Districts of Madagascar

Districts are second-level administrative divisions of Madagascar below the regions. There are 114 districts in Madagascar. Districts are in their turn divided into communes; while some of the districts in urban areas (such as the City districts of Antananarivo, Antsirabe I, Antsiranana I, Fianarantsoa I, Toamasina I and Toliara I) and offshore islands (such as the districts of Nosy Be and Nosy Boraha) each consist of only one commune, most of the districts are divided typically into 5–20 communes.

Districts of Madagascar

List of districtsEdit

District Region Former
province
Area[1]
in km2
Population
estimate
mid 2013[2]
Population
Census[3]
2018
Population
density
per km2
(2018)
Ambalavao Haute Matsiatra Fianarantsoa 4,798.47 209,417 300,242 62.6
Ambanja Diana Antsiranana 5,999.72 190,435 238,114 39.7
Ambato-Boeni Boeny Mahajanga 8,528.25 211,204 264,141 31.0
Ambatofinandrahana Amoron'i Mania Fianarantsoa 10,321.48 155,470 215,851 20.9
Ambatolampy Vakinankaratra Antananarivo 1,651.14 256,164 282,970 171.4
Ambatomainty Melaky Mahajanga 4,740.44 29,420 43,305 9.1
Ambatondrazaka Alaotra-Mangoro Toamasina 5,540.25 324,610 359,614 64.9
Ambilobe Diana Antsiranana 8,006.76 216,145 280,089 35.0
Amboasary-Atsimo Anosy Toliara 9,888.82 209,090 256,977 26.0
Ambohidratrimo Analamanga Antananarivo 1,432.36 399,037 441,682 308.4
Ambohimahasoa Haute Matsiatra Fianarantsoa 1,929.12 214,703 272,123 141.1
Ambositra Amoron'i Mania Fianarantsoa 2,914.18 262,353 296,485 101.7
Ambovombe-Androy Androy Toliara 6,504.18 349,675 362,309 55.7
Ampanihy Atsimo-Andrefana Toliara 13,837.11 310,173 398,374 28.8
Amparafaravola Alaotra-Mangoro Toamasina 4,622.51 267,622 323,935 70.1
Analalava Sofia Mahajanga 8,732.19 148,668 163,968 18.8
Andapa Sava Antsiranana 4,051.48 189,882 219,397 54.2
Andilamena Alaotra-Mangoro Toamasina 7,686.18 70,527 105,187 13.7
Andramasina Analamanga Antananarivo 1,406.41 170,124 168,161 119.6
Anjozorobe Analamanga Antananarivo 4,275.06 177,134 225,792 52.8
Ankazoabo-Atsimo Atsimo-Andrefana Toliara 7,456.28 65,560 71,393 9.6
Ankazobe Analamanga Antananarivo 7,358.26 151,543 195,418 26.6
Anosibe-An'ala Alaotra-Mangoro Toamasina 2,858.75 89,205 113,904 39.8
Antalaha Sava Antsiranana 6,795.01 231,479 268,902 39.6
Antanambao-Manampotsy Atsinanana Toamasina 1,298.55 48,665 61,845 47.6
Antananarivo-Atsimondrano Analamanga Antananarivo 421.97 585,184 642,364 1,522.3
Antananarivo-Avaradrano Analamanga Antananarivo 581.88 362,539 449,425 772.4
Antananarivo-Renivohitra Analamanga Antananarivo 85.01 1,299,080 1,275,207 15,000.7
Antanifotsy Vakinankaratra Antananarivo 2,785.57 307,944 352,407 126.5
Antsalova Melaky Mahajanga 6,864.38 58,341 57,662 8.4
Antsirabe I Vakinankaratra Antananarivo 132.94 238,478 245,592 1,847.4
Antsirabe II Vakinankaratra Antananarivo 2,471.31 406,353 446,688 180.7
Antsiranana I
(formerly Diego-Suarez)
