Sampov Loun District

Sampov Loun District (Khmer: សំពៅលូន) is a district (srok) of Battambang Province, in northwestern Cambodia.

Sampov Loun

សំពៅលូន
CountryCambodia
ProvinceBattambang
Communes6
Population
 (1998)[1]
 • Total12,518
Time zoneUTC+7 (ICT)

AdministrationEdit

The district is subdivided into six communes (khum).[2]

Communes and villagesEdit

Khum (Commune) Phum (Villages)
Sampov Lun Thnal Bat, Thnal Bambaek, Kaoh Touch, Tuol Chrey
Angkor Ban Kbal Hong, Pralay Prak, Andoung Pir, Tuek Phos, Tuek Thla
Ta Sda Veal Vong, Ta Sda, Chamkar Lhong, Koun Phnum Cheung, Koun Phnum Tboung
Santepheap Ou, Kilou Dabbei, Trapeang Prolit
Serei Mean Chey Sralau Chrum, Chheu Teal, Pou Chrey, Ou Trav Chu
Chrey Seima Ou Lvea, Spean Youl, Reaksmei, Kilou Prambuon, Chambak

ReferencesEdit

  1. ^ General Population Census of Cambodia, 1998: Village Gazetteer. National Institute of Statistics. February 2000. pp. 28–29.
  2. ^ Statistics of the Cambodian Government Archived 2008-12-24 at the Wayback Machine