Open main menu

Carchemish (/kɑːrˈkɛmɪʃ/ kar-KEM-ish), also spelled Karkemish (Hittite: Karkamiš;[1] Turkish: Karkamış; Greek: Εὔρωπος, Europos; Latin: Europus), was an important ancient capital in the northern part of the region of Syria. At times during its history the city was independent, but it was also part of the Mitanni, Hittite and Neo-Assyrian Empires. Today it is on the frontier between Turkey and Syria.

Viceroyalty of Carchemish / Kingdom of Carchemish

Karkamiša
c. 1321 BC–717 BC
Carchemish among the Neo-Hittite states
Carchemish among the Neo-Hittite states
CapitalCarchemish
Common languagesHittite, Hieroglyphic Luwian
Religion
Hittite-Luwian religion
GovernmentMonarchy
Historical eraBronze Age, Iron Age
• Established
c. 1321 BC
• Disestablished
717 BC
Preceded by
Succeeded by
Mitanni
Neo-Assyrian Empire
Today part of Turkey
 Syria

It was the location of an important battle, about 605 BC, between the Babylonians and Egyptians, mentioned in the Bible (Jer. 46:2). Modern neighbouring cities are Karkamış in Turkey and Jarabulus in Syria (also Djerablus, Jerablus, Jarablos, Jarâblos);[2] the original form of the modern toponym seems to have been Djerabis or Jerabis, likely derived from Europos, the ancient name of the Hellenistic-Roman settlement.[3]

Geography of the siteEdit

Carchemish is now an extensive set of ruins (90 hectares, of which 55 lie in Turkey and 35 in Syria), located on the West bank of Euphrates River, about 60 kilometres (37 mi) southeast of Gaziantep, Turkey, and 100 kilometres (62 mi) northeast of Aleppo, Syria. The site is crossed by the Baghdad Railway that now forms the Turco-Syrian border. The site includes an acropolis along the river, an Inner Town encircled by earthen ramparts and an Outer Town (most of which lies in Syrian territory). A Turkish military base has been estabilished at the site and access but only the acropolis is presently of restricted access.

History of researchEdit

 
T. E. Lawrence and Leonard Woolley (right) in Carchemish, Spring 1913

Carchemish has always been well known to scholars because of several references to it in the Bible (Jer. 46:2; 2 Chr. 35:20; Isa. 10:9) and in Egyptian and Assyrian texts. However, its location was identified only in 1876 by George Smith. Carchemish had been previously identified, incorrectly, with the Classical city of Circesium, at the confluence of the Khabur River and the Euphrates;[4] while some early scholars thought that Jarabulus could be Hierapolis Bambyce, that site is actually located at Manbij in Syria.

The site was excavated by the British Museum, between 1878 and 1881 through Consul Patrick Henderson and between 1911 and 1914 under the direction of D. G. Hogarth. In 1911 on the field there were D. G. Hogarth himself, R. C. Thompson, and T. E. Lawrence ("Lawrence of Arabia"), from 1912 to 1914 C. L. Woolley and T. E. Lawrence, while a last campaign took place in 1920 with C. L. Woolley and Philip Langstaffe Ord Guy.[5][6][7][8] Excavations were interrupted in 1914 by World War I and then ended in 1920 with the Turkish War of Independence.[9] These expeditions uncovered substantial remains of the Assyrian and Neo-Hittite periods, including defensive structures, temples, palaces, and numerous basalt statues and reliefs with Luwian hieroglyphic inscriptions.[10] Between 1956 and 1998 the whole site had been mined by the Turkish Land Forces.

