List of the busiest airports in Ukraine

This is a list of the busiest airports in Ukraine.

Boryspil International Airport, the busiest airport in Ukraine
Kyiv International Airport (Zhuliany), second airport in Kyiv, one of the busiest business aviation hubs in Europe

2019Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2018)
Passengers
(2019)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 12,603,000 15,260,281   21,1%
Simferopol International Airport[note 1] Simferopol SIP/URFF 5,146,095 5,140,000 [1]   0,1%
2. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 2,812,300 2,617,900   6,9%
3. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 1,598,700 2,217,400   38,8%
4. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 1,446,521 1,686,365   16,6%
5. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 961,500 1,340,000   40,0%
6. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 400,326 434,000   8.4%
7. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 299,250 338,888 [2]   13.2%
8. Kherson International Airport Kherson KHE/UKOH 150,100 154,046 [3]   2,6%
9. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 112,607 114,700   1.9%
10. Chernivtsi International Airport Chernivtsi CWC/UKLN 73,075 76,832   3,9%
11. Havryshivka Vinnytsia International Airport Vinnytsia VIN/UKWW 60,873 40,124   34.0%
12. Mykolaiv Airport Mykolaiv NLV/UKON 256 22,700   8767,2%
13. Kryvyi Rih International Airport Kryvyi Rih KWG/UKDR 21,964 21,329   2.9%
14. Rivne International Airport Rivne RWN/UKLR 6,403 11,183 [4]   72%
15. Poltava Airport Poltava PLV/UKHP 968 5,036[4]   420,2%
16. Uzhhorod International Airport Uzhhorod UDJ/UKLU 250 2,782   441,2%
Total 20,545,500 24,336,600 [5]   18,5%

2018Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2017)
Passengers
(2018)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 10,554,757 12,603,000   19.4%
Simferopol International Airport[note 1] Simferopol SIP/URFF 5,128,738 5,146,095[6]  
2. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 1,851,700 2,812,300   51.9%
3. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 1,080,000 1,598,700   48.0%
4. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 1,228,102 1,446,521[7]   17,7%
5. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 806,200 961,500   19.3%
6. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 348,438 400,326   14.9%
7. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 276,954 299,250[2]   8%
8. Kherson International Airport Kherson KHE/UKOH 105,900 150,100[8]   41.7%
9. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 110,000 112,607   2,4%
10. Chernivtsi International Airport Chernivtsi CWC/UKLN 48,211 73,075   51.5%
11. Havryshivka Vinnytsia International Airport Vinnytsia VIN/UKWW 52,942 60,873   15%
12. Kryvyi Rih International Airport Kryvyi Rih KWG/UKDR 32,504 21,964   32,4%
13. Rivne International Airport Rivne RWN/UKLR 3,472 6,403   84,4%
14. Poltava Airport Poltava PLV/UKHP - 968
15. Mykolaiv Airport Mykolaiv NLV/UKON - 256
16. Uzhhorod International Airport Uzhhorod UDJ/UKLU 182 250   37,4%
Total 16,499,500 20,545,500[9][5]   24.5%

2017Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2016)
Passengers
(2017)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 8,650,000 10,554,757[10]   22,1%
2. Simferopol International Airport[note 1] Simferopol SIP/URFF 5,201,690 5,128,738[11]  01.4%
3. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 1,127,500 1,851,700[12]   64.2%
4. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 1,033,560 1,228,102  18,3%
5. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 738,000 1,080,000[13]   46.3%
6. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 599,700 806,200 [14]   35%
7. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 275,421 348,438[15]   26.5%
8. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 284,914 276,954[16]   2.8%
9. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 98,100[17] 110,600[18]   12.7%
10. Kherson International Airport Kherson KHE/UKOH 62,557 105,900[19]   69.3%
11. Havryshivka Vinnytsia International Airport Vinnytsia VIN/UKWW 29,002 52,942[20]  82.5%
12. Chernivtsi International Airport Chernivtsi CWC/UKLN 12,673 48,211[21]   277.9%
13. Kryvyi Rih International Airport Kryvyi Rih KWG/UKDR 8,958 32,504[22]  263%
14. Rivne International Airport Rivne RWN/UKLR 6,997 3,472[23]   50.3%
15. Uzhhorod International Airport Uzhhorod UDJ/UKLU 1,404 182[24]   87%
Total 12,929,900 16,499,500[5]   27.6%

