Greco-Turkish War (1897)

  (Redirected from Greco-Turkish War of 1897)

The Greco-Turkish War of 1897, also called the Thirty Days' War and known in Greece as the Black '97 (Greek: Μαύρο '97, Mauro '97) or the Unfortunate War (Ατυχής πόλεμος, Atychis polemos) (Turkish: 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı or 1897 Türk-Yunan Savaşı), was a war fought between the Kingdom of Greece and the Ottoman Empire. Its immediate cause was the question over the status of the Ottoman province of Crete, whose Greek majority long desired union with Greece. Despite the Ottoman victory on the field, an autonomous Cretan State under Ottoman suzerainty was established the following year (as a result of the intervention of the Great Powers after the war), with Prince George of Greece and Denmark as its first High Commissioner.

Greco-Turkish War (1897)
Velestino1897.jpg
Greek lithograph depicting the Battle of Velestino
Date18 April – 20 May 1897
(32 days)
Location
Mainland Greece, mainly Epirus, Thessaly and Crete
Result

Ottoman victory

Belligerents
 Ottoman Empire

 Greece

Commanders and leaders
Abdul Hamid II
Halil Rifat Pasha
Edhem Pasha
Ahmed Hifzi Pasha
Hasan Rami Pasha
Hasan Tahsin Pasha
Crown Prince Constantine
Konstantinos Sapountzakis
Strength
120,000 infantry[4]
1,300 cavalry[citation needed]
210 guns[citation needed]
75,000 infantry[4]
500 cavalry
2,000 Italian volunteers
136 guns[citation needed]
Casualties and losses
1,300 dead[5][6]
2,697 wounded[5][6]
672 dead
2,481 wounded
253 prisoners[5]

This was the first war effort in which the military and political personnel of Greece were put to test since the Greek War of Independence in 1821. For the Ottoman Empire, this was also the first war effort in which the reorganized military personnel were put to test. The Ottoman army was under the guidance of a German military mission led by Colmar Freiherr von der Goltz, who had reorganized it after the defeat in the Russo-Turkish War (1877–1878).

The conflict proved Greece was wholly unprepared for war. Plans, fortifications and weapons were non-existent, the mass of the officer corps was unsuited to its tasks, and training was inadequate. As a result, the numerically superior, better organized, equipped and led Ottoman forces pushed the Greek forces south out of Thessaly.[7][8]

BackgroundEdit

 
The Greco-Turkish war of 1897 on the cover of Le Petit Journal

In 1878 the Ottoman Empire, according to the provisions of the Congress of Berlin, signed the Pact of Halepa which entailed the implementation of the organic law of 1868, promised but never implemented by the Ottoman government, which was to give Crete a status of wide-ranging autonomy. The Ottoman commissioners, however, repeatedly ignored the convention, causing three successive rebellions in 1885, 1888 and 1889. In 1894[citation needed] Sultan Abdul Hamid II re-appointed Alexander Karatheodori Pasha as governor of Crete, but Karatheodori's zeal for the implementation of the agreement was met with fury by the Muslim population of the island and led to renewed clashes between the Greek and Turkish communities there in 1896 (the latter actually tending to be Greek Muslims of Cretan Greek convert origin).

To quell the unrest, Ottoman military reinforcements arrived while Greek volunteers landed on the island to support the Greek population. At the same time the fleets of the Great Powers patrolled the Cretan waters, leading to further escalation. Nevertheless, an agreement was reached with the Sultan and the tensions receded. In January 1897 inter-communal violence broke out as both sides tried to consolidate their grip on power. The Christian district of Chania was set on fire and many fled to the foreign fleet anchored outside the city. A struggle for independence and union with Greece was declared by Cretan revolutionaries.

Greek Prime Minister Theodoros Deligiannis was subjected to fierce criticism by his adversary Dimitrios Rallis over his alleged inability to handle the issue. Continuous demonstrations in Athens accused King George I and the government of betrayal of the Cretan cause. The National Society, a nationalistic, militaristic organisation that had infiltrated all levels of the army and bureaucracy, pushed for immediate confrontation with the Ottomans.