With the completion in February 2011 of mine clearing operations on the Turkish portion of the site, archaeological work was resumed in September 2011.[11] Excavations in the Inner and Outer Towns were carried out by a joint Turco-Italian team from the Universities of Bologna, Gaziantep, and University of Istanbul under the direction of Prof. Dr. Nicolò Marchetti.[12] The second season, from August to November 2012, brought several new art findings and archaeological discoveries, the most remarkable of which is Katuwa's Palace (c. 900 BC) to the east of the Processional Entry. The third season, from May to October 2013, extended the exposure of Katuwa's palace, retrieving a cuneiform tablet with an exorcism in the name of the god Marduk, as well as the ruins of Lawrence's excavation house in the Inner Town, from which literally hundreds of fragments of sculptures and hieroglyphic inscriptions have been retrieved. The fourth season started in May 2014 and continued through October 2014: in Katuwa's palace several orthostats exquisitely carved with a procession of gazelle-bearers have been found, some of them in situ, next to a courtyard paved with squared slabs. In the Neo Assyrian period that courtyard was covered by a mosaic floor made of river pebbles forming squares alternating in black and white color. Lawrence's excavation house was completely excavated. During the fifth season, April to October 2015, more significant discoveries have been made in the palace area, both for Late Hittite sculptures, and Neo Assyrian refurbishments, with tens of items—including two fragments of clay prysmatical cylinders inscribed with a unique cuneiform text by Sargon, intended for display, telling how he captured and reorganized the city of Karkemish—retrieved in a 14-m-deep well, sealed in 605 BC at the time of the Late Babyonian takeover. The sixth season, May to July 2016, saw a number of excavation areas opened also near the border, due to the added security represented by the construction of the wall (see below). Thus, in 2016 a complete stratigraphic record was obtained also for peripheral areas, greatly adding to our understanding of urban development between LB II and the Achaemenid period. In the seventh season, from 7 May to 18 July 2017, the major breakthroughs were the beginning of the excavations on the north-western end of the acropolis and the discovery in the eastern Lower Palace area of a monumental building dating from the LB II. Among the finds, in addition to new sculpted complete artworks from the Iron Age, fragments of Imperial Hittite clay cuneiform tablets and c. 250 inscribed bullae should be mentioned. The eighth season lasted from 4 May to 20 July 2019 and revealed a massive palace on the top of the acropolis dating from Late Bronze II, exposed more architecture and finds from the LB II administrative building in area C East (which seems to be the Hittite E2.KI$IB) and more of the Iron I storage facility in area S. Conservation and presentation works have now been completed and the archaeological park at the site is finally open since 13 July 2019, thanks to the support also of Gaziantep Metropolitan Municipality and Gaziantep Governorate: the site may be visited between 9 am and one hour before sunset through guided tours every two hours for security reasons. Financial support has been received by the three Universities mentioned above, by the Italian Ministry of Foreign Affairs,[13] and the Sanko Holding,[14] with the technical support also of Şahinbey Municipality[15] and Inta A.Ş.

Archaeological investigations on the Syrian side have been conducted as part of the Land of Carchemish project:[16] investigations of the Outer Town of Carchemish were undertaken in conjunction with the DGAM in Damascus and with the funding and sponsorship of the Council for British Research in the Levant and of the British Academy, under the direction of the late Professors T. J. Wilkinson and E. Peltenburg.[17] The Outer Town area lying in Syria has been designated an endangered cultural heritage site and labelled "at risk" by the Global Heritage Fund,[18] due to the agricultural expansion and, especially, the urban encroachment. The field assessment of the Syrian part of the Outer Town documented that parts of the modern border town of Jerablus encroached upon the Outer Town.[19] In February 2016, a prefabricated security wall (thus with no foundations that could have damaged the ancient site) has been completed by the Turkish Army to the south of the railway, stretching between the Euphrates bridge and the train station of Karkamış. In August 2019, the City Council of Jerablus issued a decree with which the archaeological area in the Syrian side has been declared a protected one.

Occupation historyEdit

Coordinates: 36°49′47″N 38°00′54″E / 36.82972°N 38.01500°E / 36.82972; 38.01500

 
Map of Syria in the second millennium BC, showing the location of Carchemish, or "Karkemish."

The site has been occupied since the Neolithic and Chalcolithic periods[20] (pot burials), with cist tombs from ca. 2400 BC (Early Bronze Age). The city is mentioned in documents found in the Ebla archives of the 3rd millennium BC. According to documents from the archives of Mari and Alalakh, dated from c. 1800 BC, Carchemish was then ruled by a king named Aplahanda and was an important center of timber trade. It had treaty relationships with Ugarit and Mitanni (Hanilgalbat). In ancient times, the city commanded the main ford in the region across the Euphrates, a situation which must have contributed greatly to its historical and strategic importance.

