List of Swedish films of the 1940s

This is a list of films produced in Sweden and in the Swedish language in the 1940s. For an A-Z see Category:Swedish films.

1940Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1940
Bashful Anton Blyge Anton Emil A. Lingheim Edvard Persson, Ingrid Luterkort, Britta Brunius Comedy
The Bjorck Family Familjen Björck Anders Henrikson Olof Winnerstrand, Frida Winnerstrand, Birgitta Arman Comedy
Blossom Time Den blomstertid Alf Sjöberg Sture Lagerwall, Gerd Hagman, Arnold Sjöstrand Drama
The Crazy Family Snurriga familjen Ivar Johansson Thor Modéen, Elsa Carlsson, Åke Söderblom Comedy
A Crime Ett brott Anders Henrikson Edvin Adolphson, Karin Ekelund, Carl Barcklind Crime
Hanna in Society Hanna i societén Gunnar Olsson Rut Holm, Carl Barcklind, Elsa Carlsson Comedy
Her Melody Hennes melodi Thor L. Brooks Sonja Wigert, Sture Lagerwall, Margit Manstad Comedy
Heroes in Yellow and Blue Hjältar i gult och blått Schamyl Bauman Thor Modéen, Elof Ahrle, Tollie Zellman Comedy
June Nights Juninatten Per Lindberg Ingrid Bergman, Marianne Löfgren, Marianne Aminoff Drama
Kiss Her! Kyss henne! Weyler Hildebrand Annalisa Ericson, Thor Modéen Comedy
One, But a Lion! En, men ett lejon! Gustaf Molander Håkan Westergren, Annalisa Ericson, Marianne Aminoff Comedy
A Real Man Karl för sin hatt Schamyl Bauman Adolf Jahr, Birgit Tengroth, Sigurd Wallén Comedy
A Sailor on Horseback En sjöman till häst Emil A. Lingheim Edvard Persson, Karl-Arne Holmsten, Ivar Kåge Comedy
The Song of the Wilderness Vildmarkens sång Gösta Stevens Georg Løkkeberg, Signe Hasso, Alfred Maurstad Drama Co-production with Norway
They Staked Their Lives Med livet som insats Alf Sjöberg Aino Taube, Anders Henrikson Drama
The Three of Us Vi tre Schamyl Bauman Sture Lagerwall, Signe Hasso, Stig Järrel Drama
With Open Arms Stora famnen Gustaf Edgren Sigurd Wallén, Signe Hasso, Olof Molander Comedy

1941Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1941
Bright Prospects Den ljusnande framtid Gustaf Molander Signe Hasso, Ernst Eklund, Erik 'Bullen' Berglund Drama
Dunungen Dunungen Weyler Hildebrand Karin Nordgren, Adolf Jahr, Hilda Borgström Drama
The Fight Continues Striden går vidare Gustaf Molander Victor Sjöström, Renée Björling, Alf Kjellin Drama
Fransson the Terrible Fransson den förskräcklige Gösta Cederlund Elof Ahrle, Carl-Gunnar Wingård, Inga-Bodil Vetterlund Comedy
The Ghost Reporter Spokreportern Schamyl Bauman Åke Söderblom, Thor Modéen, Annalisa Ericson Comedy
Home from Babylon Hem från Babylon Alf Sjöberg Gerd Hagman, Arnold Sjöstrand, Georg Rydeberg Drama
How to Tame a Real Man Så tuktas en äkta man Ragnar Arvedson Birgit Tengroth, Håkan Westergren, Thor Modéen Comedy
If I Could Marry the Minister Tänk, om jag gifter mig med prästen Ivar Johansson Viveca Lindfors, Georg Rydeberg, Arnold Sjöstrand Drama
In Paradise I paradis... Per Lindberg Viveca Lindfors, Georg Rydeberg, Birgitta Valberg Comedy
Lasse-Maja Lasse-Maja Gunnar Olsson Sture Lagerwall, Liane Linden, Emil Fjellström Historical
Life Goes On Livet går vidare Anders Henrikson Edvin Adolphson, Aino Taube, Sigurd Wallén Drama
Lucky Young Lady Ung dam med tur Ragnar Arvedson Sonja Wigert, Karl-Arne Holmsten, Dagmar Ebbesen Comedy
Only a Woman Bara en kvinna Anders Henrikson Karin Ekelund, Arnold Sjöstrand, Karin Kavli Comedy
Goransson's Boy Göranssons pojke Weyler Hildebrand Adolf Jahr, Dagmar Ebbesen, Emil Fjellström Drama
Poor Ferdinand Stackars Ferdinand Nils Jerring Thor Modéen, Åke Söderblom, Tollie Zellman Comedy
The Poor Millionaire En fattig miljonär Sigurd Wallén Stig Järrel, Dagmar Ebbesen, Marianne Aminoff Comedy
Scanian Guerilla Snapphanar Åke Ohberg Edvard Persson, Tekla Sjöblom, George Fant Historical
Sunny Sunberg Soliga Solberg Emil A. Lingheim Edvard Persson, Märta Arbin, Tord Bernheim Comedy
The Talk of the Town Det sags pa stan Per Lindberg Olof Sandborg, Carl Ström, Marianne Löfgren Drama
The Teachers on Summer Vacation Magistrarna på sommarlov Schamyl Bauman Alice Babs, Karl-Arne Holmsten, Carl Hagman Comedy
Tonight or Never I natt - eller aldrig Gustaf Molander Åke Söderblom, Thor Modéen, Sickan Carlsson Comedy
The Train Leaves at Nine Tåget går klockan 9 Ivar Johansson Thor Modéen, Torsten Winge, Allan Bohlin Comedy
We're All Errand Boys Springpojkar ä vi allihopa! Ivar Johansson Åke Söderblom, Rune Halvarsson, Gunnar Höglund Comedy
Woman on Board En kvinna ombord Gunnar Skoglund Edvin Adolphson, Karin Ekelund, Hampe Faustman War

