Zombo may refer to:

SurnameEdit

  • Frank Zombo (born 1987), an American football linebacker
  • Rick Zombo (born 1963), a retired American ice hockey defenseman