Wikipedia:Babel
enThis user is a native speaker of the English language.
vi-1Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.
1337-27h15 u53r 15 48l3 70 (0n7r18u+3
\/\/i7h 4|\| |1|\|73rm3d14+3 l3\/3l 0f 1337.
Search user languages