1942Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1942
Adventurer En äventyrare Gunnar Olsson Sture Lagerwall, Ingrid Backlin, Margit Manstad Historical
The Case of Ingegerd Bremssen Fallet Ingegerd Bremssen Anders Henrikson Sonja Wigert, Dagmar Ebbesen, Gösta Cederlund Drama
Dangerous Ways Farliga vägar Anders Henrikson Karin Ekelund, Georg Rydeberg, Ernst Eklund Drama
Doctor Glas Doktor Glas Rune Carlsten Georg Rydeberg, Irma Christenson, Hilda Borgström Drama
Flames in the Dark Lågor i dunklet Hasse Ekman Edvin Adolphson, Inga Tidblad, Stig Järrel Drama
General von Döbeln General von Döbeln Olof Molander Edvin Adolphson, Poul Reumert, Eva Henning Historical
The Heavenly Play Himlaspelet Alf Sjöberg Rune Lindström, Eivor Landström, Anders Henrikson Drama
It Is My Music Det ar min musik Börje Larsson Nils Kihlberg, Eva Henning, Sigurd Wallén Comedy
Nothing Is Forgotten Man glömmer ingenting Åke Ohberg Edvin Adolphson, Gerd Hagman, Marianne Löfgren Drama
Ride Tonight! Rid i natt Gustaf Molander Lars Hanson, Gerd Hagman, Eva Dahlbeck Historical
Sun Over Klara Sol över Klara Emil A. Lingheim Edvard Persson, Barbro Flodquist, Stina Ståhle Drama
Take Care of Ulla Ta hand om Ulla Ivar Johansson Marianne Aminoff, Bengt Logardt, Åke Grönberg Drama
Tomorrow's Melody Morgondagens melodi Ragnar Frisk Viveca Lindfors, Nils Lundell, Björn Berglund Drama
We House Slaves Vi hemslavinnor Schamyl Bauman Dagmar Ebbesen, John Botvid, Ernst Eklund Comedy
The Yellow Clinic Gula kliniken Ivar Johansson Arnold Sjöstrand, Viveca Lindfors, Gudrun Brost Drama

