Milorad Gođevac

Gođevac at old age.

Milorad Gođevac (Serbian Cyrillic: Милорад Гођевац, 1 March 1860 – 21 September 1933) was the organizer of the Serbian Chetnik Organization, a doctor by profession.

LifeEdit

Born in Valjevo, Principality of Serbia, he finished the First Belgrade Gymnasium and finished medicine at the University of Vienna in 1889.[1] He was the organizer of the Serbian armed action in South Serbia and Macedonia and founder of the first Volunteer Board.[2]

The Chief Staff of the Chetnik Organization (the Serbian Committee) was established in 1902. The members were, among others, Gođevac, Luka Ćelović, Vasa Jovanović, Žika Rafailović, Nikola Spasić and Ljuba Kovačević.[3]

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ Staniša Pokrajac (1992). Vojničko pismo: istine o Srbiji : Beograd, 1988. godine, pisano povodom 70-godišnjice završetka I svetskog rata. "Bata". Др Милорад Гођевац је најзаслужнији за организацију овог покрета. Кратки садржај његове биографије ис- таћи ће све важније моменте ове акције. Рођен 1860. у Ваљеву. Гим- назију завршио у Београду, а медицину у Бечу 1889 ...
  2. ^ Marinko Paunović (1998). Srbi: biografije znamenitih : A-Š. Emka. МИЛОРАД ГОЂЕВАЦ ЛЕКАР Роћен је 1. марта 1860. године у Ваљеву. Медицину је студирао у Бечу . Организатор српске оружане акције у Јужној Србији и Македонији и оснивач првог до- бровољачког одбора. Захваљујући раду ...
  3. ^ Milja Milosavljević; Rebeka Levi (2006). Kod dva bela goluba. IP Signature. p. 102. Године 1902. основан је Главни одбор четничке орга- низације у који су ушли доктор Милорад Гођевац, Лука Ћ.е- ловић, Васа Јовановић, Жика Рафаиловић, Никола Спасић и Љуба Ковачевић.