Prelude to warEdit

 
Col. Timoleon Vassos and his son at the Greek headquarters in Crete

On the 6 February 1897 (according to the modern Gregorian calendar; it was the 25 January 1897 according to the Julian calendar then in use in Greece and the Ottoman Empire, which was 12 days behind the Gregorian during the 19th century) the first troopships, accompanied by the battleship Hydra, sailed for Crete. Before they arrived, a small Greek Navy squadron under the command of Prince George of Greece and Denmark appeared off Crete on the 12 February (31 January Julian) with orders to support the Cretan insurgents and harass Ottoman shipping. Six Great Powers (Austria-Hungary, France, the German Empire, the Kingdom of Italy, the Russian Empire, and the United Kingdom) had already deployed warships to Cretan waters to form a naval "International Squadron" to intervene to maintain peace on Crete, and they warned Prince George not to engage in hostilities; Prince George′s returned to Greece the next day. However, the troopships disembarked two battalions of the Greek Army under Colonel Timoleon Vassos at Platanias, west of Chania, on the 14 February (2 February on the Julian calendar). Despite the guarantees given by the Great Powers on Ottoman sovereignty over the island, Vassos upon his arrival unilaterally proclaimed its union with Greece. The Powers reacted by demanding that Deligiannis immediately withdraw Greek forces from the island in exchange for a statute of autonomy.[9][10][11]

The demand was rejected, and so on the 19 February (7 February Julian) the first full-scale battle between Greeks and Turks occurred, when the Greek expeditionary force in Crete defeated a 4,000-strong Ottoman force at the Battle of Livadeia. Ordered to keep away from Crete's capital Canea (now Chania), Vassos accomplished little thereafter on Crete, but Cretan insurgents attacked Ottoman forces during February and March 1897. The warships of the International Squadron bombarded the insurgents to break up their attacks and put an international force of sailors and marines ashore to occupy Canea, and by the end of March major fighting on Crete came to end, although the uprising continued.[12]

Opposing forcesEdit

 
The first skirmishes at the Melouna border post, Le Petit Journal
 
Edhem Pasha, the Ottoman commander, with two aides-de-camp

The Greek army was made of three divisions, with two of them taking positions in Thessaly and one in Arta, Epirus. Crown Prince Constantine was the only general in the army. He took command of the forces on the 25 March. The Greek army in Thessaly consisted of 45,000 men,[13] 500 cavalry, and 96 guns, while that of Epirus comprised 16,000 men and 40 guns.

The opposing Ottoman army consisted of eight infantry divisions and one cavalry division. In the Thessaly front it consisted of 58,000 men,[13] 1,300 cavalry, and 186 guns, while in Epirus it could field 26,000 men and 29 guns. Edhem Pasha had overall command of the Ottoman forces.

Apart from the obvious difference in numbers, the two sides had also significant differences in the quality of armaments. The Ottoman army was already being equipped with its second generation of smokeless powder repeater rifles (Mauser Models 1890 and 1893), while the Greeks were equipped with the inferior single-shot Gras rifle. There was also the potential for a naval contest. In 1897 the Greek navy consisted of three Hydra class small battleships, one cruiser, the Miaoulis, and several older small ironclads and gunboats.[14] The Greek ships conducted bombardments of Turkish fortifications and escorted troop transports, but there was no major naval battle during the war. The Ottoman fleet had seven battleships and ironclads at least as large as the Greek battleships, and although most of these were obsolete designs, the Osmaniye class had been rebuilt and modernized. The Turkish navy also had several smaller ironclads, two unprotected cruisers and a number of smaller ships including torpedo craft.[15] However, the Ottoman fleet had not been maintained, perhaps due to the Sultan’s fear of a strong navy becoming a power base for plots against the government, and in 1897 when called into action most of the ships were in poor condition and could not contest control of the sea beyond the Dardanelles.[16]