1943Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1943
The Brothers' Woman Brödernas kvinna Gösta Cederlund Viveca Lindfors, Arnold Sjöstrand, Gunnar Sjöberg Drama
Captured by a Voice Fångad av en röst Ivar Johansson Rut Holm, Åke Grönberg, Bengt Logardt Comedy
Elvira Madigan Elvira Madigan Åke Ohberg Eva Henning, Åke Ohberg, Irma Christenson Drama
Gentleman with a Briefcase Herre med portfölj Ragnar Arvedson Georg Rydeberg, Irma Christenson, Anne-Margrethe Björlin Drama
A Girl for Me En flicka för mej Börje Larsson Sickan Carlsson, Karl-Arne Holmsten, Max Hansen Comedy
I Killed Jag dräpte Olof Molander Anders Henrikson, Arnold Sjöstrand, Irma Christenson Drama
Imprisoned Women Kvinnor i fångenskap Olof Molander Gunnar Sjöberg, Elsie Albiin, Gunn Wållgren Drama
In Darkest Smaland I mörkaste Småland Schamyl Bauman Sigurd Wallén, Emil Fjellström, Gull Natorp Comedy
Katrina Katrina Gustaf Edgren Märta Ekström, Frank Sundström, Hampe Faustman Drama
Life and Death På liv och död Rolf Husberg Nils Kihlberg, Birgit Tengroth, Hasse Ekman Drama
Life in the Country Livet på landet Bror Bügler Edvard Persson, George Fant, Birgitta Valberg Comedy
Little Napoleon Lille Napoleon Gustaf Edgren Åke Söderblom, Annalisa Ericson, Marianne Löfgren Comedy
Men of the Navy Örlogsmän Börje Larsson Nils Kihlberg, Karl-Arne Holmsten, Anne-Margrethe Björlin Drama
Mister Collins' Adventure Herr Collins äventyr Anders Henrikson Anders Henrikson, Birgit Sergelius, Thor Modéen Comedy
Night in Port Natt i hamn Hampe Faustman Sigurd Wallén, Birgit Tengroth, Alf Kjellin Drama
She Thought It Was Him Hon trodde det var han Per-Axel Branner Edvin Adolphson, Anne-Margrethe Björlin, Naemi Briese Comedy
The Sin of Anna Lans Anna Lans Rune Carlsten Viveca Lindfors, Arnold Sjöstrand, Gudrun Brost Drama
The Sixth Shot Sjätte skottet Hasse Ekman Edvin Adolphson, Karin Ekelund, Gunn Wållgren Drama
Sonja Sonja Hampe Faustman Birgit Tengroth, Åke Grönberg, Sture Lagerwall Drama
There's a Fire Burning Det brinner en eld Gustaf Molander Inga Tidblad, Lars Hanson, Victor Sjöström Drama
The Word Ordet Gustaf Molander Victor Sjöström, Holger Löwenadler, Rune Lindström Drama
Young Blood Ungt blod Ivar Johansson Agneta Lagerfeldt, Toivo Pawlo, Olof Widgren Drama

1944Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1944
Appassionata Appassionata Olof Molander Georg Rydeberg, Viveca Lindfors, Alf Kjellin Drama
Blizzard Snöstormen Åke Ohberg Karin Ekelund, Gunnar Olsson, Liane Linden Drama
Count Only the Happy Moments Räkna de lyckliga stunderna blott Rune Carlsten Sonja Wigert, Arnold Sjöstrand, Olof Widgren Comedy
Dolly Takes a Chance Dolly tar chansen Gustaf Edgren Marguerite Viby, Karl-Arne Holmsten Comedy
Eaglets Örnungar Ivar Johansson Alice Babs, Lasse Dahlquist, Sten Lindgren Drama
The Emperor of Portugallia Kejsarn av Portugallien Gustaf Molander Victor Sjöström, Gunn Wållgren, Karl-Arne Holmsten Drana
The Forest Is Our Heritage Skogen är vår arvedel Ivar Johansson Erik 'Bullen' Berglund, Birgit Tengroth, Sven Magnusson Drama
The Girl and the Devil Flickan och djävulen Hampe Faustman Kolbjörn Knudsen, Gunn Wållgren, Stig Järrel Mystery
The Green Lift Gröna hissen Börje Larsson Max Hansen, Sickan Carlsson, Gaby Stenberg Comedy
Guttersnipes Rännstensungar Ragnar Frisk Adolf Jahr, Britta Brunius, Harry Persson Drama
His Excellency Excellensen Hasse Ekman Lars Hanson, Gunnar Sjöberg, Elsie Albiin Drama
I Am Fire and Air Jag är eld och luft Anders Henrikson Viveca Lindfors, Stig Järrel, Olof Widgren Drama
The Invisible Wall Den osynliga muren Gustaf Molander Inga Tidblad, Irma Christenson, Karl-Arne Holmsten Drama
Live Dangerously Lev farligt Lauritz Falk Lauritz Falk, Irma Christenson, Elof Ahrle Drama
My People Are Not Yours Mitt folk är icke ditt Weyler Hildebrand Sonja Wigert, Gunnar Björnstrand, Hampe Faustman Drama
The Old Clock at Ronneberga Klockan på Rönneberga Gunnar Skoglund Lauritz Falk, Vibeke Falk, Hilda Borgström Drama
The People of Hemsö Hemsöborna Sigurd Wallén Adolf Jahr, Dagmar Ebbesen, Emil Fjellström Drama
Prince Gustaf Prins Gustaf Schamyl Bauman Alf Kjellin, Mai Zetterling, Lennart Bernadotte Historical
Skipper Jansson Skeppar Jansson Sigurd Wallén Sigurd Wallén, Douglas Håge, Artur Rolén Comedy
Torment Hets Alf Sjöberg Alf Kjellin, Mai Zetterling, Stig Järrel Drama Won Palme d'Or ("Golden Palm") at the Cannes Film Festival, 1946 (shared)
Turn of the Century När seklet var ungt Gunnar Olsson Edvard Persson, Stina Hedberg, Marianne Gyllenhammar Drama
We Need Each Other Vi behöver varann Hampe Faustman Ludde Gentzel, Ingrid Borthen, Carl Ström Drama

