Open main menu

Wikipedia β

Bunyore is a locality in the Vihiga County in the western province of Kenya. It is largely inhabited by Luhya, who speak the OLunyole dialect of the Luhya language. In the local language, the place is known as "Ebunyole" and its people as the "Abanyole". It is divided into eight locations namely Central Bunyore, West Bunyore, South Bunyore, South-West Bunyore, East Bunyore, North Bunyore, North East Bunyore, and Wekhomo. Prior to 1990, Bunyore was a location under Kakamega District, divided into East and West Bunyore sublocations. As new divisions were created, the former West Bunyore was split into Central, West, South and South West locations while the former East Bunyore was split into North, North East, Wekhomo and East Bunyore locations.

Bunyore is home to the national headquarters of the Church of God in Kenya, Bunyore Girls’ High School and Kima School of Theology all of which are located at Kima. A significant town in Bunyore is Luanda, Kenya located on the Kisumu-Busia Highway. Maseno University, in the neighboring Maseno town is less than 6 miles from Kima.

Contents

Administrative locationsEdit

Central Bunyore Location:

1. Ebukanga Sublocation - includes, Ebukobelo, Ebung'anga, A'ananda, Emmatse, Essunza, Isanda and Munjiti.

2. Embali Sublocation - includes Ebuyangu, Ebuyalu, Esikhuyu,emmabwi Musanda and Mundika.

3. Ebutongoi Sublocation - includes Emusire, Emanyinya, Ebutongoi-Ebukanga, Emmuchula, Esirulo, Essaba, and Mwichio.

West Bunyore Location:

1. Ebusiekwe Sublocation - includes Esibila, Ipali, Itumbu, Esumba, Duka Moja, Mwichekhe and Emmukolla

2. Ebusiralo Sublocation - includes Ebusiralo, Ekamanji and Ematenje

3. Ebusikhale Sublocation - includes Epang’a, Mumboha, Emmayoka, and Ebusokho.

South Bunyore Location:

1. Ebwiranyi Sublocation

2. Ekwanda Sublocation

3. Ebusakami Sublocation - includes Essabalu,

South West Bunyore Location:

1. Ebutanyi Sublocation - includes Emmukusa

2. Esiandumba Sublocation - includes Emmuli Emaloba and Ebwiranyi.

3. Mwitubwi Sublocation - includes Ebusubi Mundichili, Khwipang’a, and Ekatieno.

North Bunyore Location:

1. Ebulonga Sublocation -

2. Emakunda Sublocation - includes Emmang’ali, Ilungu and Emmukunzi.

3. Ebusiratsi Sublocation - includes Emastuli, Mukhombe, Ebukhaya and Ebukhubi

North East Bunyore Location:

1. Ebunangwe Sublocation

2. Ebusamia Sublocation - (not to be confused with Samia),

3. Ebusiloli Sublocation - Emusutswi, Ebukhunza

East Bunyore Location:

1. Eb’bayi Sublocation -

2. Esianda Sublocation -

3. Emutsalwa Sublocation -

Wekhomo Location:

1. Ebuusundi Sublocation -

2. Iboona Sublocation - includes Emmutete and Emuhaya

GeographyEdit

Bunyore is located approximately between 0.083 latitude and 34.617 longitude. Two main rivers and about four smaller seasonal streams run through the area. The two main rivers are river Yala and Esalwa. Ejorodani (Jordan) is a tributary of river Yala and Etsava (pronounced E'chaaba in Lunyore and Edzava in Maragoli) is a tributary of Esalwa. River Yala runs through Bunyore from Nandi hills and Maragoli into Gem in Siaya. There are numerous hills and valleys in Bunyore characterized by huge granite stones. Some of the stones are as tall as 15 meters high and cover an eighth of a mile. The tallest hills, Ebuhando hills, border Maragoli to the west and are adjacent to Maseno Mission Hospital. From these hills one can well see as far as Lake Victoria and most parts of Kisumu town. Other high hills in the region include Emmutete Khusikulu, Ebusiekwe hills , Ebutongoi Khusikulu and Musikulu Ha-Buchichi. Huge granite rocks are scattered in Bunyore with a significant one located at Ekhakamba in Ebuyangu on the Buyangu-Ebukanga road.

