Nguyễn Thủ Tiệp

Nguyễn Thủ Tiệp (Hán tự: 阮守捷, 908–967) was a warlord of Vietnam during the Period of the 12 Warlords.

12 Warlords

Tiệp was a grandson of Nguyễn Hãng, a general from China. Tiệp had an elder brother Nguyễn Khoan and a younger brother Nguyễn Siêu, both were warlords.[1]

Tiệp occupied Tiên Du (mordern Tiên Du District, Bắc Ninh Province). He titled himself Nguyễn Lệnh Công (阮令公)[2][3] and later changed to Vũ Ninh vương (武寧王).

He was defeated by Đinh Bộ Lĩnh in 967.

ReferencesEdit

  1. ^ Nguyễn Bạt Tụy 1954: Tên người Việt Nam. - In trong: tập kỷ yếu hội Khuyến Học Việt Nam, Sài Gòn, tr49-50.
  2. ^ Việt Nam sử lược, Quyển 1, Phần 3, Chương 1
  3. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Peripheral Records vol. 5