ky-3Бул колдонуучу кыргыз тилин жогорку деңгээлде билет.