Eze Nri Jiọfọ I

Eze Nri Jiọfọ I was the fifth king of Nri Kingdom after succeeding Eze Nri Ọmalọ.[1] He reigned from 1300–1390 CE.[2]

Eze Nri Jiọfọ I
Eze Nri
Reign1300–1390 CE
PredecessorEze Nri Ọmalọ
SuccessorEze Nri Ọmalonyeso
DynastyNri Kingdom

ReferencesEdit

  1. ^ "Oral Evidence". Hebrew Igbo. Retrieved 10 August 2015.
  2. ^ M. Angulu Onwuejeogwu (1981). An Igbo civilization: Nri kingdom & hegemony. Ethnographica.
Regnal titles
Preceded by
Eze Nri Ọmalọ
Eze Nri
1300 – 1390
Succeeded by
Eze Nri Ọmalonyeso