1988 Japan national football team

This page records the details of the Japan national football team in 1988.

ResultsEdit

February 2 Japan 1–1 Oman Muscat, Oman
Maeda   88' JFA ?   ?'
June 2 Japan 0–3 China PR Aichi, Japan
JFA ?   ?'
?   ?'
?   ?'
Stadium: Mizuho Athletic Stadium
October 26 Japan 0–1 South Korea Tokyo, Japan
JFA ?   ?' Stadium: Tokyo National Stadium

Players statisticsEdit

Player -1987 01.27 01.30 02.02 06.02 10.26 1988 Total
Hiromi Hara 73(37) - - - O O 2(0) 75(37)
Akihiro Nishimura 48(2) - O - - - 1(0) 49(2)
Satoshi Tezuka 22(2) O O O - - 3(0) 25(2)
Takashi Mizunuma 21(6) - - O O O 3(0) 24(6)
Shinichi Morishita 16(0) O O - - - 2(0) 18(0)
Kiyotaka Matsui 13(0) - - O O - 2(0) 15(0)
Takumi Horiike 13(0) - - - - O 1(0) 14(0)
Hiroshi Hirakawa 6(0) O O O O - 4(0) 10(0)
Katsuyoshi Shinto 2(0) O O O - - 3(0) 5(0)
Tomoyasu Asaoka 1(0) O O O O O 5(0) 6(0)
Tetsuji Hashiratani 0(0) O(1) O O O O 5(1) 5(1)
Osamu Maeda 0(0) O O O(1) O O 5(1) 5(1)
Masami Ihara 0(0) O O O O O 5(0) 5(0)
Toru Sano 0(0) O O O O O 5(0) 5(0)
Satoru Mochizuki 0(0) O O O - - 3(0) 3(0)
Nobuyo Fujishiro 0(0) O O - - - 2(0) 2(0)
Katsuhiro Kusaki 0(0) O - - - O 2(0) 2(0)
Masanao Sasaki 0(0) - - - O O 2(0) 2(0)
Yuji Sugano 0(0) - - O - - 1(0) 1(0)
Tomoyuki Kajino 0(0) - - - O - 1(0) 1(0)
Masaaki Mori 0(0) - - - O - 1(0) 1(0)
Mitsunori Yoshida 0(0) - - - O - 1(0) 1(0)
Shigetatsu Matsunaga 0(0) - - - - O 1(0) 1(0)
Atsushi Natori 0(0) - - - - O 1(0) 1(0)

External linksEdit