Võros (Võro: võrokõsõq, pronounced [vɤrokɤsəʔ], Estonian: võrukesed, Finnish: võrolaiset) are inhabitants of historical Võromaa (Vana Võromaa), a region in Southeastern Estonia (Võru and Põlva Counties with parts extending into Valga and Tartu Counties). The term is particularly used by proponents of a regional identity.

Võros/Võro
võrokõsõq
võrukesed
võrolaiset
Flag of Võro.svg
Võro flag
Võru-dancing group.JPG
Traditional dance of Võros
Total population
50,000 to 70,000 (74,499[1]) (About 4-7% of the population)
Regions with significant populations
 Estonia
Languages
Võro, Standard Estonian
Religion
Eastern Orthodox, Evangelical Lutheran
Related ethnic groups
Estonians  · Setos
Pulga, a native Võro speaker.

About 70,000 people live in historical Võromaa and many more identify as Võros although they live outside the territory, mostly in Tartu and Tallinn.

See alsoEdit

External linksEdit

ReferencesEdit

  • Ehala, Martin & Niglas, Katrin (2007): Empirical evaluation of a mathematical model of ethnolinguistic vitality: the case of Võro. Journal of Multilingual and Multicultural Development.
  • Eichenbaum, K.; Pajusalu, K. (2001): Setode ja võrokeste keelehoiakutest ja identiteedist. - Keel ja Kirjandus nr 7, lk. 483-489.
  • Eller, K. (1999): Võro-Seto language. Võro Instituut'. Võro.
  • Valk, A. (2000). Võrokeste identiteedist. K. Koreinik, J. Rahman (toim.) A kiilt rahvas kynõlõs.. Võrokeste keelest, kommetest, identiteedist (lk. 39-56). Võro Instituut, Võro.