ClimateEdit

Bunyore has an equatorial climate with fairly well distributed rainfall throughout the year. The precipitation ranges between 1750mm and 2000mm, with peaks in March to June and October to November. Temperatures range is between 14°C and 32°C with a mean temperature of 23°C. The climate is well suited for agricultural activities.

Farmers' marketsEdit

Most sublocations in Bunyore hold a farmers' market at least once or twice a week. The Leading market is Luanda Market. Other markets are Ipali Market, Mwibona Market, Magada (Emakata) Market, Wemilabi Market, Kima Market, Ilungu Market, Esibuye Market, Mwichio Market, Mwituha/Makakha Market, Mukhalakhala Market, Emahanga Market, Mudepo (Maseno Halt Depot) market, Esirulo Market, Eshibinga Market, Emanyinya Market, Mwitsukhi Market, Essaba Market, Emmatse Market, Ebukolo Market, Milimani (Echichibulu) Market, Ilungu Market and Emmaloba Market.

InfrastructureEdit

Four major roads serve Bunyore besides, the train line that runs from Nairobi to Butere through Luanda and Yala. The Kisumu-Busia highway runs from Kisumu to Busia. It traverses Bunyore through Maseno, Luanda and Mmailo continuing towards Ebuyangu and Yala. A second road the Ebusakami-Kima route serves travellers from Ebusakami junction to Kima Mission Hospital. The third road runs through Khusikulu, Mwilonje Esibuye, Emmang'ali Emusutswi towards Vihiga District. The smallest of the four major roads is the Luanda-Mulwakhi-Emusire- road which runs from Ebusikhale through, Es'saba, Ha-Buchichi, Mwichio and Emusire to Esirulo. Other minor seasonal roads are:

 • Luanda-Epanga-Khusikulu-(Wemilabi)-Emakata road.
 • Ekwanda-Ebwiranyi-Luanda road.
 • Kima-Emabungo road.
 • Ebwali-Essongolo road.
 • Emusire-Ebukanga-Ebuyangu road.
 • Emusire-Emanyinya-Fort Jesus road.
 • Wemilabi-Ebukhaya-Mundichiri-Emmukunzi-Ematsuli road.
 • Luanda-Esiandumba-Akala road.

Airports near Bunyore include Kisumu Airport,located at Kisumu 45 km away, Eldoret International Airport, located at Eldoret, 153 km away, Busia Airstrip located at Busia, 60 km away and Kakamega Airstrip located at Kakamega, 60 km away.

ReligionEdit

The majority of Abanyole are Christians. In the early 1900s the African Compound and Interior Mission (ACIM), having established itself in South Africa, began seeking expansion opportunities into the African Great Lakes region. A missionary by the name Baker, was sent from South Africa to explore mission opportunities in the African Great Lakes. His expedition led to Bunyore in the Nyanza Province—modern day Western Province—of Kenya where he found and annexed a suitable large parcel of land (Kima, Bunyore where the missionaries were to set up church in circa A.D. 1905.), and a welcoming pious native population amenable to Christianity, and hankering for edification opportunities. Baker returned to South Africa and another missionary, Robert Wilson together with his wife, was sent to begin work in the area. Whereas, their work flourished, the parent ministry in South Africa lacked pertinent resources to sustain its African Great Lakes mission. Consequently, the ACIM was compelled to cede its African Great Lakes mission to the auspices of the United States of America based Church of God, headquartered at Anderson in the State of Indiana.

