea, Thalassodendron ciliatum
ciliarisciliareciliatusciliataciliatumciliolatum
cinereus L ash, ash-colored masked shrew, Sorex cinereus;
Australian sea lion, Neophoca cinerea;
gray thrasher, Toxostoma cinereum;
common gray fox, Urocyon cinereoargenteus
cinereuscinereacinereum
cirrhus G κιρρός (kirrhós) orange fringe-lipped bat, Trachops cirrhosus;
mrigal carp, Cirrhinus cirrhosus;
silverspotted sculpin, Blepsias cirrhosus
cirrhosuscirrhosacirrhosum
citri L citrus the citrus blossom moth, Prays citri citri
cneme G κνήμη (knḗmē) shin, leg white-legged damselfly, Platycnemis pennipes
-cola L colō dweller Eurasian woodcock, Scolopax rusticola;
northern chequered skipper, Carterocephalus silvicola;
paddyfield warbler, Acrocephalus agricola;
rock thrushes, Monticola sp.
concolor L having uniform color throughout Cougar, Puma concolor; White Fir, Abies concolor
conno- G κόννος (kónnos) beard wildebeest, Connochaetes gnou All pages beginning with "Conno"
corax L corvus G κόραξ (kórax) crow, raven common raven, Corvus corax corax
cordifolius L heart-shaped leaves heartleaf aster, Symphyotrichum cordifolium;
heart-leaved moonseed, Tinospora cordifolia;
Tucson bur ragweed, Ambrosia cordifolia
cordifoliuscordifoliacordifolium
cornu L cornū horn garden snail, Cornu aspersum;
great ramshorn, Planorbarius corneus
All pages beginning with "Cornu"
coronatus L crowned crowned lemur, Eulemur coronatus;
crowned turban shell, Lunella coronata
coronatuscoronatacoronatum
costatus L ribbed ribbed slipper shell, Maoricrypta costata; striped Raphael catfish, Platydoras costatus costatuscostatacostatum
crassus L thick, fat creeping blueberry, Vaccinium crassifolium;
inflated spiny crab, Rochinia crassa;
mouthless crab, Cardisoma crassum
crassuscrassacrassum
cristatus L crested aardwolf, Proteles cristatus;
blue jay, Cyanocitta cristata;
crested wheatgrass, Agropyron cristatum
cristatuscristatacristatum
crocos G κρόκος (krókos) yellow bicoloured white-toothed shrew, Crocidura leucodon;
saffron, Crocus sativus;
spotted hyena, Crocuta crocuta
All pages beginning with "croc"
curvirostris L curved beak boxer snipe eel, Nemichthys curvirostris;
curve-billed thrasher, Toxostoma curvirostre
curvirostriscurvirostre
cyano- G κυανός (kuanós) blue-green azure-winged magpie, Cyanopica cyanus;
big blue octopus, Octopus cyanea;
blue orchid, Aganisia cyanea
All pages beginning with "Cyano"cyaneuscyaneacyaneum

DEdit

Latin/Greek Language English Example Search for titles containing the word or using the prefix:
dactyl-, dactylo- G δάκτυλος (dáktulos) finger or toe black-legged kittiwake, Rissa tridactyla; Pterodactylus All pages beginning with "Dactyl"
deca-, deka- G δέκα (déka) ten alfonsino, Beryx decadactylus All pages beginning with "Deca"
decem L ten Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata
delphis G δελφύς (delphús) womb Didelphis virginiana
derma G δέρμα (dérma) skin yellow staining mushroom, Agaricus xanthodermus All pages beginning with "Derm"
di- G δι- (di-) two Christmas orchid, Dipodium punctatum Too common a letter combination for any useful search
diffusus L diffundere diffuse diffuse spineflower, Chorizanthe diffusa;
fly, Paralimnophila diffusior;
rush, Juncus diffusissimus;
spreading groundsmoke, Gayophytum diffusum;
spreading lupine, Lupinus diffusus;
spreading phlox, Phlox diffusa
diffususdiffusadiffusumdiffusiordiffusissimus
digitatus L having fingers the common name finger rush Juncus digitatus;
baobab, Adansonia digitata;
dead man's fingers, Alcyonium digitatum
digitatus - digitata - digitatum
dioica L dioicous common nettle, Urtica dioica dioica
dino-, deino- G δεινός (deinós) terrible dinosaur, Deinotherium All pages beginning with "Dino"
diplo- G διπλός (diplós) double two-eyed orange spider, Diploglena capensis All pages beginning with "Diplo"
disc, disk G δίσκος (dískos) disc common fungus moth, Metalectra discalis All pages beginning with "Disc" - discalis - discale
dodeca- G δώδεκα (dṓdeka) twelve Henderson's shootingstar, Dodecatheon hendersonii All pages beginning with "Dodeca"
dolicho- G δολιχός (dolikhós) elongated, long knight anole, Anolis dolichocephalus All pages beginning with "Dolicho"
domesticus L of the house or domestic domestic pig, Sus scrofa domestica;
house sparrow, Passer domesticus
domesticus - domestica - domesticum
dorsum L back back-striped weasel, Mustela strigidorsa All pages beginning with "Dors"
dubius L doubtful see also nomina dubia dubiusdubia
dulcis L sweet almond, Prunus dulcis dulcisdulce

