1925 USSR Chess Championship

The 1925 USSR Chess Championship was the fourth edition of USSR Chess Championship. Held from 11 August to 6 September in Leningrad. The tournament was won by Efim Bogoljubow.[1]

1925 USSR Chess Championship
The participants and organizers of the fourth USSR Chess Championship in 1925
LocationLeningrad
Champion
Efim Bogoljubow

Table and results

edit
1925 USSR Chess Championship
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1   Efim Bogoljubow - ½ 1 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 14
2   Grigory Levenfish ½ - 0 0 1 ½ 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 13
3   Ilya Rabinovich 0 1 - 0 0 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12½
4   Boris Verlinsky 1 1 1 - ½ ½ 1 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 0 0 1 0 ½ 1 12
5   Fedor Duz-Khotimirsky 0 0 1 ½ - ½ ½ 1 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 1 1 1 11½
6   Solomon Gotthilf ½ ½ 1 ½ ½ - 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 0 1 1 11
7   Alexander Ilyin-Genevsky ½ 1 ½ 0 ½ 1 - 0 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 11
8   Peter Romanovsky 0 ½ 0 0 0 ½ 1 - 1 1 1 1 0 ½ 1 1 1 ½ 0 1 11
9   Abram Rabinovich 0 1 0 ½ 0 1 1 0 - 1 0 0 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 10
10   Aleksandr Sergeyev ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 0 - 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 10
11   Yakov Vilner 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ 0 1 0 - 0 ½ ½ 1 1 0 1 0 ½
12   Arvid Kubbel ½ 0 1 ½ 1 0 0 0 1 ½ 1 - 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½
13   Nikolai Zubarev 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 1 1 ½ ½ 0 - ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1
14   Alexey Selezniev ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ - ½ 1 ½ 1 ½ ½ 9
15   Nikolai Grigoriev 0 0 0 1 ½ ½ ½ 0 0 0 0 1 1 ½ - 0 1 0 1 1 8
16   Anton Kaspersky 0 0 0 1 1 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 - 0 ½ 1 ½ 7
17   Veniamin Sozin 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 1 - 1 ½ 1
18   Vladimir Nenarokov 0 0 0 1 0 1 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 1 ½ 0 - 1 ½ 6
19   Sergey von Freymann 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 - 0 5
20   Nikolai Kutuzov 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 - 4

References

edit
  1. ^ Cafferty, Bernard. (2016). The Soviet Championships. Londres: Everyman Chess. OCLC 962073510.