Iepenloftspul Jorwert

Toren na instorting - Jorwerd - 20120961 - RCE.jpg

Iepenloftspul Jorwert (Frisian for 'open air play Jorwert') is a yearly event during summertime in Jorwert, The Netherlands. The event is organised since 1954 to pay for the restoration of the tower of the local church that collapsed in 1951.[1] The play is performed in the garden of the local notary on several evenings in the end of August and the beginning of September.

Most of the translations into Frisian are by Jan Schotanus. Romke Toering has directed the plays for more than 30 years.[2][3] Since 2007, the plays are directed by Tjerk Kooistra.[2]

PlaysEdit

Year Frysian title Translated from[4] Author Translator
1954 De klokken fan Jorwert
1956 Fokke Hoara
1957 De rike skoaijer
1958 De seinekeapman, De útdrager
1959 It singelier geheim
1960 It doarp wol bestean
1961 De spylman fan it roekefeest
1962 In dream yn 'e simmer
1963 Fanfarella
1964 Dindo Maroije
1965 Tûkelteammen om Amor
1966 Don Quichot op 'e brulloft...
1967 De helt fan Waterloo
1968 Heibel om Hylpen
1969 It doarp wol bestean
1970 Lyk om lyk
1971 Op 't kantsje ôf Tjonge jonge... kiele kiele
1972 Yn 't eibertsnêst
1973 Harten is troef Bonjour Brigitte
1974 De waeijer
1975 Yn 'e wite guds White Horse Inn (Im weissen Rössl) Ralph Benatzky and Robert Stolz
1976 Amor by 't ammerfol Paris of: Spot niet met de liefde
1977 De boargerman-edelman Le Bourgeois gentilhomme Molière
1978 Fanfarella
1979 Rûzewyntsje Is liefde blind
1980 Dûnsjende dieven Le bal des voleurs
1981 Heit dêr leit in lyk Kaviaar of Spaghetti
1982 Tijl Ulespegel Tijl
1983 Bombaarje om Bombaarje Ralph Roister Doister Nicholas Udall
1984 Don Quichot yn Fryslân Don Quichot in Brabant
1985 Sirkus Knie
1986 Bommel en de Frisomanen
1987 De fleurige froulju The Merry Wives of Windsor William Shakespeare
1988 De nepert The Miser (L'Avare) Molière
1989 Don Camillo en de lytse wrâld
1990 De tolfte nacht (of:Wat jo wolle) The twelfth night
1991 De bochel fan de Notre Dame
1992 In healegeare hear Le Bourgeois gentilhomme Molière
1993 Myn leave Lyske My Fair Lady
1994 Midsimmernachtdream A Midsummer Night's Dream William Shakespeare
1995 Anatevka Fiddler on the roof
1996 In sinterske opera The Threepenny Opera (Die Dreigroschenoper) Bertold Brecht
1997 Oliver Oliver Twist Charles Dickens
1998 Slauerhoff & Jorwert
1999 Zorbá Zorba
2000 Venetiaans Karnaval La vedova scaltra Carlo Goldoni
2001 Utblaasd Brassed off Mark Herman
2002 Feint fan twa Masters The Servant of Two Masters (Il Servitore di due padroni) Carlo Goldoni
2003 Ik wol spylje Shakespeare in Love Marc Norman, Tom Stoppard
2004 Op hoop fan segen
2005 Kabaret
2006 Full Monty - Alles út The Full Monty Simon Beaufoy
2007 Dûbele Nelson
2008 Jou my wjukken As it is in heaven Kay Pollak, Anders Nyberg, Ola Olsson, Carin Pollak, Margaretha Pollak
2009 Tuskentiid
2010 It Feest
2011 Bohemia
2012 De Goede, de Minne en de Lillike
2013 De kloklieder fan Nijdaam
2014 Maraton
2015 Augustus
2016 London '68
2017 It Bjusterbaarlike foarfal fan de hûn yn de nacht
2018 De famylje Bellier

ReferencesEdit

  1. ^ Alle middeleeuwse kerken: van Harlingen tot Wilhelmshaven, P Karstkarel, p. 165
  2. ^ a b "Kooistra regisseur Jorwert | Omrop Fryslân". omropfryslan.nl. Retrieved 2018-07-31.
  3. ^ "www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-wereldtoneel-met-een-eigen-fries-gezicht~ba4e49ad/". volkskrant.nl. Retrieved 2018-07-31.
  4. ^ "Iepenloftspul Jorwert - Skiednis". iepenloftspuljorwert.nl. Retrieved 2018-07-31.

External linksEdit