1945Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1945
Black Roses Svarta rosor Rune Carlsten Viveca Lindfors, Anders Ek, Ulf Palme Drama
Blood and Fire Blod och eld Anders Henrikson Anders Henrikson, Sonja Wigert, George Fant Drama
Crime and Punishment Brott och straff Hampe Faustman Gunn Wållgren, Sigurd Wallén, Elsie Albiin Drama
The Gallows Man Galgmannen Gustaf Molander Edvin Adolphson, Wanda Rothgardt, Inga Tidblad Drama
The Girls in Smaland Flickorna i Småland Schamyl Bauman Sickan Carlsson, Åke Grönberg, Sigge Fürst Drama
The Happy Tailor Den glade skräddaren Gunnar Olsson Edvard Persson, Mim Persson, Ivar Kåge Comedy
His Majesty Must Wait Hans Majestat far vanta Gustaf Edgren Sture Lagerwall, Åke Söderblom, Aino Taube Comedy
Jolanta the Elusive Pig Jolanta - den gäckande suggan Hugo Bolander Oscar Winge, Thor Modéen, Fritiof Billquist Comedy
The Journey Away Resan bort Alf Sjöberg Gunn Wållgren, Holger Löwenadler, Maj-Britt Nilsson Drama
Man's Woman Mans kvinna Gunnar Skoglund Edvin Adolphson, Birgit Tengroth, Holger Löwenadler Drama
Maria of Kvarngarden Maria på Kvarngården Arne Mattsson Edvin Adolphson, Viveca Lindfors, Irma Christenson Drama
Motherhood Moderskapets kval och lycka Ivar Johansson Birgit Rosengren, Björn Berglund, Allan Bohlin Drama
The Österman Brothers' Virago Bröderna Östermans huskors Ivar Johansson Emy Hagman, Adolf Jahr, Artur Rolén Comedy
The Rose of Tistelön Rosen på Tistelön Åke Ohberg Eva Henning, John Ekman, Arnold Sjöstrand Historical
The Serious Game Den allvarsamma leken Rune Carlsten Viveca Lindfors, John Ekman, Olof Widgren Drama
Tired Theodore Trötte Teodor Anders Henrikson Max Hansen, Annalisa Ericson, Tollie Zellman Comedy
Wandering with the Moon Vandring med månen Hasse Ekman Eva Henning, Alf Kjellin, Stig Järrel Drama
Widower Jarl Änkeman Jarl Sigurd Wallén Sigurd Wallén, Dagmar Ebbesen, Sven Magnusson Comedy