The Church of God established itself as the major denomination amongst the people of Bunyore. However, the dominance of the Church of God in Bunyore came to an end in 1924; when Bunyore became the pillar of strength of the Anglican Church.[1] The reversal of the Church of God’s dominance in Bunyore was in consequence of the wedding of Esau Khamati Oriedo and Evangeline Ohana Olukhanya Analo-Oriedo, which took place on 29 September 1923 in the Church of God Mission church at Kima. The couple’s Christian wedding ceremony was proceeded with a traditional African reception; an act that was utterly unacceptable to the Church of God missionary, Rev. H. C. Kramer (the wedding officiant)[2] who closed the church and demanded an act of contrition.[3] Rather than acquiesce, the newlywed couple persuaded other members to resign from the Church of God; and with blessings of the Anglican Archdeacon Owen went on to become the founder of Ebwali St. John Anglican church (The evolution of the three modern era Maseno Dioceses of the Anglican Church of Kenya). Consequently, the Nyanza province—once the stronghold of the Church of God and outside the Anglican influence—became a pillar of Anglican strength.[4]

Other denominations such as the Roman Catholic churches, Full Gospel Church, Dini ya Israeli, Pentecostal church exist among the population. Many people of Bunyore exercise some form of commingling of Christianity and traditional Abanyole spiritual tenets.

Notable persons of Bunyore originEdit

 1. Kenneth Marende, former Speaker of the National Assembly.
 2. Wilber Otichilo, MP of Emuhaya Constituency.
 3. Blasio Vincent Ndale Esau Oriedo (July 1931 - 26 January 1966), Laureate and Pioneering Parasitological Epidemiologist in the Study, Control, and Eradication of Infectious and Tropical Diseases in Africa.[Note 1]
 4. Esau Khamati Oriedo (circa 1888 - 1 Dec. 1992), a politician in colonial-era Kenya
 5. Ruth Habwe (d. 1996), Kenyan feminist activist and politician.[Note 2][5]
 6. Eric Edward Khasakhala (1926–2000), former MP of Emuhaya & Cabinet Minister.
 7. Reuben J. Olembo (1937-2005), academic, geneticist, environmentalist. Former Deputy Executive Director of UNEP, former UN Assistant Secretary General.
 8. Kakai Kissinger, human rights lawyer and activist.

NotesEdit

 1. ^ He was a confidant of Thomas Joseph Odhiambo Mboya (d. 1969). Dr. Blasio Vincent Ndale Oriedo played a pivotal role, including teaming up with his longtime friend and confidant Tom Mboya, to effectuate learning opportunities abroad—beyond Europe, specifically in North America—for young African men and women in the African Great Lakes region needing higher education, in what he cognized as an implementation of a vital intellectual infrastructure in the emerging young Great Lakes democracies; most notable is the Airlift African program sponsored by the African-American Students Foundation in United States whereby between 1959 through 1963 800 African Great Lakes students (including Barack Obama Sr., future father of the 44th U.S. president & the first African-American to hold the office) were transported to study at the U.S. and Canadian colleges and universities.
 2. ^ In 1964 she became notably, a first among women to challenge a male only parliamentarian system, when she contested one of the three special parliamentary seats vacant at the time, she was suspended from party membership for daring to contest the seat and ridiculed "to go back to the Kitchen and cook for Habwe's children".

ReferencesEdit

 1. ^ Hastings, Adrian. The Church in Africa: 1450-1950. Oxford: Clarendon, 1994.
 2. ^ The original Church of God Mission, Kima Bunyore Mission "Certificate of Marriage" issued ex post facto to Mr. and Mrs. Esau Khamati Oriedo on 12 November 1954 (signed by Rev. Daudi Otieno); in recognition of Mr. & Mrs. Oriedo’s previous contribution to the Church of God Mission, Kima Bunyore Mission and their continued proselytizing of Christianity in Bunyore and the rest of Nyanza province. This ex post facto acknowledgement, of Mr. and Mrs. Esau Khamati Oriedo’s matrimony and stewardship to the church and Christianity, ushered in the beginning of a metamorphosis of the Church of God Mission’ embrace of a more open attitude towards syncretism of the Christian doctrine with customary indigenous African values, which facilitated the effectiveness of the church’s teachings.
 3. ^ Hastings, Adrian. "Page 579." The Church in Africa: 1450-1950. Oxford: Clarendon, 1994.
 4. ^ Hastings, Adrian. The Church in Africa: 1450-1950. Oxford: Clarendon, 1994. Print. Oxford History of the Christian Church
 5. ^ J. R. A. Bailey, C. C. (1993). Kenya, the National Epic: From the Pages of Drum Magazine. Nairobi: East African Publishers.

External linksEdit