Open main menu

NSND Trần Hiếu (23 April 1936) is a Vietnamese classical singer.[1][2] With the late Quý Dương and Trung Kiên, Hiếu was counted as the 3C Trio (Vietnamese Tam ca 3C, from tam ca 3 “cụ”), a term modelled on the Three Tenors.[3]

ReferencesEdit

  1. ^ NSND Trần Hiếu 76 tuổi vẫn “trai tráng” June 2012
  2. ^ Three decades of song to be marked 2011 "People's Artist Tran Hieu, and opera singers Ta Minh Tam and Quang Ly, will participate in the evening."
  3. ^ NSND Trần Hiếu và Tam ca 3C 09/02/2001 "Nghệ sĩ Trần Hiếu.Vào dịp đầu năm, 3 nghệ sĩ Trần Hiếu, Trung Kiên, Quý Dương đã thành lập Tam ca 3C, tức tam ca 3 “cụ”, và liên tục có mặt tại các chương trình ca nhạc lớn."