ky-2Бул колдонуучу кыргыз тилин орточо деңгээлде билет.