Municipal council (Netherlands)

In the Netherlands, the municipal council (Dutch: gemeenteraad) is the elected assembly of the municipality. Its main role is laying down the guidelines for the policy of the municipal executive and exercising control over its execution by the mayor and aldermen.

The municipal council of Leiden

The municipal councils range in size from nine to 45 seats (as in the Amsterdam the capitalcity), depending on the municipality's population, and are elected by the population every four years. In many municipalities all major political parties contest in the election in addition to local parties. In most major, urban municipalities, all major parties are represented in the municipal council, while in smaller and more rural municipalities, only the largest parties and a local party have seats in the municipal council.

Right to elect council members and to run for council Edit

All Dutch citizens, and all foreigners who live in the Netherlands for at least four years in a municipality, have the right to vote and almost all citizens can be elected.

Greffier Edit

The municipal council is supported by its own civil service headed by the council's greffier (raadsgriffier).

General council members Edit

Members of the council are not paid as full-time politicians; instead, most of them have day job. As in most legislatures, the members of municipal council work in both political groups and policy area related committees.

Mayor Edit

The mayor chairs the meetings of the council but does not have voting rights.

Duoraadslid Edit

A duoraadslid ("dual municipal councillor"; plural duoraadsleden)[1] is a political position in the municipal councils of some municipalities. The duoraadslid is a representative of a political party who is not elected into a municipal council.[2][3] A duoraadslid has the right to speak in the meetings of committees of the municipal council and in the preparatory part of council meetings. This allows small groups in a municipal council to spread the duties of membership of the municipal council among more people.[4] It is often a requirement that the duoraadslid was on the party list for the election. Research at Erasmus University indicated that duoraadsleden increase participation of young politicians in municipal politics.[5]

References Edit

  1. ^ duoraadslid. {{cite encyclopedia}}: |work= ignored (help)
  2. ^ Wat doet de gemeenteraad?, Gemeente Waterland, Voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de raad is veel werk te verzetten. Om deze taken voor de raadsleden enigszins te verlichten, kunnen duoraadsleden worden aangesteld. Duoraadsleden zijn geen lid van de raad maar wel lid van een politieke partij. Het duoraadslid moet, net als een raadslid, de eed of belofte afleggen. Duoraadsleden worden door de afzonderlijke fracties voorgedragen en worden door de raad benoemd. Zij nemen voor hun fractie deel aan de beraadslagingen in het voorbereidende deel van een raadsvergadering. In tegenstelling tot de raadsleden hebben zij geen stemrecht.
  3. ^ Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, retrieved 25 July 2020, duoraadslid: een raadscommissielid, niet zijnde een lid van de raad
  4. ^ "Duoraadsleden". Gemeente Lansingerland. Een duoraadslid maakt deel uit van een gemeentefractie maar is niet gekozen in de gemeenteraad. Hij of zij heeft een ondersteunende taak naar de vaste raadsleden en heeft een beperkte bevoegdheid. Een duoraadslid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de raad.
  5. ^ Van Hoof, Els; Soons, Wim (24 November 2016). "Hoe krijgen we meer vrouwen en jongeren in de gemeenteraad?". Knack.