Nicolae Costin (chronicler)

Nicolae Costin (1660–1712) was a Moldavian chronicler.

Nicolae Costin
Stamp of Moldova md438.jpg
Born1660
Died1712

WorksEdit

Nicolae Costin was the author of several historical writings dealing with the Principality of Moldova:

  • Ceasornicul domnilor
  • Cartea descălecatului de-ntâiu
  • Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601
  • Cronica domniei lui Nicolae Mavrocordat (1709-1711)
  • Opere (Ed. Junimea, Iaşi, 1976)
  • Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii pînă la 1601 şi de la 1709 la 1711 (Ed. Junimea, Iaşi, 1976)
  • Scrieri (Ed. Hyperion, Chişinău, 1990)

External linksEdit