1987 USSR Chess Championship

The 1987 Soviet Chess Championship was the 54th edition of USSR Chess Championship. Held from 3-29 March 1987 in Minsk. The title was won by Alexander Beliavsky. Semifinals took place in Sevastopol and Pinsk; two First League tournaments (also qualifying to the final) was held at Kuibyshev e Irkutsk.[1][2]

54th USSR Chess Championship
LocationMinsk
Champion
Alexander Beliavsky

QualifyingEdit

SemifinalsEdit

Semifinals took place at Sevastopol e Pinsk in August 1986.

First LeagueEdit

Top six qualified for the final.[3]

Irkutsk, October-November 1986
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1   Smbat Lputian 2520 - ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 11
2   Valery Salov 2550 ½ - ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 10½
3   Evgeny Bareev 2470 1 ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 1 0 10
4   Lev Psakhis 2555 ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 10
5   Viktor Gavrikov 2550 ½ ½ ½ ½ - 1 ½ 1 ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 10
6   Sergey Dolmatov 2510 ½ ½ ½ ½ 0 - ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 10
7   Evgeny Pigusov 2500 0 ½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 9
8   Konstantin Aseev 2440 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ - 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 0 1 9
9   Yuri Balashov 2530 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 - ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 8
10   Vassily Ivanchuk 2475 ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ - 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 8
11   Yuri Kruppa 2445 0 ½ 0 0 1 0 ½ 0 1 1 - ½ ½ ½ 1 1 0 ½ 8
12   Yury Dokhoian 2450 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ - ½ 1 ½ ½ 1 ½ 8
13   Gennadij Timoscenko 2475 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ - ½ ½ 1 0 ½
14   Yuri Razuvaev 2535 0 ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ - ½ 0 ½ 1
15   Oleg Romanishin 2560 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 1 0 ½ ½ ½ - 0 1 ½
16   Alexey Vyzmanavin 2480 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 1 - 1 1 7
17   Alexander Goldin 2390 ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 ½ 1 0 1 ½ 0 0 - ½
18   Grigory Serper 2200 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ -
Kuibyshev, October-November 1986
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1   Vladimir Tukmakov 2575 - 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 11½
2   Alexander Khalifman 2500 1 - ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 11
3   Nukhim Rashkovsky 2445 ½ ½ - ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 0 1 1 1 ½ ½ ½ 1 10½
4   Jaan Ehlvest 2445 0 ½ ½ - 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 10½
5   Alexander Huzman 2390 ½ ½ 1 1 - ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 10
6   Viktor Kupreichik 2490 ½ ½ 0 0 ½ - 1 ½ ½ 0 1 0 1 1 ½ 1 1 1 10
7   Gregory Kaidanov 2415 ½ ½ ½ ½ 1 0 - ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½
8   Yuri Yakovich 2440 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ - 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1
9   Alex Yermolinsky 2445 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 - 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ 9
10   Zurab Azmaiparashvili 2470 ½ 0 0 ½ ½ 1 1 ½ 0 - ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1
11   Evgeny Sveshnikov 2535 0 ½ 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 8
12   Adrian Mikhalchishin 2525 ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ 0 ½ ½ ½
13   Igor Novikov 2495 ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ - ½ 1 ½ ½ ½
14   Elizbar Ubilava 2515 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ - 1 ½ 1 ½
15   Lembit Oll 2430 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 0 0 - ½ ½ 0 6
16   Konstantin Lerner 2550 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ - ½ 0 6
17   Leonid Yudasin 2495 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ - 1 6
18   Serikbay Temirbayev 2200 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 -

FinalEdit

54th USSR Chess Championship
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1   Alexander Beliavsky 2630 - ½ 1 ½ 1 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 11
2   Valery Salov 2550 ½ - ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 1 0 0 ½ 1 1 1 ½ 11
3   Vereslav Eingorn 2545 0 ½ - ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 10½
4   Jaan Ehlvest 2445 ½ ½ ½ - 0 0 0 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 10½
5   Alexander Chernin 2570 0 ½ ½ 1 - ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 0 ½ ½ 10
6   Artur Yusupov 2645 1 0 ½ 1 ½ - 1 0 1 ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 10
7   Sergey Dolmatov 2515 0 0 ½ 1 ½ 0 - ½ ½ ½ ½ 0 1 1 1 1 1 ½
8   Viktor Kupreichik 2475 ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ - 0 1 1 0 ½ 1 0 ½ 1 1 9
9   Smbat Lputian 2500 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 - 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 9
10   Lev Psakhis 2575 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 - ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 9
11   Vladimir Tukmakov 2575 ½ 0 ½ 0 0 1 ½ 0 ½ ½ - 1 1 1 ½ 1 ½ ½ 9
12   Evgeny Bareev 2535 0 1 0 0 0 ½ 1 1 0 0 0 - 1 1 ½ 1 ½ ½ 8
13   Viktor Gavrikov 2550 1 1 ½ ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 - ½ ½ ½ ½ ½
14   Nukhim Rashkovsky 2470 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 0 ½ - ½ ½ 1 ½
15   Vladimir Malaniuk 2575 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ - ½ 1 ½
16   Alexander Khalifman 2515 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ - 0 1 6
17   Mikhail Gurevich 2540 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 1 - 0
18   Vitaly Tseshkovsky 2510 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 -

Play-offEdit

Vilnius, 29 April to 4 May 1987
Player Rating 1 2 3 4 Total
1   Alexander Beliavsky 2630 ½ ½ 1 1 3
2   Valery Salov 2550 ½ ½ 0 0 1

ReferencesEdit

  1. ^ Cafferty, Bernard; Taimanov, Mark (2016). The Soviet Championships. London: Everyman Chess. p. 206.
  2. ^ Soltis, Andy (2000). Soviet chess, 1917-1991. McFarland & Co. ISBN 0-7864-0676-3. OCLC 41940198.
  3. ^ "Russian Base".