2016Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2015)
Passengers
(2016)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 7,277,135 8,650,000[25]   18.8%
2. Simferopol International Airport[note 1] Simferopol SIP/URFF 5,018,000 5,202,000[26]  03.7%
3. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 944,305 1,127,500[27]   19.4%
4. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 949,100 1,033,560[28]   8.9%
5. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 570,570 738,000[29]   29.4%
6. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 373,625 599,700[30]   61%
7. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 346,014[31] 284,914[32]   17.7%
8. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 128,104 275,421[33]   114%
9. Kherson International Airport Kherson KHE/UKOH 61,235 62,557[34]   2.2%
10. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 3,261[35] 98,100[17]   2908%
11. Havryshivka Vinnytsia International Airport Vinnytsia VIN/UKWW 9,800 29,002[36]   196%
12. Chernivtsi International Airport Chernivtsi CWC/UKLN n/a 12,673[37]
13. Kryvyi Rih International Airport Kryvyi Rih KWG/UKDR 1,341[38] 8,958[39]   568%
14. Rivne International Airport Rivne RWN/UKLR 394[40] 6,997[41]   1675%
15. Uzhhorod International Airport Uzhhorod UDJ/UKLU 5,038[42] 1,404[42]   72%
Total 10,695,200 12,929,900[43]   20.8%

2015Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2014)
Passengers
(2015)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 6,890,443 7,277,135  05.6%
2. Simferopol International Airport[note 1] Simferopol SIP/URFF 2,800,000 5,018,000[44]  079%
3. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 863,900 949,100  09.8%
4. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 1,090,025 944,305   13.4%
5. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 585,200 570,570  02.5%
6. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 437,500 373,625   14.6%
7. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 446,798 346,014   22.5%
8. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 75,400 128,104   69.9%
9. Kherson International Airport Kherson KHE/UKOH 7,850 61,235[45]   680%
10. Havryshivka Vinnytsia International Airport Vinnytsia VIN/UKWW n/a 9,800
11. Uzhhorod International Airport Uzhhorod UDJ/UKLU 12,000 5,038[42]   58%
12. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 25,200 3,261[46]   87%
Total 10,896,500 10,695,200  01.8%

2014Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2013)
Passengers
(2014)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 7,932,000 6,890,443   13.1%
2. Simferopol International Airport[note 1] Simferopol SIP/URFF 1,208,500 2,800,000[47]  0130%
3. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 1,838,266 1,090,025   40.7%
4. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 1,069,100 863,900   19.2%
5. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 700,800 585,200   16.5%
6. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 454,981 446,798   1.8%
7. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 605,100 437,500   27.7%
8. Donetsk International Airport Donetsk DOK/UKCC 1,110,400 346,700 (closed)   68.8%
9. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 79,845 75,400   5.6%
10. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 24,900 25,200   1.2%
11. Uzhhorod International Airport Uzhhorod UDJ/UKLU 14,750 12,000   18.6%
Total 15,134,600 10,896,500   28%

2013Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2012)
Passengers
(2013)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 8,478,000[48] 7,932,000   6.4%
2. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 861,900 1,838,266   113%
3. Simferopol International Airport Simferopol SIP/UKFF 1,113,900 1,204,500   8.1%
4. Donetsk International Airport Donetsk DOK/UKCC 1,000,000 1,110,400   11%
5. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 907,600 1,069,100   17.8%
6. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 576,000 700,800   21.7%
7. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 501,500 605,100   20.7%
8. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 444,150 454,981   2.4%
9. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 56,788 79,845   40.6%
10. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 31,700 24,900   21.5%
11. Uzhhorod International Airport Uzhhorod UDJ/UKLU n/a 14,750
Total 14,107,000 15,134,600   7.3%

2012Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2011)
Passengers
(2012)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 8,047,115 8,478,000[48]   5.4%
2. Simferopol International Airport Simferopol SIP/UKFF 963,800 1,113,900   15.6%
3. Donetsk International Airport Donetsk DOK/UKCC 829,300 1,000,000   20.6%
4. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 824,300 907,600   10.1%
5. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 469,800 861,900   83.5%
6. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 296,900 576,000   94%
7. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 308,700 501,500   62.5%
8. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 426,532 444,150   4.1%
9. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 56,900 56,788   0.2%
10. Luhansk International Airport Luhansk VSG/UKCW 23,500 51,100   117%
11. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 116,000 31,700   72.7%
12. Chernivtsi International Airport Chernivtsi CWC/UKLN 27,000 27,300   1.1%
13. Mykolaiv Airport Mykolaiv NLV/UKON 18,500 22,900   23.8%
14. Havryshivka Vinnytsia International Airport Vinnytsia VIN/UKWW n/a 10,200
Total 12,464,800 14,107,000   13.2%