EEdit

Latin/Greek Language English Example Search for titles containing the word or using the prefix:
eburneus L eburneus ivory-colored ivory gull, Pagophila eburnea eburneus - eburnea - eburneum
echinatus L prickly, spiny Edisto crayfish, Procambarus echinatus; shortleaf pine, Pinus echinata echinatus - echinata - echinatum
echino- L echīnus G ἐχῖνος (ekhînos) hedgehog, sea-urchin great globe thistle, Echinops sphaerocephalus; diadema urchin, Echinothrix diadema; San Pedro cactus, Echinopsis pachanoi All pages beginning with "Echino"
edulis L edible common cockle, Cerastoderma edule; king bolete, Boletus edulis; oyster, Ostrea edulis; passion fruit, Passiflora edulis edulis - edule
elatior L taller true oxlip, Primula elatior elatior
electro- G ἤλεκτρον (ḗlektron) amber, amber-colored or

electric (modern usage)

broad-billed motmot, Electron platyrhynchum;
electric eel, Electrophorus electricus
No simple way to distinguish biological from other uses
elegans L elegant crimson rosella, Platycercus elegans ;
Granastyochus elegantissimus;
Iris iberica subsp. elegantissima; false aralia, Plerandra elegantissima;
Caecum elegantissimum
elegans - elegantissimus - elegantissima - elegantissimum
emarginatus L having no edges Phongolo suckermouth, Chiloglanis emarginatus;
Gibraltar sea lavender, Limonium emarginatum;
acerola, Malpighia emarginata; bitter cherry, Prunus emarginata
emarginatus - emarginata - emarginatum
enanti- G ἐναντίος (enantíos) opposite, against Enantiornithes All pages beginning with "Enantio"
ennea- G ἐννέα (ennéa) nine banded sunfish Enneacanthus obesus; scurvy-grass sorrel, Oxalis enneaphylla All pages beginning with "Ennea"
ensatus L sword-like California giant salamander, Dicamptodon ensatus ensatus - ensata - ensatum
ensis, ensi- L sword, lance jackknife clam, Ensis minor; swordleaf rush, Juncus ensifolius All pages beginning with "Ensi" - ensiformis
-ensis L of, from (a place) Tadarida brasiliensis (Brazilian free-tailed bat); Lucy, Australopithecus afarensis
erectus L upright Homo erectus ("upright man"); upright chickweed, Moenchia erecta erectus - erecta - erectum
erio- G ἔριον (érion) wool, woolly common cottongrass, Eriophorum angustifolium All pages beginning with "Erio"
erosus L indented, jagged, serrated jícama, Pachyrhizus erosus; serrated hinge-back tortoise, Kinixys erosa erosus - erosa - erosum
erythro- G ἐρυθρός (eruthrós) red[1] spotted redshank, Tringa erythropus; dog's-tooth violet, Erythronium dens-canis All pages beginning with "Erythro"
esculentus L edible edible frog, Pelophylax kl. esculentus; Gyromitra esculenta esculentus esculenta esculentum
europaeus L European European hedgehog, Erinaceus europaeus; European owl moth, Brahmaea europaea europaeuseuropaeaeuropaeum
excelsus L exalted African teak, Milicia excelsa; excelsior cone, Conus excelsus excelsusexcelsaexcelsum

FEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
fallax L false false swift, Borbo fallax; green marvel, Acronicta fallax fallax
falx L sickle sickle milkvetch, Astragalus falcatus; sickle-leaved hare's-ear, Bupleurum falcatum; sicklethorn, Asparagus falcatus; wild pear, Persoonia falcata falcatusfalcatafalcatumfalciformisfalx
familiaris L domestic, common, familiar dog, Canis lupus familiaris
felis L cat black-footed cat, Felis nigripes; cat flea, Ctenocephalides felis
felinus L cat-like, feline cat gecko, Aeluroscalabotes felinus; marine otter, Lontra felina felinusfelinafelinum
ferrugo L rust ferruginous swift, Borbo ferruginea;
reddish-brown corky spine fungus, Hydnellum ferrugineum;
rusty bloodwood, Corymbia ferruginea;
rusty parrotfish, Scarus ferrugineus;
rusty pitohui, Pseudorectes ferrugineus
ferrugineusferrugineaferrugineum
filum L thread desert fan palm, Washingtonia filifera; thread fern, Blechnum filiforme; thread-leaved sundew, Drosera filiformis filiferfiliferafiliformisfiliforme
flavus L golden yellow, light yellow yellow pitcher plant, Sarracenia flava; yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis flavusflavaflavum
floridus L flowery blue palo verde, Parkinsonia florida; floral banded wobbegong, Orectolobus floridus floridusfloridum
flor- L flos flower southern magnolia, Magnolia grandiflora; great white trillium, Trillium grandiflorum All pages beginning with "flori"
fodiens L fodere digging burying beetle, Nicrophorus defodiens; burying beetle, Nicrophorus infodiens; Eurasian water shrew, Neomys fodiens; lowland burrowing tree frog, Smilisca fodiens
folium L leaf American beech, Fagus grandifolia; broad-leaved sermountain, Laserpitium latifolium; Chinese elm, Ulmus parvifolia; Joshua tree, Yucca brevifolia; upright snottygobble, Persoonia longifolia
fragilis L frangere breakable brittle bladder-fern, Cystopteris fragilis; brittle willow, Salix fragilis; candy cap, Lactarius fragilis; Dientamoeba fragilis; dead man's fingers, Codium fragile; fragile wart frog, Limnonectes fragilis fragilis
fuligo L soot jet black ant, Lasius fuliginosus; ruby tiger, Phragmatobia fuliginosa; sooty hairstreak, Satyrium fuliginosum; sooty milkcap, Lactarius fuliginosus fuliginosusfuliginosafuliginosum
fulvus L deep yellow, tawny Pacific golden plover, Pluvialis fulva; sulphur leather coral, Rhytisma fulvum; tawny grisette, Amanita fulva; yellow ground squirrel, Spermophilus fulvus fulvusfulvafulvum
furcatus L forked forked viburnum, Viburnum furcatum; forked wormwood, Artemisia furcata; swallow-tailed gull, Creagrus furcatus furcatusfurcatafurcatum
fuscus L dark, dark brown dusky hopping mouse, Notomys fuscus; dusky pitcher-plant, Nepenthes fusca; rusty peat moss, Sphagnum fuscum; sooty tern, Sterna fuscata fuscusfuscafuscum

GEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
gala, galum G γάλα (gála) milk soap plants, Chlorogalum
gaster, gastro-, gastr- L gaster G γαστήρ (gastḗr) belly common fruit fly, Drosophila melanogaster; Gastropoda
geo- G γαῖα, γῆ () Earth Conus geographus, geography cone; Geotrichum
giganteus L giganteus giant Chorus giganteus (a sea snail); Aldabra giant tortoise, Aldabrachelys gigantea giganteusgiganteagiganteum
glaber L glaber smooth; hairless[2] naked mole-rat, Heterocephalus glaber; smooth sumac, Rhus glabra; Omphiscola glabra (a snail) glaberglabraglabrum
glandulosus L having kernels Tasmanian laurel, Anopterus glandulosus, Basilan Island caecilian, Ichthyophis glandulosus;
honey mesquite, Prosopis glandulosa, warty jumping-slug, Hemphillia glandulosa;
the skunk currant, Ribes glandulosum,
glandulosusglandulosaglandulosum
glaucus L glaucus G γλαυκός (glaukós) blue-green, blue-gray, gleaming silvery blue butterfly, Lepidochrysops glauca; Glaucidae, nudibranch family glaucusglaucaglaucum
glyco-, glycy-, glyc- G γλυκύς (glukús) sweet liquorice, Glycyrrhiza glabra; soybean, Glycine max
gracilis, gracile L slender, graceful western spotted skunk, Spilogale gracilis; slough darter, Etheostoma gracile; Gracilisuchus gracilisgracile
gracilipes L grăcĭlĭpes[3] slender-footed slender frog, Austrochaperina gracilipes; slender-legged bushfrog, Gracixalus gracilipes; slenderstalk monkeyflower, Mimulus gracilipes; slimfoot century plant, Agave gracilipes gracilipes
graniticus L granite granite claw flower, Calothamnus graniticus;
granite poverty bush, Eremophila granitica;
granite serpentweed, Tonestus graniticus
graniticusgraniticagraniticum
graveolens L gravis strong-smelling common rue, Ruta graveolens; lippia, Lippia graveolens graveolens
gyrino-, gyrinus G γυρῖνος (gurînos) tadpole spring salamander, Gyrinophilus porphyriticus; e.g. Crassigyrinus, Proterogyrinus

HEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
haema-, hema- G αἷμα (haîma) blood Haemosporida; Bacteria sp., Haemophilus influenzae
hali-, halio- G ἅλς (háls) of the sea, salt sea eagle, Haliaeetus pelagicus; grey seal, Halichoerus grypus; black abalone, Haliotis cracherodii
haplo- G ἁπλόος (haplóos) simple, single mountain beaver, Aplodontia rufa; Mongolosaurus haplodon
hedra- G ἕδρα (hédra) seat, facet Chinese ephedra, Ephedra sinica
helio- G ἥλιος (hḗlios) sun sunflower, Helianthus annuus; sun spurge, Euphorbia helioscopia
hemisphaerica G Half-sphere sand laurel oak, Quercus hemisphaerica, sulphur rose, Rosa hemisphaerica Hemisphaerica
hetero- G diversely or different melancholy thistle, Cirsium heterophyllum, Leucanthemum heterophyllum, Smith's cress, Lepidium heterophyllum heterophyllum
hexa- G ἕξ (héx) six water primrose, Ludwigia hexapetala
hibridus L hybrid butterbur, Petasites hybridus, brown spider monkey, Ateles hybridus; kelp goose, Chloephaga hybrida; alsike clover, Trifolium hybridum; hibridus - hybridus - hibrida - hybrida - hibridum - hybridum
hippo- G ἵππος (híppos) horse seahorse, Hippocampus; lesser horseshoe bat, Rhinolophus hipposideros
hirsutus L hairy hairy bittercress, Cardamine hirsuta;
hairy fruit-eating bat, Artibeus hirsutus;
hairy St John's-wort, Hypericum hirsutum
hirsutus - hirsutahirsutum
homo L human, man modern human, Homo sapiens; Neanderthal, Homo neanderthalensis
hortensis L hortus from the garden broad-leaved anemone, Anemone hortensis;
garden orache, Atriplex hortensis;
Mexican longwing, Heliconius hortense;
Orphean warbler, Sylvia hortensis
hortensishortense
hydro- G ὕδωρ, ὑδρο- (húdōr, hudro-) water Chinese water deer, Hydropotes inermis; capybara, Hydrochoerus hydrochaeris
hyper- G ὑπέρ (hupér) over, above St John's wort, Hypericum perforatum
hypo-, hyp- G ὑπό (hupó) under, beneath zebra pleco catfish, Hypancistrus zebra; common cat's-ear, Hypochaeris radicata

I–KEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
imbricatus L tiled Mountain owl's-clover, Orthocarpus imbricatus imbricatusimbricataimbricatum
indicus L Indian Malaysian tapir, Tapirus indicus indicusindicaindicum
inaequalis L unequal variable ladybird, Coelophora inaequalis inaequalisinaequale
inedulis L inedible fungus, Caloboletus inedulis inedulisinedule
ingratus L offensive See Ingrata ingrataingratusingratum
innotatus L unmarked unmarked dagger moth, Acronicta innotata innotata
irregularis L unusual or irregular variable burrowing asp, Atractaspis irregularis; viper's bugloss, Hadena irregularis irregularisirregulare
japonicus L Japanese food wrapper plant, Mallotus japonicus; Japanese pagoda tree, Styphnolobium japonicum; Japanese spiraea, Spiraea japonica; see also nipponensis japonicusjaponicajaponicum
kentuckiensis L from Kentucky Kentucky lady's slipper, Cypripedium kentuckiense; Kentucky lichen moth, Cisthene kentuckiensis kentuckiensiskentuckiense

LEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
lact- L lac milk, sap, milky white Chinese peony, Paeonia lactiflora; milk-caps, Lactifluus; Lactophrys; Aspalathus lactea
laevis L smooth red-eyed assassin bug, Platymeris laevicollis; smooth bedstraw, Cruciata laevipes All pages with a title containing Laevis
lagus G λαγώς (lagṓs) hare European rabbit, Oryctolagus cuniculus; viscachas, Lagidium spp.
lancea L lance sculptured seamoth, Pegasus lancifer; swamp lousewort, Pedicularis lanceolata
lateralis L side black-flanked rock-wallaby, Petrogale lateralis
latus L flank; broad horse-eye jack, Caranx latus; wideleaf waterparsnip, Sium latifolium; wych elm, Ulmus glabra 'Latifolia Aurea'
lepis, lepido- G λεπίς (lepís) scale, rind, husk, flake large-scale mullet, Liza macrolepis; Lepidoptera
lepto-, lepti- G λεπτός (leptós) light Leptictidium auderiense, Leptospira kirschneri
lepus L hare black-tailed jackrabbit, Lepus californicus
leuco-, leuc- G λευκός (leukós) white white-winged tern, Chlidonias leucopterus
leucocephalus G white-headed bald eagle, Haliaeetus leucocephalus;
white-crowned pigeon, Patagioenas leucocephala;
white-headed marsh tyrant, Arundinicola leucocephala;
white-headed stilt, Himantopus leucocephalus;
also see albiceps
leucocephalusleucocephalaleucocephalum
leucodon G white-toothed bicolored shrew, Crocidura leucodon;
lesser mole-rat, Spalax leucodon;
white-toothed cowry, Cypraea leucodon;
white-toothed woodrat, Neotoma leucodon;
also see albidens
leucodon
leucurus G white-tailed white-tailed ptarmigan, Lagopus leucura;
white-tailed robin, Cinclidium leucurum;
white-tailed stonechat, Saxicola leucurus
leucurusleucuraleucurum
limosus L muddy limosa harlequin frog, Atelopus limosus;
mud amnicola, Amnicola limosus
limosuslimosalimosum
lineatus L lined or striped thirteen-lined ground squirrel, Ictidomys tridecemlineatus; Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata
lobos L lobus G λοβός (lobós) lobe three-lobe buttercup, Ranunculus trilobus
longi- L longus long frog shark, Somniosus longus, galingale, Cyperus longus;
Turmeric, Curcuma longa;
Long pepper, Piper longum,
longuslongalongumAll pages beginning with "longi"
longicaudatus L long-tailed long-tailed pygmy rice rat, Oligoryzomys longicaudatus; longtail catfish; Olyra longicaudata; longtail tadpole shrimp Triops longicaudatus longicaudatuslongicaudatalongicaudatum
longicollis L long-necked eastern long-necked turtle, Chelodina longicollis longicollislongicolle
longifolius L long-leaved long-leaf persoonia, Persoonia longifolia;
long-leaf wild buckwheat, Eriogonum longifolium; long-leaved butterwort, Pinguicula longifolia; longleaf bush lupine, Lupinus longifolius; longleaf sunflower, Helianthus longifolius
longifoliuslongifolialongifolium
longirostris L long beak longbeak buttercup, Ranunculus longirostris; longsnout blacksmelt, Dolicholagus longirostris longirostrislongirostre
luctuosus L sorrowful, mournful forget-me-not bug, Sehirus luctuosus; white-shouldered tanager, Tachyphonus luctuosus; four-spotted moth, Tyta luctuosa luctuosusluctuosaluctuosum
luteus L yellow, saffron-colored yellow mariposa lily, Calochortus luteus; yellow vetch, Vicia lutea; red-billed leiothrix, Leiothrix lutea luteuslutealuteum

MEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
macro- G μακρός (makrós) long, large big-headed mole rat, Tachyoryctes macrocephalus; rock onion, Allium macrum; sea snail, Turbonilla macra macramacrum
macroura G long-tailed hooded skunk, Mephitis macroura macroura
maculatus L spotted tiger quoll, Dasyurus maculatus; spotted sandpiper, Actitis macularius maculatus - maculata - maculatum
Madagascariensis L from Madagascar Madagascar day gecko, Phelsuma madagascariensis madagascariensis; Malagasy ground boa, Acrantophis madagascariensis; Malagasy tree boa, Sanzinia madagascariensis; Madagascar fruit-bat argasid, Ornithodoros madagascariensis madagascariensis
magnus L great, large streaked spiderhunter, Arachnothera magna magnusmagnamagnum
major L greater great tit, Parus major
malabaricus L from Malabar chestnut-tailed starling, Sturnus malabaricus
marginatus L bordered gold edge Japanese euonymus, Euonymus japonicus 'Aureomarginatus' ; marginated tortoise, Testudo marginata marginatus - marginata - marginatum
maritima L of the sea sea beet, Beta vulgaris subsp. maritima;
samphire, Crithmum maritimum, sea holly, Eryngium maritimum;
polar bear, Ursus maritimus, sea rush, Juncus maritimus,
maritimamaritimummaritimus
mauro- G μαυρός (maurós) dark, black dark shrew, Crocidura maurisca
maximus L largest royal tern, Sterna maxima
mega- G μέγας (mégas) large, great megalodon shark, Carcharodon megalodon
megacephalus G big-headed Andriyashev large-headed sculpin, Andriashevicottus megacephalus; big-head rush, Juncus megacephalus; big-headed ant, Pheidole megacephala; big-headed tiger beetle, Megacephala megacephala; coastal plain hawkweed, Hieracium megacephalum; large-headed rice rat, Hylaeamys megacephalus megacephalusmegacephalamegacephalum
mel L honey black sage, Salvia mellifera; Nephelium melliferum; western honey bee, Apis mellifera
melano- G μελανός (melanós) black black-browed albatross, Thalassarche melanophris melanusmelana
melanocephalus G black-headed black-headed fleabane, Erigeron melanocephalus; black-headed snake, Tantilla melanocephala; ghost ant, Tapinoma melanocephalum melanocephalusmelanocephalamelanocephalum
melanophyllus G black-leaved Melanophylla; Melanophyllum melanophyllusmelanophyllamelanophyllum
melanops G black-eyed, black-faced black-eyed blue, Glaucopsyche melanops; black-fronted dotterel, Elseyornis melanops; gray spiny mouse, Scolomys melanops melanops
mephitis L bad odor striped skunk, Mephitis mephitis; yellow-pigmented bacteria, Luteimonas mephitis
micro- G μικρός (mikrós) small littleleaf pussytoes, Antennaria microphylla
microphyllus G small-leaved baby sage, Salvia microphylla; boxleaf azara, Azara microphylla; littleleaf box, Buxus microphylla; littleleaf mock-orange, Philadelphus microphyllus; small-leaf climbing fern, Lygodium microphyllum microphyllusmicrophyllamicrophyllum
minimus L smallest least flycatcher, Empidonax minimus
minor L smaller great frigatebird, Fregata minor
minuta L small dwarf waterclover, Marsilea minuta, little cuckoo, Coccycua minuta;
little gull, Hydrocoloeus minutus, harvest mouse, Micromys minutus;
little willowherb, Epilobium minutum,
minuta - minutus - minutum
monile L necklace Conus monilifer
mono- G μόνος (mónos) single Swinhoe's storm-petrel, Oceanodroma monorhis; Monotreme
monoica L monoicous the sandpaper saucer-berry, Cordia monoica monoica
monospermus L Having a single sperm cell one-seed juniper Juniperus monosperma monospermus - monosperma - monospermum
monspeliensis L from Montpellier Montpellier cistus, Cistus monspeliensis monspeliensis - monspessulanus - monspessulana - monspessulanum
montanus L mons of the mountains mountain bottlebrush, Melaleuca montana; mountain mahogany, Cercocarpus montanus; mountain thistle, Acanthus montanus; tree sparrow, Passer montanus montanus
morpho- G μορφή (morphḗ) shape Menelaus blue morpho, Morpho menelaus
mus, mys L mūs G μῦς (mûs) mouse house mouse, Mus musculus; as rodent, e.g. Phoberomys, Telicomys
mulgere- G to milk Nightjar, Caprimulgus europaeus Caprimulgus
muralis L growing on the wall annual wall-rocket Diplotaxis muralis, cushion baby's-breath Gypsophila muralis

NEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
nanos G νᾶνος (nânos) L nanus dwarf brown-capped woodpecker, Dendrocopos nanus;
dwarf birch, Betula nana;
dwarf shrew, Sorex nanus
nanus
niger, nigr- L black black skimmer, Rhrychops niger;
black pine, Pinus nigra;
black softshell turtle, Nilssonia nigricans;
black-footed albatross, Phoebastria nigripes;
black-spined Atlantic tree-rat, Phyllomys nigrispinus
See also: ater
nigra - nigras - nigrus - nigrum - nigrescens
nipponensis L from Japan freshwater shrimp, Macrobrachium nipponense; Japanese bobtail squid, Sepiolina nipponensis
See also: japonicus
nipponensisnipponense
nitidus L nitere shining Baja cape kingsnake, Lampropeltis getula nitida;
Mauritius blue pigeon, Alectroenas nitidissima;
shining pea clam, Pisidium nitidum;
shining tree iguana, Liolaemus nitidus
nitidusnitidanitidum
nix L snow snow buckwheat, Eriogonum niveum;
snow bunting, Plectrophenax nivalis;
snow petrel, Pagodroma nivea;
snow sheep Ovis nivicola;
snowy plover, Charadrius nivosus;
snowy primrose, Primula nivalis;
snowy sunflower, Helianthus niveus;
nivalisniveusniveaniveumnivosus
nonus L ninth honey fungus, Armillaria nabsnona
nothos G νόθος (nóthos) L nothus false, wrong bluefin notho killifish, Nothobranchius rachovii;
New Zealand red beech, Nothofagus fusca
noton G νῶτον (nôton) back black-backed antshrike, Thamnophilus melanonotus
notos G νότος (nótos) southern fawn hopping mouse, Notomys cervinus
novaehollandiae L from New Holland (Australia) emu, Dromaius novaehollandiae
novaeseelandiae L from New Zealand southern boobook Ninox novaeseelandiae
noveboracensis L from New York (Novum Eboracum) margined carrion beetle, Oiceoptoma noveboracense;
New York fern, Thelypteris noveboracensis;
northern waterthrush, Seiurus noveboracensis
noveboracensisnoveboracense
novem L nine nine-banded armadillo, Dasypus novemcinctus;
nine-spotted lady beetle, Coccinella novemnotata
nucifera L bearing nuts butter-nut of Guiana, Caryocar nuciferum;
coconut, Cocos nucifera
All pages with a title containing nucifera
nutans L nodding nodding madia, Harmonia nutans;
nodding spurge, Euphorbia nutans
nutans

OEdit

Latin/Greek Language English Example Search for titles containing the word or using the prefix:
obscurus L dark dark bolo mouse, Necromys obscurus; dusky dolphin, Lagenorhynchus obscurus; obscure morning glory, Ipomoea obscura; rare clubmoss, Lycopodium obscurum obscurusobscuraobscurum
obsoletus L obsolete, degenerate Pantherophis obsoletus; Great Plains skink, Plestiodon obsoletus obsoletusobsoletum
occidentalis L western eastern arborvitae, Thuja occidentalis; western clover, Trifolium occidentale occidentalisoccidentale
ocean G ὠκεανός (ōkeanós) ocean oceanic gecko, Gehyra oceanica;
Mediterranean tapeweed, Posidonia oceanica
oceanicusoceanica
octo-, octa- G ὀκτω- ὀκτα- eight common octopus, Octopus vulgaris
-odon, -odus G ὀδών (odṓn), ὀδούς (odoús) tooth Dimetrodon, Rhizodus
oeso- G οἰσέμεν (oisémen), οἰσ- carry Oesophagostomum
officinalis L for the workshop; medicinal ginger, Zingiber officinale;
rosemary, Rosmarinus officinalis
officinalisofficinale
oleraceus L used as a vegetable cabbage, broccoli, kale, Brussels sprouts, and so on, Brassica oleracea; common sowthistle, Sonchus oleraceus oleraceusoleraceaoleraceum
oleum, olearis L oil jack o'lantern mushroom, Omphalotus olearius
ophis G ὄφις (óphis) serpent Carphophis vermis, western wormsnake
ops G ὤψ (ṓps) face, eye Triceratops
-opsis G ὄψις (ópsis) resembling Carolina parakeet, Conuropsis carolinensis
orientalis L eastern oriental cockroach, Blatta orientalis orientalisorientale
ortho- G ὀρθός (orthós) straight Orthoptera
oryza G ὄρυζα (óruza) rice Asian rice, Oryza sativa; rice rats, Oryzomys
ovatus L egg-shaped shagbark hickory, Carya ovata ovatusovataovatum

PEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
pachy- G παχύς (pakhús) thick, stout Pachycephalosaurus
pallidus L pale Dalmatian iris, Iris pallida palliduspallidapallidum
palustris L paluster of the marsh mugger crocodile, Crocodylus palustris;
marsh marigold, Caltha palustris
palustrispalustre
pan- panto- G πᾶν (pân) all Pancratium (a flower); Pangaea
parviflorus L small-flowered small-flowered mallow, Malva parviflora;
thimbleberry, Rubus parviflorus
parviflorusparvifloraparviflorum
parvifolius L small-leaved Chinese elm, Ulmus parvifolia;
littleleaf ceanothus, Ceanothus parvifolius;
small-leaved lomatium, Lomatium parvifolium
parvifoliusparvifoliaparvifolium
parvus L small dwarf catshark, Asymbolus parvus;
mountain pygmy possum, Burramys parvus;
small onion, Allium parvum
parvusparvum
pecten L comb Venus comb murex, Murex pecten
ped L pēs foot showy lady slipper, Cypripedium reginae
pelagicus L, G πελαγικός of the open sea pelagic cormorant, Phalacrocorax pelagicus pelagicuspelagicapelagicum
penn- L penna feather, wing great auk, Pinguinus impennis; Darwin's rhea, Rhea pennata
penta- G πέντε (pénte) five five-fingered skink, Chalcides pentadactylus
petro- G πέτρα (pétra), L petra rock, stone rock daisy, Erigeron petrophilus; Roberts's flat-headed bat, Sauromys petrophilus
phago- G ἔφαγον eat African scat (fish), Scatophagus tetracanthus; Ichthyophaga, the ("fish-eating") sea eagle; hematophagy
phenolicus L able to degrade phenol Pseudoalteromonas phenolica phenolicusphenolicaphenolicum
pholis G φολῐ́ς (pholís) horny scale bluespotted grouper, Cephalopholis argus
phyllo- G φύλλον (phúllon) leaf garden lupin, Lupinus polyphyllus
physi- G φύσις (phúsis) nature Symphysia ("naturally joined") (a plant)[4]
phyto- G φυτόν (phutón) plant Astrophytum, Astrophytum myriostigma (a cactus); epiphyte
pictus L painted Pimelodus pictus, a catfish;
painted skipper, Hesperilla picta;
painted tunicate, Clavelina picta;
Abutilon pictum, a shrub
pictuspictapictum
platy- G πλατύς (platús) flat and broad flathead trout, Salmo platycephalus; platypus
plumosum L feathered big tarweed, Blepharizonia plumosa; buzzer midge, Chironomus plumosus plumosusplumosaplumosum
pod- G πούς (poús) foot, leg, stem red-footed spikesedge, Eleocharis erythropoda; Arthropoda; Gastropoda
poliocephalus G grey-headed ashy-headed goose, Chloephaga poliocephala;
grey-crowned flatbill, Tolmomyias poliocephalus;
grey-headed flying fox, Pteropus poliocephalus;
grey-headed goshawk, Accipiter poliocephalus;
hoary-headed grebe, Poliocephalus poliocephalus;
white-headed langur, Trachypithecus poliocephalus;
yellow-lored tody-flycatcher, Todirostrum poliocephalum
poliocephaluspoliocephalapoliocephalum
poly- G πολύς (polús) many, much common knotgrass, Polygonum aviculare
pomum L fruit apple maggot, Rhagoletis pomonella;
apple murex, Phyllonotus pomum;
codling moth, Cydia pomonella;
emu apple, Kunzea pomifera;
Osage orange, Maclura pomifera
pomumpomiferpomiferapomonella
ponticus G Πόντος (Póntos) Pontic; from Pontus, Turkey Black Sea field mouse, Apodemus ponticus;
Pontic adder, Vipera pontica;
Pontic rhododendron, Rhododendron ponticum;
Roman wormwood, Artemisia pontica
ponticusponticaponticum
praecox L early early onion, Allium praecox;
neon rainbow, Melanotaenia praecox;
wintersweet, Chimonanthus praecox
praecox
prātum L meadow Inyo meadow lupine, Lupinus pratensis;
meadow foxtail, Alopecurus pratensis;
meadow sedge, Carex praticola;
meadow waxcap, Cuphophyllus pratensis
pratensispratensepraticola
proto- G πρῶτος (prôtos) first Protozoa
pruriens L itching velvet bean, Mucuna pruriens pruriens
pseudo- L G ψευδής (pseudḗs) false or fake pastel flower, Pseuderanthemum variabile
psychrophilus G ψυχρός (psukhrós) cold-loving bacterial rod, Flavobacterium psychrophilum;
bacterium, Geobacter psychrophilus;
whip-lash squid, Mastigoteuthis psychrophila
psychrophiluspsychrophilapsychrophilum
pterus, -pter G πτερόν (pterón) wing, feather white-winged tern, Chlidonias leucopterus; Pteranodon (winged toothless); Pterodactylus (winged finger); Pteridophyta; Diptera; Coleoptera
pubescens L downy downy oak, Quercus pubescens pubescens
pugil L pugil a boxer fighting conch, Strombus pugilis pugilis
pulchellus L pretty little[5] beautiful sunbird, Cinnyris pulchella;
green pygmy goose, Nettapus pulchellus
pulchelluspulchellapulchellum
pumilus L dwarf Cape dwarf chameleon, Bradypodion pumilum;
dwarf cuckoo, Coccycua pumila;
dwarf mouse-ear, Cerastium pumilum;
eastern forest bat, Vespadelus pumilus;
shaggy fleabane, Erigeron pumilus;
Siberian elm, Ulmus pumila
pumilapumiluspumilum
punctatus L spotted, marked with punctures dotted thyme-moss, Rhizomnium punctatum;
thirteen-spotted lady beetle, Hippodamia tredecimpunctata
punctatuspunctatapunctatum
pungens L pungens pungent blue spruce, Picea pungens;
pungent slippery jack, Suillus pungens
pungens
purpurascens L somewhat purple veiled purple hygrophorus, Hygrophorus purpurascens purpurascens
purpureus L purpureus purple purple amole, Chlorogalum purpureum;
purple coneflower, Echinacea purpurea;
purple finch, Haemorhous purpureus
purpureuspurpureapurpureum
pygo- G πυγή (pugḗ) tail, rump chinstrap penguin, Pygoscelis antarcticus