Pharaoh Thutmose I of the Eighteenth Dynasty erected a stele near Carchemish to celebrate his conquest of Syria and other lands beyond the Euphrates. Around the end of the reign of Pharaoh Akhenaten, Carchemish was captured by king Suppiluliuma I of the Hittites (c. 14th century BC), who made it into a kingdom ruled by his son Piyassili.

The city became one of the most important centres in the Hittite Empire, during the Late Bronze Age, and reached its apogee around the 11th century BC. While the Hittite empire fell to the Sea Peoples during the Bronze Age collapse, Carchemish survived the Sea People's attacks to continue to be the capital of an important Neo-Hittite kingdom in the Iron Age, and a trading center.[21] Although Ramesses III states in an inscription dating to his 8th Year from his Medinet Habu mortuary temple that Carchemish was destroyed by the Sea Peoples, the city evidently survived the onslaught.[22] King Kuzi-Tesup I is attested in power here and was the son of Talmi-Teshub who was a contemporary of the last Hittite king, Suppiluliuma II.[23] He and his successors ruled a "mini-empire" stretching from Southeast Asia Minor to Northern Syria and the West bend of the Euphrates[24] under the title "Great King". This suggests that Kuzi-Tesub saw himself as the true heir of the line of the great Suppiliuma I and that the central dynasty at Hattusa was now defunct.[25] This powerful polity lasted from c.1175 to 975 BC when it began losing control of its farther possessions and became gradually a more local city state centered around Carchemish.[26][27]

The patron goddess of Carchemish was Kubaba, a deity of apparently Hurrian origins.[28] She was represented as a dignified woman wearing a long robe, standing or seated, and holding a mirror. The main male deity of the town was Karhuha, akin to the Hittite stag-god Kurunta.

In the 9th century BC, King Sangara paid tribute to Kings Ashurnasirpal II and Shalmaneser III of Assyria. It was conquered by Sargon II in 717 BC, in the reign of King Pisiri. In 2015, for the first time, the name of Sangara has been documented in a hieroglyphic inscription originally coming from the site itself (it is the top part of the stele drawn in 1876 by G. Smith, on whom see below, and transported in 1881 to the British Museum). The Assyrians turned the site into an important provincial capital.

In the summer of 605 BC, the Battle of Carchemish was fought there by the Babylonian army of Nebuchadnezzar II and that of Pharaoh Necho II of Egypt and the remnants of the Assyrian army (Jer. 46:2). The aim of Necho's campaign was to contain the Westward advance of the Babylonian Empire and cut off its trade route across the Euphrates. However, the Egyptians were defeated by the unexpected attack of the Babylonians and were eventually expelled from Syria.

After a brief Neo-Babylonian occupation, the Turco-Italian excavations found evidence for three phases of Achaemenid occupation, a significant reconstruction in Hellenistic times, a monumental phase from the Late Roman period, an Early Byzantine and three Abbasid phases before the final abandonment of the site until the early 1900s.[29]

Kings of CarchemishEdit

[30]

 
Yariri (r.) and Kamani (l.), resp. regent and future-ruler of Carchemish
Ruler Proposed reign (BC) Notes
Adni-anda (?) c. ? to 1786
Aplah-anda I c. 1786 to 1764 son of Adni-anda
Yatar-Ami c. 1764 to 1763 son of Aplah-anda I
Yahdun-Lim c. 1763 to 1745? son of Bin-Ami
Aplah-anda II c. 1745? to ? son of Yahdun-Lim?
Piyassili or Sharri-Kushukh c. 1315 son of the Hittite king Suppiluliuma I
[ ... ]sharruma son of Piyassilis
Shakhurunuwa son of Piyassilis
Ini-Teshub I c. 1230s
Talmi-Teshub c. 1200
Kuzi-Teshub c. 1170 claimed the title of "Great King" after the fall of Hatti
Ini-Teshub II c. 1100
Tudhaliya c. 1100 either before or after Ini-Teshub II
Sapaziti c. 1025
Uratarhunda c. 1000
Suhi I c. 975
Astuwalamanza c. 950
Suhi II c. 925
Katuwa c. 900
Suhi III c. 890
Sangara c. 870–848
Isarwilamuwa c. 840
Kuwalanamuwa c. 835
Astiru c. 830
Yariri (regent) c. 815
Kamani c. 790
Sastura c. 760
Astiru II (?)
Pisiri c. 730s the last king, defeated in 717 by Sargon II