WarEdit

 
Firefight between Greeks and Turks at Rizomylos, during the Battle of Velestino

On the 24 March, 2,600 irregulars crossed the Greek border into Ottoman Macedonia in order to provoke disarray behind enemy lines by rousing locals against Ottoman administration. As a result, on the 6 April Edhem Pasha mobilised his forces. His plan was to surround Greek forces and by using river Pineios as a natural barrier to push them back to central Greece. Nevertheless, his rear forces were halted while the center of his formation gained ground, altering his initial plans. The Greek plan called for a wider open field combat, which ultimately would cost heavy casualties against an already superior opponent. There was no serious force left to prevent the Ottoman Army from entering the Greek capital, Athens. Sadrazam Halil Rıfat Pasha, II. He made his opinion open to Abdulhamid and asked him to enter Athens. Because taking Athens meant a little repression of the Greeks. But on the agreement between the European States, the Russian Tsar II. Nikolay II. He telegraphed Abdulhamid himself and demanded that the war be stopped. On May 19, in accordance with the sultan's will, the Ottoman army de facto stopped fighting. On May 20, 1897, the acrepenter was signed.

Thessalian FrontEdit

 
Greek cavalry during the battle of Farsala, by Georgios Roilos.

Officially, war was declared on the 18 April when the Ottoman ambassador in Athens, Asim Bey, met with the Greek foreign minister announcing the cutting of diplomatic ties. Heavy fighting occurred between the 21–22 April outside the town of Tyrnavos but when the overwhelming Ottoman forces aligned and pushed together, the Greek general staff ordered withdrawal, spreading panic among soldiers and civilians alike. Larissa fell on the 27 April, while the Greek front was reorganised behind the strategic lines of Velestino, in Farsala. Nevertheless, a division was ordered to head for Velestino, thus cutting Greek forces in two, 60 km apart. Between the 27–30 April, under the command of Col. Konstantinos Smolenskis, Greek forces checked and halted the Ottoman advance.

On the 5 May three Ottoman divisions attacked Farsala, forcing an orderly withdrawal of Greek forces to Domokos, while on the eve of those events Smolenskis withdrew from newly recaptured Velestino to Almyros. Volos fell into Ottoman hands on the 8 May.

 
The situation at the Battle of Domokos of the 17 May 1897, at 5.30am

At Domokos the Greeks assembled 40,000 men in a strong defensive position, joined by about 2,000 Italian "Redshirt" volunteers under the command of Ricciotti Garibaldi, son of Giuseppe Garibaldi. The Turks had a total of about 70,000 troops, of whom about 45,000 were directly engaged in the battle.[17]

On the 16 May the attackers sent part of their army around the flank of the Greeks to cut off their line of retreat, but it failed to arrive in time. The next day the rest of their army made a frontal assault. Both sides fought hard. The Turks were held at bay by the fire of the defending infantry until their left flank defeated the Greek right. The Ottoman formation broke through, forcing a renewed withdrawal. Smolenskis was ordered to stand his ground at the Thermopylae passage but on 20 May a cease-fire went into effect.

Epirus FrontEdit

 
The Attack, a painting of the Battle of Domekos, by Fausto Zonaro.

On the 18 April, Ottoman forces under Ahmed Hifzi Pasha attacked the bridge of Arta but were forced to withdraw and reorganise around Pente Pigadia. Five days later Col. Manos captured Pente Pigadia, but the Greek advance was halted due to lack of reinforcements against an already numerically superior opposition. On the 12 May Greek forces and Epirot volunteers tried to cut off Preveza but were forced to retreat with heavy casualties.

ArmisticeEdit

On the 20 September a peace treaty was signed between the two sides. Greece was forced to cede minor border areas and pay heavy reparations.[18] To pay the latter, the Greek economy came under international supervision. For Greek public opinion and the military the forced armistice was a humiliation, highlighting the unpreparedness of the country to fulfill its national aspirations (Megali Idea).