1946Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1946
Affairs of a Model Det är min modell Gustaf Molander Maj-Britt Nilsson, Alf Kjellin, Olof Winnerstrand Comedy
The Balloon Ballongen Göran Gentele Nils Poppe, Marianne Löfgren, Ingrid Borthen Comedy
The Bells of the Old Town Klockorna i Gamla sta'n Ragnar Hyltén-Cavallius Edvard Persson, George Fant, Elsie Albiin Drama
Between Brothers Bröder emellan Börje Larsson Max Hansen, Marianne Aminoff, Vibeke Falk Comedy
Brita in the Merchant's House Brita i grosshandlarhuset Åke Ohberg George Fant, Eva Dahlbeck, Åke Grönberg Drama
Crisis Kris Ingmar Bergman Marianne Löfgren, Inga Landgré, Stig Olin Drama
Desire Begär Edvin Adolphson Edvin Adolphson, Gunn Wållgren, Carl Deurell Drama
Evening at the Djurgarden Djurgårdskvällar Rolf Husberg Adolf Jahr, Emy Hagman, Nils Ericsson Comedy
Harald the Stalwart Harald Handfaste Hampe Faustman George Fant, Georg Rydeberg, Elsie Albiin Adventure
Incorrigible Rötägg Arne Mattsson Stig Olin, Stig Järrel, Marianne Löfgren Drama
Interlude I dödens väntrum Hasse Ekman Viveca Lindfors, Hasse Ekman, Erik 'Bullen' Berglund Drama
Iris and the Lieutenant Iris och löjtnantshjärta Alf Sjoberg Mai Zetterling, Alf Kjellin, Åke Claesson Drama
It Rains on Our Love Det regnar på vår kärlek Ingmar Bergman Barbro Kollberg, Birger Malmsten Drama
Johansson and Vestman Johansson och Vestman Olof Molander Holger Löwenadler, Sture Lagerwall, Wanda Rothgardt Drama
Kristin Commands Kristin kommenderar Gustaf Edgren Dagmar Ebbesen, Wanda Rothgardt, Gunnar Björnstrand Comedy
Love Goes Up and Down Kärlek och störtlopp Rolf Husberg Sture Lagerwall, Eva Dahlbeck, Thor Modéen Comedy
Meeting in the Night Möte i natten Hasse Ekman Hasse Ekman, Eva Dahlbeck, Ulf Palme Crime
Money Pengar Nils Poppe Nils Poppe, Inga Landgré, Elof Ahrle Comedy
Peggy on a Spree Peggy på vift Arne Mattsson Marguerite Viby, Gunnar Björnstrand, Stig Järrel Comedy
Sunshine Follows Rain Driver dagg faller regn Gustaf Edgren Mai Zetterling, Alf Kjellin, Sten Lindgren Drama
When the Meadows Blossom När ängarna blommar Hampe Faustman Sigurd Wallén, Dagny Lind, Birger Malmsten Drama
While the Door Was Locked Medan porten var stängd Hasse Ekman Tollie Zellman, Olof Winnerstrand, Inga Landgré Drama
Youth in Danger Ungdom i fara Per G. Holmgren Kenne Fant, Gunnar Sjöberg, Sven-Eric Gamble Drama

