Thomas Chrön

Thomas Chrön (Slovene: Tomaž Hren;[1] November 13, 1560 – February 10, 1630) was a Carniolan Roman Catholic priest, bishop of Ljubljana, and patron of the arts.[2][3]

His Excellency

Thomas Chrön
Prince-Bishop of Ljubljana
Tomaž Hren.jpg
DioceseLjubljana
Installed1597
Term ended1630
PredecessorJohann Tautscher
SuccessorRinaldo Scarlichi
Orders
Ordination1588
Personal details
Born(1560-11-13)November 13, 1560
DiedFebruary 10, 1630(1630-02-10) (aged 69)
Gornji Grad

Life and workEdit

Chrön was born in Ljubljana.[2] In 1573 he enrolled in the Jesuit school in Graz.[3] He was ordained in 1588, when he was also appointed to the canon's position formerly held by Primož Trubar.[2] In 1597 he was appointed bishop of Ljubljana, and the appointment was confirmed in 1599.[3] He was the leading force behind the Counter-Reformation in Carniola,[4] and Protestantism was suppressed in his diocese between 1600 and 1603.[5] However, Jurij Dalmatin's Bible translation was retained and he received papal permission to use it, thereby preserving its linguistic and literary tradition.[3] From 1614 to 1621 he served as the deputy provincial sovereign.[6]

Chrön wanted to establish a press in Ljubljana; he made it possible for Johannes Tschandek (Slovene: Janez Čandek or Čandik[6]) to print the gospels and epistles (Evangelia inu listuvi, 1613),[7] and he copyedited the text himself, which was based on translations by Trubar and Dalmatin.[3] He established the Collegium Marianum in Gornji Grad for the education of clergy.[8] Chrön also supported liturgical music: he commissioned a new organ in Gornji Grad.[2]

Chrön died in Gornji Grad, where he was also buried.[9]

The Slovenized spelling of his name Tomash Hren is found as early as 1832,[10] Tomaž Kren by 1848,[11] Tomaž Hren by 1849,[12] Tomaž Chrön by 1854,[13] and Tomaž Chroen by 1907.[14]

ReferencesEdit

  1. ^ Herzog, Johann Jakob, Albert Hauck, & Hermann Caselmann. 1909. Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Leipzig: J. C. Hinrichs, p. 86.
  2. ^ a b c d Cankar, Izidor et al., eds. 1928. Slovenski bijografski leksikon, vol. 3: Hintner–Kocen. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka.
  3. ^ a b c d e Rajhman, Jože, & Emilijan Cevc. 1990. Tomaž Hren. Enciklopedija Slovenije, vol. 4, pp. 50–51. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  4. ^ Bogoslovni vestnik 8 (1928): 21.
  5. ^ Lutar Ivanc, Aleksandra. 2006. Album slovenskih književnikov. Ljubljana: Mladinska knjiga, p 14.
  6. ^ a b Janež, Stanko. 1957. Zgodovina slovenske knjizevnosti: Druga, predelana izdaja s sodelovanjem miroslava ravbarja. Maribor: Obzorja, p. 110.
  7. ^ Ahačič, Kozma. 2012. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600-1758). Ljubljana: ZRC, p. 18.
  8. ^ Snoj, Jurij, et al. 2012. Zgodovina glasbe na Slovenskem I: Od začetkov do konca 16. stoletja. Ljubljana: ZRC, p. 426.
  9. ^ Škulj, Edo. 1998. Hrenov simpozij v Rimu. Ljubljana: Mohorjeva družba, p. 81.
  10. ^ "Krajņski Plutarzhik. Deşetka Şhkofov, Krajnzov". Krajnşka Zhebeliza. 3: 51. 1832. Hren Tomash, şhkof Iblaņski
  11. ^ "Kristijanstvo per Slovencih". Slovenski cerkveni časopis. No. 3. July 15, 1848. p. 18. Retrieved January 26, 2022. Léta 1599 je jél škof Tomaž Kren na Krajnskim in spodnjim Štajerskim krivo véro izganjati
  12. ^ "Krajnski Plutarčik. Desetka Škofov, Krajncov". Krajnska čbelica (2nd reprinting). 3: 44. 1849. Hren Tomaž, škof Iblanski
  13. ^ "Ogled po Slovenskim". Zgodnja Danica: katoliški cerkveni list. No. 11. March 16, 1854. p. 47. Retrieved January 26, 2022. pozneje, ko je škof Tomaž Chrön avguštinijane zopet poklical
  14. ^ Novak, Josip (1907). "Zgodovina brezoviške župnije". Zgodovinski zbornik. 15 (59): 932. Retrieved January 26, 2022. Ljubljanski Škof Tomaž Chroen je napominani oltar na prošnjo občanov posvetil dne 9. junija leta 1602.

External linksEdit