Template:Liège-Maastricht railway diagram

Liège-Maastricht railway
km
0.0
Liège-Guillemins
River Meuse
1.5
0.0
River Ourthe
4.9
Bressoux
17.7
Visé
to TongerenAachen freight line
18.2
19.8
Eijsden
27.2
Maastricht Randwyck
28.8
Maastricht

This is a route-map template for the Liège–Maastricht railway, a railway in Belgium and the Netherlands.