Ngô Thị Ngọc Dao

Ngô Thị Ngọc Dao (Hán tự: 吳氏玉瑤, 1421 - 1496)[1] posthumous name Quang-thục Trinh-huệ Khiêm-tiết Hòa-xung Nhơn-thánh Dowager Empress (光淑禎惠謙節和沖仁聖皇太后), was a queen consort of Later Lê dynasty and mother of the Vietnamese emperor Lê Thánh Tông.

Ngô Thị Ngọc Dao
Born1421
Đồng Phang village, An Định district, Thanh Hoa prefect, Vietnam
Died16 January 1496
Đồng Phang village, An Định district, Thanh Hoa prefect, Vietnam
NationalityVietnam
Spouse(s)Lê Thái Tông
ChildrenLê Thị Ngọc Tú
Lê Hạo
Parents

BiographyEdit

Consort Ngô Thị Bính was born in 1041 at Đồng Phang village, An Định district, Thanh Hoa prefect.[2][3] She was a daughter of one countryside teacher (吳生徒) and his first wife Đinh Thị Ngọc Kế. Her mother was born at Phúc Lộc village, Thụy Nguyên district, Thanh Hoa prefect; she had been suicidal and the court gifted four gold scripts "Tiết-liệt phong-cao" (節烈風高). Lady Ngô Thị Bính has a younger brother who has no name in historical documents.

She met Lê Thái Tông on 16 July 1434 at Đồng Phang pagoda when he was incognito. She entered Lê dynasty's palace about 1435 and born prince Lê Hạo on 20 July 1442 at Dục Khánh pagoda.[4]

FamilyEdit

ReferencesEdit

  1. ^ Việt-nhân Lê-đình-Kế, Mẹ hiền con thánh, Việt Nam Văn hóa Hiệp hội & Nhà in Tiến Thịnh, Hà Nội, Vietnam, 1953.
  2. ^ 《大越史記全書》本紀卷之十三
  3. ^ 《歷朝憲章類誌》卷二十一·禮儀誌·太廟殿奉事各位
  4. ^ Người phụ nữ làm rạng danh ba triều vua
  5. ^ Bia Sơn Lăng
  6. ^ Duke Ngô Khế
  7. ^ Lee, Lily; Wiles, Sue, eds. (2015). Biographical Dictionary of Chinese Women. II. Routledge. p. 609. ISBN 978-1-317-51562-3. An emperor's [...] sister or a favorite daughter was called a grand princess (zhang gongzhu); and his aunt or grand-aunt was called a princess supreme (dazhang gongzhu).
  8. ^ Về cuốn Nguyễn Mậu thế gia phả điệp