Vasil Gyuzelev

Vasil Todorov Gyuzelev (Bulgarian: Васил Тодоров Гюзелев, born 19 October 1936) is a Bulgarian historian who studies Bulgaria during the Middle Ages.

Acad. Vasil Gyuzelev
Васил Тодоров Гюзелев
Born
Vasil Todorov Gyuzelev

(1936-10-19) 19 October 1936 (age 84)
Rakovski, Bulgaria
OccupationHistorian

Gyuzelev was born in the village of Rakovski (today part of Dimitrovgrad) in 1936. Between 1954 and 1959 he studies history and archaeology in the Sofia University and then worked for a short time in the Museum of History in Dimitrovgrad. Gyuzelev worked in the Sofia university and served as a director of the National Museum of History between 1975 and 1977. In 1995 he became associate member and in 2003 academician of the Bulgarian Academy of Sciences. Gyuzelev is author of more than 50 books and 240 articles.

BibliographyEdit

  • В. Гюзелев. Княз Борис Първи. България през втората половина на IX в. С., 1969 (in Bulgarian)
  • Очерци върху историята на българския североизток и Черноморието : Края на XII - началото на XV в. (in Bulgarian). София: Борина. 1995. ISBN 954-500-048-1.

LiteratureEdit

  • Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. София, 2006. (in Bulgarian)
  • Библиография на научните трудове на преподавателите на Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1995-2005). Съст. Й. Спасова и П. Тепавичарова. София, 2006, с. 48-54. (in Bulgarian)
  • Тепавичарова, П., Николов, Г. Биобиблиография на Васил Гюзелев. София, 1996. (in Bulgarian)

External linksEdit