QEdit

Latin/Greek Language English Example Search for titles containing the word or using the prefix:
quadri- L quattuor four, square burr grass, Festuca quadriflora (four-flowered);
four-coloured bushshrike, Telophorus quadricolor;
fourspot butterflyfish, Chaetodon quadrimaculatus;
whorled loosestrife, Lysimachia quadrifolia (four-leaved)
All pages beginning with "Quadri"

REdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
radix L root or radish taproot fleabane, Erigeron radicatus radixradicansradicatusradicis
rāmus L branch branched draba, Draba ramosissima;
branched murex, Chicoreus ramosus
ramosusramosaramulosus
repandus L repandus curved upwards, turned up dragon's tongue, Hemigraphis repanda;
hedgehog mushroom, Hydnum repandum;
Peruvian apple cactus, Cereus repandus
repandusrepandarepandum
repens L creeping, crawling (rēpēns) creeping buttercup, Ranunculus repens
repens L unexpected (rĕpēns) white clover, Trifolium repens
reptans, rept- L creeping, crawling bugle, Ajuga reptans;
creeping cinquefoil, Potentilla reptans; Reptilia
reptans
reticulata L reticulated mandarin orange, Citrus reticulata reticulatusreticulatareticulatum
rhino- G ῥίς (rhís) nose orange leaf-nosed bat, Rhinonicteris aurantia; rhinoceros
rhiza G ῥίζα (rhíza) root bushy seedbox, Ludwigia helminthorrhiza; Rhizobium (nitrogen-fixing soil bacteria)
rhynchos G ῥύγχος (rhúnkhos) beak or snout mallard, Anas platyrhynchos; Rhamphorhynchus
rhytis G ῥῠτίς (rhutís) wrinkled, folded shaggy moss, Rhytidiadelphus triquetrus; Rhytidodon (syn. Rutiodon)
rigidus L rigid, stiff big galleta, Hilaria rigida rigidusrigidarigidum
rostr- L rōstrum beak, bill, snout common crossbill, Loxia curvirostra
rostralis L with a beak buttoned snout moth, Hypena rostralis rostralisrostrale
rostratus L rōstrātus having a beak beaked sedge, Carex rostrata;
beaked yucca, Yucca rostrata;
Caribbean sharp-nose puffer, Canthigaster rostrata;
longnose surgeonfish, Zebrasoma rostratum
rostratusrostratarostratum
ruber, rubr- L ruber red red maple, Acer rubrum;
red valerian, Centranthus ruber;
ruby bolete, Hortiboletus rubellus;
summer tanager, Piranga rubra
ruberrubrarubrumrubellusrubrescens
ruder- L rūdus, rūderis rubbish Cannabis ruderalis;
Porophyllum ruderale;
ruderal bumblebee, Bombus ruderatus
ruderalisruderaleruderatus
rudis, rud- L rough, rude coarse chameleon, Trioceros rudis;
pied kingfisher Ceryle rudis;
rough gecko, Naultinus rudis;
rough mabuya, Eutropis rudis
rudisrude
rufus, ruf- L red, reddish red wolf, Canis rufus;
rufous rubber cup, Galiella rufa
rufusrufarufumrufescens

SEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
sanctus L sacred See sanctus (species) sanctus
sanguis L blood bloodroot, Sanguinaria canadensis sanguinis
sapiens L wise recent subspecies of humans: Homo sapiens sapiens ("wise, wise man")
sarawakensis Malaysian from Sarawak Sarawak pygmy swellshark Cephaloscyllium sarawakensis sarawakensis
sativus L sown, cultivated oat, Avena sativa;
pea, Pisum sativum;
rice, Oryza sativa
sativussativasativum
saura, -saur G σαῦρος (saûros) lizard, reptile lancetfish, Alepisaurus; Maiasaura (dinosaur)
sculptus L sculpted reed-stemmed orchid, Epidendrum sculptum;
sculpted lanternshark, Etmopterus sculptus;
sculpted puffball, Calvatia sculpta
sculptussculptasculptum
septem L seven seven-spot ladybird, Coccinella septempunctata
setosus L bristly or shaggy hairy Atlantic spiny rat, Trinomys setosus;
artic iris Iris setosa,
Diadema setosum
setosussetosasetosum
silvestris, sylvestris L from woodland or forest; wild wildcat, Felis silvestris;
snowdrop anemone, Anemone sylvestris
silvestris, sylvestrissilvestre, sylvestre
similis L similar Callinectes similis similis
simplex L simple see List of species named simplex simplex
sinensis L from China tea, Camellia sinensis sinensissinense
speciosus L showy queen's crape-myrtle, Lagerstroemia speciosa;
Japanese lily, Lilium speciosum
speciosusspeciosaspeciosum
sperma G σπέρμα (spérma) seed African daisies, Osteospermum
sphen-, spheno- G σφήν (sphḗn) wedge tuatara, Sphenodon punctatus
squamatus l with scales scaly francolin, Pternistis squamatus, scaled woodcreeper, Lepidocolaptes squamatus
stoma G στόμα (stóma) mouth, opening stomate, Gnathostomata
striatus L striped African striped skink, Trachylepis striata;
striated heron, Butorides striatus;
striped Barbados lily, Hippeastrum striatum
striatusstriatastriatum
strictus L straight, narrow, erect chocolate lily, Dichopogon strictus;
Oxalis stricta; Babiana stricta; Nardus stricta,
bog haircap moss, Polytrichum strictum
strictusstrictastrictum
strix, strig- L owl tawny owl, Strix aluco;
tawny frogmouth, Podargus strigoides
suber L cork cork oak, Quercus suber
suchos, -suchus G σοῦχος (soûkhos) crocodile (from Egyptian) Eusuchia, Koolasuchus
sulcatus L furrowed furrowed wakerobin, Trillium sulcatum;
grooved helmet-orchid, Nematoceras sulcatum
sulcatussulcatasulcatum
syriacus L Syrian common milkweed, Asclepias syriacus syriacussyriacasyriacum

TEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
tardus, tardi- L slow, late great bustard, Otis tarda;
Chisos Mountains oak, Quercus tardifolia
tele-, tel- G τῆλε (têle) far, distant New South Wales waratah, Telopea speciosissima
tenax L clinging, tenacious bear grass, Xerophyllum tenax;
tough bully, Sideroxylon tenax;
tough-leaved iris, Iris tenax
tenax
tenuis L thin, slender, fine slender rush, Juncus tenuis;
plealeaf knotweed, Polygonum tenue
tenuistenue
tetra- G τετρα- four four-leaved allseed, Polycarpon tetraphyllum; Tetrapoda
therium, ther- G θηρίον (thēríon), θήρ (thḗr) beast, wild animal giant ground sloth, Megatherium americanum;
stinkpot turtle, Sternotherus odoratus;
gelada, Theropithicus gelada
tinctorius L for dyeing woad, Isatis tinctoria tinctoriustinctoriatinctorium
tomentosus L furry bristle-tail filefish, Acreichthys tomentosus;
fuzzy mock-orange, Philadelphus tomentosus;
woollyleaf ceanothus, Ceanothus tomentosus
tomentosustomentosatomentosum
tri-, tris- L tri-, G τρι- (tri-) three black-legged kittiwake, Rissa tridactyla;
three-cornered garlic, Allium triquetrum
tricho-, -thrix G θρίξ (thríx), τριχ- (trikh-) hair cloud ear fungus, Auricularia polytricha
tripartitus L three-part threepart violet, Viola tripartita;
threetip sagebrush, Artemisia tripartita
tripartitustripartita
troglodytes L G τρωγλοδύτης (trōglodútēs) cave-dweller chimpanzee, Pan troglodytes;
wren, Troglodytes troglodytes
tropicalis L tropical Candida tropicalis (yeast);
Rostraureum tropicale (fungus)
tropicalistropicale

UEdit

Latin/Greek Language English Example Search for titles containing the word or using the prefix:
ulmus L elm American elm, Ulmus americana; elmleaf goldenrod, Solidago ulmifolia; Siberian elm, Ulmus pumila; Ulmus
ulos G οὖλος (oûlos) woolly Uloborus; Ulotrichi; Ulotrichopus All pages beginning with "Ulo"
unus L one Monotropa uniflora; unicolor woolly lemur, Avahi unicolor
ura G οὐρά (ourá) of the tail mourning dove, Zenaida macroura; coral snake, Micrurus corallinus

VEdit

Latin/Greek Language English Examples Search for titles containing the word or using the prefix:
variabilis L variable grey bunting, Emberiza variabilis variabilisvariabile
variegatus L variegated variegated laughingthrush, Garrulax variegatus; croton, Codiaeum variegatum variegatusvariegatavariegatum
velox, velocis L swift swift fox, Vulpes velox; Velociraptor velox
ventralis L ventral, of the belly Hispaniolan parrot, Amazona ventralis;
southern dwarf chameleon, Bradypodion ventrale
ventralisventrale
vernicosa L varnished varnished maxillaria, Maxillaria vernicosa vernicosusvernicosavernicosum
vernus, vernalis L spring spring gentian, Gentiana verna;
spring pheasant's eye, Adonis vernalis;
spring sneezeweed, Helenium vernale
vernalisvernale
verrucosus L rough-skinned Javan warty pig, Sus verrucosus; reef stonefish, Synanceia verrucosa verrucosusverrucosaverrucosum
versicolor L many-colored varied honeyeater, Lichenostomus versicolor; Vietnam mouse-deer, Tragulus versicolor versicolor
verticillata L whorled spaghetti bryozoan, Zoobotryon verticillatum; whorled plectranthus, Plectranthus verticillatus verticillatusverticillataverticillatum
verus L true, genuine true aloe, Aloe vera; lady's bedstraw, Galium verum verusverum
victoriae L Victorian Victoria's bar, Cigaritis victoriae victoriae
villosus L[6] hairy, shaggy hairy nightshade, Solanum villosum;
hairy stonecrop, Sedum villosum;
hairy vetch, Vicia villosa;
hairy woodpecker, Picoides villosus;
shaggy hawkweed, Hieracium villosum;
villous deadly carrot, Thapsia villosa
villosusvillosavillosum
virginiana L Virginia Virginia opossum, Didelphis virginiana; Rosa virginiana, the Virginia rose virginianavirginianum
viridis L green frog orchid, Coeloglossum viride;
green alder, Alnus viridis;
green wrasse, Labrus viridis
viridisviride
virosus L poisonous cowbane, Cicuta virosa; poisonous lettuce, Lactuca virosa virosus - virosa
viticola
(vitis-cola)
L grape vine inhabitant or cultivator Phomopsis viticola; Plasmopara viticola; Schizomyia viticola viticola
volans L flying flying dragon, Draco volans; southern flying squirrel, Glaucomys volans volans
vulgaris L common common octopus, Octopus vulgaris; common privet, Ligustrum vulgare vulgarisvulgare

W–ZEdit

Latin/Greek Language English Example Search for titles containing the word or using the prefix:
xanthos G ξανθός yellow yellow staining mushroom, Agaricus xanthodermus All pages beginning with "Xanth"
zoster G ζωστήρ (zōstḗr) belt, girdle white-eyes, Zosterops; Zosterophyllum All pages beginning with "Zoster"
zygos G ζυγός joined Zygophyllum; Zygoptera All pages beginning with "Zygo"

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ Chuck Griffith. "Dictionary of Botanical Epithets". 
  2. ^ "Rhus glabra L". Northern Arizona University. Retrieved 4 September 2012. 
  3. ^ "Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary, G, Gracchus, grăcĭlĭpes". Retrieved 2016-01-17. 
  4. ^ Umberto Quattrocchi (2000). CRC World Dictionary of Plant Names. CRC Press. p. 2610. ISBN 0-8493-2673-7. 
  5. ^ Charlton T. Lewis, Charles Short (1879). "pulchellus". A Latin Dictionary. 
  6. ^ "Charlton T. Lewis, An Elementary Latin Dictionary, villōsus". Retrieved 2016-01-17. 

External linksEdit