Victory (1938 film)

Victory (Russian: Победа, romanizedPobyeda) is a 1938 Soviet drama film directed by Vsevolod Pudovkin and Mikhail Doller.

Victory
Directed byVsevolod Pudovkin
Mikhail Doller
Written byNathan Zarkhi
Vsevolod Vishnevsky
Music byYuri Shaporin
CinematographyAnatoli Golovnya
Production
company
Release date
1938
Running time
77 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

CastEdit

  • Yekaterina Korchagina-Aleksandrovskaya - Mother Samoylova
  • Vladimir Solovyov - Klim Samoylov, stratoplane pilot
  • S. Ostroumov - Lomov
  • N. Sanov - Gudiashvili
  • Aleksandr Grechanyy - Gorelov
  • L. Kalyuzhnaya - Liza, Klim's wife
  • Z. Karpova - Anya
  • Luka Lyashenko - Fomin

ReferencesEdit


External linksEdit