NotesEdit

 1. ^ "Kargamiš." by D. Hawkins in Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Walter de Gruyter (1980).
 2. ^ Location of Carchemish
 3. ^ Di Cristina, S., Gallerani, V., Lepore, G., Europos on the Euphrates: Continuities and Discontinuities at an Oriental Classical City, in Mesopotamia 52, 2017, 129-150
 4. ^ CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Circesium
 5. ^ [1] David George Hogarth, Hittite problems and the excavation of Carchemish, H. Frowde, 1911 (Nabu Press, 2010, ISBN 978-1-171-63699-1)
 6. ^ D.G. Hogarth, Carchemish I: Introductory, The British Museum Press, London 1914, repr. 1969
 7. ^ [2] C.L. Woolley, Carchemish II: Town Defences: Report on the Excavations at Jerablus on Behalf of the British Museum, British Museum Press, London 1921, repr. 1969, ISBN 0-7141-1002-7
 8. ^ [3] C.L. Woolley & R.D. Barnett, Carchemish III: Excavations in the Inner Town: Report on the Excavations at Jerablus on Behalf of the British Museum, British Museum Press, London 1952, repr. 1978, ISBN 0-7141-1003-5
 9. ^ H.G. Güterbock, Carchemish, in Journal of Near Eastern Studies 13/2 (1954), pp. 102–114
 10. ^ [4] Wright, William. The Empire of the Hittites: with Decipherment of Hittite inscriptions, Nisbet, 1886
 11. ^ Ancient city to rise in SE Turkey area cleared of mines. Daily News & Economic Review 31.03.2011
 12. ^ [5] Nicolò Marchetti et al., Karkemish on the Euphrates: Excavating a City’s History, in Near Eastern Archaeology 75.3 (2012), pp. 132–147
 13. ^ http://www.esteri.it/mae/en/politica_estera/cultura/archeologiapatrimonioculturale.html/
 14. ^ http://sanko.com/SocialActivities.aspx/
 15. ^ http://sahinbey.bel.tr/tr/projekategori/0/6/turizm.aspx
 16. ^ "Land of Carchemish (Syria) Project". Durham University. Retrieved 15 September 2019.
 17. ^ Edgar Peltenburg, Euphrates River Valley Settlement: The Carchemish Sector in the Third Millennium BC, Oxbow Books, 2007, ISBN 1-84217-272-7
 18. ^ "Archived copy". Archived from the original on 11 September 2015. Retrieved 11 August 2015.CS1 maint: archived copy as title (link)
 19. ^ [6] T.J. Wilkinson and E. Peltenberg. 2010. "Carchemish in Context: Surveys in the Hinterland of a Major Iron Age City." Bulletin of the Council for British Research in the Levant, Volume 5, Number 1, November 2010 , pp. 11–20(10)
 20. ^ Langer, William L., ed. (1972). An Encyclopedia of World History (5th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin Company. p. 9. ISBN 0-395-13592-3.
 21. ^ Federico Giusfredi, Sources for a Socio-Economic History of the Neo-Hittite States, Winter Verlag, 2010, pp. 35-51.
 22. ^ Gary Beckman, "Hittite Chronology", Akkadica, pp.119–120 (2000), p.23
 23. ^ K.A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, William B. Eerdsman Publishing Co, pp.99 & 140
 24. ^ Kitchen, op. cit., p.99
 25. ^ Trevor R. Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford University Press, p.384
 26. ^ Kitchen, op. cit., p.100
 27. ^ Giusfredi, op.cit., pp. 37-44
 28. ^ Manfred Hutter, "Aspects of Luwian Religion", in H.C. Melchert (ed.), The Luwians, Brill, 2003, pp. 211-280
 29. ^ F. Zaina (ed.), Excavations at Karkemish I. The Stratigraphic Sequence of Area G (OrientLab Series Maior 3), Disci-Ante Quem, Bologna, 2019
 30. ^ H. Peker, Texts from Karkemish I. Luwian Hieroglyphic Inscriptions from the 2011-2015 Excavations (OrientLab Series Maior 1), Disci-Ante Quem, Bologna, 2016, pp. 47-49

