Minor Barnstar Hires.png The Minor barnstar
Thank you for your cleanup of references in the North Carolina Agricultural and Technical State University Article. Danke Sehr! Educatedblkman1914 (talk) 23:27, 25 March 2014 (UTC)

Dag Lotje, hartelijk dank voor de verwittiging want ik was me nergens van bewust - ik kom niet elke dag op wikipedia. Ik heb inmiddels een antwoord geformuleerd ivm die foto's en zou persoonlijk zelfs liefst de foto's zien verdwijnen van wikipedia omdat ze er niet thuis horen. Misschien moet men ooit eens een familiewebsite maken of zo, maar wikipedia is echt meer iets voor dingen met encyclopedische waarde. Hopelijk wordt mijn mening me niet kwalijk genomen door hen die het anders willen... vriendelijke groeten, Nico Declercq — Preceding unsigned comment added by Prof-Declercq (talkcontribs) 13:54, 23 December 2014 (UTC)

Wikipedia: Image use policy --> displayed image size


Ey Lotje - wie ben jij dat je over Kunmings metrosysteem schrijft. Woon je er? bluppfisk (talk) 15:34, 13 February 2014 (UTC)

Dag bluppfisk, neen. Lotje (talk) 15:54, 13 February 2014 (UTC)

Warning icon Please stop your disruptive editing. If you continue to vandalize Wikipedia, as you did at [[:Thought suppression]], you may be blocked from editing. — Preceding unsigned comment added by DeanGuenth (talkcontribs) 04:15, 1 August 2016 (UTC)


Thanks for your comments, the reason I undertook the reverts was due to the effect they had had on the page view when viewed from some desktop browsers, I had taken some care in putting the page together and was going to look again at your additions and how to accommodate them, if you can take that onboard when adding material please. I hope that explains my work. Thanks for your input Bulverton (talk) 07:17, 15 August 2017 (UTC)