Randi Bratteli (17 September 1924 – 9 December 2002) was a Norwegian journalist.

She was born in Hamar as the daughter of Olav Larssen. She married Trygve Bratteli, who served as Prime Minister of Norway from 1971 to 1972 and 1973 to 1976. She published several books.[1] She was member of the board of the friendship association Friends of Israel in the Norwegian Labour Movement (Norwegian: Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse).[2]


ReferencesEdit

  1. ^ "Bratteli, Randi". Store norske leksikon. Kunnskapsforlaget. 2007.
  2. ^ Paul Engstad: Norsk arbeiderbevegelses samarbeid med Israel og innsats for fred i Midtøsten : Israel 50 år 1948-1998. VINA Oslo 1998