Open main menu

Alberic of Trois-Fontaines

Alberic of Trois-Fontaines (French: Aubri or Aubry de Trois-Fontaines; Latin: Albericus Trium Fontium) (died c. 1252) was a medieval Cistercian chronicler who wrote in Latin. He was a monk of Trois-Fontaines Abbey in the diocese of Châlons-sur-Marne. He died after 1252.

ChronicleEdit

In 1232 Alberic began his Chronica Albrici Monachi Trium Fontium, which describes world events from the Creation to the year 1241.

His sources included Books 45-49 of Helinand of Froidmont's Chronicon.

Alberic's chronicle was published in the Monumenta Germaniae Historica in 1874.[1]

ReferencesEdit

BibliographyEdit

  • Reindel, K., 'Petrus Damiani bei Helinand von Froidmont und Alberich von Troisfontaines', Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 53,1 (1997), 205-224.
  • Schmidt-Chazan, "Aubri de Trois-Fontaines, un historien entre la France et l'Empire", Annales de l'Est, t.36, 1984, p. 163-192
  • A. M. Wyrwa, Alberyk z Trois Fontaines i jego średniowieczna kronika świata, w: Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 319-344
  • A. M. Wyrwa, Alberyk z Trois-Fontaines o początkach chrześcijaństwa w Prusach, w: Wielkopolska - Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 69-99