Pileus (hat)

The pileus (Ancient Greek: πῖλος, pîlos; also pilleus or pilleum in Latin) was a brimless, felt cap worn in Ancient Greece, Etruria, Illyria, Pannonia and surrounding regions,[1][2] later also introduced in Ancient Rome.[3] In the 5th century BC, a bronze version began to appear in Ancient Greece and it became a popular infantry helmet. It occasionally had a horsehair crest.[4] The Greek πιλίδιον (pilidion) and Latin pilleolus were smaller versions, similar to a skullcap. The plis worn today in Albania and Kosovo is thought to originate from a similar felt cap worn by the ancient Illyrians.

Ancient Greek red-figure plate from Apulia, third quarter of the 4th century BC, Louvre

HistoryEdit

 
Ancient Greek terracotta statuette of a peasant wearing a pilos, 1st century BC

GreeceEdit

The pilos (Greek: πῖλος, felt[5]) was a typical conical hat in Ancient Greece among travelers, workmen and sailors, though sometimes a low, broad-rimmed version was also preferred, known as petasos.[6] It could be made of felt or leather. Pilos caps often identify the mythical twins, or Dioscuri, Castor and Pollux, as represented in sculptures, bas-reliefs and on ancient ceramics. Their caps were supposedly the remnants of the egg from which they hatched.[7] The pilos appears on votive figurines of boys at the sanctuary of the Cabeiri at Thebes, the Cabeirion.[8]

In warfare, the pilos type helmet was often worn by the peltast light infantry, in conjunction with the exomis, but it was also worn by the heavy infantry.[citation needed]

The pilos helmet was made of bronze in the same shape as the pilos which was presumably sometimes worn under the helmet for comfort, giving rise to the helmet's conical shape.[9] Some historians theorize that the pilos helmet had widespread adoption in some Greek cities such as Sparta,[10][2] however, there is no primary historical source or any archeological evidence that would suggest that Sparta or any other Greek state would have used the helmet in a standardized fashion for their armies. What led historians to believe that the helmet was widespread in places such as Sparta was, amongst other reasons, the supposed advancement of battlefield tactics that required that infantry have full vision and mobility.[10] However, many other types of Greek helmet offered similar designs to the pilos when it came to visibility, such as the konos or the chalcidian helmets.

IllyriaEdit

The plis, an Albanian felt cap, originated from a similar felt cap worn by the Illyrians.[11][12][13]

RomeEdit

 
Pileus between two daggers, on the reverse of a denarius issued by Brutus to commemorate the assassination of Julius Caesar on the Ides of March

In Ancient Rome, a slave was freed in a ceremony in which a praetor touched the slave with a rod called a vindicta and pronounced him to be free. The slave's head was shaved and a pileus was placed upon it. Both the vindicta and the cap were considered symbols of Libertas, the goddess representing liberty.[14] This was a form of extra-legal manumission (the manumissio minus justa) considered less legally sound than manumission in a court of law.[citation needed]

One 19th century dictionary of classical antiquity states that, "Among the Romans the cap of felt was the emblem of liberty. When a slave obtained his freedom he had his head shaved, and wore instead of his hair an undyed pileus."[15] Hence the phrase servos ad pileum vocare is a summons to liberty, by which slaves were frequently called upon to take up arms with a promise of liberty (Liv. XXIV.32). The figure of Liberty on some of the coins of Antoninus Pius, struck A.D. 145, holds this cap in the right hand.[16]

In the period of the Tetrarchy and subsequently a distinctive type of round, brimless hat known as the Pannonian cap (pileus pannonicus) was worn as part of a Roman soldier's costume, though it also seems to have been worn by non-military bureaucrats. It was flat topped and resembled the more recent 'pillbox hat'.[17][1]

GalleryEdit

See alsoEdit

ReferencesEdit

CitationsEdit

 1. ^ a b Cleland, Liza; Davies, Glenys; Llewellyn-Jones, Lloyd (2007). Greek and Roman Dress from A to Z. Routledge. p. 88. ISBN 978-0-203-93880-5.
 2. ^ a b Campbell, Duncan B. (2012). Spartan Warrior 735–331 BC. Bloomsbury Publishing. p. 34. ISBN 978-1849087018.
 3. ^ "pileus", Encyclopædia Britannica
 4. ^ Ober, Jesse (2012). "A Brief History of Greek Helmets". AncientPlanet Online Journal. 2: 15. Retrieved 1 August 2019.
 5. ^ πῖλος, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
 6. ^ Sacks, David; Murray, Oswyn (1995). A Dictionary of the Ancient Greek World. Oxford University Press. p. 62. ISBN 9780195112061. "Travelers, workmen, and sailors might wear a conical cap known as a pilos; travelers, hunters, and other sometimes wore the low, broad-rimmed hit (petasos)
 7. ^ John Tzetzes, On Lycophron, noted by Karl Kerenyi's The Heroes of the Greeks, 1959:107 note 584.
 8. ^ Walter Burkert. Greek Religion, 1985:281.
 9. ^ Nick Sekunda,The Spartan Army, p.30
 10. ^ a b Jesse Obert, A Brief History of Greek Helmets, p.16
 11. ^ Stipčević, Aleksandar (1977). The Illyrians: History and Culture. History and Culture Series. Noyes Press. p. 89. ISBN 0815550529. It is generally agreed, and rightly so, that the modern Albanian cap originates directly from the similar cap worn by the Illyrians, the forefathers of the Albanians.
 12. ^ Fortson, Benjamin W. (2004). Indo-European language and culture: an introduction (5th ed.). Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-0316-9.
 13. ^ Recherches albanologiques: Folklore et ethnologie. Instituti Albanologijik i Prishtinës. 1982. p. 52. Retrieved 14 April 2013. Ne kuadrin e veshjeve me përkime ilire, të dokumentuara gjer më tani hyjnë tirqit, plisi, qeleshja e bardhë gjysmësferike, goxhufi-gëzofi etj
 14. ^ Cobb, T.R.R. (1858). An inquiry into the law of Negro slavery in the United States of America. Philadelphia: T. & J.W. Johnson. p. 285, 285n2.
 15. ^ πίλεον λευκόν, Diodorus Siculus Exc. Leg. 22 p. 625, ed. Wess.; Plaut. Amphit. I.1.306; Persius, V.82
 16. ^ Yates, James. Entry "Pileus" in William Smith's A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (John Murray, London, 1875).
 17. ^ Sumner and D'Amato, 37
 18. ^ Documentation on the "Villa romana de Olmeda", displaying a photograph of the whole mosaic, entitled "Aquiles en el gineceo de Licomedes" (Achilles in Lycomedes' 'seraglio').[verification needed]

BibliographyEdit

Further readingEdit

 • Sekunda, Nicholas and Hook, Adam (2000). Greek Hoplite 480–323 BC. Osprey Publishing. ISBN 1-85532-867-4

External linksEdit