Open main menu

Talk:Communist Party of Poland

Communism forbidden in PolandEdit

Art. 13.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konstytucja/1.htm

This is an Article from the Polish Constitution. It says among others, that the parties are fobidden, that refer in their programms to "totalitarian practices of nazizm, facsizm or communism".
So, possibly a non-totalitarian communist party is not forbidden. Pibwl 18:22, 22 Oct 2004 (UTC)

BiasEdit

This text is pro-Communist. Poland is the place of poverty and fights. Now we know what was the Communist alternative - bigger poverty and Gulag. There are many writing errors, many links are missing. If you love the Communism, do your job correctly. Xx236 12:33, 14 February 2006 (UTC) After one year the article is biased as it used to be. The word fascism is misused.Xx236 09:27, 11 April 2007 (UTC)

the danger that Pilsudski posed to the Soviet UnionEdit

Poor Soviet Union...Xx234 (talk) 09:36, 9 February 2015 (UTC)

Return to "Communist Party of Poland" page.