Diana Antsiranana 71.90 115,015 131,165 1,824.3
Antsiranana II Diana Antsiranana 5,612.41 105,416 130,903 23.3
Antsohihy Sofia Mahajanga 4,773.81 137,433 175,855 36.8
Arivonimamo Itasy Antananarivo 2,135.48 304,931 354,097 165.8
Bealanana Sofia Mahajanga 6,831.86 143,005 183,889 26.9
Befandriana Avaratra
(North Befandriana)
Sofia Mahajanga 8,718.98 241,082 256,588 29.4
Befotaka Atsimo-Atsinanana Fianarantsoa 3,238.05 53,456 54,028 16.7
Bekily Androy Toliara 5,141.49 164,751 236,715 46.0
Beloha Androy Toliara 4,787.01 109,361 154,652 32.3
Belon'i Tsiribihina Menabe Toliara 8,037.88 124,136 132,141 16.4
Benenitra Atsimo-Andrefana Toliara 4,368.05 38,716 43,808 10.0
Beroroha Atsimo-Andrefana Toliara 7,320.22 45,709 68,795 9.4
Besalampy Melaky Mahajanga 11,951.49 71,195 58,916 4.9
Betafo Vakinankaratra Antananarivo 4,155.03 254,736 319,057 76.8
Betioky-Atsimo Atsimo-Andrefana Toliara 7,690.61 205,332 308,774 40.1
Betroka Anosy Toliara 13,672.48 190,836 210,854 15.4
Boriziny-Vaovao
(formerly Port Bergé)
Sofia Mahajanga 7,088.30 189,097 228,972 32.3
Fandriana Amoron'i Mania Fianarantsoa 2,274.51 201,611 215,961 94.9
Farafangana Atsimo-Atsinanana Fianarantsoa 2,824.05 341,843 400,174 141.7
Faratsiho Vakinankaratra Antananarivo 1,856.87 193,301 220,900 119.0
Fenoarivo-Afovoany Bongolava Antananarivo 7,553.98 130,443 181,284 24.0
Fenoarivo-Atsinanana
(East Fenerive)
Analanjirofo Toamasina 2,992.86 308,395 294,036 98.2
Fianarantsoa I Haute Matsiatra Fianarantsoa 86.05 190,318 189,879 2,206.6
Iakora Ihorombe Fianarantsoa 4,556.49 50,409 55,899 12.3
Ifanadiana Vatovavy Fianarantsoa 3,970.73 154,272 175,111 44.1
Ihosy Ihorombe Fianarantsoa 17,191.45 203,373 293,129 17.1
Ikalamavony Haute Matsiatra Fianarantsoa 9,796.82 89,374 125,651 12.8
Ikongo Fitovinany Fianarantsoa 3,154.42 186,055 202,827 64.3
Isandra Haute Matsiatra Fianarantsoa 1,342.89 129,461 151,039 112.5
Ivohibe Ihorombe Fianarantsoa 4,315.09 58,525 69,492 16.1
Kandreho Betsiboka Mahajanga 6,101.87 20,690 25,892 4.2
Lalangina Haute Matsiatra Fianarantsoa 1,051.31 169,568 183,586 174.6
Maevatanana Betsiboka Mahajanga 10,749.93 151,001 223,794 20.8
Mahabo Menabe Toliara 13,716.13 141,538 154,017 11.2
Mahajanga I Boeny Mahajanga 51.05 220,629 244,722 4,793.8
Mahajanga II Boeny Mahajanga 4,687.22 77,524 95,192 20.3
Mahanoro Atsinanana Toamasina 3,763.09 238,467 284,812 75.7
Maintirano Melaky Mahajanga 9,888.01 106,604 115,192 11.6
Mampikony Sofia Mahajanga 4,572.27 133,765 185,637 40.6
Manakara-Atsimo Fitovinany Fianarantsoa 3,162.57 365,427 380,538 120.3
Mananara Avaratra
(North Mananara)
Analanjirofo Toamasina 4,486.59 169,942 240,352 53.6
Manandriana Amoron'i Mania Fianarantsoa 981.98 95,594 105,622 107.6
Mananjary Vatovavy Fianarantsoa 5,467.09 316,930 278,736 51.0
Mandoto Vakinankaratra Antananarivo 4,846.01 146,330 206,744 42.7
Mandritsara Sofia Mahajanga 10,297.26 253,985 305,318 29.7
Manja Menabe Toliara 9,072.62 75,175 106,378 11.7
