1925 USSR Chess Championship

The 1925 USSR Chess Championship was the fourth edition of USSR Chess Championship. Held from 11 August to 6 September in Leningrad. The tournament was won by Efim Bogoljubow.[1]

1925 USSR Chess Championship
4th ussr chess championship 1925.JPG
The participants and organizers of the fourth USSR Chess Championship in 1925
LocationLeningrad
Champion
Efim Bogoljubow

Table and resultsEdit

1925 USSR Chess Championship
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1   Efim Bogoljubow - ½ 1 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 14
2   Grigory Levenfish ½ - 0 0 1 ½ 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 13
3   Ilya Rabinovich 0 1 - 0 0 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12½
4   Boris Verlinsky 1 1 1 - ½ ½ 1 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 0 0 1 0 ½ 1 12
5   Fedor Duz-Khotimirsky 0 0 1 ½ - ½ ½ 1 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 1 1 1 11½
6   Solomon Gotthilf ½ ½ 1 ½ ½ - 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 0 1 1 11
7   Alexander Ilyin-Genevsky ½ 1 ½ 0 ½ 1 - 0 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 11
8   Peter Romanovsky 0 ½ 0 0 0 ½ 1 - 1 1 1 1 0 ½ 1 1 1 ½ 0 1 11
9   Abram Rabinovich 0 1 0 ½ 0 1 1 0 - 1 0 0 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 10
10   Aleksandr Sergeyev ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 0 - 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 10
11   Yakov Vilner 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ 0 1 0 - 0 ½ ½ 1 1 0 1 0 ½
12   Arvid Kubbel ½ 0 1 ½ 1 0 0 0 1 ½ 1 - 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½
13   Nikolai Zubarev 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 1 1 ½ ½ 0 - ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1
14   Alexey Selezniev ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ - ½ 1 ½ 1 ½ ½ 9
15   Nikolai Grigoriev 0 0 0 1 ½ ½ ½ 0 0 0 0 1 1 ½ - 0 1 0 1 1 8
16   Anton Kaspersky 0 0 0 1 1 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 - 0 ½ 1 ½ 7
17   Veniamin Sozin 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 1 - 1 ½ 1
18   Vladimir Nenarokov 0 0 0 1 0 1 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 1 ½ 0 - 1 ½ 6
19   Sergey von Freymann 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 - 0 5
20   Nikolai Kutuzov 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 - 4

ReferencesEdit

  1. ^ Cafferty, Bernard. (2016). The Soviet Championships. Londres: Everyman Chess.