List of political entities in the 10th century BC

Political entities in the 11th century BCPolitical entities in the 9th century BCPolitical entities by century

This is a list of states or polities that existed in the 10th century BC.

Sovereign statesEdit

 
Map of the world in 1000 BC
Sovereign state Years
Adena culture 1000 - 200 BC
Ammon 1000 - 332 BC
Alba Longa 1200 - 753 BC
Anarta 1100 - 550 BC
Anga 1380 - 550 BC
Aram Damascus 12th century BC - 734 BC
Aramea 2300 - 700 BC
Arcadia 1000-743 BC
Argolis 1200 - 379 BC
Asmaka 1150 - 300 BC
Assyria 934 - 609 BC
Athens 1556 - 355 BC
Avanti 900 - 322 BC
Ba 13th century - 311 BC
Babylonia 1155 - 689 BC
Bashan 1330 - 928 BC
Bithynia
Bit-Istar 12th century - 710 BC
Cai 980 - 447 BC
Cao 1053 - 487 BC
Caria 11th - 6th century BC
Carthage 814 - 650 BC
Chaldea 1100 - 539 BC
Chavín culture 900 - 200 BC
Chedi 1250 - 344 BC
Chen 855 - 479 BC
Chola
Corduene 800 BC - 653 AD
Chorasmia 1290 - 180 BC
Chorrera 1800 - 300 BC
Chu 1030 - 223 BC
Colchis 1300 BC - 2nd century AD
Danda 1100 - 450 BC
Dasarna 1150 - 600 BC
Deng 1200 - 678 BC
D'mt c.980 - c.400 BC
Diauehi 1118 - 760 BC
Dilmun 2600 - 675 BC, 1200 - 125 BC
Donghu 1400 - 150 BC
Doris 1100 - 560 BC
Drangiana 950 - 600 BC
Eastern Guo 1046 - 767 BC
Edom 1200 - 125 BC
Elam 2800 - 550 BC, 850 - 609 BC
Epirus 1183 - 168 BC
Eshnuna 2000 - 8th century BC
Etruria 1200 - 550 BC
Gandhara 1450 - 510 BC
Gojoseon 2333 - 108 BC
Gumie 1046 - 480 BC
Han 1046 - 764 BC
Huang 891 - 648 BC
Iberia 1000 - 302 BC
Illyria 2000 - 168 BC
Ionia 1070 - 545 BC
Jin 1042 - 376 BC
Jiroft
Judah 930 - 586 BC
Kalinga 1376 - 285 BC
Kamboja 1450 - 195 BC
Kasi
Kasmira 1250 - 322 BC
Kekeya 1250 - c. 4th century BC
Kikata
Kimpurusha 1000 - 325 BC
Kirata 1350 - c. 300 BC
Kosala 1300 - 266 BC
Kuru 1376 - 285 BC
Kush 1070 BC - 350
Kỷ line 853 - 755 BC
Lower Egypt 1070 - 664 BC
Liburnia 11th century - 34 BC
Locria 1250 - 386 BC
Lu 856 - 256 BC
Lucania 1000 - 356 BC[1]
Lullubi 2400 - 650 BC
Lycia 1250 - 546 BC
Lydia 1200 - 546 BC
Madra 1350 - 350 BC
Magadha 1200 - 600 BC
Mannaea 1110 - 616 BC
Magan 2200 - 550 BC
Matsya 1250 - 318 BC
Messenia 1300 - 724 BC
Minaea
Moab
Mysia 1320 - 301 BC
Nairi 1190 - 890 BC
Namar 2350 - 750 BC
Nok 1000 BC - 300 AD
Olmec 1400 - 400 BC
Oenotria 1000 - 325 BC
Oscans 1000 - 4th centuries BC
Panchala 800 - 323 BC
Pandya 1350 - 460 BC
Padanian Etruria 9th century - 5th century BC
Paphlagonia 1480 - 183 BC[2]
Parvata c. 9th century - 325 BC
Persis 10th century - 550 BC
Pragjyotisha c. 11th century - 350 BC
Philistia 1175 -732 BC
Phoenicia 1200-536 BC
Phrygia 1200 - 700 BC
Pisidia
Pundra 1300 BC - 550 AD
Punt 2722 BC - 910 BC
Pi 1046 - 418 BC
Qedar 870 BC - 250 AD
Qi 1046 - 241 BC
Qiang 2000 BC - 150 BC
Qin 845 - 221 BC
Quan 1250 - 704 BC
Quanrong 954 - 301 BC
Quwê 895 - 625 BC
Saba 1100 - 275 BC
Sam'al 1200 - 680 BC
Samaria 930 - 720 BC
Saurashtra 950 - 355 BC
Shakya 800 - 320 BC
Sindhu 1300 - 320 BC
Scythia 8th century BC - 2nd century AD
Shěn 1050 - 500 BC
Shu 1046 - 316 BC
Song 1058 - 286 BC
Sparta 11th century BC - 195 BC
Surasena
Tan 1046 - 684 BC
Ta Netjeru
Teng 1046 - 414 BC
Tartessos 1000 - 450 BC
Thebes
Trigarta Trigarta
Tuwanuwa 1000 - 700 BC
Tyrrhenia 1100 - 764 BC
Upper Egypt 1070 - 664 BC
Urartu 860 - 590 BC
Vajji
Vanga 1300 BC - 580 AD
Văn Lang 2879 - 258 BC
Vatsa 1100 - 323 BC
Vidarbha 1200 - 322 BC
Virata 1200 - 322 BC
Western Guo 1046 - 687 BC
Wey 1046 - 687 BC
Wu 1046 - 473 BC
Xing 1046 - 632 BC
Xu 2000 - 512 BC
Yaksha 1200 - 350 BC
Yan 865 - 222 BC
Zheng 806 - 375 BC
Zhou 1045 - 256 BC
Zou 1012 - 350 BC

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ Pritchard, James Cowles. "Kingdoms of Italy: Research into the Physical History of Mankind". 1999-2014. The History Files. Retrieved 18 March 2014.
  2. ^ "Middle East Kingdoms Ancient Anatolia". 2014. The History Files. Retrieved 20 April 2014.