Manjakandriana Analamanga Antananarivo 1,798.82 204,153 220,079 122.3
Maroantsetra Analanjirofo Toamasina 6,964.52 220,973 251,878 36.2
Marolambo Atsinanana Toamasina 3,580.68 149,556 167,224 46.7
Marovoay Boeny Mahajanga 5,611.56 182,742 198,670 35.4
Miandrivazo Menabe Toliara 12,329.89 130,790 157,013 12.7
Miarinarivo Itasy Antananarivo 2,579.39 240,687 293,318 113.7
Midongy-Atsimo Atsimo-Atsinanana Fianarantsoa 2,546.86 45,817 47,746 18.7
Mitsinjo Boeny Mahajanga 4,664.40 59,578 86,719 18.6
Morafenobe Melaky Mahajanga 7,414.22 24,035 34,730 4.7
Moramanga Alaotra-Mangoro Toamasina 7,149.48 275,146 352,874 49.4
Morombe Atsimo-Andrefana Toliara 7,783.86 117,175 218,190 28.0
Morondava Menabe Toliara 5,690.69 120,473 151,028 26.5
Nosy Be Diana Antsiranana 320.02 73,010 109,465 342.1
Nosy Boraha
(formerly Sainte Marie)
Analanjirofo Toamasina 185.22 26,547 26,457 142.8
Nosy Varika Vatovavy Fianarantsoa 3,828.08 241,438 254,735 66.5
Sakaraha Atsimo-Andrefana Toliara 8,578.10 113,080 150,508 17.5
Sambava Sava Antsiranana 4,681.76 304,366 395,680 84.5
Soalala Boeny Mahajanga 7,725.38 47,997 41,727 5.4
Soanierana-Ivongo Analanjirofo Toamasina 4,365.01 136,054 143,365 32.8
Soavinandriana Itasy Antananarivo 1,869.86 187,217 250,547 134.0
Taolanaro
(Taolagnaro)
Anosy Toliara 5,950.37 271,878 341,482 57.4
Toamasina I Atsinanana Toamasina 30.91 274,667 326,286 10,556.0
Toamasina II Atsinanana Toamasina 5,011.89 231,367 261,516 52.2
Toliara I Atsimo-Andrefana Toliara 32.12 156,710 169,760 5,285.2
Toliara II Atsimo-Andrefana Toliara 9,617.76 264,301 369,485 38.4
Tsaratanana Betsiboka Mahajanga 12,138.71 121,831 144,875 11.9
Tsihombe Androy Toliara 2,528.71 110,147 149,700 59.2
Tsiroanomandidy Bongolava Antananarivo 10,558.50 326,925 493,190 46.7
Vangaindrano Atsimo-Atsinanana Fianarantsoa 4,816.70 329,596 355,329 73.8
Vatomandry Atsinanana Toamasina 2,281.26 139,906 170,148 74.6
Vavatenina Analanjirofo Toamasina 2,670.79 173,222 196,257 73.5
Vohemar Sava Antsiranana 8,268.55 255,080 239,034 28.9
Vohibinany
(formerly Brickaville)
Atsinanana Toamasina 6,056.85 188,052 212,572 35.1
Vohibato Haute Matsiatra Fianarantsoa 1,828.93 196,343 224,776 122.9
Vohipeno Fitovinany Fianarantsoa 1,150.76 152,337 143,935 125.1
Vondrozo Atsimo-Atsinanana Fianarantsoa 3,199.72 127,990 163,397 51.1
  • Note that Isandra, Lalangina and Vohibato Districts previously formed Fianarantsoa II District (within Haute Matsiatra Region) which has now been split into these three new districts. Another new district was formed by the splitting off of the new Mandoto District from Betafo District (within Vakinankaratra Region).

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ Institute National de la Statistique, Madagascar.
  2. ^ Institute National de la Statistique, Madagascar (for 1 July 2013).
  3. ^ Institute National de la Statistique, Madagascar (provisional return).