1947Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1947
Bill Bergson, Master Detective Mästerdetektiven Blomkvist Rolf Husberg Olle Johansson, Sven-Axel Carlsson, Bernt Callenbo Mystery
The Bride Came Through the Ceiling Bruden kom genom taket Bengt Palm Annalisa Ericson, Stig Järrel, Karl-Arne Holmsten Comedy
Crime in the Sun Brott i sol Göran Gentele Birger Malmsten, Gunnel Broström, Margareta Fahlén Crime
Dinner for Two Supé för två Ragnar Arvedson Edvin Adolphson, Karin Ekelund, Gaby Stenberg Comedy
Don't Give Up Tappa inte sugen Lars-Eric Kjellgren Nils Poppe, Annalisa Ericson, Gaby Stenberg Musical
Dynamite Dynamit Åke Ohberg Birgit Tengroth, Bengt Ekerot, Marianne Löfgren Crime
The Girl from the Marsh Croft Tösen från Stormyrtorpet Gustaf Edgren Margareta Fahlén, Alf Kjellin, Sten Lindgren Drama
How to Love Konsten att älska Gunnar Skoglund Sture Lagerwall, Wanda Rothgardt, Lauritz Falk Drama
I Love You Karlsson Jag älskar dig, Karlsson! Lau Lauritzen Marguerite Viby, Sture Lagerwall, Olof Winnerstrand Comedy
Jens Mansson in America Jens Månsson i Amerika Bengt Janzon Edvard Persson, Stig Olin, Mim Persson Comedy
The Key and the Ring Nyckeln och ringen Anders Henrikson Aino Taube, Lauritz Falk, Eva Dahlbeck Comedy
Life in the Finnish Woods Livet i Finnskogarna Ivar Johansson Carl Jularbo, Naima Wifstrand, Barbro Ribbing Drama
The Loveliest Thing on Earth Det vackraste på jorden Anders Henrikson Marianne Löfgren, Per Oscarsson, Inger Juel Drama
Maria Maria Gösta Folke Maj-Britt Nilsson, George Fant, Stig Järrel Drama
Neglected by His Wife Försummad av sin fru Gösta Folke Irma Christenson, Karl-Arne Holmsten, Agneta Prytz Comedy
The Night Watchman's Wife Nattvaktens hustru Bengt Palm Åke Grönberg, Britta Holmberg, Sture Lagerwall Drama
No Way Back Ingen väg tillbaka Edvin Adolphson Edvin Adolphson, Anita Björk, Gaby Stenberg Drama
One Swallow Does Not Make a Summer En fluga gör ingen sommar Hasse Ekman Eva Henning, Sonja Wigert, Lauritz Falk Comedy
The People of Simlang Valley Folket i Simlångsdalen Åke Ohberg Edvin Adolphson, Eva Dahlbeck, Arthur Fischer Drama
The Poetry of Ådalen Ådalens poesi Ivar Johansson Adolf Jahr, Wilma Malmlöf, Nine-Christine Jönsson Drama
Poor Little Sven Stackars lilla Sven Hugo Bolander Nils Poppe, Annalisa Ericson, Hjördis Petterson Comedy
Private Karlsson on Leave 91:an Karlssons permis Gösta Bernhard, Hugo Bolander Gus Dahlström, Holger Höglund, Fritiof Billquist Comedy
Rail Workers Rallare Arne Mattsson Victor Sjöström, John Elfström, Gunnel Broström Drama
A Ship to India Skepp till India land Ingmar Bergman Holger Löwenadler, Anna Lindahl, Birger Malmsten, Gertrud Fridh Drama
The Sixth Commandment Sjätte budet Stig Järrel Ester Roeck Hansen, Gösta Cederlund, Ingrid Backlin Drama
Soldier's Reminder Krigsmans erinran Hampe Faustman Elof Ahrle, Birgit Tengroth, Gunnar Björnstrand Drama
Song of Stockholm Sången om Stockholm Elof Ahrle Alice Babs, Bengt Logardt, Åke Grönberg Musical
Two Women Två kvinnor Arnold Sjöstrand Eva Dahlbeck, Cécile Ossbahr, Gunnar Björnstrand Drama Entered into the 1947 Cannes Film Festival
Wedding Night Bröllopsnatten Bodil Ipsen Max Hansen, Sickan Carlsson, Inga Landgré Comedy
Woman Without a Face Kvinna utan ansikte Gustaf Molander Alf Kjellin, Anita Björk, Gunn Wållgren Drama

1948Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1948
Carnival Evening Marknadsafton Ivar Johansson Adolf Jahr, Emy Hagman, Sigge Fürst Comedy
Each Heart Has Its Own Story Vart hjärta har sin saga Bror Bügler Edvard Persson, Inger Juel, Hilda Borgström Historical
Each to His Own Way Var sin väg Hasse Ekman Gunn Wållgren, Hasse Ekman, Marianne Aminoff Drama
Eva Eva Gustaf Molander Birger Malmsten, Eva Stiberg, Eva Dahlbeck Drama Screenplay by Ingmar Bergman
Foreign Harbour Främmande hamn Hampe Faustman Adolf Jahr, George Fant, Carl Ström Drama Entered into the 1949 Cannes Film Festival
Girl from the Mountain Village Flickan från fjällbyn Anders Henrikson Bengt Blomgren, Eva Dahlbeck, Carl Deurell Drama
I Am with You Jag är med eder Gösta Stevens Victor Sjöström, Rune Lindström, Nils Dahlgren Drama
Lars Hård Lars Hård Hampe Faustman George Fant, Adolf Jahr, Eva Dahlbeck Drama
Life at Forsbyholm Manor Livet på Forsbyholm Elof Ahrle, Arne Mattsson Sickan Carlsson, Egon Larsson, Nils Ericsson Comedy
Life Starts Now Nu börjar livet Gustaf Molander Mai Zetterling, Georg Rydeberg, Wanda Rothgardt Drama
Loffe as a Millionaire Loffe som miljonär Gösta Bernhard Elof Ahrle, Sture Lagerwall, Irene Söderblom Comedy
Loffe the Tramp Loffe på luffen Gösta Werner Elof Ahrle, Wiktor Andersson, Agneta Prytz Comedy
Music in Darkness Musik i mörker Ingmar Bergman Mai Zetterling, Birger Malmsten, Rune Andréasson Drama
On These Shoulders På dessa skuldror Gösta Folke Ulf Palme, Anita Björk, Holger Löwenadler Drama
Port of Call Hamnstad Ingmar Bergman Nine-Christine Jönsson, Bengt Eklund, Mimi Nelson Drama
Private Bom Soldat Bom Lars-Eric Kjellgren Nils Poppe, Inga Landgré, Gunnar Björnstrand Comedy
Robinson in Roslagen Robinson i Roslagen Schamyl Bauman Adolf Jahr, Ludde Gentzel, Gull Natorp Comedy
Sin Synd Arnold Sjöstrand Birgit Tengroth, Sture Lagerwall, Gunnar Sjöberg Drama
Sunshine Solkatten Gösta Werner Annalisa Ericson, Nils Ericsson, Georg Funkquist Drama
A Swedish Tiger En svensk tiger Gustaf Edgren Edvin Adolphson, Erik Berglund, Margareta Fahlén War

