Hōjō Masamura

Hōjō Masamura (北条 政村, July 10, 1205 – June 13, 1273) was the seventh Shikken (1264–1268) of the Kamakura Bakufu. Son of Yoshitoki, II Shikken.

Hōjō Masamura
北条 政村
Shikken
In office
1264–1268
MonarchKameyama
ShōgunPrince Munetaka
Minamoto no Koreyasu
RenshoHōjō Tokimune
Preceded byHōjō Nagatoki
Succeeded byHōjō Tokimune
Rensho
In office
1256–1264
Preceded byShigetoki
Succeeded byHōjō Tokimune
In office
1268–1273
Preceded byHōjō Tokimune
Succeeded byHōjō Yoshimasa
Personal details
Born(1205-07-10)July 10, 1205
DiedJune 13, 1273(1273-06-13) (aged 67)
Children
  • Hōjō Tokimura
  • Hōjō Masanaga
  • Hōjō Masayori
  • Hōjō Munefusa
  • Hōjō Masakata
  • five daughters
MotherIga no Kata
FatherHōjō Yoshitoki
Preceded by
Hōjō Nagatoki
Hōjō Regent (Shikken)
1264–1268
Succeeded by
Hōjō Tokimune
Preceded by
Hōjō Shigetoki
Rensho
1256–1264
Succeeded by
Hōjō Tokimune
Preceded by
Hōjō Tokimune
Rensho
1268–1273
Succeeded by
Hōjō Yoshimasa