Template:Hefei Metro Line 1

Hefei Metro Line 1
Tianshuilu Depot
Zhangwa
Xinghuayuan
Yaohaigongyuan
 3 
Hefei Railway Station
Changhuai
Mingguanglu
 2 
Dadongmen
 9 
Baogongyuan
HFUT South Campus
 6 
Zhugang
Qiupuhelu
Gedadian
Wanghucheng
 5 
 4  5 
Hefei South Railway Station (Hefeinan Raiway Station)
 4 
 5 
 5  8  S1 
South Raiway South Square (South Square of Hefeinan Station)
Luogang
Gaowang
Binhu International Convention Center
 7 
Zilu
Tangxihegongyuan
Jindougongyuan
 5 
Yungulu
Wanda City
Wannianbu
Bingzipu
Jiulianwei
Jiulianwei Depot

This is a route-map template for the Line 1 (Hefei Metro), a Hefei metro.