2011Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2010)
Passengers
(2011)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 6,694,212 8,047,115   20.2%
2. Simferopol International Airport Simferopol SIP/UKFF 845,000 963,800   14%
3. Donetsk International Airport Donetsk DOK/UKCC 612,200 829,300   35.5%
4. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 707,100 824,300   16.6%
5. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 29,000 469,800   1520%
6. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD 341,430 426,532   25%
7. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 243,200 308,700   27%
8. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 481,900 296,900   38.4%
9. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 30,520 116,000   280%
10. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 33,386 56,900   70.4%
11. Chernivtsi International Airport Chernivtsi CWC/UKLN n/a 27,000
12. Luhansk International Airport Luhansk VSG/UKCW 27,420 23,500   14.3%
13. Mykolaiv Airport Mykolaiv NLV/UKON n/a 18,500
14. Uzhhorod International Airport Uzhhorod UDJ/UKLU n/a 10,000
Total 10,242,500 12,464,800   21.7%

2010Edit

Rank Airport City Code
(IATA/ICAO)
Passengers
(2009)
Passengers
(2010)
Change
1. Boryspil International Airport Kyiv KBP/UKBB 5,795,100 6,694,212   15.5%
2. Simferopol International Airport Simferopol SIP/UKFF 751,000 845,000   12.5%
3. Odesa International Airport Odessa ODS/UKOO 650,900 707,100   8.6%
4. Donetsk International Airport Donetsk DOK/UKCC 488,100 612,200   25.4%
5. Lviv International Airport Lviv LWO/UKLL 452,300 481,900   6.5%
6. Dnipropetrovsk International Airport Dnipro DNK/UKDD n/a 341,430
7. Kharkiv International Airport Kharkiv HRK/UKHH 196,200 243,200   24%
8. Zaporizhia International Airport Zaporizhia OZH/UKDE 33,960 33,386   1.7%
9. Ivano-Frankivsk International Airport Ivano-Frankivsk IFO/UKLI 96,300 30,520   68.3%
10. Kyiv International Airport (Zhuliany) Kyiv IEV/UKKK 12,080 29,000   140%
11. Luhansk International Airport Luhansk VSG/UKCW n/a 27,420
14. Havryshivka Vinnytsia International Airport Vinnytsia VIN/UKWW n/a 3,000
Total 8,894,900 10,242,500   15.2%

See alsoEdit

NotesEdit

 1. ^ a b c d e f Subject of a territorial dispute between Ukraine and Russia. Controlled by Russia

