Saint Luke painting the Virgin (Beinhart)

Saint Luke painting the Virgin is a c.1510 International Gothic limewood relief sculpture, probably carved by Jakub Beinhart and now in the National Museum, Warsaw.[1] It is the only surviving fragment of an altarpiece for the painters' guild chapel in St Mary Magdalene Church, Wrocław, formerly forming its central panel.[2]

Beinhart Saint Luke.JPG

BibliographyEdit

  • (in Polish) Tadeusz Broniewski, Mieczysław Zlat (red.) Sztuka Wrocławia, Wrocław 1967.
  • (in Polish) Tadeusz Chrzanowski, Sztuka Polski czasów Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa, 1993.
  • (in Polish) Tadeusz Dobrowolski, Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich, Kraków, 1974.
  • (in Polish) Dobrosława Horzela, Adam Organisty (red.), Wokół Wita Stwosza, exhibition catalogue, Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2005 (opr. Jakub Kostowski).
  • (in Polish) Wojciech Marcinkowski, Gotycka nastawa ołtarzowa u kresu rozwoju - Retabulum ze Ścinawy (1514) w kościele klasztornym w Mogile, Kraków 2006.
  • (in Polish) Wojciech Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540, Kraków 2006.
  • (in Polish) Anna Ziomecka, Rzeźba i malarstwo od 2 poł. XIII do początku XVI wieku [w.] Zygmunt Świechowski (red.), Wrocław jego dzieje i kultura, Warszawa, 1978.
  • (in Polish) Mieczysław Zlat, Sztuki śląskiej drogi od gotyku [w:] Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wrocław 1962, Warszawa 1965, s. 141-225

ReferencesEdit

  1. ^ (in Dutch) Till-Holger Borchert, Van Eyck tot Dürer’ of de Vlaamse Primitieven & Centraal-Europa 1430-1530, 2010-2011 exhibition catalogue, Brugge 2010 (opr. Zofia Herman).
  2. ^ (in Polish) Tadeusz Dobrowolski, Sztuka na Śląsku, Katowice, Wrocław, 1948.