1949Edit

English Title Swedish Title Director Cast Genre Notes
1949
Åsa-Nisse Åsa-Nisse Ragnar Frisk John Elfström, Artur Rolén, Emy Hagman Comedy First of Åsa-Nisse series
Big Lasse of Delsbo Lång-Lasse i Delsbo Ivar Johansson Sten Lindgren, Anna Lindahl, Ulla Andreasson Drama
Bohus Battalion Bohus bataljon Sölve Cederstrand, Arthur Spjuth Per Grundén, Doris Svedlund, Gus Dahlström Comedy
Dangerous Spring Farlig vår Arne Mattsson Karl-Arne Holmsten, Birger Malmsten, Jan Molander Crime
The Devil and the Smalander Hin och smålänningen Ivar Johansson Stig Järrel, Sigge Fürst, Naima Wifstrand Drama
Father Bom Pappa Bom Lars-Eric Kjellgren Nils Poppe, Gunnar Björnstrand, Sif Ruud Comedy
The Girl from the Third Row Flickan från tredje raden Hasse Ekman Eva Henning, Hilda Borgström, Maj-Britt Nilsson Comedy
Love Wins Out Kärleken segrar Gustaf Molander Karl-Arne Holmsten, Ingrid Thulin, Ilselil Larsen Drama
Number 17 Huset nr 17 Gösta Stevens Edvard Persson, George Fant, Mimi Nelson Crime
Only a Mother Bara en mor Alf Sjoberg Eva Dahlbeck, Ragnar Falck, Ulf Palme Drama
Pippi Longstocking Pippi Långstrump Per Gunvall Viveca Serlachius, Benkt-Åke Benktsson, Sigge Fürst Comedy
Playing Truant Skolka skolan Schamyl Bauman Sickan Carlsson, Gunnar Björnstrand, Olof Winnerstrand Comedy
Prison Fängelse Ingmar Bergman Doris Svedlund, Birger Malmsten, Eva Henning Drama
Realm of Man Människors rike Gösta Folke Ulf Palme, Anita Björk, Erik Hell Drama
Singoalla Singoalla Christian-Jaque Viveca Lindfors, Alf Kjellin, Michel Auclair Historical Co-production with France
Son of the Sea Havets son Rolf Husberg Per Oscarsson, Dagny Lind, John Elfström Drama
The Street Gatan Gösta Werner Maj-Britt Nilsson, Peter Lindgren, Keve Hjelm Drama
Sven Tusan Sven Tusan Gösta Stevens Edvard Persson, Emy Hagman, Gudrun Brost Comedy
The Swedish Horseman Svenske ryttaren Gustaf Edgren Elisabeth Söderström, Kenne Fant, Åke Söderblom Historical
Thirst Törst Ingmar Bergman Eva Henning, Birger Malmsten, Birgit Tengroth Drama
Vagabond Blacksmiths Smeder på luffen Hampe Faustman Åke Fridell, Georg Skarstedt, Doris Svedlund Drama
Woman in White Kvinna i vitt Arne Mattsson Margareta Fahlén, Georg Løkkeberg, Eva Dahlbeck Drama

External linksEdit