ProjectsEdit

LanguagesEdit

en-auThis user is a native speaker of Australian English.
ja-1この利用者は初級日本語ができます。
zh-1該用戶能以基本中文進行交流。
该用户能以基本中文进行交流。
nan-t-1此個用戶能夠呾簡單潮州話
此个用户能够呾简单潮州话
vi-1Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.