See alsoEdit

ReferencesEdit

 • Marchetti, N. (2014). Karkemish. An Ancient Capital on the Euphrates. OrientLab 2 (Università di Bologna - Ante Quem ed.). ISBN 978-88-7849-103-8. (http://www.orientlab.net/pubs, free download)
 • N. Marchetti et al., Karkemish on the Euphrates: Excavating a City's History, in Near Eastern Archaeology 75/3 (2012), pp. 132–147 (https://www.jstor.org/stable/10.5615/neareastarch.75.issue-3)
 • N. Marchetti, "The 2011 Joint Turco-Italian Excavations at Karkemish", in 34. kazı sonuçları toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum. 1. cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2013, pp. 349–364 (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/7332,34kazi1.pdf?0)
 • N. Marchetti, The 2012 Joint Turco-Italian Excavations at Karkemish, in 35. kazı sonuçları toplantısı, 27–31 Mayıs 2013, Muğla. 3. cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2014, pp. 233–248 (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/27148,35kazi3.pdf?0)
 • N. Marchetti, Bronze Statuettes from the Temples of Karkemish, in Orientalia 83/3 (2014), pp. 305–320
 • N. Marchetti, Karkemish. New Discoveries in the Last Hittite Capital, in Current World Archaeology 70 (2015), pp 18–24 (http://www.world-archaeology.com/issue-70/cwa-70.htm)
 • N. Marchetti, Les programmes publics de communication visuelle à Karkemish entre la fin du IIe millénaire et le début du Ier millénaire avant J.-C., in V. Blanchard (ed.), Royaumes oubliés. De l'Empire hittite aux Araméens, Louvre éditions, Paris, 2019, pp. 154-161
 • A. Dinçol, B. Dinçol, J. D. Hawkins, N. Marchetti, H. Peker, A Stele by Suhi I from Karkemish, in Orientalia 83/2 (2014), pp. 143–153
 • A. Dinçol, B. Dinçol, H. Peker, An Anatolian Hieroglyphic Cylinder Seal from the Hilani at Karkemish, in Orientalia 83/2 (2014), pp. 162–165
 • G. Marchesi, Epigraphic Materials of Karkemish from the Middle Bronze Age, in Orientalia 83/2 (2014), pp. 166–181
 • J. D. Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions I. Inscriptions of the Iron Age. de Gruyter, Berlin 2000, ISBN 978-3-11-010864-4.
 • G. Bitelli, F. Girardi, V. A. Girelli, Digital enhancement of the 3D scan of Suhi I's stele from Karkemish, in Orientalia 83/2 (2014), pp. 154–161
 • N. Marchetti, H. Peker, A Stele from Gürçay near Karkemish, in Orientalia 83/2 (2014), pp. 182–188
 • H. Peker, A Funerary Stele from Yunus, in Orientalia 83/2 (2014), pp. 189–193
 • S. Pizzimenti, Three Glyptic Documents from Karkemish, in Orientalia 83/2 (2014), pp. 194–201
 • M. Zecchi, A Note on Two Egyptian Seal Impressions from Karkemish, in Orientalia 83/2 (2014), pp. 202–206
 • G. Marchesi, A Bilingual Literary Text from Karmenish Featuring Marduk (with contributions by W.R. Mayer and S.V. Panayotov), in Orientalia 83/4 (2014), pp. 333–340
 • [7] Wm. Hayes Ward, Unpublished or Imperfectly Published Hittite Monuments. III. Reliefs at Carchemish=Jerablûs, The American Journal of Archaeology and of the History of the Fine Arts, vol. 4, pp. 172–174, 1888
 • D. M. Wilson, The British Museum. A history. The British Museum Press, London, 2002.

External linksEdit