ky-4Бул колдонуучу кыргыз тилин эне тилиндей билет.