Armenian Soviet Encyclopedia

Armenian Soviet Encyclopedia (also rendered Soviet Armenian Encyclopedia; Armenian: Հայկական սովետական հանրագիտարան, Haykakan sovetakan hanragitaran; ASE) is the first general encyclopedia in Armenian language. It was published in 1974-1987 by the main editorial office of the Armenian Encyclopedia.[1] It consists of 12+1 volumes, published under the direction of the President of the Academy of Sciences of the Armenian SSR Viktor Ambartsumian. In 2011, it was licensed under the Creative Commons BY-SA 3.0 free license.

Armenian Soviet Encyclopedia
Set of all Armenian Soviet Encyclopedias published between 1974-1986
Country
LanguageArmenian
SubjectGeneral
GenreReference encyclopaedia
PublisherArmenian Encyclopedia Publishing House
Publication date
1974-1987

History edit

In 1964, the Central Committee of the Communist Party of Armenia issued a resolution on the publication of the Armenian Soviet Encyclopedia. In 1965, the Council of Ministers of the Armenian SSR issued a resolution on the creation of a special editorial office for this purpose.[2]

In 1967, the main editorial board of the Armenian Encyclopedia (now the Armenian Encyclopedia Publishing House) was established. It was created under the auspices of the President of the Academy of Sciences of the Armenian SSR Viktor Ambartsumian.[3]

The ASE was published in 1974-1987, one volume per year.[2] The chairman of the editorial board of the ASE was Viktor Ambartsumian,[1] the chief editors were Viktor Ambartsumian (volume 1), Abel Simonyan [hy] (volumes 2-4) and Makich Arzumanyan [hy] (volumes 5-13). 7200 authors participated in the creation of the ASE. It was printed by the Hakob Megapart Printing House [hy].[2]

In 2011, the state non-profit Armenian Encyclopedia Publishing House, which owns the rights to the ASE, allowed its distribution under the Creative Commons BY-SA 3.0 free license.[4][5]

Structure edit

The ASE consists of 12 main volumes and a supplementary volume about Armenian SSR. It includes 38,767 articles, 15,263 images and 858 maps. The ASE was published using a special encyclopedic font created for it.[2]

Volume Year Names Articles Pages Images Maps Number of copies
1 1974 Ա-ԱՐԳԻՆԱ 3,442 720 1,294 75 100,000
2 1976 ԱՐԳԻՇՏԻ-ԳԵՂԵՐՎԱՆ 3,503 720 1,798 75 100,000
3 1977 ԳԵՂԵՑԻԿԸ-ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ 3,509 720 1,726 53 100,000
4 1978 Է-ԽԱՂԽԱՂ 3,451 720 1,228 53 100,000
5 1979 ԽԱՂՈՂ-ԿՈՒԼԻՍՆԵՐ 3,694 720 1,326 68 100,000
6 1980 ԿՈՒԼԶՈՐ-ՁՈՒԼՈՒԿ 3,108 720 1,097 64 100,000
7 1981 ՁՈՒԼՈՒՄ-ՄՈՆՈՊԽՈՆՔ 3,250 720 1,436 46 100,000
8 1982 ՄՈՆՈՊՈԼԻԱ-ՉԵՉԵՐԵԿ 3,145 720 1,274 70 100,000
9 1983 ՉԵՉՔԱՐ-ՌՍՏԱԿԵՍ 3,185 720 1,046 60 100,000
10 1984 ՌՍՏԱՄ-ՍՍՀՄ 2,009 736 1,065 61 100,000
11 1985 ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ-ՏԻԵԶԵՐՔ 2,970 720 958 67 100,000
12 1986 ՏԻԵՊՈԼՈ-ՖՈՒՔՍԻՆ 3,501 752 1,015 96 100,000
TOTAL (1–12) 1974–1986 Ա-ՖՈւՔՍԻՆ 38,767 8,688 15,263 858 1,200,000
13 1987 ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 688

References edit

  1. ^ a b Alexander Prokhorov, ed. (2000). "Армянская советская энциклопедия" [Armenian Soviet Encyclopedia]. Большой энциклопедический словарь [Great Encyclopedic Dictionary] (in Russian) (2 ed.). Moscow: Great Soviet Encyclopedia Publishing House [ru].
  2. ^ a b c d Hovhannes Ayvazyan [in Armenian], ed. (2015). "Հայկական սովետական հանրագիտարան" [Armenian Soviet Encyclopedia] (PDF). Հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտարանից [Armenian Bookprinting and Book Art Encyclopedia] (in Armenian). Yerevan: Armenian Encyclopedia Publishing House. pp. 580–581. ISBN 9785897000425.
  3. ^ Hovhannes Ayvazyan [in Armenian], ed. (2015). "Հայկական հանրագիտարան. հրատարակչություն" [Armenian Encyclopedia Publishing House] (PDF). Հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտարանից [Armenian Bookprinting and Book Art Encyclopedia] (in Armenian). Yerevan: Armenian Encyclopedia Publishing House. p. 579. ISBN 9785897000425.
  4. ^ "Википедия будет дополнена оцифрованными материалами из Армянской советской энциклопедии" [Wikipedia will be supplemented with digitized materials from the Armenian Soviet Encyclopedia]. PanARMENIAN.net (in Russian). Archived from the original on 2016-10-01.
  5. ^ "Հայկական Հանրագիտարան հրատարակչություն ՊՈԱԿ և Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Դպրոց հիմնադրամի կնքված համագործակցության պայմանագիրը" [Cooperation contract between Armenian Encyclopedia & IT School] (PDF). Wikimedia Commons (in Armenian). 2011-09-30.