Map galleryEdit

AftermathEdit

Despite the end of the war, the uprising on Crete continued – although with no further organized combat – until November 1898, when the Great Powers evicted Ottoman forces from the island to make way for an autonomous Cretan State under the suzerainty of the Ottoman Empire. Officially founded in December 1898 when Prince George of Greece and Denmark arrived on Crete to take up his duties as High Commissioner, the Cretan State survived until 1913, when Greece formally annexed the island.[19]

In Greece, the public awareness of the country's unpreparedness for war in pursuit of its national aspirations laid the seeds for the Goudi coup of 1909, which called for immediate reforms in the Greek Army, economy, and society. Eventually Eleftherios Venizelos would come to power and, as a leader of the Liberal party, he would instigate a wide range of reforms that would transform the Greek state, leading it to victory in the Balkan Wars four years later.

ReferencesEdit

 1. ^ Gyula Andrássy, Bismarck, Andrássy, and Their Successors, Houghton Mifflin, 1927, p. 273.
 2. ^ Mehmed'in kanı ile kazandığını, değişmez kaderimiz !-barış masasında yine kaybetmiştik..., Cemal Kutay, Etniki Eterya'dan Günümüze Ege'nin Türk Kalma Savaşı, Boğaziçi Yayınları, 1980, p. 141. (in Turkish)
 3. ^ Yunanistan'ın savaş meydanındaki yenilgisi ise Büyük Devletler sayesinde barış masasında zafere dönüşmüş, ilk defa Lozan müzakerelerinde aksi yaşanacak olan, Yunanistan'ın mağlubiyetlerle gelişme ve büyümesi bu savaş sonunda bir kez daha görülmüştür., M. Metin Hülagü, "1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nın Sosyal Siyasal ve Kültürel Sonuçları", in Güler Eren, Kemal Çiçek, Halil İnalcık, Cem Oğuz (ed.), Osmanlı, Cilt 2, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, ISBN 975-6782-05-6, pp. 315-316. (in Turkish)
 4. ^ a b Mehmet Uğur Ekinci: The Origins of the 1897 Ottoman-Greek War: A Diplomatic History. University Bilkent, Ankara 2006, page 80.
 5. ^ a b c Clodfelter 2017, p. 197.
 6. ^ a b Dumas, Samuel; Vedel-Petersen, K. O. Losses of life caused by war. Clarendon Press. p. 57.
 7. ^ Erickson (2003), pp. 14–15
 8. ^ Pikros, Ioannis (1977). "Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897" [The Greco-Turkish War of 1897]. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΔ′: Νεώτερος Ελληνισμός από το 1881 ως το 1913 [History of the Greek Nation, Volume XIV: Modern Hellenism from 1881 to 1913] (in Greek). Ekdotiki Athinon. pp. 125–160.
 9. ^ McTiernan, p. 14.
 10. ^ McTiernan, Mick, "Spyros Kayales – A different sort of flagpole ," mickmctiernan.com, 20 November 2012.
 11. ^ The British in Crete, 1896 to 1913: British warships off Canea, March 1897
 12. ^ McTiernan, pp. 18-23.
 13. ^ a b David Eggenberger: An Encyclopedia of Battles: Accounts of Over 1,560 Battles from 1479 B.C. to the Present, Courier Dover Publications, 1985, ISBN 0486249131, page 450.
 14. ^ Conways, p. 387-8
 15. ^ Conways, p. 389-92
 16. ^ Pears, Forty Years in Constantinople
 17. ^ Report of General Nelson Miles.
 18. ^ Erick J. Zurcher. Turkey, A Modern History. London and New York: Tauris, 2004, p. 83, ISBN 1-86064-958-0.
 19. ^ McTiernan, pp. 35-39.

BibliographyEdit

External linksEdit

See alsoEdit