ReferencesEdit

 1. ^ https://new.sipaero.ru/presscenter/news/2020/427/
 2. ^ a b "Статистика < Про аэропорт". dnk.aero. Retrieved 2019-01-19.
 3. ^ "Аэропорт Херсон обслужил 154 тыс. пассажиров в 2019 году".
 4. ^ a b https://cfts.org.ua/infographics/passazhiropotok_aeroportov_ukrainy_2019
 5. ^ a b c http://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/operativna-informatsiya/
 6. ^ http://new.sipaero.ru/presscenter/news/2019/303/
 7. ^ "ОДЕССКИЙ АЭРОПОРТ НАРАСТИЛ ПАССАЖИРОПОТОК НА 18% ЗА ГОД".
 8. ^ "Аэропорт Херсон нарастил на 42% пассажиропоток в 2018 году". cfts.org.ua (in Russian). Retrieved 2019-01-19.
 9. ^ Українські аеропорти побили історичний рекорд по числу пасажирів
 10. ^ "Стал известен реальный пассажиропоток аэропорта Борисполь за 2017 год". cfts.org.ua. Retrieved 2018-02-07.
 11. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-05-24.CS1 maint: archived copy as title (link)
 12. ^ "Статистика Міжнародного аеропорту "Київ", грудень 2017. Підсумки року". Archived from the original on 13 March 2018. Retrieved 12 January 2018.
 13. ^ "Аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 46% по итогам 2017 года". cfts.org.ua. Retrieved 2018-01-09.
 14. ^ "Пассажиропоток аэропорта Харьков превысил 800 тыс. человек в 2017 году". avianews.com. Retrieved 2018-01-03.
 15. ^ "КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"". Retrieved 2018-01-10.
 16. ^ "Cтатистика < Про аеропорт". dnk.aero. Retrieved 2018-01-10.
 17. ^ a b "В аэропорту Ивано-Франковск уточнили статистику пассажиропотока за 2017 год - обслужено 111 тыс. человек". cfts.org.ua. Retrieved 2018-01-25.
 18. ^ "В аэропорту Ивано-Франковск уточнили статистику пассажиропотока за 2017 год - обслужено 111 тыс. человек". cfts.org.ua. Retrieved 2018-01-25.
 19. ^ "Аэропорт Херсон на 70% увеличил пассажиропоток в 2017 году". cfts.org.ua. Retrieved 2018-01-24.
 20. ^ SVV-Group. "Чотири країни, 50 тис. пасажирів, - аеропорт "Вінниця" нарощує потужності | iVin новини". http://i-vin.info/. Retrieved 2018-01-17. External link in |website= (help)
 21. ^ "Аэропорт Черновцы установил новый рекорд пассажиропотока". cfts.org.ua. Retrieved 2018-01-10.
 22. ^ "Аэропорт Кривой Рог в 3,6 раза увеличил пассажиропоток в 2017 году". cfts.org.ua. Retrieved 2018-01-28.
 23. ^ "Аэропорт Ривне вдвое сократил пассажиропоток в 2017 году". cfts.org.ua. Retrieved 2018-01-12.
 24. ^ "Аэропорт Ужгород в 2017 году обслужил всего 182 пассажира". cfts.org.ua. Retrieved 2018-01-24.
 25. ^ "2016 рік у цифрах". Міністерство інфраструктури України. Retrieved 2017-01-16.
 26. ^ "Объемы перевозок через аэропорты России за январь-декабрь 2015-2016 гг" (PDF). Росавиация. Retrieved 2018-06-21.
 27. ^ "Статистика Міжнародного аеропорту "Київ", грудень 2016. Підсумки 2016". iev.aero. Archived from the original on 2017-01-16. Retrieved 2017-01-16.
 28. ^ "Офіційний портал Державної авіаційної служби України". avia.gov.ua. Archived from the original on 2017-01-29. Retrieved 2017-01-27.
 29. ^ "2016 рік у цифрах". Міністерство інфраструктури України. Retrieved 2017-01-16.
 30. ^ "2016 results: approaching the pre-crisis record and launching the new routes". Kharkiv International Airport. Retrieved 2017-01-28.
 31. ^ "Статистика < Про аэропорт". dnk.aero. Retrieved 2017-01-19.
 32. ^ "Статистика < Про аэропорт". dnk.aero. Retrieved 2017-01-27.
 33. ^ "«Аэропорт Запорожье планирует развитие и показывает рост пассажиропотока|≠".
 34. ^ "Аэропорт Херсон отчитался о пассажиропотоке за 2016 год". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-02.
 35. ^ "Аэропорт Ивано-Франковск в 10,5 раз увеличил пассажиропоток в 2016 году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-14.
 36. ^ "Аэропорт Винница втрое увеличил пассажиропоток в 2016 году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-01-16.
 37. ^ "Аэропорт Черновцы принял 12,6 тыс. пассажиров в 2016 году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-15.
 38. ^ "Аэропорт Кривой Рог в семь раз увеличил пассажиропоток в 2016 году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-08.
 39. ^ "Аэропорт Кривой Рог в семь раз увеличил пассажиропоток в 2016 году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-08.
 40. ^ "Аэропорт Ривне благодаря чартерам в 18 раз увеличил пассажиропоток в 2016 году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-09.
 41. ^ "Аэропорт Ривне благодаря чартерам в 18 раз увеличил пассажиропоток в 2016 году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-09.
 42. ^ a b c "Пассажиропоток аэропорта Ужгород из-за прекращения регулярных рейсов упал в 3,5 раза". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-09.
 43. ^ "Офіційний портал Державної авіаційної служби України". avia.gov.ua. Archived from the original on 2017-01-29. Retrieved 2017-01-25.
 44. ^ «Аэропорт Симферополя в 2015 г. увеличил пассажиропоток в 1,8 раза»
 45. ^ "Аэропорт Херсон отчитался о пассажиропотоке за 2016 год". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-02.
 46. ^ "Аэропорт Ивано-Франковск в 10,5 раз увеличил пассажиропоток в 2016 году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-02-14.
 47. ^ "Итоги деятельности Международного аэропорта "Симферополь" за 2014 год". Международный аэропорт "Симферополь". 2015-01-27.
 48. ^ a b "Аэропорт Борисполь увеличил пассажиропоток на 5,6% в прошлом году". cfts.org.ua. Retrieved 2017-01-17.